Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdaságfejlesztési lehetőségek a Területi Operatív Programban 2014-2020-ban Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdaságfejlesztési lehetőségek a Területi Operatív Programban 2014-2020-ban Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása,"— Előadás másolata:

1 Gazdaságfejlesztési lehetőségek a Területi Operatív Programban 2014-2020-ban Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001

2 Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 TOP céljai Top elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése Két fő stratégiai cél: 1. Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása 2. Vállalkozásbarát város/településfejlesztés; az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges feltételek biztosítása. Kedvezményezettek: a TOP elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat Támogatások jellege: területi programcsomagok alapján nyújt támogatást a megyék, a megyei jogú városok számára integrált területi beruházás (ITB) keretében, a járások szintjén pedig ún. projektdossziék keretében.

3 TOP Forrásösszetétel PRIORITÁSOKArány OP-n belül Finanszírozási Alap Forráskeret (Mrd Ft) Megyei indikatív forráskeret (Mrd Ft) 1. Térségi gazdaság-fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 39,05%ERFA 468,67 51,56 2. Befektetők és lakosság számára vonzó városi és várostérségi környezet fejlesztése, megújítása 18,60%ERFA 223,23 24,56 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 19,77%ERFA 237,27 26,11 4. A társadalmi befogadás erősítése és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztése 7,78%ERFA 93,37 10,27 5. Közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) 3,83%ERFA / ESZA 45,97 5,06 6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás- ösztönzés 10,97%ESZA 131,66 14,49 ÖSSZESEN 100,00% 1 200,18 132,05

4 1.Prioritástengely Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében Célja: önkormányzatok által hatékonyan szervezhető helyi gazdaságfejlesztés és ahhoz kapcsolódóan a foglakoztatás növelése A prioritástengely intézkedései: 1.1 Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók; 1.2 Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál; 1.3 A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés; 1.4 A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével.

5 1.1Foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdaságfejlesztési akciók Az intézkedés tartalma: Önkormányzati többségi tulajdonú ipari és technológiai parkok, iparterületek, inkubátorházak, logisztikai központok szolgáltatásfejlesztése + infrastrukturális háttér kiépítése; Az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztése, beleértve a barnamezős területek gazdasági célú rehabilitációját; Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása a VP- vel összhangban. Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, magánvállalkozások

6 1.2Foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál Az intézkedés tartalma: Kkv-k munkahelyteremtő és – megtartó beruházásainak támogatása; Vállalkozások eszköz-, infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztései, marketing tevékenységeinek támogatása (foglalkoztatási célhoz kapcsolódóan); Kiemelt terület: foglalkoztatás-bővítési célú turisztikai szolgáltatásfejlesztés; Megyei szintű befektetés- és beruházás ösztönzési program; Térségi kísérleti fejlesztések. Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, magánvállalkozások

7 1.3A munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Az intézkedés tartalma: Alacsonyabb rendű úthálózat fejlesztése, munkaerő piaci központok, munkahelyek elérhetőségének javítása Főbb kedvezményezettek: NIF Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt., önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások

8 1.4A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével Az intézkedés tartalma: Önkormányzati gyermekjóléti alapellátásokhoz, valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása, és a szolgáltatások minőségének fejlesztése; Alternatív gyermekmegőrzési formák (pl. családi napközi) támogatása. Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, közintézmények, non-profit ill. civil szervezetek, egyházak, magánvállalkozások

9 2. Prioritástengely Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés Célja: A befektetők és lakosság számára egyaránt vonzó településszerkezet kialakítása, valamint a települések kulturális és természeti örökségre alapozott vonzerő fejlesztése A prioritástengely intézkedései: 2.1 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés 2.2 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

10 2.1Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés – intézkedés Az intézkedés tartalma: 2.1.1. Vállalkozások és befektetők számára vonzó városszerkezet kialakítása kiemelten: – a barnamezős területek és rozsdaövezetek rehabilitációja; – városközpontok gazdasági funkciójának erősítése; A TOP a gazdaságfejlesztési célját figyelmen kívül hagyó, reprezentatív köztérfejlesztések nem támogathatóak! 2.1.2. Család- és klímabarát városi környezet kialakítása Városi zöld környezet megteremtése + zöld háttér-infrastruktúra; rekreációs övezetek kialakítása.

11 2.1.3. Kapcsolódó települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések Belterületi csapadékvíz elvezetése; települési hulladéklerakók rekultivációja; zajtérképek felülvizsgálata; 2.1.4. Szemléletformáló akciók amelyek erősítik: – a helyi közösségek összetartozását, helyi identitást megőrzését; – a vállalkozások és a lakosság környezettudatosságát Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, magánvállalkozások, non-profit és civil szervezetek, egyházak, valamint az általuk alkotott konzorciumok

12 2.2Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Az intézkedés tartalma: A kulturális és természeti örökség védelmére alapozott vonzerőfejlesztés: térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések; a GINOP hálózatos, nemzetközi és országos fejlesztéseihez való kapcsolódás elvárt; A megvalósuló fejlesztések során kiemelt szempontok: – szezonális ingadozások kiküszöbölése / enyhítése; – a turisták által eltöltött átlagos tartózkodási idő meghosszabbítása; – komplex élményszerzés biztosítása; Példák: helyi ökoturisztikai fejlesztések, kulturális látványosságok fejlesztése, turisztikai célú kerékpárutak építése Főbb kedvezményezettek: önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, civil szervezetek, egyházak, kis mértékben turisztikai szolgáltatásokat nyújtó magánvállalkozások is

13 Köszönjük a figyelmüket! Orosz Krisztián pályázati tanácsadó Nord Tender Kft. Tel: 06 46 508 062 email: iroda@nordtender.huiroda@nordtender.hu


Letölteni ppt "Gazdaságfejlesztési lehetőségek a Területi Operatív Programban 2014-2020-ban Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések