Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tantárgyi tematika Területi gazdaságtan Nyíregyházi Főiskola, 2007/2008. II. félév Filepné dr. Nagy Éva.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tantárgyi tematika Területi gazdaságtan Nyíregyházi Főiskola, 2007/2008. II. félév Filepné dr. Nagy Éva."— Előadás másolata:

1 Tantárgyi tematika Területi gazdaságtan Nyíregyházi Főiskola, 2007/2008. II. félév Filepné dr. Nagy Éva

2 Területi gazdaságtan – Tantárgyi tematika Előzmények: Az utóbbi évek globalizációs folyamatainak hatásai: a gazdaság térbeli működésének jellemzői előtérbe kerültek mind a vállalati, mind a kormányzati döntésekben:  a globális vállalatok felismerése: a tartós vállalati versenyelőnyök forrásai földrajzilag koncentrálódnak,  felértékelődnek a nemzetközi integrációk, illetve a szubnacionális gazdasági együttműködések,  az Európai Unió regionális politika megújulása  a regionális gazdaságtan megújulása, beépülése a közgazdászok általános műveltségébe

3 Területi gazdaságtan – Tantárgyi tematika A tantárgy célkitűzése: A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók ismereteket szerezzenek  a regionális tudomány alapvető kategóriáról,  a térben zajló társadalmi-gazdasági folyamatok főbb törvényszerűségeiről,  a gazdasági egységek telepítésének feltételeiről,  a gazdasági fejlődés területi összefüggéseiről,  a regionális különbségek okairól, valamint azok kezelési módjairól, s így  a térbeli különbségek és az EU regionális politikájának kapcsolódásáról.

4 Területi gazdaságtan – Tantárgyi tematika A tantárgy anyaga: I. Regionális tudomány A regionális tudomány tartalma és céljai A regionális gazdaságtan új kihívásai és vizsgálati területei II. Regionális mikroökonómia A regionális mikroökonómia alapkérdései Thünen mezőgazdasági telephely-elmélete A szállítási költségek minimalizálása Térbeli piacszerkezetek III. Regionális makroökonómia A termelési tényezők regionális mobilitása A technikai haladás és a regionális fejlődés A regionális fejlődés elméletei IV. Regionális politika Regionális politika az Európai Unióban Regionális politika Magyarországon

5 Területi gazdaságtan – Tantárgyi tematika Tananyag - kötelező irodalom: Lengyel Imre – Rechnitzer János: Regionális gazdaságtan, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2004 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről Az előadások anyaga

6 Lengyel Imre – Rechnitzer János: Regionális gazdaságtan, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2004 I. Regionális tudomány 1. A regionális tudomány tartalma és céljai (19 – 51. o.) 2. A regionális gazdaságtan új kihívásai és vizsgálati célterületei (53 – 85. o.) II. Regionális mikroökönómia 3. A regionális mikroökonómia alapkérdései (89 – 117. o.) 4. A szállítási költségek minimalizálása (119 – 140. o.) 5. Térbeli piacszerkezetek: 5.3. Lösch térgazdasági elmélete (153 – 157. o.) III. Regionális makroökönómia 7. A termelési tényezők regionális mobilitása (195 – 229. o.) 8. A neoklasszikus regionális növekedési elméletek (231 – 248. o.) 9. A technikai haladás és a regionális fejlődés (249 – 267. o.) 10. A regionális fejlődés elméletei (269 – 299. o.) IV. Alkalmazott regionális gazdaságtan 12. Föld- és területhasználat: 12.3. Thünen mezőgazdasági telephelyelmélete (338 – 344. o.)

7 Területi gazdaságtan – Tantárgyi tematika Tananyag - ajánlott irodalom: Fejezetek a regionális gazdaságtan tanulmányozásához (Szerk.: Rechnitzer János, MTA Regionális Kutatások Központja, Győr-Pécs, 1994) Horváth Gyula: Európai regionális politika (Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 1998) Kengyel Ákos: Az Európai Unió regionális politikája (Aula, 1999) A Comitatus, valamint a Tér és Társadalom folyóiratokban megjelent cikkek, tanulmányok

8 Területi gazdaságtan – Tantárgyi tematika A tantárgy követelményrendszere – a félév érvényesítése: a) 1 zárthelyi dolgozat megírása b) 1 házi dolgozat megírása (beadási határidő: a utolsó előadás / a kollokvium időpontja) A házi dolgozat formai követelményei: - címlap, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék (1-1 oldal); - a címlapon: tantárgy, dolgozatcím, név, tagozat, szakirány, dátum; - terjedelem: a címlapon, tartalom- és irodalomjegyzéken kívül 5-10 oldal; - géppel írt dolgozat (12-es betűnagyság, másfeles sortávolság); - fűzős dossziéban lefűzve.

9 Területi gazdaságtan – Tantárgyi tematika A tantárgy követelményrendszere – az érdemjegy meghatározása: Pont Zárthelyi dolgozat0 – 15 Házi dolgozat0 – 6 Kiselőadás0 – 4 Vizsgadolgozat0 – 20 Összesen0 – 45 Jeles (5)39 – 45 Jó (4)34 – 38 Közepes (3)28 – 33 Elégséges (2)23 – 27 o Elégtelen (1)0 – 22

10 Kiselőadás- lehetőségek: Telephely-elméletek: Johann Heinrich von THÜNEN Walter ROSCHER Carl W. F. LAUNHARDT Alfred WEBER Andreas PREDÖHL August LÖSCH Walter ISARD


Letölteni ppt "Tantárgyi tematika Területi gazdaságtan Nyíregyházi Főiskola, 2007/2008. II. félév Filepné dr. Nagy Éva."

Hasonló előadás


Google Hirdetések