Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ADAMES PROJEKT BEMUTATÁSA EKOP-1.A.2-2012-2012-0056 Gárdos Éva – Györki Ildikó – Béres Gábor OST ülés 2014. december 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ADAMES PROJEKT BEMUTATÁSA EKOP-1.A.2-2012-2012-0056 Gárdos Éva – Györki Ildikó – Béres Gábor OST ülés 2014. december 4."— Előadás másolata:

1 AZ ADAMES PROJEKT BEMUTATÁSA EKOP-1.A.2-2012-2012-0056 Gárdos Éva – Györki Ildikó – Béres Gábor OST ülés 2014. december 4.

2 MIK AZOK AZ ÁTVETT/ MÁSODLAGOS ADATOK? A KSH STATISZTIKAI CÉLJAIRA HASZNÁLHATÓ ADATFORRÁSOK TÍPUSAI Statisztikai adatgyűjtések Másodlagos adatforrások A KSH saját statisztikai adatgyűjtései Adminisztratív adatforrások Vállalkozási és civil szféra adatgyűjtései Másodlagos adat: Másodlagos adat: Más személy, szervezet gyűjtött ahelyett, aki elemzi vagy használja. Adminisztratív adat Adminisztratív adat: Közfeladatot ellátó szerv jogszabályban meghatá- rozott feladata ellátásá- val összefüggésben gyűj- tött adat. Nem statiszti- kai célra gyűjtött adat! Költséghatékony Adatszolgáltatói terhek csökkennek Más szervezetek statisztikai adatgyűjtései

3 A MÁSODLAGOS ADATOK ELTÉRŐ ADATKEZELÉSÉNEK OKAI Nem a KSH határozza meg a tartalmat és az adatátadás feltételeit Különböző csatornákon érkezhetnek az adatok Nem kérdőív formátumú adatállományok Szerkezet Méret Típus Általában egy adatküldő (de lehet 3200 is) Eltérő egységek változók definíciója osztályozások használata. Időszerűség problémái nem azonos a vonatkozási idő tartam-specifikus vs. időpont-specifikus adat Adatintegrálás - konzisztencia hiánya az adatforrások között Szisztematikus problémák

4 JOGI KÖRNYEZET M ÁSODLAGOS ADATOK ÁTVÉTELE 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról 21. §. (4) - A KSH jogosult az átvett adatok használatára egyedi azonosításra alkalmas módon 25/B. § adóadatok 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról, és az információs szabadságról 13. § (1) személyes adatokat a KSH statisztikai célból egyedi azonosításra alkalmas módon átveheti és törvényben meghatározottak szerint kezelheti. Az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet Hozzáférés az adminisztratív adatokhoz Az európai statisztika gyakorlati kódexe Együttműködési megállapodások a KSH és az adatgazda szervezetek között A DATKIADÁS 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról 6. §. (1) i) - statisztikai adatok szolgáltatása

5 A PROJEKT CÉLJA, TÁRGYA Cél: az átvett adatok hatékony érkeztetése, feldolgozása, adatok korszerű továbbítása. Metaadatok által irányított, standardizált eszközöket használó rendszerek kifejlesztése. A projekt tárgya: Másodlagos adatforrások/átvett adatok 156 adminisztratív adatkör 100 statisztikai adatkör Küldött statisztikai adatállomány 1-2 ezer szerződés/megállapodás alapján évente ….

6 A PROJEKT SZAKMAI EREDMÉNYEI Termékek: 1.KARÁT Egységes informatikai rendszer adatátvételek/adatfogadások adatátadások/adatkiadások kezelésére biztonságos adatforgalmára dokumentálására Külső KARÁT – belső KARÁT 2.ADAMES biztosítja az átvett adatok adatelőkészítését, az állomány szerkezetének, a sokaság egységeinek és változóinak olyan átalakítását, elemzését, ellenőrzését és javítását, ami lehetővé teszi az adatok statisztikai célú felhasználását. Csak a KSH-n belül működik! 3.A metarendszer bővítése a KARÁT és az ADAMES igényei szerint

7 A TERMÉKEKJELLEMZŐI ÁLTALÁNOS minden adatátvételre /adatkiadásra METAVEZÉRELT általános folyamatok – metaadatként leírt egyedi adatátvétel jellemzőivel FOLYAMATVEZÉRELT a tevékenységek, események szabályozott folyamat elemei NAPLÓZOTT történetkezelés, naplózás, verziókezelés PROAKTÍV partnerek/munkatársak támogatása, felkészítése feladatokra

8 ÁTFOGÓ KÖRNYEZETI DIAGRAM KARÁT Adatfogadás Adatbetöltés Adatforgalom-nyilvántartás karbantartása Adatküldés Sürgetés META ADEL ADAMES GÉSA Feldolgozó rendszer EAR Adatküldő/ fogadó szervezet Archiválás Monitor, minőség, stb. Adatállomány CD-n/ vagy más módon Adatállomány közvetlen felhasználása Adatkiadási nyilvántartás Ellenőrzés Interaktív javítás Hibalistázás Kötegelt, automatikus javítás Monitoring, minőség Feltöltés/ letöltés gépi interfészen : HK, Webshpere MQ, WEB Service Feltöltés/letöltés KARÁT felületen keresztül

9 KARÁT.

10 A KARÁT FUNKCIÓI – A KARÁT FUNKCIÓI – BELSŐ KARÁT. Adatátvételek Tervezés az adatátvételt leíró adatok összeállítása (általában évente egyszer) Mely szervezet(ek)től, milyen időpont(ok)ban, milyen csatornán milyen állományokat, dokumentumokat vesz át a KSH Adatállományok leírása Érkeztetés Manuális érkeztetés is! Szervezés havonta a számjelállomány befagyasztását követően A végleges törzsszámlista ellenőrzése – adatküldők azonosítása Havi feladatterv-tételek generálása Üzenetküldések megtervezése Monitoring minőségi mutatók

11 A KARÁT FUNKCIÓI – (FOLYT) A KARÁT FUNKCIÓI – BELSŐ KARÁT (FOLYT). Adatkiadások Feladatlista Adminisztráció Felhasználók/Kapcsolattartók karbantartása Rendszerparaméterek karbantartása Felhasználók adatátvételei Eseménynapló Adatváltozások naplója Egyéb beállítások

12 A KARÁT FUNKCIÓI – A KARÁT FUNKCIÓI – KÜLSŐ KARÁT. Adatátadások Adatátadási feladatlisták Határidőnapló az adatátadóknak – naptárban az adatküldési kötelezettségek Leíró adatok és kísérő adatok Adatátadási feladatok története Feltöltés, leírás A külső KARÁT a KSH honlapjáról indul. Mindenféle típusú fájlt fogad a rendszer, de csak csv, txt és xml állományok tölthetők adatbázisba

13 A KARÁT SZERKEZETE BELSŐ KARÁT Külső KARÁT ADATFOGADÁS Külső KARÁT ADATKIADÁS Külső adatbázis Belső adatbázis Gépi interfész META GÉSA ADAMES

14 LÁTVÁNY – KÜLSŐ KARÁT – FELADATLISTA

15 LÁTVÁNY – BELSŐ KARÁT – MANUÁLIS ÉRKEZTETÉS

16 ADAMES.

17 ADAMES ADATELŐKÉSZÍTÖ RENDSZER Funkciói Adatátvétel A másodlagos adatforrásból érkező állományok adatelőkészítésre történő átvétele a KARÁT rendszertől. Ellenőrzés, elemzés Az adatelőkészítésre átvett állományok statisztikai feldolgozhatóság szempontjából való megfelelőségének a vizsgálata, s a szükséges változtatások meghatározása. Átalakítás Az adatok előkészítése különböző átalakítások lehetővé teszi, hogy az átvett adatokból a statisztikai ellenőrzés szempontjainak megfelelő adatok álljanak elő. Adatjavítás A funkció célja az adatellenőrzések illetve az adat összesítések során felderített hibák korrigálása automatikusan vagy manuálisan Monitoring Minőségi indikátorok

18 ADAMES ADATELŐKÉSZÍTÖ RENDSZER A rendszer architektúrája

19 LÁTVÁNY – TERVEZŐ KÉPERNYŐ.

20 META rendszer bővítése.

21 META RENDSZER BŐVÍTÉSE Adatgyűjtés és adatátvétel nyilvántartások felülvizsgálata, egységes nyilvántartási rendszer A nyilvántartás nómenklatúráinak felülvizsgálata Új nyilvántartó lapok megtervezése A 2015-ös adatgyűjtési, adatátvételi program megtervezése az új nyilvántartó lapok alapján A META adatbázis kapcsolódó alrendszerének újratervezése Kiegészítő metainformációk tartalmának, összegyűjtési módjának megtervezése -átvett adatok módszertani és minőségi leírása

22 . PROJEKT UTÁN

23 ELVÁRT EREDMÉNYEK Csak a minimális elvárásoknak megfelelő adatállomány kerülhet a rendszerbe, Jogosultságkezelés Több rendelkezésre álló információ, Összetettebb szempontok szerinti ellenőrzés, Az alkalmazott funkciók dokumentáltak, A műveletek rekonstruálhatók, Pontosabb, konzisztensebb adatok, Gyorsabb adatelőkészítés  gyorsabb feldolgozás, A partnerszervezeteknél is rövidül az ügyintézési idő, Az új eszközök a KSH-ban összességében nem növelik az üzemeltetései költségeket, Embernap-megtakarítás, A szabványosítás csökkenti a adatelőállítási költségeket.

24 A PROJEKT ERŐFORRÁSAI ÉS FELHASZNÁLÁSUK Időkeret: 2012. november 19 – 2014 szeptember 30. Elnyert összeg, támogatási intenzitás: 238 millió Ft, 100% Beszerzések: hardver eszközök és licencek – központi közbeszerzési eljárások Kiszervezés: 7 vállalkozó A két IT eszközök megvalósítása, fejlesztése közbeszerzési pályázat keretében: KARÁT – Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft., ADAMES – DSS Consulting Kft., Saját teljesítés Projekt általános irányítása Projekt szakmai irányítása META-rendszer bővítése Közbeszerzések lebonyolítása Projekt minőségbiztosítás Együttműködés a vállalkozókkal

25 AZ ESZKÖZÖK BEVEZETÉSE –. KARÁT Cél: teljeskörű használat Tájékoztató levelek, meghívó a projektzáró konferenciára 2014. szeptember 29. Oktatások 2014. október- december partnerszervezetek és KSH munkatársak Indítás 2015. január 2015. évre vonatkozó adatok átvétele „Egyszerűbb”, adatbázisba nem töltendő fájlok, xls, pdf, doc Adatgazdák/adatbenyújtók kapcsolattartóinak tájékoztatása levélben A használat kiterjesztése 2015. januártól az adatátvételek felmérése bonyolultság, beküldési határidő és az adatgazdák/adatbenyújtók szerinti koncentrálódás szerint Fokozatos bevezetés KSH-támogatás szükség szerint ADAMES ADAMES - folyamatos

26 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! EKOP-1.A.2-2012-2012-0056


Letölteni ppt "AZ ADAMES PROJEKT BEMUTATÁSA EKOP-1.A.2-2012-2012-0056 Gárdos Éva – Györki Ildikó – Béres Gábor OST ülés 2014. december 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések