Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Megfelelő finanszírozás biztosítása a célok eléréséhez Budapest, 2010. szeptember 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Megfelelő finanszírozás biztosítása a célok eléréséhez Budapest, 2010. szeptember 15."— Előadás másolata:

1 Megfelelő finanszírozás biztosítása a célok eléréséhez Budapest, 2010. szeptember 15.

2 Témák 1.Keretek, projektgenerálás, bevonás 2.Eredmények 3.Végrehajtás problémái 4.Eset bemutatás

3 Az OP prioritásai (teljes keret 260 HUF/EUR) 1.Foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerő piacra való belépés ösztönzése Konvergencia:208,16 MrdKMR: 124,59 Mrd 2. Az alkalmazkodóképesség javítás Konvergencia:168,15 MrdKMR: 94,15 Mrd 3.Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek Konvergencia:231,29 MrdKMR: 130,04 Mrd 4.A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Konvergencia:116,41 MrdKMR: 76,80 Mrd 5. Társadalmi befogadás, részvétel erősítése Konvergencia:115,41 MrdKMR: 45,93 Mrd 6.Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés Konvergencia: 57,53 MrdKMR: 32,32 Mrd

4 Az OP közvetlenül érintett beavatkozás területei 1.Foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerő piacra való belépés ösztönzése Munkaerő-piaci aktivizálás, megelőzés és képzés Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések 2. Az alkalmazkodóképesség javítás A képzéshez való hozzáférés segítése 3.Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és az SNI tanulók integrációjának támogatása 5. Társadalmi befogadás, részvétel erősítése A kiemelt LHH térségek humán kapacitásának fejlesztése Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok Halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása Helyi közösségek és civil társadalom fejlesztése 6.Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzés

5 Megvalósítás formái – a célcsoport bevonás 1.Kiemelt projektek Például: Decentralizált programok, Lépj Egyet Előre, START program; A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése, 2.Pályázatos projektek – kapacitásfejlesztés Például: Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása 3.Pályázatos projektek – célcsoport bevonásával Például:„Első lépés” - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai; Anti-diszkriminációs média programok és jogvédő tevékenység támogatása, Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok, Tanoda programok, Biztos kezdet program 4. LHH programok LHH Kistérségek projektjei (Gyermek és ifjúságvédelem; Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek; Helyi közösségépítő programok; Tanoda program) Komplex fejlesztés, több OP

6 Eredmények – számokban (2009. év; 1-2 és 5. prioritás) A programba bevontak számaA programból kilépett személyek számaA programot sikeresen befejezők száma férfinőférfinőférfinő foglalkoztatott41.70236.1453.7664.33033.30930.953 ebből önálló vállalkozó1.5362735891.550244 munkanélküliek59.60874.2425.7033.71942.48254.194 ebből hosszú távon munkanélküli 15.58911.7651.72579110.2256.647 inaktív személyek38.85941.3091.2901.11523.51025.167 Munkaerő-piaci helyzet 140.169151.69610.7599.16499.301110.314 fiatal (15-24)74.60660.8824.4053.67636.54632.167 25-5476.27891.6316.3525.95853.18464.314 idősebb dolgozó (55- 64) 6.9817.8346564685.1686.404 Korcsoportok 157.865160.34711.41310.102102.633111.579 kisebbségek10.9201.36314754516.3819.067 migránsok11917817165541 fogyatékkal élők8.1628.1735485762783 egyéb hátrányos helyzetűek 31.28134.7382.2411.83220.26222.446 Érzékeny csoportok 48.56754.5912.7872.38426.24130.984 ISCED 1. és 2.64.74761.8235.6803.75947.14448.370 ISCED 3.58.26759.4622.8473.13833.95636.638 ISCED 4.14.71615.46888281011.33111.399 ISCED 5 és 6.9.38517.9904518666.56812.394 Végzettség 147.115154.7439.8608.57398.999108.801

7 Eredmények 1.Kiemelt projektek Jelentős számú célcsoport tag bevonására adnak lehetőséget a képzettség növelés, munkagyakorlat megszerzése, vagy foglalkoztathatóság javítása érdekében. 2.Pályázatos projektek – kapacitásfejlesztés - nem volt megfelelő jelentkezés 3.Pályázatos projektek – célcsoport bevonásával TÁMOP 5.3.1:mind a 2008-as, mind a 2009-es meghirdetés eredményeként összesen minimum 3000-3000 fő programba vonását és közülük összesen minimum 2400-2400 fő (80%) esetében az egyéni fejlesztési terv sikeres megvalósítását várjuk. TÁMOP 5.2.5. konstrukció, mely a gyermekek és fiatalok integrációs programjait támogatja, amelynek eredményeként a közoktatásban résztvevő gyermekek(7-18 évesek),valamint a fiatalok (15-29 évesek) körében csökken az iskolai lemorzsolódás valamint növekszik a fiatalok munkaerő-piacra történő belépésének esélye. 3. LHH programok A kiírások eredményességéről 2010. júniusáig csak részinformációk alapján lehet tájékozódni. Más részről programokat indítottunk a helyi szociális szolgáltatások kapacitásainak megerősítésére, ahol várhatóan 240 helyi fejlesztés valósul meg.

8 Nehézségek a célzott programokkal Példa: TÁMOP 5.3.1/B konstrukció tervezett kiírás (Alacsony foglalkoztatási esélyű emberek részére foglalkoztathatóságot segítő, képessé tevő és önálló életvitelt támogató programok) A pályázat alapvető célja a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli roma emberek társadalmi befogadásának és foglakoztatásának javítása, szociális és gyermekjóléti szakmákra való képzésük és ezen intézményekben történő foglalkoztatásuk. A kiírás legfőbb problémáját a pozitív diszkrimináció érvényesítése adta: a projektbe való bevonás során a kiválasztáshoz a célcsoport tagnak a származásával kapcsolatosan kellett volna nyilatkoztatot tennie (mely a hazai jogszabályok alapján nem lehet kötelező). Emellett a munkajogi törvénybe ütközik, hogy csak olyan személyeket lehet a program keretiben foglalkoztatni, aki roma származású. A nyilatkozat (amennyiben alkalmazható) azonban lehetővé teszi magát romának valló nem romák foglalkoztatását, miközben kizárja a nyilatkozatot nem tevő roma származású személyek foglalkoztatását.

9 Legfőbb kihívások a végrehajtás során 1.Szakmai nehézségek Megfelelő projektek kiválasztása (alátámasztottság, tervezettség, hatékonyság) Projektmenedzsment, illetve megvalósító szervezetek felkészültsége Partnerség és bevonás elvének érvényesítése A célcsoport bevonása, projektben tartása és utókövetése 2.Pénzügyi nehézségek Megfelelő likviditás biztosítása Megfelelő szabályosság biztosítása, visszafizetés kockázatának enyhítése Egyszerűsítések (flat-rate; lump sum; unit cost) 3.Adminisztratív nehézségek Dokumentálási kötelezettség (pl. bekérendő dokumentumok szerződéskötéshez) Folyamatokban történő csúszások és azok kezelése Hiánypótlások Új eljárásrendek bevezetése (automatikus pályázat, kétfordulós pályázat, stb.)

10 Legfőbb kihívások a végrehajtás során Egyeztetésen elhangzott legfontosabb kérdések Folyamatos finanszírozás 2.Kisméretű projektek 3.Kapacitásfejlesztés 4.Monitoring, szakmai támogatás 5.Roma szervezetek bevonása a menedzsmentbe 6.Multiplikátor hatás elérése

11 Jó gyakorlat a komplex fejlesztésre „Hódmezővásárhelyi Modell” - Befogadó közoktatási modell kialakítása-társadalmi konfliktusoktól mentesen -Helyzetfelmérés, megalapozott tervezés : 2006-2012 között várható demográfiai helyzet részletes felmérése -Cél: Fenntartható, demográfiai és munkaerőpiaci igényekhez jól igazodó oktatási rendszer kialakítása, „óvodától-egyetemig” -„Azt szerettük volna elérni, hogy városunkban a sokszínű oktatás kínálata úgy maradjon meg, hogy valamennyi gyermeknek a lakóhelyéhez közel eső intézményben ugyanolyan magas színvonalú iskola működhessen, ezzel csökkentve az esélykülönbségeket az oktatásban” -Célcsoport: Közösség, családok, a település egésze, kiemelten a belterületen nehéz körülmények között élő gyermekek, a tanyavilág külterületi családjainak gyermekei, szerény körülmények között élő roma családok gyermekei -Partnerség: Három előkészület: Lakossági fórumok tucatjai, családonkénti egyeztetés, külön figyelem a roma családok bevonására, pedagógusok felkészítése, kiválasztása -Eszközök: HEFOP 2.1.5/B: Halmozottan Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése, TÁMOP 2.2.3, TIOP 3.1.1 :http://tamop.1000mestertiszk.hu/, Regionális Integrált Szakképző Központ, Szeged, Makó, Szentes, Hódmezővásárhelyhttp://tamop.1000mestertiszk.hu/

12 Hódmezővásárhely: indulás

13 Hódmezővásárhely: eredmények 2007. június: minden közoktatási intézmény megszűnt 2007. szeptember: 10 helyett 5 intézmény alakult újjá Új oktatási körzethatárok Minőség és hatékonyság nőtt Jobb erőforrás kihasználás Társadalmi kohézió nő: „A hátrányos helyzetű gyerekeknek minden létező eszközzel biztosítani kell az esélyt a boldoguláshoz.” (NEFMI, 2010. szeptember) Idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése: Európa….Hódmezővásárhely Megtörtént a közösség együttes akaratának megfelelő, fenntartható irányú fejlesztés Valamennyi intézményben felzárkózási program Mindennapos testnevelés, heti egy ingyenes úszás 2003-tól minden iskolában művészeti nevelés, rászoruló gyermekeknek ingyenesen 2005-től utazó, 2008-tól belső iskolapszichológiai szolgálat minden intézményben Évekkel nem jár Hódmezővásárhely az ország előtt, de évekre előre tekintett

14 Hódmezővásárhely: érkezés

15

16 Dr. Palicz Tamás IH vezető Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Cím: H-1066 - Budapest, Mozsár utca 16. Web: www.nfu.huwww.nfu.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Megfelelő finanszírozás biztosítása a célok eléréséhez Budapest, 2010. szeptember 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések