Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információs társadalom a régiók tükrében célok, prioritások, lehetőségek VII. Telematikai konferencia2005. november 3. dr. Megyery Károly1 / 18 Dr. Megyery.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információs társadalom a régiók tükrében célok, prioritások, lehetőségek VII. Telematikai konferencia2005. november 3. dr. Megyery Károly1 / 18 Dr. Megyery."— Előadás másolata:

1 Információs társadalom a régiók tükrében célok, prioritások, lehetőségek VII. Telematikai konferencia2005. november 3. dr. Megyery Károly1 / 18 Dr. Megyery Károly megyery.karoly@kfki.com 06 70 452 1335

2 VII. Telematikai konferencia2005. november 3. dr. Megyery Károly2 / 18 Tematika Előzmények Információs társadalom Régiók: Információs Társadalom Stratégia (RITS) Régiók: célok, prioritások RITS-ek és a közművelődés Lehetőségek Záró gondolatok

3 VII. Telematikai konferencia2005. november 3. dr. Megyery Károly3 / 18 Előzmények Magyar válasz, Tézisek, NIS, Internet fiesta, NIIF Európai unió - félidős értékelés MITS NFTI, OFK Pályázatok RITS és most: ROP, Fejlesztési pólus, NFTII, FFS

4 VII. Telematikai konferencia2005. november 3. dr. Megyery Károly4 / 18 Információs társadalom Társadalom - technika - kihívás Modernizáció - fenntartható fejlődés Esély - hozzáférés - szolgáltatás - NDA - hozzáértés Életminőség - közművelődés - szemlélet

5 VII. Telematikai konferencia2005. november 3. dr. Megyery Károly5 / 18 Régiók: Közép-Dunántúl “Az innovációra alapozott Információs Társadalom kialakítása, a régió gazdasága és társadalma információs életterének az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság elvei szerinti folyamatos javítása a gazdasági és társadalmi megújulás kiterjesztése, a versenyképes és kiegyensúlyozott Közép-Dunántúl létrejötte érdekében” PRIORITÁSOK INTÉZKEDÉSEK Innoválj és hasznosíts. Alkalmazott K+F a regionális gazdaság és társadalom versenyképességért. Szerezd, őrizd, aknázd ki. Regionális tudásmenedzsment és humán-erőforrás fejlesztés. Álmodjuk és valósítsuk meg Régiónkat. A regionális fejlesztés IT-alapú támogatása. E-kormánykerék a Régióért. IT-eszközök alkalmazása a fejlett regionális intézményrendszerért. E-ről szól a Régió. IT-alapú regionalitás, tudatosítás és kommunikáció az e-demokrácia jegyében. Alkoss és gyarapíts. Fejlessz és fejlődj. Egységben az erő. Szerezd meg, add tovább. Alkalmazd és tedd elérhetővé. Koncentráld a tudást. Adj esélyt. Tervezzük közösen jövőnket. Az ötlettől a pályázatig. Forrásház Mire jutottunk… Úton az e-közigazgatás felé. Adatgazdálkodj okosan. Alkalmazz egységesen. Digitálisan is biztonságosan. Vond be, tanítsd meg használni. Biztosíts hozzáférést, terjeszd el. Kapcsolódj be a közéletbe, voksolj elektronikusan. Gyűjtsd össze, tedd közzé egy helyen.

6 VII. Telematikai konferencia2005. november 3. dr. Megyery Károly6 / 18 Régiók: Nyugat-Dunántúl A cél az, hogy a Nyugat-dunántúli régió az infokommunikációs eszközöket és szolgáltatásokat széles körben hatékonyan használó régióvá váljon, amely különösen az e-közigazgatás, az e-gazdaság és az e-demokrácia, valamint az innováció erősítése segítségével felgyorsítja a -fenntartható és versenyképes - tudásalapú gazdaság és társadalom fejlődését. PRIORITÁSOK INTÉZKEDÉSEK Tudás-vezérelte versenyképes regionális gazdaság erősítése. Tudás-vezérelte versenyképes társadalom építése. Versenyképes tudásfejlesztés és tudásközvetítés fejlesztése. e-önkormányzat e-közigazgatás e-választás elterjesztése Regionális hozzáférés (és hozzájutás) az e-polgárság erősítéséért. Tudásalapú IKT-ipar fejlesztéséhez. IT K+F piac erősítéséhez. Tudás-intenzív KKV-ék támogatásához. e-Természet- és e-környezet-gazdaság fejlesztéséhez. Közös tudásgazdasági projektekhez. Intelligens települések és térségek fejlesztéséhez. e-Egészségügy fejlesztéséhez. Regionális foglalkoztatás fejlesztéshez. Intelligens civil társadalom fejlesztéshez. Regionális e- kohézió erősítéséhez. Regionális új tudásokhoz, új kutatásokhoz. Tudásközvetítés fejlesztéséhez. Az információs rendszer erősítéséhez. Regionális tartalomiparhoz. Média-fejlesztéshez. e-Közigazgatás fejlesztéshez. e-választás fejlesztéséhez. Regionális e-közigazgatás NYD RITS döntéshozatalhoz. Regionális monitoring rendszerhez. Hozzáféréshez- hozzájutáshoz. Közösségi hozzáférésekhez. Hozzájutás segítéséhez. Digitális írástudáshoz és aláíráshoz. Intelligens családi házak prioritáshoz.

7 VII. Telematikai konferencia2005. november 3. dr. Megyery Károly7 / 18 Régiók: Észak-Magyarország A régióban alakuljon ki az információs társadalom, mely segítse elő a gazdasági versenyképességet és segítse elő, hogy a jelenleg elmaradt települések is bekapcsolódhassanak – az informatikai fejlődés eredményeképpen – a fejlődési folyamatba. S ennek eredményeként jöjjön létre az e(mberi)-régió. PRIORITÁSOK INTÉZKEDÉSEK E-infrastruktúra kialakítása, fejlesztése (területi egyenlőtlen- ségek csökkentése). IKT eszköz- ellátottság emelése (Intelligens régió). E-kormányzat megvalósítása (elektronikus államigazgatási szolgáltatások bővítése). E-gazdaság támogatása (innovatív versenyképes gazdaság kialakítása). E-oktatás megteremtése (tudás régió). Fejlett IKT infrastruktúra regionális, helyközi szinten. Gazdasági, a civil és a magánélet szereplőinek fejlett infrastruktúra biztosítása helyi szinten. Regionális információk IKT alapra helyezése. Dinamikus tartalomfejlesztések támogatása. E-demokrácia megvalósítása. E-ügyintézés támogatása. E-szolgáltatások elérésének támogatása. E-kereskedelem elősegítése. K+F tevékenység támogatása. Új típusú munkakultúrák kialakítása. Oktatási tartalmak elektronikus megjelenítésének támogatása. E-oktatási szolgáltatások bővítése.

8 VII. Telematikai konferencia2005. november 3. dr. Megyery Károly8 / 18 Régiók: Dél-Dunántúl A régió jövőképeként egy olyan “otthonos, természet- és emberközeli déli régió víziója rajzolható meg, ahol íze van az életnek”, az információs társadalom kialakítása szempontjából, a regionális gazdaság és társadalom felkészítése az ebből fakadó előnyök kihasználására, az információs infrastruktúra és az azon elérhető innovatív elektronikus szolgáltatások fejlesztése PRIORITÁSOK INTÉZKEDÉSEK Az információs kor kihívásaira pozitívan válaszolni tudó társadalom és gazdaság kialakítása, széles körű tudatosítás és felkészítés, a képzési kínálat és az élethosszig tartó tanulás lehetőségének, valamint a regionális tudásbázisok jelentős bővítése. A szélessávú információs infrastruktúra teljes körű kiépítésének ösztönzése a régió hátrányos helyzetű, üzletileg kevésbé vonzó kistérségeiben is, ezzel is elősegítve az egyének otthoni és közösségi hozzáférését, az intézményi eszköz-ellátottságot és az interaktív, dinamikus hálózati tartalom-szolgáltatások kialakulását. A régió innovációs kultúrájának és szolgáltatás fejlesztésének erősítése, a K+F háttér-feltételeinek erősítése a gyors tudás- és technológiatranszfer érdekében, a jó megoldások elterjesztését segítő, több esetben a határokon is átnyúló partnerség kialakítása a közös fejlesztések érdekében. Tudatosítás, felkészítés, kompetencia javító képzések, az IKT alkalmazása az oktatásban. Új alternatív tanulási, képzési módszerek kifejlesztése Life long learning fejlesztése, lehetőségének tudatosítása, képzési kínálat bővítése. Az információs és kommunikációs szélessávú infrastruktúra fejlesztése. Közcélú, közhasznú információk szolgáltatása. Nyilvános hozzáférés biztosítása a régió településein. Regionális tartalom-, tudás-, és szolgáltatásfejlesztés. Tartalom szolgáltatás hálózati együttműködése, kultúra és a tudásfejlesztés területén. Elektronikus közigazgatás, önkormányzat kialakítás. A K+F, az innovációk és az e-gazdaság elterjedésének támogatása. Elektronikus eszközök újrahasznosításának támogatása. IKT alkalmazás támogatása a vállalkozások fejlesztéséhez.

9 VII. Telematikai konferencia2005. november 3. dr. Megyery Károly9 / 18 Régiók: Észak-Alföld “Az Észak-Alföldi Régióban időben és megfelelő minőségben kialakul az információs társadalom, amely elősegíti a régió gazdasági versenyképességét, valamint az informatikai fejlődés eredményeképpen a jelenleg elmaradt települések is bekapcsolódnak a fejlődési folyamatba és létrejön az e-régió.” PRIORITÁSOK INTÉZKEDÉSEK E-infrastruktúra kialakítása, az IKT eszközellátottság emelése. E-kormányzat megvalósítása, e-közigazgatási szolgáltatások elérhetővé tétele. 3E-gazdaság megteremtése, a K+F innováció támogatása. Fejlett IT infrastruktúra regionális, helyközi szinten. Fejlett IT infrastruktúra helyi, települési szinten. A Régióban használt IKT eszközök minőségi cseréje, valamint mennyiségének növelése. E-demokrácia alapjainak megteremtése.. E-ügyintézés megvalósítása. E-szolgáltatások elérésének támogatása, népszerűsítése. K+F innovációs tevékenység támogatása. Elektronikus integrált vállalati modell terjesztése. E-kereskedelem elősegítése a Régió minden ágazata számára. IKT-vel támogatott oktatási módszerek kifejlesztése és adaptálása. Tananyag és kiegészítő tudásbázis digitalizáció. E-oktatási szolgáltatások kiterjesztése. E-oktatás megteremtése, humán erőforrás fejlesztésének támogatása.

10 VII. Telematikai konferencia2005. november 3. dr. Megyery Károly10 / 18 Régiók: Dél-Alföld A Dél-alföldi Régiónak többek között az információtechnológiában rejlő lehetőségek segítségével egy olyan európai régióvá kell válnia 2014-re, amelyben az állampolgárok ki tudják aknázni a Régió természeti és társadalmi adottságaiban rejlő lehetőségeket. Cél az életminőség szintjének folyamatos ICT technológiákkal történő emelésé, a köz-, az üzleti és a civil szektorban egyaránt. PRIORITÁSOK INTÉZKEDÉSEK Gazdaságfejlesztés InfrastruktúraHumán erőforrás fejlesztés Versenyképesség: virtuális logisztikai központ, KKV rendszerek, agrár tudásbázis, gazdasági élet tájékoztatás, gazdaság szereplőinek elektronikus szolgáltatások. Szélessávú elérések fejlesztése, chipkártya bevezetése régió szinten (közlekedés, turizmus), K+F-hez inkubátorházak. e-learning fejlesztés, sulinet használatának bővítése, digitális írástudás terjesztése. Közlekedés “elektronizálása”, régiós többnyelvű portálok, turisztikai adatbank, kultúr-program adatbank, gyógyturizmus támogatása. Civil-köz-magán szféra együttműködése

11 VII. Telematikai konferencia2005. november 3. dr. Megyery Károly11 / 18 Régiók: Közép-Magyarország Az információ mind szélesebb körű és könnyű elérése, fokozott termelése és átalakítása segíti a társadalom megújulását, mobilizációját, utat nyit az egyéni kezdeményezőkészségnek, vállalkozó kedvnek, szélesíti a civilizációs termékek, kulturális javak fogyasztását, továbbá globálissá teszi az emberi tudás megszerzését és megosztását, és soha nem látott mértékben sokszorozza meg azt és ez alapján: versenyképes régió, élhető régió alakul ki. PRIORITÁSOK INTÉZKEDÉSEK Régió házhoz megy - avagy a Régió virtuális megjelenése. Utolsó előre fuss - avagy digitális szakadék, infrastrukturális különbségek csökkentése. Menekülés a mátrixból - avagy felkészülés az információs társadalom fejlődésének nem várt hatásaira. E-ügyintézés. Ügyintézők felkészítése. Helyi közszolgáltatások elektronizálása. Technológiai háttár, infrastruktúra fejlesztés. IKT ellátottság növelése. Negatív társadalmi hatások felmérése, kezelése. Digitális szakadék mérséklése. Monitoring tevékenység. Adatbiztonság erősítése. Segítő szervezetek bevonása. Hálózati együttműködések fejlesztése. Régió tervezés erőforrás racionalizálása. Tőkevonzó képesség növelése. Informatikai együttműködés ösztönzése. Regionális adatvagyon gazdálkodás. Régiós információk IKT alapra helyezés. Adatbázisok hozzáférhetővé tétele. Közép-Magyarország egy klikkre! - avagy regionális adatvagyon kezelése. Meghívó @ világba, - avagy kistérségi társulások, civil szervezetek, egyesületek. Alapítványok, vállalkozások és a lakosság bevonása az információs társadalomba. E-munkahelyek kialakítása. Megváltozott munkaképességűek felkészítése. IKT eszközök használatának népszerűsítése.

12 VII. Telematikai konferencia2005. november 3. dr. Megyery Károly12 / 18 Régiók célok, prioritások Vízió, cél kulcsszavai Versenyképes, innovatív gazdaság, esély (HR és térszerkezet), közigazgatás, életminőség, társadalmi-kulturális-gazdasági összhang biztosítása és fejlesztése az IKT felhasználásával és az e-szolgáltatásokkal. Prioritások Infrastruktúra: hozzáférés, elérés (esély) Gazdaság fejlesztés: innováció, K+F, KKV, kereskedelem, távmunka Közigazgatás (benne: demokrácia, ügyintézés, szolgáltató központok, belső ügymenet) Tartalomszolgáltatás: eü, környezet, közlekedés, kultúra, agrár, turizmus, életminőséghez tartozóak Tudás(menedzsment): oktatás, HR erőforrás fejlesztés (esély, képesség, készség), IT pozitív attitűdök

13 VII. Telematikai konferencia2005. november 3. dr. Megyery Károly13 / 18 RITS-ek és a közművelődés HOZZÁÉRTÉS (oktatás) Az alkalmazott IKT K+F erősítése. A humán-erőforrás oktatási, képzési, tartalmi, szervezeti fejlesztése. A digitális írástudás megszerzése, esélyének növelése. Alternatív, új oktatási, képzési módszerek elterjesztésének segítése (az információs társadalom témaköreiben), elérhetőség biztosítása. Regionális tudásközpontok létrehozása. Az esélyteremtés, a társadalmi és területi különbségek mérséklésének segítése. e-gimnázium modellkísérlet indítása. Regionális jelen és jövőtudat portál létrehozása. Korszerű IKT eszközök használatának tudatosítása, támogatása, népszerűsítése. e-learning használatának társadalmasítása, szolgáltatások kialakítása, távoktatási központok létrehozása. Alap-, közép- és felsőfokú informatikai oktatás környezetének, szakmai feltételeinek megteremtése. Egész életen át tartó tanulás jelentőségének népszerűsítése, támogatása. Ügyintézők informatikai-közigazgatási képzése. Meglévő és az új oktatási tartalmak digitalizálása. Képzéssel, oktatással összefüggő elektronikus szolgáltatások kialakítása. Negatív társadalmi hatások felmérése, kezelése. Monitoring tevékenység. IKT adomány program.

14 VII. Telematikai konferencia2005. november 3. dr. Megyery Károly14 / 18 RITS-ek és a közművelődés SZOLGÁLTATÁS Egységes régiós szolgáltató portál kialakítása, e-könyvtár e-múzeum e-levéltár e-művelődési ház e-egyház tartalomfejlesztéseinek támogatása. Régióspecifikus tartalmak megjelenítésének és technológiai, együttműködés hátterének támogatása, Naprakész, interaktív többnyelvű on-line tartalmak létrehozásának támogatása, Információs társadalom tudásfejlesztő- és kutatócsoport, virtuális kutatóintézet, regionális tudáscentrum létrehozása. Közcélú, közhasznú információk. Regionális adatvagyon gazdálkodás fejlesztése. KKV, agrár tudásbázis, gazdasági tájékoztatás. Közlekedés, többnyelvű portálok, PPP-k, turisztikai adatbank, kultúr-program adatbank, gyógyturizmus.

15 VII. Telematikai konferencia2005. november 3. dr. Megyery Károly15 / 18 RITS-ek és a közművelődés HOZZÁFÉRÉS Az Internet (szélessávú) esélyteremtés, a társadalmi és területi különbségek mérséklésének segítése. Közösségi hozzáférések (teleházak, városi tudásházak, könyvtárak, e-Magyarország pontok stb.) támogatása, technikai, technológiai fejlesztése. Egyéni-családi hozzájutás segítése. Civil szervezetek e-portáljainak, e-hálózatainak, e-közösségek létrehozása. Települések intézményei, közhivatalai közötti kommunikációs csatorna kiépítése. IKT eszközök szabványosítása. A vállalkozói kör informatika és Internet használatának ösztönzése. Az oktatási intézmények és a kutatóhelyek IKT eszközellátottságnak javítása, hozzáférés biztosítása. Kommunikációs interfészek szabványosítása és új technológiai megoldások alkalmazása. Chipkártya

16 VII. Telematikai konferencia2005. november 3. dr. Megyery Károly16 / 18 Lehetőségek Vezéregyéniségek – helyi és régió szinten is PR/marketing – felkészítés, reagálás Tartalom és validálás Képzés: nem csak informatika hanem szemlélet, tartalom Közösségi pontok Koordináció Hasznosítás - hasznosulás

17 VII. Telematikai konferencia2005. november 3. dr. Megyery Károly17 / 18 Záró gondolatok Információs Társadalom – fenntartható fejlődés - közművelődés Egyén legyen a középpontban Stratégia – megvalósulás – monitoring - hasznosulás Koordináció – best praktice Működtetés – folyamatos „átmenet” Képzés, tanítás, (nevelés)

18 VII. Telematikai konferencia2005. november 3. dr. Megyery Károly18 / 18 Köszönöm a figyelmet, további jó munkát, jó egészséget és sok sikert a közművelődés, a tágabb kultúra sikereiért.


Letölteni ppt "Információs társadalom a régiók tükrében célok, prioritások, lehetőségek VII. Telematikai konferencia2005. november 3. dr. Megyery Károly1 / 18 Dr. Megyery."

Hasonló előadás


Google Hirdetések