Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MEGYEI TERÜLETI TERVEZÉS JELENLEGI HELYZETE DOMJÁN RÓBERT OSZTÁLYVEZETŐ H EVES M EGYEI Ö NKORMÁNYZATI H IVATAL T ERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS T ERÜLETRENDEZÉSI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MEGYEI TERÜLETI TERVEZÉS JELENLEGI HELYZETE DOMJÁN RÓBERT OSZTÁLYVEZETŐ H EVES M EGYEI Ö NKORMÁNYZATI H IVATAL T ERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS T ERÜLETRENDEZÉSI."— Előadás másolata:

1 A MEGYEI TERÜLETI TERVEZÉS JELENLEGI HELYZETE DOMJÁN RÓBERT OSZTÁLYVEZETŐ H EVES M EGYEI Ö NKORMÁNYZATI H IVATAL T ERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS T ERÜLETRENDEZÉSI O SZTÁLY

2 MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMAT 0. Lépés:Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 2013-ban elkészültek 1.Lépés: Megyei helyzetfeltáró dokumentumok 1.Lépés: Megyei helyzetfeltáró dokumentumok 2012-ben elkészültek Megyei területfejlesztési koncepció 2.Lépés:Megyei területfejlesztési koncepció 2014. február Megyei területfejlesztési program 3.Lépés: Megyei területfejlesztési program 2014. szeptember Megyei integrált területi program 1.0 elkészítése 4.Lépés: Megyei integrált területi program 1.0 elkészítése ( )Határidő: 2014. szeptemberPartnerség: folyamatos Területi koordináció: folyamatos

3 MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMAT Megyei integrált területi programok elkészítésének folyamata 4. Lépés: Megyei integrált területi programok elkészítésének folyamata Igényfelmérés több körben: megye területén található települések, civil szervezetek, gazdasági társaságok Projektcsomagok kialakítása Projektekkel való feltöltése, pénzügyi ütemezés készítése, indikátorvállalások rögzítése, kockázatok feltárása ITP közgyűlés általi elfogadása

4 LEHETŐSÉGEK AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA (1) Természeti és kulturális örökségekre alapozott vonzerőfejlesztés Országos és nemzetközi jelentőségű EU definíció szerint kisléptékű beruházások Támogatási összeg: max.5 millió euro Kedvezményezettek költségvetési szervek, költségvetési szervek intézményei, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, vállalkozások Helyi és térségi jelentőségű – foglalkoztatási céllal EU definíció szerint kisléptékű beruházások Támogatási összeg: max.5 millió euro Kedvezményezettek: önkormányzatok és önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, egyházak, civilek Gyógyhelyek/ fürdőfejlesztés Gyógyhelyeken versenyképes kínálat megteremtése érdekében - KKV-k tulajdonában lévő fürdők energetikai fejlesztése Önkormányzati tulajdonú fürdők energetikai fejlesztése - a TOP energetikai intézkedései között / nem turizmusként!

5 LEHETŐSÉGEK AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA (2) Tematikus utak A megyehatáron átnyúló, Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódó fejlesztések Térségi, helyi jelentőségű fejlesztések kapcsolódva a jóváhagyott tematikus utakhoz Zarándokútvonalak Országos hálózathoz tartozó (Pl. Mária út) Amelyek nem tartoznak az országos hálózathoz Lovasturizmus Országos hálózathoz tartozó (Pl. Eurohorse) Nem tartoznak az országos hálózathoz – önkormányzatok esetében Kerékpáros turizmus EuroVelo útvonal – a tervezet szerint EuroVelohoz kapcsolódóan ún. ráhordó utak fejlesztése Rendezvény- infrastruktúra Vállalkozásoknak Önkormányzatoknak, egyházaknak, civileknek

6 LEHETŐSÉGEK AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA (3) TDM Támogatja Nem támogatja Nemzeti marketing támogatása (MT Zrt). Támogatja Nem támogatja Szálláshely-fejlesztés Csak visszatérítendő támogatásból (várhatóan pénzügyi eszközökből) Nincs

7 LEHETŐSÉGEK AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA (4) TématerületekKEHOPTOP Természet­ védelem, Natura 2000 - Nagyobb léptékű, - Egyszeri zöld infrastruktúra fejlesztések, Célja a jó természetvédelmi helyzet elérése/fenntartása - Települési zöld infrastruktúra elemeinek (pl. helyi jelentőségű védett természeti területek) fejlesztése, - Táji értékek védelme, állapotának megóvása, javítása Energia­ hatékonyság növelése Kedvezményezettek többek között: - önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok (fejlettebb régióban) Támogatott tevékenységek: -épületenergetikai fejlesztések; -távhő- és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése; -energiamenedzsment rendszerek TOP 3.2, 6.5. (és kapcsolódóan 1.4, 4.1, 4.2): - Önkormányzatok fejlesztései, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások fejlesztései az épületenergetikai területen

8 LEHETŐSÉGEK AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA (5) Téma- területek KEHOPTOP Hulladék­ kezelés Hulladékkezelési létesítmények hálózatának fejlesztése; Villamos- és hőenergia előállítása; ‒Hulladék hasznosítási kapacitások kiépítése ‒Önkormányzatok kisléptékű környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztései, lerakó rekultiváció ‒RDF termikus hasznosítása Önkormányzati többségi tulajdonú kedvezményezettek számára Víz­ gazdálkodás Sík- és dombvidéki vízgazdálkodás vízvisszatartáson alapuló fejlesztése; Tározóépítés, korszerűsítés Települési belterületi csapadékvíz- és belvíz- elvezetés Szemlélet­ formálás Kapcsolódó jelleggel minden prioritásban megjelenik tematikusan a szemléletformálás A szemléletformáló akciók révén a környezettudatos szemléletmód terjesztése a lakosság és a helyi vállalkozások körében

9 LEHETŐSÉGEK AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA (6) Lehatárolási irányok KEHOPTOP Téma- területek KEHOPTOP Megújuló energia­ források alkalmazása ‒Gazdasági társaságok nem épülethez kötött zöldáram termelése; ‒Többek között önkormányzatok, és többségi tulajdonú gazdasági társaságainak épületenergetikai fejlesztései a fejlettebb régióban; ‒távhő- és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése; Önkormányzatok, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások (kevésbé fejlett régióban történő) áttérése a megújuló források felhasználására mind épületen belül, mind pedig önálló energiatermelő fűtőművekre és kiserőművekre vonatkozóan

10 FONTOS AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA AZ ÁGAZATI OP-KBAN IKOP: – Városi kötöttpályás közlekedés, elővárosi vasúti közlekedés, intermodális központok KÖFOP: – Közigazgatás fejlesztés EFOP: – Hátrányos helyzetű térségek számára dedikált forráskeret szociális és foglalkoztatási célokra – Pályázati felhívások döntő többségében lehet önkormányzat kedvezményezett VP: – 10 000 fő alatti települések CLLD-i – Kisléptékű közösségi terek GINOP: – Pénzügyi eszközök az önkormányzati kedvezményezetteknek (opcionális)

11 A KÖZELJÖVŐ LEGFONTOSABB FELADATAI 1.Az Integrált Területi Program véglegesítése projektek aktualizálása (TOP 6.0) „Tervezés Hete” fórumsorozat Konzultációs lehetőség járásközpontonként 2.Felkészülés a források fogadására

12 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A MEGYEI TERÜLETI TERVEZÉS JELENLEGI HELYZETE DOMJÁN RÓBERT OSZTÁLYVEZETŐ H EVES M EGYEI Ö NKORMÁNYZATI H IVATAL T ERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS T ERÜLETRENDEZÉSI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések