Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés az operációs rendszerek világába

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés az operációs rendszerek világába"— Előadás másolata:

1 Bevezetés az operációs rendszerek világába

2 Számítógép HW-SW felépítése
felhasználó felhasználó Alkal-mazás Alkal-mazás Felhasználói felület Operációs rendszer Operációs rendszer (kernel) Hardver

3 A számítógépes rendszerek fő komponensei
banki r. repjegy. web-böng. felhaszn.pr. szerk. fordítók parancsért. rendszerpr. operációs rendszer gépi nyelv mikroprogramozás hardver fizikai eszközök

4 Az operációs rendszerek fogalma
intelligens (feladat-végrehajtásra alkalmas) gép a HW-re mint erőforrásra támaszkodva. Operációs rendszerek általános funkciói: szolgáltatások (kényelem) a felhasználó számára, hatékony HW kihasználás.

5 OPR interface-ek Interface: OPR interface az alkalmazások felé:
~felület, OPR interface: kommunikációs felület, amin keresztül az OPR szolgáltatásait igénybe lehet venni. OPR interface az alkalmazások felé: API (Application Programming Interface)(MS), rendszerhívások ( UNIX). OPR interface az felhasználó felé: felhasználói interface (pl. UNIX: shell, Windows XP: cmd ).

6 Az operációs rendszerek feladatai
Program végrehajtási környezet biztosítása. Program fejlesztési környezet biztosítása. Erőforrás gazdálkodás. Vezérlő program.

7 Operációs rendszerhez tartozó SW komponensek
Szélsőséges alternatívák: A számítógépen állandóan futó vezérlő program (kernel). Minden, a gép általános felhasználásához szükséges program.

8 Operációs rendszerek fejlődése

9 Operációs rendszerek fejlődése
Operációs rendszerek párhuzamosan fejlődtek a számítógépek architektúrájának fejlődésével.

10 Számítógépek felépítésének fejlődése

11 Bus struktúra Adat bus Memória CPU

12 Vezérlők használata Grafikus vez. HD vezérlő Adat bus Memória vezérlő
CPU

13 IT kezelésre alkalmas HW struktúra
HD vezérlő Grafikus vez. Bus/ Memóriavezérlő Memória Adat bus IT vezérlő CACHE CPU

14 Modern számítógépes rend- szerek felépítésének jellemzői
Bus struktúra: CPU, memória, vezérlők. Megszakítások: külső-belső események kezelése, óra IT. Rendszer betöltése: ROM memóriából.

15 Be- és kivitel (I/O) Perifériák és a memória közötti adatforgalom:
megszakítások, adatátvitel közvetlen tárhozzáféréssel (DMA). Perifériakezelés: szinkron, aszinkron.

16 Számítógépek adattároló eszközeinek hierarchiája
regiszterek gyorsmemória (cache) központi memória elektronikus diszk mágneses diszk optikai tárolók mágnesszalag Elérési idő, Kapacitás Ár/Bit

17 Program végrehajtás modellje
bemenet Végrehajtó számító gép kimenet program beolvasás feldolgozás kiírás idő

18 Gyakorlati tapasztalat
Egy adott feladat (job, task) feldolgozási lépéseinek ideje nagyságrend(ekk)(d)el kisebb, mint a bemenetek beolvasásának, ill. kimenetek kiírásának időigénye.

19 Operációs rendszerek fejlődése
Operációs rendszerek fejlődése párhuzamos a HW fejlődésével. A HW hatékony kihasználásának alapvető eszközei (ne várakozzon a CPU): program váltás gyorsítása, az I/O műveletek és a feldolgozás (CPU használat) átlapolása.

20 Batch típusú rendszerek
Nincs operációs rendszer (open shop). Operátor alkalmazása (closed shop). Kötegelt feldolgozás (batch). Egyszerű monitor.

21 Megoldások I/O műveletek gyorsítására
Off-line feldolgozás. Pufferelés. Spooling.

22 Off-line feldolgozás Különböző gyorsaságú (és árú) perifériák.
Gyors feldolgozásra képes CPU. Adott idő alatt feldolgozott job-ok számának emelése: különböző programok I/O műveleteinek időbeni átlapolása, párhuzamos műveletek külön HW elemeken.

23 On-line feldolgozás Szg. CPU Lassú periféria Lassú periféria

24 Off-line feldolgozás Átírás Átírás Szg. CPU Gyors periféria
Lassú periféria Lassú periféria

25 Pufferelés Lassú perifériákból származó adatok átmeneti tárolása a memóriában. HW támogatás szükséges(!!!) megszakítás, periféria vezérlők. Adott program I/O műveleteinek és feldolgozásának átlapolása. Hatékony gyorsítás, ha szinkronban van a beolvasás a feldolgozással...

26 Pufferelés Beolvasás Feldolgozás Kiírás Idő Monitor Input Beolvas
Program Input(puffer) Kiír Output(puffer) Output

27 Spooling Simultaneous Peripheral Operation On-line.
HW fejlődés: mágneslemez megjelenése gyors elérés, NEM szekvenciális működés. A program kód, valamint a bemenetek és a kimenetek együttes, átlapolódó kezelése  folyamat kialakulása.

28 Spooling CPU Lemez Kimenet kiírása IN Memória JOB1 OUT OR Monitor JOB2
Feldolgozás Bemenet beolvasása

29 Multiprogramozott rendszerek

30 Multiprogramozott rendszerek kialakulása
Több futó program (folyamat) kezelése. CPU sohasem kihasználatlan. Egyes folyamatok számára észrevehetetlen. Többletfeladatokat ró az operációs rendszerre.

31 Multiprogramozott rendszerek
A művelet vagy utasítás: 1 többnyire oszthatatlan matematikai kifejezés. A folyamat (job, task, process): műveletek meghatározott sorrendje, önmagában szekvenciális, végrehajtás alatt álló (rész)program. A szál, avagy 1 folyamat-lefutási variáció párhuzamos végrehajtású, közös memóriát használó utasítás-variációk - az adatfüggő elágazások miatt - a folyamaton belül.

32 Multiprogramozott rendszerek
Több párhuzamosan futó folyamat. OR választ a futásra kész folyamatok között. Különböző programok CPU és a perifériás műveleteinek átlapolása. Hatékony HW kihasználás.

33 Multiprogramozott OR-ek többletfeladatai
Job ütemezés. CPU ütemezés. Tárgazdálkodás. Erőforrás allokáció. Védelmi mechanizmusok biztosítása.

34 Jellemző megoldások multiprogramozott rendszerekben

35 Időosztásos rendszerek (time sharing)
Gyors job váltás. CPU idő elosztása a folyamatok között. Rendszerszervezési elv. Folyamatok CPU használata limitált.

36 Interaktív rendszerek
Interaktív kommunikáció: user-job-OR között. Felhasználó beavatkozását lehetővé tevő rendszer típus. Rövid válaszidő biztosítása. 100 ms nagyságrendű válasz. Tipikusan időosztásos rendszerek. On-line file rendszer.

37 Napjaink rendszerei Multiprogramozott "kötegelt" rendszerek.
Időosztásos multiprogramozott rendszerek.

38 Számítógépes rendszerek típusai

39 Rendszer típusok Típusba sorolás szempontjai:
alkalmazási terület, felépítés, kapacitás. Az egyes típusokban különböző OPR.

40 Számítógépek kategóriái kapacitás alapján
„Szuper-számítógépek”. Nagygépes környezetek. Munkaállomások. „Mini és mikro” számítógépek.

41 Személyi számítógépes rendszerek
Egyfelhasználós rendszerek. Eredetileg kiskapacitású hardver. Gyors kapacitásbővülés. Lehetőség “igazi” OPR használatára.

42 Párhuzamos hardveren alapuló rendszerek
Csoportosítás csatolás alapján: Többprocesszoros rendszerek szorosan csatolt (közös tárral, órajellel rendelkező) hardver. Elosztott rendszerek lazán csatolt (hálózati) rendszerek.

43 Párhuzamos rendszerek osztályai
Csoportosításuk funkció alapján: szimmetrikus, aszimmetrikus. Csoportosításuk felépítés alapján: homogén, inhomogén.

44 Elosztott rendszerek előnyei
Erőforrás megosztás (resource sharing). Nyílt és méretezhető rendszer (open system). Konkurens működés (concurrency). Hibatűrés, megbízhatóság (fault tolerance, reliability). Kommunikáció (communication).

45 Valósidejű (real time) rendszerek
Garantált válaszidő a külső eseményekre. Ütemezés kritikus. Ipari alkalmazások. Kevés multiprogramozott rendszer.

46 I/O kiszolgálás multiprogramozott rendszerben

47 I/O kiszolgálás multi-programozott rendszerben
Rendszerhívás: alkalmazás OR szolgáltatást vesz igénybe. Megszakítás (Interrupt): periféria kiszolgálása (OR feladata).

48 I/O kiszolgálás multi-programozott rendszerben
I/O start I/O vége I/O-ra vár I/O start I/O folyamat Megszakítva IT IT kiszolgálás Futásra kész, CPU-ra vár B folyamat Operációs rendszer Futásra kész, CPU-ra vár I/O-ra vár rendszerhívás A folyamat

49 Megszakítások kiszolgálásainak lépései
IT elfogadása. Módváltás – processzor rendszermódba kapcsol. A megszakítás-kezelő program szükség szerint elmenti a megszakított folyamat környezetét: regiszterek elmentése. IT kiváltó esemény azonosítása. IT rutin meghívása. IT rutin végrehajtása. Regiszterek visszaállítása. Módváltás. RETURN.

50 Rendszerhívások OPR szolgáltatásainak igénybevétele (API).
Megszakításhoz hasonló működés: OPR kapja meg a vezérlést. Különbség: bemenő paraméterek, visszatérési érték.

51 Fejlett hardver megoldások

52 Védelmi mechanizmusok
Két módú programfuttatás felhasználói- és rendszer- (privilegizált) mód, privilegizált utasítások, TRAP utasítás a módváltáshoz. Tár címtartományok védelme. Óra periféria, rendszeres megszakítások.

53 Operációs rendszerek tipikus komponensei és jellemző felépítése

54 Operációs rendszerek részei és szolgáltatásai
Összetett funkcionalitás. Rendszer feladatának dekomponálása, részekre bontása: moduláris felépítés. Részek (alrendszerek) elhatárolása a funkcionalitás alapján. Kevés réteg, több funkció-modul.

55 Rendszerkomponensek I.
Folyamat kezelő: program végrehajtás, folyamatok vezérlése, szinkronizáció, kommunikáció. Központi tár kezelő: memória kiosztás, programok betöltése, kirakása, virtuális memória kezelés. Állomány kezelő: file-ok és könyvtárak kezelése.

56 Rendszerkomponensek II.
I/O kezelő: driverek, I/O eszközök kezelése. Másodlagos tárolók kezelői: diszkek, szalagok kezelése, ütemezése. Védelmi rendszer: a folyamatok egymástól és külső behatástól történő védelme.

57 Rendszerkomponensek III.
Hálózat kezelő: elosztott rendszerekben kommunikációs hálózati összeköttetés kezelése, erőforrások távoli elérése. Kezelői felület: parancsértelmező (felhasználói interface).

58 Operációs rendszerek legfontosabb szolgáltatásai I.
Szolgáltatások (kényelem): programok végrehajtása, I/O műveletek, file kezelés, kommunikáció, hiba detektálás, lokalizálás.

59 Operációs rendszerek legfontosabb szolgáltatásai II.
Optimális működés (HW kihasználás): erőforrás foglalás, rendszerinformációk gyűjtése, elszámolás biztosítása, védelmi és biztonsági mechanizmusok biztosítása.

60 Operációs rendszerek fizikai felépítése

61 Operációs rendszerek felépítése
Komplex, nagyméretű szoftver rendszer. Hosszú életciklus, sok változat. A szoftver fejlesztés általános elveinek használata. Szempontok: hatékonyság, karbantarthatóság, hordozhatóság.

62 Alapvető szervezési elvek I.
Moduláris szerkezet Modulok jól definiált működéssel. Példa: "klasszikus" UNIX szerkezet.

63 Alapvető szervezési elvek:
Monolitikus kernel: (pl.: UNIX) a modulok egymással korlátozás nélkül érintkezhetnek, minden funkció egyetlen, megbonthatatlan egységben, nagy teljesítményű, de módosításkor újrafordítandó, hiba esetén a teljes rendszert veszélyezteti, a teljes rendszer kernel módban fut.

64 Monolitikus kernel APL1 APL2 Modul0 Modul2 Modul3 Modul1 Modul4 HW

65 Alapvető szervezési elvek:
Mikrokernel: (pl.: Microsoft Singularity) csak a legfontosabb komponenseket tartalmazza (folyamatok betöltése, kommunikációja), minden mást különálló rendszerfolyamatok végeznek el, user módban, a rendszerfolyamatok kernel funkcióit rendszerhívásokkal biztosítják (ezáltal ~10% az időveszteség), kisebb teljesítményt biztosít, de azt „stabilabban”, dinamikusan, sőt akár futás közben is bővíthetőek!

66 Alapvető szervezési elvek:
Vegyes kernel: (pl.: Microsoft NT) az arany középút, a biztonság és a teljesítmény között!

67 Alapvető szervezési elvek: Rétegszerkezet
interface-k használata, a rendszer bonyolult folyamatainak az elrejtése, hatékony végrehajtást megvalósító funkciómegosztás. Nehéz tiszta rétegszerkezetben a funkciók egymásra építése.

68 Átfogó működési felépítés az egymásra épülő rétegekkel
Alkalmazói szoftver Alkalmazói interfész (API) Operációs rendszer Szoftver-hardver interfész alapréteg Hardver

69 Rétegszerkezet

70 Alapvető szervezési elvek: Kliens-szerver működés
Meghatározott funkcióért felelős modulok: szolgáltatások nyújtása és használata. A szolgáltatások igénybevétele kommunikációs csatornán keresztül.

71 Kliens-szerver működés
1. kérés kliens szerver 3. válasz kliens kliens kliens 2. szolgáltatás

72 Kliens-szerver működés operációs rendszerekben

73 Alapvető szervezési elvek: Virtuális gép
Virtuális gép (virtual machine, VM): réteg szerkezet speciális használata, HW teljes körű szimulációja (védett utasítások is), előny: valós HW erőforrások osztott kezelése, különböző operációs rendszerek akár egyidejűleg is, változtatás nélkül futtathatók, egyedüliség érzetének a keltése, Java VM (hordozható!), PC emulátorok.

74 Virtuális hardver Alkal-mazás Alkal-mazás Alkal-mazás UNIX DOS W XP
Kernel Kernel Kernel Virtuális hardver Hardver


Letölteni ppt "Bevezetés az operációs rendszerek világába"

Hasonló előadás


Google Hirdetések