Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adatbáziskezelés. Adat és információ Információ –Új ismeret Adat –Az információ formai oldala –Jelsorozat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adatbáziskezelés. Adat és információ Információ –Új ismeret Adat –Az információ formai oldala –Jelsorozat."— Előadás másolata:

1 Adatbáziskezelés

2 Adat és információ Információ –Új ismeret Adat –Az információ formai oldala –Jelsorozat

3 Adatbázis Az adatok és a köztük lévő összefüggések (kapcsolatok) rendszere Fontos adatok szervezett rendszere A valóság egy meghatározott szeletének rendszere Adatbázis: egymással valamilyen kapcsolatban lévő adatok jól szervezett halmaza, ahol az adatok számítógépen vannak tárolva úgy, hogy egyidejűleg több felhasználó is hozzáférhet.

4 Adatbázis-kezelő rendszer Olyan programcsomag, mely biztosítja az adatbázissal való kapcsolatot. Lehetővé teszi adatbázisok –létrehozását, –adatok lekérdezését, módosítását, karbantartását, –nagy mennyiségű adat hosszú távú, biztonságos tárolását.

5 Adatmodell – a valós világ objektumait, azok tulajdonságait és a köztük lévő kapcsolatokat ábrázolja oly módon, hogy ebből már a számítógép számára is értelmezhető fogalmakat kapunk Az adatmodell jellemzői: –a valóságot tükrözi –nem konkrét értékekkel, hanem az adatok típusaival, összefüggéseivel foglalkozik

6 Adatmodellezési szintek Fogalmi –A valós világot tükrözi a legtermészetesebben –Itt tisztázódnak: mi mit jelent, s melyek függnek össze egymással Logikai –Itt fogalmazódik meg az adatábrázolás mikéntje (típus, méret) Fizikai –az adatok fizikai elhelyezését és fizikai elérési módját írja le

7 Adatmodellek elemei Egyed –a valóság azon elemei, melyek számunkra valamilyen lényeges információt hordoznak, egymástól megkülönböztethetőek. –Az egyed egy konkrét értékét egyed előfordulásnak –az előfordulások összességét pedig egyedhalmaznak nevezzük.

8 Adatmodellek elemei Tulajdonság –Az egyed attribútumai, tulajdonságai, melyek a többi egyedtől megkülönböztetik. –Az egyed jellemzői –A tulajdonságnak is van előfordulása, értéke. – A tulajdonság előfordulások összességét tulajdonsághalmaznak nevezzük –Kulcs: Azon tulajdonságok összessége, amelyek egyértelműen meghatározzák az egyed előfordulását

9 Adatmodellek elemei Kapcsolat –Az egyedek közötti viszony –3 típusát különböztetjük meg 1:1 –:Az egyik egyedhalmaz minden eleméhez pontosan egy elem felel meg a másik halmazból és viszont 1:N –Az egyik halmaz eleméhez több elem felel meg a másik halmazból, a másik halmaz elemeihez viszont csak egy elem felel meg az első halmazból N:M –Az egyik halmaz egy eleméhez több elem tartozik a másikból és a másik halmaz egy eleméhez szintén sok elem felel meg az egyikből

10

11 Modellek típusai Hálós –Itt az egyedek mellérendeltségi viszonyban vannak, így hálót alkotnak.

12 Modellek típusai Hierarchikus adatmodell –Itt csak alá- és fölérendeltség van, tehát fastruktúrát alkot.

13 Relációs adatmodell Minden egyed egy táblázat a táblázat oszlopai az egyedek tulajdonságai (számuk megadja a reláció fokát ) A sorokba kerülnek az egyed-előfordulások az összes jellemzőjükkel együtt. A táblázatnak annyi sora lesz, ahány előfordulása van az egyednek, ez adja a reláció számosságát.

14 Példa relációs modellre EGYED = Tábla (pl. RENDELÉSEK, CÉGEK, TERMÉKEK) TULAJDONSÁG = Oszlop (pl. a CÉGEK egyed attribútumai a Kód, a Név és a Cím) EGYEDTÍPUS = Azonos tulajdonságokkal rendelkezö egyedek (táblák) halmaza.

15 A relációs adatmodell tulajdonságai Minden táblának egyedi neve van. A reláció oszlopai névvel vannak ellátva és ezek a nevek egy reláción belül egyediek. A tábla oszlopait mezőknek nevezzük. Reláció foka (oszlopok száma) állandó, mivel az oszlopok a tulajdonságokat jelképezik, amiket nem változtatunk. Az oszlopok sorrendje tetszőleges; azonosításuk a nevük alapján történik. A sorok sorrendje tetszőleges, mivel a tartalmuk alapján különböztetjük meg őket. Nem létezhet két teljesen megegyező sor a táblázatban, mint ahogy nem létezik két egyforma egyed- előfordulás sem. A reláció sorait rekordoknak nevezzük Minden relációban léteznie kell az oszlopok egy olyan halmazának, melyek a reláció bármely sorát egyértelműen meghatározzák. Ezt hívjuk majd a reláció kulcsának.

16 Kulcs típusok Egyszerű kulcs: a kulcs egyetlen attribútumból áll. Összetett kulcs: a kulcs legalább két attribútumból áll. Előfordulhat az is, hogy az összes oszlop szerepel a kulcsban. Egyedi kulcs:Egy (esetleg több) tulajdonság, amely egyértelm:en azonosít egy rekordot Elsődleges kulcs (primary key):A tábla egy sorának egyedi azonosítója Idegen kulcs: olyan attribútum kombináció egy relációban, mely egy másik relációban elsődleges kulcsként szerepel.

17 HIVATKOZÁSI INTEGRITÁS A hivatkozási integritás azt jelenti, hogy csak olyan kulcsra hivatkozunk, ami létezik a másik táblában. HIVATKOZÁSI INTEGRITÁS MEGÖRZÉSE –Két tábla összekapcsolásakor bekapcsolhatjuk a hivatkozási integritás meg3rzése opciót, aminek hatására automatikusan figyelni fogja a rendszer, hogy ne vihessünk be rossz hivatkozást, vagy ne módosíthassunk illetve törölhessünk ki olyan kulcsot, amire egy másik táblában hivatkoznak. Amennyiben olyan műveletet kezdeményezünk, ami megsértené a hivatkozási integritást, a rendszer figyelmeztetést ad err3l, és nem hagyja elvégezni. További lehetőség a hivatkozási integritás biztosítására, ha egy kulcs módosításának vagy törlésének következményeit konzekvensen kijavítjuk a többi táblában is, ahol hivatkoztak rá. KASZKÁDOLT FRISSÍTÉS –Ha megváltoztatunk egy kulcsot, akkor mindenhol javítja, ahol hivatkoznak rá. KASZKÁDOLT TÖRLÉS –Ha kitörlünk egy kulcsot, akkor minden olyan rekordot töröl, ami hivatkozott rá.


Letölteni ppt "Adatbáziskezelés. Adat és információ Információ –Új ismeret Adat –Az információ formai oldala –Jelsorozat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések