Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felvételi tájékoztató

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felvételi tájékoztató"— Előadás másolata:

1 Felvételi tájékoztató
A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás gyakorlati tudnivalói a 2007/2008. tanévben Készítette: Rostáné Zentai Ildikó OH OKÉV Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság 2007. november

2 Tartalom Előző évek tapasztalatai Jogi keretek Felvételi eljárás
Központi írásbeli vizsgák Általános tudnivalók Jogorvoslatok Általános iskolák feladatai Nyomtatványok Információs lehetőségek

3 A tavalyi felvételi számokban (Zárójelben a megelőző tanév adatai)
Összes jelentkezők száma: fő ( ) 9. évf.-ra jelentkezők száma: fő kb fő! ( ) 9. évf.-ra felvettek száma (ált. eljárásban): fő ( ) Első választott helyre bejutott tanulók: 73,2 % (69,7) Első három hely valamelyikére: ,6 % (92,9) Első fordulóban felvételt nem nyertek: fő (12 078) Üres férőhelyek a rendkívüli eljárásban: db (33 925) Egy tanulóra 6,7 hely ► országosan a 9. évfolyamon (2,8) 6 évf. gimn.-ba felvettek: fő (4 972) 8 évf. gimn.-ba felvettek: fő (3 556)

4 Középfokú felvételi eljárás a 2007/2008. tanévben – Szabályozók
Közoktatási törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. sz. melléklete (a középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és az eljárás szabályai) 11/1994. MKM rendelet a tanulmányok alatti vizsgákról (26. § (2) bekezdés) a 2007/2008. tanév rendjéről szóló 19/2007. (III. 23.) OKM rendelet 3. számú melléklete (a felvételi eljárás ütemezése a 2007/2008. tanévben) Középiskola saját felvételi tájékoztatója

5 Szabályozók/2. felvételi tájékoztató → Központi írásbeliről!
Iskolai dokumentumok felvételi tájékoztató → Központi írásbeliről! ped. pr. + SZMSZ + Házirend Egyéb OH Útmutató / Általános tudnivalók (később!) (www.oktatasihivatal.gov.hu); (www.kir.hu) KIR: Középfokú Információs Rendszer nyomtatványok kitöltési útmutatói OH tájékoztató levelei a központi írásbeliről

6 Felvételi eljárás – kiemelt határidők
Jelentkezés a központi írásbelire: december 7. Jelentkezés a középfokú intézményekbe: február 15. Módosítási lehetőség biztosítása: Módosító adatlap megküldése: Határidők betartatása a tanév rendje szerint kötelező!

7 A felvételi eljárás szakaszai
Általános: KIFIR A kijelölt felvételi időszakot nem előzheti meg egyetlen felvételi sem! Rendkívüli: től ig →90 % alatt kötelező től ig lehetőség Új jelentkezések: nem KIFIR! Üres férőhelyek keresése: májustól az Interneten is!

8 A folyamat az általános eljárásban
Felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga A jelentkezés csak az írásbeli megírására szól! - Tényleges jelentkezés a középiskolába csak ez után, ennek eredményével! Felvételi vizsgák Módosítási lehetőség Döntésről szóló értesítés: április 23.

9 Felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga/1.
Oktatási Hivatal honlapján megtalálható: Központit írató iskolák jegyzéke Tájékoztató levelek a központi írásbeliről Közvetlen tanulói jelentkezés! (Kell-e jelentkezni? Mikor? Hová? Hogyan?) (És ha még nem döntöttünk? Írjon a gyerek, vagy ne?) Részképességi zavarokban szenvedő tanulók jelentkezési lappal csatolják a kérelmüket! (Szakvélemény + eszköz, + spec. körülmény igénye)

10 Felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga/2.
Miből kell vizsgázni? Meddig tart a vizsga? Nehéz? Írásbeli időpontja: 6 és 8: január óra 9. évfolyamra: január óra (szombat) Pótnap: január óra Megjelenés 20 perccel előtte! Körző, vonalzó, íróeszköz (toll), igazolvány!

11 Felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga/3.
Ha a középiskola kéri a közös írásbeli eredményét, köteles az írásbelit meghirdetni és megszervezni! 6 és 8 osztályos: mást nem írathat (Kiv.: mat. tagozat) 9. évfolyamra matematikából és anyanyelvből sajátot nem írathat! Észrevétel írásbelire: 8 napon belül, 8 óra Észrevétel elbírálása írásban ! Írásbelik közzététele a követő napon

12 Felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga/4.
Értékelő lap: 1pld. eredeti! Eredmény beszámítása középiskola kompetenciája! Javaslat: értékelőlapot a jelentkezési laphoz csatolni (rendelkezésre álló idő és között) Mentesítést választott iskoláknak is jelezni! Mintafeladatok: OH honlapja / Középfokú beiskolázás / Előző évek feladatsorai

13 Általános tudnivalók /1.
Azonosítás = név (törzslap) + tanulói azonosító-szám 6 és 8 ► jelentkezést szülő intézi 6 és 8 ► elutasításról szóló értesítést ált. iskolának nem szabad megküldeni „Csomag” → november vége (nyomtatványok, kódjegyzék, útmutató). Internet is! Tagozat nem indul: jelentkezőket 3 munkanapon belül értesíteni Továbbhaladás többcélú intézményekben

14 Általános tudnivalók /2.
Ideiglenes jegyzéket felvételit követő 3. napon nyilvánosságra kell hozni (legkésőbb márc. 12-éig) Bármilyen meghallgatás csak a felvételi időszak idején! Szabálysértés!! Állami, önk.-i iskolákban a felvételi költségei szülőkre, tanulókra nem háríthatók!! Ütközés kiküszöbölése: egyeztetés a jegyzővel Két időpont megjelölése kötelező! (Írásbelire és szóbelire is!)

15 Általános tudnivalók /3.
Egyéni jelentkező 6 és 8 nem jár iskolába külföldön jár iskolába („átjelentkező”) Figyelem: Több felvételről szóló értesítés esetén az az érvényes, amelyet a tanuló az adatlapján (ill. a módosító adatlapján) előbb rangsorolt! Határnap: aznap postára adható

16 Kötelező felvételt biztosító iskolák
Pest megye A váci Király Endre Ipari SZKI, Szakiskola és Koll. tagintézménye (Dunakeszi) Csonka János Műszaki SZKI és Szakiskola (Szigetszentmiklós) Bem József Műszaki Szakközép – és Szakiskola (Cegléd) Budapest Újpesti Két Tanítási Ny. M. SZKI és Szakiskola és Gimn. (IV. ker.) Szily Kálmán Kéttannyelvű M. Középisk., Szakisk. és Koll. (IX. ker.) Szabómester Szakképző Iskola (VIII. ker.) Than Károly Gimnázium SZKI és Szakiskola (II. ker.) Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (XIX. Ker.) Bolyai János Főv. Gyak. M. SZKI és Kollégium (XIII.)

17 Általános iskolák fő feladatai/1.
Felkészíti a tanulókat, segíti a pályaválasztást - Nyílt napok ajánlása október 31-ig: -nyolcadikosok szüleit tájékoztatja -hetedikesek szüleivel írásban közli az aláírások szabályait (11/94. MKM 8. számú mell és 1.8. pontok) - Kijelöli a nyomtatványok leadási határidejét - Ellenőrzi a nyomtatványokat - Hozzátűzi az Értékelő lapokat (!) - Határidőre megküldi a középiskolákba és a Felvételi Központba (9001 Győr, Pf. 681)

18 Általános iskolák fő feladatai/2.
Módosítási lehetőséget biztosít ( és 18. között) Mikor érdemes módosítani? Módosító adatlapokat megküldi ( én) a Felvételi Központnak (egyéni jel. – szülő!) Tankötelezettség nyomon követése: - Június 13-áig értesíti a szülőt ►kötelező felvételt biztosító iskolába írassa be gyermekét - Június 16-áig a jegyzőt, főjegyzőt (tanköteles fel nem vett tanulókról)

19 Tanulói rangsor – Középiskola rangsora
Mit jelent a felvételi döntés informatikai támogatása? A KIFIR működése Tanulói rangsor – Középiskola rangsora „egymásra találás” További helyek törlése →Más tanulók előbbre lépése a rangsorban→Többi tanuló esélye a bejutásra nő! Nyomtatványok kitöltésének pontossága rendkívül fontos!

20 OM azonosító és tagozatkód jegyzék
OM azonosító: okt. intézmények azonosítására szolgáló hatjegyű szám (első 0 is lehet) Tagozatkód: az iskolán belül működő tagozatokra vonatkoztatott kétjegyű kód → középiskola adja Tagozat megnevezése: kódjegyzék szerint, rövidítve Figyelem! Csak az idei kódjegyzék használható! „OM azonosító- és tagozatkód-jegyzék a középfokú iskolai felvételikhez a 2008/2009. tanévre” Internetről is elérhető lesz!

21 Jelentkezési lap egy lapon egy iskola (de: több tagozat!)
jelentkezés ne legyen túl kevés, ne csak „elit” iskolákat jelöljenek meg! tagozatok sorrendje a jelentkezések sorrendje tantárgyak át – és beírhatók jegyek a középiskola kérésének megfelelően értesítési cím csak ha nem azonos a lakcímmel tagozat megnevezését rövidíteni lehet Jelige

22 Tanulói adatlap rangsor felállítása tagozatonként
tagozatok sorrendje egyezzen meg a jelentkezési lapra írttal! OM azonosító minden esetben középiskolák adatainak felsorolásánál a sorrend nem számít Másolat! Elektronikus adatlap kitöltő rendszer: Modul indul: ~ január eleje - csak iskolák részére

23 Tanulói adatlap (példa a kitöltésre)
Jelentkezések: A iskola angol tagozat B iskola angol tagozat A iskola matek tagozat B iskola matek tagozat A iskola általános tantervű Példák a rangsorolásra: A angol A angol B angol A matek A matek A általános B matek B angol A általános B matek

24 Kiegészítő nyomtatványok
Módosító tanulói adatlap („M”) Beírt jelentkezés nem törölhető, új iskola nem írható be! Sorrend megváltoztatható, új tagozat felvehető! Jó tanács a szülőnek: NE módosítson a biztos 2.-ra! Figyelem! Új kitöltésével régi érvényét veszti!Dátum! Kísérőlevél tanulói adatlapokhoz: Felvételi Központba küldéshez – csak iskolák

25 Jogorvoslatok Írásbelivel kapcsolatos észrevétel: fenntartó vagy OH
Felvételi kérelem elutasítása esetén: Hová: középiskola fenntartójához Mikor: értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül (!) Mire hivatkozva: jogszabálysértés vagy egyéni érdeksérelem Lezárása: május 30.

26 Információs lehetőségek
Oktatási Hivatal Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság 1132 Budapest, Váci út 18. vagy 1380 Budapest Pf.1167 Telefon: (Rostáné Zentai Ildikó) Honlapok: /Középfokú beiskolázás (KIFIR)

27 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Felvételi tájékoztató"

Hasonló előadás


Google Hirdetések