Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Takarékszövetkezetek rövid története

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Takarékszövetkezetek rövid története"— Előadás másolata:

0 MEGYEI POLGÁRMESTERI FÓRUM 2015.
INTEGRÁLT SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGE A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKKAL MEGYEI POLGÁRMESTERI FÓRUM 2015.

1 Takarékszövetkezetek rövid története
1894 Gróf Károlyi Sándor megalapítja a Hazai Szövetkezetek Központi Hitelintézetét. 1989 A takarékszövetkezetek megalapítják a Takarékbankot, a szektor központi bankját. 2012 A magyar állam megvásárolja a DZ Bank részesedését a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül. Az első öt takarékszövetkezet felvételével megkezdi működését a garancia közösség . 1800s 1900s 2000s 1851 Az erdélyi szászok életre hívják az első hitelegyleteket és szövetkezeteket Besztercén, Nagyszebenben és Kolozsvárott. 1939 A második világháború kezdetén országosan 1499 htelszövetkezet működik, közel taggal. 1997 A Takarékbank privatizációja: az új többségi tulajdonos a német DZ Bank. 2013 Életbe lép a Szövetkezeti Hitelintézeti Törvény

2 Változások a szektorban
2013. évi CXXXV. törvény és CXCVI. törvény Összevont tőkemegfelelés Standardizált működés Egységes piaci megjelenés Egységes IT A szektor szereplői csoport szinten teljesítik a tőkemegfelelési kritériumokat Az egyedi tőkemegfelelési kritériumokat a Takarékbank határozza meg Egységes folyamatok Egységes eljárásrendek Standardizált szabályzatok Egységes üzletpolitika Standardizált termékek Közös arculat Közös marketing Közös üzleti stratégiát kiszolgáló IT rendszer Központi IT üzemeltetés Az egész szektor egy egységes pénzügyi szolgáltatóként tud megjelenni a piacon

3 Egy kereskedelmi bankokkal versenyképes csoport
A szektor korábbi jellemzői Az integráció Széttagolt intézményi struktúra Korlátozott, egymással átfedésben lévő hatáskörrel rendelkező szervezetek Több szövetség és intézmény védelmi alap Korlátozott központi banki és integrációs szervezeti hatáskör Laza együttműködésen alapuló üzleti modell Magasfokú függetlenség, hatékonytalan működés Takarékpont hálózaton belül szorosabb, de még itt sem egységes együttműködés Egymással versenyző, az együttműködési lehetőségeket elszalasztó takarékszövetkezetek Nem jelentős piaci részesedés Alacsony piaci részesedés a magas betéti részesedés és országos hálózat ellenére Mérlegfőösszeg szerint: 5,8% Hitel (volumen): 4,2% Betét (volumen) 9,6% Országosan ~1600 kirendeltség Az új nemzetközi előírások teljesítése kihívás Szigorodó, új EU-s előírásoknak való megfelelés csoport szinten nem biztosított Likviditási mutató Tőkemegfelelési mutató Központosított szervezeti felépítés 2 szervezet által irányított rendszer • Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ): az integráció és intézmény védelem, prudens működés biztosítása • Takarékbank Zrt: központi bank - egységes üzleti működés biztosítása Erős integrációra alapuló üzleti modell Szoros integráció a Takarékbank irányításával és koordinálásával Stratégia és üzletpolitika Marketing és termékfejlesztés Kockázatkezelés Likviditás kezelés IT rendszerek Szignifikáns piaci részesedés A potenciál és szinergiák kiaknázásával a piaci részesedés növelése Országos hálózat, alacsony hitel betét arány, magas ügyfélszám Költségcsökkentés a folyamatok racionalizálásával Az új nemzetközi előírásoknak teljesítése biztosított A szigorodó, új EU-s előírásoknak Közös alapú megfelelés Tőkemegfelelés

4 Központosított szervezeti struktúra
Az integráció szereplői Központi bank: Takarékbank Zrt. Erősebb felhatalmazás és irányítói eszközök Kontroll, menedszelés, ellenőrzés Üzleti koordináció, termékfejlesztés Intézményvédelem: Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) Kötelező tagság 113 szöv. hitelintézet és MTB, MFB Szövetkezeti hitelintézetek 107 takarékszövetkezet 3 hitelszövetkezet 3 bank Központosított szervezeti struktúra ÜGYFÉL ÜGYFÉL TAKARÉKBANK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET SZHISZ ÜGYFÉL SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET ÜGYFÉL ÜGYFÉL ÜGYFÉL

5 Takarékszövetkezetek piaci pozíciója
Piaci részesedés, hitelek (%) Lakossági ügyfelek száma: Vállalkozói ügyfelek száma: Önkormányzati ügyfelek száma: 113 takarékszövetkezet: ~1600 kirendeltség Országos hálózat: Piaci részesedés, betétek (%)

6 Önkormányzatok számlavezetése

7 Hitelfelvétel az adósság konszolidáció után
2011. évi CXCIV. Tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról 353/2011. Korm. Rendelet az adósságot keletkeztető ügylet és értéke (3.§) Hitel, kölcsön, kibocsátott váltó, értékpapír, pénzügyi lízing, visszavásárlási kötelezettség, 365 napot meghaladó halasztott fizetés Kezesség és Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság Előzetes adatszolgáltatás – legkésőbb március 16-ig Kormányengedélyeztetési eljárás (10. §) legkésőbb nov. 20-ig Kivételek: európai uniós pályázat és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló és előzetesen bejelentett hitel, az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitel a naptári éven belüli hitel a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város esetében a 100 millió forint, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forint, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át meg nem haladó, de legfeljebb 10 millió forint összegű fejlesztési célú, előzetesen bejelentett adósságot keletkeztető ügylet Statisztika: 190 önkormányzati igény (46,5Mrd HUF) 13 visszautasított igény (4,6 Mrd HUF) 2 település esetében részben jóváhagyott igény Utólagos korrekciók

8 Hitelfelvétel az adósság konszolidáció után
Hitelfelvétel előfeltétele: Helyi adó kivetése (iparűzési, vagyoni vagy kommunális közül legalább egy) Éves adósságszolgálat a saját bevételek legfeljebb 50%-a Önkormányzat törvényben meghatározott feladatához szükséges kapacitás erejéig Engedélyeztetés folyamata 3 lépcsős eljárás (MÁK, megyei kormányhivatal, kormány) legkésőbb november 20-ig 30+30+X nap időigény/az előzetes adatszolgáltatást követően 3 havonta Hitelszerződés tervezet/kezességvállalásra vonatkozó szerződéstervezet Szerződésmódosítás lehetősége Újabb kormányengedélyeztetés szükséges, ha bármelyik évben az eredeti szerződésben rögzítettnél magasabb lesz az adósságszolgálat, növekszik az ügyletérték vagy a futamidő Közbeszerzés Szabályok enyhítése (nem szükséges nemzeti eljárás, EU értékhatár: euró, azaz forint) Kölcsön felvétele közbeszerzés-mentes

9 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! TAKARÉKBANK ELÉRHETŐSÉGEK Ifju Péter
Osztályvezető – Önkormányzati Kapcsolatok Osztálya 20/ Komjáthy Kálmán Senior önkormányzati manager - Önkormányzati Kapcsolatok Osztály 30/


Letölteni ppt "Takarékszövetkezetek rövid története"

Hasonló előadás


Google Hirdetések