Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0041 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –a szobi innovatív intézményekben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0041 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –a szobi innovatív intézményekben."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0041 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –a szobi innovatív intézményekben

2 TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0041 Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Börzsönyvidéki Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási, Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fekete István Általános Iskola Napsugár Napköziotthonos Tagóvoda

3 A támogatás célja és háttere A pályázat alapvető célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.

4 A támogatás célja és háttere A kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek elterjesztése a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését célozza az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

5 A projekt céljai a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a közoktatási intézmények minél szélesebb körében a pályázó intézményekben szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása a digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása

6 A projekt költségvetése Elszámolható költségek: 30.000.000 Ft A támogatás mértéke: 100 % Projektelőkészítés Projekt szakmai megvalósítása Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások Projektmenedzsment

7 A projekt főbb állomásai, ütemezése Pályázat benyújtása:2009.08.10. Támogatói döntés: 2009.09.21. Projekt kezdete:2009.10.05. Projekt zárása:2010.11.30. Fenntartási időszak vége: 2015.11.30. Dokumentáció megőrzése:2020.12.31.

8 A projekt keretében megvalósítandó főbb feladatcsoportok Pályázat elkészítése és benyújtása Támogatási szerződés Közbeszerzés Továbbképzések, tanácsadások és jó gyakorlat Szakmai fejlesztések megvalósítása Ellenőrzés Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása Projektzárás, elszámolás

9 A projekt szakmai fejlesztései Szakmai vezetők Intézményi innováció – Helyi tanterv, pedagógiai program és nevelési program módosítása – Fejlesztés, saját innováció – Önálló intézményi innováció

10 TÁMOP folyamattanácsadók, mentorok Intézményi folyamatszaktanácsadó IKT fejlesztési folyamatszaktanácsadó Kompetenciaterületi pedagógiai mentortanácsadó IKT mentor-szaktanácsadó IPR módszertani mentortanácsadó

11 A pályázat keretében megvalósult továbbképzések Változásmenedzselés a Közoktatási Intézményekben Projektmódszer, projekt-alapú oktatás Differenciált tanulásszervezés lehetőségei és módszerei A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása-óvodai programcsomag A digitális tananyag fejlesztése, felhasználása és értékelése

12 A pályázat keretében megvalósult továbbképzések Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók pedagógiai segítése (IPR)‏ Dramatikus technikák alkalmazása a tanári munkában (IPR) A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésének gyakorlati feladatai Az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése

13 A pályázat keretében megvalósult továbbképzések Projektpedagógia, epochális oktatás Hatékony iskolát mindenkinek! Integrált nevelés az óvodai és az iskolai gyakorlatban (IPR)‏

14 A pályázat keretében megvalósult továbbképzések Intézmény értékelési feladatok, módszerek a minőségirányítási rendszer működtetésében és Az országos kompetenciamérések eredményeinek értelmezése, a pedagógiai eredményesség növelésének lehetőségei és korlátai Tanulási képességek fejlesztése a stresszmentes, kooperatív és hatékony tanulás módszereinek alkalmazásával

15 A pályázat keretében megvalósult továbbképzések A Kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató módszertani továbbképzés, különös tekintettel a drámapedagógiára, a tanórai differenciálásra és a kooperatív tanulás módszereire Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása- szövegértés-szövegalkotás programcsomag az 1-4. évfolyamon

16 A jó gyakorlatok Élményközpontú pedagógiai módszerek alkalmazása természeti környezetben (Napsugár Óvoda,Maglód)‏ Kompetencia alapú oktatás jó gyakorlata (Hegedűs Géza Általános Iskola, Budapest)‏ Projekt alapú tanulásszervezés (Deák Diák Általános Iskola, Budapest)‏ Mestermunka módszer a tanulási képességek eredményes fejlesztésben (Deák Diák Általános Iskola, Budapest)‏

17 A projekt számszerűsíthető eredményei Akkreditált pedagógus továbbképzésben tanúsítványt szerzett pedagógusok száma: 15 fő Akkreditált pedagógus továbbképzésben megszerzett tanúsítványok száma: 110 db Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma: 70 fő

18 A projekt számszerűsíthető eredményei Matematika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma: 36 fő Az óvodai programcsomag szerint foglalkoztatott gyermekek száma: 42 fő Tantárgytömbösítés módszertannal szervezett tanórák aránya: 2009/2010 tanév kezdete: 5 %; 2010/2011 tanév kezdete: 10 %; 2011/2012 tanév kezdete: 15 %

19 A projekt számszerűsíthető eredményei Szakrendszerű oktatás esetén tantárgyi bontás nélküli műveltségterületi oktatásban részesülő tanulócsoportok száma: 2 db A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított, moduláris programok száma:1 db A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított témahetek száma: 1 db

20 A projekt számszerűsíthető eredményei A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított három hetet meghaladó projektek száma: 1 db IKT-val segített tanórák aránya :25 %

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0041 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –a szobi innovatív intézményekben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések