Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program foglalkoztatást ösztönző beavatkozásai Lieszkovszky József Pál tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program foglalkoztatást ösztönző beavatkozásai Lieszkovszky József Pál tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési."— Előadás másolata:

1 A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program foglalkoztatást ösztönző beavatkozásai Lieszkovszky József Pál tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban tematikus konferencia Budapest, 2014. december 4.

2 AMIRŐL SZÓ LESZ 1.A 2014-2020-as tervezési időszak 2.A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 3.Foglalkoztatási célkitűzésekhez kapcsolódó intézkedések (TC 8)

3 A 20–64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani; Energia/klíma: Az üvegház hatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése; Energiahatékonyság 20%-os növelése; Megújuló energia részarányának 20%-os növelése. Az iskolából kimaradók aránya maximum 10 %; A felsőfokú végzettségűek aránya minimum 40 %; A szegénység kockázatának kitett lakosok számát 20 millióval kell csökkenteni. Hazai célkitűzések a Nemzeti Reform Programban (NRP) 2020 Foglalkoztatási ráta 75% -ra emelkedik K+F szintje a GDP 1,8% -ra nő Megújuló energia-források részaránya 14,6% -ra nő Energia- hatékonyság 10% -os növelése ÜHG- kibocsátás legfeljebb 10%- os növelése 2005- höz képest Felsőfokú, ill. annak megfelelő végzettségűek aránya a 30-34 éves népességen belül 30,3% -ra nő A korai iskolaelhagyók aránya 10%-ra csökken a 18-24 évesek között A szegény- ségben élő népesség száma 450 000 fővel csökken Célkitűzések EU 2020 célkitűzések

4 Út a pályázatokig… PM aláírás Az OP-k hazai elfogadása Benyújtásuk a Bizottsághoz Tárgyalások Konstrukciók kidolgozása Tárgyalások OP elfogadás Pályázati kiírások 2014. szeptember 11. 2014. október 10. 9 db pályázati kiírás

5 Az OP-k pénzügyi keretei Összes forrás: 25,4 Mrd €

6 Célja Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása Vállalkozásbarát város/településfejlesztés, az életminőség javításához szükséges helyi feltételek biztosítása A térségi sajátosságoknak és szükségleteknek megfelelő, térségre szabott gazdasági fejlesztések A térségek belső erőforrásaira építkező, azokat kibontakoztató gazdasági fejlesztések Célterület EU besorolás szerint „kevésbé fejlett régiók”: az ország Budapesten és Pest megyén kívüli területe (18 megye) Kedvezményezettek elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat A megvalósítás Területi szinteken megvalósított decentralizált programcsomagok Előre tervezhető, ismert (dedikált) indikatív forráskeretek a területi szinteken Közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD) összehangolt fejlesztések A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

7 Indikatív források - TOP PRIORITÁSTENGELYEK OP-n belüli arány Indikatív forráskeret (nemzeti társfinanszírozással). Térségi gazdaságfejlesztés 1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 27,56 % 284,0 milliárd Ft településfejlesztés 2. Vállalkozásbarát és népességmegtartó településfejlesztés 11,95 % 140,6 milliárd Ft Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten városi területeken 12,70 % 191,3 milliárd Ft A helyi közösségi szolgáltatások 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 4,99 % 58,8 milliárd Ft emberi erőforrás fejlesztések 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi együttműködés és foglalkoztatás- ösztönzés 7,25 % 85,4 milliárd Ft 6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 31,42 % 368,3 milliárd Ft (CLLD) 7. Városi közösségek identitásának, összetartozá- sának és elégedettségének fejlesztése (CLLD) 4,13 % 43,4 milliárd Ft Összesen 100,0 % 1 171,8 milliárd Ft

8 Önkormányzatok számára…(1) 1. prioritás – Térségi gazdasági környezet ­fejlesztése a foglalkoztatási helyzet elősegítésére Célja: helyi gazdaságfejlesztés és az ahhoz kapcsolódó foglakoztatás növelése Támogatást nyújt: Önkormányzati gazdasági infrastruktúra – önkormányzati üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésére Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztésre Gazdaságfejlesztést, munkaerő mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztésre A foglalkoztatás segítésére és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésére (óvodák, bölcsődék) 2. prioritás – Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés Célja: vonzó városi, települési környezet kialakítása, gazdaságösztönzés, fiatalok, népesség megtartása Támogatást nyújt: Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztésre

9 3. prioritás – Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten városi területeken Célja: a települési közlekedésfejlesztés és önkormányzati épületállomány energetikai korszerűsítése Támogatást nyújt: Fenntartható települési közlekedésfejlesztésre A települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a megújuló energiaforrások részarányának növelésére 4. prioritás – A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése Célja: önkormányzati intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztése Támogatást nyújt: Az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények, szociális intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztésére, az elérhetőség javítására Leromlott városi területek rehabilitációjára Önkormányzatok számára…(2)

10 5. prioritás – Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi együttműködések és foglalkoztatás-ösztönzés Célja: a megyei gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatási célú támogatások, a szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó közösségi, humán fejlesztések támogatása, a helyi identitás és kohézió erősítése Támogatást nyújt: A térségi gazdaságfejlesztési prioritáshoz kapcsolódó foglalkoztatási célokra Közösségi, humán fejlesztésekre Helyi identitás és kohézió erősítésére (civil szervezetek helyi identitással, kulturális örökséggel, településfejlesztéssel kapcsolatos programjaira) Önkormányzatok számára…(3)

11 6. prioritás – Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban Célja: a megyei jogú városok önkormányzatainak gazdasági és közszolgáltatási fejlesztése Támogatást nyújt: Gazdasági környezetének fejlesztésére, foglalkoztatás növelésére Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatéréséhez a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésére, bővítésére Vállalkozói tevékenységek ösztönzésére a népesség megtartására városfejlesztési beavatkozásokkal Fenntartható közösségi mobilitás elősegítő fejlesztésekre Energiahatékonysági és megújuló energia fejlesztésekre Közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztésére A leromlott városi területeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése A leromlott városi területeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítására, a társadalmi aktivitás, társadalmi összetartozás növelésére Önkormányzatok számára…(4)

12 7. prioritás - Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) Célja: A LEADER tapasztalatok felhasználásával, a helyi kezdeményezésű fejlesztések a helyi közösségi összetartozás és identitástudat erősítése valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítése érdekében Támogatást nyújt: a helyi fejlesztési stratégia (HFS) alapján Közösségi terek, kulturális intézmények infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztésére Helyi közösségfejlesztésre, kulturális és közösségi programokra Helyi gazdaságfejlesztést segítő terekre és programokra Fókuszterület: 20-30 db városi CLLD tervezett Fő kedvezményezettek: Városi Helyi Akciócsoportok (HACS); közvetetten önkormányzatok, közintézmények, vállalkozások, civil szervezetek, egyházak Önkormányzatok számára…(5)

13 Indikatív források - TOP PRIORITÁSTENGELYEK OP-n belüli arány Indikatív forráskeret (nemzeti társfinanszírozással). Térségi gazdaságfejlesztés 1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 27,56 % 284,0 milliárd Ft településfejlesztés 2. Vállalkozásbarát és népességmegtartó településfejlesztés 11,95 % 140,6 milliárd Ft Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten városi területeken 12,70 % 191,3 milliárd Ft A helyi közösségi szolgáltatások 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 4,99 % 58,8 milliárd Ft emberi erőforrás fejlesztések 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi együttműködés és foglalkoztatás- ösztönzés 7,25 % 85,4 milliárd Ft 6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 31,42 % 368,3 milliárd Ft (CLLD) 7. Városi közösségek identitásának, összetartozá- sának és elégedettségének fejlesztése (CLLD) 4,13 % 43,4 milliárd Ft Összesen 100,0 % 1 171,8 milliárd Ft

14 Foglalkoztatáshoz kapcsolódó intézkedések ERFA 1. prioritás (Térségi gazdasági környezet ­fejlesztése a foglalkoztatási helyzet elősegítésére) 1.3. Gazdaságfejlesztést, munkaerő mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztés (17,1 %) 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésére (óvodák, bölcsődék) (20,7 %) 6. Prioritás (Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban) 6.1 Gazdaságfejlesztés – (munkaerő mobilitását szolgáló közlekedésfejlesztés) 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése (7,8 %) ESZA 5. prioritás (Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi együttműködések és foglalkoztatás-ösztönzés) 5.1 Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (73 %) 6. Prioritás (Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 6.8. Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés (8,4%)

15 1.3. Gazdaságfejlesztést, munkaerő mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztés A beavatkozás célja a TEN-T hálózaton kívüli jellemzően alacsonyabb rendű utak felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy a települések gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára. A beavatkozások nem pontszerűen, hanem a megye, integrált fejlesztési programjának részeként valósulhatnak meg, közvetlen gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással. Az intézkedés keretében a TEN-T hálózaton kívüli utak közül az országos közúthálózat alacsonyabb rendű, jellemzően 4-5 számjegyű útjainak és belterületi önkormányzati utak (kivéve mezőgazdasági és erdészeti utak) burkolatának és alépítményeinek felújítása, fejlesztése támogatható, beleértve a városok gazdasági övezeteit feltáró elkerülő utak, valamint az országhatárhoz vagy határátkelőhelyhez vezető utak kialakítását, fejlesztését is.

16 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (óvodák, bölcsődék) A kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése Az intézkedés a 3 éves kor alatti és 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését is támogatja. – amíg 3 éves kor alatti gyermekek nappali ellátásában lép fel jelentős kapacitáshiány 3 éven aluli gyermekeknek még mindig csak 13 százaléka kap bölcsődei ellátást. – addig a 3 év feletti gyermekek nappali ellátásának esetében jellemzően a szolgáltatások minőségében és a rendelkezésre álló infrastruktúrában vannak jelentős területi különbségek Önkormányzati fejlesztések + alternatív gyermekmegőrzési formáknak (pl. családi napközik vagy óvodával integráltan működő bölcsődék) Vállalkozási formában működtetett családi napközik is támogathatók legyenek (önkormányzattal kötött szerződés alapján )

17 5.1. A térségi gazdaságfejlesztési prioritáshoz kapcsolódó foglalkoztatási célokra Közvetlen cél: megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) létrehozásának és működésének támogatása, a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása. Az intézkedés célja – a munkahelyteremtő helyi gazdaságfejlesztés, a felnőttképzés és a szakképzés, valamint a munkaerő-közvetítés rendszerének szinergiáját erősítve összekapcsolja a kezdeményezéseket, ezzel erősítve egy jól koordinált helyi foglalkoztatáspolitika kialakítását. – a tervezett beruházások foglalkoztatottságot növelő hatását a beruházással érintett térségbe koncentrálja. Az intézkedés keretében lehetőség nyílik munkanélküli és inaktív személyek bevonásával megvalósuló munkaerő-piaci képzést célzó ESZA programok végrehajtására, illetve foglalkoztatás bővítésre. – továbbá a helyi foglalkoztatási együttműködések által kidolgozott, a térségi foglalkoztatáspolitikai célok elérését segítő akciótervek projektjeinek támogatása.

18 Az intézkedés további célja azoknak a megyei és helyi jelentőségű gazdasági beruházásoknak a kiegészítő ESZA támogatása, amelyek jelentős foglalkoztatási potenciállal bírnak. Az intézkedés keretében a helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) tagjai a paktumban résztvevő munkáltatók (különösen az ipari parkokba és ipari területekre települő vállalkozások) humánerőforrás-igényét koncentrált képzési- és bértámogatással segíthetik, ezzel is támogatva a helyben élő hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak elhelyezkedését (lásd: intézkedés célcsoportja). A foglalkoztatási együttműködések – mind a megyei, mind az ahhoz illeszkedő, azzal összehangoltan, megyei szinten egy rendszerben működő helyi foglalkoztatási integrációk – az önkormányzatok, munkaerőpiaci intézmények, képző intézmények és vállalkozások eredményorientált, célzott együttműködésében valósulnak meg. A foglalkoztatási ESZA támogatásokért első helyen felelős operatív program a GINOP, amelynek ESZA prioritása a munkaerő kínálati oldalának fejlesztésére fókuszál, elsősorban az aktív munkaerő-piaci eszközök segítségével.

19 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program foglalkoztatást ösztönző beavatkozásai Lieszkovszky József Pál tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések