Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban tematikus konferencia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban tematikus konferencia"— Előadás másolata:

1 FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban tematikus konferencia
Budapest, december 4. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program foglalkoztatást ösztönző beavatkozásai Lieszkovszky József Pál tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály

2 Amiről szó lesz A 2014-2020-as tervezési időszak
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Foglalkoztatási célkitűzésekhez kapcsolódó intézkedések (TC 8)

3 Nemzeti Reform Programban (NRP)
Célkitűzések EU 2020 célkitűzések Hazai célkitűzések a Nemzeti Reform Programban (NRP) A 20–64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani; Energia/klíma: Az üvegház hatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése; Energiahatékonyság 20%-os növelése; Megújuló energia részarányának 20%-os növelése. Az iskolából kimaradók aránya maximum 10 %; A felsőfokú végzettségűek aránya minimum 40 %; A szegénység kockázatának kitett lakosok számát 20 millióval kell csökkenteni. 2020 Foglalkoztatási ráta 75%-ra emelkedik K+F szintje a GDP 1,8%-ra nő Megújuló energia-források részaránya 14,6%-ra nő Energia-hatékonyság 10%-os növelése ÜHG- kibocsátás legfeljebb 10%-os növelése 2005-höz képest Felsőfokú, ill. annak megfelelő végzettségűek aránya a éves népességen belül 30,3%-ra nő A korai iskolaelhagyók aránya 10%-ra csökken a évesek között A szegény-ségben élő népesség száma fővel csökken

4 Út a pályázatokig… PM aláírás Tárgyalások OP elfogadás
Az OP-k hazai elfogadása Benyújtásuk a Bizottsághoz Tárgyalások Konstrukciók kidolgozása OP elfogadás Pályázati kiírások 9 db pályázati kiírás 2014. szeptember 11. 2014. október 10.

5 Az OP-k pénzügyi keretei
Szilárdtól visszajelzés várása erre a diára Összes forrás: 25,4 Mrd €

6 A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Célja Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása Vállalkozásbarát város/településfejlesztés, az életminőség javításához szükséges helyi feltételek biztosítása A térségi sajátosságoknak és szükségleteknek megfelelő, térségre szabott gazdasági fejlesztések A térségek belső erőforrásaira építkező, azokat kibontakoztató gazdasági fejlesztések Célterület EU besorolás szerint „kevésbé fejlett régiók”: az ország Budapesten és Pest megyén kívüli területe (18 megye) Kedvezményezettek elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat A megvalósítás Területi szinteken megvalósított decentralizált programcsomagok Előre tervezhető, ismert (dedikált) indikatív forráskeretek a területi szinteken Közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD) összehangolt fejlesztések

7 Indikatív források - TOP
PRIORITÁSTENGELYEK OP-n belüli arány Indikatív forráskeret (nemzeti társfinanszírozással) 1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 27,56 % 284,0 milliárd Ft 2. Vállalkozásbarát és népességmegtartó településfejlesztés 11,95 % 140,6 milliárd Ft 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten városi területeken 12,70 % 191,3 milliárd Ft 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 4,99 % 58,8 milliárd Ft 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi együttműködés és foglalkoztatás-ösztönzés 7,25 % 85,4 milliárd Ft 6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 31,42 % 368,3 milliárd Ft 7. Városi közösségek identitásának, összetartozá-sának és elégedettségének fejlesztése (CLLD) 4,13 % 43,4 milliárd Ft Összesen 100,0 % 1 171,8 milliárd Ft Leellenőrizve, OK 295,1 árfolyamon számolva

8 Önkormányzatok számára…(1)
1. prioritás – Térségi gazdasági környezet ­fejlesztése a foglalkoztatási helyzet elősegítésére Célja: helyi gazdaságfejlesztés és az ahhoz kapcsolódó foglakoztatás növelése Támogatást nyújt: Önkormányzati gazdasági infrastruktúra – önkormányzati üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésére Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztésre Gazdaságfejlesztést, munkaerő mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztésre A foglalkoztatás segítésére és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésére (óvodák, bölcsődék) 2. prioritás – Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés Célja: vonzó városi, települési környezet kialakítása, gazdaságösztönzés, fiatalok, népesség megtartása Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztésre TOP 1 Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 1.A A vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosításával 1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése – Üzleti infrastruktúra és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése 1.B A turizmus területi adottságaiban rejlő endogén potenciál kibontakoztatása a foglalkoztatás elősegítése érdekében 1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 1.C A munkahelyek elérhetőségének javítása, a munkavállalók mobilitásának segítése a közlekedési feltételek fejlesztésével   1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 1.D Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével TOP 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 2.A Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal kialakítása 2.1 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés Gazdaságélénkítő településfejlesztés, vállalkozásokat vonzó, gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból fenntartható települési környezet kialakítása Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Szemléletformáló akciók, képzések

9 Önkormányzatok számára…(2)
3. prioritás – Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten városi területeken Célja: a települési közlekedésfejlesztés és önkormányzati épületállomány energetikai korszerűsítése Támogatást nyújt: Fenntartható települési közlekedésfejlesztésre A települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a megújuló energiaforrások részarányának növelésére 4. prioritás – A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése Célja: önkormányzati intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztése Az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények, szociális intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztésére, az elérhetőség javítására Leromlott városi területek rehabilitációjára TOP 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 3.A Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 3.B A települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energia-hatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása Az önkormányzati tulajdonú épületek intézmények és infrastruktúra energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása Önkormányzat által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében. Önkormányzatok Fenntartható Energia Akcióprogramjai (SEAP) elkészítésének támogatása TOP 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 4.A Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése 4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 4.B A leromlott városi területeken élő alacsony státuszú lakosság, kiemelten a romák életkörülményeinek javítása  4.3.Leromlott városi területek rehabilitációja

10 Önkormányzatok számára…(3)
5. prioritás – Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi együttműködések és foglalkoztatás-ösztönzés Célja: a megyei gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatási célú támogatások, a szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó közösségi, humán fejlesztések támogatása, a helyi identitás és kohézió erősítése Támogatást nyújt: A térségi gazdaságfejlesztési prioritáshoz kapcsolódó foglalkoztatási célokra Közösségi, humán fejlesztésekre Helyi identitás és kohézió erősítésére (civil szervezetek helyi identitással, kulturális örökséggel, településfejlesztéssel kapcsolatos programjaira) TOP 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés 5.A. A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése 5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Helyi foglalkoztatási együttműködések Gyermekellátási szolgáltatások munkavállalóinak foglalkoztatási és képzési támogatása 5.B. A leromlott városi területeken élő alacsony státuszú lakosság, kiemelten romák életkörülményeinek javítása 5.C Helyi szintű társadalmi párbeszéd és helyi identitás erősödése 5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

11 Önkormányzatok számára…(4)
6.prioritás – Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban Célja: a megyei jogú városok önkormányzatainak gazdasági és közszolgáltatási fejlesztése Támogatást nyújt: Gazdasági környezetének fejlesztésére, foglalkoztatás növelésére Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatéréséhez a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésére, bővítésére Vállalkozói tevékenységek ösztönzésére a népesség megtartására városfejlesztési beavatkozásokkal Fenntartható közösségi mobilitás elősegítő fejlesztésekre Energiahatékonysági és megújuló energia fejlesztésekre Közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztésére A leromlott városi területeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása  A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése A leromlott városi területeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítására, a társadalmi aktivitás, társadalmi összetartozás növelésére TOP 6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 6.A Megyei jogú városok gazdasági környezetének fejlesztése a foglalkoztatás növelése érdekében 6.1 Gazdaságfejlesztés Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés Üzleti infrastruktúra és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése Helyi gazdaságszervezési funkciójú önkormányzati gazdaságfejlesztési tevékenységek Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 6. B. Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások által 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése 6.C. Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása városfejlesztési beavatkozásokkal 6.3. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés Gazdaságélénkítő városfejlesztés, vállalkozásokat vonzó, gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból fenntartható városszerkezet és városi környezet kialakítása Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Szemléletformáló akciók, képzések 6.D. Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése 6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés 6.E A települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése 6.5. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energia-hatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása Az önkormányzati tulajdonú épületek intézmények és infrastruktúra energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása Önkormányzat által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében Önkormányzatok Fenntartható Energia Akcióprogramjai (SEAP) elkészítésének támogatása 6.F. Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése 6.6. Városi közszolgáltatások fejlesztése I. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése II. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 6.G. A leromlott városi területeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása  6.7. Leromlott városi területek rehabilitációja 6.H. A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése 6.8. Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés Részvétel és kapcsolat a megyei szintű foglalkoztatási megállapodásokkal, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködésekkel Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében Gyermekellátási szolgáltatások munkavállalóinak foglalkoztatási és képzési támogatása 6.I. A leromlott városi területeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása valamint a társadalmi aktivitás, társadalmi összetartozás növelése helyi szinten 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok I. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok II. A helyi identitás és kohézió erősítése

12 Önkormányzatok számára…(5)
7. prioritás - Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) Célja: A LEADER tapasztalatok felhasználásával, a helyi kezdeményezésű fejlesztések a helyi közösségi összetartozás és identitástudat erősítése valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítése érdekében Támogatást nyújt: a helyi fejlesztési stratégia (HFS) alapján Közösségi terek, kulturális intézmények infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztésére Helyi közösségfejlesztésre, kulturális és közösségi programokra Helyi gazdaságfejlesztést segítő terekre és programokra Fókuszterület: db városi CLLD tervezett Fő kedvezményezettek: Városi Helyi Akciócsoportok (HACS); közvetetten önkormányzatok, közintézmények, vállalkozások, civil szervezetek, egyházak Kísérleti jelleggel, városokban a helyi civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésének ösztönzése TOP 7. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) 7.A A városi lakosság közösségi aktivitásának növelése a helyi közösségszervezés és kulturális kínálatbővítés segítségével Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése 7.B A városi lakosság közösségi aktivitásának növelése a helyi közösségszervezés és kulturális kínálatbővítés segítségével Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva

13 Indikatív források - TOP
PRIORITÁSTENGELYEK OP-n belüli arány Indikatív forráskeret (nemzeti társfinanszírozással) 1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 27,56 % 284,0 milliárd Ft 2. Vállalkozásbarát és népességmegtartó településfejlesztés 11,95 % 140,6 milliárd Ft 3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten városi területeken 12,70 % 191,3 milliárd Ft 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 4,99 % 58,8 milliárd Ft 5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi együttműködés és foglalkoztatás-ösztönzés 7,25 % 85,4 milliárd Ft 6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 31,42 % 368,3 milliárd Ft 7. Városi közösségek identitásának, összetartozá-sának és elégedettségének fejlesztése (CLLD) 4,13 % 43,4 milliárd Ft Összesen 100,0 % 1 171,8 milliárd Ft Leellenőrizve, OK 295,1 árfolyamon számolva

14 Foglalkoztatáshoz kapcsolódó intézkedések
ERFA 1. prioritás (Térségi gazdasági környezet ­fejlesztése a foglalkoztatási helyzet elősegítésére) 1.3. Gazdaságfejlesztést, munkaerő mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztés (17,1 %) 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésére (óvodák, bölcsődék) (20,7 %) 6. Prioritás (Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban) 6.1 Gazdaságfejlesztés – (munkaerő mobilitását szolgáló közlekedésfejlesztés) 6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése (7,8 %) ESZA 5. prioritás (Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi együttműködések és foglalkoztatás-ösztönzés) 5.1 Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (73 %) 6. Prioritás (Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 6.8. Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés (8,4%)

15 1.3. Gazdaságfejlesztést, munkaerő mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztés
A beavatkozás célja a TEN-T hálózaton kívüli jellemzően alacsonyabb rendű utak felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy a települések gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára. A beavatkozások nem pontszerűen, hanem a megye, integrált fejlesztési programjának részeként valósulhatnak meg, közvetlen gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással. Az intézkedés keretében a TEN-T hálózaton kívüli utak közül az országos közúthálózat alacsonyabb rendű, jellemzően 4-5 számjegyű útjainak és belterületi önkormányzati utak (kivéve mezőgazdasági és erdészeti utak) burkolatának és alépítményeinek felújítása, fejlesztése támogatható, beleértve a városok gazdasági övezeteit feltáró elkerülő utak, valamint az országhatárhoz vagy határátkelőhelyhez vezető utak kialakítását, fejlesztését is.

16 1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (óvodák, bölcsődék) A kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése Az intézkedés a 3 éves kor alatti és 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését is támogatja. amíg 3 éves kor alatti gyermekek nappali ellátásában lép fel jelentős kapacitáshiány 3 éven aluli gyermekeknek még mindig csak 13 százaléka kap bölcsődei ellátást. addig a 3 év feletti gyermekek nappali ellátásának esetében jellemzően a szolgáltatások minőségében és a rendelkezésre álló infrastruktúrában vannak jelentős területi különbségek Önkormányzati fejlesztések + alternatív gyermekmegőrzési formáknak (pl. családi napközik vagy óvodával integráltan működő bölcsődék) Vállalkozási formában működtetett családi napközik is támogathatók legyenek (önkormányzattal kötött szerződés alapján )

17 5.1. A térségi gazdaságfejlesztési prioritáshoz kapcsolódó foglalkoztatási célokra
Közvetlen cél: megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) létrehozásának és működésének támogatása, a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása. Az intézkedés célja a munkahelyteremtő helyi gazdaságfejlesztés, a felnőttképzés és a szakképzés, valamint a munkaerő-közvetítés rendszerének szinergiáját erősítve összekapcsolja a kezdeményezéseket, ezzel erősítve egy jól koordinált helyi foglalkoztatáspolitika kialakítását. a tervezett beruházások foglalkoztatottságot növelő hatását a beruházással érintett térségbe koncentrálja. Az intézkedés keretében lehetőség nyílik munkanélküli és inaktív személyek bevonásával megvalósuló munkaerő-piaci képzést célzó ESZA programok végrehajtására, illetve foglalkoztatás bővítésre. továbbá a helyi foglalkoztatási együttműködések által kidolgozott, a térségi foglalkoztatáspolitikai célok elérését segítő akciótervek projektjeinek támogatása.

18 Az intézkedés további célja azoknak a megyei és helyi jelentőségű gazdasági beruházásoknak a kiegészítő ESZA támogatása, amelyek jelentős foglalkoztatási potenciállal bírnak. Az intézkedés keretében a helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) tagjai a paktumban résztvevő munkáltatók (különösen az ipari parkokba és ipari területekre települő vállalkozások) humánerőforrás-igényét koncentrált képzési- és bértámogatással segíthetik, ezzel is támogatva a helyben élő hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak elhelyezkedését (lásd: intézkedés célcsoportja). A foglalkoztatási együttműködések – mind a megyei, mind az ahhoz illeszkedő, azzal összehangoltan, megyei szinten egy rendszerben működő helyi foglalkoztatási integrációk – az önkormányzatok, munkaerőpiaci intézmények, képző intézmények és vállalkozások eredményorientált, célzott együttműködésében valósulnak meg. A foglalkoztatási ESZA támogatásokért első helyen felelős operatív program a GINOP, amelynek ESZA prioritása a munkaerő kínálati oldalának fejlesztésére fókuszál, elsősorban az aktív munkaerő-piaci eszközök segítségével.

19 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban tematikus konferencia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések