Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális szövetkezetek általános pénzügyi háttere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális szövetkezetek általános pénzügyi háttere"— Előadás másolata:

1 Szociális szövetkezetek általános pénzügyi háttere
Szombathely 2010. április 13. Készítette: Berényiné Bosch Cecília

2 Szociális szövetkezet fogalma a törvények értelmezésében
2000. évi C. törvény a számvitelről vállalkozó 1996. évi LXXXI. Törvény a társasági és osztalékadóról társaság 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról társas vállalkozás Hívjuk csak vállalkozásnak! Berényiné Bosch Cecília

3 Alapítás előtt

4 Alapításkori kérdések
Tevékenységi körök Közhasznú, nem közhasznú tevékenységek? Részjegy tőke Mennyi legyen? Tagok, vezető tisztségviselők Milyen jogviszonyban? ÁFA nyilatkozat Legyen-e áfa mentes a szövetkezet? 5. Bankszámla nyitási kötelezettség Melyik banknál? Berényiné Bosch Cecília

5 1. TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK

6 Piacképes tevékenység legyen!
Tevékenységi körök Főtevékenységi kör megjelölése kötelező Új tevékenységet az Apeh-nál kell 15 napon belül bejelenteni – illeték mentes Közhasznú tevékenységek meghatározása Piacképes tevékenység legyen! Berényiné Bosch Cecília

7 2. RÉSZJEGYTŐKE

8 Berényiné Bosch Cecília
Részjegytőke összege Tagok vagyoni hozzájárulása - nincs minimum összeg Pénzbeli hozzájárulás 30%-át alapításkor be kell fizetni 30%-ot meghaladó részt alapszabály írja elő, de max. 1 éven belül, Nem pénzbeli hozzájárulás - apport 100%-át alapításkor rendelkezésre kell bocsátani A részjegy tőke ne legyen kizárólag apport. Annyi pénzbeli tőkével kell létrehozni, amennyivel finanszírozható a szövetkezet az első bevételig! Berényiné Bosch Cecília

9 További finanszírozási lehetőség: kölcsön
Tagi kölcsön: Tag nyújthatja, ha a tagsági jogviszonya legalább 1 éve fennáll Nem lehet több a saját tőke kétszeresénél Lehet kamatos, v. kamat mentes. Banki kölcsön: Induló vállalkozásoknak nem ad a bank Pályázat megvalósításhoz, a megkötött szerződés alapján már igényelhető banki kölcsön. Berényiné Bosch Cecília

10 3. TAGOK, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK

11 Berényiné Bosch Cecília
Tagok jogviszonya Munkavégzési kötelezettséget az alapszabály előírhat Személyes közreműködés lehetőségei: Munkaszerződéssel Vállalkozási szerződéssel Megbízási szerződéssel Egyszerűsített foglalkoztatással – április 1-től az AM könyvet váltja fel. Szövetkezeti törvény szövege szerint: egyéb módon. Megjegyzés: a tagsági jogviszony megszűnése nem vonja maga után a fenti jogviszonyok megszűnését. Berényiné Bosch Cecília

12 Tagok biztosított jogviszonya
Tbj. Törvény 5. § (1) b) Biztosított a szövetkezet tagja – kiv. iskolaszövetkezet – ha a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik. Járulék fizetési kötelezettség akár már akkor is, amikor a szövetkezet még nem rendelkezik bevétellel! Berényiné Bosch Cecília

13 Vezető tisztségviselők jogviszonya
Igazgatóság elnöke Igazgatóság tagjai Ügyvezető elnök Lehetséges jogviszonyok Munkaviszony – munkáltató jogokat a közgyűlés gyakorolja Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony – tisztelet díj, megbízási díj Berényiné Bosch Cecília

14 4. ÁFA JOGÁLLÁS

15 Berényiné Bosch Cecília
ÁFA alanyiság Alanyi áfa mentesség Áfa alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel pl. betegápolás, szociális ellátás, családi napközi, óvodai, iskolai oktatás Áfa alany Áfa visszaigénylés lehetősége Berényiné Bosch Cecília

16 Berényiné Bosch Cecília
Pályázat - ÁFA Alanyi áfa mentesség: Ft éves árbevételig Nyilatkozni kell, hogy jogosult-e a vállalkozás áfa visszaigénylésre Bruttó elszámolás Nettó elszámolás Berényiné Bosch Cecília

17 5. BANKSZÁMLA

18 Bankszámla nyitási kötelezettség
Részjegy tőke befizetése A társaságoknak kötelező pénzforgalmukat bankszámlán keresztül bonyolítani Pályázat megvalósítóként: elkülönített bankszámla vezetési kötelezettség Pénztár havi átlag egyenlege max: Ft, ill. az előző évi összes bevétel 2%-a. Berényiné Bosch Cecília

19 Pályázati elszámolás - pénztár
Elkülönített pénzkezelés – bank – pénztár A számlák kiegyenlítésének igazolása: Bankszámlakivonat Pénztár kiadási bizonylat – javasolt házipénztár kezelő program alkalmazása Berényiné Bosch Cecília

20 Alapítás után

21 Bejelentési kötelezettségek
8 napon belül Azt a magánszemélyt, aki a bevallásokat az Apeh felé elektronikusan teljesíteni fogja Javasolt: PM-nél regisztrált mérlegképes könyvelőt megbízni 10T180 nyomtatványon 15 napon belül Az alapítók nevét, adóazonosító jelét Képviselő nevét, adóazonosító jelét 10T201T nyomtatványon Helyi iparűzési adó hatálya alá, de már az Apeh-nál KSH Berényiné Bosch Cecília

22 Biztosítottak bejelentése
Vezető tisztségviselő, ügyvezető elnök bejelentése az alapítással egy időben, ha biztosítottá válik Munkavállalókat A munkaviszony kezdete előtt 1 nappal előbb, legkésőbb a munkába lépés napján a munka megkezdése előtt 10T1041 nyomtatványon Ha még nincs meg az adószám, ill. az Apeh regisztráció papíralapon kell beküldeni, majd elektronikusan megismételni. Berényiné Bosch Cecília

23 Szociális szövetkezet működése

24 Éves eredmény, ha negatív
Közgyűlés: Fogadja el az éves beszámolót Pótbefizetés Ha az alapszabály arra lehetőséget biztosít, akkor a tagoknak pótbefizetést kell teljesíteni Évente max 1 alkalommal Max. a vagyoni hozzájárulás 30%-a lehet Csak tartozások kiegyenlítésére használható fel. Berényiné Bosch Cecília

25 Éves eredmény, ha pozitív
Társasági adó fizetési kötelezettség. Adó mértéke 19% Amennyiben közhasznú besorolású a szövetkezet, társasági adófizetési kötelezettség a kedvezményezett tevékenysége után nem terheli, csak ha vállalkozási tevékenységből származó bevétele is van. Nem kell elvárt társasági adót fizetnie a jövedelem minimum után – ha nem közhasznú akkor sem A közgyűlés dönt az eredmény felhasználásról és arról mekkora hányad kerüljön a közösségi alapba Berényiné Bosch Cecília

26 Berényiné Bosch Cecília
Közösségi alap Alapszabályban meg kell határozni a tagok, valamint hozzátartozóik számára biztosítandó juttatások és támogatások formáit, odaítélésének feltételeit, eljárási rendjét, a közösségi alap ennek forrása. Juttatások lehetnek többek között: Szociális juttatások, segélyek, étkezési hozzájárulás, nyugdíj kiegészítés, üdülési hozzájárulás Oktatási, képzési támogatások, ösztöndíj, nyelvtanfolyam Kulturális támogatások Közművelődési tevékenység támogatása, ismeretterjesztő előadások Sport tevékenységek támogatása Egyéb a szövetkezet céljaihoz igazodó támogatások Berényiné Bosch Cecília

27 Berényiné Bosch Cecília
Közösségi alap A szövetkezet adózott eredményéből képződik Évente a közgyűlés határozza meg a felhasználás célját A tagoknak nyújtott juttatások, azok adó és járulék terhe költségként elszámolható és az alap terhére finanszírozható Az adóévben képzett közösségi alap 6,5%-át társasági adókedvezményként lehet figyelembe venni, ez csekély összegű, azaz de minimis támogatásnak minősül Berényiné Bosch Cecília

28 De minimis támogatás

29 Berényiné Bosch Cecília
De minimis támogatás Állami támogatásokra vonatkozik 1998/2006/EK rendelet alapján De minimis állami támogatásnak minősül minden olyan központi költségvetési vagy önkormányzati forrásból nyújtott támogatás vagy bevételkiesés (bevételről való lemondás, elengedés), amelynek összege bármely három egymást követő év alatt nem haladja meg a eurónak megfelelő forintösszeget, és amiről a támogatást nyújtó, vagy törvény kimondja, hogy de minimis támogatásnak minősül. A csekély összegű állami támogatás formája lehet például közvetlen támogatás, kedvezményes kamatozású hitel, adóalap- vagy adókedvezmény. Berényiné Bosch Cecília

30 Mikor de minimis egy támogatás?
Egy támogatás csak abban az esetben minősül de minimis támogatásnak, ha azt: jogszabály, pályázati program, támogatási szerződés, határozat kifejezetten de minimisként nevesít. Berényiné Bosch Cecília

31 Csekély összegű támogatás
Nyilvántartást kell vezetni Éves társasági adóbevallásban szerepeltetni kell A kincstár az országos támogatási monitoring rendszerben rögzíti A vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet szabályozza Berényiné Bosch Cecília

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szociális szövetkezetek általános pénzügyi háttere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések