Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális szövetkezetek általános pénzügyi háttere Szombathely 2010. április 13. Készítette: Berényiné Bosch Cecília.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális szövetkezetek általános pénzügyi háttere Szombathely 2010. április 13. Készítette: Berényiné Bosch Cecília."— Előadás másolata:

1 Szociális szövetkezetek általános pénzügyi háttere Szombathely 2010. április 13. Készítette: Berényiné Bosch Cecília

2 Berényiné Bosch Cecília Szociális szövetkezet fogalma a törvények értelmezésében 2000. évi C. törvény a számvitelről vállalkozó 1996. évi LXXXI. Törvény a társasági és osztalékadóról társaság 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról társas vállalkozás Hívjuk csak vállalkozásnak!

3 Alapítás előtt

4 Berényiné Bosch Cecília Alapításkori kérdések 1. Tevékenységi körök Közhasznú, nem közhasznú tevékenységek? 2. Részjegy tőke Mennyi legyen? 3. Tagok, vezető tisztségviselők Milyen jogviszonyban? 4. ÁFA nyilatkozat Legyen-e áfa mentes a szövetkezet? 5. Bankszámla nyitási kötelezettség Melyik banknál?

5 1. TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK

6 Berényiné Bosch Cecília Tevékenységi körök Főtevékenységi kör megjelölése kötelező Új tevékenységet az Apeh-nál kell 15 napon belül bejelenteni – illeték mentes Közhasznú tevékenységek meghatározása Piacképes tevékenység legyen!

7 2. RÉSZJEGYTŐKE

8 Berényiné Bosch Cecília Részjegytőke összege Tagok vagyoni hozzájárulása - nincs minimum összeg Pénzbeli hozzájárulás – 30%-át alapításkor be kell fizetni – 30%-ot meghaladó részt alapszabály írja elő, de max. 1 éven belül, Nem pénzbeli hozzájárulás - apport – 100%-át alapításkor rendelkezésre kell bocsátani – A részjegy tőke ne legyen kizárólag apport. Annyi pénzbeli tőkével kell létrehozni, amennyivel finanszírozható a szövetkezet az első bevételig!

9 Berényiné Bosch Cecília További finanszírozási lehetőség: kölcsön 1. Tagi kölcsön: Tag nyújthatja, ha a tagsági jogviszonya legalább 1 éve fennáll Nem lehet több a saját tőke kétszeresénél Lehet kamatos, v. kamat mentes. 2. Banki kölcsön: Induló vállalkozásoknak nem ad a bank Pályázat megvalósításhoz, a megkötött szerződés alapján már igényelhető banki kölcsön.

10 3. TAGOK, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK

11 Berényiné Bosch Cecília Tagok jogviszonya Munkavégzési kötelezettséget az alapszabály előírhat Személyes közreműködés lehetőségei: – Munkaszerződéssel – Vállalkozási szerződéssel – Megbízási szerződéssel – Egyszerűsített foglalkoztatással – 2010. április 1-től az AM könyvet váltja fel. – Szövetkezeti törvény szövege szerint: egyéb módon. Megjegyzés: a tagsági jogviszony megszűnése nem vonja maga után a fenti jogviszonyok megszűnését.

12 Berényiné Bosch Cecília Tagok biztosított jogviszonya Tbj. Törvény 5. § (1) b) Biztosított a szövetkezet tagja – kiv. iskolaszövetkezet – ha a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik. Járulék fizetési kötelezettség akár már akkor is, amikor a szövetkezet még nem rendelkezik bevétellel!

13 Berényiné Bosch Cecília Vezető tisztségviselők jogviszonya Vezető tisztségviselők Igazgatóság elnöke Igazgatóság tagjai Ügyvezető elnök Lehetséges jogviszonyok Munkaviszony – munkáltató jogokat a közgyűlés gyakorolja Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony – tisztelet díj, megbízási díj

14 4. ÁFA JOGÁLLÁS

15 Berényiné Bosch Cecília ÁFA alanyiság Alanyi áfa mentesség Áfa alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel pl. betegápolás, szociális ellátás, családi napközi, óvodai, iskolai oktatás Áfa alany Áfa visszaigénylés lehetősége

16 Berényiné Bosch Cecília Pályázat - ÁFA Alanyi áfa mentesség: 5.000.000 Ft éves árbevételig Nyilatkozni kell, hogy jogosult-e a vállalkozás áfa visszaigénylésre – Bruttó elszámolás – Nettó elszámolás

17 5. BANKSZÁMLA

18 Berényiné Bosch Cecília Bankszámla nyitási kötelezettség Részjegy tőke befizetése A társaságoknak kötelező pénzforgalmukat bankszámlán keresztül bonyolítani Pályázat megvalósítóként: elkülönített bankszámla vezetési kötelezettség Pénztár havi átlag egyenlege max: 500.000 Ft, ill. az előző évi összes bevétel 2%-a.

19 Berényiné Bosch Cecília Pályázati elszámolás - pénztár Elkülönített pénzkezelés – bank – pénztár A számlák kiegyenlítésének igazolása: – Bankszámlakivonat – Pénztár kiadási bizonylat – javasolt házipénztár kezelő program alkalmazása

20 Alapítás után

21 Berényiné Bosch Cecília Bejelentési kötelezettségek 8 napon belül – Azt a magánszemélyt, aki a bevallásokat az Apeh felé elektronikusan teljesíteni fogja – Javasolt: PM-nél regisztrált mérlegképes könyvelőt megbízni – 10T180 nyomtatványon 15 napon belül – Az alapítók nevét, adóazonosító jelét – Képviselő nevét, adóazonosító jelét – 10T201T nyomtatványon – Helyi iparűzési adó hatálya alá, de már az Apeh-nál – KSH

22 Berényiné Bosch Cecília Biztosítottak bejelentése Vezető tisztségviselő, ügyvezető elnök bejelentése az alapítással egy időben, ha biztosítottá válik Munkavállalókat A munkaviszony kezdete előtt 1 nappal előbb, legkésőbb a munkába lépés napján a munka megkezdése előtt 10T1041 nyomtatványon Ha még nincs meg az adószám, ill. az Apeh regisztráció papíralapon kell beküldeni, majd elektronikusan megismételni.

23 Szociális szövetkezet működése

24 Berényiné Bosch Cecília Éves eredmény, ha negatív Közgyűlés: Fogadja el az éves beszámolót Pótbefizetés – Ha az alapszabály arra lehetőséget biztosít, akkor a tagoknak pótbefizetést kell teljesíteni – Évente max 1 alkalommal – Max. a vagyoni hozzájárulás 30%-a lehet – Csak tartozások kiegyenlítésére használható fel.

25 Berényiné Bosch Cecília Éves eredmény, ha pozitív Társasági adó fizetési kötelezettség. Adó mértéke 19% Amennyiben közhasznú besorolású a szövetkezet, társasági adófizetési kötelezettség a kedvezményezett tevékenysége után nem terheli, csak ha vállalkozási tevékenységből származó bevétele is van. Nem kell elvárt társasági adót fizetnie a jövedelem minimum után – ha nem közhasznú akkor sem A közgyűlés dönt az eredmény felhasználásról és arról mekkora hányad kerüljön a közösségi alapba

26 Berényiné Bosch Cecília Közösségi alap Alapszabályban meg kell határozni a tagok, valamint hozzátartozóik számára biztosítandó juttatások és támogatások formáit, odaítélésének feltételeit, eljárási rendjét, a közösségi alap ennek forrása. Juttatások lehetnek többek között : – Szociális juttatások, segélyek, étkezési hozzájárulás, nyugdíj kiegészítés, üdülési hozzájárulás – Oktatási, képzési támogatások, ösztöndíj, nyelvtanfolyam – Kulturális támogatások – Közművelődési tevékenység támogatása, ismeretterjesztő előadások – Sport tevékenységek támogatása – Egyéb a szövetkezet céljaihoz igazodó támogatások

27 Berényiné Bosch Cecília Közösségi alap A szövetkezet adózott eredményéből képződik Évente a közgyűlés határozza meg a felhasználás célját A tagoknak nyújtott juttatások, azok adó és járulék terhe költségként elszámolható és az alap terhére finanszírozható Az adóévben képzett közösségi alap 6,5%-át társasági adókedvezményként lehet figyelembe venni, ez csekély összegű, azaz de minimis támogatásnak minősül

28 De minimis támogatás

29 Berényiné Bosch Cecília De minimis támogatás Állami támogatásokra vonatkozik 1998/2006/EK rendelet alapján De minimis állami támogatásnak minősül minden olyan központi költségvetési vagy önkormányzati forrásból nyújtott támogatás vagy bevételkiesés (bevételről való lemondás, elengedés), amelynek összege bármely három egymást követő év alatt nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget, és amiről a támogatást nyújtó, vagy törvény kimondja, hogy de minimis támogatásnak minősül.eurónak A csekély összegű állami támogatás formája lehet például közvetlen támogatás, kedvezményes kamatozású hitel, adóalap- vagy adókedvezmény.

30 Berényiné Bosch Cecília Mikor de minimis egy támogatás? Egy támogatás csak abban az esetben minősül de minimis támogatásnak, ha azt: jogszabály, pályázati program, támogatási szerződés, határozat kifejezetten de minimisként nevesít.

31 Berényiné Bosch Cecília Csekély összegű támogatás Nyilvántartást kell vezetni Éves társasági adóbevallásban szerepeltetni kell A kincstár az országos támogatási monitoring rendszerben rögzíti A vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet szabályozza

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szociális szövetkezetek általános pénzügyi háttere Szombathely 2010. április 13. Készítette: Berényiné Bosch Cecília."

Hasonló előadás


Google Hirdetések