Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szükségletfelmérés TÁMOP 5.4.9-11/1. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Együtt az alapszolgáltatások fejlesztéséért Készítette: Pápai Ibolya Marcali,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szükségletfelmérés TÁMOP 5.4.9-11/1. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Együtt az alapszolgáltatások fejlesztéséért Készítette: Pápai Ibolya Marcali,"— Előadás másolata:

1 Szükségletfelmérés TÁMOP 5.4.9-11/1. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Együtt az alapszolgáltatások fejlesztéséért Készítette: Pápai Ibolya Marcali, 2013. 10. 30.

2 A szükségletfelmérés meghatározása  adatok, információk gyűjtése, elemzése, majd következtetések levonása

3 A szükségletfelmérés fő célja a projektben  a lakossággal való kontaktus elmélyítése  bizalomépítés  helyzetelemzés készítése arról, hogy az alapellátást nyújtó szakemberek megfelelően tájékoztatják-e az igénybevevőket a szociális szolgáltatásokról

4 Kérdőíves adatfelvétel  célcsoportból kiválasztott  65 év feletti lakosság  14 év alatti gyermeket nevelő családok  előkészítő fázis: az önkormányzatoktól lakossági adatok kérése a megkérdezendők kiválasztása érdekében  kérdőívek kitöltése: 2013.11.01. és 2014. 06. 30. közötti időszak  a felmérésbe be kívánjuk vonni a projekt megvalósításának területén működő valamennyi családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást biztosító intézmény családgondozóját, védőnőjét  kiértékelés  szükséglettérkép készítése  kérdőív tartalmaz nyitott és zárt kérdéseket  önkitöltős

5 Feltáró interjúk készítése az interjú sajátossága a kérdező és a kérdezett között létrejövő interakciós kapcsolat célcsoportból kiválasztott  65 éven felüli  és a 14 év alatti gyermekeket nevelő kliensek  félig strukturált kérdések mentén  nem véletlen kvótás mintavételi eljárással  minden településen annyi százalékban választunk ki interjúalanyt, ahány százalékban az adott településen előfordul a 65 éven felüli – és a 14 év alatti gyermekeket nevelő lakosság  a felmérésbe be kívánjuk vonni a projekt megvalósításának területén működő valamennyi családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást biztosító intézmény családgondozóját, védőnőjét  előkészítő fázis: az önkormányzatoktól lakossági adatok kérése a megkérdezendők kiválasztása érdekében  az interjúk felvételének időszaka: 2013. 11. 01. -20134. 06.30.  kiértékelés  szükséglettérkép készítése

6 Valamennyi célcsoportra jellemző  közlekedési nehézségek  alacsony jövedelem  az információkhoz való hozzájutás nehezítettsége

7 Szükségletek meghatározása a szociális szolgáltatások szempontjából  a gyermekek jelentős részének az alapvető élettani szükségletei (megfelelő mennyiségű és minőségű étel, ruházat, lakhatás és higiénés környezet) nincsenek kielégítve  biztonsági szükségletek (fizikai védettség, kiszámíthatóság) kielégítetlenek  a szeretet, a valahová tartozás szükségletének kielégítése nem megfelelő

8 Szükségletek meghatározása a szociális szolgáltatások szempontjából  az idős emberek szükségleteit a biztonság, és a fiziológiai szükségletek kielégítésének (étkezés, személyi-, környezeti higiéné, fűtés) hanyatlása jellemzi  elszigetelődés, elmagányosodás

9 Szükségletek meghatározása a szociális szolgáltatások szempontjából  a szociális szakemberek sincsenek mindig tisztában azzal, hogy az adott településen ki, milyen szolgáltatásra lenne jogosult, és azt az adott szolgáltatást, vagy ellátást a területen tevékenykedő melyik szolgáltatótól, szervezettől, intézménytől lehet igényelni  a 15 településen a szociális, gyermekjóléti, és egészségügyi szolgáltatásokat más-más szolgáltatótól, intézménytől veszik igénybe, és bizonyos ellátások, szolgáltatások jogosultsági feltételei is másként vannak szabályozva  az ellátások igényléséhez használatos igénybevételi dokumentációk is településenként eltérőek

10 Szükségletek meghatározása a szociális szolgáltatások szempontjából  a szakemberek részére szervezetépítéssel kapcsolatos ismeretek bővítése  az együttműködés javítása  az információáramlás biztonságos, gyors, zökkenőmentes legyen

11 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Szükségletfelmérés TÁMOP 5.4.9-11/1. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Együtt az alapszolgáltatások fejlesztéséért Készítette: Pápai Ibolya Marcali,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések