Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HEFOP/2004/1.3.1 A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HEFOP/2004/1.3.1 A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése."— Előadás másolata:

1 HEFOP/2004/1.3.1 A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése

2 1.3.1 Pályázati program Pályázati program célkitűzés: A munkaerőpiacra való visszatérés segítése illetve vállalkozóvá válás erősítése a nők szükségleteihez igazodó személyre szabott készség- fejlesztéseken, képzéseken és támogató szolgáltatásokon keresztül A működő női vállalkozások megerősítése, a vállalkozó nők részére személyre szabott szolgáltatások, valamint támogató hálózatok kialakítása. Általános elvárások: tervezett projektek előzetesen elkészített szükségletfelmérésen alapuljanak tevékenységek megszervezésénél, a helyszínek és időpontok kiválasztásánál vegyék figyelembe a női célcsoport igényeit és jellemzőit A célok elérése érdekében többféle tevékenységből álló szolgáltatáscsomagot tartalmazzon a projekt Horizontális szempontok érvényesülése

3 1.3.1 Pályázati Program Pályázatai program célcsoportja 1.komponens esetében: Munkanélküli nők, inaktív nők, elbocsátás által veszélyeztetett nők. Ezen belül kiemelt csoport a munkaerő-piacra visszatérni kívánó nők (GYES, GYED, GYET, ápolási díjban részesülök) és a 40 év feletti nők csoportjának 2. komponens esetében: Női vállalkozók Kedvezményezetti kör A pályázók non-profit szervezetek lehetnek. A pályázóknak a projektet más non-profit szervezetek, helyi önkormányzat(ok), önkormányzatok társulása, állami vagy önkormányzati intézmények, helyi kisebbségi önkormányzat(ok), valamint szükség esetén vállalkozások (csak a foglalkoztatási támogatásból részesülhetnek) együttműködésével kell megvalósítania.

4 1.3.1 Pályázati Program 1.3.1. A nők foglalkoztathatóságának javítása, munkába helyezés 1. komponens: (re)integráció vagy munkaerőpiacon maradás támogatása fejlesztéssel, képzéssel, igényekhez illeszkedő foglalkoztatási szolgáltatásokkal és munka-erőpiaci elhelyezéssel – munkavállalóként vagy vállalkozóként 2. komponens: működő vagy induló vállalkozásoknak nyújtott személyre szabott szolgáltatások, és támogató hálózatok kialakítása Mindkét komponensnél támogatott tevékenység a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását segítő kiegészítő szolgáltatások nyújtása.

5 1.3.1 / 1. Komponens 1.komponens: A nők foglalkoztathatóságának javítása, munkába helyezés A projekttel szembeni elvárások projektenként minimum 15 nő számára személyre szabott munkaerő-piaci részvételt segítő és kiegészítő szolgáltatások és felnőttképzés biztosítása; képesek lesznek új megélhetési stratégiák megfogalmazására, külső és belső erőforrásaik hatékony mozgósítására; legalább 40 %-uk minimum 6 hónapra bejut a munkaerőpiacra munkavállalóként vagy a projekt időtartama alatt vállalkozást indít; Célcsoport-specifikus szolgáltatások működtetése; Felnőttképzések megszervezése, melyeken keresztül a nők (re)integrálódhatnak a munkaerőpiacra; A képzés időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot; Vállalkozói készségek oktatása esetén a képzés min. 120 órás; Vállalkozóvá válás segítése esetén a résztvevők saját üzleti tervet készítsenek;

6 1.3.1 / 2. Komponens 2. komponens: A nők vállalkozóvá válásához és vállalkozásuk működtetéséhez nyújtott szolgáltatások A projekttel szembeni elvárások: projektenként minimum 100 vállalkozó nő képezze a projekt résztvevői bázist A projektek személyre szabott, igényhez igazodó tanácsadást és felnőttképzést nyújtsanak; erősödnek a bevont vállalkozások, valamint kialakul, illetve megerősödik a női vállalkozások közötti együttműködés és partnerség.

7 A támogatás formája, összege, mértéke A rendelkezésre álló források 2004-2006 között összesen 2140 millió Ft Az egy pályázatra igényelhető támogatás összege minimum 10,2 millió Ft, maximum 1. komponens esetében 30,6 millió Ft, 2. komponens esetében 15,3 millió Ft. Formája: vissza nem térítendő támogatás A támogatás igénybevételéhez nem szükséges saját forrást biztosítani

8 Az értékelés menete 1.Pályázatok bontása – szabályossági követelmények ellenőrzése (07.05.) 2.Formai-jogosultsági értékelés(07.05.-07.27.) 3.Hiánypótlás (07.28.-08.05.) 4.Értékelő Bizottsági ülés – döntés a formai okból elutasításra javasolt pályázatokról (08.11.) 5.Szakmai-pénzügyi előértékelés (08.11.-08.22.) 6.Értékelő Bizottsági ülés – döntési javaslat a támogatásokról (08.26.) 7.A döntési javaslat jóváhagyása az Irányító Hatóság által (folyamatban)

9 A formai értékelés eredménye 1.A pályázat teljes és jogosult → további értékelésre bocsátható. 2.A pályázat nem teljes, de a hiányzó dokumentumok pótolhatók → hiánypótlásra felszólítás: A teljessé vált pályázatok további értékelésre bocsátása. A továbbra is hiányos pályázatok elutasítása (az ÉB dönt) 3.A pályázat nem teljes, és a hiányzó dokumentumok nem pótolhatóak, vagy a pályázó / a pályázat nem jogosult → elutasítás (az ÉB dönt)

10 Az Értékelő Bizottság második, értékelő ülése Az Értékelő Bizottság értékelő ülése az előértékelők által adott pontszámok átlagai alapján kialakított rangsorokat veszi alapul. Az előértékelők beszámolnak az értékelés eredményeiről, a figyelembe vett szempontokról és az alkalmazott módszertanról. Lehetőség előzetes helyszíni szemlére.

11 Az Értékelő Bizottság döntési javaslata Döntés a végleges pontszámokról; Az összes pályázatot, az elért pontszám alapján csökkenő sorba rendezi; Az ugyanolyan pontszámú projektek között is, részletes indoklás alapján egyértelmű sorrendet állít fel; Az intézkedésvezető elkészíti az értékelő jelentést; Az ÉB által hozott javaslatok alapján a végső támogatási döntést az Irányító Hatóság hozza meg.

12 Pályázati eredmények Benyújtott pályázatok száma: 72 db 1. Komponens:59 db 2. komponens:12 db Kiegészítő komponenst is vállalók: 51 db Projekt helye régió Beérkező pályázatok száma Igényelt támogatás (Ft) Dél-Alföld6 123 783 735 Dél-Dunántúl 15404 081 742 Észak-Alföld 6155 299 477 Észak- Magyarország 9247 809 978 Közép-Dunántúl 4116 541 457 Közép- Magyarország 28738 235 739 Nyugat-Dunántúl 4106 607 417 Összesen721 892 359 545

13 Tapasztalatok A foglalkoztatási elem és a kiegészítő szolgáltatások kevéssé jelenetek meg a pályázatokban Szükséglet felmérés gyakran általánosságokat írt csak le, nem a helyi viszonyokat A célcsoport elnagyoltan volt meghatározva A költségvetés részletes indoklása hiányzott A formanyomtatvány módszertanra kérdező pontjaihoz rendelt karakterszámok kevésnek bizonyultak Az kiemelten hátrányos helyzetű területekről kevés pályázat érkezett A 2. komponensre gyenge volt az érdeklődés

14 Jövő Következő kiírás várhatóan még idén megjelennek Az első körös pályázati tapasztalatok bekerülnek - apróbb módosítások várhatók, de a fő célkitűzések megmaradnak Projektgenerálás elsősorban a hátrányos helyzetű területeken

15 Köszönöm a figyelmet! Jó munkát kívánok!


Letölteni ppt "HEFOP/2004/1.3.1 A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések