Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kreditrendszer Oktatói információk 2007. március 5. A kreditrendszerről 01 - EU 4 szabadságelve: tőke, áru, személyek, szolgáltatások - megismerni más.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kreditrendszer Oktatói információk 2007. március 5. A kreditrendszerről 01 - EU 4 szabadságelve: tőke, áru, személyek, szolgáltatások - megismerni más."— Előadás másolata:

1 Kreditrendszer Oktatói információk 2007. március 5. A kreditrendszerről 01 - EU 4 szabadságelve: tőke, áru, személyek, szolgáltatások - megismerni más gyakorlatokat (céhek) - korábbi tanulmányok elismerése, felnőttkori tanulás (LLL) Bologna folyamat 1998 – Sorbonne-i Nyilatkozat: hallgatói és oktatói mobilitás: összehasonlítás és kölcsönös elismerhetőség 1999 – Bologna Nyilatkozat: az országok sikeresebb, összehangoltabb, versenyképesebb oktatási rendszert hoznak létre (autonómia, nagyobb átjárhatóság), 2010 - Európai Felsőoktatási Térség (minőségi képzések széles és átlátható kínálata, és az elismertetés megkönnyítése) Tudásalapú európai gazdaság, versenyképesség, a munkaerő szabad áramlása.

2 ECTS Egységes Kreditátviteli Rendszer European Credit Transfer System Megfelelően képzett munkaerő a munkaerőpiacra 1. képzési ciklusok – felsőfokú szakképzés, bachelor programok (BA), master programok (MA), PhD és tudományos képzés 2. Összehasonlítható végzettségek Kreditpont 30 tanulmányi munkaóra = kontakt + egyéni tanulás Munkamennyiség, nem minőség (min. 2-es eredményű vizsga esetén teljes pont) Ajánlott tanterv: 30 ± 3 kredit / félév (360/12 vagy 300/10) Göngyölt kredit évfolyam helyett (képzési köv. kreditpont / 60) 3x veheti fel a tárgyat (ha harmadszorra is sikertelen: elbocsátás) 360 / 300 kreditpont szükséges a diplomaszerzéshez Min 20% választható, min 5% amit akar Oktatói információk 2007. március 5. A kreditrendszerről 02

3 Orvos- és gyógyszerész képzés  Már régen is volt egyfajta kreditrendszer (ott a kreditpont minőségi mutató is volt)  Egységes, osztatlan képzés (direkt MA diploma)  Tantervi változások: 2003-2005: „v02”, 2006: „2006”  Szoros előtanulmányi rend + nagy arányban gyakorlati foglalkozások → nincs lehetőség csúsztatásra, kevés lehetőség keresztfélévre  Csoportbeosztás miatt speciális a kötelező tárgyak esete (tárgykurzus)  15 szigorlat max.  max. 3 előfeltétel (lehet tantárgy vagy modul, akár párhuzamos is)  a tárgyak (kurzusok) nem ismételhetőek (javítás csak azonos vizsgaidőszakban) Oktatói információk 2007. március 5. A kreditrendszerről 03

4 Hallgató - tanterv Szak - Általános orvos - Fogorvos - Gyógyszerész - General Medicine - Dentistry - Allgemeine Humanmedizin - Zahnmedizin Tanterv - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - … Általános orvos v02 Pl. OOAMB1 Általános orvos 2006 Pl. OA06AMB1 Tanterv = szerződés a hallgatóval (felmenő rendszer) Tantárgyak és kritérium követelmények Alapozó modul: - Orvosi kémia 1 - Orvosi kémia 2 - Biofizika 1 - Biofizika 2 … Oktatói információk 2007. március 5. A kreditrendszerről 04

5 A tanterv  = szerződés (Mi kell a diplomához? TVSZ 27. §.)  Mintatanterv (Ajánlott haladási ütem, TVSZ 28. §.)  Tárgyak: kötelező, elektív, fakultatív (≠ kurzus)  Kritérium követelmények: szakmai gyakorlat, nyelv, testnevelés  Tantervi egységek (modulok, mérföldkövek, választhatóak nincsenek modulban)  Teljesítések: aláírás, gyakorlati jegy, vizsga, szigorlat  Kreditallokáció  a tantárgyakat kurzusokkal lehet teljesíteni (speciális) Oktatói tájékoztató 2007. március 5. A kreditrendszerről 05

6 Tantárgyi program TVSZ 40. §. (3) + 28. §. (3) + 30. §.  Felelős oktató, oktatási egység  Tematika rövid leírása, szerepe a képzés során  Előadás, gyakorlat, szeminárium (= tárgyelemek, összóraszám)  Előfeltétel tárgyak (max. 3 db, tárgy vagy modul)  Részletes óravázlat  Tankönyvek, felszerelések listája  Félév elfogadásának kritériumai, jegykialakítás módja, félévközi számonkérések  Hiányzások száma, pótlás lehetősége  Vizsgakérdések  Javasol: tárgy típusa, teljesítés típusa, melyik félévben Oktatói tájékoztató 2007. március 5. A kreditrendszerről 06

7 Hatáskörök  Akkreditáció, együttműködések (Oktatási és Kredit Bizottság)  autonómia (kari, oktatói)  tantárgyfelelős  Oktatási dékánhelyettes  Kari Kurrikulum Bizottság (tantervek – 27. §.)  Kari Kreditátviteli Bizottság (átjárhatóság, egyenértékűség) – 9. §.  Kari Tanács (tantervek megszavazása) Oktatói tájékoztató 2007. március 5. A kreditrendszerről 07

8 Új tárgy bejelentése Tárgyleírás módosítás TO – formai ellenőrzés Nyomtatvány kitöltése, kinyomtatása, aláírás Létező tárgy formanyomtatványának módosítása, kinyomtatása, aláírás Hibás kérelem visszaküldése javításra Formailag helyes kérvények összesítése, benyújtása az időben legközelebbi KB ülésre    Kurrikulum Bizottság ülése Kifogásolt kérelem – benyújtó kiértesítése Elfogadott kérelem: mely tanévtől, milyen típussal, mennyi kreditponttal, mely szakokon indulhat  Tanácsülés Kurrikulum Bizottság által elfogadott tárgyak és tárgymódosítások beemelése a Tantervbe

9 KB döntése TVSZ 40. §. (3)  Milyen típus: kötelező (modul), elektív, fakultatív, kritérium követelmény  Teljesítés formája: aláírás, félévközi jegy, vizsga, szigorlat  Kreditallokáció  Mely szakokon elérhető  Mikortól jelenik meg így a tantervben  Kód Oktatói tájékoztató 2007. március 5. A kreditrendszerről 09

10 A tantárgykódok 2006 előtt kezdett2006-ban kezdett Melyik szak, melyik nyelv? OOAMB2OM06AMB2 OO, OF, OG / OA, OS / ODOM, FM, GM / OA, FA / ON, FN Mikori tanterv-változat? - (nincs jelölve) 06 Tantárgy vagy kritérium? Milyen típus? A / P / K / S A / P / K A / O / G / SE / F / R Modul a kötelező tárgyaknál v. el. / fak. / krit. A tantárgy egyedi azonosítója MB2 Orvoskar, általános orvos szak (magyar nyelvű képzés), 2006 előtt megkezdett tanulmányok, kötelező tárgy az alapozó modulban, Mol. sejtbiológia 2 Orvoskar, általános orvos szak (magyar nyelvű képzés), 2006-ban megkezdett tanulmányok, kötelező tárgy az alapozó modulban, Mol. sejtbiológia 2 Oktatói tájékoztató 2007. március 5. A kreditrendszerről 10

11 A tanév menete 1 - előkészítés Szenátus (április vége): tanév időbeosztásának megállapítása Utolsó KB ülés (utolsó változtatások): kb. május eleje Tanácsülés (május): tantervek jóváhagyása TO: Május-június: órarendek összeállítása Augusztus eleje: kiadványok lezárása (weben közzététel) Augusztus közepe: kiadványok nyomdában Oktatói tájékoztató 2007. március 5. A kreditrendszerről 11

12 Kurzusok ≠ Tantárgyak Az oktató kurzust hirdet meg = téma, hely, időpont, létszám „A” csop - Bálszervezés 1 hétfő 16.00, 2. szem. terem, 30 fő „B” csop - Bálszervezés 1 kedd 16.00, 2. szem. terem, 30 fő „C” csop - Bálszervezés 1 péntek 16.00, 2. szem. terem, 30 fő „X” szakos hallgatónak tantárgyat kell teljesítenie Bálszervezés 1 „Y” szakos hallgatónak tantárgyat kell teljesítenie Bálszervezés 1 Oktatói tájékoztató 2007. március 5. A kreditrendszerről 12

13 A tanév menete 2 - félévkezdés  Félévkezdés előtt min. 4 héttel: választható kurzusok adatainak bekérése (hely, időpont, létszámok)  Félévkezdés előtt min. 2 héttel: választék kihirdetése TVSZ 39.§. (3)  Félévkezdés előtti hét: tárgyfelvétel és tárgyleadás  Kb. 3. oktatási hét: végleges névsorok az ETR-en Tárgyfelvétel és leadás csak ETR-en, csak határidőn belül! Névsor: ETR-en (Excelbe kiexportálható) Oktatói tájékoztató 2007. március 5. A kreditrendszerről 13

14 Tárgyfelvétel – problémák Ki mit engedélyezhet és meddig?  Minimum létszám miatt törölve lett a kurzus  Nem volt bent vizsgajegye, nem tudta felvenni  Előfeltételt csak most kreditáltatta át  Speciális engedélye van  Kapott extra helyet  Gond volt az ETR-rel  Béna / hanyag volt  … 8 nap fellebbezés Oktatói tájékoztató 2007. március 5. A kreditrendszerről 14

15 Vizsgaidőszak 1  Vizsgaidőszak előtt 4 héttel: vizsgaidőpontok lejelentése (egyezkedés)  December közepe: hallgatók viszik az indexeket aláíratni  Vizsgaidőszak előtt 1 héttel: vizsgajelentkezés indul  Vizsgaidőszak 1. napja: -aláírás-megtagadások lejelentése TVSZ 50.§. (1) -félévközi jegyeket vizsgalapra felvinni  Vizsgaidőszak 1-2. hete: -félévközi jegyeknél hiánypótlás TVSZ 50.§. (2) Oktatói tájékoztató 2007. március 5. A kreditrendszerről 15

16 Vizsgaidőszak 2  Vizsgaidőpont zárul: vizsga előtti 2. munkanap 9 órakor  Vizsgalapok lenyomtatása: vizsga előtti 2. munkanap 9 után  Vizsgalapok feltöltése: köv. munkanap 12 óráig  Vizsgalapok beküldése TH-nak: vizsgaidőszak utolsó napjáig ?: létszám szakonként vagy kurzusonként? Létszámemelés? Plusz hely? Ki mit engedélyezhet és meddig? Ki nyúlhat bele a vizsgalapba és meddig? Oktatói tájékoztató 2007. március 5. A kreditrendszerről 16

17 Tárgyfelvétel – dékánhelyettesi utasítások Ki mit engedélyezhet és meddig Oktatói tájékoztató 2007. március 5. A kreditrendszerről 17

18 Teljesítmények Kritériumkövetelmények -csak aláírás (jegy nincs) Félévközi jegy (valaha gyakorlati jegy néven, pl. minden választható tárgy) -félévet elismerő aláírás (1-2. hét) + -érdemjegy félévi teljesítménye alapján (legalább 2 számonkérés, előre megadott arány szerint beszámítva) -nincs vizsgaidőszakban javítási lehetőség Vizsga (anno kollokvium néven), szigorlat -félévet elismerő aláírás + -vizsgajegy a vizsgaidőszakban Oktatói tájékoztató 2007. március 5. A kreditrendszerről 18

19 Adható értékelések Aláírás megtagadva: aláírás megtagadva (did not appear) Aláírás megadva: -Kritérium követelményeknél: aláírás -Félévközi jegy: aláírás + érdemjegy (1-5) -Vizsga / szigorlat: aláírás + érdemjegy (1-5) vagy aláírás + njm/ig. njm (absent / justified absence) Javítóvizsga (B vizsga): csak vizsga/szigorlat esetén Ismétlő javítóvizsga (C vizsga): - // - Dékáni vizsga (D vizsga): - // - Értékemelő vizsga (javítóvizsga): - // - Oktatói tájékoztató 2007. március 5. A kreditrendszerről 19

20 Speciális kezdeményezések Pl. házi versenyek alapján megajánlott jegy… Javaslat: legyen kijelölve egy „vizsgalap”, amire az elégedettek feliratkozhatnak (ekkor ténylegesen nincs vizsgáztatás) → nem terhelik a valódi vizsgalapokat Ez nem felmentés!!!!! Kreditrendszerben nincs felmentés, hanem kreditáltatás van Oktatói tájékoztató 2007. március 5. A kreditrendszerről 20

21 Elgondolkodtató 1 Eddig: hallgatói csoportok -> kötött kötelező tárgy-felvétel Problémák:  aránytalan létszámú csoportok,  órarendi ütközések (főleg ismétlőknél),  az ETR-ről letölthető névsorokkal variálni kell (megszűnő évfolyamok, felbomló csoportok)  kreditrendszerben elvileg szabad oktató-választás van Megoldási lehetőség: BTK-s módszer: kötött létszámú csoportba közvetlenül jelentkezik a hallgató Probléma:  akik nem férnek be (pedig esetleg jó tanuló, csak későn vizsgázott)  esetleg „ismétlők” előnyben a rendesen haladókkal szemben  meghatározandó a mindenképpen ellátandó hallgatói létszám Oktatói tájékoztató 2007. március 5. A kreditrendszerről 21

22 Elgondolkodtató 2 Probléma:  túl sok ismétlő, akik jelenleg csak a tárgy teljes lehallgatásával ismételhetnek  a TVSZ szerint kötelező tárgyaknál félévente vizsgakurzus kell (kivéve: tantárgyi programban letiltva TVSZ 39. § (5))  miért hallgassák újra az anyagot (pl. költségcsökkentés, túl nagy létszámú csoportok) Lehetséges megoldás: vizsgakurzus meghirdetése  nem jár be órára: csak olyannak engedélyezhető, aki már aláírást kapott (gond: ki fogja ezt figyelni?)  félév elején veszi fel: kalkulálható a vizsgáztatandók létszámához Oktatói tájékoztató 2007. március 5. A kreditrendszerről 22

23 Elgondolkodtató 3 Lehallgatta pl. Élettan 1-et (aláírása megvan, elbukta a vizsgát): nem mehet tovább → egy év csúszás (30/60 pontos veszély, 360+10%-os veszély) Kérdés: felveheti-e Élettan 1-et mint vizsgakurzust párhuzamosan az Élettan 2-vel (és párhuzamosan az Élettan 1-re épülő tárgyakkal) ? Először le kellene vizsgáznia Élettan 1-ből, utána vizsgázhatna a többiből. Természetesen a vizsgakurzusként való felvétel és az esetleg feleslegesen felvett ráépülő tárgy a hallgató felelőssége (3 lehetőségéből azt kockáztat, amit akar) Probléma: (technikai jellegűek) -ki fogja figyelni, hogy tényleg vizsgázhat-e már a ráépülőből? -mi van, ha véletlenül levizsgáztatják (szerintem oktató és hallgató felelőssége – elsősorban a hallgatóé: érvénytelen vizsga + elment egy lehetősége – a hallgató is motiválva van, hogy figyeljen) -ki engedélyezi ezt érintett tárgyanként? Előny: -lehet, hogy nem kell csúsznia -lehet valami plusz büntit kitalálni nekik Oktatói tájékoztató 2007. március 5. A kreditrendszerről 23

24 Elgondolkodtató 4 Kreditrendszer is meg nem is Ami nincs:  nagyon egymásra épülnek a tárgyak, kevés az esély egyéni tantervre  nagyon sok a gyakorlat/szeminárium: bukás esetén az órarendben sok minden üti egymást  jelenleg nincs vizsgakurzus  túl kevés az elektív tárgy, az újak csak fakultatívak, sok a létszámkorlátos tárgy Ami viszont van:  30/60 kreditpontos elbocsátási szabály  3x lehet egy tárgyat felvenni, tárgyakat egyszer lehet teljesíteni  meghatározott elektív/fakultatív arány (15% - 5%)  360 + 10%-os limit (de kötelező tárgy ismétlése esetén nagyon nő a felvett kreditek száma)  elektív / fakultatív tárgy miatt is lehet elbocsátás (ez is tárgy)  költségtérítéseseknél nagyon magas költség csúszásnál Oktatói tájékoztató 2007. március 5. A kreditrendszerről 24


Letölteni ppt "Kreditrendszer Oktatói információk 2007. március 5. A kreditrendszerről 01 - EU 4 szabadságelve: tőke, áru, személyek, szolgáltatások - megismerni más."

Hasonló előadás


Google Hirdetések