Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kreditrendszer Bologna folyamat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kreditrendszer Bologna folyamat"— Előadás másolata:

1 Kreditrendszer Bologna folyamat
EU 4 szabadságelve: tőke, áru, személyek, szolgáltatások megismerni más gyakorlatokat (céhek) korábbi tanulmányok elismerése, felnőttkori tanulás (LLL) Bologna folyamat 1998 – Sorbonne-i Nyilatkozat: hallgatói és oktatói mobilitás: összehasonlítás és kölcsönös elismerhetőség 1999 – Bologna Nyilatkozat: az országok sikeresebb, összehangoltabb, versenyképesebb oktatási rendszert hoznak létre (autonómia, nagyobb átjárhatóság), Európai Felsőoktatási Térség (minőségi képzések széles és átlátható kínálata, és az elismertetés megkönnyítése) Tudásalapú európai gazdaság, versenyképesség, a munkaerő szabad áramlása. Oktatói információk március A kreditrendszerről 01

2 Egységes Kreditátviteli Rendszer European Credit Transfer System
ECTS Egységes Kreditátviteli Rendszer European Credit Transfer System Megfelelően képzett munkaerő a munkaerőpiacra 1. képzési ciklusok – felsőfokú szakképzés, bachelor programok (BA), master programok (MA), PhD és tudományos képzés 2. Összehasonlítható végzettségek Kreditpont 30 tanulmányi munkaóra = kontakt + egyéni tanulás Munkamennyiség, nem minőség (min. 2-es eredményű vizsga esetén teljes pont) Ajánlott tanterv: 30 ± 3 kredit / félév (360/12 vagy 300/10) Göngyölt kredit évfolyam helyett (képzési köv. kreditpont / 60) 3x veheti fel a tárgyat (ha harmadszorra is sikertelen: elbocsátás) 360 / 300 kreditpont szükséges a diplomaszerzéshez Min 20% választható, min 5% amit akar Oktatói információk március A kreditrendszerről 02

3 Orvos- és gyógyszerész képzés
Már régen is volt egyfajta kreditrendszer (ott a kreditpont minőségi mutató is volt) Egységes, osztatlan képzés (direkt MA diploma) Tantervi változások: : „v02”, 2006: „2006” Szoros előtanulmányi rend + nagy arányban gyakorlati foglalkozások → nincs lehetőség csúsztatásra, kevés lehetőség keresztfélévre Csoportbeosztás miatt speciális a kötelező tárgyak esete (tárgykurzus) 15 szigorlat max. max. 3 előfeltétel (lehet tantárgy vagy modul, akár párhuzamos is) a tárgyak (kurzusok) nem ismételhetőek (javítás csak azonos vizsgaidőszakban) Oktatói információk március A kreditrendszerről 03

4 Hallgató - tanterv Szak Tanterv Általános orvos 2003 Fogorvos 2004
Gyógyszerész General Medicine Dentistry Allgemeine Humanmedizin Zahnmedizin Tanterv 2003 2004 2005 2006 Általános orvos v02 Pl. OOAMB1 Általános orvos 2006 Pl. OA06AMB1 Tantárgyak és kritérium követelmények Alapozó modul: Orvosi kémia 1 Orvosi kémia 2 Biofizika 1 Biofizika 2 Tanterv = szerződés a hallgatóval (felmenő rendszer) Oktatói információk március A kreditrendszerről 04

5 A tanterv = szerződés (Mi kell a diplomához? TVSZ 27. §.)
Mintatanterv (Ajánlott haladási ütem, TVSZ 28. §.) Tárgyak: kötelező, elektív, fakultatív (≠ kurzus) Kritérium követelmények: szakmai gyakorlat, nyelv, testnevelés Tantervi egységek (modulok, mérföldkövek, választhatóak nincsenek modulban) Teljesítések: aláírás, gyakorlati jegy, vizsga, szigorlat Kreditallokáció a tantárgyakat kurzusokkal lehet teljesíteni (speciális) Oktatói tájékoztató március A kreditrendszerről 05

6 Tantárgyi program TVSZ 40. §. (3) + 28. §. (3) + 30. §.
Felelős oktató, oktatási egység Tematika rövid leírása, szerepe a képzés során Előadás, gyakorlat, szeminárium (= tárgyelemek, összóraszám) Előfeltétel tárgyak (max. 3 db, tárgy vagy modul) Részletes óravázlat Tankönyvek, felszerelések listája Félév elfogadásának kritériumai, jegykialakítás módja, félévközi számonkérések Hiányzások száma, pótlás lehetősége Vizsgakérdések Javasol: tárgy típusa, teljesítés típusa, melyik félévben Oktatói tájékoztató március A kreditrendszerről 06

7 Hatáskörök Akkreditáció, együttműködések (Oktatási és Kredit Bizottság) autonómia (kari, oktatói) tantárgyfelelős Oktatási dékánhelyettes Kari Kurrikulum Bizottság (tantervek – 27. §.) Kari Kreditátviteli Bizottság (átjárhatóság, egyenértékűség) – 9. §. Kari Tanács (tantervek megszavazása) Oktatói tájékoztató március A kreditrendszerről 07

8 Tárgyleírás módosítás
Új tárgy bejelentése Nyomtatvány kitöltése, kinyomtatása, aláírás Tárgyleírás módosítás Létező tárgy formanyomtatványának módosítása, kinyomtatása, aláírás TO – formai ellenőrzés Hibás kérelem visszaküldése javításra Formailag helyes kérvények összesítése, benyújtása az időben legközelebbi KB ülésre Kurrikulum Bizottság ülése Kifogásolt kérelem – benyújtó kiértesítése Elfogadott kérelem: mely tanévtől, milyen típussal, mennyi kreditponttal, mely szakokon indulhat Tanácsülés Kurrikulum Bizottság által elfogadott tárgyak és tárgymódosítások beemelése a Tantervbe

9 KB döntése TVSZ 40. §. (3) Milyen típus: kötelező (modul), elektív, fakultatív, kritérium követelmény Teljesítés formája: aláírás, félévközi jegy, vizsga, szigorlat Kreditallokáció Mely szakokon elérhető Mikortól jelenik meg így a tantervben Kód Oktatói tájékoztató március A kreditrendszerről 09

10 A tantárgykódok OOAMB2 OM06AMB2 MB2 2006 előtt kezdett
2006-ban kezdett OOAMB2 OM06AMB2 Melyik szak, melyik nyelv? OO, OF, OG / OA, OS / OD OM, FM, GM / OA, FA / ON, FN Mikori tanterv-változat? - (nincs jelölve) 06 Tantárgy vagy kritérium? Milyen típus? A / P / K / S A / P / K A / O / G / S E / F / R Modul a kötelező tárgyaknál v. el. / fak. / krit. A tantárgy egyedi azonosítója MB2 Orvoskar, általános orvos szak (magyar nyelvű képzés), 2006 előtt megkezdett tanulmányok, kötelező tárgy az alapozó modulban, Mol. sejtbiológia 2 Orvoskar, általános orvos szak (magyar nyelvű képzés), 2006-ban megkezdett tanulmányok, kötelező tárgy az alapozó modulban, Mol. sejtbiológia 2 Oktatói tájékoztató március A kreditrendszerről 10

11 A tanév menete 1 - előkészítés
Szenátus (április vége): tanév időbeosztásának megállapítása Utolsó KB ülés (utolsó változtatások): kb. május eleje Tanácsülés (május): tantervek jóváhagyása TO: Május-június: órarendek összeállítása Augusztus eleje: kiadványok lezárása (weben közzététel) Augusztus közepe: kiadványok nyomdában Oktatói tájékoztató március A kreditrendszerről 11

12 Kurzusok ≠ Tantárgyak Az oktató kurzust hirdet meg
= téma, hely, időpont, létszám „X” szakos hallgatónak tantárgyat kell teljesítenie „A” csop - Bálszervezés 1 hétfő 16.00, 2. szem. terem, 30 fő Bálszervezés 1 „B” csop - Bálszervezés 1 kedd 16.00, 2. szem. terem, 30 fő „Y” szakos hallgatónak tantárgyat kell teljesítenie Bálszervezés 1 „C” csop - Bálszervezés 1 péntek 16.00, 2. szem. terem, 30 fő Oktatói tájékoztató március A kreditrendszerről 12

13 A tanév menete 2 - félévkezdés
Félévkezdés előtt min. 4 héttel: választható kurzusok adatainak bekérése (hely, időpont, létszámok) Félévkezdés előtt min. 2 héttel: választék kihirdetése TVSZ 39.§. (3) Félévkezdés előtti hét: tárgyfelvétel és tárgyleadás Kb. 3. oktatási hét: végleges névsorok az ETR-en Tárgyfelvétel és leadás csak ETR-en, csak határidőn belül! Névsor: ETR-en (Excelbe kiexportálható) Oktatói tájékoztató március A kreditrendszerről 13

14 Tárgyfelvétel – problémák
Ki mit engedélyezhet és meddig? Minimum létszám miatt törölve lett a kurzus Nem volt bent vizsgajegye, nem tudta felvenni Előfeltételt csak most kreditáltatta át Speciális engedélye van Kapott extra helyet Gond volt az ETR-rel Béna / hanyag volt 8 nap fellebbezés Oktatói tájékoztató március A kreditrendszerről 14

15 Vizsgaidőszak 1 Vizsgaidőszak előtt 4 héttel: vizsgaidőpontok lejelentése (egyezkedés) December közepe: hallgatók viszik az indexeket aláíratni Vizsgaidőszak előtt 1 héttel: vizsgajelentkezés indul Vizsgaidőszak 1. napja: aláírás-megtagadások lejelentése TVSZ 50.§. (1) félévközi jegyeket vizsgalapra felvinni Vizsgaidőszak 1-2. hete: félévközi jegyeknél hiánypótlás TVSZ 50.§. (2) Oktatói tájékoztató március A kreditrendszerről 15

16 Vizsgaidőszak 2 Vizsgaidőpont zárul: vizsga előtti 2. munkanap 9 órakor Vizsgalapok lenyomtatása: vizsga előtti 2. munkanap 9 után Vizsgalapok feltöltése: köv. munkanap 12 óráig Vizsgalapok beküldése TH-nak: vizsgaidőszak utolsó napjáig ?: létszám szakonként vagy kurzusonként? Létszámemelés? Plusz hely? Ki mit engedélyezhet és meddig? Ki nyúlhat bele a vizsgalapba és meddig? Oktatói tájékoztató március A kreditrendszerről 16

17 Tárgyfelvétel – dékánhelyettesi utasítások
Ki mit engedélyezhet és meddig Oktatói tájékoztató március A kreditrendszerről 17

18 Teljesítmények Kritériumkövetelmények csak aláírás (jegy nincs)
Félévközi jegy (valaha gyakorlati jegy néven, pl. minden választható tárgy) félévet elismerő aláírás (1-2. hét) + érdemjegy félévi teljesítménye alapján (legalább 2 számonkérés, előre megadott arány szerint beszámítva) nincs vizsgaidőszakban javítási lehetőség Vizsga (anno kollokvium néven), szigorlat félévet elismerő aláírás + vizsgajegy a vizsgaidőszakban Oktatói tájékoztató március A kreditrendszerről 18

19 Adható értékelések Aláírás megtagadva: aláírás megtagadva (did not appear) Aláírás megadva: Kritérium követelményeknél: aláírás Félévközi jegy: aláírás + érdemjegy (1-5) Vizsga / szigorlat: aláírás + érdemjegy (1-5) vagy aláírás + njm/ig. njm (absent / justified absence) Javítóvizsga (B vizsga): csak vizsga/szigorlat esetén Ismétlő javítóvizsga (C vizsga): - // - Dékáni vizsga (D vizsga): - // - Értékemelő vizsga (javítóvizsga): - // - Oktatói tájékoztató március A kreditrendszerről 19

20 Speciális kezdeményezések
Pl. házi versenyek alapján megajánlott jegy… Javaslat: legyen kijelölve egy „vizsgalap”, amire az elégedettek feliratkozhatnak (ekkor ténylegesen nincs vizsgáztatás) → nem terhelik a valódi vizsgalapokat Ez nem felmentés!!!!! Kreditrendszerben nincs felmentés, hanem kreditáltatás van Oktatói tájékoztató március A kreditrendszerről 20

21 kötött létszámú csoportba közvetlenül jelentkezik a hallgató
Elgondolkodtató 1 Eddig: hallgatói csoportok -> kötött kötelező tárgy-felvétel Problémák: aránytalan létszámú csoportok, órarendi ütközések (főleg ismétlőknél), az ETR-ről letölthető névsorokkal variálni kell (megszűnő évfolyamok, felbomló csoportok) kreditrendszerben elvileg szabad oktató-választás van Megoldási lehetőség: BTK-s módszer: kötött létszámú csoportba közvetlenül jelentkezik a hallgató Probléma: akik nem férnek be (pedig esetleg jó tanuló, csak későn vizsgázott) esetleg „ismétlők” előnyben a rendesen haladókkal szemben meghatározandó a mindenképpen ellátandó hallgatói létszám Oktatói tájékoztató március A kreditrendszerről 21

22 Lehetséges megoldás: vizsgakurzus meghirdetése
Elgondolkodtató 2 Probléma: túl sok ismétlő, akik jelenleg csak a tárgy teljes lehallgatásával ismételhetnek a TVSZ szerint kötelező tárgyaknál félévente vizsgakurzus kell (kivéve: tantárgyi programban letiltva TVSZ 39. § (5)) miért hallgassák újra az anyagot (pl. költségcsökkentés, túl nagy létszámú csoportok) Lehetséges megoldás: vizsgakurzus meghirdetése nem jár be órára: csak olyannak engedélyezhető, aki már aláírást kapott (gond: ki fogja ezt figyelni?) félév elején veszi fel: kalkulálható a vizsgáztatandók létszámához Oktatói tájékoztató március A kreditrendszerről 22

23 Elgondolkodtató 3 Lehallgatta pl. Élettan 1-et (aláírása megvan, elbukta a vizsgát): nem mehet tovább → egy év csúszás (30/60 pontos veszély, %-os veszély) Kérdés: felveheti-e Élettan 1-et mint vizsgakurzust párhuzamosan az Élettan 2-vel (és párhuzamosan az Élettan 1-re épülő tárgyakkal)? Először le kellene vizsgáznia Élettan 1-ből, utána vizsgázhatna a többiből. Természetesen a vizsgakurzusként való felvétel és az esetleg feleslegesen felvett ráépülő tárgy a hallgató felelőssége (3 lehetőségéből azt kockáztat, amit akar) Probléma: (technikai jellegűek) ki fogja figyelni, hogy tényleg vizsgázhat-e már a ráépülőből? mi van, ha véletlenül levizsgáztatják (szerintem oktató és hallgató felelőssége – elsősorban a hallgatóé: érvénytelen vizsga + elment egy lehetősége – a hallgató is motiválva van, hogy figyeljen) ki engedélyezi ezt érintett tárgyanként? Előny: lehet, hogy nem kell csúsznia lehet valami plusz büntit kitalálni nekik Oktatói tájékoztató március A kreditrendszerről 23

24 Kreditrendszer is meg nem is
Elgondolkodtató 4 Kreditrendszer is meg nem is Ami nincs: nagyon egymásra épülnek a tárgyak, kevés az esély egyéni tantervre nagyon sok a gyakorlat/szeminárium: bukás esetén az órarendben sok minden üti egymást jelenleg nincs vizsgakurzus túl kevés az elektív tárgy, az újak csak fakultatívak, sok a létszámkorlátos tárgy Ami viszont van: 30/60 kreditpontos elbocsátási szabály 3x lehet egy tárgyat felvenni, tárgyakat egyszer lehet teljesíteni meghatározott elektív/fakultatív arány (15% - 5%) %-os limit (de kötelező tárgy ismétlése esetén nagyon nő a felvett kreditek száma) elektív / fakultatív tárgy miatt is lehet elbocsátás (ez is tárgy) költségtérítéseseknél nagyon magas költség csúszásnál Oktatói tájékoztató március A kreditrendszerről 24


Letölteni ppt "Kreditrendszer Bologna folyamat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések