Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TÁMOP projekt szerepe a reintegrációban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TÁMOP projekt szerepe a reintegrációban"— Előadás másolata:

1 A TÁMOP 5.6.3 projekt szerepe a reintegrációban
A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje A TÁMOP projekt szerepe a reintegrációban Dr. Lénárd Krisztina

2 Szakmunkásképző iskola Egyéb (Ált. iskola 8 osztályt nem végzett)
Háttér szabadságvesztés célja a retorzió mellett annak elősegítése, hogy az elkövető a későbbiekben tartózkodjon a bűncselekmények elkövetésétől az elmúlt évekre jellemző tendencia, hogy a szabadságvesztésre ítélt elkövetők 45 %-a először követett el bűncselekményt, míg 55%-uk visszaeső, többszörös visszaeső volt Forrás: Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia ( ) Megnevezés % Analfabéta 170 1 Ált. iskola 8 osztály 8.061 46,4 Szakmunkásképző iskola 2.491 14,4 Szakközépiskola 757 4,3 Gimnázium 588 3,4 Főiskola 275 1,6 Egyetem 163 0,9 Egyéb (Ált. iskola 8 osztályt nem végzett) 4.705 28 Összesen 17.210 100,0

3 Háttér A szabadságvesztés alatt megvalósuló reintegrációs program célja az elítélt olyan élethelyzetének elősegítése, hogy a szabaduláskor belső meggyőződésből akarjon, és célirányos külső segítség igénybevételével képes legyen a társadalom jogkövető tagjává válni

4 A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs programokkal intézkedés
Célcsoportja: hátrányos helyzetű fiatalok és gyermekek, iskolázatlan, szakképzetlen, alacsony jövedelmű, tartós munkanélküli, és sok esetben roma származású személyek Cél: társadalmi befogadás erősítése és esélyegyenlőség előmozdítása a munkaerő-piacra való belépés és visszatérés érdekében. 3 főbb típusú pályázat gyermek- és fiatalkorúak áldozattá/elkövetővé válásának megelőzése, áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés, reintegrációs programok (elítéltek/fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek): képzés és foglalkozatás, készségfejlesztés.

5 21 nyertes pályázat, 1,85 Mrd Ft
TÁMOP A pályázatok 5.6.1 A Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül pályázati konstrukció: elítéltek és pártfogó felügyelet alatt állók és javítóintézeti neveltek készségfejlesztése, képzése, foglalkoztatása (két típusú pályázat) 21 nyertes pályázat, 1,85 Mrd Ft 2014 júniusáig 1500 fő került bevonásra a programba, készségfejlesztésben 650 személy részesült, képzésben részt vett 330 fő, 60 személy jutott munkához

6 TÁMOP A pályázatok Értékelése mennyire tartja hatékonynak a célok megvalósulása szempontjából az alábbi tevékenységeket A kiírásokban meghatározott kötelezően megvalósítandó tevékenységek a válaszadók által adott értékek átlaga TÁMOP A/I. Egyéni fejlesztési terv készítése és rendszeres felülvizsgálata. 3,00 Célcsoport tagok a munkaerő-piaci igényeknek, valamint a célcsoport kompetenciájának megfelelő képzése. 3,17 A célcsoport tagok a program során szerzett képzettségének megfelelő munkakörben, szakmában történő foglalkoztatása. 2,67 A célcsoport tagok egyéni mentori támogatása. 3,67 A képzési-fejlesztési időszak alatt kiegészítő fejlesztő tevékenységek megvalósítása. TÁMOP A-II Projektszerződés kötése és egyéni fejlesztési terv készítése és rendszeres felülvizsgálata. 3,33 A célcsoport részére alapvető kompetenciákat, készségeket fejlesztő foglalkozások és képzések biztosítása a foglalkoztathatóságuk javítása céljából.

7 TÁMOP 5.6.1 A pályázatok Értékelése Problémák
A/I - főpályázók Említések száma Célcsoporttal kapcsolatos problémák (képzést félbehagyóktól támogatás visszakövetelése, célcsoport függősége: drog, alkohol, lemorzsolódás, célcsoport motiválása, toborzása) 7 Kiírás feltételrendszere (lakhatási támogatás, mentor foglalkoztatása heti 10 órában,szűk célcsoport meghatározása) 4 Munkáltatók motiválása 1 A/I - konzorciumi partnerek Büntetés végrehajtási intézet sajátosságából adódó nehézségek (személyi állomány leterheltsége, nevelők és programot megvalósítók közötti félreértések) 3 Fogvatartottak időbeosztása A/II - főpályázók Célcsoporttal kapcsolatos nehézségek (szabadulás, átszállítás, célcsoport motiválása, lemorzsolódás, célcsoport hátrányos helyzete, előzetesek bevonása) 6 A/II - konzorciumi partnerek Célcsoporttal kapcsolatos nehézségek (előzetesek: fluktuáció, lemorzsolódás, célcsoport motiválása, utánkövetés nehézsége)

8 áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése, közösségi foglalkoztató,
TÁMOP kiemelt projekt 2010. április 16. – november 30. Hat fő rész: szakemberek képzése, áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése, közösségi foglalkoztató, reintegrációs alprojekt, közérdekű munka büntetés fejlesztése, kutatás. 3 régióban valósult meg, központi koordináció mellett.

9 TÁMOP 5.6.3 kiemelt projekt célja
Országosan egységes reintegrációs program megvalósítása Egyénre szabottan differenciált, országosan elérhető reintegrációs szolgáltatások megvalósítása különböző típusú fogvatartottak számára Működési kézikönyv kidolgozása Területi ajánlás kidolgozása annak érdekében, hogy a as pénzügyi időszak fejlesztéseit előkészítse

10 TÁMOP projekt Fogvatartotti szolgáltatások I. szakasz: toborzás, bevonás, EFT II. szakasz: készségfejlesztés III. szakasz: képzés IV. szakasz: munkaerő-piaci, társadalmi beilleszkedést elősegítő szolgáltatások Kutatás Szakmai fórumok NMH (reintegrációs tanácsadó), BVOP (bv.intézeti projektfelelős), KIH (utógondozó koordinátor) BM koordinációja mellett

11 Indikátor megnevezése
Indikátorok Indikátor megnevezése Mérték egység Célérték Tényérték ( ) Programba bevont személyek száma (1. szakasz) 5500 4727 Egyéni fejlesztési tervek száma db 5000 4321 Az egyéni fejlesztési terv 2.szakaszra vonatkozó kiegészítését sikeresen befejező személyek száma 1750 1607 Képzésen részt vett személyek száma (3. szakasz) 750 - Képzettséget szerzett személyek száma 600 Az egyéni fejlesztési terv 4.szakaszra vonatkozó kiegészítését sikeresen teljesítő személyek száma 1000 1119 Szakmai fórumok (műhelymunka) száma 57 43

12 Szolgáltatások - Munkaügyi
Egyéni motivációs beszélgetés: fő, 2922 alkalom Csoportos motivációs beszélgetés: 1364 fő, csoportfoglalkozásokon való egyéni részvétel 2666 alkalom Pályaválasztási tanácsadás: 281 fő, 357 alkalom Pályamódosítási tanácsadás: 148 fő, 186 alkalom Munkaerő-piaci és információs szolgáltatás: 1061 fő, 1232 alkalom Munkahelyi szocializáció:203 fő, 207 alkalom Álláskeresési technikák oktatása: 349 fő, csoportfoglalkozásokon való egyéni részvétel 759 alkalom Kulcsképesség fejlesztő csoportos foglalkozás: 195 fő, csoportfoglalkozásokon való egyéni részvétel 200 alkalom Összes ügyféltalálkozás: 9176 alkalom

13 Szolgáltatások - Utógondozói
Szociális ügyintézés szolgáltatások száma 4223, ügyféltalálkozások száma 3418 alkalom Egyéni esetkezelés szolgáltatások száma 3868, ügyféltalálkozások száma 3783 alkalom Kommunikációs és viselkedéskorrekciós csoportfoglalkozás 261 fő Egyéb készség- és képességfejlesztő csoportfoglalkozás 108 fő Művészeti és kreatív csoportfoglalkozás 344 fő Resztoratív csoport 242 fő Hozzátartozói csoport 15 fő Jóvátétel 34 darab Összes utógondozói szolgáltatás szabadulás előtt 7732, szabadulás után 359 - 51 önkéntes

14 önkéntes tevékenység Veszprém MBVI
Programmegvalósítás önkéntes tevékenység Veszprém MBVI csoportfoglalkozások Fővárosi BVI együttműködés Balassagyarmati Fegyház és Börtön, Váci Fegyház és Börtön, BAZ MBVI Szirmabesenyő

15 önkéntes tevékenység Állampuszta Solt, Szombathelyi OBVI
Programmegvalósítás önkéntes tevékenység Állampuszta Solt, Szombathelyi OBVI jóvátételi programok GYMS MBVI, Hajdú-Bihar MBVI csoportfoglalkozások Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Jász-Nagykun-Szolnok MBVI

16 Szakaszok helyett szolgáltatás-csomag Kiválasztás erősítése
Tapasztalatok Szakaszok helyett szolgáltatás-csomag Kiválasztás erősítése Dokumentációs rendszer felülvizsgálata Tréning belső erőforrásból Rendszerszintű működés helyett projektműködés Állami rendszerekkel szorosabb kapcsolat, kiemelten a foglalkoztatás érdekében

17 Bv-hez kapcsolódó pártfogás Közfoglalkoztatás
Jövő - Lehetőségek Bv-hez kapcsolódó pártfogás Közfoglalkoztatás Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Az aktív befogadás javítása: A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részvételének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése A szabadságvesztés alatti reintegráció elősegítése érdekében a fogvatartottak munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációját elősegítő egyénre szabottan differenciált, országosan elérhető program megvalósítása szükséges

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001
A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A TÁMOP projekt szerepe a reintegrációban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések