Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TÁMOP 5.6.3 PROJEKT SZEREPE A REINTEGRÁCIÓBAN TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkerő-piaci reintegrációja és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TÁMOP 5.6.3 PROJEKT SZEREPE A REINTEGRÁCIÓBAN TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkerő-piaci reintegrációja és."— Előadás másolata:

1 A TÁMOP 5.6.3 PROJEKT SZEREPE A REINTEGRÁCIÓBAN TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje DR. LÉNÁRD KRISZTINA

2 HÁTTÉR -szabadságvesztés célja a retorzió mellett annak elősegítése, hogy az elkövető a későbbiekben tartózkodjon a bűncselekmények elkövetésétől -az elmúlt évekre jellemző tendencia, hogy a szabadságvesztésre ítélt elkövetők 45 %-a először követett el bűncselekményt, míg 55%-uk visszaeső, többszörös visszaeső volt Forrás: Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia (2013-2023) Megnevezésfő% Analfabéta 170 1 Ált. iskola 8 osztály8.061 46,4 Szakmunkásképző iskola2.491 14,4 Szakközépiskola 757 4,3 Gimnázium 588 3,4 Főiskola 275 1,6 Egyetem 163 0,9 Egyéb (Ált. iskola 8 osztályt nem végzett) 4.70528 Összesen 17.210 100,0

3 HÁTTÉR A szabadságvesztés alatt megvalósuló reintegrációs program célja az elítélt olyan élethelyzetének elősegítése, hogy a szabaduláskor belső meggyőződésből akarjon, és célirányos külső segítség igénybevételével képes legyen a társadalom jogkövető tagjává válni

4 A TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE BŰNMEGELŐZÉSI ÉS REINTEGRÁCIÓS PROGRAMOKKAL INTÉZKEDÉS Célcsoportja: -hátrányos helyzetű fiatalok és gyermekek, -iskolázatlan, szakképzetlen, alacsony jövedelmű, tartós munkanélküli, és sok esetben roma származású személyek Cél: társadalmi befogadás erősítése és esélyegyenlőség előmozdítása a munkaerő-piacra való belépés és visszatérés érdekében. 3 főbb típusú pályázat -gyermek- és fiatalkorúak áldozattá/elkövetővé válásának megelőzése, -áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés, -reintegrációs programok (elítéltek/fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek): -képzés és foglalkozatás, -készségfejlesztés.

5 TÁMOP 5.6.1 A PÁLYÁZATOK 5.6.1 A Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül pályázati konstrukció: elítéltek és pártfogó felügyelet alatt állók és javítóintézeti neveltek készségfejlesztése, képzése, foglalkoztatása (két típusú pályázat) 21 nyertes pályázat, 1,85 Mrd Ft 2014 júniusáig 1500 fő került bevonásra a programba, készségfejlesztésben 650 személy részesült, képzésben részt vett 330 fő, 60 személy jutott munkához

6 TÁMOP 5.6.1 A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE MENNYIRE TARTJA HATÉKONYNAK A CÉLOK MEGVALÓSULÁSA SZEMPONTJÁBÓL AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEKET A KIÍRÁSOKBAN MEGHATÁROZOTT KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK A VÁLASZADÓK ÁLTAL ADOTT ÉRTÉKEK ÁTLAGA TÁMOP-5.6.1.A/I. Egyéni fejlesztési terv készítése és rendszeres felülvizsgálata.3,00 Célcsoport tagok a munkaerő-piaci igényeknek, valamint a célcsoport kompetenciájának megfelelő képzése. 3,17 A célcsoport tagok a program során szerzett képzettségének megfelelő munkakörben, szakmában történő foglalkoztatása. 2,67 A célcsoport tagok egyéni mentori támogatása.3,67 A képzési-fejlesztési időszak alatt kiegészítő fejlesztő tevékenységek megvalósítása. 3,17 TÁMOP-5.6.1.A-II Projektszerződés kötése és egyéni fejlesztési terv készítése és rendszeres felülvizsgálata. 3,33 A célcsoport részére alapvető kompetenciákat, készségeket fejlesztő foglalkozások és képzések biztosítása a foglalkoztathatóságuk javítása céljából. 3,67 A célcsoport tagok egyéni mentori támogatása.3,67

7 TÁMOP 5.6.1 A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE PROBLÉMÁK A/I - FŐPÁLYÁZÓK Említések száma Célcsoporttal kapcsolatos problémák (képzést félbehagyóktól támogatás visszakövetelése, célcsoport függősége: drog, alkohol, lemorzsolódás, célcsoport motiválása, toborzása) 7 Kiírás feltételrendszere (lakhatási támogatás, mentor foglalkoztatása heti 10 órában,szűk célcsoport meghatározása) 4 Munkáltatók motiválása1 A/I - KONZORCIUMI PARTNEREK Büntetés végrehajtási intézet sajátosságából adódó nehézségek (személyi állomány leterheltsége, nevelők és programot megvalósítók közötti félreértések) 3 Fogvatartottak időbeosztása1 A/II - FŐPÁLYÁZÓK Célcsoporttal kapcsolatos nehézségek (szabadulás, átszállítás, célcsoport motiválása, lemorzsolódás, célcsoport hátrányos helyzete, előzetesek bevonása) 6 A/II - KONZORCIUMI PARTNEREK Célcsoporttal kapcsolatos nehézségek (előzetesek: fluktuáció, lemorzsolódás, célcsoport motiválása, utánkövetés nehézsége) 6

8 TÁMOP 5.6.2 KIEMELT PROJEKT 2010. április 16. – 2012. november 30. Hat fő rész: -szakemberek képzése, -áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése, -közösségi foglalkoztató, -reintegrációs alprojekt, -közérdekű munka büntetés fejlesztése, -kutatás. 3 régióban valósult meg, központi koordináció mellett.

9 TÁMOP 5.6.3 KIEMELT PROJEKT CÉLJA -Országosan egységes reintegrációs program megvalósítása -Egyénre szabottan differenciált, országosan elérhető reintegrációs szolgáltatások megvalósítása különböző típusú fogvatartottak számára -Működési kézikönyv kidolgozása -Területi ajánlás kidolgozása annak érdekében, hogy a 2014-2020-as pénzügyi időszak fejlesztéseit előkészítse

10 TÁMOP 5.6.3 PROJEKT Fogvatartotti szolgáltatások -I. szakasz: toborzás, bevonás, EFT -II. szakasz: készségfejlesztés -III. szakasz: képzés -IV. szakasz: munkaerő-piaci, társadalmi beilleszkedést elősegítő szolgáltatások Kutatás Szakmai fórumok NMH (reintegrációs tanácsadó), BVOP (bv.intézeti projektfelelős), KIH (utógondozó koordinátor) BM koordinációja mellett

11 INDIKÁTOROK Indikátor megnevezése Mérték egység Célérték Tényérték (2014.09.30.) Programba bevont személyek száma (1. szakasz) fő55004727 Egyéni fejlesztési tervek számadb50004321 Az egyéni fejlesztési terv 2.szakaszra vonatkozó kiegészítését sikeresen befejező személyek száma fő17501607 Képzésen részt vett személyek száma (3. szakasz) fő750- Képzettséget szerzett személyek számafő600- Az egyéni fejlesztési terv 4.szakaszra vonatkozó kiegészítését sikeresen teljesítő személyek száma fő10001119 Szakmai fórumok (műhelymunka) számadb5743

12 SZOLGÁLTATÁSOK - MUNKAÜGYI -Egyéni motivációs beszélgetés: 2155 fő, 2922 alkalom -Csoportos motivációs beszélgetés: 1364 fő, csoportfoglalkozásokon való egyéni részvétel 2666 alkalom -Pályaválasztási tanácsadás: 281 fő, 357 alkalom -Pályamódosítási tanácsadás: 148 fő, 186 alkalom -Munkaerő-piaci és információs szolgáltatás: 1061 fő, 1232 alkalom -Munkahelyi szocializáció:203 fő, 207 alkalom -Álláskeresési technikák oktatása: 349 fő, csoportfoglalkozásokon való egyéni részvétel 759 alkalom -Kulcsképesség fejlesztő csoportos foglalkozás: 195 fő, csoportfoglalkozásokon való egyéni részvétel 200 alkalom Összes ügyféltalálkozás: 9176 alkalom

13 SZOLGÁLTATÁSOK - UTÓGONDOZÓI -Szociális ügyintézés szolgáltatások száma 4223, ügyféltalálkozások száma 3418 alkalom -Egyéni esetkezelés szolgáltatások száma 3868, ügyféltalálkozások száma 3783 alkalom -Kommunikációs és viselkedéskorrekciós csoportfoglalkozás 261 fő -Egyéb készség- és képességfejlesztő csoportfoglalkozás 108 fő -Művészeti és kreatív csoportfoglalkozás 344 fő -Resztoratív csoport 242 fő -Hozzátartozói csoport 15 fő -Jóvátétel 34 darab Összes utógondozói szolgáltatás szabadulás előtt 7732, szabadulás után 359 - 51 önkéntes

14 PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS -önkéntes tevékenység Veszprém MBVI -csoportfoglalkozások Fővárosi BVI -együttműködés Balassagyarmati Fegyház és Börtön, Váci Fegyház és Börtön, BAZ MBVI Szirmabesenyő

15 PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS -önkéntes tevékenység Állampuszta Solt, Szombathelyi OBVI -jóvátételi programok GYMS MBVI, Hajdú-Bihar MBVI -csoportfoglalkozások Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, Jász-Nagykun- Szolnok MBVI

16 TAPASZTALATOK -Szakaszok helyett szolgáltatás-csomag -Kiválasztás erősítése -Dokumentációs rendszer felülvizsgálata -Tréning belső erőforrásból -Rendszerszintű működés helyett projektműködés -Állami rendszerekkel szorosabb kapcsolat, kiemelten a foglalkoztatás érdekében

17 JÖVŐ - LEHETŐSÉGEK -Bv-hez kapcsolódó pártfogás -Közfoglalkoztatás -Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program -Az aktív befogadás javítása: A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részvételének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése A szabadságvesztés alatti reintegráció elősegítése érdekében a fogvatartottak munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációját elősegítő egyénre szabottan differenciált, országosan elérhető program megvalósítása szükséges

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje


Letölteni ppt "A TÁMOP 5.6.3 PROJEKT SZEREPE A REINTEGRÁCIÓBAN TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkerő-piaci reintegrációja és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések