Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Városkutatás Kft.HÉTFA Kutatóintézet Városkutatás Kft. 1093 Budapest, Lónyay utca 34. www.mri.hu HÉTFA Kutatóintézet A használható tudásért 1051 Budapest,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Városkutatás Kft.HÉTFA Kutatóintézet Városkutatás Kft. 1093 Budapest, Lónyay utca 34. www.mri.hu HÉTFA Kutatóintézet A használható tudásért 1051 Budapest,"— Előadás másolata:

1 Városkutatás Kft.HÉTFA Kutatóintézet Városkutatás Kft. 1093 Budapest, Lónyay utca 34. www.mri.hu HÉTFA Kutatóintézet A használható tudásért 1051 Budapest, Október 6. utca 19. www.hetfa.hu A szegénység enyhítését szolgáló uniós támogatások Magyarországon Teller Nóra, Városkutatás Kft. Balás Gábor, HÉTFA Kutatóintézet

2 Városkutatás Kft.HÉTFA Kutatóintézet Az előadás menete A szegénység enyhítését szolgáló uniós beavatkozások értékeléseinek főbb tanulságai Az uniós támogatáspolitikával kapcsolatos néhány további értékelés releváns megállapításai Néhány következtetés a 2015-2020-as évek uniós forrásfelhasználásával kapcsolatban a társadalmi felzárkózás területén 1

3 Városkutatás Kft.HÉTFA Kutatóintézet A szegénység enyhítését szolgáló beavatkozások értékelései – empirikus háttér és módszertani korlátok 2 Roma integrációt szolgáló EU-s fejlesztések értékelése (2007- 2011) – Szakirodalom-összefoglalás, projektszintű kvantitatív adatfelvétel, esettanulmányok kvalitatív interjúk és dokumentumelemzések alapján, kvázi- Delphi A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések (TÁMOP 5. prioritás, néhány HEFOP beavatkozás, EQUAL ) értékelése (2007-2012) – Kvalitatív és kvantitatív adatgyűjtések (pl. projekt-szintű és szervezeti új adatfelvétel és adatbázisok másodelemzése), esettanulmányok

4 Városkutatás Kft.HÉTFA Kutatóintézet A szegénység enyhítését szolgáló beavatkozások értékelései - Amit ezekből megtudhattunk és amit nem 3 MIRE NEM voltak jók: a beavatkozások hatásának pontos mérése (részben amiatt is, hogy még épp csak kezdődtek / akkor futottak projektek) MIRE voltak jók: azoknak a külső és belső tényezőknek a feltárása (tervezés, értékelés megvalósítás, fenntartási időszakok), amelyek segítették/gátolták a vizsgált konstrukciók céljainak megvalósulását, eredményeik fenntartását

5 Városkutatás Kft.HÉTFA Kutatóintézet A szegénység enyhítését szolgáló beavatkozások értékelései – Fontosabb megállapítások 4 A célzás kulcsfontosságú: – a kifejezett de nem kizárólagos célzás előnyei, dilemmái – Indikátorok diktálta kényszerek: lefölözés – Megvalósító szervezetek és a célzás összefüggései A fejlesztéspolitika kulcsszereplő (volt) a módszertani innovációk kifejlesztésében, alkalmazásában – az EU-s forrásfelhasználás eljárásrendjének minden problémája ellenére – de csak ritkán megtermékenyítően hatva a szakpolitikára (ez olyan feszültség, ami többször nem is volt ‚baj’) DE: Mikro-szintű beavatkozások makro-társadalmi problémákra: az eredmények a relatív kevés forrás, idő, és főképp a nagy rendszerek támogatásának hiányában kétségesek

6 Városkutatás Kft.HÉTFA Kutatóintézet Más értékelések releváns tanulságai - 1 Az uniós támogatások felhasználása minden területen végrehajtási gondokkal küzdött: – Magas adminisztratív terhek (2008-as értékelési becslés: átlag 12% költség a projektgazdai oldalon) – Likviditási problémák miatt csődbe mentek sikeres projektgazdák a civil világban (már a HEFOP 2006–os értékelése is láttatja), a tőkeerős szervezetek még többet nyertek – Nem a szakmai kiválóság, hanem a projekt kiválóság a forrásszerzés kulcsa, a versenyben nem a gyengébb nyer – Projektek fenntarthatósági gondokkal küzdenek (HEFOP 2007-től) – Projektek egymásra épülésének (komplex projektek) hiánya Közös okok: – a bizalmatlanság a szakpolitika és az IH-k között, az IH-k és a projektgazda között és az IH- k és IH-k között – Tisztázatlan kockázatmegosztás az IH-k oldalán – Minden problémára projektszemléletben tud csak reagálni Védekező stratégiák: – Kockázatkerülés a projektekben (humán értékelések 2013) és – Fejlesztési központok (területi kohézió értékelése 2013) 5

7 Városkutatás Kft.HÉTFA Kutatóintézet Más értékelések releváns tanulságai - 2 Területi célzásban részben sikeres (pl. LHH értékelés): – LHH program kompenzálta a területi versenyhátrányt a forrásszerzésben – DE a végekre már nem jut el és – A felhasználás hatékonyságában nem segített, csak – Stabilizálta a helyi elitet – Az agrár és vidékfejlesztés beavatkozásaival nincs kapcsolat – a szegénység csökkentésében nem vesz részt, sőt A fejlesztéspolitika átalakította a társadalmi befogadás területén működő intézményi struktúrát: – Megerősítette a civileket – e területen működő civilek 40%-a 2006 után alakul, professzionalizálódó magjuk erős országos kapcsolatokat épített ki – Lokális együttműködéseket hozott létre pl. a helyi önkormányzatok és a munkaügyi kirendeltségek között – Sikeres módszertani fejlesztések és intézményfejlesztési projektek az ellátórendszerben Technológiában sok újat, hasznosat hozott, mind a projekt, mind a szakpolitika oldalra: tervezésben, értékelésben, monitoringban, projektszemléletben 6

8 Városkutatás Kft.HÉTFA Kutatóintézet 2015-2020: új kihívások, új esély Alapdilemma: Mit őrizzen meg és mit vigyen tovább a szakpolitika a 2007-13-as eredményekből és hogyan? Ami biztosan nem fog változni: a források mérete a probléma méretéhez viszonyítva továbbra is kevés lesz – EFOP és VEKOP 9-es tematikus cél éves keret kb. 70 Mrd Ft – Célcsoport definíciótól függően 25e-155e/fő/év A két legfontosabb változás 2007-13-hoz képest: – Szigorodó uniós forrás felhasználási rendszer: a teljesítmény-keretrendszer, amelyben a vállalások már tétre mennek – Az IH-k integrálása a minisztériumokba: a szakpolitikának lesz uniós forrása és nem az uniós forrásoknak lesznek szakpolitikái 7

9 Városkutatás Kft.HÉTFA Kutatóintézet 2015-2020: a növekvő eredménykötelem veszélye A teljesítmény-keretrendszer miatt az IH-ra helyeződő eredménykötelem növekvő nyomás alá helyezheti a projektgazdákat: – Továbbdelegált indikátor-kötelem a projektgazdák felé – ösztönzés a lefölözésre – Nagyobb IH igény a projektek kontroll alatt tartásra növekvő adminisztrációs igények együttműködés nehézsége más IH-kkal, más fejlesztésekkel (GINOP?, VEKOP?) A megbízható, „tőkeerős” szervezetek preferálása De: – Kevés veszélyes eredmény indikátor az OP-ban A program elhagyását követően munkaerőpiacra vagy munkaerőpiaci programba belépők száma (6500 fő) Periférikus élethelyzetből pozitív eredménnyel kikerült személyek száma (5000 fő) A nem megfelelő lakhatási körülmények között élő háztartások aránya (4,7%) – Egy OP-ban kezelt ERFA és ESZA fejlesztések Mi következik ebből: – Uniós forrásokat elsősorban arra érdemes használni, ami projektszemléletben (3-5 év alatt) is teljesíthető – kísérletezés, intézményfejlesztés, a lefölözés tudatos alkalmazása – A szociális szakterület intézményi adottságaihoz mért feladatot lehet neki ebben adni – A korábban már sikeres projektgazdákat érdemes újrázásra bírni 8

10 Városkutatás Kft.HÉTFA Kutatóintézet 2015-2020: a szakpolitikával való integrálás esélyt ad… …a hosszabb programokra – De: a hosszabb program nagyobb végrehajtási kockázatot jelentenek – Kellenek köztes mérési pontok és ehhez kellenek a program struktúrájához illeszthető rövid távú eredménycélok (a programtervezés része az értékelési rendszer kitalálása) …a programok egymásra épülésére, a sikeres kísérletek kiterjesztésére – De: ehhez kell egy jó értékelési, hatásvizsgálati rendszer, hogy eldönthessük, mi menjen tovább és hogyan, és mi ne menjen tovább – A kiterjesztés intézményrendszeri korlátjaival való szembenézés is kell: a sikeres kísérleti programból csak hatékonyságvesztéssel lehet elterjeszthető „dobozos termék”-et csinálni …a projektek eredményeinek fenntarthatóságára, – ha a sikeres programok be tudnak épülni a szociális ellátórendszer működésébe – De ehhez kell egy közös mérce, egy a közös alap, az EU-s források és a hazai eszközrendszer számára: NTFS (?) …a hazai és az EU-s eszközrendszer közötti összhang/feladatmegosztás megteremtésére – Az értelmes feladatmegosztáshoz az eddigi projektek kiértékelése szükséges a továbbvitel lehetősége szempontjából – A szociális terület intézményi adottságaihoz kell mérni a lehetőségeket 9

11 Városkutatás Kft.HÉTFA Kutatóintézet 2015-2020: Válasz az alapdilemmára: mit vigyünk tovább és hogyan Amire a projektszemléletben biztosan használható lesz továbbra is hatékonyan az EU forrás: Kísérletezésre, módszertanfejlesztésre, az ellátórendszer hiányosságainak feltárására és szervezetfejlesztésére; De el kell fogadni, hogy a probléma egészének oldására a hagyományos ellátórendszernek kell képessé válnia – ebben csak segíthet az EU pénz, a potenciál a sikeres programok kierjesztésében, a hagyományos ellátórendszer működésébe való beillesztésben van, de egy kiterjesztés mindig hatékonyságvesztéssel jár (szike vs. balta). Kell egy értékelési, hatásvizsgálati rendszer, ami – képes kiértékelni a korábbi programok sikeresnek tűnő elemeit, – az új programokba a tervezéskor beépíti a mérési pontokat, – javaslatot tud tenni a továbblépés hogyanjára (definiálja a dobozos terméket) vagyis intézményi kiértékelésre is képes; És persze kell a közös mérce, a rendszeresen felülvizsgált közös ágazati stratégia, hogy az OP csak a keret legyen, de ne maga a felzárkózási stratégia 10

12 Városkutatás Kft.HÉTFA Kutatóintézet Köszön jük a figyelmet! Balás GáborTeller Nóra HÉTFA KutatóintézetVároskutatás Kft. 1051 Budapest, Október 6. u. 19.1093 Budapest, Lónyay utca 34. www.hetfa.huwww.mri.hu


Letölteni ppt "Városkutatás Kft.HÉTFA Kutatóintézet Városkutatás Kft. 1093 Budapest, Lónyay utca 34. www.mri.hu HÉTFA Kutatóintézet A használható tudásért 1051 Budapest,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések