Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Minőségbiztosítás LB-II.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Minőségbiztosítás LB-II."— Előadás másolata:

1 Minőségbiztosítás LB-II.
Előadás 2. (2010) Crosby: A minőség nem „melléknév”, hanem főnév. A minőség nem „jóságot” jelent, hanem azt, hogy megtesszük azt, amire vállalkoztunk Relatív „jóság” nem létezik!

2 Témák 2. Előadás MIR kialakítása, felülvizsgálata, tanúsítása. Audit. Beszállítói többletkövetelmények. Integrált irányítási rendszerek Munkahelyi egészségvédelem és -biztonság irányítási rendszer (MEBIR) Minőségszínvonal elemzés Vevői igények átalakítása (QFD eljárás)

3 MIR kialakítása, felülvizsgálata, tanúsítása. Audit. a)
A minőségirányítási rendszer kiépítése során a tevékenységeket  felmérik  rendszerezik  összehangolják  javítják  dokumentálják és  ellenőrzik A rendszert úgy kell tervezni, hogy megfeleljen:  a vevők (egyéb érdekelt felek) igényeinek, a törvényi előírásoknak, rendeleteknek  a szervezet szándékainak és igényeinek, valamint  a tanúsító szervezet követelményeinek, (amennyiben tanúsíttatni akarják)

4 MIR kialakítása, felülvizsgálata, tanúsítása. Audit. a)
Alapvető, hogy a kiépítésre kerülő rendszer legyen egyszerű, de rugalmas A folyamatok szabályozása, a dokumentáció készítése, az oktatás és a gyakorlati bevezetés egymással párhuzamosan (fáziskéséssel) haladó, egymást segítő tevékenységek.

5 MIR kialakítása, felülvizsgálata, tanúsítása. Audit. a)
A vezetőség feladatai  Megfogalmazza a hosszú távú általános célokat,  ezeket lebontja az alacsonyabb szintekre  Az általános célok alapján meghozza a stratégiai döntéseket kialakítja a szervezetet, biztosítja az erőforrásokat, összehangolja az eljárásokkal és működési módokkal, gondoskodik az emberi erőforrás hatékony kezeléséről, érdekeltségi és ösztönző rendszert dolgoz ki, kialakítja a vezetői információs, kommunikációs és irányítási rendszert, és azt hatásosan, hatékonyan működteti.

6 MIR kialakítása, felülvizsgálata, tanúsítása. Audit. a)
A jövőkép A jövőkép (vision) megmutatja, hogy merre tart a vállalat, hová kíván eljutni, (tehát a szervezet jövőbeni helyzetét, képét vetíti előre) A jövőkép pontos, jól körülhatárolható, reális elképzelés legyen A stratégia A stratégia a jövőalkotás eszköze. Függ: a vállalati céltól és a tevékenység jellegétől.

7 MIR kialakítása, felülvizsgálata, tanúsítása. Audit. a)
„Jurán”- trilógia 1) Minőségfejlesztő stratégia A piacra kerülő termék minősége a versenyképes, jól értékesíthető, a fogyasztók által igényelt szint alatt marad 2) Minőségjavító stratégia A termék/szolgáltatás vagy technológia a kívánt minőségszint elérésének lehetőségét magában hordozza, de a versenyképes szintet nem éri el 3) Minőségtartó stratégia A termék/szolgáltatás vagy a technológia versenyképes, az elérni kívánt piaci terület minőségi szintjének megfelel, ott biztos pozíciót vívott ki magának (dinamikus minőségszabályozás)

8 MIR kialakítása, felülvizsgálata, tanúsítása. Audit. a)
 Általános helyzetfelmérés – SWOT (GYELV) – elemzés Munkaterv (időterv) Tartalma: feladatok, lépések, felelősök. Rendteremtés, 5S Minőségirányítási vezető kinevezése átlátja a teljes szervezet tevékenységét, folyamatait tolmácsol a felső vezetés (pénz nyelvén) és a dolgozók (műszaki nyelven) között koordinálja a MIR bevezetését, működtetését, fenntartását, fejlesztését TQM - Törzskar - Minőségirányítási Tanács

9 MIR kialakítása, felülvizsgálata, tanúsítása. Audit. a)
Tanácsadó felkérése  Felső vezetés, középvezetők képzése - szabvány(ok) értelmezése saját tevékenységekre - alapfogalmak, MIR feladatai, követelmények, - szabványelőírások értelmezése  A rendszer oktatása a munkatársaknak - MIR kiépítésének és működtetésének alapismerete - belső auditorok képzése  Tevékenységek, folyamatok értelmezése Az ISO 9001:2000 szabvány 4 fő folyamatot szabályoz

10 MIR kialakítása, felülvizsgálata, tanúsítása. Audit. a)
1.     Alkalmazási terület 2.     Rendelkező hivatkozás 3.     Szakkifejezések és meghatározások 4.     Minőségirányítási rendszer 5.     A vezetőség felelősségi köre 6.     Gazdálkodás az erőforrásokkal 7.     A termék előállítása Mérés, elemzés, fejlesztés

11 MIR kialakítása, felülvizsgálata, tanúsítása. Audit. a)
Minőségpolitikai nyilatkozat elkészítése - összhangban a szervezet jövőképével - vevők és érdekelt felek igényeinek kielégítése a középpontban -  tanúsítja a felső vezetés minőség iránti elkötelezettségét -  folyamatos javítás biztosítása -  szükséges erőforrások biztosítása, -  a szervezet hitvallása a minőségről, Minden dolgozóval, ügyféllel meg kell ismertetni.

12 MIR kialakítása, felülvizsgálata, tanúsítása. Audit. a)
 Dokumentumrendszer kiépítése Minőségpolitikai nyilatkozat Minőségirányítási Kézikönyv Minőségir. Eljárási utasítás/folyamatleírások Minőségirányítási Munkautasítások Dokumentumok, feljegyzések szabványok, előírások

13 MIR kialakítása, felülvizsgálata, tanúsítása. Audit. a)
Minőségirányítási kézikönyv Feladata a minőségirányítási rendszer bemutatása a belső és külső felhasználó számára Az elkészítésért felelős a minőségirányítási vezető A vállalati folyamatokat tömören foglalja össze a menedzsment számára: mi történt? - mit rendeltek el? - ki az illetékes? - hogyan történjen?

14 MIR kialakítása, felülvizsgálata, tanúsítása. Audit. a)
Minőségirányítási eljárások kidolgozása A minőséget befolyásoló folyamatokat írja le (eljárási utasítás) - minden olyan folyamat, tevékenység részletes minőségügyi szabályozása, amelyeket a szabvány előír, vagy -         a szervezet fontosnak tart, -         tartalmazza: o       a végrehajtás, o       ellenőrzés, o       beavatkozás módját, felelősét.

15 MIR kialakítása, felülvizsgálata, tanúsítása. Audit. a)
Munkautasítások a folyamatleírások meghatározott fejezetéhez kapcsolódnak Vizsgálati utasítás a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges tevékenységeket írja le Az egyéb dokumentumok Követelmények Igazolások

16 MIR kialakítása, felülvizsgálata, tanúsítása. Audit. a)
HOW DO YOU CONTROLL? A kérdés minden szavának „jelentése” van: ·      How (hogyan) - Milyen eljárások, szabályok alapján végzik a munkát? ·      Do (tenni) – Valóban megteszik (megcsinálják)? Tényleg megtörtént a valóságban? ·      You (ki) – Egyértelműen meghatározott-e, hogy ki miért felelős és ez a személy rendelkezik-e a szükséges hatáskörrel? ·      Controll – Tervszerűen vezérlik-e, illetve végzik-e a folyamatokat? Léteznek-e szabályozó körök, hogy az eredményekből okuljanak és javító intézkedéseket vezessenek be?

17 MIR kialakítása, felülvizsgálata, tanúsítása. Audit. a)
Az 5W + H technika alkalmazása Ki? - Kinek az érdeke, felelőssége, funkciója? Mi? - Milyen céllal, célkitűzéssel? Hol? - Hol végezzük a tevékenységet? Mikor? - Milyen gyakran, mennyi időtartamban? Hogyan? - Hogyan és milyen módszerrel végezzük a folyamatot? Kivel? - Kik az érdekelt személyek, kapcsolati felületek? Mivel? - Melyek a technikai eszközök? Miért? - Miért szükséges elvégezni, igazolni?

18 MIR kialakítása, felülvizsgálata, tanúsítása. Audit. a)

19 MIR kialakítása, felülvizsgálata, tanúsítása. Audit. a)
Hatályba léptetés (elrendelés) - alkalmazás Ki a jogosult? általános érvényű folyamatleírás: legfelső vezetés szakmai folyamatleírások: adott terület szakmai vezetője Nem jogosult: minőségirányítási vezető  Mir bevezetése  Belső audit  Előaudit  Tanúsító audit

20 MIR kialakítása, felülvizsgálata, tanúsítása. Audit. a)
Audit (felülvizsgálat): módszeres, független és dokumentált folyamat felülvizsgálati bizonyíték megszerzésére és objektív értékelésére annak meghatározására, hogy a felülvizsgálati kritériumok milyen mértékben teljesülnek. Auditok csoportosítása: A felülvizsgálat célja szerint A felülvizsgálatot végző szervezet szerint Termékaudit Belső audit Eljárásaudit (folyamataudit) Külső audit Beszállítói audit Rendszeraudit Tanúsítói/felügyeleti audit

21 MIR kialakítása, felülvizsgálata, tanúsítása. Audit. a)
olyan eljárás, amellyel egy független fél írásban igazolja, hogy egy termék, egy folyamat vagy egy szolgáltatás megfelel az előírt követelményeknek. A megfelelőség azt jelenti, hogy a termék, az eljárás vagy a szolgáltatás által a vevő minden elvárható követelménye teljesül a technika mindenkori szintjén. A megfelelőség tanúsítása igazolás egy független, harmadik fél részéről, hogy a szabályszerűen azonosított termék, eljárás vagy szolgáltatás megfelel bizonyos szabványnak vagy egyéb normatív előírásnak. A megfelelőség tanúsítását irányító szervezet a tanúsító szervezet.

22 MIR kialakítása, felülvizsgálata, tanúsítása. Audit. a)
A tanúsítás területei: Terméktanúsítás Rendszertanúsítás. Személyzettanúsítás Folyamattanúsítás A tanúsító szervezet iránti bizalmat fokozza a szervezetek akkreditálása (független, pártatlan és önkéntes ) Akkreditálás: olyan eljárás, amellyel egy meghatározott nemzeti akkreditáló szervezet hivatalosan elismeri és igazolja, hogy egy szerv vagy egy személy alkalmas meghatározott megfelelőségértékelési feladatok elvégzésére.

23 Beszállítói többletkövetelmények b)
Alap: ISO 9000:2000 MIR Autóipar: QS 9000 ISO/TS 16949 NATO beszállítás AQAP 2000 sorozat Az Intézet honlapján segédlet

24 Munkahelyi egészségvédelem és -biztonság irányítási rendszer (MEBIR)
Követelmények (MSZ szerint) A szabvány az előszót követően 4 fő fejezetet tartalmaz, melyek a következők: Alkalmazási terület Hivatkozott kiadványok Fogalommeghatározások 4. fejezet. A MEBIR elemeit ismerteti A MEBIR sikeres elemei? MEB-politika, tervezés, bevezetés és működtetés, ellenőrző és helyesbítő intézkedések, vezetőségi átvizsgálás, folyamatos fejlődés.

25 Minőségszínvonal elemzés e)
Feladat a minőségi színvonalat leíró ismérvek alapján hogyan lehet a terméket - rangsorolni (fontosságuk szerint az adott helyen és időpontban), - összehasonlítani (pl.: az egyes megoldási vázlatok vagy beszerezhető konstrukciók értékelése céljából), - összemérni (az egyes ismérvek függési viszonyait is figyelembe véve). Célunk hogy az összemérhető változatok közül egy, a termékek vagy szolgáltatások összehasonlítására alkalmas mérőszámot állítsunk elő

26 Minőségszínvonal elemzés e)
Jellemzők, paraméterek hozzárendelése funkciókhoz Minőség jellemzők csoportosítása jellegük szerint Számszerűsíthető Nem számszerűsíthető (kvantitatív jellemzők) (kvalitatív jellemzők) Geometriai Alternatív jellemzők Anyagi Verbális jellemzők Technológiai Tény + Vélemény Funkcionális Előírások Megbízhatósági Élettartam Biztonságtechnikai

27 Minőségszínvonal elemzés e)
A mérés számskálái - sorrendi (ordinális) skála Megelőzi-e az egyik termék a másikat ? (Sorrendi skála.) - intervallum skála Mennyivel előzi meg az egyik dolog a másikat? (Intervallum skála.) - arány (kardinális) skála Hányszor, illetve hányszorosan előzi meg az egyik dolog a másikat? (Arány skála.)

28 Minőségszínvonal elemzés e)
Preferálni: előnyben részesíteni. A  B A B A-t előnyben részesíti - preferálja B-vel szemben A lényegesebb, mint B A fontosabb, mint B emberi döntésekkel (véleményezésekkel, bírálatokkal) kapcsolatos szubjektív elemeket is tartalmaz. A súlyozási megoldások (intervallum skálán) lehetnek: 1) Egyszerű közvetlen becslés 2) Churchman-Ackoff-féle eljárás 3) Guilford eljárás

29 Minőségszínvonal elemzés e)
Hagyományos elemző módszerek Kesselring módszere Combinex módszer A jelentőség fa-módszere (PATTERN – Planning Assistance Through Evaulation of Relavance Numbers) Kendall-féle rangkorrelációs módszer Harris módszer Marting módszer Juhar módszer KIPA módszer


Letölteni ppt "Minőségbiztosítás LB-II."

Hasonló előadás


Google Hirdetések