Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MTA Könyvtörténeti Munkabizottsága 2008. november 26. OSZK A magyarországi egyházi könyvtárakban őrzött muzeális gyűjtemények Helyzetkép a XXI. század.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MTA Könyvtörténeti Munkabizottsága 2008. november 26. OSZK A magyarországi egyházi könyvtárakban őrzött muzeális gyűjtemények Helyzetkép a XXI. század."— Előadás másolata:

1 MTA Könyvtörténeti Munkabizottsága 2008. november 26. OSZK A magyarországi egyházi könyvtárakban őrzött muzeális gyűjtemények Helyzetkép a XXI. század elején

2 Az egyházi könyvtárak a 20. század utolsó évtizedében 1990 vallásszabadságról szóló törvény 1990 vallásszabadságról szóló törvény 1994 Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1994 Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1997 -1998-1999 Vatikáni megállapodás 1997 -1998-1999 Vatikáni megállapodás 1997 Kulturális törvény 1997 Kulturális törvény 1990-es évek második felétől pályázati lehetőségek 1990-es évek második felétől pályázati lehetőségek 2006 szakfelügyeleti vizsgálatok 2006 szakfelügyeleti vizsgálatok

3 Az egyházi könyvtárak a 20. század utolsó évtizedében Az egyházi könyvtárak nagy része napjainkra a magyar könyvtári hálózat élő tagjává vált szakszerűbb munka szerzeményezés szerzeményezés korszerű feldolgozás korszerű feldolgozás az olvasó-, kutató- és referens szolgálat élénkítése az olvasó-, kutató- és referens szolgálat élénkítése

4 Egyházi könyvtárak napjainkban csoportok csoportok 1. felekezetek szerint: katolikus, református, evangélikus, unitárius stb., 2. feladatai, nagysága, ill. az adott könyvtárhasználó csoport (melynek szolgálatára létrejött) szerint: országos hatókörű, egyházkerületi-gyűjteményi, egyházmegyei, szerzetesi, kicsi „gyülekezeti” könyvtárak. Külön csoportot alkotnak a felső- és középfokú oktatási intézmények könyvtárai kettős feladat kettős feladat

5 A muzeális gyűjtemények Szempontok Szempontok 1. gondozásának személyi feltételei 2. nagysága, jellege 3. állapota 4. feldolgozottsága 5. „szolgáltatása” 6. digitalizálása, kiadványok a muzeális könyvgyűjtemény anyagából 7. jogi védelme

6 A muzeális gyűjtemények gondozásának személyi feltételei A muzeális gyűjtemények gondozásának személyi feltételei 3-5 fő dolgozik 3-5 fő dolgozik mindenki minden könyvtári feladatot végez mindenki minden könyvtári feladatot végez gyakran idegenvezetői feladatokat is ellátnak, de olykor ők a teremőrök és a takarítók is gyakran idegenvezetői feladatokat is ellátnak, de olykor ők a teremőrök és a takarítók is kis „olvasóforgalom” - a szakkönyvtárak vagy települési könyvtárak helyismereti kutatóira emlékeztető könyvtárhasználók kis „olvasóforgalom” - a szakkönyvtárak vagy települési könyvtárak helyismereti kutatóira emlékeztető könyvtárhasználók a könyvtárosok már nem lelkészek, szerzetesek, papok, hanem könyvtári képesítéssel rendelkező civilek, akik viszont általános szakmai, inkább települési könyvtárban használható alapképzést kaptak. a könyvtárosok már nem lelkészek, szerzetesek, papok, hanem könyvtári képesítéssel rendelkező civilek, akik viszont általános szakmai, inkább települési könyvtárban használható alapképzést kaptak.

7 A muzeális gyűjtemények gondozásának személyi feltételei az 1990-es években kezdtek el dolgozni vagy csak 2000 után az 1990-es években kezdtek el dolgozni vagy csak 2000 után nem „szakszerűen” vették át a gyűjtemény gondozását nem „szakszerűen” vették át a gyűjtemény gondozását gyakran kezdő könyvtárosként gyakran kezdő könyvtárosként szakirányú képzettség nélkül, vagy települési könyvtárban használható ismeretekkel dolgoznak az adott intézményben szakirányú képzettség nélkül, vagy települési könyvtárban használható ismeretekkel dolgoznak az adott intézményben nincs külön „régi könyves” szakember nincs külön „régi könyves” szakember tudományos kutatók foglalkoztatása tudományos kutatók foglalkoztatása az egyházi könyvtárak – levéltárak – múzeumok „gyűjtemények” néven gyakran gazdasági, munkaügyi stb. szempontból is együtt dolgoznak, az egyházi könyvtárak – levéltárak – múzeumok „gyűjtemények” néven gyakran gazdasági, munkaügyi stb. szempontból is együtt dolgoznak, a könyvtár vezetője muzeológus vagy levéltáros kutatóműhelyek kutatóműhelyek

8 Muzeális gyűjtemények nagysága, jellege nagy országos könyvtárak mellett a nemzeti kuturális vagyon jelentős részét őrzik nagy országos könyvtárak mellett a nemzeti kuturális vagyon jelentős részét őrzik könyv, periodika (folyóirat), egyéb dokumentumok könyv, periodika (folyóirat), egyéb dokumentumok az állomány zöme muzeális dokumentum az állomány zöme muzeális dokumentum kevés „modern” (20-21. századi) szakkönyv kevés „modern” (20-21. századi) szakkönyv a települési könyvtárakban a helyismereti és egyéb gyűjteményre emlékeztető külön gyűjtemény a települési könyvtárakban a helyismereti és egyéb gyűjteményre emlékeztető külön gyűjtemény

9 Muzeális gyűjtemények nagysága, jellege állomány nagysága becsült adat állomány nagysága becsült adat gyűjtemények csoportosítása, elnevezése, elhelyezése - hagyomány gyűjtemények csoportosítása, elnevezése, elhelyezése - hagyomány személyi feltételek miatt - átlagosan 3-5 fő dolgozik az egyházi könyvtárakban – egy- egy könyvtárosra tízezres állomány gondozása, feltárása és szolgáltatása jut. személyi feltételek miatt - átlagosan 3-5 fő dolgozik az egyházi könyvtárakban – egy- egy könyvtárosra tízezres állomány gondozása, feltárása és szolgáltatása jut.

10 A muzeális gyűjtemények állapota Állományvédelem:vagyonvédelemtűzvédelem egyéb fizikai védelem (restauráltatás) digitalizálás jogi védelem az egyházi könyvtárakban az egyházi könyvtárakban kiemelt feladat

11 A muzeális gyűjtemények állapota A témáról bővebben: Ásványi Ilona: Állományvédelem egyházi könyvtárakban 1. in: Könyvtári Levelező/lap 2006. júl. p. 3-11. 2. www. eke.hu/olvasnivalo 2. www. eke.hu/olvasnivalo

12 A muzeális gyűjtemény(ek) feldolgozottsága A muzeális gyűjtemény(ek) feldolgozottsága számítógépes katalogizálás: számítógépes katalogizálás: 1990-es évek második felétől 1990-es évek második felétől muzeális anyag: muzeális anyag: általában kötetkatalógus és cédulakatalógus

13 A muzeális gyűjtemény(ek) feldolgozottsága A témáról bővebben: Baranya Péter, Kövécs Ildikó: Az egyházi könyvtárak informatikai fejlettsége: egy felmérés eredményei 1. in.: Könyvtári Levelező/Lap 2005/5-7. 2. Interneten részekben elérhető: http://www.vein.hu/library/iksz/serv/kll/200505.htm http://www.vein.hu/library/iksz/serv/kll/200505.htm http://www.vein.hu/library/iksz/serv/kll/200506.htm http://www.vein.hu/library/iksz/serv/kll/200507.htm http://www.vein.hu/library/iksz/serv/kll/200506.htm http://www.vein.hu/library/iksz/serv/kll/200507.htm

14 A muzeális gyűjtemény „szolgáltatása” nyilvános státusz nyilvános státusz tudományos kutatók, doktori iskolát végzők, szakdolgozók, helyismereti kutatók tudományos kutatók, doktori iskolát végzők, szakdolgozók, helyismereti kutatók számuk számuk helyben használat helyben használat állományvédelmi és kutatási másolatok készítése állományvédelmi és kutatási másolatok készítése

15 A muzeális gyűjtemény „szolgáltatása” A „holt anyag” életre keltése: a könyvtár katalógusának a könyvtár katalógusának a gyűjteményében őrzött digitalizált szövegek közzététele az interneten a gyűjteményében őrzött digitalizált szövegek közzététele az interneten vagy legalább helyi adatbázisban. vagy legalább helyi adatbázisban. Részvétel különböző nagy, országos és nemzetközi kiállításokon, Részvétel különböző nagy, országos és nemzetközi kiállításokon, saját kiállítások rendezése. saját kiállítások rendezése. rendhagyó könyvtári órák, előadások, rendezvények szervezése rendhagyó könyvtári órák, előadások, rendezvények szervezése kiadványok készítése a muzeális anyagból kiadványok készítése a muzeális anyagból vallási-kulturális turizmus keretében a könyvtár bemutatása csoportoknak, stb. vallási-kulturális turizmus keretében a könyvtár bemutatása csoportoknak, stb.

16 A muzeális gyűjtemény digitalizálása A digitalizálás célja: állományvédelem állományvédelem ismeretterjesztés (dokumentum-szolgáltatás) duplikálás helymegtakarítás (raktározás, őrzés) Az egyházi könyvtárakban az állományvédelem a digitalizálás elsődleges szempontja

17 A muzeális gyűjtemény digitalizálása az egyházi könyvtárak egyenként nem képesek digitalizálni az egyházi könyvtárak egyenként nem képesek digitalizálni e könyvtárak nélkül egy országos nagy digitalizálós programot nem lehet megvalósítani e könyvtárak nélkül egy országos nagy digitalizálós programot nem lehet megvalósítani A digitalizálással kapcsolatos félelmek: A digitalizálással kapcsolatos félelmek: - a szerzői, őrzési, kiadási stb. jogok - egyre jobb teljesítményű, tökéletesebb és biztonságosabb technikai eszközök készülnek - az adathordozók (CD-DVD)„életideje - párhuzamos munka

18 A muzeális gyűjtemény digitalizálása 2003 a nemzeti kulturális vagyon mennyiségi számbavételére irányuló felmérés 2003 a nemzeti kulturális vagyon mennyiségi számbavételére irányuló felmérés 2004 a digitalizálást szorgalmazó IHM pályázat 2004 a digitalizálást szorgalmazó IHM pályázat 2005 – 2008 néhány könyvtár erre szakosodott céggel digitalizáltatta gyűjteménye érdekesebb darabjait és kiadványokat (CD, DVD, hasonmás nyomtatvány) készíttetett belőle 2005 – 2008 néhány könyvtár erre szakosodott céggel digitalizáltatta gyűjteménye érdekesebb darabjait és kiadványokat (CD, DVD, hasonmás nyomtatvány) készíttetett belőle 2008 „Digitális képkönyvtár” pályázat 2008 „Digitális képkönyvtár” pályázat kiadványok a muzeális gyűjtemények anyagából kiadványok a muzeális gyűjtemények anyagából

19 A muzeális gyűjtemény digitalizálása Összegzés: kevés helyen, kevés muzeális dokumentum digitalizálása történt meg eddig, szinte mindig külső kezdeményezésre, kiadó, digitalizálással foglalkozó cég ösztönzésére, vagy adódó pályázati lehetőséggel élve. Összegzés: kevés helyen, kevés muzeális dokumentum digitalizálása történt meg eddig, szinte mindig külső kezdeményezésre, kiadó, digitalizálással foglalkozó cég ösztönzésére, vagy adódó pályázati lehetőséggel élve. Digitalizálni a könyvtárak csak pályázati támogatásból képesek, sokszor az önrész biztosítása is gondot jelent.

20 A muzeális gyűjtemény digitalizálása A témáról bővebben: Ásványi Ilona: Kérdések és lehetséges válaszok a könyvtári, levéltári digitalizációról ( Előadás a Publika Magyar Könyvtári Kör, Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete és a győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár szervezte Tradíció és világháló című konferencián - Győr, 2005. április 7.)- kézirat – Az előadás PowerPoint változata olvasható a győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár honlapján www.kkmk.hu www.kkmk.hu

21 Az muzeális gyűjtemény jogi védelme Az 1970-es évek eleje: az egyházi tulajdonú könyvtárakban található muzeális dokumentumok védetté nyilvánítása kb. 30 egyházi könyvtárat érintő munka kb. 30 egyházi könyvtárat érintő munka az Országos Széchenyi Könyvtár koordinálta az Országos Széchenyi Könyvtár koordinálta Védettségi jegyzék: az országos központi nyilvántartás és a modern kori helyi nyilvántartásoknak alapja Védettségi jegyzék: az országos központi nyilvántartás és a modern kori helyi nyilvántartásoknak alapja Dr. Szelestei Nagy László: Értékek egyházi könyvtárainkban 1. in: Egyházi Könyvtárak Egyesülése Névtár 2002. [szerk. Ásványi Ilona] – Pannonhalma, 2002. –p. 10-14. 2. http://www.eke.hu/olvasnivalo3.html 2. http://www.eke.hu/olvasnivalo3.htmlhttp://www.eke.hu/olvasnivalo3.html

22 Az muzeális gyűjtemény jogi védelme 1980-as évek vége: a hazai közös katalógus feltételeinek megteremtése. 1980-as évek vége: a hazai közös katalógus feltételeinek megteremtése. modern könyvadatbázis építése mellett igény a régi könyvek egy közös országos katalógusban való számbavételére (MOKKA-R egyesület) modern könyvadatbázis építése mellett igény a régi könyvek egy közös országos katalógusban való számbavételére (MOKKA-R egyesület) az egyesületbe meghívást kaptak az egyházi könyvtárak is, amelyek közül néhányan tagkönyvtárak, mások tagozati partnerkönyvtárak vagy tagozati résztvevő könyvtárak az egyesületbe meghívást kaptak az egyházi könyvtárak is, amelyek közül néhányan tagkönyvtárak, mások tagozati partnerkönyvtárak vagy tagozati résztvevő könyvtárak

23 Az muzeális gyűjtemény jogi védelme rendszerváltozás, megváltozott politikai, gazdasági körülmények, szakmai változások, az EU csatlakozás, az országhatárok szabadabb átjárhatósága, műkincskereskedelem: a nemzeti kulturális kincs jogi védelmének átgondolása rendszerváltozás, megváltozott politikai, gazdasági körülmények, szakmai változások, az EU csatlakozás, az országhatárok szabadabb átjárhatósága, műkincskereskedelem: a nemzeti kulturális kincs jogi védelmének átgondolása 2005 a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos rendelet 2005 a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos rendelet az egyházi könyvtárak és a törvényi kötelezettség teljesítése - MOKKA-R által szervezett továbbképzések az egyházi könyvtárak és a törvényi kötelezettség teljesítése - MOKKA-R által szervezett továbbképzések

24 Az muzeális gyűjtemény jogi védelme 1971 és 2005 közöttbejelentették az ajándék, antikváriumi vásárlás vagy egyéb úton szerzett muzeális dokumentumokat az OSZK központi nyilvántartásába vagy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak az egyházi könyvtárak

25 összegzés Az egyházi könyvtáraknak a rendszerváltozást megelőző több évtizedes szünet után óriási lemaradást kellett pótolniuk, és közben lépést kellett és kell tartaniuk a kor követelményeivel, hiszen a tudományos-technikai fejlődés felgyorsulása következtében a könyvtáros szakmában jelentős változások történtek az elmúlt csaknem két évtizedben. Az egyházi könyvtáraknak a rendszerváltozást megelőző több évtizedes szünet után óriási lemaradást kellett pótolniuk, és közben lépést kellett és kell tartaniuk a kor követelményeivel, hiszen a tudományos-technikai fejlődés felgyorsulása következtében a könyvtáros szakmában jelentős változások történtek az elmúlt csaknem két évtizedben. Az informatikai-technikai vívmányok és eszközök a fogékony, kreatív és tevékeny könyvtárosok számára új lehetőségeket és feltételeket teremtettek a különböző könyvtártípusokban, így az egyházi könyvtárakban őrzött muzeális gyűjtemények őrzésében, gondozásában, feltárásában és szolgáltatásában. Az informatikai-technikai vívmányok és eszközök a fogékony, kreatív és tevékeny könyvtárosok számára új lehetőségeket és feltételeket teremtettek a különböző könyvtártípusokban, így az egyházi könyvtárakban őrzött muzeális gyűjtemények őrzésében, gondozásában, feltárásában és szolgáltatásában.

26 összegzés Az egyházi könyvtárakban őrzött muzeális gyűjtemények sorsa, állapota nagy mértékben függ attól, hogy milyenek a szakképzettségi, mégpedig régi könyves szakképzettségi feltételek egy-egy egyházi könyvtárban. Az egyházi könyvtárakban őrzött muzeális gyűjtemények sorsa, állapota nagy mértékben függ attól, hogy milyenek a szakképzettségi, mégpedig régi könyves szakképzettségi feltételek egy-egy egyházi könyvtárban. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése, mint szakmai szervezet sokféle feladata között az egyik legfontosabbnak a muzeális gyűjtemények gondozását tartja. Az elmúlt években szakmai napokat, tovább- képzéseket tartottunk a könyvtárainkban őrzött kulturális kincs művelődéstörténeti jelentőségével, feltárásával, gondozásával, az állományvédelemmel, a régi könyvek védettségével, az antikváriumok világá- val, a muzeális dokumentumok bejelentésével kapcso- latban. Megfelelő szakmai anyagok összeállításával pályázati támogatásokért harcoltunk – sikeresen. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése, mint szakmai szervezet sokféle feladata között az egyik legfontosabbnak a muzeális gyűjtemények gondozását tartja. Az elmúlt években szakmai napokat, tovább- képzéseket tartottunk a könyvtárainkban őrzött kulturális kincs művelődéstörténeti jelentőségével, feltárásával, gondozásával, az állományvédelemmel, a régi könyvek védettségével, az antikváriumok világá- val, a muzeális dokumentumok bejelentésével kapcso- latban. Megfelelő szakmai anyagok összeállításával pályázati támogatásokért harcoltunk – sikeresen.

27 összegzés Tapasztalatunk, hogy eredményeket a muzeális gyűjtemények feltárásában és szolgáltatásában csak összefogással, országos programok keretében tudunk elérni. Tapasztalatunk, hogy eredményeket a muzeális gyűjtemények feltárásában és szolgáltatásában csak összefogással, országos programok keretében tudunk elérni.

28 MTA Könyvtörténeti Munkabizottsága 2008. november 26. OSZK Köszönöm a figyelmüket! Ásványi Ilona Főapátsági Könyvtár Pannonhalmailona@osb.hu


Letölteni ppt "MTA Könyvtörténeti Munkabizottsága 2008. november 26. OSZK A magyarországi egyházi könyvtárakban őrzött muzeális gyűjtemények Helyzetkép a XXI. század."

Hasonló előadás


Google Hirdetések