Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szabályozási módszerek Bándi Gyula. A módszertanok rendje Szektorális vagy integrált  az aktuális jogszabály  A jog és állam A környezethasználat beavatkozásaelfogadható.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szabályozási módszerek Bándi Gyula. A módszertanok rendje Szektorális vagy integrált  az aktuális jogszabály  A jog és állam A környezethasználat beavatkozásaelfogadható."— Előadás másolata:

1 Szabályozási módszerek Bándi Gyula

2 A módszertanok rendje Szektorális vagy integrált  az aktuális jogszabály  A jog és állam A környezethasználat beavatkozásaelfogadható miként érvényesülszintjének meghatározása

3 Hagyományos, közvetlen beavatkozás módszere közigazgatási aktus vagy önkéntes jogkövetés  környezeti  környezetpolitika  jogalkotásellenőrzés állapot tervezés  visszacsatolás  szankció, jogkövet- kezmény

4 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység - e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel - a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető. (2) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély alapján végezhető. (3) A hulladékgazdálkodási engedély, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély, valamint a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a környezetvédelmi hatóságnál kell előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalommal.

5 A gazdasági (közvetett) befolyás módszere értékelés és döntések  a piac reagálásaszerkezetváltás  piac és környezet válasza   környezeti  környezetpolitika  jogalkotás állapot tervezés értékelés és folyamatos értékelése korrekció ismétlődik!   visszacsatolás  a közigazgatás ellenőrzése, beavatkozása

6 Az önszabályozás szabályozási módszere értékelés és önszabályozási döntések  szabályozott közösségtársadalmi, környezeti és vagy a piac reagálásapiaci válasz   környezeti  környezetpolitika  jogalkotás állapot tervezés értékelés és folyamatos értékelése korrekció   visszacsatolás  a közigazgatás ellenőrzése, beavatkozása

7 A környezethasználat elfogadható mértéke Jogszerű és jogszerűtlen elhatárolása Közvetve alkalmas a tényleges környezeti terhelés megállapítására Típusai: mértékrendelkezések (valamennyire egzakt) technikai, technológia – zsinórmérték Mértékrendelkezés határérték (környezetminőség, kibocsátás, termék), viszonyszám közvetlen előírás (alkalmazási vagy biztonsági) listák Technika, technológia, tehát közelít lehet önálló, ha nincs más lehet kiegészítés, állandó háttér

8 Ht. 11. A hulladék hasznosítása 15. § (1) A hulladék hasznosítója azt a hasznosítási műveletet alkalmazza, amely a hasznosítandó hulladék vonatkozásában az összességében legjobb környezeti eredményt biztosítja. Legjobb példa BAT: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai /navigation/container.jsp

9 Példa: energiahatékonyság A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése Referenciadokumentum az energia-hatékonyság terén elérhető legjobb technikákról Az ebben a dokumentumban szereplő információk rendeltetése, hogy konkrét esetekben hozzájáruljanak az energiahatékonyság tekintetében elérhető legjobb technika (BAT) meghatározásához. A BAT és a BAT-on alapuló engedélyezési feltételek meghatározásakor mindig figyelembe kell venni a környezet egészének magas fokú védelmére irányuló, az energiahatékonyság elérését is magában foglaló átfogó célkitűzést.

10 A BAT-ról szóló fejezet (4. fejezet) ismerteti az elérhető legjobb technikákkal általános értelemben összeegyeztethetőnek tekintett technikákat. A cél általános iránymutatásokat nyújtani olyan energiahatékonysági technikákról, amelyek megfelelő hivatkozási pontnak tekinthetők a BAT-on alapuló engedélyezési feltételek meghatározásához vagy a 9. cikk (8) bekezdésében említett általánosan kötelező előírások megfogalmazásához. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy e dokumentum nem tesz javaslatot az engedélyekben megszabott energiahatékonysági értékekre. Új létesítmények már tervezhetők olyan módon, hogy az itt ismertetett általános BAT-szinteken vagy azok felett teljesítsenek. Megállapítást nyert továbbá, hogy a meglévő létesítmények szintjei az általános BAT-szintekhez közelíthetők vagy meg is haladhatják azokat, természetesen az egyes technikák műszaki és gazdasági alkalmazhatóságától függően. A meglévő létesítmények esetében figyelembe kell venni továbbá fejlesztésük gazdasági és műszaki megvalósíthatóságát.


Letölteni ppt "Szabályozási módszerek Bándi Gyula. A módszertanok rendje Szektorális vagy integrált  az aktuális jogszabály  A jog és állam A környezethasználat beavatkozásaelfogadható."

Hasonló előadás


Google Hirdetések