Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG SZAKMAI ÉRTÉKEI Jubileumi emlékülés: „Debreceni Tehetségműhely”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG SZAKMAI ÉRTÉKEI Jubileumi emlékülés: „Debreceni Tehetségműhely”"— Előadás másolata:

1 A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG SZAKMAI ÉRTÉKEI Jubileumi emlékülés: „Debreceni Tehetségműhely” Debrecen, szeptember 19. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke További információk:

2 I. „A Társaság célja, hogy az önkéntes, önszervező cselekvések összegzésével valósítsa meg a lehetőségéig a széles merítésű tehetség-felismerést, -kibontakoztatást és -gondozást úgy, hogy egyetlen magyar támogatónak sem kötelezi el magát kizárólagosan.”

3 A cél elérése érdekében a Társaság
(IDÉZETEK AZ ALAPSZABÁLYBÓL) „Támogatja a személyiség képességeit megismerő, kibontakoztató, fejlesztő, azaz a tehetséggondozó kezdeményezéseket…” „A társadalom szükségleteinek megfelelően közvetíti a különböző szakmák és szakértők gyakorlati segítését…” „Támogatja a tehetséggondozás fejlesztését célzó tudományos kutatást és pedagógiai, közművelődési tevékenységformákat…” „Együttműködik oktatási, közművelődési, egyházi intézményekkel, társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal.”

4 „Fórumot teremt a különböző fejlesztő elméletek, módszerek és gyakorlatok számára…”
„Elősegíti a tehetséggondozást támogató ösztöndíjak, pályázatok elterjesztését, és javaslatot tesz ezek felhasználására…” „Kiadói tevékenységet folytat…” „Kapcsolatot alakít ki és tart fenn a tehetséggondozás nemzetközi szervezeteivel és más nemzetek tehetséggondozó társaságaival…”

5 III. A Társaság kiemelkedő szakmai értékei 1
III. A Társaság kiemelkedő szakmai értékei 1. Legnagyobb szakmai értéke: megalakulása első tehetséggondozó civil szervezetként (1989.) a/ Előzmények: A múlt század elejétől a közepéig komoly tehetség kutatások folytak Magyarországon is, és szervezett tehetségkereső és - fejlesztő programok szőtték át az oktatási-nevelési intézmények munkáját, de utána…

6 b/ A megalakulás háttere: több társadalmi és szakmai tényező szerencsés összejátszása - A társadalmi változások felerősítették a teljesítmény- orientáltságot. - Az iskolarendszer változásai, az iskolai autonómia erősödése is segített. - Megindultak ismét a tehetség-kutatások Magyarországon is. (MTA Pszichológiai Intézete, KLTE Pedagógiai – Pszichológiai Tanszéke) - Megindult egy európai pezsdülés is a tehetséggondozásban. (ECHA, 1987.)

7 2. A tartalmi munka bázisát a szekciók jelentik - Ezek közül néhány létrejötte a Társaság megalakulásával egyidőben megtörtént. - Kezdetben területi elven jöttek létre (pl.: Csongrád megyei,Győr-Sopron megyei, Kelet-magyarországi). - Később a szakmai szempontú szerveződés került a középpontba ( Gyermekvédelmi, Művészeti, Óvodai, Tanítói, Kémiai és környezetvédelmi, Felsőoktatási, Versenyszervezői) - Folyamatosan újabbakat szerveztünk: az elmúlt években 4 kezdte meg munkáját. (Most is szerveződik az „Intézményfenntartói szekció”…)

8 3.Jelentős szakmai érték: a pedagógusképzés, - továbbképzés fejlesztése - A pedagógusok képzésük során a rendszerváltást megelőzően alig kaptak felkészítést a speciális tehetségfejlesztő munkához. - Az első években: néhány tíz órás „intenzív tanfolyam” . - Az igazi nagy lépés: a művelődési és közoktatási miniszter 29./1997. MKM-rendelete a tehetségfejlesztési szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeiről. (Alap: ECHA Diploma) - Képzés ma több helyen: Debreceni Egyetem, ELTE, Miskolci Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Pécsi tudományegyetem, Szent István Egyetem, Egri Főiskola.

9 4. Kiemelkedő jelentőségű: a gyakorlati tehetségfejlesztő munka közvetlen segítése - Részt vettünk az Arany János Tehetséggondozó Program kidolgozásában, mérések elvégzésében. - Kerettanterv készítése, 6 akkreditált tehetséggondozó tanterv kidolgozása. - Közreműködtünk Debrecen város új köznevelési tehetség-programjának kidolgozásában 2007-ben, szakmai együttműködés a megvalósításban. - Iskolai programok közvetlen támogatása.

10 5. Vezető szerep a tehetségkutatásokban Főbb témakörök: –     iskolai programok, ezek hatása a tehetséges gyerekekre; –     tehetség-azonosítás; –     a tehetségesek énképe, önértékelése; –     extracurricularis tevékenységformák; –     alulteljesítő tehetségesek; tanácsadás; –     tehetségfejlesztés a speciális tehetség-területeken (pl.: zene, sport, matematika, természettudományok stb.).

11 6. Információk közvetítése: kiadványok, honlap - A „Tehetség” szakfolyóirat megalapítása 1993-ban. (Napjainkig egyedüli ilyen témájú periodika! Új testvér 2014-től: „Géniusz Műhely” - MATEHETSZ) - Kötetek: Harsányi István – „Tehetségvédelem”, „Tehetség és társadalom”, Martinkó József – „A MTT története”, Almanach 2002, 2014., Tehetség- bibliográfia stb ben megnyílt és azóta is folyamatosan működik honlapunk: www. mateh.hu .

12 7. Gazdag hazai és külföldi kapcsolatrendszer a/ Hazai kapcsolatok:kutatóintézetek, egyetemek, főiskolák, pedagógiai intézetek, közép-és általános iskolák, óvodák, állami szervek, társszervezetek, intézményfenntartók. (Mönks professzor: ”Egész Európában nem ismerek összesen annyi polgármestert, püspököt és esperest, mint Magyarországon”. B/ Intenzív külföldi szakmai kapcsolatok: - A Magyar Tehetséggondozó Társaság az „ECHA Hungary szekcióból” alakult meg. (Gefferth Éva, a MTT első elnöke az ECHA vezetőségének tagja volt. Később Herkovits Mária, Balogh László voltak ennek tagjai. Jelenlegi elnöke: Csermely Péter.) - Több ország egyetemével, sikeres tehetséggondozó iskolájával, intézményével, alapítványával kapcsolat: Hollandia, Németország, Ausztria, Anglia, USA,Spanyolország, Lengyelország, Románia, Szlovákia.

13 Összegzés: a 25 év sikerének „titka” - Hatalmas szakmai tőke - Széleskörű kapcsolatrendszer - A küzdést vállaló, lelkes, hiteles szakembergárda

14 KÖSZÖNET A 25 ÉV MUNKÁJÁÉRT A MTT MINDEN TAGJÁNAK!


Letölteni ppt "A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG SZAKMAI ÉRTÉKEI Jubileumi emlékülés: „Debreceni Tehetségműhely”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések