Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Mátra KE A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Mátra KE A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2009 November 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Mátra KE A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad. „Fejlődő gazdaság, élhetőbb környezet, megőrzött hagyományok” a Dél-Mátra 24 községében.

2 1 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

3 2 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Dél-Mátra KE – Összefoglaló a térségről A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 1 A térségben összesen 39 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 31%-a, 12 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 23 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 8 db – a(z) Egyéb infrastruktúra mozgatórugó- csoporthoz kapcsolódik A térségben összesen 10 db fő fejlesztési prioritás és 34 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A(z) Dél-Mátra KE területe 24 települést foglal magába, melyek közül 0 város. A térség lakossága 44,914 fő, a városokban élő lakosok száma 0 fő

4 3 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség Települé- sek száma Városok száma 44,914 24 0 5 Kereskedelem, javítás Vállalk. száma létszám szerint (db)Legtöbb vállalk. adó szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Legnagyobb fogl. szektor Általános információk Négy legnépesebb település Nagyréde 3,378 fő 3,288 fő 3,234 fő 3,220 fő Abasár Karácsond Gyöngyössolymos Települések száma, ahol......nincs szélessávú internet...nem elérhető mindhárom mobilhálózat...nincs helyközi autóbusz-megálló...van közművesített, köz- úton elérhető ipari park Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok 0 2 0 2 Fő fejlesztési prioritások száma 10 Fejlesztési intézkedések száma 34 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 39 Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 23 Dél-Mátra KE – Általános áttekintés Hátrányos helyzetű települések száma

5 4 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A legtöbb forrás – 997,879 EUR – a A kulturális örökség megőrzése jogcímhez lett rendelve Dél-Mátra KE – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neveHPME-k száma (db)Allokált forrás (EUR) ▪Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása ▪9▪9▪801,478 ▪A turisztikai tevékenységek ösztönzése▪12▪836,179 ▪Falumegújítás és -fejlesztés▪6▪6▪764,851 ▪A kulturális örökség megőrzése▪2▪2▪997,879 ▪Leader közösségi fejlesztés▪14▪590,627 ▪Leader vállalkozás fejlesztés▪3▪3▪123,304 ▪Leader képzés▪3▪3▪89,454 ▪Leader rendezvény▪3▪3▪105,964 ▪Leader térségen belüli szakmai együttműködések▪1▪1▪26,973 ▪Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések ▪Leader komplex projekt▪7▪7▪359,124 ▪Leader tervek, tanulmányok

6 5 Dél-Mátra KE - Legfontosabb probléma és lehetőség A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis Legfontosabb problémaLegfontosabb lehetőség ▪Helyi jelentőségű védett értékek hiánya, nem elégséges vidéki infrastruktúra (civil, vállalkozói, termelési, közlekedési, szállítási stb.), rossz minőségű belső úthálózat, kerékpárutak hiánya, sok műemlék elhanyagolt, állapota miatt nem látogatható, a turisztikai infrastruktúra nem megfelelő, munkanélküliek nagyobb hányada szakképesítéssel nem rendelkezik, ill. alacsony végzettségű, roma népesség képzettségi, beilleszkedési, felzárkóztatási problémái, hiányosak a gazdálkodók szakmai, vállalkozói, piaci és marketing ismeretei, a helyi termékek hiánya, késztermékek alacsony aránya. Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolásának hiánya ▪Változatos, tájképi értékekben gazdag területek kialakítása, kiterjedt erdőterületek és természetes élőhelytípusok megőrzése, sportolási lehetőségek,turisztikai attrakciók növelése,műemlékek,kulturális nevezetességek megismertetése,turistaút- hálózat kiépítése,szálláshelyek (falusi)kialakítása,növekvő kereslet fokozása a térség tradicionális termékei iránt, erdészeti és faipari szektor kihasználtsága növelhető,több lábon álló gazdaságszerkezet kialakítása, faipari és egyéb mezőgazdasági termékek,melléktermékek felhasználása,horgász-és vadászturizmus,bor-,falusi- és ökoturizmus fejlesztése. Hátrányos helyzetűek és romák képzése.

7 6 A stratégia általános céljai úgy kerültek meghatározásra, hogy mind a gazdaságfejlesztés, mind a szolgáltatásfejlesztés típusú kezdeményezések bekapcsolódása elérhető legyen. Az általános célokhoz kapcsolt modulok a térségre leginkább jellemző és fejlesztés szempontjából leginkább szükséges területeket célozzák meg. A helyi gazdaság fejlesztése vállalkozások indításával, meglévők fejlesztésével cél a gazdaság aktív szereplőit direkt módon ösztönzi a fejlesztéseik jövőkép felé történő orientálódásában. Különösen a helyi termékeket előállítók, a helyi turisztikai szolgáltatók, illetve közszolgáltatásokat végzők tekintetében. A vidékre jellemző hagyományos és innovatív termékek előállításához a szükséges feltételek megteremetése, valamint az életminőség javítása helyi és térségi szolgáltatások minőségi fejlesztésével célok együttes eredményeként a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia lehetőséget teremt a gazdasági szereplők számára, hogy fejlesztéseikkel – legyen az szervezeti, termék vagy szolgáltatás típusú fejlesztés – elősegítsék a vidék fejlődését. A humánerőforrás-potenciál folyamatos fejlesztése képzésekkel, a roma lakosság számára felzárkóztató programok kialakításával a gazdaságfejlesztésre lesznek pozitív hatással. A stratégia általános céljai úgy kerültek meghatározásra, hogy mind a gazdaságfejlesztés, mind a szolgáltatásfejlesztés típusú kezdeményezések bekapcsolódása elérhető legyen. Az általános célokhoz kapcsolt modulok a térségre leginkább jellemző és fejlesztés szempontjából leginkább szükséges területeket célozzák meg. A helyi gazdaság fejlesztése vállalkozások indításával, meglévők fejlesztésével cél a gazdaság aktív szereplőit direkt módon ösztönzi a fejlesztéseik jövőkép felé történő orientálódásában. Különösen a helyi termékeket előállítók, a helyi turisztikai szolgáltatók, illetve közszolgáltatásokat végzők tekintetében. A vidékre jellemző hagyományos és innovatív termékek előállításához a szükséges feltételek megteremetése, valamint az életminőség javítása helyi és térségi szolgáltatások minőségi fejlesztésével célok együttes eredményeként a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia lehetőséget teremt a gazdasági szereplők számára, hogy fejlesztéseikkel – legyen az szervezeti, termék vagy szolgáltatás típusú fejlesztés – elősegítsék a vidék fejlődését. A humánerőforrás-potenciál folyamatos fejlesztése képzésekkel, a roma lakosság számára felzárkóztató programok kialakításával a gazdaságfejlesztésre lesznek pozitív hatással. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Dél-Mátra KE – A stratégia alapvető célja

8 7 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

9 8 A Dél - Mátra alkotta térség 24 településből áll, melyek mindegyike a Gyöngyösi Statisztikai Kistérség tagtelepülése. A települések egységes, területileg összefüggő, egymással határos területen helyezkednek el, a Mátra déli lábánál. Kiválóak az ökológiai és élőhelyi adottságok, egyedi minőségű táj-specifikus termékek előállítására alkalmas termőhelyek A települések adottságaik, problémáik, és lehetőségeik tekintetében az alábbi csoportokra oszthatóak: -A gyöngyösi vonaltól délre eső, alföldi, síkvidéki jó mezőgazdasági és kertészeti termőterület, mely erdőben szegény -A Mátra-hegység lábánál elhelyezkedő települések, melyekre jellemző a szőlő- és a bor gyümölcstermelés és annak hagyománya. -A mátrai tömbben található települések, ahol magas az erdősültség aránya, a mezőgazdasági termelés jelentősége viszont kicsi. Turisztikai adottságaik jelentősek. -Bányászati tevékenységek hatására nagykiterjedésű tájsebek mellett található települések. A 24 település mindegyikén a tájhoz, a vidékhez kötődő, abból élő lakosság él. A mezőgazdasági tevékenységből realizálódó jövedelmek drasztikus csökkenése már sokakban megfogalmazta azt az igényt, hogy az eddigi bevételeit kiegészítő jövedelemszerzési lehetőséggel is megtámogassa. A térség településszerkezeti adottságai közel azonosak. A települések lakosságszáma is közel hasonló. A térség központjában található Gyöngyös város – mely nem része a Helyi Vidékfejlesztési Közösségnek – és vidéke kapcsolatrendszere mind gazdaságilag, mind közlekedési szempontból illetve a szolgáltatási kapcsolatokat tekintve is szoros együttműködésben léteznek. A város, mint kistérségi központ azonban nem okoz akkora népesség elszívást, mint az ország más területein. Köszönhető ez a környező települések környezeti adottságainak, lehetőségeinek. A Dél - Mátra alkotta térség 24 településből áll, melyek mindegyike a Gyöngyösi Statisztikai Kistérség tagtelepülése. A települések egységes, területileg összefüggő, egymással határos területen helyezkednek el, a Mátra déli lábánál. Kiválóak az ökológiai és élőhelyi adottságok, egyedi minőségű táj-specifikus termékek előállítására alkalmas termőhelyek A települések adottságaik, problémáik, és lehetőségeik tekintetében az alábbi csoportokra oszthatóak: -A gyöngyösi vonaltól délre eső, alföldi, síkvidéki jó mezőgazdasági és kertészeti termőterület, mely erdőben szegény -A Mátra-hegység lábánál elhelyezkedő települések, melyekre jellemző a szőlő- és a bor gyümölcstermelés és annak hagyománya. -A mátrai tömbben található települések, ahol magas az erdősültség aránya, a mezőgazdasági termelés jelentősége viszont kicsi. Turisztikai adottságaik jelentősek. -Bányászati tevékenységek hatására nagykiterjedésű tájsebek mellett található települések. A 24 település mindegyikén a tájhoz, a vidékhez kötődő, abból élő lakosság él. A mezőgazdasági tevékenységből realizálódó jövedelmek drasztikus csökkenése már sokakban megfogalmazta azt az igényt, hogy az eddigi bevételeit kiegészítő jövedelemszerzési lehetőséggel is megtámogassa. A térség településszerkezeti adottságai közel azonosak. A települések lakosságszáma is közel hasonló. A térség központjában található Gyöngyös város – mely nem része a Helyi Vidékfejlesztési Közösségnek – és vidéke kapcsolatrendszere mind gazdaságilag, mind közlekedési szempontból illetve a szolgáltatási kapcsolatokat tekintve is szoros együttműködésben léteznek. A város, mint kistérségi központ azonban nem okoz akkora népesség elszívást, mint az ország más területein. Köszönhető ez a környező települések környezeti adottságainak, lehetőségeinek. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2

10 9 A térség minden települése szoros együttműködésben, napi kapcsolatban áll egymással. Számtalan közös pályázat, és sikeres együttműködés bizonyítja ezt a hulladékgazdálkodástól egészen a környezetvédelem közös megszervezéséig. Példának hozhatnánk fel a közös orvosi ügyelet kialakítását, és üzemeltetését is. A 24 településről egységesen elmondható, hogy a palóc népi hagyományok nagy mértékű hatást gyakoroltak az itt élőkre. Ennek nyomai főként a gasztronómiában fedezhetőek fel. A hely szelleme tekintetében a Szőlő, a Bor, a Mezőgazdaság, a Kertészet, az Erdőgazdaság és az ezekhez kötődő még meglévő Hagyományok nevesíthetőek. A térség minden települése szoros együttműködésben, napi kapcsolatban áll egymással. Számtalan közös pályázat, és sikeres együttműködés bizonyítja ezt a hulladékgazdálkodástól egészen a környezetvédelem közös megszervezéséig. Példának hozhatnánk fel a közös orvosi ügyelet kialakítását, és üzemeltetését is. A 24 településről egységesen elmondható, hogy a palóc népi hagyományok nagy mértékű hatást gyakoroltak az itt élőkre. Ennek nyomai főként a gasztronómiában fedezhetőek fel. A hely szelleme tekintetében a Szőlő, a Bor, a Mezőgazdaság, a Kertészet, az Erdőgazdaság és az ezekhez kötődő még meglévő Hagyományok nevesíthetőek. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2

11 10 A térség a Mátraalja déli területeit foglalja magába. A Mátra, mint a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságához tartozó Tájvédelmi Körzet jelentős természeti értékeket képvisel. Példának említhető a Tarjánka – szurdokot, mint szigorúan védett természetvédelmi területet, vagy akár a Sár hegyen megtalálható több mint tíz különböző védett növénytárulást. A 24 településen jelentős vizes élőhelyek száma is (Szűcsi, Gyöngyöspata, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöshalász, Nagyréde, Adács, Markaz, Domoszló) A térség legjelentősebb környezeti problémája egyértelműen a Mátra Erőmű igényeit kielégítő külszíni lignit bányáinak csak részben rekultivált területei, melyek jelentős, és maradandó tájsebeket okoztak, akárcsak a Gyöngyösorosziban átmenetileg bezárt ércbánya nyomán visszamaradt nehézfém-szennyezés. Több településen találhatók bányák. Jellemző a domborzati viszonyokból adód vízelvezetési problémák jelensége is, mely minden települést érintenek. Megoldásuk csak térségi szinten koordinált együttműködéssel képzelhető el. A környezetvédelem jelentősége és helyzete az elmúlt években sokat változott, és javuló tendenciát mutat. Ez nagyrészt a térségi gondolkodás meghonosodásának köszönhető. Bizonyítékai ennek a 24 település által közösen kidolgoztatott környezetvédelmi keretprogram, illetve a szintén térségi szintű hulladékgazdálkodási program kialakítása. A térség a Mátraalja déli területeit foglalja magába. A Mátra, mint a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságához tartozó Tájvédelmi Körzet jelentős természeti értékeket képvisel. Példának említhető a Tarjánka – szurdokot, mint szigorúan védett természetvédelmi területet, vagy akár a Sár hegyen megtalálható több mint tíz különböző védett növénytárulást. A 24 településen jelentős vizes élőhelyek száma is (Szűcsi, Gyöngyöspata, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöshalász, Nagyréde, Adács, Markaz, Domoszló) A térség legjelentősebb környezeti problémája egyértelműen a Mátra Erőmű igényeit kielégítő külszíni lignit bányáinak csak részben rekultivált területei, melyek jelentős, és maradandó tájsebeket okoztak, akárcsak a Gyöngyösorosziban átmenetileg bezárt ércbánya nyomán visszamaradt nehézfém-szennyezés. Több településen találhatók bányák. Jellemző a domborzati viszonyokból adód vízelvezetési problémák jelensége is, mely minden települést érintenek. Megoldásuk csak térségi szinten koordinált együttműködéssel képzelhető el. A környezetvédelem jelentősége és helyzete az elmúlt években sokat változott, és javuló tendenciát mutat. Ez nagyrészt a térségi gondolkodás meghonosodásának köszönhető. Bizonyítékai ennek a 24 település által közösen kidolgoztatott környezetvédelmi keretprogram, illetve a szintén térségi szintű hulladékgazdálkodási program kialakítása. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 1/1

12 11 A Dél- Mátra helyi közösségben öt község minősül hátrányos helyzetűnek. A községek szétszórtan helyezkednek el a kistérségben. Gyöngyösoroszi és Vécs Hajmajugra a Mátra közvetlen lábánál található, míg, Nagyfüged és Visznek már sík területen fekszik. Viszneket kivéve a településeken jellemző a nagyszámú roma kisebbséghez tartozó lakosság aránya. Jelentősek a lakosság szociális helyzetéből fakadó társadalmi problémák. Az alacsony iskolai végzettségű, kisjövedelmű vagy munkanélküli rétegek életmódjából fakadó környezeti társadalmi veszélyek (bűnözés, környezetszennyezés, stb). A lakosság korösszetételére jellemző, hogy döntően két korcsoport van jelen. A 15 év alattiak és a 60év felettiek aránya magas. Munkanélküliségi ráta 10-17%. Foglalkoztatást tekintve javuló tendenciát mutató település Visznek, romló tendencia jellemző Nagyfüged,és Vécs községekre. A munkanélküliek nagyobb hányada szakképesítéssel nem rendelkezik, illetve alacsony képzettségűek, amellyel a foglalkoztatás javítására irányuló programok összeállításánál feltétlenül számolni kell. Kiválóak az ökológiai és élőhelyi adottságok, egyedi minőségű táj-specifikus termékek előállítására alkalmas termőhelyek. A hátrányos települések közül legjelentősebb környezeti probléma a Gyöngyösorosziban átmenetileg bezárt ércbánya nyomán visszamaradt nehézfém-szennyezés A gyöngyösi vonaltól délre eső, alföldi, síkvidéki jó mezőgazdasági és kertészeti termőterület, mely erdőben szegény. A Mátra-hegység lábánál elhelyezkedő települések, melyekre jellemző a szőlő- és a bor gyümölcstermelés és annak hagyománya. Gazdasági környezetre jellemző, hogy a településeken mikro vállalkozások működnek döntő részben. Egészséges ivóvíz ellátásba bekötött lakások aránya, Gyöngyösorosziban és Vécsen a legalacsonyabb. A csatornázási program. minden településen elindult. Főbb problémák: Munkanélküliek magas aránya a cigány lakosság körében. A Dél- Mátra helyi közösségben öt község minősül hátrányos helyzetűnek. A községek szétszórtan helyezkednek el a kistérségben. Gyöngyösoroszi és Vécs Hajmajugra a Mátra közvetlen lábánál található, míg, Nagyfüged és Visznek már sík területen fekszik. Viszneket kivéve a településeken jellemző a nagyszámú roma kisebbséghez tartozó lakosság aránya. Jelentősek a lakosság szociális helyzetéből fakadó társadalmi problémák. Az alacsony iskolai végzettségű, kisjövedelmű vagy munkanélküli rétegek életmódjából fakadó környezeti társadalmi veszélyek (bűnözés, környezetszennyezés, stb). A lakosság korösszetételére jellemző, hogy döntően két korcsoport van jelen. A 15 év alattiak és a 60év felettiek aránya magas. Munkanélküliségi ráta 10-17%. Foglalkoztatást tekintve javuló tendenciát mutató település Visznek, romló tendencia jellemző Nagyfüged,és Vécs községekre. A munkanélküliek nagyobb hányada szakképesítéssel nem rendelkezik, illetve alacsony képzettségűek, amellyel a foglalkoztatás javítására irányuló programok összeállításánál feltétlenül számolni kell. Kiválóak az ökológiai és élőhelyi adottságok, egyedi minőségű táj-specifikus termékek előállítására alkalmas termőhelyek. A hátrányos települések közül legjelentősebb környezeti probléma a Gyöngyösorosziban átmenetileg bezárt ércbánya nyomán visszamaradt nehézfém-szennyezés A gyöngyösi vonaltól délre eső, alföldi, síkvidéki jó mezőgazdasági és kertészeti termőterület, mely erdőben szegény. A Mátra-hegység lábánál elhelyezkedő települések, melyekre jellemző a szőlő- és a bor gyümölcstermelés és annak hagyománya. Gazdasági környezetre jellemző, hogy a településeken mikro vállalkozások működnek döntő részben. Egészséges ivóvíz ellátásba bekötött lakások aránya, Gyöngyösorosziban és Vécsen a legalacsonyabb. A csatornázási program. minden településen elindult. Főbb problémák: Munkanélküliek magas aránya a cigány lakosság körében. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/2

13 12 Településen élő lakosság nagy része elöregedett. Helyi foglalkoztatás hiánya, képzetlen munkaerő jelenléte. Önkormányzati ingatlanok leamortizálódott állapota, rossz úthálózat.Sportolási lehetőségek hiány. Kevés és alacsony szinvonalú kereskedelmi szolgáltatás. Lehetőségek: Munkahelyteremtés, mezőgazdaság helyi lehetőségeinek kihasználása, autópálya közelsége. Falusi turizmus, agroturizmus fellendítése, képzések szervezése, melyek elősegíthetik a foglalkoztatás bővítését, a munkahelyteremtést. Változatos, tájképi értékekben gazdag területek kialakítása, szálláshelyek (falusi) kialakítása, a térség jó megközelíthetőségének kialakítása. Kereskedelmi és szabadidős szolgáltatások fejlesztése. Településen élő lakosság nagy része elöregedett. Helyi foglalkoztatás hiánya, képzetlen munkaerő jelenléte. Önkormányzati ingatlanok leamortizálódott állapota, rossz úthálózat.Sportolási lehetőségek hiány. Kevés és alacsony szinvonalú kereskedelmi szolgáltatás. Lehetőségek: Munkahelyteremtés, mezőgazdaság helyi lehetőségeinek kihasználása, autópálya közelsége. Falusi turizmus, agroturizmus fellendítése, képzések szervezése, melyek elősegíthetik a foglalkoztatás bővítését, a munkahelyteremtést. Változatos, tájképi értékekben gazdag területek kialakítása, szálláshelyek (falusi) kialakítása, a térség jó megközelíthetőségének kialakítása. Kereskedelmi és szabadidős szolgáltatások fejlesztése. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 2/2

14 13 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység

15 14 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) ▪A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából ▪Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai –Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 1. Sok kis/közepes méretű vállalat2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat

16 15 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Vállalkozások szektor szerinti megoszlása A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 23%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektorok részesedése 9% 12% 23% 6% 17% 7% 0% 16% 5%

17 16 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 39%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel *A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Közigazgatás, védelem, társadalom- biztosítás, oktatás, egészségügy Szektorok részesedése 7% 39% 10% 4% 9% 4% 2% 17% 7% 2% Egyéb tevékenység 0%

18 17 Forrás:HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 7.3%, ami 1.2 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) ▪Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 7.3% ▪Változás 2003-hoz képest 1.2 százalékpont

19 18 A térségben az aktív korú népesség száma jelenleg 27 470 fő, melyből 53%-ot jelent a foglalkoztatottak aránya. A munkanélküliségi ráta alapján javuló tendenciát mutató települések: Karácsond, Atkár, Markaz, Visznek. Romló tendenciát mutató települések: Nagyfüged, Vécs. Egyértelmű tendenciát nem mutató települések: Gyöngyöspata, Gyöngyösoroszi, Halmajugra, Adács, Gyöngyöshalász, Abasár, Gyöngyössolymos, Nagyréde, Domoszló, Gyöngyöstarján, Szücsi, Kisnána, Vámosgyörk, Ludas, Visonta, Detk, Mátraszentimre. A regisztrált munkanélküliek aránya 1994 és 1998 között kis mértékben 8,3 %-ról 8,1 %-ra csökkent. Jelenleg az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 6.92 %. A munkanélküliség nagyságrendje és összetétele az elmúlt években stabilizálódott. A munkanélküliek egyharmadát a tanulmányaikat befejező fiatalok jelentik, mely azt jelzi, hogy a gazdaság elvárása nincs összhangban a végzettek tudásával, szakképesítésével. Ily módon a gazdaság fejlesztésének egyik korlátját jelenti az, hogy nem áll rendelkezésre hatékony munkavégzésre alkalmas munkaerő. Hiányoznak a munkaerőpiacra lépőknek azon képességei, szakmai ismeretei, mellyel a munkaerőpiacon eredményesen tudnak megjelenni. A munkanélküliek nagyobb hányada szakképesítéssel nem rendelkezik, illetve alacsony képzettségűek, a lakosság iskolai végzettség szerinti összetételében a 8 általános végzettek aránya 29%, ami 3%-al magasabb az országos átlagnál. A térségben elsősorban a 8 általános képzettséget igénylő munkahelyhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő. Ezzel a foglalkoztatás javítására irányuló programok összeállításánál feltétlenül számolni kell. A térségben az aktív korú népesség száma jelenleg 27 470 fő, melyből 53%-ot jelent a foglalkoztatottak aránya. A munkanélküliségi ráta alapján javuló tendenciát mutató települések: Karácsond, Atkár, Markaz, Visznek. Romló tendenciát mutató települések: Nagyfüged, Vécs. Egyértelmű tendenciát nem mutató települések: Gyöngyöspata, Gyöngyösoroszi, Halmajugra, Adács, Gyöngyöshalász, Abasár, Gyöngyössolymos, Nagyréde, Domoszló, Gyöngyöstarján, Szücsi, Kisnána, Vámosgyörk, Ludas, Visonta, Detk, Mátraszentimre. A regisztrált munkanélküliek aránya 1994 és 1998 között kis mértékben 8,3 %-ról 8,1 %-ra csökkent. Jelenleg az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 6.92 %. A munkanélküliség nagyságrendje és összetétele az elmúlt években stabilizálódott. A munkanélküliek egyharmadát a tanulmányaikat befejező fiatalok jelentik, mely azt jelzi, hogy a gazdaság elvárása nincs összhangban a végzettek tudásával, szakképesítésével. Ily módon a gazdaság fejlesztésének egyik korlátját jelenti az, hogy nem áll rendelkezésre hatékony munkavégzésre alkalmas munkaerő. Hiányoznak a munkaerőpiacra lépőknek azon képességei, szakmai ismeretei, mellyel a munkaerőpiacon eredményesen tudnak megjelenni. A munkanélküliek nagyobb hányada szakképesítéssel nem rendelkezik, illetve alacsony képzettségűek, a lakosság iskolai végzettség szerinti összetételében a 8 általános végzettek aránya 29%, ami 3%-al magasabb az országos átlagnál. A térségben elsősorban a 8 általános képzettséget igénylő munkahelyhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő. Ezzel a foglalkoztatás javítására irányuló programok összeállításánál feltétlenül számolni kell. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/1

20 19 *Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada **Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból Legjelentősebb szektor Legjelentősebb település Foglalkoztatás abszolút értelemben Foglalkoztatás relatív értelemben LeírásÉrték ▪A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma ▪Abasár székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 4 db 2 db 3,460 fő 23% A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 23%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás- nak

21 20 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik Szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Szállítási, raktározási, postai és távközlési szolgáltatásokra vonatkozó megoldási javaslatok ▪Építőipar ▪Szállítási, raktározási, postai és távközlési szolgáltatásokra vonatkozó megoldási javaslatok Fogl. száma (fő) ▪2,470 ▪395 ▪138 ▪105 ▪97 Árbevétel (ezer Ft) ▪3,441,49 7 ▪668,470 Működés helye a térségben ▪Visonta ▪Nagyréde ▪Markaz ▪Abasár ▪Gyöngyöspata Főtevékenység ▪4011 Villamosenergia- termelés ▪1593 Bortermelés ▪6024 Közúti teherszállítás ▪4523 Autópálya, út, repülőtér, sportjátéktér építése ▪6024 Közúti teherszállítás Név ▪Mátrai Erőmű Zrt. ▪Szőlőskert Zrt. ▪K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. ▪HE-DO Kft. ▪KŐFUV Kft. 1 2 3 4 5

22 21 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Szektor Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben Főtevékenység ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Pénzügyi közvetítés ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Kereskedelem, javítás ▪70 ▪60 ▪53 ▪42 ▪30 ▪59,490 ▪1,094,71 5 ▪Gyöngyöstarján ▪Halmajugra ▪Abasár ▪Markaz ▪Nagyréde ▪1584 Édesség gyártása ▪6512 Egyéb monetáris közvetítés ▪2852 Fémmegmunkálás ▪5132 Húsáru- nagykereskedelem A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 4 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik ▪G.G. Space Kft. Név ▪Abasár és Vidéke Takarékszövetkezet ▪SÁ-HI Szerszámkészítő és Gépi Forgácsoló Bt. ▪Kedvenc JM Kft. ▪Detki Keksz Kft. 6 7 8 9 10

23 22 Gazdasági kapcsolatok, együttműködések a térségen belül és tágabb kiterjedésben változó képet mutatnak. A szolgáltatások, a könnyűipar, az elektronika területén kifejezetten jó, míg a mezőgazdasághoz, és a turisztikához kapcsolódó vállalkozások között nem megfelelő az együttműködés mértéke, melynek javítása kulcsfontosságú a térség jövője szempontjából. A gazdaságszerkezet, a mikro- és kisvállalkozások helyzete Gyöngyös város közelsége, illetve az ipari park szabad kapacitásának is köszönhetően a város a közepes és nagyvállalkozások jelentős részét magához vonzza. Ezért a térség többi településeire jellemzően a kis- és közepes vállalkozások települnek, melyek profilja rendszerint igazodik a közelben lévő nagyvállalkozás igényeihez. 1 - 9 főt foglalkoztató vállalkozások száma 1911 db. A mezőgazdasági szolgáltatásból, szőlő és gyümölcsfelvásárlásból, borkereskedésből élő vállalkozások aránya 7 %, helyzetük az EU csatlakozást követően drasztikusan leromlott. Helyzetük romlása szinte a teljes lakosság életminőségére kihat, hiszen a térség lakosainak jelentős része (60-70%) valamilyen módon érintett a mezőgazdaság jövedelmezésében. A mezőgazdasági területen képződő bevételkiesés a fogyasztás mérséklését eredményezi, mely a gazdaság többi szereplőjének okoz jövedelemmérséklődést. Ennek hatására - hosszú távon - a térségi lakosság életminőségének romlása várható. Ezt elkerülendő az eddig csak mezőgazdaságból élő vállalkozások profilváltásához szükséges motiváció generálása. Gazdasági kapcsolatok, együttműködések a térségen belül és tágabb kiterjedésben változó képet mutatnak. A szolgáltatások, a könnyűipar, az elektronika területén kifejezetten jó, míg a mezőgazdasághoz, és a turisztikához kapcsolódó vállalkozások között nem megfelelő az együttműködés mértéke, melynek javítása kulcsfontosságú a térség jövője szempontjából. A gazdaságszerkezet, a mikro- és kisvállalkozások helyzete Gyöngyös város közelsége, illetve az ipari park szabad kapacitásának is köszönhetően a város a közepes és nagyvállalkozások jelentős részét magához vonzza. Ezért a térség többi településeire jellemzően a kis- és közepes vállalkozások települnek, melyek profilja rendszerint igazodik a közelben lévő nagyvállalkozás igényeihez. 1 - 9 főt foglalkoztató vállalkozások száma 1911 db. A mezőgazdasági szolgáltatásból, szőlő és gyümölcsfelvásárlásból, borkereskedésből élő vállalkozások aránya 7 %, helyzetük az EU csatlakozást követően drasztikusan leromlott. Helyzetük romlása szinte a teljes lakosság életminőségére kihat, hiszen a térség lakosainak jelentős része (60-70%) valamilyen módon érintett a mezőgazdaság jövedelmezésében. A mezőgazdasági területen képződő bevételkiesés a fogyasztás mérséklését eredményezi, mely a gazdaság többi szereplőjének okoz jövedelemmérséklődést. Ennek hatására - hosszú távon - a térségi lakosság életminőségének romlása várható. Ezt elkerülendő az eddig csak mezőgazdaságból élő vállalkozások profilváltásához szükséges motiváció generálása. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/1

24 23 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Non-profit szervezetek a térségben Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Kultúrával kapcsolatos tevékenység10 Vallással kapcsolatos tevékenység2 Sporttal kapcsolatos tevékenység31 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység36 Oktatással kapcsolatos tevékenység35 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 0 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 3 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 10 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 11 Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 6 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 12 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 3 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 0 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 18 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 0 Nemzetközi kapcsolatok1 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 22 Politikai tevékenység2 A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg

25 24 A térségben 200-nál is több civil szervezet tevékenykedik. Ebben nincsenek benne azok a civil szerveződések, amelyek Gyöngyösre vannak bejegyezve, de térségi hatásuk, tevékenységük több településen is kifejtik (pl.: Mátraaljai Borút Egyesület). Legtöbb civil szervezet a szabadidő és sport területén, valamint az oktatás területén tevékenykedik. Több településen aktív munkát végeznek a polgári védelemmel, tűzoltással, környezetvédelemmel, településfejlesztéssel, hagyományőrzéssel, valamint kulturális területen ténykedő civil szerveződések. A településeken jelentős a polgárőrség jelenléte. Civil szervezetek egy részénél fellelhető a hagyományok őrzése, ápolása. A térségben 200-nál is több civil szervezet tevékenykedik. Ebben nincsenek benne azok a civil szerveződések, amelyek Gyöngyösre vannak bejegyezve, de térségi hatásuk, tevékenységük több településen is kifejtik (pl.: Mátraaljai Borút Egyesület). Legtöbb civil szervezet a szabadidő és sport területén, valamint az oktatás területén tevékenykedik. Több településen aktív munkát végeznek a polgári védelemmel, tűzoltással, környezetvédelemmel, településfejlesztéssel, hagyományőrzéssel, valamint kulturális területen ténykedő civil szerveződések. A településeken jelentős a polgárőrség jelenléte. Civil szervezetek egy részénél fellelhető a hagyományok őrzése, ápolása. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/1

26 25 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben A térség összesített lakossága 2002-2006 között 122 fővel csökkent, ami arányosítva 0%-os csökkenést jelent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 122 fővel csökkent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 0%-kal csökkent Térség összlakossága Éves változás 2002 (fő)2003 (fő)2004 (fő)2005 (fő)2006 (fő) 45,03645,02845,00444,91144,914 -8-24 -933

27 26 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A lakosság kor szerinti összetétele a térségben A térségben az aktív korú lakosság aránya 61%, ami 1 százalékponttal magasabb az országos átlagnál Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Megoszlás 3% 61% 24% 9% Országos átlag 3% 60% 21% 13% Aktív korú lakosság 0-2 év 3-5 év 6-14 év 15-59 év 59 év felett

28 27 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele A térségben elsősorban a 6-7 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) 0 általános 1-5 általános 6-7 általános 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel Megoszlás 2% 13% 6% 1% 4% Országos átlag 2% 9% 2% 4% 10% 29% 10% 5% 20% 9% 26% 12% 10% 17%

29 28 A települések népességfogyását és elöregedését a nagyobb városokból történő, az alacsony ingatlan árakkal és jó környezeti állapottal indokolt bevándorlás is csökkentheti. A demográfiai viszonyok alakulását a kisebb és periférikusabb elhelyezkedésű településeken nagymértékben befolyásolja a terület gazdasági fejletlensége, a helybeli foglalkoztatás korlátozott volta és választékhiánya, amely az egyébként képzett helyi fiatalok elköltözéséhez vezet. A helyben foglalkoztatottak aránya ugyanis a legtöbb kistelepülés esetében 10-20% kö-zötti. A kistérség településein igen változatos a kisebbségek arányának alakulása (0-60%). Több település esetében a cigány kisebbség népességarányának növekedésével a felzárkóztató-, ill. kiegészítő képzésnek növekvő szerepe volna. A jelenlegi helyzet úgy értékelhető, hogy a települések még nem néptelenedtek vagy öregedtek el annyira, hogy kedvező gazdasági és infrastrukturális hatások esetén ne indulnának dinamikus fejlődésnek. A kistérség lakosságának kor szerinti összetétele: 0-2-év 3%, 3-5 év 3%, 6-14 év 9%, 15-59 év 61%: 27470 fő, ők alkotják az aktív korú lakosságot, valamint az 59 év felettiek 24%-ot képviselnek. A lakosság korösszetételére jellemző, hogy a települések többségében a 15 év alatti korosztály az összlakosság 18-32 %-át adja ki. A 60 év feletti lakosság aránya a települések többségében 24 % között változik. Ennél alacsonyabb az időskorú népesség számaránya Gyöngyösorosziban (18,1 %) és Halmajugrán (18,7 %), magasabb viszont Mátraszentimrén (31 %), Vámosgyörkön (30,5 %) és Vécsen (32,5 %), melyek a megyei átlagot is számottevően meghaladják. A települések népességfogyását és elöregedését a nagyobb városokból történő, az alacsony ingatlan árakkal és jó környezeti állapottal indokolt bevándorlás is csökkentheti. A demográfiai viszonyok alakulását a kisebb és periférikusabb elhelyezkedésű településeken nagymértékben befolyásolja a terület gazdasági fejletlensége, a helybeli foglalkoztatás korlátozott volta és választékhiánya, amely az egyébként képzett helyi fiatalok elköltözéséhez vezet. A helyben foglalkoztatottak aránya ugyanis a legtöbb kistelepülés esetében 10-20% kö-zötti. A kistérség településein igen változatos a kisebbségek arányának alakulása (0-60%). Több település esetében a cigány kisebbség népességarányának növekedésével a felzárkóztató-, ill. kiegészítő képzésnek növekvő szerepe volna. A jelenlegi helyzet úgy értékelhető, hogy a települések még nem néptelenedtek vagy öregedtek el annyira, hogy kedvező gazdasági és infrastrukturális hatások esetén ne indulnának dinamikus fejlődésnek. A kistérség lakosságának kor szerinti összetétele: 0-2-év 3%, 3-5 év 3%, 6-14 év 9%, 15-59 év 61%: 27470 fő, ők alkotják az aktív korú lakosságot, valamint az 59 év felettiek 24%-ot képviselnek. A lakosság korösszetételére jellemző, hogy a települések többségében a 15 év alatti korosztály az összlakosság 18-32 %-át adja ki. A 60 év feletti lakosság aránya a települések többségében 24 % között változik. Ennél alacsonyabb az időskorú népesség számaránya Gyöngyösorosziban (18,1 %) és Halmajugrán (18,7 %), magasabb viszont Mátraszentimrén (31 %), Vámosgyörkön (30,5 %) és Vécsen (32,5 %), melyek a megyei átlagot is számottevően meghaladják. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 1/1

30 29 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% Infrastrukturális adottság ▪Szélessávú Internet ▪Mindhárom mobilhálózat ▪Helyközi autóbusz- megállóhely ▪Közművesített, közúton elérhető ipari park ▪Fenti infrastruk- turális adottsá- gok együttesen Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) 0 2 0 22 0 Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) 0% 8% 0% 92% 0% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a

31 30 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Közlekedés Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Ipari parkok Pénzügyi szolgáltatások Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Kikötő ▪EUROVELO kerékpárút Mozgatórugó alcsoport Közmű ellátottság Oktatás Kultúra Telekommuni- káció Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Szakiskolai és speciális szakiskolai feladat-ellátási hely ▪Kollégiumi feladat-ellátási hely Mozgatórugó alcsoport

32 31 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Szociális ellátás Egészségügyi ellátás Szabadidős te- vékenységre és sportolásra al- kalmas infrastr. Egyéb infrastruktúra Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Szülészeti ellátás ▪Mentőállomás ▪Egészségügyi kommunikációs pont ▪Életház Mozgatórugó alcsoport Gazdaságfej- lesztési szervezetek Természeti adottságok Natura 2000 területek Közbiztonsági szolgálat Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Ipari kamara ▪Agrárkamara ▪Rotary típusú klub Mozgatórugó alcsoport Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

33 32 Az egészséges ivóvíz ellátás a települések mindegyikén szinte teljes körűen megoldott. A bekötött lakások aránya - az országos átlagnál valamivel magasabb - kb. 95-97%-os. Ennél megközelítőleg 10%-kal rosszabb a helyzet (tehát alacsonyabb a bekötött lakások aránya) Adácson, Gyöngyösorosziban és Vécsen. A vízminőséggel kapcsolatos problémák Adács, Kisnána, Visonta településeken adódhatnak, ahol nincs víztisztítás. A csapadékvíz elvezetés a térségben sem a külterületeken, sem a belterületeken nem megoldott. A vízelvezető árkok, csatornák sok helyen betemetésre kerültek vagy feliszapolódtak. 1999-ben a kistérség településeit a nagy mennyiségű csapadék miatt kialakuló árvizek jelentős mértékben érintették. A térség településeinek egy részén elindult a csatornázási program. A csatornahálózattal és szennyvíztisztítással nem rendelkező települések fejlesztési tervei között mindenhol szerepel ennek a kérdésnek a megoldása. A térség települései villamos energiával teljes körűen ellátottak mind a belterületen, mind a külterületi lakott helyek tekintetében. A települések zömmel a vezetékes gázhálózatba is bekapcsolódtak, míg a hegyvidéki területek gázenergiával történő ellátását tartályos gáz kiépítésével oldották meg. A települési szilárd hulladékok mennyisége és összetétele az életmód, az életszínvonal, a kapcsolódó fogyasztási szokások, a település városias, ill. falusias jellege, intézmény sűrűsége, mezőgazdasági tevékenysége függvényében a térségen belül is változó. A települések lerakó telepeinek néhány kivételtől eltekintve mindegyiknél szakszerűtlen az üzemeltetési technológia, valamint nem végezték el a lerakók környezetvédelmi felülvizsgálatát és az azt, követő rekultivációt. Megoldatlan a csapadékvíz elvezetés,- a csurgalékvíz összegyűjtés,- a napi földtakarás,- a hulladékkirepülés elkerülésére. Általában rossz a lerakóba vezető bekötő utak minősége, gyakori a bűzhatás. A kistérségben emellett több helyen illegális hulladéklerakók is találhatók. Települési szilárd hulladék lerakó helyek rekultivációjára önkormányzatok közötti együttműködés jött létre. Már 1997-ben a térségben a telefonnal ellátott lakások aránya 72,5% volt. Az egészséges ivóvíz ellátás a települések mindegyikén szinte teljes körűen megoldott. A bekötött lakások aránya - az országos átlagnál valamivel magasabb - kb. 95-97%-os. Ennél megközelítőleg 10%-kal rosszabb a helyzet (tehát alacsonyabb a bekötött lakások aránya) Adácson, Gyöngyösorosziban és Vécsen. A vízminőséggel kapcsolatos problémák Adács, Kisnána, Visonta településeken adódhatnak, ahol nincs víztisztítás. A csapadékvíz elvezetés a térségben sem a külterületeken, sem a belterületeken nem megoldott. A vízelvezető árkok, csatornák sok helyen betemetésre kerültek vagy feliszapolódtak. 1999-ben a kistérség településeit a nagy mennyiségű csapadék miatt kialakuló árvizek jelentős mértékben érintették. A térség településeinek egy részén elindult a csatornázási program. A csatornahálózattal és szennyvíztisztítással nem rendelkező települések fejlesztési tervei között mindenhol szerepel ennek a kérdésnek a megoldása. A térség települései villamos energiával teljes körűen ellátottak mind a belterületen, mind a külterületi lakott helyek tekintetében. A települések zömmel a vezetékes gázhálózatba is bekapcsolódtak, míg a hegyvidéki területek gázenergiával történő ellátását tartályos gáz kiépítésével oldották meg. A települési szilárd hulladékok mennyisége és összetétele az életmód, az életszínvonal, a kapcsolódó fogyasztási szokások, a település városias, ill. falusias jellege, intézmény sűrűsége, mezőgazdasági tevékenysége függvényében a térségen belül is változó. A települések lerakó telepeinek néhány kivételtől eltekintve mindegyiknél szakszerűtlen az üzemeltetési technológia, valamint nem végezték el a lerakók környezetvédelmi felülvizsgálatát és az azt, követő rekultivációt. Megoldatlan a csapadékvíz elvezetés,- a csurgalékvíz összegyűjtés,- a napi földtakarás,- a hulladékkirepülés elkerülésére. Általában rossz a lerakóba vezető bekötő utak minősége, gyakori a bűzhatás. A kistérségben emellett több helyen illegális hulladéklerakók is találhatók. Települési szilárd hulladék lerakó helyek rekultivációjára önkormányzatok közötti együttműködés jött létre. Már 1997-ben a térségben a telefonnal ellátott lakások aránya 72,5% volt. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 1/2

34 33 Az ellátottság magas arányának alakulásában meghatározó szerepe van Gyöngyösnek, ahol az ellátottság 82,1%-os. A többi településen ez az arány kb. 50 és 70 százalék között változik. A viszonylag jó ellátottság tényleges előnyeit ugyanakkor csökkenti a hírközlő hálózat korszerűtlen műszaki színvonala, viszont javítja a mobil telefonos lefedettség, illetve a szélessávú internet adta innovatív megoldások. A lakásállomány az utóbbi évtizedekben korszerűbbé vált. A települések többségében a '90-es évek közepe óta néhány (tíznél kevesebb) lakás épült évente. Nagyobb volt az építkezési kedv a Gyöngyös melletti települések egy részében is. A lakásállományban jelentős változást a 2003. évi lakásprogram sem hozott. A térségre vonatkoztatva nem eredményeztek tendenciózus javulást. Az ellátottság magas arányának alakulásában meghatározó szerepe van Gyöngyösnek, ahol az ellátottság 82,1%-os. A többi településen ez az arány kb. 50 és 70 százalék között változik. A viszonylag jó ellátottság tényleges előnyeit ugyanakkor csökkenti a hírközlő hálózat korszerűtlen műszaki színvonala, viszont javítja a mobil telefonos lefedettség, illetve a szélessávú internet adta innovatív megoldások. A lakásállomány az utóbbi évtizedekben korszerűbbé vált. A települések többségében a '90-es évek közepe óta néhány (tíznél kevesebb) lakás épült évente. Nagyobb volt az építkezési kedv a Gyöngyös melletti települések egy részében is. A lakásállományban jelentős változást a 2003. évi lakásprogram sem hozott. A térségre vonatkoztatva nem eredményeztek tendenciózus javulást. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 2/2

35 34 *Szálloda, gyógyszálloda, panzió **Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Térségi adat Országos átlag Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Térségi adat az országos átlag százalékában 0.010.02 0.04 59%56% 1.460.46 1.810.68 80%67%

36 35 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Szállítási, raktározási, postai és távközl... ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 1/4 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪3,288 ▪Község▪2,897 ▪Község▪1,776 ▪Község▪1,249 ▪Község▪2,168 ▪Község▪2,689 ▪Község▪1,552 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Abasár Adács Atkár Detk Domoszló Gyöngyöshalász Gyöngyösoroszi Munkanél- küliség (%) ▪6.75% ▪6.83% ▪6.14% ▪5.28% ▪7.22% ▪5.39% ▪12.51% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪581,088 ▪468,230 ▪552,620 ▪626,169 ▪597,623 ▪550,229 ▪331,495 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.252 ▪0.106 ▪0.104 ▪0.000 ▪0.967 ▪0.000

37 36 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 2/4 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪2,768 ▪Község▪3,220 ▪Község▪2,483 ▪Község▪1,345 ▪Község▪3,234 ▪Község▪1,100 ▪Község▪836 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Gyöngyöspata Gyöngyössolymos Gyöngyöstarján Halmajugra Karácsond Kisnána Ludas Munkanél- küliség (%) ▪8.68% ▪4.04% ▪5.67% ▪16.67% ▪7.71% ▪10.44% ▪9.92% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪432,528 ▪700,669 ▪587,293 ▪300,222 ▪480,408 ▪582,356 ▪398,374 Magas** kat. (db/fő) ▪0.428 ▪0.000 ▪1.526 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.249 ▪0.040 ▪0.000 ▪0.259 ▪0.000

38 37 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Szállítási, raktározási, postai és távközl... Települések főbb jellemzői 3/4 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪1,825 ▪Község▪547 ▪Község▪1,843 ▪Község▪3,378 ▪Község▪0▪0 ▪1,659 ▪Község▪2,016 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Markaz Mátraszentimre Nagyfüged Nagyréde Pálosvörösmart Szűcsi Vámosgyörk Munkanél- küliség (%) ▪4.80% ▪3.09% ▪12.31% ▪4.59% ▪8.00% ▪5.14% ▪3.90% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪708,400 ▪487,406 ▪387,380 ▪584,714 ▪559,218 ▪558,800 Magas** kat. (db/fő) ▪0.158 ▪110.12 6 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪1.129 ▪25.344 ▪0.000 ▪0.005 ▪0.000

39 38 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 4/4 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪725 ▪Község▪1,111 ▪Község▪1,205 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Vécs Visonta Visznek Munkanél- küliség (%) ▪9.66% ▪5.25% ▪4.92% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪413,888 ▪659,893 ▪412,131 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000

40 39 Települések egy mondatos jellemzése 1/12 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Abasár ▪„Utak minősége, járdák hiánya, művelődési ház hiánya, csapadékvízelvezetés.” ▪Adács ▪„Belterületi utak, járdák rossz állapota, csapadékvíz elvezető rendszer nem működik. Állati tetem gyűjtés nem működik.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Ipari park, betelepítési lehetőségek, munkahely teremtés, területek kiértékesítése (házhelyek kialakítása), mezőgazdaság (szőlő, oltvány).” ▪„Belterületi utak felújítása, buszmegállók felújítása, faluközpont átalakítása.”

41 40 Települések egy mondatos jellemzése 2/12 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Atkár ▪„A tőkeerős befektetők hiánya ill. kis száma miatt a községben kevés a munkalehetőség, ezeknek számát növelni kell.” ▪Detk ▪„Detk községben még nincs szennyvízcsatorna hálózat.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Az autópálya közelsége és a Károly Róbert Főiskola Tass-pusztán lévő intézetei, mint tudásbázis.” ▪„Életminőség javítása a szennyvízcsatorna építésével.”

42 41 Települések egy mondatos jellemzése 3/12 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Domoszló ▪„Szennyvízhálózat kiépítetlensége. Nincs faluház, vagy tájház. Visszafejlődő szövetkezetek, műveletlen területek növekszenek. Mezőgazdasági tevékenység jövedelmezőségének nehézségei. Turisztikai szolgáltatásaok egysíkúak.” ▪Gyöngyöshalá sz ▪„Az utak állapota felújításra szorul. A vízelvezető árkok kiépítettsége nem megoldott teljes mértékben a településen. A Művelődési Ház felújítása, és az Önkormányzat épületfelújítása. Parkok, játszóterek és szabadidőközpont kialakítása.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Rendelkezésre álló terület családi házak- vállalkozások számára. Szélessávú internetes hálózat kiépítése új lehetőségeket teremt. Turisztikai lehetőségek rendelkezésre állnak.” ▪„A település megközelíthetőségének javítása utak építésével, valamint változatos, tájképi értékekben gazdag terület kialakítása.”

43 42 Települések egy mondatos jellemzése 4/12 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Gyöngyösoros zi ▪„Önkormányzati ingatlanjaink leamortizálódott állapota, magas munkanélküliségi arány, a településen a munkalehetőség minimális, a lakosság elöregedett, magas az összlakossághoz viszonyítottan a kisebbség aránya, nincs a településen sportolási lehetőségre alkalmas épület.” ▪Gyöngyöspata ▪„Kevés munkalehetőség, patakok rendezetlensége, belterületi utak felújítása, mezőgazdaság fejlesztése.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Falusi turizmus, agroturizmus fellendítése, képzések szervezése, melyek elősegíthetik a foglalkoztatás bővítését, a munkahelyteremtést.” ▪„Turisztika, vendéglátás, ipari terület kialakítása, mezőgazdasági termékek feldolgozása, ásványvíz, gyógyvíz palackozása.”

44 43 Települések egy mondatos jellemzése 5/12 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Gyöngyössoly mos ▪„Turisztikai szálláslehetőségek kialakítása, Művelődési ház felújítása, falumúzeum létesítése, faluközpont kialakítása.” ▪Gyöngyöstarjá n ▪„Idősek otthonának kialakítása, faluház létrehozása, építési telkek közművesítése, ipari terület létrehozása, játszótér megépítése, szabadidőközpont kialakítása” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Változatos tájképi értékekben gazdag területek kialakítása, kiváló sportolási lehetőségek megvalósítása, turisztikai attrakciók növelése.” ▪„Változatos, tájképi értékekben gazdag területek kialakítása, turistaút-hálózat kiépítése, falusi szálláshelyek kialakítása.”

45 44 Települések egy mondatos jellemzése 6/12 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Halmajugra ▪„A nagyszámú roma kisebbséghez tartozó lakosság szociális helyzetéből fakadó társadalmi problémák megléte. Az alacsony iskolai végzettségű, kisjövedelmű vagy munkanélküli rétegek életmódjából fakadó környezeti társadalmi veszélyek (bűnözés, környezetszennyezés, stb.). A lakosság nagy része elöregedett, az ő ellátásuk is egyre nagyobb terhet ró az önkormányzatra.” ▪Karácsond ▪„A községi szennyvízhálózat kiépítése megoldatlan. Csak ezután kezdődhet meg az utak korszerűsítése és a vízelvezető rendszer felújítása.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Jó megközelíthetőség, jelentős az ipari tevékenységgel foglalkozó vállalkozások száma. Az infrastruktúra megfelelően kiépített. Lehetőségek adottak komplex képzési programok szervezésére, amelyek hiányszakmákból nyújtanak piacképes képzést a hátrányos helyzetű lakosságnak.” ▪„Életminőség javítása a településen a szennyvízhálózat kiépítésével, változatos, tájképi értékekben gazdag területek kialakítása.”

46 45 Települések egy mondatos jellemzése 7/12 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Kisnána ▪„Szennyvízcsatora és tisztítómű hiánya, Kisnánai Vár leromlott állapota, útfelújítások hiánya.” ▪Ludas ▪„Olyan közösségi ház kialakítása, mely teret biztosítana a helyi kisközösségeknek, alkalmas lehetne közművelődési rendezvények lebonyolítására.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Turizmus fejlesztése, mezőgazdasági termékek feldolgozása.” ▪„A régi általános iskola épületének e funkciók ellátására történő felújítása átalakítása. A településen halad át a Budapest- Miskolc vasúti fővonal, emellett fontos vasúti csomópont is. Az M3 autópálya és a 3 sz főút közelsége vállalkozások letelepedésére jó lehetőséget biztosíthat.”

47 46 Települések egy mondatos jellemzése 8/12 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Markaz ▪„A település jövőjét tekintve meghatározó tényező a jelenlegi népesség csökkenés. Községünk vonzó a letelepedni vágyók számára, ezáltal demográfiai növekedés érhető el. Törekednünk kell a lakosság helyben tartására (intézmények fenntartása, szolgáltatások minőségi javítása), valamint a letelepedni vágyók igényeinek kiszolgálására (építési telkek kialakítása, munkahelyek teremtése).” ▪Mátraszentimr e ▪„Idegenforgalmi attrakciók hiánya, közműinfrastruktúra egyoldalúsága (földgáz hiánya).” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Községünk egyik kitörési pontját a turisztikai adottságok kiaknázása jelentheti, hiszen változatos és minőségi kínálatot tudunk biztosítani a háttér infrastruktúra megteremtésével. Településünk elhelyezkedéséből, természeti környezetéből fakadóan kedvező helyzetben van az idegenforgalom szempontjából, ezért fontosnak tartjuk a sokrétű turisztikai jellegű beruházások megvalósítását.” ▪„Turizmus, idegenforgalom, kiváló sportolási lehetőségek megvalósítása, turisztikai attrakciók növelése.”

48 47 Települések egy mondatos jellemzése 9/12 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nagyfüged ▪„Munkanélküliek magas aránya, cigány lakosság magas aránya, település elöregedése, helyi foglalkoztatás hiánya.” ▪Nagyréde ▪„A község "hagyományos" gazdaságának leépülése, válsága (szőlő és bogyós gyümölcs termelés).” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Munkahelyteremtés, mezőgazdaság helyi lehetőségeinek kihasználása, autópálya közelsége.” ▪„A község logosztikai, közlekedési fekvésének kihasználása (ipari fejlesztések, turizmus, stb.) magas szintű munkakultúra.”

49 48 Települések egy mondatos jellemzése 10/12 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Pálosvörösma rt ▪„csapadékvíz elvezetése, továbbá házi szennyvizek bekötése.” ▪Szűcsi ▪„Szennyvízcsatorna hiánya. Belterületi utak, járdák rossz állapota, csapadékvíz elvezető rendzser és övárok rendszer hiányosságai. Állati tetem gyűjtés nem működik. Meglévő kommunális szilárd hulladék telep rekultiválásra szorul.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Művelődési Ház felújítása.” ▪„Helyi természeti adottságok kihasználása. Ipari park kialakítás. Új építési telkek kialakítása.”

50 49 Települések egy mondatos jellemzése 11/12 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Vámosgyörk ▪„Belterületi utak, járdák rossz állapota, csapadékvíz elvezető rendszer nem működik. Állati tetem gyűjtés nem működik.” ▪Vécs ▪„Utak, járdák rossz állapota, útmenti vízfolyások elhanyagoltsága.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Belterületi utak felújítása, buszmegállók építése, faluközpont átalakítása.” ▪„Változatos, tájképi értékekben gazdag területek kialakítása, szálláshelyek (falusi) kialakítása, a térség jó megközelíthetőségének kialakítása.”

51 50 Települések egy mondatos jellemzése 12/12 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Visonta ▪„Építési telkek hiánya.” ▪Visznek ▪„Út-és járdafelújítások, szennyvízberuházás, intézményfenntartó társulás, "gödrök".” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Ipari területek fejlesztése, turisztikai attrakciók fejlesztése.” ▪„Életminőséget javító szennyvízberuházás megvalósítása, változatos, tájképi értékekben gazdag területek kialakítása.”

52 51 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

53 52 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/2 A térségben 10 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 34 db fejlesztési intézkedés tartozik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése” ▪„Helyi turizmus ágazat fejlesztése” ▪„Helyi életminőség fejlesztése” ▪„Helyi vállalkozások fejlesztése” ▪„Helyi mezőgazdasági termékek előállításának, feldolgozásának fejlesztése” Fő fejlesztési prioritás ▪„Gazdasági környezet fejlesztése” ▪„Humán erőforrás fejlesztése” ▪„Helyi bio- és megújuló-energia ágazat fejlesztése” 52 3 db 7 db 4 db 2 db 4 db 1,312,607 1,170,065 991,810 805,331 159,911 Összes allokált forrás (EUR) Intézkedé- sek száma 5 db 3 db 2 db 131,973 89,454 88,626

54 53 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 2/2 A térségben 10 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 34 db fejlesztési intézkedés tartozik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Társadalmi tőke erősítése” ▪„Helyi erdőgazdálkodás és faipari ágazat fejlesztése” Fő fejlesztési prioritás 53 2 db 26,973 23,120 Összes allokált forrás (EUR) Intézkedé- sek száma

55 54 ▪Épített örökségek védelme, fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/10 A legtöbb forrás – 979,683 EUR – a(z) Épített örökségek védelme, fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Kulturális értékek megőrzése ▪Természeti örökségek megőrzése Fő fejlesztési prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Allokált forrás (EUR) 979,683 201,913 131,011

56 55 ▪Kulturális turizmus fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/10 A legtöbb forrás – 979,683 EUR – a(z) Épített örökségek védelme, fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése ▪Falusi turizmus fejlesztése ▪Szakmai turizmus fejlesztése ▪Természeti látványosságra épülő turizmus fejlesztése ▪Bor és gasztronómiai turizmus fejlesztése ▪Épített örökségre épülő turizmus fejlesztése Fő fejlesztési prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Allokált forrás (EUR) 59,726 457,190 414,246 38,532 23,120 161,838 15,413

57 56 ▪Szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/10 A legtöbb forrás – 979,683 EUR – a(z) Épített örökségek védelme, fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Alapszolgáltatások fejlesztése ▪Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése ▪Helyi média fejlesztése Fő fejlesztési prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Allokált forrás (EUR) 77,065 464,319 305,928 144,498

58 57 ▪Helyi szolgáltatások fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/10 A legtöbb forrás – 979,683 EUR – a(z) Épített örökségek védelme, fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Helyi termékek előállításának fejlesztése Fő fejlesztési prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Allokált forrás (EUR) 489,365 315,966

59 58 ▪Szőlő- és gyümölcságazat fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/10 A legtöbb forrás – 979,683 EUR – a(z) Épített örökségek védelme, fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Állattenyésztési ágazat fejlesztése ▪Szántóföldi növénytermesztés fejlesztése ▪Mezőgazdasági szolgáltatások fejlesztése Fő fejlesztési prioritás: Helyi mezőgazdasági termékek előállításának, feldolgozásának fejlesztése Allokált forrás (EUR) 28,900 19,267 111,744 0

60 59 ▪Tanácsadói szolgáltatások igénybevételének támogatása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/10 A legtöbb forrás – 979,683 EUR – a(z) Épített örökségek védelme, fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Információhoz, tudáshoz való hozzájutás támogatása ▪Helyi vállalkozások képzésének támogatása ▪Forrásokhoz való hozzáférés támogatása ▪Megvalósíthatósági tanulmányok támogatása Fő fejlesztési prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Allokált forrás (EUR) 73,211 35,643 23,119 0 0

61 60 ▪Hátrányos helyzetű és roma lakosság oktatásának elősegítése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 7/10 A legtöbb forrás – 979,683 EUR – a(z) Épített örökségek védelme, fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Szakmai tudás fejlesztése ▪Általános tudás fejlesztése Fő fejlesztési prioritás: Humán erőforrás fejlesztése Allokált forrás (EUR) 66,335 23,119 0

62 61 ▪Megújuló energiaforrásokra épülő fejlesztések Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 8/10 A legtöbb forrás – 979,683 EUR – a(z) Épített örökségek védelme, fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Biomassza hasznosítás fejlesztése Fő fejlesztési prioritás: Helyi bio- és megújuló-energia ágazat fejlesztése Allokált forrás (EUR) 50,093 38,533

63 62 ▪Fenntartható együttműködési formák támogatása Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 9/10 A legtöbb forrás – 979,683 EUR – a(z) Épített örökségek védelme, fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Környezettudatosság erősítése Fő fejlesztési prioritás: Társadalmi tőke erősítése Allokált forrás (EUR) 26,973 0

64 63 ▪Fafeldolgozás fejlesztése Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 10/10 A legtöbb forrás – 979,683 EUR – a(z) Épített örökségek védelme, fejlesztése fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Erdők értékének növelése és fenntartható erdőgazdálkodás Fő fejlesztési prioritás: Helyi erdőgazdálkodás és faipari ágazat fejlesztése Allokált forrás (EUR) 23,120 0

65 64 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

66 65 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektor Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta- tottság 10 legna- gyobb vállalk. Javaslatok 10 legfonto- sabb javaslat 9% 12% 23% 6% 17% 7% 0% 16% 5% 9% 47% 12% 4% 11% 4% 3% 0% 8% 2% 0% 44% 11% 0% 22% 0% 11% 18% 0% 10% 15% 0% 31% 26% 0% 10% 0% 50% 30% 0%

67 66 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 Szektor ▪„Egyéb tevékenység” ▪„Helyben termelt, vagy gyűjtött növényi nyersanyagok feldolgozottsági fokának emelését célzó fejlesztések, helyben termelt vagy gyűjtött mezőgazdasági termékek piacképességét javító bemutatók, versenyek. ▪Új, minőségjavító technológiák, beszerzésének támogatása a települések vállalkozói között. ▪Jó minőségű helyi termékek értékesítését növelő tevékenységek támogatása a vállalkozók között.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„15 db mikrovállalkozás fejlesztése, ezek közül 5 új, minőségjavító technológia kialakítása.”

68 2 67 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb szolgáltatás” ▪„Új, minőségjavító technológiák, beszerzésének támogatása a települések vállalkozói között. ▪Új, helyi szolgáltatások értékesítését növelő támogatás.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„10 db mikrovállalkozás épületfelújítása és berendezéseinek korszerűsítése,eszközeinek beszerzése várható a projekt elindítást követő második év végére.”

69 68 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb szolgáltatás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik 3 ▪„Szálláshelyek szolgáltatásainak bővítése.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„15 db falusi szálláshely szolgáltatásainak bővítése, kialakítása, amelyek megvalósítása a projekt elindítást követő első év végére várható.”

70 ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” 4 ▪„Szálláshelyek kialakítása, bővítése, szolgáltatások bővítése.” ▪„6 db falusi szálláshelykialakítás, bővítés,valósul meg a projekt elindítást követő második év végére.” 69 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

71 70 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb szolgáltatás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik 5 ▪„Turisták számára a lovászat bemutatását és a lovaglást szolgáló területek kialakításának támogatása. Vendéglő és szálláshelyek létrehozásának támogatása. Helyi üzletek, vendéglők, panziók bevonásával rekreációs infrastruktúra kifejlesztésének támogatása. Horgász és pihenő tavak infrastruktúra létrehozásának támogatása. Turistautak tanösvények kialakításának támogatása.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„5 db vízi, 2 db vadász, 3 db lovas turisztikai szolgáltatás fejlesztése amely megvalósítása a projekt elindítást követő második év végére várható. ▪.”

72 ▪„Kereskedelem, javítás” 6 ▪„Új, helyikereskedelmi szolgáltatások létrejöttének támogatása.” ▪„3 db helyi kereskedelmi szolgáltatási tevékenység kialakítása beindítása,a projekt elindítását követő második év végére.” 71 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor

73 72 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Egyéb szolgáltatás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik 7 ▪„Új, minőségjavító technológiák, beszerzésének támogatása a települések vállalkozói között. ▪Új, helyi szolgáltatások megjelenését, bevezetéssét növelő támogatás.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„2 db helyi szolgáltatási tevékenység kialakítása beindítása, 2 db már működő helyi szolgáltatás fejlesztése, a projekt elindítását követő második év végére.” Szektor

74 ▪„Egyéb tevékenység” 8 ▪„Turisták számára a lovászat bemutatását és a lovaglást szolgáló területek kialakításának támogatása. Vendéglő és szálláshelyek létrehozásának támogatása. Helyi üzletek, vendéglők, panziók bevonásával rekreációs infrastruktúra kifejlesztésének támogatása. Horgász és pihenő tavak infrastruktúra létrehozásának támogatása.” ▪„4 db vízi, 1 db lovas infrastruktúra kialakítása amely megvalósítása aprojekt elindítást követő második év végére várható.” 73 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

75 74 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb tevékenység” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik 9 ▪„Napelemek szereléséhez, gyártásához kapcsolódógépek, berendezések, felszerelésének támogatása a térség településeinek kedvezményezettjei körében.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„1 db megújuló energiával foglalkozó vállalkozás fejlesztése( 10 millió alatti fejlesztés) Domoszlón,amely megvalósítása a projekt elindítást követő második év végére várható.”

76 ▪„Egyéb szolgáltatás” 10 ▪„Szőlő és bor kultúrköréhez tartozó rendezvények támogatása (pl. szüret és szüreti mulatság, borfesztiválok), internetes honlapok létrehozása, hagyományos papír alapú tájékoztató kiadványok megjelentetése, kiállításokon történő megjelenés támogatása.” ▪„2 db rendezvény (borfesztivál, szüreti nap), 2 db internetes megjelenés, 2 db kiálításon való megjelenés, amely megvalósítása projekt elindítást követő első év végére várható.” 75 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

77 76 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

78 77 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 ▪„Épületek külső, belső felújítása és korszerűsítése, valamint bemutathatóvá tétele, szükség szerint új funkcióval való ellátása, továbbá hozzá kapcsolódó zöldterületek létrehozása, felújítása, megközelítését szolgáló utak, járdák kialakítása, felújítása. Épített és tárgyi örökségeket bemutató tematikus utak, tanösvények kialakításával új turisztikai szolgáltatások létrehozása.” Megoldási javaslat ▪„24 településen 24 épület felújításra kerül (templomok, kúriák, egyéb kastély-szerű épületek)a projekt elindítás követő második év végére” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

79 78 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 ▪„Helyi igények felmérésén alapuló integrált, térségi szolgáltató központ kialakításának támogatása, valamint faluházak létrehozása. ▪Egészségügyi ellátó helyek fejlesztésének támogatása, a lakosság közeli ellátásmódok figyelembevételével, a települések ellátó helyeinek körében” Megoldási javaslat ▪„5 db szolgáltatóház, 2 db piac, 8 db közpark és pihenőhely megújulása történik a projekt elindítás követő második év végére.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

80 79 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 ▪„Szabadtéri közösségi terek, közösségi házak, játszóterek, rendezvényterek, közparkok, klubövezetek sportpályák, tornatermek, könyvtárak kialakítása, külső-belső felújítása, korszerűsítése, közművesítése, eszközbeszerzés, új funkcióval való ellátása, felszerelések, berendezés, zöldfelület- növénytelepítés, utcabútorok, népi viseletek beszerzése, felújítása.” Megoldási javaslat ▪„Létrejön 5 db játszótér, 2 db szabadidőpark, 1 db rendezvénytér, projekt elindítás követő második év végére.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Fejlesztési téma

81 80 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 ▪„„Kézműves házak” kialakításával a tájhoz kötődő, helyi népművészeti, néprajzi értékek bemutathatóvá tétele. Hagyományőrző rendezvények, helytörténeti kiadványok, kiállítások, néprajzi gyűjtemények segítségével a kulturális örökség megőrzése az utókor számára. ▪Tematikus gyermektáborok, alkotótáborok révén a kézműves mesterségek felelevenítése.” Megoldási javaslat ▪„Megújul 5 db helyi értékeket bemutató faluház (kézművesház)a projekt elindítás követő második év végére.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

82 81 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 ▪„Helyi igények felmérésén alapuló integrált, szolgáltató központ kialakításának támogatása, valamint faluházak létrehozása,a lakosság közeli ellátásmódok figyelembevételével,pihenőparkok kialakítása.” Megoldási javaslat ▪„2 db védelem alatt nem álló épóületkülső felújítása, 3db pihenőpark kialakítása,a projekt elindítását követő második ▪év végére.” Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪„Egyéb infrastruktúra”

83 82 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 ▪„Szabadtéri rendezvényterek kialakítása, korszerűsítése, közművesítése. IKSZT épületén kívüli, attól elkülönült helyrajzi számmal rendelkező területeken megvalósuló szabadtéri rendezvény tér ( színpad) kialakírása. Rendezvények lebonyolításához kapcsolódó eszközök, felszerelések, berendezések beszrzése, népi viseletek beszerzése, felújítása. ▪Komplex Leader projekt: a rendezvénytér hasznostását elősegítheti a ÉM-41-SZF-2-01 sorszámú HPM, valaminta aÉM-41- GF-1-11 HPM amely a rendezvényekhez kapcsolódó vonzerő leltárt tartalmazza.” Megoldási javaslat ▪„15 db kulturális szolgáltatás biztosító szabadtéri rendezvény tér kialakítása( szípad),5 db hagyományőrző viselet-beszerzés, 5 db népi hangszer beszerzése civil szervezetek részére rendezvényekhez a projekt elindítás követő első év végére.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

84 83 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 ▪„A térségi sajátosságokra alapozó oktatások, képzések, hátrányos helyzetben lévők számára egzisztenciateremtő lehetőséget jelentenek. 1 db komplex oktatási program megvalósítása a négy hátrányos település roma lakossainak számára, amely segítségével javul a roma lakosság munkához való aktivitása, nő a speciális helyi termékek előállításához kapcsilódó ismeret. Kiemelt oktatási területek: életvezetési ismeretek, egészségügyi ismeretek, főzési ismeretek, kosárfonás, cigányzene.” Megoldási javaslat ▪„1 db komplex oktatási programmegvalósítása a négy hátrányos település roma lakosi számára, amely segítségével javul a roma lakosság munkához való aktivitás. Nő a speciális helyi termék előállításához kapcsolódó ismeret. Kiemelt oktatási területek: életvezetési ismeretek, egészségügyi ismeretek,főzési ismeretek, kosárfonás, cigányzene.Az oktatási program megvalósítása a projekt elindítását követő második év végére várható.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Oktatás” Fejlesztési téma

85 84 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 ▪„Természeti és történelmi tájkép, és az azt alkotó táji elemek állapotának javítását, illetve kialakítását célzó fejlesztések megvalósítása. Természeti örökségek (pl. fasorok, kőfolyások, források) bemutatására. Természeti objektumok egyedi védelme, bemutató létesítmények kialakítása.” Megoldási javaslat ▪„6 db természeti örökség megőrzése, fejlesztése, 2 db természeti érték védelem alá helyezése valósulmeg a projekt elindítás követő második év végére.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Természeti adottságok” Fejlesztési téma

86 85 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 9 ▪„” Megoldási javaslat ▪„” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„” Fejlesztési téma

87 86 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 3 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„” Megoldási javaslat ▪„” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„” Fejlesztési téma 10

88 87 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

89 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 88 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 1/62 Kód: ÉM-41-SzF-A-26 Sorszám: 3050 Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Intézkedés: Épített örökségek védelme, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térségben számos településen található műemlék vagy műemlék jellegű épület (pl. Gyöngyöspata,Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Domoszló,Kisnána, Visznek temploma, kisnánai vár, gyöngyössolymosi vízimalom), illetve helyi védelem alatt álló építmény. Minden településen fellelhető egy-egy lakóház, szoborkereszt, ivóvízkút, borospince, esetleg kastély (pl. Detk), melyeken felfedezhetők a térségre jellemző építészeti stílusjegyek. Helyzet/ adottság ▪A térségre jellemző épített örökségségünket képező értékek, épületek infrastruktúrája a mai kor igényeit nem elégíti ki, elhanyagolt, leromlott állapotban vannak. Az értékek régészeti feltárása (pl. markazi vár, pusztatemplom) vagy egyáltalán nem, vagy csak részben történt meg. A látványosságok általában önállóan jelennek meg, nem kapcsolódnak össze közös tematika által, így nincs nagy vonzerejük idegenforgalmi szemp Probléma/ lehetőség ▪Épületek külső, belső felújítása és korszerűsítése, valamint bemutathatóvá tétele, szükség szerint új funkcióval való ellátása, továbbá hozzá kapcsolódó zöldterületek létrehozása, felújítása, megközelítését szolgáló utak, járdák kialakítása, felújítása. Épített és tárgyi örökségeket bemutató tematikus utak, tanösvények kialakításával új turisztikai szolgáltatások létrehozása. Megoldási javaslat ▪24 településen 24 épület felújításra kerül (templomok, kúriák, egyéb kastély-szerű épületek)a projekt elindítás követő második év végére Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

90 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 89 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret115600 EUR▪Önkormányzatok100% 1040240 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága886133 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek70%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma24 db Allokáció Megoldási javaslatok 1/62 Kód: ÉM-41-SzF-A-26 Sorszám: 3050 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

91 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 90 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 2/62 Kód: ÉM-41-SzF-1-10 Sorszám: 3487 Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Intézkedés: Épített örökségek védelme, fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térségben számos településen található műemlék vagy műemlék jellegű épület. Minden településen fellelhető templom, egy-egy lakóház, szoborkereszt, ivóvízkút, borospince, esetleg kastély, helyi jelentőségű építmény, melyeken felfedezhetők a térségre jellemző építészeti stílusjegyek. Helyzet/ adottság ▪A térségre jellemző épített örökségségünket képező értékek. Az épületek, templomok belső infrastruktúrája sok esetben a mai kor igényeit nem elégíti ki. Probléma/ lehetőség ▪Települések falumegújítás és fejlesztés, vagy vidéki örökség keretében, illetve saját erőből külsőleg megújított épületekben külső megújítást kiegészítő belső felújítása. Megoldási javaslat ▪5 db településen falumegújítás és fejlesztés, vagy vidéki örökség keretében, illetve saját erőből külsőleg megújított épületekben, építményekben külső megújítást kiegészítő belső felújítása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪5 db településen falumegújítás és fejlesztés, vagy vidéki örökség keretében, illetve saját erőből külsőleg megújított épületekben külső megújítást kiegészítő, belső felújítása. Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

92 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 91 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret23387 EUR▪Önkormányzatok100% 75269 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága93550 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1927 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 2/62 Kód: ÉM-41-SzF-1-10 Sorszám: 3487 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

93 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 92 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 3/62 Kód: ÉM-41-SzF-A-23 Sorszám: 3300 Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Intézkedés: Kulturális értékek megőrzése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térségben sokszínű a néprajzi örökség, melyek között megemlíthetők a helyi gasztronómiai hagyományok, ünnepekhez kapcsolódó szokások, hagyományos kézműves foglalkozások (szövés, fafaragás) és termékek, palóc népi hagyományok, népi játékok (pl. csuhébabák), népdalok, néptáncok, mezőgazdasághoz kapcsolódó népi eszközök. Helyzet/ adottság ▪Jelentős a fel nem mért, dokumentálatlan néprajzi hagyaték a térségben. Számos hagyományőrző civil szervezet, kulturális egyesület, illetve Nyugdíjas Klub működik a településeken. Probléma/ lehetőség ▪„Kézműves házak” kialakításával a tájhoz kötődő, helyi népművészeti, néprajzi értékek bemutathatóvá tétele. Hagyományőrző rendezvények, helytörténeti kiadványok, kiállítások, néprajzi gyűjtemények segítségével a kulturális örökség megőrzése az utókor számára. ▪Tematikus gyermektáborok, alkotótáborok révén a kézműves mesterségek felelevenítése. Megoldási javaslat ▪Megújul 5 db helyi értékeket bemutató faluház (kézművesház)a projekt elindítás követő második év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

94 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 93 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19267 EUR▪Önkormányzatok100% 134095 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága111746 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1927 EUR ▪Természetes személyek70%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 3/62 Kód: ÉM-41-SzF-A-23 Sorszám: 3300 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

95 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 94 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 4/62 Kód: ÉM-41-SzF-7-06 Sorszám: 3504 Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Intézkedés: Kulturális értékek megőrzése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térségben sokszínű a néprajzi örökség, melyek között megemlíthetők a helyi gasztronómiai hagyományok, ünnepekhez kapcsolódó szokások, hagyományos kézműves foglalkozások (szövés, fafaragás) és termékek, palóc népi hagyományok, népi játékok (pl. csuhébabák), népdalok, néptáncok, mezőgazdasághoz kapcsolódó népi eszközök. Helyzet/ adottság ▪Számos hagyományőrző civil szervezet, kulturális egyesület, illetve Nyugdíjas Klub működik a településeken. Az idős korú lakosság emlékeiben még élnek a hagyományok, melyek így dokumentálásra kerülhetnek. Nem jellemző a közös hagyományokra épülő, együttműködésben megvalósuló programkínálat, többnyire csak helyi rendezvények (kiállítások, tárlatok) valósulnak meg. Probléma/ lehetőség ▪Hagyományőrző rendezvények, helytörténeti kiadványok, kiállítások, néprajzi gyűjtemények, népviselet, népdal, néptánc segítségével a kulturális örökség megőrzése az utókor számára. ▪Komplex Leader projekt: a rendezvények megvalósítását elősegítheti a ÉM-41-SZF-4-01 sorszámú HPM, valaminta a GF-1-11 HPM amely a rendezvényekhez kapcsolódó vonzerő leltárt tartalmazza Megoldási javaslat ▪20 db kulturális örökséget megőrző rendezvény (néptánc, népdal, népviselet, ) 5 db helytörténeti rendezvény (gyűjtemény, kiállítás) megvalósítása a projekt elindítás követő első év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪20 db kulturális örökséget megőrző rendezvény (néptánc, népdal, népviselet), 5 db helytörténeti rendezvény (gyűjtemény, kiállítás). Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

96 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 95 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret11560 EUR▪Önkormányzatok100% 60112 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága90167 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1927 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma25 db Allokáció Megoldási javaslatok 4/62 Kód: ÉM-41-SzF-7-06 Sorszám: 3504 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪LEADER - Komplex projekt ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

97 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 96 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 5/62 Kód: ÉM-41-SzF-A-30 Sorszám: 3292 Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Intézkedés: Természeti örökségek megőrzése Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A térség természetföldrajzi adottságainál fogva élőhely-típusokban gazdag, változatos terület, a tájkarakterek sokszínűsége jellemzi. A települések az észak-alföldi (Adács, Vámosgyörk, Visznek, Nagyfüged) és mátrai településekre oszthatók, a kiterjedt erdőterületek mellett számottevő a mezőgazdasági szántó, szőlő (gyümölcsös) és gyepterület. A Mátrai Tájvédelmi Körzethez tartozik:Abasár, Páloavörösmart, Kisnána, Domoszló, Markaz, Gyöngyössolymos és Mátraszentimre Visonta települések részei. Helyzet/ adottság ▪Az élőlények, a biológiai sokféleség, a természetes életközösségek, élőhelyek, a természeti táj megőrzése, helyreállítása társadalmi tevékenységek által valósítható meg. Probléma/ lehetőség ▪Természeti és történelmi tájkép, és az azt alkotó táji elemek állapotának javítását, illetve kialakítását célzó fejlesztések megvalósítása. Természeti örökségek (pl. fasorok, kőfolyások, források) bemutatására. Természeti objektumok egyedi védelme, bemutató létesítmények kialakítása. Megoldási javaslat ▪6 db természeti örökség megőrzése, fejlesztése, 2 db természeti érték védelem alá helyezése valósulmeg a projekt elindítás követő második év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

98 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 97 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret38533 EUR▪Önkormányzatok100% 92478 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága77065 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek70%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db Allokáció Megoldási javaslatok 5/62 Kód: ÉM-41-SzF-A-30 Sorszám: 3292 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

99 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 98 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 6/62 Kód: ÉM-41-SzF-1-14 Sorszám: 7048 Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Intézkedés: Természeti örökségek megőrzése Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A térség természetföldrajzi adottságainál fogva élőhely-típusokban gazdag, változatos terület, a tájkarakterek sokszínűsége jellemzi. Növény és állatvilága rendkívül gazdag, védett fajok pl. a piros mécsvirág, sugárkankalin, szibériai nőszirom, a császármadár, a nyuszt, a vadmacska. Helyzet/ adottság ▪Az élőlények, a biológiai sokféleség, a természetes életközösségek, élőhelyek, a természeti táj megőrzése, helyreállítása társadalmi tevékenységek által valósítható meg. A helyi társadalom körében csak csírájában van jelen a természetvédelmi szemlélet, kevés ismerettel, információval rendelkeznek ezen a területen, nincsenek tisztában a jogszabályi környezettel. Probléma/ lehetőség ▪A települések bel- és külterületein található természeti örökséget alkotó területek környezetvédelem feltételeinek megteremtése,környezetvédelmi napok tartása, környezettudatos nevelési programok megvalósítása. Megoldási javaslat ▪Dél-Mátra 24 településeinek bel- és külterületein található természeti örökséget alkotó területek környezetvédelem feltételeinek megteremtése,környezetvédelmi napok tartása, környezettudatos nevelési programok megvalósítása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Dél-Mátra 24 településeinek bel- és külterületein található természeti örökséget alkotó területek környezetvédelem feltételeinek megtermtése,, környezetvédelmi napok tartása, környezettudatos nevelési programok megvalósítása. Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

100 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 99 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret5780 EUR▪Önkormányzatok100% 34680 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága34680 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1927 EUR ▪Természetes személyek%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 6/62 Kód: ÉM-41-SzF-1-14 Sorszám: 7048 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

101 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 100 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 7/62 Kód: ÉM-41-SzF-1-13 Sorszám: 3497 Prioritás: Helyi örökségek megőrzése, fejlesztése Intézkedés: Természeti örökségek megőrzése Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok ▪A térség természetföldrajzi adottságainál fogva élőhely-típusokban gazdag, változatos terület, a tájkarakterek sokszínűsége jellemzi. Növény és állatvilága rendkívül gazdag, védett fajok pl. a piros mécsvirág, sugárkankalin, szibériai nőszirom, a császármadár, a nyuszt, a vadmacska. Helyzet/ adottság ▪Az élőlények, a biológiai sokféleség, a természetes életközösségek, élőhelyek, a természeti táj megőrzése, helyreállítása társadalmi tevékenységek által valósítható meg. A helyi társadalom körében csak csírájában van jelen a természetvédelmi szemlélet, kevés ismerettel, információval rendelkeznek ezen a területen, nincsenek tisztában a jogszabályi környezettel, nem ismerik a helyi védett növény és állatfajokat. Probléma/ lehetőség ▪A települések bel- és külterületein található természeti örökséget alkotó területek védettség alá helyezés feltételeinek megtermtése. Tájkataszter elkészítése. Ökológiai leltár elkészítése. A intézkedés során nem támogathatók a NATURA 2000 hatálya alá tartozó területek. Megoldási javaslat ▪3 db természeti érték megőrzése, védettség alá helyezés feltételeinek megteremtése. 3 db tájkataszter elkészítése, 3 db ökológiai leltár elkészítése a projekt elindítását követő második év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪3 db természeti érték megőrzése, védettség alá helyezés feltételeinek megteremtése. 3 db tájkataszter elkészítése, 3 db ökológiai leltár elkészítése. Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

102 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 101 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19267 EUR▪Önkormányzatok100% 647352 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága19266 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1927 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 7/62 Kód: ÉM-41-SzF-1-13 Sorszám: 3497 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

103 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 102 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 8/62 Kód: ÉM-41-GF-A-14 Sorszám: 3355 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪Néhány település kivételével pl( Vécs, Visznek, Atkát)minden településen találhatók mesterséges tavak, tározók turisztikai hasznosítása ma már nélkülözhetetlen. A horgászat, a vízi sportok (pl. vitorlázás, szörfözés) kedvelői számára páratlan kikapcsolódási lehetőségeket teremthetnek. Gazdag vadállomány él a Mátra erdeiben, valamint a Mátra alján tereplovaglásra alkalmas területek vannak. Helyzet/ adottság ▪A térségben a lovas turizmusban rejlő lehetőségek még kiaknázatlanok, nem jellemző a lovagoltatás, a bemutató jellegű lovas programok, nincsenek lovardák. Szükséges a túralovaglás, tereplovaglás népszerűsítése, megszervezése. Vadászatban rejlő turisztikai lehetőségek kiaknázatlanok. Vízi sportok űzéséhez szükséges feltételek megteremtése, kikötési helyek, sátorozás, higiénés ellátás. Probléma/ lehetőség ▪Turisták számára a lovászat bemutatását és a lovaglást szolgáló területek kialakításának támogatása. Vendéglő és szálláshelyek létrehozásának támogatása. Helyi üzletek, vendéglők, panziók bevonásával rekreációs infrastruktúra kifejlesztésének támogatása. Horgász és pihenő tavak infrastruktúra létrehozásának támogatása. Turistautak tanösvények kialakításának támogatása. Megoldási javaslat ▪5 db vízi, 2 db vadász, 3 db lovas turisztikai szolgáltatás fejlesztése amely megvalósítása a projekt elindítást követő második év végére várható. ▪. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

104 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 103 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19267 EUR▪Önkormányzatok45% 231196 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága115598 EUR▪Non-profit szervezetek45% ▪Egyházak45%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 8/62 Kód: ÉM-41-GF-A-14 Sorszám: 3355 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

105 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 104 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 9/62 Kód: ÉM-41-GF-A-20 Sorszám: 3359 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A mesterséges tavak, tározók turisztikai hasznosítása ma már nélkülözhetetlen. A horgászat, a vízi sportok (pl. vitorlázás, szörfözés) kedvelői számára páratlan kikapcsolódási lehetőségeket teremthetnek. Gazdag vadállomány él a térség erdeiben -vadásztársaságok, tereplovaglásra alkalmas területek. Helyzet/ adottság ▪A térségben a lovas turizmusban rejlő lehetőségek még kiaknázatlanok, nem jellemző a lovagoltatás, a bemutató jellegű lovas programok, nincsenek lovardák. Szükséges a túralovaglás, tereplovaglás népszerűsítése, megszervezése. Vadászatban rejlő turisztikai lehetőségek kiaknázatlanok. Vízi sportok űzéséhez szükséges feltételek megteremtése, kikötési helyek, sátorozás, higiénés ellátás. Probléma/ lehetőség ▪Turisták számára a lovászat bemutatását és a lovaglást szolgáló területek kialakításának támogatása. Vendéglő és szálláshelyek létrehozásának támogatása. Helyi üzletek, vendéglők, panziók bevonásával rekreációs infrastruktúra kifejlesztésének támogatása. Horgász és pihenő tavak infrastruktúra létrehozásának támogatása. Megoldási javaslat ▪4 db vízi, 1 db lovas infrastruktúra kialakítása amely megvalósítása aprojekt elindítást követő második év végére várható. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

106 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 105 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19267 EUR▪Önkormányzatok45% 177250 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága88625 EUR▪Non-profit szervezetek45% ▪Egyházak45%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 9/62 Kód: ÉM-41-GF-A-20 Sorszám: 3359 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

107 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 106 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 10/62 Kód: ÉM-41-GF-7-04 Sorszám: 3649 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség mesterséges tavai és tározói turisztikai hasznosítása ma már nélkülözhetetlen. A horgászat, a vízi sportok (pl. vitorlázás, szörfözés) kedvelői számára páratlan kikapcsolódási lehetőségeket teremthetnek. Gazdag vadállomány él a térség erdeiben.A Mátra déli része tereplovaglásra alkalmas terület. Helyzet/ adottság ▪A térségben a turizmusban rejlő lehetőségek még kiaknázatlanok, nem jellemző a helyi termékek értékesítése, a bemutatása. Nincsenek helyi termékek értékesítésére szolgáló helyi termékeket árusító boltok. Probléma/ lehetőség ▪Helyi üzletek, vendéglők, panziók bevonásával helyi adottságogokhoz igazodó helyi termékek ( pl. szőttes, szörp, kosár, gyertya, lekvár, aszalvány) értékesítésére szolgáló helyi termékek boltjának kialakítása. ▪Komplex Leader projekt: a ÉM-41-GF-1-03 HPME, ÉM-41-GF-1-04-HPME, ÉM-41-GF-1-05 HPME előállított termékek GF-1-10HPME -n keresztül értékesíthető, illetve az ÉM-41-SZF-2-01 HPME rendezvényein. Megoldási javaslat ▪3 db üzlet, vendéglő, panzió bevonásával létrejött helyi termékeket ( pl. szőttes, szörp, kosár, gyertya, lekvár, aszalvány) értékesítő bolthálózat kialakításának megvalósítása,amely projekt elindítást követő első év végére várható. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Üzlet, vendéglő, panzió bevonásával létrejött helyi termékeket ( pl. szőttes, szörp, kosár, gyertya, lekvár, aszalvány) értékesítő bolthálózat kialakítása. Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

108 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 107 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret39784 EUR▪Önkormányzatok60% 87852 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága79568 EUR▪Non-profit szervezetek60% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret19276 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 10/62 Kód: ÉM-41-GF-7-04 Sorszám: 3649 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪LEADER - Komplex projekt ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

109 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 108 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 11/62 Kód: ÉM-41-GF-A-08 Sorszám: 3362 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség területén több helyen is vannak turisták által látogatott látványosságok. Kiemelten keresik fel a térséget különböző vallási felekezethez tartozó látogatók. Helyzet/ adottság ▪A látogatók szállásigénye egyházi jellegű épületekhez kötődik. Több Egyházközség rendelkezik olyan épülettel, amelyben szálláshelyek kialakítása is lehetséges. Probléma/ lehetőség ▪Egyházközségi szálláshelyek kialakítása a pihenésre és nyugodt vallásgyakorlásra. Megoldási javaslat ▪2 db egyházi épület turistaszállássá alakítása, amelynek megvalósulása a projekt elindítást követő második év végére Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

110 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 109 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret57799 EUR▪Önkormányzatok0% 115598 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága57799 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak45%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 11/62 Kód: ÉM-41-GF-A-08 Sorszám: 3362 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

111 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 110 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 12/62 Kód: ÉM-41-GF-1-03 Sorszám: 3948 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪Vécs község vögyben megbúvó település, elhelyezkedése kiválóan alkalmas fiatal művészek alkotói szabatságának megvalósitására. A Önkormányzat rendelkezik olyan épülettel amelyből művésztelep, alkotóház kialakítása lehetséges. Helyzet/ adottság ▪Jelenleg a település nem tudja kihasználni a természeti értékeinek lehetőségeit. Az Önkormányzat rendelkezik olyan kihasználatlan épülettel amelyet új funkcióval ellátva ismét alkalmassá válna használatra. Probléma/ lehetőség ▪Fiatal művészek alkotói szabadságának megvalósitására művésztelep, alkotóház kialakítása, IKSZT épületén kívüli, attól elkülönült helyrajzi számmal rendelkező területen megvalósuló fejlesztés keretében. Megoldási javaslat ▪1 db művésztelep, alkotóház kialakítása. A fejlesztés munkahelyeket teremt, amely javítja a helyben élők foglalkoztatási esélyeit. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪1 db művésztelep, alkotóház kialakítása. Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

112 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 111 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret38534 EUR▪Önkormányzatok100% 38534 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága38534 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret7707 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 12/62 Kód: ÉM-41-GF-1-03 Sorszám: 3948 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Vécs ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

113 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 112 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 13/62 Kód: ÉM-41-GF-1-02 Sorszám: 3647 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térségben az elmúlt évtizedben igen aktív volt a szabadtéri sport élet. Mára azonban a sportolási lehetőségek beszűkültek. A települések sportpályái erősen leromlott állapotban vannk.A településeken még vannak sportot szerető és a sportért tenni akaró emberek. A tömegsport iránt ismét kezd nőni az érdeklődés. Helyzet/ adottság ▪A településeken jelenleg a szabadtéri sportolási lehetőségek igen beszűkültek. A települések szabadtéri sportpályái erősen leromlott állapotban vannk, felújításra szorulnak, hiányoznak a gyerpek kezeléséhez szükséges korszerű eszközök. Probléma/ lehetőség ▪Szabadtéri sportpályák felújítása, tömegsportként való használatra alkalmassá tétele, pályaborítások felújítása. Új pályaméretű ( kispályák) szabadtéri sportpályák létrehozása. Nézők kulturált elhelyezésének biztosítás ( lelátók, padok). ▪Nincs alapjogcím a megoldási javaslatban. Egyébként ez lehetne egyszerűen III-as tengely turizmus is. Megoldási javaslat ▪10 db rekreációt, és tömegsportot biztosító sportpályák felújítása, kialakítása, bővítése, amely megvalósítása a projekt elindítást követő második év végére várható. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪10 db rekreációt, és tömegsportot biztosító sportpályák felújítása, kialakítása, bővítése. Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

114 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 113 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19266 EUR▪Önkormányzatok100% 38532 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága38533 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 13/62 Kód: ÉM-41-GF-1-02 Sorszám: 3647 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

115 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 114 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 14/62 Kód: ÉM-41-GF-A-10 Sorszám: 3902 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪Visznek község térségében gazdag vadállomány él.A vadászat kiváló kikapcsolódási lehetőséget bztosít az ide érkező turisták számára. Helyzet/ adottság ▪Vadászatban rejlő turisztikai lehetőségek kiaknázatlanok,vadászházak nam tudnak szálláshelyet biztosítani. Probléma/ lehetőség ▪Vadászturizmus fejlesztése, szálláshelyek kialakítása. Megoldási javaslat ▪1 db projekt turisztikai szálláshely kialakítására Visznek községben,a projekt megkezdését követő második év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

116 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 115 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19267 EUR▪Önkormányzatok50% 38534 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága19267 EUR▪Non-profit szervezetek50% ▪Egyházak50%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 14/62 Kód: ÉM-41-GF-A-10 Sorszám: 3902 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

117 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 116 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 15/62 Kód: ÉM-41-GF-A-17 Sorszám: 3911 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Rekreációs, szabadidős szolgáltatásokra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪Az öt hátrányos település domborzati viszonyai nyomán kialakultak mesterséges tavak, tározók amelyek turisztikai hasznosítása ma már nélkülözhetetlen. A horgászat, a vízi sportok kedvelői számára páratlan kikapcsolódási lehetőségeket teremthetnek. Gazdag vadállomány él a községek erdeiben és sik területein, amelyek vadászturizmusnak biztosít lehetőséget. Helyzet/ adottság ▪Vadászatban rejlő turisztikai lehetőségek kiaknázatlanok.Vízi sportok űzéséhez szükséges szolgáltatások hiányoznak. Probléma/ lehetőség ▪Horgász és pihenő tavak szolgáltatásainak bővítése.Vadászturizmushoz kacsolódó szolgáltatások bővítése, új szolgáltatások létrehozásának támogatása. Megoldási javaslat ▪1 db horgász és pihenő tavak szolgáltatásainak bővítése, valamint 1 db Vadászturizmushoz kacsolódó szolgáltatások bővítése, a projekt elindítását követő második év végéreé. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

118 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 117 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19266 EUR▪Önkormányzatok0% 38532 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága19266 EUR▪Non-profit szervezetek50% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 15/62 Kód: ÉM-41-GF-A-17 Sorszám: 3911 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Gyöngyösoroszi, Halmajugra, Nagyfüged, Vécs, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

119 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 118 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 16/62 Kód: ÉM-41-GF-A-13 Sorszám: 3350 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Falusi turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség települései jelentős a helyi hagyományok, természeti értékekkel rendelkeznek, amely lehetőséget nyújt a falusi turizmusra. A Mátra közelsége, a domborzat a települések szerkezete biztosítja az erre épülő turizmust. Helyzet/ adottság ▪A helyi jellegzetességű hagyományok megtekintésére lenne kereslet más területekről, de szervezettség hiányában a látogatások esetlegesek. ▪A falusi turizmusra kevés a kialakított infrastruktúra, a meglévő szálláshelyek szolgáltatásai bővítésre szorulnak. Probléma/ lehetőség ▪Szálláshelyek szolgáltatásainak bővítése. Megoldási javaslat ▪15 db falusi szálláshely szolgáltatásainak bővítése, kialakítása, amelyek megvalósítása a projekt elindítást követő első év végére várható. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

120 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 119 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19267 EUR▪Önkormányzatok45% 308260 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága154130 EUR▪Non-profit szervezetek45% ▪Egyházak45%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db Allokáció Megoldási javaslatok 16/62 Kód: ÉM-41-GF-A-13 Sorszám: 3350 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

121 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 120 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 17/62 Kód: ÉM-41-GF-A-07 Sorszám: 3346 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Falusi turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség települései jelentős a helyi hagyományok, természeti értékekkel rendelkeznek, amely lehetőséget nyújt a falusi turizmusra. A Mátra közelsége, a domborzat a települések szerkezete biztosítja az erre épülő turizmust. Helyzet/ adottság ▪A helyi jellegzetességű hagyományok megtekintésére lenne kereslet más területekről, de szervezettség hiányában a látogatások esetlegesek. ▪A falusi turizmusra kevés a kialakított infrastruktúra, a meglévő szálláshelyek szolgáltatásai bővítésre szorulnak. Probléma/ lehetőség ▪Szálláshelyek kialakítása, bővítése, szolgáltatások bővítése. Megoldási javaslat ▪6 db falusi szálláshelykialakítás, bővítés,valósul meg a projekt elindítást követő második év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

122 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 121 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret38533 EUR▪Önkormányzatok45% 292890 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága146445 EUR▪Non-profit szervezetek45% ▪Egyházak45%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret7707 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 17/62 Kód: ÉM-41-GF-A-07 Sorszám: 3346 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

123 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 122 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 18/62 Kód: ÉM-41-GF-A-09 Sorszám: 3893 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Falusi turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪Az öt hátrányos települése jelentős a helyi hagyományokkal, természeti értékekkel rendelkezik, amely lehetőséget nyújt a falusi turizmusra. A Mátra közelsége, a domborzat a települések szerkezet biztosítja az erre épülő turizmust.Vécs község adottságai kiválóan alkalmasak falusi turizmusra. Helyzet/ adottság ▪A helyi jellegzetességű hagyományok megtekintésére lenne kereslet más területekről, de szervezettség hiányában a látogatások esetlegesek. ▪A falusi turizmusra nincs kialakított infrastruktúra. Probléma/ lehetőség ▪Vécs községben falusi szálláshelyek kialakítása,szolgáltatások bővítése Megoldási javaslat ▪2 db projekt fajusi szálláshelyek kialakítására,a projekt elindítását követő második év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

124 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 123 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret65505 EUR▪Önkormányzatok50% 131010 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága65505 EUR▪Non-profit szervezetek50% ▪Egyházak50%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret19267 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 18/62 Kód: ÉM-41-GF-A-09 Sorszám: 3893 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Vécs ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

125 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 124 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 19/62 Kód: ÉM-41-GF-4-01 Sorszám: 3634 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Falusi turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség települései jelentős a helyi hagyományok, természeti értékekkel rendelkeznek, amely lehetőséget nyújt a falusi turizmusra. A Mátra közelsége, a domborzat a települések szerkezete biztosítja az erre épülő turizmust. Helyzet/ adottság ▪A falusi turizmus keretében az idelátogató vendégek számára kevés a kialakított program, rendezvény. Térségi szintű, mikrotérségi szintű rendezvények, programok hiányoznak. Probléma/ lehetőség ▪A falusi turizmus keretében az idelátogató vendégek számára helyi népi hagyományokat, töténelmi színhelyeket, eseményeket, bemutató programok, rendezvények szervezeése.Kistérségi szintű, mikrotérségi szintű rendezvények, programok megvalósítása. Megoldási javaslat ▪5 db települések által közösen, kistérségi, illetve mikrotérségi együttműködés keretében megrendezett rendezvények térségi együttműködések, megvalósítása a projekt elindítást követő második év végére várható. 1 db kistérségi rendezvénynaptár és kiadvány elkészítése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪A települések által közösen, kistérségi, illetve mikrotérségi együttműködés keretében megrendezett rendezvények, térségi együttműködések. Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

126 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 125 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret9633 EUR▪Önkormányzatok100% 38534 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága48166 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1927 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 19/62 Kód: ÉM-41-GF-4-01 Sorszám: 3634 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪LEADER - Rendezvény ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

127 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 126 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 20/62 Kód: ÉM-41-GF-A-19 Sorszám: 3332 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Bor és gasztronómiai turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A tervezési területen fekszik a történelmi hagyományokkal rendelkező Mátrai Borvidék, melyhez tartozó települések szőlőterülete mintegy 7000 hektár. A sokszínű természeti adottságoknak és a különböző mikroklímáknak köszönhetően nagyon sokféle bor termelhető a térségben. A palóc népi hagyományok nagymértékű hatást gyakoroltak az itt élőkre, ennek nyomai főként a gasztronómiában fedezhetőek fel. Helyzet/ adottság ▪A borturizmus, mint a bor készítésének bemutatására és fogyasztására alapozott szabadidős tevékenység fellendítése bevételt jelent az ezzel közvetlenül, vagy akár csak közvetve is foglalkozó vállalkozóknak, továbbá jó reklámot nyújt a vidék borai számára, így fokozza az azok iránti keresletet. Lényeges a pincék megfelelő állapota, valamint a szálláshelyek léte, azok minősége, helyi termékek, komplex csomagok. Probléma/ lehetőség ▪Szőlő és bor kultúrköréhez tartozó rendezvények támogatása (pl. szüret és szüreti mulatság, borfesztiválok), internetes honlapok létrehozása, hagyományos papír alapú tájékoztató kiadványok megjelentetése, kiállításokon történő megjelenés támogatása, információs táblarendszer kialakítása, információs pontok, szolgáltató központok, bormúzeumok (vinotékák) létrehozása, tájjellegű ételeket és italokat felszolgáló vendéglátó egységek kialakítása, fejlesztése, szálláshelyek mennyiségi és minőségi fejlesztése. Megoldási javaslat ▪5 db borkóstoló, vagy gaszto-bemutató terem kialakítása, amely projekt elindítást követő második év végére várható. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

128 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 127 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret38533 EUR▪Önkormányzatok45% 154130 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága77065 EUR▪Non-profit szervezetek45% ▪Egyházak45%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 20/62 Kód: ÉM-41-GF-A-19 Sorszám: 3332 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

129 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 128 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 21/62 Kód: ÉM-41-GF-A-12 Sorszám: 3331 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Bor és gasztronómiai turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A tervezési területen fekszik a történelmi hagyományokkal rendelkező Mátrai Borvidék, melyhez tartozó települések szőlőterülete mintegy 7000 hektár. A sokszínű természeti adottságoknak és a különböző mikroklímáknak köszönhetően nagyon sokféle bor termelhető a térségben. A palóc népi hagyományok nagymértékű hatást gyakoroltak az itt élőkre, ennek nyomai főként a gasztronómiában fedezhetőek fel. Helyzet/ adottság ▪A borturizmus, mint a bor készítésének bemutatására és fogyasztására alapozott szabadidős tevékenység fellendítése bevételt jelent az ezzel közvetlenül, vagy akár csak közvetve is foglalkozó vállalkozóknak, továbbá jó reklámot nyújt a vidék borai számára, így fokozza az azok iránti keresletet. Lényeges a pincék megfelelő állapota, valamint a szálláshelyek léte, azok minősége, helyi termékek, komplex csomagok. Probléma/ lehetőség ▪Szőlő és bor kultúrköréhez tartozó rendezvények támogatása (pl. szüret és szüreti mulatság, borfesztiválok), internetes honlapok létrehozása, hagyományos papír alapú tájékoztató kiadványok megjelentetése, kiállításokon történő megjelenés támogatása. Megoldási javaslat ▪2 db rendezvény (borfesztivál, szüreti nap), 2 db internetes megjelenés, 2 db kiálításon való megjelenés, amely megvalósítása projekt elindítást követő első év végére várható. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

130 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 129 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret7707 EUR▪Önkormányzatok45% 77066 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága38533 EUR▪Non-profit szervezetek45% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db Allokáció Megoldási javaslatok 21/62 Kód: ÉM-41-GF-A-12 Sorszám: 3331 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

131 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 130 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 22/62 Kód: ÉM-41-GF-A-05 Sorszám: 3338 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Bor és gasztronómiai turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás ▪A tervezési területen fekszik a történelmi hagyományokkal rendelkező Mátrai Borvidék, melyhez tartozó települések szőlőterülete mintegy 7000 hektár. A sokszínű természeti adottságoknak és a különböző mikroklímáknak köszönhetően nagyon sokféle bor termelhető a térségben, valamint jelentős számban élnek nemzetiségi csoprtok (szovák)akik őrzik szokszinű a gasztronómiájukat. Helyzet/ adottság ▪A borturizmus, mint a bor készítésének bemutatására és fogyasztására alapozott szabadidős tevékenység fellendítése bevételt jelent az ezzel közvetlenül, vagy akár csak közvetve is foglalkozó vállalkozóknak, továbbá jó reklámot nyújt a vidék borai számára, így fokozza az azok iránti keresletet. Lényeges a pincék megfelelő állapota, valamint a helyi termékek, vásárlási lehetőségek megteremtése. Probléma/ lehetőség ▪Vinotékák létrehozása, tájjellegű ételeket és italokat felszolgáló kereskedelmi egységek mennyiségi és minőségi kialakítása fejlesztése. Megoldási javaslat ▪2 db borárusítóhely,és 2 db kereskedelmi egység kialakítása,a projekt elindítást követő második év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

132 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 131 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19267 EUR▪Önkormányzatok45% 77066 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága38533 EUR▪Non-profit szervezetek45% ▪Egyházak45%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 22/62 Kód: ÉM-41-GF-A-05 Sorszám: 3338 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

133 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 132 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 23/62 Kód: ÉM-41-GF-1-07 Sorszám: 3928 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Bor és gasztronómiai turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Gyöngyösoroszi és Vécs területe a történelmi hagyományokkal rendelkező Mátrai Borvidék része.Kiemelkedő szőlő- és bortermelő települések. A sokszínű természeti adottságoknak és a különböző mikroklímáknak köszönhetően nagyon sokféle bor termelhető a térségben. Helyzet/ adottság ▪A borturizmus, mint a bor készítésének bemutatására és fogyasztására alapozott szabadidős tevékenység fellendítése bevételt jelent az ezzel közvetlenül, vagy akár csak közvetve is foglalkozó vállalkozóknak, továbbá jó reklámot nyújt a vidék borai számára, így fokozza az azok iránti keresletet. A turizmus sikere ráébreszti a helyi lakosságot arra, hogy érdemes a turizmusba fektetni. Probléma/ lehetőség ▪Borturizmushoz kapcsolódó internetes honlapok létrehozása, hagyományos papír alapú tájékoztató kiadványok megjelentetése. Megoldási javaslat ▪Borturizmushoz kapcsolódó internetes honlapok létrehozása, hagyományos papír alapú tájékoztató kiadványok megjelentetése, a projekt elindítását követő első év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Internetes honlapok létrehozása, hagyományos papír alapú tájékoztató kiadványok megjelentetése, Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

134 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 133 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret3854 EUR▪Önkormányzatok100% 15414 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága7707 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1927 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 23/62 Kód: ÉM-41-GF-1-07 Sorszám: 3928 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Gyöngyösoroszi, Vécs ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

135 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 134 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 24/62 Kód: ÉM-41-GF-1-05 Sorszám: 3643 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Kulturális turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A kulturális örökség elemeinek, a mai kultúrát, művészeteket bemutató programoknak, rendezvényeknek, és a vallási helyszíneknek a turisztikai célú hasznosítása azonban nem jellemző térségi szinten, illetve a települési szinten is csak csírájában van jelen. Helyzet/ adottság ▪A kulturális örökségek szempontjából fontos, hogy a vallási épületek megőrizzék azokat a még fellehető értékeket, amelyek a vidéki életformából adódnak, lehetőséget kell biztosítani a tradíciók, népszokások élővé tételére, fennmaradására, növelni kell a térség vallási kulturális kínálatát, meg kell ismertetni az embereket a különböző helyi kultúrákkal, vallásokkal. Probléma/ lehetőség ▪Települések falumegújítás és fejlesztés, vagy vidéki örökség keretében, illetve saját erőből külsőleg megújított vallási létesítmények külső megújítást kiegészítő belső felújítása (pl. burkolatok, orgonák, padok). Megoldási javaslat ▪5 db falumegújítás és fejlesztés, vagy vidéki örökség keretében, illetve saját erőből külsőleg megújított vallási létesítmény belső megújítása,amely megvalósítása a projekt elindítást követő második év végére várható. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Falumegújítás és fejlesztés, vagy vidéki örökség keretében, illetve saját erőből külsőleg megújított vallási létesítmény belső megújítása. Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

136 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 135 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret12000 EUR▪Önkormányzatok100% 38532 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága59726 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1927 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 24/62 Kód: ÉM-41-GF-1-05 Sorszám: 3643 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

137 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 136 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 25/62 Kód: ÉM-41-GF-4-02 Sorszám: 3639 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Épített örökségre épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség településein található épített örökség, fellelhető erre épülő turizmus. Helyzet/ adottság ▪Az épített örökség megtekintésére lenne kereslet más területekről, de szervezettség hiányában a látogatások esetlegesek. Probléma/ lehetőség ▪Az épített örökség bemutatására épülő rendezvények, pincesorok- borfesztivál, templomok- egyházi orgona hangverseny, koncert megszervezésének támogatása. Megoldási javaslat ▪5 db épített örökséghez kapcsolódó szolgáltatás (borfesztivál,egyházi orgona hangverseny,koncert)amely megvalósítása a projekt elindítást követő első év végére várható. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Épített örökséghez kapcsolódó szolgáltatás (borfesztivál, egyházi orgona hangverseny, koncert ). Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

138 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 137 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret7708 EUR▪Önkormányzatok100% 38532 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága38532 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1927 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 25/62 Kód: ÉM-41-GF-4-02 Sorszám: 3639 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪LEADER - Rendezvény ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

139 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 138 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 26/62 Kód: ÉM-41-GF-1-06 Sorszám: 3653 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Szakmai turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térség néhány településén van konferenciaturizmusra alkalmas szakmai érték. ▪A térség néhány településén vannak turisták által látogatott szakmai látványosságok. Helyzet/ adottság ▪Szakmai konferenciákra lenne érdeklődés más területekről, de szervezettség hiányában ezek nem megvalósíthatók, a látogatások esetlegesek. Probléma/ lehetőség ▪Települések falumegújítás és fejlesztés keretében vagy saját erőből külsőleg megújított létesítmények külső megújítást kiegészítő belső felújítása a kistérség településeinek területén. Megoldási javaslat ▪3 db falumegújítás és fejlesztés keretében vagy saját erőből külsőleg megújított létesítmény belső megújítása ( szakmai rendezvények tartására céljából) amely megvalósítása a projekt elindítást követő második év végére várható. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Falumegújítás és fejlesztés keretében vagy saját erőből külsőleg megújított létesítmény belső megújítása ( szakmai rendezvények tartására céljából). Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

140 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 139 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19267 EUR▪Önkormányzatok100% 46240 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága23120 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 26/62 Kód: ÉM-41-GF-1-06 Sorszám: 3653 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

141 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 140 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 27/62 Kód: ÉM-41-GF-A-21 Sorszám: 3482 Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése Intézkedés: Természeti látványosságra épülő turizmus fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Több településen található speciális földtani alakzat. Helyzet/ adottság ▪A speciális földtani alakzatok a természeti értékei, és a biodiverzitás megőrzése jelenleg nem megoldott. ▪A természeti látványosság bemutatása tudatosítja a helyi lakosság és a turisták körében a természet védelmének fontosságát. Hozzájárul az ökoszisztéma megőrzéséhez, a turista környezeti neveléséhez, kis csoportokban, a legkevesebb kár okozásával, a környezetért felelősséget vállaló látogatás legyen. Probléma/ lehetőség ▪A településeken található speciális földtani alakzatok a turisták számára látogathatóvá tétele. Megoldási javaslat ▪A településen található speciális földtani alakzatok turisták számára látogathatóvá tétele esetén már a projekt elindítást követő második évtől több turista megjelenése várható. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

142 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 141 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret15413 EUR▪Önkormányzatok45% 30826 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások45% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága15413 EUR▪Non-profit szervezetek45% ▪Egyházak45%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek45%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 27/62 Kód: ÉM-41-GF-A-21 Sorszám: 3482 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

143 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 142 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 28/62 Kód: ÉM-41-SzF-A-27 Sorszám: 3302 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Közigazgatási, humán, egészségügyi, szociális, kulturálisszolgáltatások terén, a Dél-Mátra Helyi Közösség településein az Önkormányzatok lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek a lakosság alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében. Helyzet/ adottság ▪A szolgáltatások biztosítása döntően tárgyi infrastruktúra hiányában, vagy nem megfelelő állapotuk miatt hátrányosan hat a térség fejlődésére. ▪Az alacsony fizikai és infrastrukturális állapotok miatt, az intézmények nem tudják megfelelő minőségben ellátni a rájuk eső feladatokat. Probléma/ lehetőség ▪Helyi igények felmérésén alapuló integrált, térségi szolgáltató központ kialakításának támogatása, valamint faluházak létrehozása. ▪Egészségügyi ellátó helyek fejlesztésének támogatása, a lakosság közeli ellátásmódok figyelembevételével, a települések ellátó helyeinek körében Megoldási javaslat ▪5 db szolgáltatóház, 2 db piac, 8 db közpark és pihenőhely megújulása történik a projekt elindítás követő második év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

144 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 143 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret115600 EUR▪Önkormányzatok100% 372225 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága310188 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret7707 EUR ▪Természetes személyek70%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db Allokáció Megoldási javaslatok 28/62 Kód: ÉM-41-SzF-A-27 Sorszám: 3302 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

145 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 144 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 29/62 Kód: ÉM-41-SzF-A-29 Sorszám: 3976 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪településein az Önkormányzatok lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek a lakosság alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében. Helyzet/ adottság ▪A szolgáltatások biztosítása döntően tárgyi infrastruktúra hiányában, vagy nem megfelelő állapotuk miatt hátrányosan hat a térség fejlődésére. ▪Az alacsony fizikai és infrastrukturális állapotok miatt, az intézmények nem tudják megfelelő minőségben ellátni a rájuk eső feladatokat. Probléma/ lehetőség ▪Helyi igények felmérésén alapuló integrált, szolgáltató központ kialakításának támogatása, valamint faluházak létrehozása,a lakosság közeli ellátásmódok figyelembevételével,pihenőparkok kialakítása. Megoldási javaslat ▪2 db védelem alatt nem álló épóületkülső felújítása, 3db pihenőpark kialakítása,a projekt elindítását követő második ▪év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

146 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 145 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret38533 EUR▪Önkormányzatok100% 115597 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága96331 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek70%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 29/62 Kód: ÉM-41-SzF-A-29 Sorszám: 3976 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Gyöngyösoroszi, Halmajugra, Nagyfüged, Vécs, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

147 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 146 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 30/62 Kód: ÉM-41-GF-1-04 Sorszám: 3624 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A kistérség több településén a közbiztonság nem megfelelő.A települések egy részén működik polgárőrség. A térségben sok innovatív ötlet fogalmazódik meg a vagyonvédelem és közbiztonság megoldására, amelyek szervezettség és szakmai támogatás hiányában nem valósulnak meg. Helyzet/ adottság ▪A kistérség több településén a közbiztonság nem megfelelő. A térségben sok innovatív ötlet fogalmazódik meg ennek megoldására. A közbiztonság javítása érdekében vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése indokolt. Probléma/ lehetőség ▪A közbiztonság és vagyonvédelem javítása érdekében vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése indokolt a felumegújítás és fejlesztés célterületei körében megnevezett tevékenységeken,településrészeken kívül. Megoldási javaslat ▪4 db a közbiztonságot és vagyonvédelemet javító vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése a felumegújítás és fejlesztés célterületei körében megnevezett tevékenységeken,településrészeken kívül, projekt elindítást követő második év végére várhatóan. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪4 db a közbiztonságot és vagyonvédelemet javító vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése. Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

148 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 147 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19267 EUR▪Önkormányzatok100% 92480 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága46240 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1927 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 30/62 Kód: ÉM-41-GF-1-04 Sorszám: 3624 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

149 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 148 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 31/62 Kód: ÉM-41-SzF-1-09 Sorszám: 3997 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Alapszolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A hátrányos település Önkormányzatai lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek a lakosság alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében. A térség településein döntően jelen vannak az alapszolgáltatások. Helyzet/ adottság ▪A szolgáltatások biztosítása döntően tárgyi infrastruktúra hiányában, vagy nem megfelelő állapotuk miatt hátrányosan hat a térség fejlődésére. ▪Az alacsony fizikai és infrastrukturális állapotok miatt, az intézmények nem tudják megfelelő minőségben ellátni a rájuk eső ▪feladatokat.A roma lakosságegészségi állapota igen rossz.Szükséges az egészségügyi ellátást végző helyek speciális fejlesztése. Probléma/ lehetőség ▪Egészségügyi felvilágosító programok, rendezvények szervezése. A rendezvényekhez szükséges eszközök beszerzése, a beadott kérelmek értékének 20% -áig. Megoldási javaslat ▪2 db lakosság közeli egészségügyi szolgáltatás javító,felvilágosító program megvalósítása, kialakítása a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzésekkel a projekt elindítás követő első év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪2 db lakosság közeli egézszégügyi szolgáltatást javító, felvilágosító program megvalósítása, a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzésekkel. Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

150 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 149 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret11560 EUR▪Önkormányzatok100% 23120 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága11560 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 31/62 Kód: ÉM-41-SzF-1-09 Sorszám: 3997 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Gyöngyösoroszi, Halmajugra, Nagyfüged, Vécs, Visznek ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

151 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 150 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 32/62 Kód: ÉM-41-SzF-A-25 Sorszám: 3319 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térség számos településén nem áll rendelkezésre a megfelelő infrastruktúra ahhoz, hogy a helyi lakosság kulturális és sport jellegű tevékenységek iránti igényét megfelelő körülmények között kielégíthesse. Helyzet/ adottság ▪A fiatalok és idősek az arra kialakított terek hiányában csak korlátozottan tudnak találkozni, eszmét cserélni, szórakozni. Hagyományőrző eszközök, rendezvények feltételei hiányoznak. Probléma/ lehetőség ▪Szabadtéri közösségi terek, közösségi házak, játszóterek, rendezvényterek, közparkok, klubövezetek sportpályák, tornatermek, könyvtárak kialakítása, külső-belső felújítása, korszerűsítése, közművesítése, eszközbeszerzés, új funkcióval való ellátása, felszerelések, berendezés, zöldfelület-növénytelepítés, utcabútorok, népi viseletek beszerzése, felújítása. Megoldási javaslat ▪Létrejön 5 db játszótér, 2 db szabadidőpark, 1 db rendezvénytér, projekt elindítás követő második év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

152 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 151 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret38533 EUR▪Önkormányzatok100% 152468 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága127057 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1927 EUR ▪Természetes személyek70%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db Allokáció Megoldási javaslatok 32/62 Kód: ÉM-41-SzF-A-25 Sorszám: 3319 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

153 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 152 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 33/62 Kód: ÉM-41-SzF-7-07 Sorszám: 3536 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térség számos településén nem áll rendelkezésre a megfelelő infrastruktúra ahhoz, hogy a helyi lakosság és az idelátogatók kulturális és sport jellegű tevékenységek iránti igényét megfelelő körülmények között kielégíthesse. Helyzet/ adottság ▪A fiatalok és idősek és az idelátogató turisták az arra kialakított terek hiányában csak korlátozottan tudnak szabadtéri rendezvényeken résztvenni, találkozni, szórakozni. Hagyományőrző eszközök, rendezvények feltételei hiányoznak. Probléma/ lehetőség ▪Szabadtéri rendezvényterek kialakítása, korszerűsítése, közművesítése. IKSZT épületén kívüli, attól elkülönült helyrajzi számmal rendelkező területeken megvalósuló szabadtéri rendezvény tér ( színpad) kialakírása. Rendezvények lebonyolításához kapcsolódó eszközök, felszerelések, berendezések beszrzése, népi viseletek beszerzése, felújítása. ▪Komplex Leader projekt: a rendezvénytér hasznostását elősegítheti a ÉM-41-SZF-2-01 sorszámú HPM, valaminta aÉM-41- GF-1-11 HPM amely a rendezvényekhez kapcsolódó vonzerő leltárt tartalmazza. Megoldási javaslat ▪15 db kulturális szolgáltatás biztosító szabadtéri rendezvény tér kialakítása( szípad),5 db hagyományőrző viselet-beszerzés, 5 db népi hangszer beszerzése civil szervezetek részére rendezvényekhez a projekt elindítás követő első év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪15 db kulturális szolgáltatás biztosító szabadtéri rendezvény tér kialakítása ( színpad), 5 db hagyományőrző viselet beszerzés, 5 db népi hangszer beszerzése. Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

154 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 153 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19267 EUR▪Önkormányzatok100% 94327 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága78606 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1927 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db Allokáció Megoldási javaslatok 33/62 Kód: ÉM-41-SzF-7-07 Sorszám: 3536 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪LEADER - Komplex projekt ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

155 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 154 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 34/62 Kód: ÉM-41-SzF-A-24 Sorszám: 3978 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪Az öt hátrányos községben nem áll rendelkezésre a megfelelő infrastruktúra ahhoz, hogy a helyi lakosság kulturális és sport jellegű tevékenységek iránti igényét megfelelő körülmények között végezhesse. Helyzet/ adottság ▪A fiatalok és idősek az arra kialakított terek hiányában csak korlátozottan tudnak találkozni, eszmét cserélni, szórakozni. Hagyományőrző eszközök, rendezvények feltételei hiányoznak. Probléma/ lehetőség ▪Szabadtéri közösségi terek,játszóterek, rendezvényterek, közparkok, kialakítása. Megoldási javaslat ▪5 db szabadtéri közösségi tér létrejötte a a projekt elindítását követő második év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

156 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 155 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret38533 EUR▪Önkormányzatok100% 92574 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága77145 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 34/62 Kód: ÉM-41-SzF-A-24 Sorszám: 3978 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Gyöngyösoroszi, Halmajugra, Nagyfüged, Vécs, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

157 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 156 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 35/62 Kód: ÉM-41-SzF-1-08 Sorszám: 3991 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Kulturális és szabadidős szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A hátrányos településeken nem áll rendelkezésre a megfelelő infrastruktúra ahhoz, hogy a helyi lakosság kulturális és sport jellegű tevékenységek iránti igényét megfelelő körülmények között kielégíthesse. Helyzet/ adottság ▪A fiatalok és idősek és az idelátogató turisták az arra kialakított terek hiányában csak korlátozottan tudnak szabadtéri rendezvényeken résztvenni, találkozni,szórakozni. Hagyományőrző eszközök, rendezvények feltételei hiányoznak. Probléma/ lehetőség ▪Szabadtéri rendezvényterek kialakítása, korszerűsítése, közművesítése. IKSZT épületén kívüli, attól elkülönült helyrajzi számmal rendelkező területeken megvalósuló szabadtéri rendezvény terek kialakírása. Rendezvények lebonyolításához kapcsolódó eszközök, felszerelések, berendezések beszrzése, népi viseletek beszerzése, felújítása.Kulturális rendezvényekhez kapcsolódó,hagyományőrző hangszerek beszerzése. Helyi kulturális hagyományok bemutatását szolgáló rendezvények megvalósítása. ▪. Megoldási javaslat ▪5 db kulturális szolgáltatást biztosító szabadtéri rendezvény tér kialakítása(színpad),5 db hagyományőrző rendezvény, és a hozzá kapcsolódó, hagyományőrző viselet és hagyományőrző hangszerek beszerzése,civil szervezetek részére a projekt elindítását követő első év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪5 db kulturális szolgáltatást biztosító szabadtéri rendezvény tér kialakítása (színpad), 5 db hagyományőrző rendezvény, és a hozzá kapcsolódó,, hagyományőrző viselet és hagyományőrző hengszerek beszerzése. Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

158 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 157 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret3854 EUR▪Önkormányzatok100% 27744 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága23120 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1927 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma7 db Allokáció Megoldási javaslatok 35/62 Kód: ÉM-41-SzF-1-08 Sorszám: 3991 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Gyöngyösoroszi, Halmajugra, Nagyfüged, Vécs, Visznek ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

159 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 158 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 36/62 Kód: ÉM-41-SzF-1-11 Sorszám: 3521 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Helyi média fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térség legtöbb településén az írásos média fejletlen, internetes megjelenés nem megfelelő, hiányoznak a településeket bemutató kiadványok. Helyzet/ adottság ▪A települések életében történt események, fejlesztések, hírek, felhívások eljuttatása a lakossághoz, gyors, pontos információáramlás biztosítása. Alacsony technikai és eszköz felszereltség, humánerőforrás hiány. A média, a PR fejletlensége miatt a térségi szintű hírközlés, a társadalmi konzultációk, viták, fórumok, a helyi hirdetések esetlegesek, de az internetes hálózat megléte lehetőséget nyújtana a megfelelő információk biztosítására. Probléma/ lehetőség ▪Helyi igények felmérésén alapuló integrált Internetes honlap, helyi TV létrehozásának támogatása, amely helyt adhat a helyi híreknek, a fórumoknak, a hirdetésnek és bármely egyéb a térség életét befolyásoló szolgáltatásnak. Megoldási javaslat ▪A 24 településen fejlődik a helyi média, ezen belül: internetes honlapok megújulása várható, helyi Tv adások jönnek létre a projekt elindítás követő első év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Helyi média, ezen belül: internetes honlapok, helyi Tv adások. Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

160 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 159 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret11560 EUR▪Önkormányzatok100% 27744 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága94405 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4000 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma24 db Allokáció Megoldási javaslatok 36/62 Kód: ÉM-41-SzF-1-11 Sorszám: 3521 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

161 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 160 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 37/62 Kód: ÉM-41-SzF-1-12 Sorszám: 3994 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Helyi média fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Az öt hátrányos településen az írásos média fejletlen, internetes megjelenés nem megfelelő, hiányzik, vagy nem korszerű a helyi hangosbemondó rendszer. Helyzet/ adottság ▪A település életében történt események,hírek, felhívások eljuttatása a lakossághoz, gyors, pontos információáramlást biztosít.Jellemző az alacsony technikai és eszköz felszereltség,a humánerőforrás hiány.A média fejletlensége miatt a térségi szintű hírközlés, a társadalmi konzultációk,fórumok, a helyi hirdetések esetlegesek,az internetes hálózat megléte lehetőséget nyújt ezen kommunikációk elektronikus támogatására. Probléma/ lehetőség ▪Olyan helyi média létrehozása, amely a kor követelményeinek megfelelő módon képes kiszolgálni a lakónépesség információs igényét. Helyi igények felmérésén alapuló integrált Internetes honlap, helyi hangos hiradó, helyi TV, helyi képujság létrehozásának támogatása, amely helyt adhat a helyi híreknek, a fórumoknak, a hirdetésnek és bármely egyéb a térség életét befolyásoló szolgáltatásnak Megoldási javaslat ▪5 db honlap fejlesztése, 2 db hangos hírmondó, 3 helyi képujság fejlesztése a projekt elindítását követő első év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

162 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 161 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret7708 EUR▪Önkormányzatok100% 18496 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága30827 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma7 db Allokáció Megoldási javaslatok 37/62 Kód: ÉM-41-SzF-1-12 Sorszám: 3994 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Gyöngyösoroszi, Halmajugra, Nagyfüged, Vécs, Visznek ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

163 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 162 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 38/62 Kód: ÉM-41-SzF-B-01 Sorszám: 3318 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Helyi média fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térség legtöbb településén az írásos média fejletlen, internetes megjelenés nem megfelelő, hiányzik, vagy nem korszerű a helyi hangosbemondó rendszer. Helyzet/ adottság ▪A település életében történt események, fejlesztések, hírek, felhívások eljuttatása a lakossághoz, gyors, pontos információáramlást biztosítása. Alacsony technikai és eszköz felszereltség, humánerőforrás hiány. A média fejletlensége miatt a térségi szintű hírközlés, a társadalmi konzultációk, viták, fórumok, a helyi hirdetések esetlegesek, de az internetes hálózat megléte lehetőséget nyújt. Probléma/ lehetőség ▪Olyan helyi vagy térségi média létrehozása, amely a kor követelményeinek megfelelő módon képes kiszolgálni a lakónépesség információs igényét. Megoldási javaslat ▪1 db helyi hangos hírmondó megújítása a projekt elindítás követő második év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÉMOP - 3. prioritás - Településfejlesztés

164 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 163 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19266 EUR▪Önkormányzatok90% 23119 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága19266 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1927 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db Allokáció Megoldási javaslatok 38/62 Kód: ÉM-41-SzF-B-01 Sorszám: 3318 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Gyöngyöstarján ▪Nem ÚMVP ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

165 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 164 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 39/62 Kód: ÉM-41-SzF-A-28 Sorszám: 3320 Prioritás: Helyi életminőség fejlesztése Intézkedés: Szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térség településein rosszak a közösségi közlekedési viszonyok, e-ügyintézés feltételei hiányoznak. Helyzet/ adottság ▪A térség településein rosszak a közösségi közlekedési viszonyok, e-ügyintézés feltételei hiányoznak. Probléma/ lehetőség ▪Akadálymentesítés, e-ügyintézés Megoldási javaslat ▪24 településen e-ügyintézés infrastruktúrájának biztosítása a projekt elindítás követő második év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

166 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 165 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret3854 EUR▪Önkormányzatok100% 92478 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága77065 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak100%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1927 EUR ▪Természetes személyek70%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma24 db Allokáció Megoldási javaslatok 39/62 Kód: ÉM-41-SzF-A-28 Sorszám: 3320 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

167 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 166 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 40/62 Kód: ÉM-41-GF-A-11 Sorszám: 3330 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Helyi szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térségben sok tőkehiányban szenvedő mikro vállalkozás működik. A térségben sok innovatív vállalkozói ötlet fogalmazódik meg, amelyek szervezettség és szakmai támogatás hiányában nem valósulnak meg. Helyzet/ adottság ▪A tőkehiány miatt a vállalkozások hosszútávon nem tudnak versenyképesek maradni, nem tudnak lépést tartani a piac minőségi elvárásaival. A szervezettség és szakmai támogatás hiánya miatt a vállalkozások hosszútávon nem tudnak versenyképesek maradni. Megfelelő marketingtevékenység hiányában szűkül a kereslet a termékek iránt. Probléma/ lehetőség ▪Új, minőségjavító technológiák, beszerzésének támogatása a települések vállalkozói között. ▪Új, helyi szolgáltatások értékesítését növelő támogatás. Megoldási javaslat ▪10 db mikrovállalkozás épületfelújítása és berendezéseinek korszerűsítése,eszközeinek beszerzése várható a projekt elindítást követő második év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

168 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 167 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret38533 EUR▪Önkormányzatok0% 385326 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások40% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága192663 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek40%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db Allokáció Megoldási javaslatok 40/62 Kód: ÉM-41-GF-A-11 Sorszám: 3330 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

169 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 168 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 41/62 Kód: ÉM-41-GF-A-06 Sorszám: 3878 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Helyi szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás ▪Az öt hátrányos településen kevés kereskedelmi egység működik. ▪A fejlődéshez szükséges tőkével nem rendelkeznek. A településeken több innovatív vállalkozói ötlet fogalmazódik meg, amelyek szervezettség és tőkehiány miatt nem valósulnak meg. Helyzet/ adottság ▪A tőkehiány miatt a vállalkozások hosszútávon nem tudnak versenyképesek maradni, nem tudnak lépést tartani a piac minőségi elvárásaival.A lakossági igény megvan a szinvonalas kereskedelni boltok kínálatára. ▪Megfelelő marketingtevékenység hiányában szűkül a tevékenységük. Probléma/ lehetőség ▪Új, helyikereskedelmi szolgáltatások létrejöttének támogatása. Megoldási javaslat ▪3 db helyi kereskedelmi szolgáltatási tevékenység kialakítása beindítása,a projekt elindítását követő második év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

170 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 169 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret115598 EUR▪Önkormányzatok0% 231196 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága115598 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret38533 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 41/62 Kód: ÉM-41-GF-A-06 Sorszám: 3878 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Gyöngyösoroszi, Halmajugra, Nagyfüged, Vécs, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

171 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 170 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 42/62 Kód: ÉM-41-GF-A-16 Sorszám: 3872 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Helyi szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪Az öt hátrányos településen kevés vállalkozó működik. ▪A vállalkozások, azonban kevés helyi igényeket kielégítő szolgáltatást végeznek.A fejlődéshez szükséges tőkével nem rendelkeznek.A településeken több innovatív vállalkozói ötlet fogalmazódik meg, amelyek szervezettség és tőkehiány miatt nem valósulnak meg. Helyzet/ adottság ▪A tőkehiány miatt a vállalkozások hosszútávon nem tudnak versenyképesek maradni, nem tudnak lépést tartani a piac minőségi elvárásaival ▪A szervezettség és szakmai támogatás hiánya miatt a vállalkozások hosszútávon nem tudnak versenyképesek maradni ▪Megfelelő marketingtevékenység hiányában szűkül a kereslet a termékek iránt. Probléma/ lehetőség ▪Új, minőségjavító technológiák, beszerzésének támogatása a települések vállalkozói között. ▪Új, helyi szolgáltatások megjelenését, bevezetéssét növelő támogatás. Megoldási javaslat ▪2 db helyi szolgáltatási tevékenység kialakítása beindítása, 2 db már működő helyi szolgáltatás fejlesztése, a projekt elindítását követő második év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

172 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 171 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19267 EUR▪Önkormányzatok0% 177250 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága88625 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 42/62 Kód: ÉM-41-GF-A-16 Sorszám: 3872 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Gyöngyösoroszi, Halmajugra, Nagyfüged, Vécs, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

173 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 172 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 43/62 Kód: ÉM-41-GF-1-01 Sorszám: 3963 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Helyi szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás ▪Az öt hátrányos településen a közbiztonság nem megfelelő.A települések egy részén működik polgárőrség. A térségben sok innovatív ötlet fogalmazódik meg a vagyonvédelem és közbiztonság megoldására, amelyek szervezettség és szakmai támogatás hiányában nem valósulnak meg. Helyzet/ adottság ▪Az öt hátrányos több településen a közbiztonság nem megfelelő. A térségben sok innovatív ötlet fogalmazódik meg ennek megoldására..A közbiztonság javítása érdekében vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése indokolt. Probléma/ lehetőség ▪A közbiztonság és vagyonvédelem javítása érdekében vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése indokolt a felumegújítás és fejlesztés célterületei körében megnevezett tevékenységeken,településrészeken kívül. Megoldási javaslat ▪5 db a közbiztonságot és vagyonvédelemet javító vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése a felumegújítás és fejlesztés célterületei körében megnevezett tevékenységeken,településrészeken kívül, projekt elindítást követő második év végére várhatóan. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪5 db a közbiztonságot és vagyonvédelemet javító vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése. Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

174 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 173 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret57799 EUR▪Önkormányzatok100% 115598 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága69359 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret7707 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 43/62 Kód: ÉM-41-GF-1-01 Sorszám: 3963 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Gyöngyösoroszi, Halmajugra, Nagyfüged, Vécs, Visznek ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

175 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 174 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 44/62 Kód: ÉM-41-GF-A-04 Sorszám: 3336 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Helyi szolgáltatások fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás ▪A térségben sok tőkehiányban szenvedő kis és mikro vállalkozás működik. A térségben sok innovatív vállalkozói ötlet fogalmazódik meg, amelyek szervezettség és szakmai támogatás hiányában nem valósulnak meg. A térségben működnek különféle sikeres vállalkozások. Helyzet/ adottság ▪A tőkehiány miatt a vállalkozások hosszútávon nem tudnak versenyképesek maradni, nem tudnak lépést tartani a piac minőségi elvárásaival. A szervezettség és szakmai támogatás hiánya miatt a vállalkozások hosszútávon nem tudnak versenyképesek maradni. ▪Megfelelő marketingtevékenység hiányában szűkül a kereslet a termékek iránt. Probléma/ lehetőség ▪Új, minőségjavító technológiák, beszerzésének támogatása a települések vállalkozói között. ▪Új, helyi szolgáltatások értékét növelő támogatás. Megoldási javaslat ▪3 db kereskedelmi egység ( tejivó, abc )fejlesztése,a projekt elindítást követő második év végére. ▪A fejlesztés munkahelyeket teremt, amely javítja az esélyegyenlőség érvényesükését. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

176 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 175 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret15414 EUR▪Önkormányzatok0% 46240 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások40% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága23120 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek40%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 44/62 Kód: ÉM-41-GF-A-04 Sorszám: 3336 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

177 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 176 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 45/62 Kód: ÉM-41-GF-A-18 Sorszám: 3326 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Helyi termékek előállításának fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben sok tőkehiányban szenvedő vállalkozás működik ▪A térségben sok innovatív vállalkozói ötlet fogalmazódik meg, amelyek szervezettség és szakmai támogatás hiányában nem valósulnak meg. ▪A térségben működnek különféle sikeres vállalkozások, amelyek tőkehiányban szenvednek, kiváló minőségű helyi termékeket állítanak elő, de a fejlődéshez szükséges tőkével nem rendelkeznek. Helyzet/ adottság ▪A tőkehiány miatt a vállalkozások hosszútávon nem tudnak versenyképesek maradni, nem tudnak lépést tartani a piac minőségi elvárásaival. A szervezettség és szakmai támogatás hiánya miatt a vállalkozások hosszútávon nem tudnak versenyképesek maradni. Megfelelő marketingtevékenység hiányában szűkül a kereslet a termékek iránt. Probléma/ lehetőség ▪Helyben termelt, vagy gyűjtött növényi nyersanyagok feldolgozottsági fokának emelését célzó fejlesztések, helyben termelt vagy gyűjtött mezőgazdasági termékek piacképességét javító bemutatók, versenyek. ▪Új, minőségjavító technológiák, beszerzésének támogatása a települések vállalkozói között. ▪Jó minőségű helyi termékek értékesítését növelő tevékenységek támogatása a vállalkozók között. Megoldási javaslat ▪15 db mikrovállalkozás fejlesztése, ezek közül 5 új, minőségjavító technológia kialakítása. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

178 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 177 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret77067 EUR▪Önkormányzatok0% 577988 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások40% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága288994 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek40%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db Allokáció Megoldási javaslatok 45/62 Kód: ÉM-41-GF-A-18 Sorszám: 3326 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

179 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 178 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 46/62 Kód: ÉM-41-GF-2-02 Sorszám: 3626 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Helyi termékek előállításának fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben sok innovatív vállalkozói ötlet fogalmazódik meg, amelyek szervezettség és szakmai támogatás hiányában nem valósulnak meg. ▪A térségben működnek különféle sikeres vállalkozások, amelyek tőkehiányban szenvednek, kiváló minőségű helyi termékeket állítanak elő, de a fejlődéshez szükséges tőkével nem rendelkeznek. Helyzet/ adottság ▪A tőkehiány miatt a vállalkozások hosszútávon nem tudnak versenyképesek maradni, nem tudnak lépést tartani a piac minőségi elvárásaival. Megfelelő marketingtevékenység hiányában szűkül a kereslet a termékek iránt. Probléma/ lehetőség ▪Helyben termelt, vagy gyűjtött növényi nyersanyagok, termékek ( bodza, csipke,gomba, erdei gyümölcsök) feldolgozottsági fokának emelését célzó fejlesztések, helyben termelt vagy gyűjtött mezőgazdasági termékek piacképességét javító bemutatók, versenyek. Jó minőségű helyi termékek értékesítését növelő tevékenységek támogatása. Megoldási javaslat ▪4 db helyi termék (bodza, csipke,gomba, erdei gyümölcsök )előállításának, feldolgozásának támogatása,amely megvalósítása a projekt elindítást követő második év végére várható. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪Helyi termék (bodza, csipke, gomba, erdei gyümölcsök )előállítása, feldolgozása. Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

180 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 179 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19266 EUR▪Önkormányzatok0% 38532 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága19266 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1927 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db Allokáció Megoldási javaslatok 46/62 Kód: ÉM-41-GF-2-02 Sorszám: 3626 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

181 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 180 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 47/62 Kód: ÉM-41-GF-A-22 Sorszám: 3866 Prioritás: Helyi vállalkozások fejlesztése Intézkedés: Helyi termékek előállításának fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Az öt hátrányos településen kevés vállalkozó működik. ▪A vállalkozások, azonban kiváló minőségű helyi termékeket állítanak elő, de a fejlődéshez szükséges tőkével nem rendelkeznek. Helyzet/ adottság ▪A tőkehiány miatt a vállalkozások hosszútávon nem tudnak versenyképesek maradni, nem tudnak lépést tartani a piac minőségi elvárásaival.Megfelelő marketingtevékenység hiányában szűkül a kereslet a termékek iránt. Probléma/ lehetőség ▪Helyben termelt, vagy gyűjtött helyi növényi termékek feldolgozottsági fokának emelését célzó fejlesztések, helyben termelt vagy gyűjtött helyi mezőgazdasági termékek piacképességét javító fejlesztések. Megoldási javaslat ▪2 db helyi terméket előállító vagy termelő mikrovállalkozás fejlesztésének megvalósulása,a projekt elindítását követő második év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

182 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 181 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret7706 EUR▪Önkormányzatok0% 15412 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások50% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága7706 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek50%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 47/62 Kód: ÉM-41-GF-A-22 Sorszám: 3866 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Gyöngyösoroszi, Halmajugra, Nagyfüged, Vécs, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat

183 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 182 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 48/62 Kód: ÉM-41-GF-A-03 Sorszám: 4003 Prioritás: Helyi mezőgazdasági termékek előállításának, feldolgozásának fejlesztése Intézkedés: Szántóföldi növénytermesztés fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térség síkvidéki településein nagy mennyiségben különféle gabonafajtákat termelnek, az időjárás igen ingadozó. Vannak fiatalok akikben megvan a vállalkozói kedv. Helyzet/ adottság ▪Az elaprózott termelés miatt esetleges a megtermelt gabonafajták típusa és mennyisége, ez nehezíti az értékesítést. A termelés gépi hátterét biztosító erő és munkgépek életkora magas. Probléma/ lehetőség ▪Talajművelést biztosító erő és munkagépek infrastukturális javítása. Megoldási javaslat ▪Korszerű erő- és munkaépek beszerzése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek Forrás ▪ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 121 A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése

184 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 183 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret154130 EUR▪Önkormányzatok0% 2119297 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások30% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága84771 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret38533 EUR ▪Természetes személyek30%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db Allokáció Megoldási javaslatok 48/62 Kód: ÉM-41-GF-A-03 Sorszám: 4003 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪ÚMVP, de nem LEADER ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

185 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 184 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 49/62 Kód: ÉM-41-GF-7-02 Sorszám: 3665 Prioritás: Helyi mezőgazdasági termékek előállításának, feldolgozásának fejlesztése Intézkedés: Szántóföldi növénytermesztés fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térség síkvidéki településein nagy mennyiségben különféle gabonafajtákat termelnek, az időjárás igen ingadozó. Vannak fiatalok, akikben megvan a vállalkozói kedv. Helyzet/ adottság ▪Hiányzik a gyöngyösi kistérségben hagyományosan termelt szántóföldi növények( búza, borsó, napraforgó) melléktermékeinek hagyományosan végzett elsődleges termékfeldolgozása. Probléma/ lehetőség ▪Helyi fajták temeléséhez kapcsolódó a gyöngyösi kistérségben hagyományosan termelt szántóföldi növények( búza, borsó, napraforgó) melléktermékeinek hagyományosan, kézzel végzett elsődleges termékfeldolgozás megvalósítása, az ehhez szükséges eszközök beszerzése. Támogatni kívánt termékfeldokgozások: lábtörlő készítés, szakajtó, edényalátét, táska, szalmadísz, szalmazsák). ▪Komplex Leader projekt: az előállított termékek a ÉM-41-GF-1-10 HPME -n keresztül értékesíthető, illetve az ÉM-41-SZF-2-01 HPME rendezvényein. Megoldási javaslat ▪5 db a gyöngyösi kistérségben hagyományosan termelt szántóföldi növények( búza, borsó, napraforgó) melléktermékeinek hagyományosan, kézzel végzett elsődleges termékfeldolgozás megvalósítása, az ehhez szükséges eszközök beszerzése, fejlesztése a projekt elindítás követő második év végére.Támogatni kívánt termékfeldolgozások: lábtörlő készítés, szakajtó, edényalátét, táska,falidísz, szalmazsák. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪5 db a gyöngyösi kistérségben hagyományosan termelt szántóföldi növények( búza, borsó, napraforgó) melléktermékeinek hagyományosan, kézzel végzett, elsődleges termékfeldolgozás megvalósítása, az ehhez szükséges eszközök beszerzése. Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

186 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 185 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19266 EUR▪Önkormányzatok100% 38532 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága26973 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 49/62 Kód: ÉM-41-GF-7-02 Sorszám: 3665 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪LEADER - Komplex projekt ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

187 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 186 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 50/62 Kód: ÉM-41-GF-7-03 Sorszám: 3668 Prioritás: Helyi mezőgazdasági termékek előállításának, feldolgozásának fejlesztése Intézkedés: Szőlő- és gyümölcságazat fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térség síksági településeit kivéve, a többi településen sokan foglalkoznak hagyományos módon előállított szőlő- gyümölcs és bortermeléssel. ▪A termelési domborzati viszonyai kiválóak. Helyzet/ adottság ▪Hiányzik a gyöngyösi kistérségben hagyományosan termelt szőlő-és gyümölcsfajták, ( pl.szilva, barack,málna szamóca, )régi, hagyományosan végzett elsődleges termékfeldolgozása. A helyi hagyományokra épülő fajták elsődleges termékfeldolgozása eltönőben van mint pl. aszalványok készítés, lekvár készítés, szörp készítés, befőttek készítése. Probléma/ lehetőség ▪Helyi fajták temeléséhez kapcsolódó a gyöngyösi kistérségben hagyományosan termelt szölő-és gyümölcs fajták ( pl. szilva, barack, málna, szamóca) hagyományosan, kézzel végzett elsődleges termékfeldolgozás megvalósítása, az ehhez szükséges eszközök beszerzése. Támogatni kívánt termékfeldokgozások:aszalványok készítés, lekvár készítés, szörp készítés, befőttek készítése. ▪Komplex Leader projekt: az előállított termékek a ÉM-41-GF-1-10 HPME -n keresztül értékesíthető, illetve az ÉM-41-SZF-2-01 HPME rendezvényein. Megoldási javaslat ▪5 db helyi fajták temeléséhez kapcsolódó a gyöngyösi kistérségben hagyományosan termelt szölő-és gyümölcs fajták ( pl. szilva, barack, málna, szamóca) hagyományosan, kézzel végzett elsődleges termékfeldolgozás megvalósítása, az ehhez szükséges eszközök beszerzése, fejlesztése a projekt elindítását követő második év végére. Támogatni kívánt termékfeldokgozások:aszalványok készítés, lekvár készítés, szörp készítés, befőttek készítése. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪5 db helyi fajták temeléséhez kapcsolódó a gyöngyösi kistérségben hagyományosan termelt szölő-és gyümölcs fajták ( pl. szilva, barack, málna, szamóca), hagyományosan, kézzel végzett elsődleges termékfeldolgozás megvalósítása, az ehhez szükséges eszközök beszerzése. Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

188 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 187 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret15000 EUR▪Önkormányzatok0% 115598 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága28900 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3854 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 50/62 Kód: ÉM-41-GF-7-03 Sorszám: 3668 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪LEADER - Komplex projekt ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

189 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 188 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 51/62 Kód: ÉM-41-GF-7-01 Sorszám: 3664 Prioritás: Helyi mezőgazdasági termékek előállításának, feldolgozásának fejlesztése Intézkedés: Állattenyésztési ágazat fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térség hegylábi településein korábban nagy hagyománya volt a hegyvidéki jellegű legeltetéses állattartásnak. ▪Jelenleg az állatlétszám minimális. A hegylábi településeken kiváló legelő területek vannak. Helyzet/ adottság ▪Az elaprózott tenyésztés miatt esetleges a tenyésztett állatok fajtája és mennyisége. Jelenleg hiányzik az állatok által termelt termékek elsődleges feldolgozás. Hiányzik a térségre jellemző őshonos állatok speciális állati termékeinek készítése, elsőgleges feldolgozása ( tej, túró, juhsajt, vaj, tejföl). Probléma/ lehetőség ▪Gyepek, hegyi rétek környezet-harmonikus hasznosítása állattartás és állati termékek elsődleges feldolgozása révén. A térségre jellemző őshonos állatok, valamint az újonnan megjelenő nem őshonos állatok ( pl strucc) speciális helyi állati termékeinek készítése ( az állati termékek elsődleges feldolgozása révén ) illetve az ehhez szükséges eszközök beszerzése ( tej, túró, juhsajt, vaj, tejföl). ▪Komplex Leader projekt: az előállított termékek a ÉM-41-GF-1-10 HPME -n keresztül értékesíthető, illetve az ÉM-41-SZF-2-01 HPME rendezvényein. Megoldási javaslat ▪3 db a térségre jellemző őshonos (szarvasmarha, kecske) valamint újonnan a térségben tenyésztett( strucc) állatok speciális helyi állati termékeinek készítése, az állati termékek elsődleges feldolgozása révén ( tej, túró, juhsajt, vaj, tejföl) illetve a termékelőálításhoz szükséges eszközök beszerzése a projekt elindítását követő második év végére. Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪3 db a térségre jellemző őshonos (szarvasmarha, kecske) valamint újonnan a térségben tenyésztett( strucc) állatok speciális helyi állati termékeinek készítése,, az állati termékek elsődleges feldolgozása révén ( tej, túró, juhsajt, vaj, tejföl) illetve a termékelőálításhoz szükséges eszközök beszerzése Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

190 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 189 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19267 EUR▪Önkormányzatok0% 84772 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások0% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága19267 EUR▪Non-profit szervezetek0% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1927 EUR ▪Természetes személyek60%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db Allokáció Megoldási javaslatok 51/62 Kód: ÉM-41-GF-7-01 Sorszám: 3664 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, Visznek ▪LEADER - Komplex projekt ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

191 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 190 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 52/62 Kód: ÉM-41-GF-2-01 Sorszám: 3662 Prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése Intézkedés: Tanácsadói szolgáltatások igénybevételének támogatása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A Dél-Mátra településeinek területe szolgáltatáshiányos. A terület nem rendelkezik olyan szüksségleteknek és igényeknek megfelelő többfunkciós szolgáltató hellyel, amely térségi feladatokat lát el. Hiányzik a fejlesztéshez, tervezéshez szükséges épületek és a humánerőforrás működtetéséhez szükséges infrastrukturális háttér. Nincsenek a térségben olyan szolgáltató helyek amelyek a Leader porgramhoz kapcsolódó, a képzések típusához illeszkedő és azoknak megfelelően felszerelt és szükségletek szerint kialakított képzések számára helyet ad. Helyzet/ adottság ▪Ezek hiányában nem indulhatnak meg közösségek igazi fejlődése, mivel hiányoznak annak mozgató rugói. Probléma/ lehetőség ▪A Dél-Mátra települések területén működő,a HVS megvalósításához kapcsolódó fejlesztőközpont létrehozása, amely egyszerre funkcionál vidék-és projektfejlesztő, marketing, -termékfejlsztő,- és minősítő központként, képzőkozpontként, valamint a vidékfejlesztésben dolgozó hálózatok számára infrastrukturális háttérként. Az épület a helyi közösség által lefedett települések számára szolgáltat alapvetően nem települési, lakossági és mikrotérségi feladatokat. Megoldási javaslat ▪1 vagy 2 szolgáltatóközpont létrejötte Várható eredmény Támogat- ható tevékeny- ségek ▪1 vagy 2 szolgáltató központ létrejötte Forrás ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

192 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik 191 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret53945 EUR▪Önkormányzatok100% 61652 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Vállalkozások60% ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága53945 EUR▪Non-profit szervezetek100% ▪Egyházak0%▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1926 EUR ▪Természetes személyek0%▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db Allokáció Megoldási javaslatok 52/62 Kód: ÉM-41-GF-2-01 Sorszám: 3662 Megoldási javaslat által érintett település- ek listája Jogcímcs. Hátrányos Magyará- zatra szoruló fogalmak ▪Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána,