Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

6.4 Az ipari forradalom legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés) és a kor néhány találmánya. Az ipari forradalom teremtette ellentmondások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "6.4 Az ipari forradalom legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés) és a kor néhány találmánya. Az ipari forradalom teremtette ellentmondások."— Előadás másolata:

1 6.4 Az ipari forradalom legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés) és a kor néhány találmánya. Az ipari forradalom teremtette ellentmondások (pl. kör­nyezetszennyezés, életmódváltozás, a nyomor kérdése). Az ipari forradalom eredményeinek (pl. városiasodás, demográfiai robbanás) kibontakozása és egymásra hatása. Tk 5- Herber, Martos, Moss, Tisza Történelem 5

2 https://www.youtube.com/watch?v=Jkk7DOm1P_c Egyszer volt, hol nem volt... az ember 23.rész

3 Az ipari forradalom előfeltételei és az ipari forradalom fogalma Tk. III.54. old. Az ipari forradalom kibontakozása Tk. III.54. old. A közlekedés forradalma és az ipari forradalom újabb szakasza Tk. III.54. old. Az iparosítás következményei Tk. III.54. old./69-70/ 28. Az ipari forradalom és következményei

4 Tömegtermelés Ipari forradalom gőzgép James Watt Európában is megteremtődtek a politikai és jogi feltételei az mely a XIX. században átformálta Európát is. Ipari forradalomnak Gépek előállításának gépesítése gépek gyár Demográfiai robbanás Népesség szerkezetének változása Munkásság életviszonyai elviselhetetlenek forgácsoló gépek sorozatgyártás szabványok Stephenson

5 28 28. Az ipari forradalom és következményei 10. évfolyam IPARI FORRAGDALOM FOGALMA Gép, gyárak, tömegtermelés Anglia XVIII. század vége/ XIX.század eleje Ipari forradalom előtt: Tökés gazdálkodás- SZABAD VERSENY (NYOMÁSOS GAZDÁLKODÁS) VETÉSFORGÓ, MANUFAKTÚRA Textil ipar (szövő és fonó gépek) WATT gőzgépe Közlekedés forradalma Fulton Gőzhajó STEPHENSON gőzmozdony Vasútépítés A gazdaság húzóágazata Gépek előállításának gépesítése Szabványok sorozatgyártás Demográfiai robbanás Népesség szerkezetének változása URBANIZÁCIÓ Munkásság életviszonyai elviselhetetlenek !!!

6 Az ipari forradalom fogalma http://www.antiskola.eu/hu/beszamolo-beszamolok-puskak/12326-elemezze-az-ipari-forradalom- folyamatat-ismertese-a-talalmanyokat#page.1http://www.antiskola.eu/hu/beszamolo-beszamolok-puskak/12326-elemezze-az-ipari-forradalom- folyamatat-ismertese-a-talalmanyokat#page.1

7 Az ipari forradalom Új energia forrás: gőz felváltotta néhány évtized alatt Gépek kézműipart A termelés eszközei a kézi szerszámok helyett Gyárakban folyó tömegtermelés

8 Arnold Toynbee Az ipari forradalom fogalma igazán közismertté akkor vált amikor 1884- ben megjelent ( Megszületése pillanatától számosan vitatták helyességét) - mivel nem csak az iparban következett be mélyreható változás, hanem az élet egyéb területein is. - Másfelől egy hosszú elhúzódó folyamatról van szó, nem pedig a forradalmakra jellemző hirtelen lejátszódó radikális fordulatról. http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Khaf/0/33349/1

9 Az ipari forradalom előfeltételei http://www.antiskola.eu/hu/beszamolo-beszamolok-puskak/12326-elemezze-az-ipari-forradalom- folyamatat-ismertese-a-talalmanyokat#page.1http://www.antiskola.eu/hu/beszamolo-beszamolok-puskak/12326-elemezze-az-ipari-forradalom- folyamatat-ismertese-a-talalmanyokat#page.1

10 Tömegtermelésnek Megteremtették feltételeit a Angliában XVIII. század végén Mezőgazdaság tőkés átalakulása fölhalmozást pénztőke Lakosság növekedése A gazdasági fejlődéshez szükséges politikai és jogi környezet Ipari forradalomnak A feltételek kedvező egybeesése miatt először gyarmatbirodalom, tengeri hegemónia, kedvező földrajzi viszonyok, IPARI FORRADALOM valósult meg

11 Mezőgazdaság átalakulása Tk 5-63. old: Az erőteljes iparosítás egyik legfontosabb feltétele a mezőgazdaság átalakulása, termelékenységének látványos fokozása volt. Csak akkor szabadulhat fel az agrár munkaerő egy része földeken végzett munka alól, ha a termelékenység növekedése lehetővé teszi a népesség ellátását. Ugyanakkor a jómódú falusi lakosság piacot is jelent az iparcikkek számára. Az angol mezőgazdaság átalakulása …., már a 16 században megkezdődött a földek bekerítésével, a tőkés gazdálkodásra való áttéréssel, a farmergazdaságok kialakulásával, a szabad földtulajdon uralkodóvá válásával. A kisebb gazdaságok tartós bérletek voltak, ritkán paraszti magántulajdon képeztek, s a család művelte a földet, a nagyobb birtokok a tőkés bérlők vagy új nemesek kezén voltak akik földnélküli mezőgazdasági munkásokat alkalmaztak. A termelékenység növelése érdekében kísérleteztek új eljárásokkal, ezek közül a legfontosabb a vetésforgó, amely több előnnyel járt. Egyrészt biztosította a föld termelékenyégének helyreállítását anélkül, hogy ugaron hagyott területek estek volna ki a művelés alól. Másrészt a forgóban alkalmazott hüvelyesek változatosabb táplálkozást, a takarmány növények pedig az istállózó állattartás kialakulását, több trágyát, húst, tejterméket, bőrt eredményeztek. ÉvNövény csoport 20 00 IVIVIVIIIII 20 01 IIIVIVIVIII 20 02 II IVIVIV 20 03 IVIIIIIIVIV 20 04 VIVIIIIIIVI 20 05 VIVIVIIIIII

12 Gazdasági jogi és intézményi környezet átalakulása Tk 5-63.old

13 Anglia földrajzi fekvése

14 Az ipari forradalom kibontakozásának folyamata http://www.antiskola.eu/hu/beszamolo-beszamolok-puskak/12326-elemezze-az-ipari-forradalom- folyamatat-ismertese-a-talalmanyokat#page.2http://www.antiskola.eu/hu/beszamolo-beszamolok-puskak/12326-elemezze-az-ipari-forradalom- folyamatat-ismertese-a-talalmanyokat#page.2

15 a gépesítés A textil áruk termelésében kezdődött A termelés gépesítése csak akkor gazdaságos, ha biztosítható a termelés folyamatossága. Ezért a gépesítés a tömegfogyasztási cikkek előállításában kezdődik. Az egyetlen tömegfogyasztási cikk amelyre a XVII. században folyamatosan igény van, a ruházat. A textilipar vált az angliai ipari forradalom „ húzó” iparágává. Előbb a fonást gépesítették, majd megjelentek a szövőgépek

16 közlekedés A kibontakozó ipari forradalom megkövetelte szállítás fejlesztését Mac Adam vízi közlekedés még mindig olcsóbb volt. A XVIII. század a csatorna építés jegyében telt Skót mérnök tervei alapján műutak épültek („makadám” út), de

17 Alkalmas a gépek meghajtására (1769) gőzgép James Watt Skót mechanikus Az ipari forradalom második nagy mérföldkövét jelentette Edmund Cartwright találmánya 1785 –ben, a gőzzel hajtott szövőszék. Létrejöttek Anglia első pamutgyárai. A gőz, mint hajtóerő megjelenése valóban forradalomszerű módon fejlesztette a textilgyártást.

18 Vas felhasználás nőtt A vaskohászat fejlődése a 18 század elején megindult a faszén helyett a szénből előállított kokszot kezdték alkalmazni a kohókban.. Ebben szerepe volt a hadiiparnak, de mindinkább vasat igényelt a textilipar is.

19 A közlekedés és szállítás nagy ugrása Közlekedés forradalma Anglián vasút építési láz lett úrrá Stefhenson A vasútépítés újabb jelentőséget adott a gőzgépnek, s piacot teremtett a szén, a vas számára, és megoldotta az olcsó szállítást is. 1830 és 1850 között a szén- és vastermelés megháromszorozódott. A gazdaság húzóágazata lett a vasút építés

20 Tk. III.(Z)-70.old:

21 sorozat gyártásukat forgácsoló gépek előállításának gépesítése Az ipari forradalom újabb szakasza A gépgyártásban kulcsszererepet játszottak a gépek Az ügyes műszerészek kézi szerszámokkal bármilyen szerkezetet előtudtak állítani, de lassan és drágán. A gépek iránti kereslet kifizetővé tette a A faiparban régen használt eszterga-, maró-, gyalu-, és fúrógépeket- ezeket emberi vagy vízi erővel hajtották- tovább fejlesztették, minden alkatrészüket vasból készítették. Bevezették a szabványokat (kötelező egységes méret)

22 A napóleoni törvényhozás XVIII. sz. végén az intézmények és jogrendszer területén Európában eltörölte a belső vámokat és illetékeket, felszámolta a céheket, monopóliumokat bevezették az egységes adórendszert forradalom vívmányait ötvözte a több évszázados szokásokkal és hagyományokkal, kompromisszumot teremtve így a helyi igényekhez igazított római jog és a forradalmi jog között.. (Delcroix A szabadság vezeti népét) mely a XIX. században átformálta Európát is. Változást hozott a Francia forradalom Európában is megteremtődtek a politikai és jogi feltételei az IPARI FORRADALOMNAK

23

24 Az iparosítás következményei Az ipari forradalom teremtette ellentmondások

25 Népesség növekedés A népesség a XVIII. sz egész Európában növekedett, ott is nőtt ahol nem beszélhetünk ip.forr. A Föld népesség növekedésében valószínűleg a természet is közre játszott, a XVII.sz végén véget ért az un. kis jégkorszak, enyhébbek lettek a a telek, elmaradtak a nyári fagyok, jobb lett a termés, ritkábbá váltak a pusztító éhíségek 1720-ban tombolt utoljára a pestis, majd látszólag ugyan olyan titokzatosan mint ahogy megjelent eltűnt. Eltűnésében valószínűleg közre játszott a jobb táplálkozás, de eltűnt fő terjesztője is, a fekete vándorpatkány.

26 Népesség mozgása … a migráció volt a legjellemzőbb vonása az ipari forradalom kora demográfia változásainak. Egyik alapvető mozgás irány… a mezőgazdasági népesség feleslegének városokba áramlása, a másik az önkéntes vagy erőszakolt kivándorlás Észak- Amerikába, majd a század végétől Ausztráilába.

27 Az ipari forradalom teremtette ellentmondások A nagyváros sajátos életformát és életkörülményeket teremtett, vagyoni helyzetének megfelelően a lakosság is elkülönült. A leggazdagabbak villanegyedekbe és bérpalotákban, a középréteg a kertvárosokban éltek. A szegények tömegei minden higiéniát nélkülöző nyomornegyedekbe kényszerültek A bányászat fellendülésével, a szén fokozott felhasználásával és a nagy iparvárosok kialakulásával új probléma jelent meg a környezetszennyezés

28

29 XVIII. század végén Anglia Az ipari forradalom Tömegtermelés Gyárakban folyó tömegtermelés Gépek gőzgép sorozat gyártás James Watt Stefhenson szabvány (kötelező egységes méret)

30 Ipari forradalom

31

32 London városképének jellegzetes elemei ezek a vörös téglaházak, melyekben munkáslakásokat alakítottak ki.

33 Érettségi feladatok

34 Mutassa be a források és ismeretei alapján a „vasútépítés forradalmát”! Válaszában térjen ki arra, hogyan hatott a vasútépítés a gazdaság egészének fejlődésére!

35 Stephenson vezetésével; a mozdony után hat vagon következett szénnel és liszttel, ezek után egy vagon, melyben a vasút igazgatói és tulajdonosai foglaltak helyet személyzetükkel, ezt követte húsz szenes vagon, melyeket utasok számára alakítottak át, és zsúfolva voltak velük s végül hat, szénnel megrakott vagon. Darlington felé az út nagyon lejtett, s Stephenson elhatározta, hogy ezen a helyen kipróbálja a mozdony gyorsaságát; jelt adott, s miután tiszta lett az út, a sebességet óránként tizenöt mérföldre (24 km) növelte. Amikor a vonat megérkezett, Darlingtonban kiderült, hogy a vagonokban 450 utas volt, a vonat súlya pedig 90 tonnát tett ki.”

36 A vasútvonalak hossza (km) Nagy- Britannia A többi európai ország USA 1840 134815774535 1850 10653128511348 1860 167873507514517

37

38 Feladatmegértés A vizsgázó alapvetően a vasútépítés forradalmát mutatjan be, és feltárja ennek a gazdaság egészére gyakorolt hatását. A válasz a források felhasználásával lényegi összefüggéseket tár fel. 0–4

39 térben és időben M A vizsgázó a történelmi eseményeket térben és időben elhelyezi. T Megállapítja, hogy az ipari forradalom a XVIII. század utolsó évtizedeiben, Angliából indult ki, a vasútépítés forradalma pedig a XIX. század első felében/középső harmadában következett be Európában. 0–4

40 Szaknyelv alkalmazása M A vizsgázó helyesen alkalmazza az általános, illetve a témához kapcsolódó történelmi fogalmakat. T Szakszerűen használja a következő általános fogalmakat (kereskedelem, vasút, gőzhajó stb.) és a következő konkrét történelmi fogalmakat (tőke, gyár, gőzgép, nehézipar, húzóágazat stb.). 0–4

41 Források használata M A vizsgázó beépíti válaszába a forrásokban található információkat, és következtetéseket von le belőlük. T Pl. rögzíti, hogy vasúton óriási mennyiségű árut lehetett gyorsan szállítani, és megállapítja, hogy vasútépítési láz tört ki. 0–4

42 Eseményeket alakító tényezők feltárása M A vizsgázó alapvetően a vasútépítés forradalmának jelenségeit elemzi, és feltárja ezek gazdaságfejlesztő hatását. T Pl. rögzíti, hogy az ipari forradalom előtt csak vízi úton lehetett olcsón tömegárut szállítani, és megállapítja, hogy a vasút ezt gyorsan és pontosan lehetővé teszi. T Pl. rögzíti, hogy a vasúti közlekedés által új területeket lehet bekapcsolni a gazdasági vérkeringésbe (piac és nyersanyagok), és megállapítja, hogy a vasútépítés hatalmas megrendeléseket jelent a nehéziparnak (bányászat, kohászat, fémfeldolgozás), vagy megállapítja, hogy jelentősen felgyorsult a kommunikáció sebessége. 0–6

43 Megszerkesztettség, nyelvhelyesség A kifejtés mondatokból áll, és a szöveg logikusan felépített. A válasz nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibát. 0–2

44 Tömegtermelés Ipari forradalomnak gőzgép James Watt Európában is megteremtődtek a politikai és jogi feltételei az mely a XIX. században átformálta Európát is. Ipari forradalomnak Gépek előállításának gépesítése forgácsológépek Szabványok (kötelező egységes méret) sorozatgyártás gépek gyár Demográfiai robbanás Népesség szerkezetének változása Munkásság életviszonyai elviselhetetlenek

45 Tömegtermelés Ipari forradalom gőzgép James Watt Európában is megteremtődtek a politikai és jogi feltételei az mely a XIX. században átformálta Európát is. Ipari forradalomnak Gépek előállításának gépesítése gépek gyár Demográfiai robbanás Népesség szerkezetének változása Munkásság életviszonyai elviselhetetlenek sorozatgyártás Szabványok forgácsológépek Stephenson


Letölteni ppt "6.4 Az ipari forradalom legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés) és a kor néhány találmánya. Az ipari forradalom teremtette ellentmondások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések