Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kállai Irén – Kolozsvári István: Egy innovatív területi múzeum A Bihari Múzeum járási múzeum mintaprojektje Megvalósult 2014. január 1. december 31. között.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kállai Irén – Kolozsvári István: Egy innovatív területi múzeum A Bihari Múzeum járási múzeum mintaprojektje Megvalósult 2014. január 1. december 31. között."— Előadás másolata:

1 Kállai Irén – Kolozsvári István: Egy innovatív területi múzeum A Bihari Múzeum járási múzeum mintaprojektje Megvalósult 2014. január 1. december 31. között

2 Előzmény I. Jogszabályi háttér Az 1997. évi CXL törvény módosítása (2012. július) a területi múzeumok egy szinten a városi múzeumokkal! Kezdeményezés: Vitányi István-féle javaslat célja: Lehetőséget adni, hogy a területi múzeumok egy része, mint járási múzeum, a megyei szintnél kisebb léptékű szakmai „erőközpontként” működjenek. A járási múzeum a tv. 46.§ (2) bek. c) pontja alapján olyan területi múzeum, amelynek gyűjtőterülete az adott járás. 46. § (4) bek.: a területi múzeum gyűjtőterületére kiterjedően – a megyei hatókörű városi múzeummal kötött megállapodás alapján – elláthatja a megyei hatókörű városi múzeum 45/A. § (2) bekezdés bf), bg), bh) pontjaiban foglalt feladatait, vagy azok egy részét. BIHARI MÚZEUM Járási Múzeum Mintaprojekt 2014

3 Átvehető állami feladatok 45/A. § (2) bekezdés bf), bg), bh) pontja Járási, illetve térségi szinten átvehető feladatok: bf) gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében, bg) részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában, bh) muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként működik. BIHARI MÚZEUM Járási Múzeum Mintaprojekt 2014

4 2013 A lehetőség, nem lehetőség még Hajdú- Biharban sem! (január-február) Minisztériumi támogatás lehetősége (május) MINTAPROJEKT 1.Berettyóújfalu - Bihari Múzeum 2.Mosonmagyaróvár – Hansági Múzeum 5/2014. (I. 24.) EMMI rendeletben ( a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól) A mintaprojekt összege beépítve a támogatásba. BIHARI MÚZEUM Járási Múzeum Mintaprojekt 2014

5 KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 3. § Települési és tájegységi értéktárak létrehozása 2014. május 27. a bihari járások Értéktár-bizottságainak találkozója NMI szervezésben, a Bihari Múzeumban Kulturális Közfoglalkoztatási programok 2013. 11. 15. - 2014.04.30. (14 fő BMBK) 2014.09. 01. - 2015.07.31. (6 fő BMBK + 4 új partner) BIHARI MÚZEUM Járási Múzeum Mintaprojekt 2014

6 A BIHARI MÚZEUM CÉLJA-FELADATA A Bihari Múzeum gyűjtőterületén működő, alacsonyabb szakmai besorolású intézmények „szakmai mentorálása” a szakmai tevékenység (gyűjteményi, közművelődési munka) figyelemmel kísérése, segítése. Új potenciális lehetőségek feltárása 11 településen. Lokális identitást erősítő programok, kiállítások szervezése, megvalósítása. BIHARI MÚZEUM Járási Múzeum Mintaprojekt 2014

7 Konkrét előzmények: Bihari honismereti táborok (38 év) Bihari tájházak és kiállítóhelyek (2 kötet – ország- és megyehatároktól függetlenül) BIHARI MÚZEUM Járási Múzeum Mintaprojekt 2014

8 HELYSZÍNEK: A projekt területe 11 település 15 egysége Berettyóújfalu járás területéről (25 településből): 1. Bakonszeg (Bessenyei-emlékház, helytörténeti és néprajzi gyűjtemény, kiállítás a Miskolczy-kúriában) 2. Furta (helytörténeti gyűjtemény) 3. Zsáka (Rhédey-kastély kiállítóhely) 4. Csökmő (tájház, helytörténeti gyűjtemény --- Örökségünk háza) 5. Komádi (helytörténeti kiállítás) 6. Biharkeresztes (helytörténeti kiállítás) 7. Bojt (tájház) 8. Nagykereki (Bocskai-várkastély) 9. Hencida (helytörténeti gyűjtemény) A püspökladányi járásból, de a BIHARI MÚZEUM gyűjtőterületéről: 10. Nagyrábé (tájház, agrártörténeti és néprajzi magángyűjtemény) 11. Sárrétudvari (könyvtárban készülő Költő Nagy Imre-emlékszoba) BIHARI MÚZEUM Járási Múzeum Mintaprojekt 2014

9 MUNKATÁRSAK Projektvezető-megvalósító: Kállai Irén (etnográfus, földrajz tanár, projektmenedzser) Megvalósítók: Dr. Krajczárné Sándor Mária (etnográfus, múzeumpedagógus) Szémánné Veres Gabriella (irodalomtanár, könyvtáros) Kolozsvári István (etnográfus, térségi szakértő) Szűcs Endre (műtárgyvédelmi asszisztens, múzeumi technikus, fotós) Kurcz Beatrix (kézművesfoglalkozás-vezető, önkéntes koordinátor, esélyegyenlőségi munkatárs) Kovácsné Kuklis Rita (gazdasági ügyintéző, civil ügyintéző, pályázati asszisztens) BIHARI MÚZEUM Járási Múzeum Mintaprojekt 2014

10 Általános feladatok- Eredmények 1. Gyűjteményi munka 2. Műtárgyvédelem (monitoring, tárgytisztítás) 3.Kiállítások rendezése 4.Néprajzi, helytörténeti adatgyűjtés 5.Közművelődés Múzeumpedagógiai foglalkozások, vetélkedők, táborok Közreműködés helyi kulturális rendezvényeken 6.Helyi intézmények, civil szervezetek segítése BIHARI MÚZEUM Járási Múzeum Mintaprojekt 2014

11 1. Gyűjteményi munka 1. Furta, helytörténeti gyűjteményben tárgyak rendszerezése, nyilvántartás elkezdése: 100 tétel 104 darab, gyűjteménygyarapítás 2. Nagyrábé, tájház, portalanítás, kiállítás újrarendezése 3. Komádi, helytörténeti gyűjtemény A műtárgyköltöztetéshez előkészület, csomagolási munkák irányítása, műtárgylista elkészítése 4. MÚZEUM DIGITÁR – műtárgyfotózás, tárgyleírás készítése 9 kisgyűjtemény – xx tárgy BIHARI MÚZEUM Járási Múzeum Mintaprojekt 2014

12 2. Műtárgyvédelem A MONITORING szempontjai: -Épületek alkalmassága -Műtárgyak állapota (kártevők, gomba) -Műtárgyak tisztasága -Gyűjtemények gondozása Műtárgyvédelmi felmérés készült: 9 településen (Bakonszeg, Zsáka, Nagyrábé, Furta, Hencida, Komádi, Bojt, Csökmő, Biharkeresztes,) Tisztított tárgyak száma: Több mint 400 tárgy - 3 településen (Nagyrábé, Furta, Hencida) BIHARI MÚZEUM Járási Múzeum Mintaprojekt 2014

13 3. Kiállítások: 4 állandó, 5 időszaki 1. Nagyrábé, Művelődési Ház - A Berettyóújfalui Téli Gazdasági Iskola története 2014.03.19. – 05.06-ig, 2000 fő. Ismeretterjesztő előadással a megnyitón. 2-3. Bakonszeg, Helytörténeti gyűjtemény – „Nadányi-szoba” – helyi anyag újrarendezése, kiegészítve a Nadányi Zoltán, „a bihari trubadúr" c. tablókkal, Kardos Gézáné helyi népi festő kiállításának rendezése, emléksarok kialakítása 4-5. Szeghalom, Komádi, Vésztő - Sinka István, a „fekete bojtár”, a bihari és a békési táj költője c. kiállítás 2013-ban jött létre NKA-támogatással. 2014-ben vándorúton, január–április Szeghalom. Majd 3 héten át Komádiban a könyvtárban SINKA- múzeumpedagógiai órával. Májusban VÉSZTŐN a művelődési házban a Kárpát-medencei SINKA-szavalóverseny háttere, szeptemberben 2 múzeumi óra a kiállításban vésztői általános iskolásoknak. 6. Sárrétudvari, (Könyvtár) Költő Nagy Imre 1 tablós kiállítás – szavalóverseny hátterében 7. Zsáka új állandó kiállítás a Rhédey-kastélyban: Képek Zsáka múltjából 8. Berettyóújfalu- Városi Sportcsarnokban október 17-18, 2 napos kiállítás - 40 éves a Bihari Múzeum címmel- kb. 50 m2-es stand építése műtárgymásolatokból, benne a járási múzeum mintaprojekt tablókiállításával, szemben velünk 5 db, 6 m2-es standon mini kiállítással muzeális intézmények mutatkoztak be (Bojt tájház, Nagykereki-Bocskai várkastély, Komádi és Furta helytörténeti gyűjteményei, és Nagyrábé település.) 9. Berettyóújfalu- A Leventemozgalom története c. 5 tablóból álló kiállítás – megnyitó november … a Nadányi Zoltán Művelődési Központban,. 2015-től a kiállítás vándorol a járásban, s kiegészül helyi anyagokkal. BIHARI MÚZEUM Járási Múzeum Mintaprojekt 2014

14 4. Néprajzi, helytörténeti adatgyűjtések Anyaggyűjtés Bihari Múzeum, debreceni Déri Múzeum Néprajzi Adattára (DMNA), Méliusz Juhász Péter Könyvtár helyismereti gyűjteménye és fotótára, Debreceni Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Adatgyűjtés a sárréti népzenei archívumhoz: Csökmő, Örökségünk Háza, Sárréti Népzenei és Néptánc Archívum, dr. Bencze Lászlóné dr. Mező Judit népdalgyűjtő anyagainak rendszerezése „Összefogás a jövőért” projekt: érték kutatás felkészítő program (6 település) Katonai dokumentumok gyűjtése (I. és II. világháborús) Mezősas: magángyűjtemény tárgyfelmérése Irodalmi gyűjteményünk rendszerezése, fejlesztése: Költő Nagy Imre Hagyományos aratónap, Nagyrábé (filmfelvétel készítése) Gyermekjátékok, kenderfeldolgozás Nagyrábé, Bakonszeg (honismereti tábor) Kenderfeldolgozás, Furta (folyamatban) Bojti kaskötés filmfelvétel (előkészületben) BIHARI MÚZEUM Járási Múzeum Mintaprojekt 2014

15 5. Közművelődés „Múzeumi Oskola” (kihelyezett múzeumpedagógiai foglalkozások: 11 településen, 33 alkalom (15 téma) 766 fő A múzeumban foglalkozások: a járás iskoláiból, óvodáiból 33 településről, 87 alkalom, 916 fő Tematikus játszóház: 7 településen, 9 alkalom (5 téma) 844 fő Falunapokon, települési programon: 13 alkalommal, ö.: 55 óra Tábor: 1 db (38. Bihari Honismereti Tábor Nagyrábén, 6 napos bentlakásos) Vetélkedő, verseny: 2 saját szervezés: 1 járási középiskolás helytörténeti, 1 levelezős minden korosztály számára (folyamatban) 2 közreműködés: szavalóverseny (zsűrizés), Sárrétudvari; Néprajzi vetélkedő, Nagyvárad (feladatlap-összeállítás, zsűrizés) Járási rendezvények a Bihari Múzeumban: 9 alkalommal - 348 fő részvételével, Október 17–18. Bihari Számadó Napok, Berettyóújfalu, Kabos Endre Városi Sportcsarnok: Bemutatkoztak a Járási Mintaprojekt együttműködő partnerei: Komádi, Furta, Bakonszeg, Bojt, Nagykereki, Nagyrábé – a Bihari Múzeum standján foglalkozások, a látogatók száma a két nap alatt több mint 2000 fő BIHARI MÚZEUM Járási Múzeum Mintaprojekt 2014

16 CIVILEK - PÁLYÁZATOK -Bihari Múzeum Baráti Köre – XXXVIII. Bihari Honismereti Tábor – NKA: 600.000 Ft -Bajnóca Néptánc Egyesület táncház-sorozata – NKA: 200.000 Ft -Furtai ÁMK „Családi szöszmötölő” tematikus programsorozat – Pro Renovanda: 300.000 Ft BIHARI MÚZEUM Járási Múzeum Mintaprojekt 2014

17 MÚZEUMDIGITÁR A MúzeumDigitár szoftver betanulása, alkalmazása: Bihari Múzeummal együtt összesen 10 helyszín, múzeum, köz- és magángyűjtemény bemutathatja, és ezáltal a nagyközönség és a kutatás számára is elérhetővé teheti gyűjteményeinek minimum 20-30 darabját (összesen legalább 200 db-ot a projekt végéig) Publikált gyűjteményi nyilvántartás, böngésző beágyazása a tartalomszolgáltató már meglévő weboldalába, és a Bihari Múzeum honlapjára. linkek készítése a települési honlapokra (folyamatban áthúzódó feladat 2015-re) BIHARI MÚZEUM Járási Múzeum Mintaprojekt 2014

18 Költségvetés Bér és járulék: kb. 5,2 millió Ft (65%) 1,5 státusz + 4 fő többletfeladat-ellátásának finanszírozása Dologi: 2,8 millió Ft (35%) Szakmai tanácsadó, DIGITÁR, utazási költségek, dokumentációs, telefonköltségek, kiállítások anyagai, műtárgyvédelmi anyagok, Technikai fejlesztés: sz.gép, szkenner+ programok, fényképezőgép, tablet, laptop, mobiltelefonok. BIHARI MÚZEUM Járási Múzeum Mintaprojekt 2014

19 Projekteredmények- publikálás Konferenciák, rendezvények: MAMUTT (2014. 09.17. Tengelic), JUBILEUMI EMLÉKÜLÉS (2014. október 20., Berettyóújfalu), BIHAR-KUTATÁS konferencia (2014. november 11., Berettyóújfalu) Hajdú-Bihar Megyei Koordinátori Munkacsoport Értekezlet (2014. november 18. Debrecen, Déri Múzeum) Bihari Múzeum Évkönyve XVII–XIX. kötetben rövid előzetes mellett 3 tudományos cikk a projekt közvetlen hatására (Évkönyvbemutató: 2014. október 20.) Saját honlapunkon : http://www.biharimuzeum.hu/muzeum/jarasi-muzeum- mintaprojekthttp://www.biharimuzeum.hu/muzeum/jarasi-muzeum- mintaprojekt MÚZEUM DIGITÁR felületén http://www.museum-digital.de/hu/portal/index.php?t=home BIHARI MÚZEUM Járási Múzeum Mintaprojekt 2014

20 A Bihari Múzeum küldetésnyilatkozata A Bihari Múzeum küldetése a BIHARI öntudat formálása, a lokálpatriotizmus erősítése A Berettyóújfalu főterén, az egykori községháza épületében működő Bihari Múzeum gyűjteményeivel, kiállításaival, programjaival a helyi identitást erősíti, a bihari öntudatot fejleszti. A helyben kialakult, létrejött természeti, szellemi és tárgyi értékeket, kulturális javakat, vagy a Biharban született, de innen elszármazott alkotók produktumait (alkotásait, gyűjteményeit, tárgyait) összegyűjtve szeretnénk azokat az utókorra hagyományozni, az itt élőknek, az innen elszármazottaknak és a hozzánk érkező vendégeknek összegyűjteni, megmenteni, megóvni, feldolgozni és megmutatni, az ismeretek mind szélesebb körű átadásával. A megyei és országos múzeumokkal szoros kapcsolatot tartunk fenn, valamint a kulturális terület egyéb képviselőivel, illetve az idegenforgalmi ágazattal is együttműködésre törekszünk. Egy intézmény keretein belül működve a Sinka István Városi Könyvárral, összehangoljuk a két közgyűjtemény közművelődési munkáját. Tevékenységünk társadalmasításához hozzájárul a város és a térség civil szervezeteivel végzett közös munka.” BIHARI MÚZEUM Járási Múzeum Mintaprojekt 2014


Letölteni ppt "Kállai Irén – Kolozsvári István: Egy innovatív területi múzeum A Bihari Múzeum járási múzeum mintaprojektje Megvalósult 2014. január 1. december 31. között."

Hasonló előadás


Google Hirdetések