Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit"— Előadás másolata:

1 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit
A magyarországi cigányság helyzete a 21. század elején (Áttekintés) Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné Sz. Kármán Judit

2 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit
A magyarországi cigányság nyelvi, területi megoszlása Magyarországi cigányság (~ 6 – fő) Magyar anyanyelvűek Kétnyelvű cigányok (86,9%) (13,1%) Romák Oláh cigányok Kárpáti cigányok Beás cigányok (7,7%) (4,6%) Romungrók Szintók Román cigányok : Gábor-cigányok, kolduló cigányok, munkavállalók Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné Sz. Kármán Judit

3 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit
Európai Unió ” Egyenlő esélyek mindenki számára év” Nemzetközi dokumentumok: romák – szisztematikus faji megkülönböztetés Oktatás, lakhatás, foglalkoztatás, közügyek. Közép-, és kelet-európai cigányság Fekete-Afrika szintjén tengődik: - minden 10. cigány ember folyamatosan, minden 2. gyakran éhezik; a gyermekek súlyosan alultápláltak; oktatási esélyük csekély; hátrányos megkülönböztetésük következtében munkavállalási lehetőségük csekély; egészségügyi állapotuk katasztrofális. Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné Sz. Kármán Judit

4 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit
Európai cigányság: ~ 8,5-10 millió „Roma Integráció Évtizede Program” -> prioritások: - oktatás - foglalkoztatás - lakhatás - egészségügy A magyarországi cigányság demográfiai mutatói Össztársadalom – cigányság két kedvezőtlen korfa! Magyar társadalom – 1981 óta folyamatos népességfogyás -> 100 év alatt piramis alakú korfa -> kupa alakú (öregedő korfa) <-> cigányság piramis alakú, fiatalos korfa Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné Sz. Kármán Judit

5 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit

6 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit
Cigányság: jóval kedvezőbb termékenységi mutatók – bár csökken a szülési kedv – %-al – a többség Fogyása -> nő a cigányság lélekszáma. Csökkenő gyermekszám - mértéke eltérő: Hagyományörző csoportokban 19%-os csökkenés Magyar cigányoknál 31%-os. ( között). Szülési kedv – kapcsolat iskolázottság, életmód változása! Korfa: a cigányság egyenlőtlen kormegoszlása is; míg a 15 éven aluli gyermekek száma kétszerese a többségi gyermekeknek, a jóval magasabb halálozási arányszám miatt az idősebb korosztály aránya ötször kevesebb a többséginél: Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné Sz. Kármán Judit

7 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit
- kétszer annyi gyermek születik a cigányságnál (37,8% - összt.: 17,7%) - feleannyi a évesek száma (14,3% - összt.:25,6%) negyedannyi az 50 év felettiek aránya (4,5% - összt.: 19,4%). Előrejelzés: (Cigányság aránya) % % % % % Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné Sz. Kármán Judit

8 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit
A cigányság oktatási helyzete Jó minőségű oktatás: ördögi kör megszakítása iskolázatlanság -> szakképzetlenség -> munkanélküliség -> lakhatási problémák (szegregálódás), mélyszegénység  s mindez folytatódik a következő generációkban. A cigányság oktatásának alakulása 1868 általános tankötelezettség -> lassú változás 1893-as cigány összeírás: % analfabéta „…a czigányok gyermekei igen ritkán élvezik az iskola és az óvóintézet áldásait, pedig különösen az utóbbira éppen nekik volna a legnagyobb szükségük.” „A czigányok rendes iskolázása, illetve az általános tankötelezettség reájuk való kiterjesztése igazán nem könnyen és egyszerűen foganatosítható”.(MSK 1895.) Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné Sz. Kármán Judit

9 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit
Változás: MSZMP KB es párthatározat -> cigány gyermekek tömeges beiskolázása – de cigányiskolák! Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné Sz. Kármán Judit

10 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit
Szegregált, elkülönített oktatás : - külön iskola, tanterem - alacsony színvonalú oktatás - csökkentett tananyag (50%) - hiányos felszereltség - alacsonyan képzett vagy képzetlen tanerő - szaktanárok, szakórák hiánya A hetvenes, nyolcvanas évek végére javulás: - szinte teljes körű a beiskolázottságuk - növekedett az általános iskolát befejezettek aránya 1970/71 tanévben a cigány gyermekek 30,6%-a jutott el a 8.osztályba 1985/85-ban már 43,7%-uk (a nem cigány gyermekek 89%-a). Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné Sz. Kármán Judit

11 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit
Kilencvenes évekre: Cigány gyermekek 45-50%-a, többség szinte 100%-a általános iskolai végzettség -> tovább nyílik a távolság! Drámai különbség középfokú és felsőfokú továbbtanulási arányában: Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné Sz. Kármán Judit

12 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit
Felsőoktatásban roma hallgatók aránya 1993-ban: 0,22% A cigányság mai oktatási mutatói: Kettősség: - nő a felsőoktatásban 2005-ben 5% nő a szegregáció mértéke ben 32%-uk, ma 61,5% tanul szegregáltan! Ma hazánkban (Kertesi-Kézdi 2006): legalább 180 cigány többségű iskola közel 3000 cigány többségű osztály 1200 homogén cigány osztály (80-as évek elején 150 volt) a cigány gyermekek 1/3-a szélsőségesen elkülönített körülmények között tanul Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné Sz. Kármán Judit

13 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit
Elkülönített oktatás „eredményei”: Roma gyermekek 80%-a elvégzi a 8 osztályt ( nem 14 éves korra)-> 20%-uk megy középiskolába -> kevesebb, mint 10%-uk érettségizik! Burkolt szegregálás: gyógypedagógiai oktatás összes általános iskolás 3,6%-a cigány általános iskolások 23,2%-a. 2004-ben 799 homogén cigány gyógypedagógiai osztály! (emelt fejkvóta!!) Fogyatékossá nyilvánítás: Európai országok cigány gyermekek 2-3/100-ból Magyarország 20/100. Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné Sz. Kármán Judit

14 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit
elért eredmények 18%-al nőtt a 8 osztályt elvégzők aránya 4%-al csökkent a szakiskolát végzett és érettségizettek aránya 27%-al nőtt a cigányság lemaradása az érettségit adó képzések tekintetében 2006-ban: nem cigány fiatalok több, mint 95% érettségi, továbbtanulás cigány fiatalok többsége nem érettségizik Felsőoktatás: 2005 –ben 2% hallgató vallotta magát romának! Roma/cigány gyermekek óvodáztatása Sikeres iskolai előmenetel – jó minőségű óvodai nevelés Nyelvi, kulturális, szocializációs különbségek kezelése, közös tér -> előítélet-csökkenés, pozitív attitűdök (szülők, gyermekek) Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné Sz. Kármán Judit

15 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit
1993.éviLXXIX.tv.: 5 éves kortól kötelező napi négy óra óvodai foglalkoztatás! Cigány családok 20%-a óvoda nélküli településen él (óvodák, kissikolák megszűntetése!) 3-5 éves cigány gyermekek 20%-a nem jár óvodába. Speciális iskola: 37%-uk nem járt óvodába. -> tovább mélyül a szakadék többség és cigányság között!! Ma már közgazdasági számítások a beiskolázás, cigány gyermekekbe történő „befektetés” többszörös megtérüléséről! (Kertesi-Kézdi 2006). (adófizetés, társadalmi hasznosság, segélyezés csökkenése, piacképes szakma, mentális, fizikális helyzet javulása….) Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné Sz. Kármán Judit

16 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit
A hazai cigányság foglalkoztatottsági helyzete Össztársadalom – cigányság : 80-as évek közepéig elenyésző különbség; általános foglalkoztatottság, főleg ipari régiókban Drasztikus változás: szocialista gazdasági modell összeomlása -> képzetlen, alacsonyan képzett, betanított munkás cigányság igen gyors munkanélkülivé válása. -> létalap, életkilátások megrendülése -> az eddig adott társadalmi felemelkedés lehetőségének (munka, biztos jövedelem, társadalmi megbecsültség) megszűnése -> 90-es évektől a társadalom peremére szorulás, majd társadalmon kívüliség. Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné Sz. Kármán Judit

17 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit
A foglalkoztatottság alakulása a többség és a cigány népesség körében Össztársadalom Cigányság Jelentős regionális és településtípus szerinti különbség! legkedvezőbb főváros és környéke (49%) az ország középső részén 43%-uk jut munkához Év Mkképes korú férfiak Mkképes korú nők 1971 87% 64% 85% 31% 1993 66% 29% 15% 2003 56,5% 43,7% 28% Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné Sz. Kármán Judit

18 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit
legrosszabb a keleti országrészben; 14%-foglalkoztatott 2003-as kutatás alapján dolgozó romák: - 70% segéd- és betanított munkás - 22% szakmunkás - 8% „fehér galléros” ill. egyenruhás testület tagja Munkaerőpiacról kiszorulás okai: - alacsony képzettség, szakképzettség hiánya területi egyenlőtlenség (cigányság felülreprezentált az ország válságrégióiban – Borsod, Heves) diszkrimináció -> alacsony presztízsű, illegális (fekete munka) -> roma/cigány háztartások 56%-a tartós mélyszegénységben Megélhetési forrás: segélyek, járulékok Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné Sz. Kármán Judit

19 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit
A éve cigány férfiak és nők százalékos megoszlása megélhetés szmp. Státusz Férfi Összesen Alkalmazott 17,8 11,7 14,6 Vállalkozó 2,9 1,4 2,1 Alkalmi munka 7,4 2,0 4,6 Tanuló 11,0 10,4 10,7 Gyes,Gyed 2,6 30,6 17,0 Nyugdíjas 16,4 16,1 16,2 Mnélküli jár. 5,8 1,7 3,7 Más segély 16,3 11,6 13,9 Eltartott 12,1 11,5 11,8 Egyéb 7,8 3,0 5,3 100,0 100,1 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné Sz. Kármán Judit

20 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit
Utóbbi években: - némi javulás a fővárosban - vidéken változatlan - falvakban romlik a helyzet. A cigányság települési és lakhatási helyzete Többségtől eltérő regionális és települési elhelyezkedés: Cigány többség: recessziós északi és keleti országrészben Településtípus szerint: 2000 fő alatti településen teljes népesség: 16,8%-a cigányság: %-a 1000 fő alatti aprófalvakban teljes népesség: 7,8%-a cigányság: 20%-a (orvos, gyógyszertár, óvoda, iskola nélkül) Települési hátrányok-> esélyegyenlőtlenség felerősödése Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné Sz. Kármán Judit

21 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit
A cigányoknak a teljes cigány népességhez viszonyított aránya Régiók 1971 1993 2003 Északi 20,4% 24,3% 30,8% Keleti 23% 19,8% 19,4% Alföldi 16% 12,0% 10,5% Budapest iparvidék 19% 18,2% 17,3% Dél-Dunántúl 20% 22,8% 18,1% Nyugat-Dunántúl 1,4% 2,9% 3,9% Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné Sz. Kármán Judit

22 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit
Migráció iránya: - sorvadó kistelepülések, aprófalvak - alacsony státuszú, leromló városnegyedek Többnyire elkülönülten: cigánytelep, cigánysor, városi gettó Telepek: 1997-ben 540 cigánytelep 2003-ban 637 (14 megye) (ANTSZ) Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné Sz. Kármán Judit

23 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit
Cigánytelepek: Békés, BAZ, Csongrád, Heves, Jász- Nagykun-Szolnok,, Nógrád megyékben Szegregáció fokozódó mértéke: 1993-ban cigányság 63%-a élt elkülönülten 2006-ban 72%. Lakóhelyi szegregáció: többségtől való elkülönülés rossz minőségű, alacsony komfortfokozatú, komfort nélküli lakások gyakran csatornázás, víz, villany nélkül -> nyomor, munkanélküliség, kilátástalanság, jövőkép hiánya -> oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, munkavállaláshoz való hozzáférési jogok sérülése Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné Sz. Kármán Judit

24 Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit
Javulás: Hetvenes években putriban, kunyhóban él kétharmaduk 1993-ban 6%-uk, ma 5%-uk. Migráció: kilencvenes évektől fokozódó városba költözés -> új gettók (fővárosban megháromszorozódott a számuk) -> új problémák; slumosodás, cigányiskolák Hajléktalan romák/cigányok arányának növekedése: 1990-es években 5%, ma 20-30! A romák/cigányok egészségügyi helyzete Mortalitási mutató: cigány férfiak 12,5 évvel cigány nők 11,5 évvel élnek kevesebbet a többségnél. Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné Sz. Kármán Judit


Letölteni ppt "Romológiai ismeretek - kisebbségi mentálhigiéné - Sz. Kármán Judit"

Hasonló előadás


Google Hirdetések