Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA AZ AKKREDITÁLÓ SZEMÉVEL Dr. Veress Gábor egyetemi tanár Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008.augusztus 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA AZ AKKREDITÁLÓ SZEMÉVEL Dr. Veress Gábor egyetemi tanár Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008.augusztus 27."— Előadás másolata:

1 1 A FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA AZ AKKREDITÁLÓ SZEMÉVEL Dr. Veress Gábor egyetemi tanár Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008.augusztus 27.

2 2 MI A MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS? kötelező, értelmetlen adminisztráció? bürokrácia? papírtigris? hasznos szemlélet, módszer? MI A MINŐSÉGSZABÁLYOZÁS LÉNYEGE? holnap jobban akarjuk csinálni, mint ma!

3 3 ÉRTELMES (CÉLIRÁNYOS) ÉLET mi a célom, kit szolgáljak (érdekeltek)? mit csináljak, hogyan csináljam? mi a cselekedetem eredménye? (mérés) elértem a célomat? mit tegyek, hogy még jobb legyen?

4 4 SZABÁLYOZÁSELMÉLET irányítási cél beavatkozás mérés szabályozó döntés: mért érték és a cél eltérése beavatkozás

5 5 MIT JELENT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS? AMIT CSINÁLUNK, AZT EGYRE JOBBAN CSINÁLJUK! „ösztönös” minőségbiztosítás „tudatos” minőségbiztosítás –célok (kinek az érdekében?) –rögzített folyamatok –megfigyelések –tökéletesítő intézkedések formális minőségbiztosítás

6 6 MIT VIZSGÁL EGY ÉRTELMES (MINŐSÉGÜGYI)LÁTOGATÓBIZOTTSÁG TAG? akarjuk jobban csinálni? vannak célok? vannak szabályozott folyamatok? vannak mérések, megfigyelések? van-e elemzés, döntés? van-e tökéletesítő beavatkozás?

7 7 MAB „KÖVETELMÉNYEK” ÚTMUTATÓ (2007.OKT.16.) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓ 1.Intézményi, kari szintű vezetés és szervezet 2.Oktatás-, kutatásvezetés és -fejlesztés 3.Minőségbiztosítás és -fejlesztés

8 8 MAB „KÖVETELMÉNYEK” csak javaslat ! bármilyen „önértékelés”! de: adatokkal alátámasztott állítások

9 9 ÖNFELMÉRÉS („ÖNÉRTÉKELÉS”) (self) assessment minőségi díj alapú MBNQA EQA-EFQM NMD FMD ISO 9004 A melléklet egyéb, pl CSWOT MAB ajánlás

10 10 MAB „KÖVETELMÉNYEK” koncepció 1. Intézményi, kari szintű vezetés és szervezet 1.1 Az intézmény küldetése, jövőképe és stratégiája, az intézményfejlesztési koncepciók és tervek megalapozottsága, átláthatósága. 1.2. Az intézmény szervezete, működtetése, nyilvánossága. 1.3. Humánerőforrás (oktató/kutató/alkalmazott) tervezés, fejlesztés. 1.4. Az intézmény infrastrukturális feltételei, képzési kapacitása. 1.5. A működés pénzügyi, gazdálkodási feltételei. 1.6. Kompetencia és felelősségi körök megosztása. 1.7. Regionális funkció, hazai és nemzetközi kapcsolatok.

11 11 MAB „KÖVETELMÉNYEK” értékelési szempontok 1. Intézményi, kari szintű vezetés és szervezet döntési rendszer a források elosztása a személyi kiválasztás külső kapcsolatok

12 12 MAB „KÖVETELMÉNYEK” koncepció 2. Oktatás-,kutatásvezetés és -fejlesztés 2.1. Oktatásszervezési koncepciók és tervek, azok megalapozottsága, időtállósága. A képzési program folyamatmenedzselése. 2.2. Kutatási – fejlesztési – innovációs stratégia és gyakorlat. 2.3. Oktatás és kutatás koordinációja. Az oktatás, az oktatásfejlesztés, valamint a kutatás – fejlesztési (K+F) munkák összhangja.

13 13 MAB „KÖVETELMÉNYEK” értékelési szempontok 2. Oktatás, - kutatásvezetés és -fejlesztés a hallgatók segítése oktatáson kívüli eszközökkel a kutatás és az oktatás kapcsolata a hallgatók részvétele az oktatás segítése adminisztrációval, infrastruktúrával javaslatok a stratégia kialakítására

14 14 MAB „KÖVETELMÉNYEK” koncepció 3. Minőségbiztosítás és - fejlesztés (Az ESG alapján a MinBiz. által javasolt értékelési szempontok) 3.1. Minőségpolitika, -stratégia és eljárások a minőség biztosítására. 3.2. Képzési programok indítása, követése, rendszeres belső értékelés. 3.3. A hallgatói teljesítmények értékelése. 3.4. Az oktatói minőség biztosítása. 3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások. 3.6. Belső információs rendszer. 3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása.

15 15 A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS POLITIKÁJA ÉS ELJÁRÁSAI (ESG 1.1) A képzési programok minőségbiztosítási rendszere a minőségbiztosítás célrendszere (minőségpolitika) –szándékok –eszközök –megvalósítás módja a minőségbiztosítás eljárásrendszere –felelősség és hatáskör –oktatás és kutatás kapcsolata –a hallgatók bevonása –a célok megvalósításának figyelemmel kísérésének felülvizsgálatának eljárásrendje

16 16 A KÉPZÉSI PROGRAMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA (ESG 1.2/1) A képzési programok tervezése és felügyelete a végzettekkel szembeni igények meghatározása előrebecslés és beválás alapján a képesítési követelmények meghatározása az igények és az értékrend alapján a képzési program meghatározása a képesítési követelmények alapján

17 17 A KÉPZÉSI PROGRAMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA (ESG 1.2/2) A képzési programok minőségbiztosítása a képzési programok engedélyezési eljárása a hallgatók előrehaladásának követése szabályozott visszacsatolások az érdekeltektől szabályozott időszakos felülvizsgálat

18 18 A HALLGATÓK (TELJESÍTMÉNYÉNEK) FELMÉRÉSE (ESG 1.3.) A hallgatók képességének, képzettségének, teljesítményének felmérésére, értékelésére (assessment) szolgáló módszerek (osztályozás, tesztek, stb.) A hallgatók felmérésére szolgáló eljárások, módszerek a képzési program követésére alkalmasak a képesítési követelmények teljesülésének követésére alkalmasak szakszerűek következetesen alkalmazottak szabályzatokban rögzítettek közzétettek.

19 19 AZ OKTATÓGÁRDA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA (ESG.1.4.) A hallgatók oktatásában résztvevők minősítettek és kompetensek teljes mértékben ismerik és értik az oktatott tárgyat a tudás átadására képességgel és tapasztalattal rendelkeznek a hatékony hallgatói megértésre képességgel rendelkeznek a teljesítményükre vonatkozó visszacsatolásokhoz hozzáférhessenek Az oktatók minőségének biztosítása érdekében alkalmas felvételi és kinevezési eljárások továbbképzési lehetőségek megbecsülés a gyenge oktatók fejlődésére lehetőség vagy felmentés

20 20 A HALLGATÓK TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSA (ESG 1.5.) A hallgatók tanulásának támogatására hozzáférhető erőforrások: megfelelőek és rendelkezésre állnak minden felkínált program számára Ennek érdekében eljárásrend az erőforrások könyvtárak informatikai eszközök tutorok, tanácsadók stb. tervezésére, figyelemmel kísérésére, felülvizsgálatára és a szolgáltatások tökéletesítésére.

21 21 INFORMÁCIÓS RENDSZER A KÉPZÉSI PROGRAMOK HATÉKONY MENEDZSELÉSÉRE (ESG1.6.) Biztosítani kell a képzési programok hatékony menedzseléséhez szükséges releváns információk –gyűjtését –elemzését és –használatát. Az információs rendszernek tartalmaznia kell legalább –a hallgatók előmenetele és boldogulási aránya –a végzettek elhelyezkedhetősége –a hallgatók programokra vonatkozó elégedettsége –az oktatók hatékonysága –a hozzáférhető erőforrások és költségeik –kulcs teljesítménymutatók, stb.

22 22 A KÖZVÉLEMÉNY TÁJÉKOZTATÁSA (ESG 1.7.) A felkínált programokra vonatkozó részrehajlás nélküli, tényszerű, naprakész információk szabályozott közzététele. Célja „a fogyasztóvédelem,” a közérdekű adatok nyilvánossága.

23 23 AZ (INTÉZMÉNYI) AKKREDITÁCIÓ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEI Összefoglalás a lényeget jól tükrözi az ENQA –ESG a képzési programok (1.2), a kapcsolódó hallgatói felmérések (1.3.), az oktatók minőségbiztosítása (1.4.) és a tanulás-támogatás (1.5.) minőségbiztosítási rendszere (1.1) megfelelő információs rendszerrel (1.6.) a közvéleményt tájékoztatva (1.7.) a kutatás minőségbiztosítása?

24 24 SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Összefoglalás 3 fejezet 1. és 2. felépítése vagylagos 3. felépítése 7 alfejezet átfedések  kereszthivatkozások tömör fogalmazás tényekkel részletek a mellékletekben kívülálló értse rokonértelmű szavak kerülése

25 25 A KÉPZÉS MINT SZOLGÁLTATÁS közös szolgáltatási rendszer! kiinduló állapot: képzési rendszer oktatók bemenetek: hallgatók (beszállított termékek) külső körülmények mérés szabályozás: folyamatszabályozás hallgatók megfelelősége végállapot: képzési rendszer oktatók kimenet: hallgatók cél – igénykielégítés : helytállás

26 26 AZ INTÉZMÉNY CÉLRENDSZERE kultúra, értékrend küldetésnyilatkozat, jövőkép alaptevékenységek képzés (szakonként) kutatás (projektenként) szolgáltatások: cél-igénykielégítés! alaptevékenységek érdekeltjei alaptevékenység érdekeltjeinek igényei, elvárásai (intézmény politikája, minőségpolitikája)

27 27 AZ INTÉZMÉNY CÉLRENDSZERE (folytatás) alaptevékenységek politikája, minőségpolitikája alaptevékenységre vonatkozó stratégia alaptevékenységre vonatkozó éves minőségcélok

28 28 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERVEZET rektor (intézményi minőségpolitika) felelősség, hatáskör, munkaköri leírások minőségbiztosítási bizottságok minőségügyi vezető szakonként, projektenként minőségügyi megbízott belső auditorok

29 29 A (SZAKONKÉNTI) KÉPZÉS MINŐSÉGSZABÁLYOZÁSA a képzési folyamat leírása a képzési folyamatban érdekeltek a képzési folyamat minőségpolitikája a képzési folyamat mérése folyamatjellemzők, teljesítményjellemzők megfelelőségmegállapítások elégedettség, minőségmutatók a képzési folyamat folyamatszabályozása a képzési folyamat megfelelőségszabályozása a képzési folyamat minőségszabályozása

30 30 A SZAK/KAR/INTÉZMÉNY MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE minőségbiztosítási rendszer (dokumentációs rendszer) a vezetőség felelőssége erőforrásgazdálkodás (támogató tevékenységek) alaptevékenységek szabályozási rendszer

31 31 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK a rendszer működtetése minőségügyi oktatás minőségügyi belső audit minőségügyi vezetőségi átvizsgálás


Letölteni ppt "1 A FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA AZ AKKREDITÁLÓ SZEMÉVEL Dr. Veress Gábor egyetemi tanár Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008.augusztus 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések