Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az EURÓPAI unió intézményrendszere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az EURÓPAI unió intézményrendszere"— Előadás másolata:

1 Az EURÓPAI unió intézményrendszere

2 Az intézményrendszer jellege
EU egyedülálló képződmény => működésében kormányközi és nemzetek feletti jegyek keverednek Van saját jogi személyisége DE! országok nem mondtak le szuverenitásuk egészéről Alapvetően négy fő intézmény hozza a döntéseket: Tanács Bizottság Parlament Bíróság => egymás fékei és ellensúlyai

3

4

5

6 Európai Bizottság EU mindennapi munkáját végző testület Jelenleg 28 tagja van => biztosok Magyar biztos: Navracsics Tibor (oktatás, kultúra, ifjúság és állampolgárság) Székhelye: Brüsszel Szupranacionális szerv: az Unió egészét szolgálja

7 A biztosok A biztosok NEM a küldő ország, hanem a rájuk bízott területen az EGÉSZ Unió érdekeit képviselik Biztosok mandátuma 5 évre szól Bizottság élén az elnök áll Jean-Claude Junker Az elnök a testület politikai és stratégiai irányítója

8 A biztosok alá főigazgatóságok (DG) és különböző szolgálatok és hivatalok tartoznak
Minden biztosnak van egy saját, fős biztosi kabinetje, akit ő nevez ki A kabinet főnöke általában azonos nemzetiségű a biztossal, de a helyettesének már más országból kell jönnie A kabinet tulajdonképpen nemzetközi Az teljes Bizottság működtetésében mintegy ember vesz részt

9 Biztosok és DG-k

10 Európai Unió Tanácsa Európai Unió Tanács = Tanács = Miniszterek Tanácsa DE! ≠ Európa Tanács és ≠ Európai Tanács Székhely: Brüsszel

11 Európai Unió Tanácsa Az EU elsődleges döntéshozó szerve, DE! önállóan nem dönthet semmiben Kormányközi alapon működik Tagjai a tagállamok kormányainak képviselői Több összetételben is ülésezhet: mindig az aktuális ügyért felelős miniszterek a résztvevői Általában minősített többséggel dönt

12 Soros elnökség A Tanács elnöki tisztét félévente tölti be egy-egy tagállam Kulcsszerepet játszik az Unió külső képviseletében, az Unióban napirenden lévő témák meghatározásában => elnökségi program 2010-től csoportos elnökség

13 Csoportos elnökség 18 hónapig három tagállam
Első csoport (2010. első félévtől): Spanyolország Belgium MAGYARORSZÁG (2011. január – június) Jelenleg Olaszország: július – december Lettország: január – június Luxembourg: július – december

14 A Tanács lehet… Általános Ügyek Tanácsa Külügyek Tanácsa
Gazdasági és Pénzügyek Tanácsa (ECOFIN) Bel- és Igazságügyek Tanácsa Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács Versenyképességi Tanács Közlekedési, Hírközlési és Energia Tanács Mezőgazdasági és Halászati Tanács Környezeti Tanács Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sport Tanács

15 A legfontosabb tanácsi formációk havonta, a többiek évi 2-6 alkalommal üléseznek
A Tanács munkáját Főtitkárság segíti (kb fő) Tanácsi döntésekben nagy szerepet játszik az Állandó képviselők Bizottsága (COREPER)

16

17 COREPER Tagjai a tagállamok EU mellé rendelt brüsszeli állandó képviseletek (~ nagykövetség) vezetői és helyetteseik Fő feladat: a tagállami álláspontok egyeztetése, döntés-előkészítés A tagállamok kormányai és az Unió intézményei közötti kapcsolattartás

18 COREPER I. mindig a képviseletek helyetteseiből áll általában a szektorális tanácsok elé kerülő ügyekkel foglalkozik hetente, zárt ajtók mögött ülésezik

19 COREPER II. általában a tagállamok delegációinak vezetőiből áll politikailag kényes ügyekkel foglalkozik általában az ECOFIN, a Bel- és Igazságügyi Tanács és az Általános Ügyek Tanácsa valamint a Külügyek Tanácsa elé kerülő témákat vizsgálják át hetente, zárt ajtók mögött ülésezik

20 Szavazás a Tanácsban A szerződések egyértelműen rendelkeznek arról, mikor melyik szavazati formulát kell használni: Egyszerű többség Egyhangúság Minősített többség

21 Minősített többség Tulajdonképpen hármas többség A tagállamok különböző szavazati súlyokkal rendelkeznek 3-29 között. A 28 tagállam 352 szavazatából 260-ra van szükség a döntéshez. (kb. 74%) A tagállamok felétől (esetenként 2/3-ától) származzon a minimum 260 szavazat Külön kérésre ellenőrizni kell az úgynevezett „népességi szűrőt”: a támogató szavazatoknak az Unió népességének legalább 62%át kell képviselnie

22 Minősített többség 2014-től új, kettős többségre épülő szavazás Szükséges többség EU-népességének legalább 65%-a Legalább 15 ország

23 Szavazati súlyok Tagállam Szavazatok száma Ausztria 10 Lettország 4
Belgium 12 Litvánia 7 Bulgária Luxembourg Ciprus Magyarország Cseh Köztársaság Málta 3 Dánia Németország 29 Egyesült Királyság Olaszország Észtország Portugália Finnország Románia 14 Franciaország Spanyolország 27 Görögország Svédország Hollandia 13 Szlovákia Írország Szlovénia Lengyelország Horvátország

24

25

26 Európai Parlament A világ egyetlen, közvetlenül választott nemzetközi intézménye! 1979 óta választják közvetlenül Az Unió polgárainak érdekeit jeleníti meg (a Tanács a tagállamokat, a Bizottság pedig magát a közösséget képviseli) Kezdetben konzultatív szereppel bírt, ma már azonban kihagyhatatlan szereplő: társdöntéshozó = önállóan nem dönthet, de nélküle nincs döntés

27 Székhelyei: Brüsszel (bizottsági ülések); Strasbourg (plenáris ülések) és Luxemburg (Főtitkárság székhelye) Évente 12 alkalommal Strasbourgban kell üléseznie 4 hetes ülésszakok: 1 hét plenáris hét + 2 hét bizottsági hét + 1 hét a frakcióknak Állandó vándorlás Minden képviselő a saját nyelvén szólalhat fel

28 Tagjait 5 évre választják
Minden ország a saját választási szabályai szerint rendezi az EP választásokat A képviselők nem országok, hanem politikai csoportok szerint foglalnak helyet a parlamentben Jelenleg 751képviselője van Magyarország 21 képviselőt küld az EP-be

29 7 képviselőcsoport: +1 Függetlenek
Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Képviselőcsoport Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja Európai Konzervatívok és Reformerek Képviselőcsoport Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport +1 Függetlenek

30 Az európai politikai pártok
30

31 EP és Magyarország

32 EP és Magyarország Európai Néppárt 12 fő
Bocskor Andrea, Deli Andor, Deutsch Tamás, Erdős Norbert, Gál Kinga, Pelczné Gáll Ildikó, Gyürk András, Hölvényi György, Kósa Ádám, Schöpflin György, Szájer József, Tőkés László Szocialisták 4 fő Molnár Csaba, Niedermüller Péter, Szanyi Tibor, Ujhelyi István Zöldek/az Európai Szabad Szövetség 2 fő Jávor Benedek, Meszerics Tamás Függetlenek 3 fő Morvai Krisztina, Balczó Zoltán, Kovács Béla

33 A parlament titkos szavazással választja meg elnökét két és fél évente
Jelenleg Martin Schulz tölti be ezt a posztot 14 alelnököt is választanak ugyanekkor a időtartamra

34 A Parlament szerepe Demokratikus deficit enyhítése (bárki választható és választó bárhol) Tanács mellett társjogalkotó Jóváhagyja az EB elnökét és tagjait Feloszlathatja az EB-t Jóváhagyása van nemzetközi szerződések és a csatlakozási szerződések esetében Költségvetési eljárásban fontos szerepet tölt be

35 Európai Tanács Az EU csúcsszerve
A tagállamok állam- és kormányfői + az EB elnöke 1974 óta találkoznak rendszeresen A Maastrichti szerződés tette hivatalossá működését Nagy horderejű, stratégiai kérdésekben dönt Meghatározza az EU által követendő általános politikai irányvonalakat DE! jogi aktust NEM alkot Kompromisszumok megkötésének színhelye: „csomag-döntések” Évente 4 ülés, 2002 óta Brüsszelben (+ nem hivatalos csúcstalálkozók)

36 Állandó elnök Az Európai Tanács elnöke nem elnöke az Uniónak
Azért van rá szükség, hogy az EU állam- és kormányfőinek a munkájában hozzon könnyítést A mindenkori csúcstalálkozókkal kapcsolatos teendőket jelenleg az EU soros elnöke latja el Jelenleg Donald Tusk

37 EU külügyi megbízottja
Lisszaboni Szerződés „vívmánya” Korábban két személy volt felelős az uniós külpolitikai ügyek kezeléséért: az EU Tanács nevében megszólaló Külpolitikai főmegbízott (a spanyol Javier Solana), és az Európai Bizottság külkapcsolatokért felelős tagja 2010-től egyetlen „EU külügyminiszter” személyében egyesíti a két posztot A külügyi megbízott egyfelől a tagállamok külügyminisztereinek munkáját segíti, midőn rendszeres találkozóikat előkészíti, üléseiket elnököli, a kitárgyalt közös álláspontot kifelé képviseli

38 Az Európai Bizottság külpolitikai vonatkozású teendőnek szervezéséért is – a testület egyik alelnökeként - ő felel Egyik esetben sem ő irányítja az EU– még kevésbé az egyes tagállamok – külpolitikáját Feladata éppen ellenkezőleg: a tagországok által kitárgyalt külpolitikai irány képviselete, a kapcsolódó gyakorlati teendők végrehajtásának a felügyelete Federica Mogherini

39 Európai Bíróság Székhelye: Luxembourg
Fő feladata a közösségi jog értelmezése, a közösségi jog betartásának felügyelete és a különböző EU-s intézmények ellenőrzése, hogy hatáskörük szerint jártak-e el Tagállamonként egy bíróból áll Magyar tag: Juhász Endre Bírókat 6 évre választják 3 évente Elnököt saját maguk közül választanak 3 évre

40 Európai Bíróság 1989. Elsőfokú Bíróság - Törvényszék
Feladatok átvétele, hogy a Bíróság a közösségi jog egységes értelmezésére tudjon koncentrálni Czúcz Ottó 2004. Közszolgálati Törvényszék Európai Uniós közszolgálattal kapcsolatos jogviták elbírálására rendelkezik hatáskörrel 6 tagja van

41 Bírósági eljárások Kötelezettségszegési eljárás (tagállamokkal szemben) Semmiségi eljárás: intézmények hatáskörrel való visszaélése esetén a rendelkezések semmissé nyilvánítása Mulasztási eljárás (közösségi intézményekkel szemben) Kártérítési eljárás Véleménykérési eljárás: Uniós szervek kérhetik nemzetközi szerződések kötése előtt Előzetes döntéshozatali eljárás Fellebbviteli eljárás

42 Európai Számvevőszék Székhelye Luxembourg Tagállamonként egy tag
Feladata: az Unió a költségvetési szabályoknak megfelelően költi-e el a rábízott pénzt Nem csak az EU intézményeit vizsgálja, hanem mindenkit, aki EU-s pénzből részesült

43 Gazdasági és Szociális Bizottság
EU egyik nagy tanácsadó szerve Munkaadók, munkavállalók és érdekvédelmi szervezetek képviselőiből áll Jelenleg 353 tagja van Magyarországnak 3*4 tagja van benne Munkavállalók Munkaadók Egyéb Római Szerződések hozzák létre

44 Régiók Bizottsága EU másik nagy tanácsadó szerve
Helyi és regionális szervek képviselőiből áll (akiket a helyi szervekbe úgy választottak be közvetlenül) Jelenleg 353 tagja van Magyarországnak 12 tagja van benne Maastrichti szerződés hozza létre

45 Európai Beruházási Bank
Római szerződés hozza létre Központja Luxembourg Tőkeberuházások finanszírozásával elősegíti a közösségek kiegyensúlyozott gazdasági fejlődését Kölcsönöket nyújt az Unió gazdaságpolitikájának céljaival összhangban álló beruházások finanszírozására

46 Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központ Bank
Székhelye: Frankfurt am Main Elnöke: Mario Draghi Az Európai Központi Bank felel a közös pénzért, az euróért

47 Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központ Bank
A bank független intézményként végzi a pénzügypolitika végrehajtását A bank fő feladata Monetáris politika meghatározása és végrehajtása Devizaügyletek irányítása Tagállamok hivatalos devizatartalékainak őrzése és kezelése Fizetési rendszerek zavartalan működésének előmozdítása Központi Bankok Európai Rendszere= EKB és a tagállamok központi bankjai

48 Euróövezet – Eurócsoport – Eurorendszer ???
A közös pénzt bevezetett országok területe Eurócsoport Az eurót használó országok egyeztető fóruma Pénzügyminiszterek szintjén működik Lisszabon óta intézményesített együttműködés Vezetője: Jeroen Dijsselbloem Eurorendszer Az EKB és az eurót használó országok központi bankjai

49 Európai Ombudsman 1995 óta töltik be a posztot Székhelye Strasbourg 5 évre szól a mandátuma Feladata a hozzá beérkezett panaszok kivizsgálása Jelenleg Emily O’Reilly tölti be ezt a posztot

50 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Az EURÓPAI unió intézményrendszere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések