Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató az önkormányzatok gazdálkodási kondícióiról a 2015

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató az önkormányzatok gazdálkodási kondícióiról a 2015"— Előadás másolata:

1 Tájékoztató az önkormányzatok gazdálkodási kondícióiról a 2015
Tájékoztató az önkormányzatok gazdálkodási kondícióiról a évi költségvetési törvény és a kapcsolódó jogszabályok alapján

2 2015. évi költségvetés prioritásai
A családok megerősítése  önkormányzatok: a kisgyermek-ellátások finanszírozásának emelése Munkahelyteremtés  önkormányzatok: átalakuló segélyezés Gazdasági növekedés  önkormányzatok: bővülő fejlesztési források Állam és önkormányzatok közötti feladatmegosztás: 2012. és évek: az átalakítás döntő lépései lezajlottak 2014. év: finomhangolás, mozgások csak egyedi esetekben 2015. év: komolyabb változások csak korlátozott mértékben (leghangsúlyosabb: segélyezés)

3 A helyi önkormányzatok 2015. évi finanszírozási rendszere (1.)
Költségvetési finanszírozás: 2013. év – a rendszer bevezetése, alapvetéseinek lefektetése 2014. év – a rendszer kiigazítása, finomhangolása, kiterjesztése 2015. év – a feladatalapú finanszírozás megszilárdítása, egyedi problémák kezelése A év gazdálkodás és finanszírozás alapjai: átengedett bevételek köre nem változik (gépjárműadó 40%-a), adóztatás területén változások: települési adók bevezetése (segélyezésre és fejlesztési feladatok kiadásaira), HIPA bevétel: elsősorban szociális ellátási feladatokra, az önkormányzati hivatalok személyi juttatásaira csak korlátozottan használható fel.

4 A helyi önkormányzatok 2015. évi finanszírozási rendszere (2.)
Állami támogatások rendszerének kiigazítása: a valós kiadásokra jobban alapozó támogatások (önkormányzati beszámolók vizsgálata) ismét bővül a feladatalapú támogatások köre (gyermekek és családok átmeneti gondozása), „szegényebb” települések erőteljesebb támogatása (szolidaritás, kiegyenlítés), önkormányzati fejezeti tartalék csökken, csak egyedi problémák kezelésére szolgál, kötött felhasználás pontosítása (a kiadások kapcsán elfogadható kormányzati funkciók rögzítése), kötelező feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések prioritása (növekvő források, külön soron megjelenő egyedi fejlesztési támogatások)

5 IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet
Az önkormányzatok költségvetési helyzete 2015-ben: hitelforrások nélkül várhatóan több mint milliárd forinttal gazdálkodhatnak, ehhez a központi költségvetés 649,3 milliárd forintot biztosít (9%-os csökkenés 2014-hez képest), főbb csökkentő tételek: 2014-ben le nem igényelt források egy része a KLIK-hez került (20 milliárd forint), 53,6 milliárd forint báziscsökkenés egyes segélyek állami átvétele és egyéb átalakítása miatt (jelentős része a járási hivatalokhoz részére került), e-útdíj kompenzáció miatt kieső bevételek pótlása megszűnik (5 milliárd forint) főbb növelő tényezők: óvodapedagógusok előmeneteli rendszerével kapcsolatos többlet (5,9 milliárd forint), Szociális ágazati pótlék 12 havi beépítése (6 milliárd forint), Óvodai férőhelybővítés többletforrása (2 milliárd forint), Üdülőhelyi feladatok többlettámogatása (1,5 milliárd forint).

6 Általános működési támogatások (1.)
Kibővült az innen finanszírozott feladatok száma (technikai átrendeződés) Támogatás: 151 milliárd forint (beszámítás figyelembe vételével) Főbb jogcímek: Önkormányzati hivatal működésének támogatása fajlagos összeg változatlan (4,6 millió forint/fő) közös hivatali finanszírozás: átmeneti időszak (január-február) Településüzemeltetés támogatása növekedő fajlagos összegek (a nettó kiadások növekedése miatt), alapvetően változatlan feltételek, OSAP + megfelelő könyvelés! Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (korábban központosított előirányzat)

7 Általános működési támogatások (2.)
(Jogcímek): Üdülőhelyi feladatok támogatása: korábban központosított előirányzat, beszámítás alá került, fajlagos összeg növekedett: 1,55 forint/IFA forint Egyéb kötelező feladatok támogatása: 2700 Ft/fő, DE „szegényebb” kistelepülések magasabb támogatása, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 20 000 forintot 1 000 fő alatti települések: legalább 4 millió forint alaptámogatás 1 000 fő lakosságszám feletti települések legalább 5 millió forintos támogatás, az egyik kategóriába sem eső települések: legalább 3 millió forint

8 Beszámítás - Kiegészítés
Az általános támogatások összegéig a települések támogatását csökkenti a számított bevétel (= a évi iparűzési adóalap 0,55%-a) Számos változás 2014-hez képest: számított bevétel alapmértéke növekedett (0,5% helyett 0,55%), a beszámítás alá tartozó támogatások köre bővült (külterületi támogatással, az ifa kiegészítéssel és az egyéb önkormányzati feladatok támogatásának 50 %-ával), jóval differenciáltabb beszámítási mértékek (következő dia részletezi), nem csak beszámítás (= támogatáscsökkentés), hanem kiegészítő támogatás (= plusztámogatás) is lehetséges (8500 Ft egy lakosra jutó adóerő-képességig), az alapmértéket (0,55%) meghaladó mértékű beszámítás a legtehetősebb településeknél (NEM befizetési kötelezettség!)

9 Beszámítás - Kiegészítés
No. A települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint) Beszámítás (-) mértéke 2014-ben* Beszámítás (-) /kiegészítés (+) mértéke 2015-ben* alsó határ felső határ 1. 1 5000 0% +25% 2. 5 001 8 500 -0,125% +15% 3. 8 501 10 000 -0,055% 4. 10 001 12 000 -0,25% -0,11% 5. 12 001 15 000 -0,375% -0,22% 6. 15 001 18 000 -0,5% -0,33% 7. 18 001 24 000 -0,47% 8. 24 001 36 000 -0,52% 9. 36 001 42 000 -0,55% 10. 42 001 60 000 -0,58% 11. 60 001 100 000 -0,61% 12. 100 001 -0,66% *beszámítás az iparűzési adóalap %-ában, kiegészítés az általános támogatások %-ában

10 Általános működési támogatások (3.)
Az általános támogatások beszámítással csökkentett összegének felhasználhatósága: hivatali, település-üzemeltetési, külterületi, üdülőhelyi támogatás + egyéb feladatok támogatása: tág felhasználhatóság, valamennyi kötelező önkormányzati feladat belefér + turisztika, nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása: a lakossági díjak csökkentésére, határátkelőhelyek támogatása: határátkelőhely tisztántartása, megközelíthetősége érdekében felmerülő működési kiadásokra, 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása: kizárólag a bérkompenzáció kifizetésére Kormányzati funkciók!!! (Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3.h) pont)

11 Köznevelési feladatok támogatása (1.)
Köznevelési feladatok (2013 óta): óvodák fenntartása, 3000 fő lakosságszám felett az iskolák működtetése (vagy ehhez hozzájárulás fizetése) Támogatás: óvodák fenntartására: 163 milliárd forint (+7 milliárd forint) pedagógusok és segítők bértámogatása, működtetési támogatás, bejáró gyerekek támogatása az iskolák működtetésére: 2,5 milliárd forint bővítésre további fejlesztési forrás: 2,5 milliárd forint

12 Köznevelési feladatok támogatása (2.)
Óvodák fenntartásának támogatása: Óvodapedagógusok és segítők elismert átlagbér alapú támogatása: követi a pedagógus életpálya modell előmeneteli rendszerét, fontos: a bérezés elszakadt a minimálbértől (illetményalaphoz kötött, amelyet a költségvetési törvény rögzít) alapvetően változatlan igénylési szabályok új intézménytípus: óvoda-bölcsőde Óvodaműködtetési támogatás: a beszámolók adatai alapján növekszik az összege ( Ft/fő  Ft/fő) Bejáró gyermekek utaztatása (változatlan szabályozás) Óvodapedagógusok minősítésének támogatása külön támogatás a január 1-jén foglalkoztatott, december 31-éig minősítést elnyert pedagógusok emelt béréhez, KIR alapozza meg  pótfelmérésben korrigálható májusban és októberben jelezni lehet/kell az intézményváltást

13 Köznevelési feladatok támogatása (3.)
FONTOS! Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szeptember 1-jén lép hatályba 3 éves kortól kötelező óvodáztatás bevezetése Önkormányzatok érintettsége: óvodai férőhelyek növelése, korszerű óvodai nevelés és infrastruktúra biztosítása !!! A megalapozó felmérés eredménye alapján az önkormányzatok még nem számolnak a létszámnövekedéssel  korrekció májusi és októberi felmérésben lehetséges! A szükséges bővítéshez: 2014-ben 1 milliárd forintos pályázati keret volt, 2015-ben 2,5 milliárd forintos pályázati keret biztosított

14 Köznevelési feladatok támogatása (4.)
Óvodai kapacitásbővítést célzó fejlesztések támogatása (2,5 milliárd forint) NGM pályázati kiírás (BM, EMMI egyetértés) várhatóan január végéig, Főbb várható (egyelőre még nem jóváhagyott!) feltételei: benyújtási határidő március eleje, elbírás április végéig, támogatható célok: már működő óvodaépület átalakítása, korábban óvodai célra működtetett óvodaépület újranyitása, nem óvodai funkciót betöltő épület átalakítása, működő óvodaépület bővítése, új óvoda létesítése vásárlással (telek és épület) és/vagy építéssel, saját erő: adóerő-képességtől függő differenciálás (5% - 50%), maximális támogatás: fejlesztési céltól és adóerő-képességtől függő differenciálás (férőhelyenként 0,9 millió forint – 2,2 millió forintig) felhasználás: december 31-éig elszámolás: legkésőbb február 28-áig (szakmai és pénzügyi beszámolás)

15 Köznevelési feladatok támogatása (5.)
Köznevelési feladatok egyéb támogatása: a 3000 fő feletti önkormányzatok köznevelési intézmények (iskolák, kollégiumok) működtetésével kapcsolatos feladataihoz, nem előre elosztott – kormányrendelet fogja szabályozni a felhasználást, 2015 szeptemberétől új működtetői ciklus kezdődik: Nkt. alapján a 3000 fő feletti településeknek újra kérni kell a mentesülést, 3000 fő alattiaknak a vállalást, március 31. a határidő (elképzelhető, hogy változni fog), a támogatást szabályozó kormányrendelettel egyidejűleg tisztázódik a kérelmek tartalma és feltételrendszere (KLIK is adatszolgáltató), adatot is egyszerre kell szolgáltatni a mentesüléshez és a támogatáshoz, pontosodtak az Nkt. működtetési előírásai (pl. új taneszközök beszerzéséről nem kell gondoskodnia a működtető önkormányzatnak, az a KLIK feladata) hamarosan változni fog a végrehajtási rendelet is, a szakképzési intézményeket várhatóan szeptembertől az NGM felügyeli – ez is befolyásolja majd az önkormányzatok működtetési feladatait

16 Köznevelési feladatok támogatása (6.)
A köznevelési feladatok támogatásának felhasználhatósága: Bértámogatás + üzemeltetési támogatás + minősítés támogatása + utaztatás támogatás: óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira és óvodai gyermekétkeztetésre Kormányzati funkciók!!! (Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 4.c) pont) Iskolaműködtetés támogatása: a jelzett kormányrendelet fogja rögzíteni a felhasználás céljait + a funkciókat

17 Szociális feladatok – segélyezés (1.)
Számos változás, alapelvek: segély helyett munka + élesen elkülönülő állami és önkormányzati felelősségek Segély helyett munka: 2015 júliusától a jelenlegi FHT-s létszám negyede közfoglalkoztatásba kerül át. Cél: 2018-ra a foglalkoztatható személyek mindegyike dolgozzon  2018-ig minden évben újabb 25%-kal csökken az FHT-s létszám, A növekvő közfoglalkoztatott létszám növeli az önkormányzati feladatokat  a polgármesteri hivatallal nem rendelkező önkormányzatok támogatást kaphatnak a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program szervezési költségeihez (mértéke  a közfoglalkoztatási bér+SZOCHO támogatás 1,5 százaléka) 2015. márciustól a közfoglalkoztatási bér is a nettó finanszírozás keretében jut el az önkormányzatokhoz

18 Szociális feladatok – segélyezés (2.)
Elkülönülő állami és önkormányzati felelősségek: március 1-jétől az állam (járási hivatalok) átveszi az aktív korúak ellátásának megállapítását és folyósítását, a felelősségek szétválnak (normatív  állam, méltányossági  önkormányzat) ! Feladat: a folyamatban lévő, valamint a február 28-áig meg nem szűnt vagy jogerős határozattal meg nem szüntetett aktív korúak ellátásával összefüggő ügyek iratait darabszintű iratjegyzékkel ellátott átadás-átvételi jegyzőkönyvvel március 6-áig kell átadni az illetékes járási hivatal számára Önkormányzatok költségvetési támogatása: 25,9 milliárd forint 2015. január-március hónapokban fizetendő rendszeres szociális segélyhez (90%) és foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz (80%), 2015. március 1-jét megelőzően megállapított lakásfenntartási támogatáshoz és adósságcsökkentési támogatáshoz (90%), az óvodáztatási támogatáshoz (100%)

19 Szociális feladatok – segélyezés (3.)
Települési támogatás: márciustól nem jár alanyi jogon a lakásfenntartási támogatás + az adósságkezelési szolgáltatás  FONTOS: január 1. után LFT legfeljebb február 28-áig terjedő időtartamra állapítható meg), márciustól települési támogatás: helyi rendelet alapján  képviselő-testület legkésőbb február 28-áig alkot rendeletet, települési támogatás keretében különösen az alábbiak támogathatók: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése (lakásfenntartási támogatás helyett) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére (méltányossági ápolási díj helyett) a gyógyszerkiadások viselése (méltányossági közgyógyellátás helyett), a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére (adósságcsökkentési támogatás helyett) Forrása: saját bevételek  állami segítség csak a „szegényebb” önkormányzatoknak

20 Szociális feladatok – segélyezés (4.)
Települési támogatásra fordítható költségvetési támogatások a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 30,1 milliárd forint 2015-ben már nem tartozik beszámítás alá, DE már csak a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti önkormányzatoknak jár, differenciált mértékben ( forint: 100%, 18 001 – 24 000 forint: 50%, 24 001 – 32  000 forint: 25%), valamennyi szociális feladatra (pl. közfoglalkoztatás, szociális étkeztetés, települési támogatások nyújtása) költhető. ha a rászorulók ellátására nincs elegendő forrás  rendkívüli támogatás (BM kezelésében, várhatóan ez elkülönített pályázati cél lesz)

21 Szociális feladatok – alap- és intézményi ellátások (1.)
Támogatás: 72 milliárd forint Prioritás: kisgyermek-ellátások támogatásának javítása: bölcsődében (és bölcsődei étkeztetésnél) tovább csökken az osztószám (240  235), családi napközikben is (251  240), gyermekek és családok átmeneti ellátása  feladatalapú finanszírozás: bértámogatás + üzemeltetési támogatás (helyettes szülő csak bértámogatás!), közel 1 milliárd forint többletforrás, már elérhetők a támogatás részletes adatai (ebr42) A többi területen nincs alapvető módosulás a finanszírozásban: alapszolgáltatások: továbbra is normatív alapon, különböző jogcímeken, szakosított intézményi ellátások: feladatalapú finanszírozás (bértámogatás + üzemeltetési támogatás; támogatási adatok itt is elérhetők az ebr42-ben) !!! Szolgáltatások egyidejű igénybevételére vonatkozó szabályok pontosodtak, szigorodtak! Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5.i) pont !!! Kiegészítő felmérés  nappali ellátások (40%-os támogatás)

22 Szociális feladatok – alap- és intézményi ellátások (2.)
Szakmai jogszabályok fontos változásai: „az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget”, belépési hozzájárulás (maximum 8 millió forint, fenntartó határozza meg a helyeket, csak az intézményre fordítható) a bentlakásos intézményekben, házi segítségnyújtás szigorodó szabályozása (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet + 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet): gondozási tevékenységek újraszabályozása (résztevékenységek meghatározása – szigorítás, állami támogatás kizárólag ezek után jár), a január közepétől bekerülő ellátottakra szigorúbb bemeneti feltételek: az 1 órás gondozási szükséglet megállapításához előírt 11 pont 20 pontra történő felemelése (ápolási feladatok elvégzését feltételezi), július 1-jétől nem váltható ki társadalmi gondozóval a szakmai létszám (a létszámnormák teljesítése szempontjából a társadalmi gondozó nem vehető figyelembe) Mutatószám-változást eredményezhetnek!

23 Szociális feladatok – fejlesztési támogatás
Évek óta első alkalommal címzett forrás: 400 millió forint Főbb feltételei: önkormányzatok és társulások tulajdonában levő, szociális szakosított ellátást és gyermekek (családok) átmeneti gondozását biztosító intézmények, fejlesztésre, felújításra, fő célja: az ideiglenes bejegyzéssel rendelkező intézmények fejlesztése  határozatlan bejegyzés érdekében, igényelhető maximális támogatás: 20 millió forint/pályázat NGM pályázati kiírás (BM és EMMI egyetértésével)  várhatóan februárban Várható miniszteri döntés: tavasz végén – nyár elején

24 Szociális feladatok – gyermekétkeztetés támogatása
Gyermekétkeztetés (58 milliárd forint) Kiemelt célkitűzés, hogy egy gyermek se éhezzen  óta megduplázódott a támogatás (29,8 milliárd forint  58 milliárd forint) Új táplálkozási előírások („só-rendelet)! (37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet) Feladatalapú támogatás: Bértámogatás: kisebb módosítások, a kategóriák közötti folyamatos növekedés biztosítása Üzemeltetési támogatás: elismert kiadások és bevételek alapján (adóerő-képességre is figyelemmel)  ebr42 rendszerben a részletek elérhetők, 2016-tól várhatóan bővülni fog az ingyenesen étkezők száma (bölcsi, ovi) Nyári gyermekétkeztetés jogcímen 360 millió forint többletforrás (összesen 3 milliárd forint) – EMMI pályázati kiírás várhatóan tavasszal 

25 Szociális feladatok – gyermekétkeztetés fejlesztése
1 milliárd forintos keretösszeg Cél: a kötelező óvodáztatás miatti étkeztetett többletlétszám + a 2016-tól esetleg bővülő ingyenes étkezés miatti többletlétszám kezelése Főbb feltételei: önkormányzatok és társulások tulajdonában levő konyhák és kiszolgáló létesítmények kapacitásbővítésre, fejlesztésre, új konyhák és kiszolgáló létrehozására, szükséges eszközök beszerzésére, 10 évig nem idegeníthető el. NGM pályázati kiírás (BM és EMMI egyetértésével)  februárban/márciusban Várható miniszteri döntés: nyár elején

26 A szociális feladatok támogatásának felhasználhatósága
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése: csak a meghatározott segélyekre, Szociális feladatok egyéb támogatása: tág felhasználhatóság (valamennyi szociális feladat  segélyezés, alapellátások, közmunka, stb.), Alapszolgáltatások és alapellátások támogatásai: egymás között átcsoportosíthatók + bentlakásos intézményekre is költhető (működés, fejlesztés), Szakosított intézmények és gyermekek átmeneti gondozása: csak az érintett intézményekre költhetők (működés, fejlesztés), Gyermekétkeztetés: étkeztetés teljes önköltsége (működés, fejlesztés), Szociális ágazati pótlék: csak a pótlékra és közterheire Kormányzati funkciók!!! Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5.o) pont (kisebb korrekciók várhatók)

27 Kultúra Nyilvános könyvtári, muzeális intézményi és közművelődési feladatok 1 500,0 millió forinttal magasabb támogatás 2015-ben. a többlet segíti a kistelepülések nyilvános könyvtári és közművelődési tevékenységét a fajlagos összeg változatlanul hagyása mellett legalább 1,2 millió forint minimális támogatás (1 793 db kistelepülést érint pozitívan) a kulturális feladatok átrendeződése miatt a könyvtárak érdekeltségnövelő támogatása beépül az önkormányzatok kulturális ágazati feladatai közé. A korábbi érdekeltségnövelő támogatás átalakul 2015. évben közművelődési feladatokra és a muzeális intézmények szakmai támogatására lehet igénybe venni Differenciáltabb a felhasználási célok meghatározása, pályázati kiírás keretében lehet a támogatást igényelni. Kormányzati funkciók!!! Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 6.e) pont

28 Főbb fejlesztési és egyéb források
A már említett, célzott fejlesztési forrásokon túl: EU Önerő Alap: 16,9 milliárd forint, Kötelező feladatot ellátó intézmények fejlesztése: 2 milliárd forint Új jogcím, belterületi utak, járdák, hidak felújítása: 1 milliárd forint, Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás: 0,5 milliárd forint. Fejezeti tartalék (38,2 milliárd forint): egyedi fejlesztések, rendkívüli támogatás Vis maior támogatás: 7,7 milliárd forint Nem rendeletek, hanem pályázatok  várhatóan tavasszal

29 További lényeges tudnivalók
A támogatások felhasználása során a kiadások megfelelő kormányzati funkcióra történő könyvelése nem megkerülhető, Áht., Ávr. több ponton jelentősen módosult  tanulmányozásuk elengedhetetlen, 2014. év végi beszámolás: a támogatások szempontjából új technika általános köznevelési és szociális támogatásokkal kapcsolatos elszámolás megalapozó felmérése  ebr42 (K11 információs rendszerben teljesítendő adatszolgáltatással párhuzamosan), a K11 rendszerbe (a 11.e űrlapra) az ebr42 rendszerből kerülnek át az önkormányzatot feladatmutatók szerint ténylegesen megillető támogatás adatok és a tényleges felhasználásra vonatkozó adatok, kitöltést külön útmutató fogja segíteni.

30 Adósság engedélyezés változásai (1)
2015. január 1-jével: az uniós támogatások önerejét szolgáló ügyletek - előzetes adatszolgáltatás teljesítése esetén - is engedélykötelessé váltak, a 100%-ban közvetlen vagy közvetett önkormányzati tulajdonú cégek ügyletei engedélykötelessé váltak (kezesség/garancia nem), a kivetett és beszedett települési adó beleszámít a saját forrásba. Változott a működési célra felvehető ügyletek köre: a év végi adósság megújítása kikerült a törvényből, okafogyottá vált, megmaradt a likvid hitel és a jogerős bírósági ítélet miatt keletkeztetett adósság, újként jelent meg a szabályozásban a reorganizációs hitel, és az uniós fejlesztést szolgáló, de a Gst. fejlesztési fogalmába nem tartozó ügylet (pl. humán fejlesztéseket szolgáló támogatás).

31 Adósság engedélyezés változásai (2)
A kérelmek engedélyezésének menete megváltozott: az előzetes adatszolgáltatás lezárását (2015. március 16), és a hiánypótoltatást (március 31) követően a Kormány tájékoztatást kap a tervezett ügyletekről (április vége), ezt követően kerülhet a Kormány elé engedélyezésre kérelem. A kérelmekről a Kormány alapesetben három havonta dönt, de legkésőbb a tárgyév végéig. A sürgős, államadósságot nem veszélyeztető ügyletek (pl. kezesség/garancia ügyletek) esetében ennél természetesen gyakrabban hozhat a Kormány döntést.

32 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Tájékoztató az önkormányzatok gazdálkodási kondícióiról a 2015"

Hasonló előadás


Google Hirdetések