Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Tájékoztató az önkormányzatok gazdálkodási kondícióiról a 2015. évi költségvetési törvény és a kapcsolódó jogszabályok alapján.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Tájékoztató az önkormányzatok gazdálkodási kondícióiról a 2015. évi költségvetési törvény és a kapcsolódó jogszabályok alapján."— Előadás másolata:

1 1 Tájékoztató az önkormányzatok gazdálkodási kondícióiról a 2015. évi költségvetési törvény és a kapcsolódó jogszabályok alapján

2 2 2015. évi költségvetés prioritásai A családok megerősítése  önkormányzatok: a kisgyermek-ellátások finanszírozásának emelése Munkahelyteremtés  önkormányzatok: átalakuló segélyezés Gazdasági növekedés  önkormányzatok: bővülő fejlesztési források Állam és önkormányzatok közötti feladatmegosztás: 2012. és 2013. évek: az átalakítás döntő lépései lezajlottak 2014. év: finomhangolás, mozgások csak egyedi esetekben 2015. év: komolyabb változások csak korlátozott mértékben (leghangsúlyosabb: segélyezés)

3 3 A helyi önkormányzatok 2015. évi finanszírozási rendszere (1.) Költségvetési finanszírozás: 2013. év – a rendszer bevezetése, alapvetéseinek lefektetése 2014. év – a rendszer kiigazítása, finomhangolása, kiterjesztése 2015. év – a feladatalapú finanszírozás megszilárdítása, egyedi problémák kezelése A 2015. év gazdálkodás és finanszírozás alapjai:  átengedett bevételek köre nem változik (gépjárműadó 40%-a),  adóztatás területén változások: települési adók bevezetése (segélyezésre és fejlesztési feladatok kiadásaira), HIPA bevétel: elsősorban szociális ellátási feladatokra, az önkormányzati hivatalok személyi juttatásaira csak korlátozottan használható fel.

4 4 A helyi önkormányzatok 2015. évi finanszírozási rendszere (2.) Állami támogatások rendszerének kiigazítása:  a valós kiadásokra jobban alapozó támogatások (önkormányzati beszámolók vizsgálata)  ismét bővül a feladatalapú támogatások köre (gyermekek és családok átmeneti gondozása),  „szegényebb” települések erőteljesebb támogatása (szolidaritás, kiegyenlítés),  önkormányzati fejezeti tartalék csökken, csak egyedi problémák kezelésére szolgál,  kötött felhasználás pontosítása (a kiadások kapcsán elfogadható kormányzati funkciók rögzítése),  kötelező feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések prioritása (növekvő források, külön soron megjelenő egyedi fejlesztési támogatások)

5 5 IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet Az önkormányzatok költségvetési helyzete 2015-ben:  hitelforrások nélkül várhatóan több mint 2 500 milliárd forinttal gazdálkodhatnak,  ehhez a központi költségvetés 649,3 milliárd forintot biztosít (9%-os csökkenés 2014-hez képest),  főbb csökkentő tételek: 2014-ben le nem igényelt források egy része a KLIK-hez került (20 milliárd forint), 53,6 milliárd forint báziscsökkenés egyes segélyek állami átvétele és egyéb átalakítása miatt (jelentős része a járási hivatalokhoz részére került), e-útdíj kompenzáció miatt kieső bevételek pótlása megszűnik (5 milliárd forint)  főbb növelő tényezők: óvodapedagógusok előmeneteli rendszerével kapcsolatos többlet (5,9 milliárd forint), Szociális ágazati pótlék 12 havi beépítése (6 milliárd forint), Óvodai férőhelybővítés többletforrása (2 milliárd forint), Üdülőhelyi feladatok többlettámogatása (1,5 milliárd forint).

6 6 Általános működési támogatások (1.) Kibővült az innen finanszírozott feladatok száma (technikai átrendeződés) Támogatás: 151 milliárd forint (beszámítás figyelembe vételével) Főbb jogcímek:  Önkormányzati hivatal működésének támogatása fajlagos összeg változatlan (4,6 millió forint/fő) közös hivatali finanszírozás: átmeneti időszak (január-február)  Településüzemeltetés támogatása növekedő fajlagos összegek (a nettó kiadások növekedése miatt), alapvetően változatlan feltételek, OSAP + megfelelő könyvelés!  Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (korábban központosított előirányzat)

7 7 Általános működési támogatások (2.) (Jogcímek):  Üdülőhelyi feladatok támogatása: korábban központosított előirányzat, beszámítás alá került, fajlagos összeg növekedett: 1,55 forint/IFA forint  Egyéb kötelező feladatok támogatása: 2700 Ft/fő, DE „szegényebb” kistelepülések magasabb támogatása, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 20 000 forintot 1 000 fő alatti települések: legalább 4 millió forint alaptámogatás 1 000 fő lakosságszám feletti települések legalább 5 millió forintos támogatás, az egyik kategóriába sem eső települések: legalább 3 millió forint

8 8 Beszámítás - Kiegészítés  Az általános támogatások összegéig a települések támogatását csökkenti a számított bevétel (= a 2013. évi iparűzési adóalap 0,55%-a)  Számos változás 2014-hez képest: számított bevétel alapmértéke növekedett (0,5% helyett 0,55%), a beszámítás alá tartozó támogatások köre bővült (külterületi támogatással, az ifa kiegészítéssel és az egyéb önkormányzati feladatok támogatásának 50 %-ával), jóval differenciáltabb beszámítási mértékek (következő dia részletezi), nem csak beszámítás (= támogatáscsökkentés), hanem kiegészítő támogatás (= plusztámogatás) is lehetséges (8500 Ft egy lakosra jutó adóerő-képességig), az alapmértéket (0,55%) meghaladó mértékű beszámítás a legtehetősebb településeknél (NEM befizetési kötelezettség!)

9 9 Beszámítás - Kiegészítés No. A települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint) Beszámítás (-) mértéke 2014- ben* Beszámítás (-) /kiegészítés (+) mértéke 2015-ben* alsó határfelső határ 1. 15000 0% +25% 2. 5 0018 500 -0,125% +15% 3. 8 50110 000 -0,055% 4. 10 00112 000 -0,25% -0,11% 5. 12 00115 000 -0,375% -0,22% 6. 15 00118 000 -0,5% -0,33% 7. 18 00124 000 -0,47% 8. 24 00136 000 -0,52% 9. 36 00142 000 -0,55% 10. 42 00160 000 -0,58% 11. 60 001100 000 -0,61% 12. 100 001 -0,66% *beszámítás az iparűzési adóalap %-ában, kiegészítés az általános támogatások %-ában

10 10 Általános működési támogatások (3.) Az általános támogatások beszámítással csökkentett összegének felhasználhatósága:  hivatali, település-üzemeltetési, külterületi, üdülőhelyi támogatás + egyéb feladatok támogatása: tág felhasználhatóság, valamennyi kötelező önkormányzati feladat belefér + turisztika,  nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása: a lakossági díjak csökkentésére,  határátkelőhelyek támogatása: határátkelőhely tisztántartása, megközelíthetősége érdekében felmerülő működési kiadásokra,  2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása: kizárólag a bérkompenzáció kifizetésére Kormányzati funkciók!!! (Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3.h) pont)

11 11 Köznevelési feladatok támogatása (1.) Köznevelési feladatok (2013 óta):  óvodák fenntartása,  3000 fő lakosságszám felett az iskolák működtetése (vagy ehhez hozzájárulás fizetése) Támogatás:  óvodák fenntartására: 163 milliárd forint (+7 milliárd forint) pedagógusok és segítők bértámogatása, működtetési támogatás, bejáró gyerekek támogatása  az iskolák működtetésére: 2,5 milliárd forint  bővítésre további fejlesztési forrás: 2,5 milliárd forint

12 12 Köznevelési feladatok támogatása (2.) Óvodák fenntartásának támogatása:  Óvodapedagógusok és segítők elismert átlagbér alapú támogatása: követi a pedagógus életpálya modell előmeneteli rendszerét, fontos: a bérezés elszakadt a minimálbértől (illetményalaphoz kötött, amelyet a költségvetési törvény rögzít) alapvetően változatlan igénylési szabályok új intézménytípus: óvoda-bölcsőde  Óvodaműködtetési támogatás: a beszámolók adatai alapján növekszik az összege (56 000 Ft/fő  70 000 Ft/fő)  Bejáró gyermekek utaztatása (változatlan szabályozás)  Óvodapedagógusok minősítésének támogatása külön támogatás a 2015. január 1-jén foglalkoztatott, 2014. december 31-éig minősítést elnyert pedagógusok emelt béréhez, KIR alapozza meg  pótfelmérésben korrigálható májusban és októberben jelezni lehet/kell az intézményváltást

13 13 Köznevelési feladatok támogatása (3.) FONTOS! Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése 2015. szeptember 1-jén lép hatályba 3 éves kortól kötelező óvodáztatás bevezetése Önkormányzatok érintettsége: óvodai férőhelyek növelése, korszerű óvodai nevelés és infrastruktúra biztosítása !!! A megalapozó felmérés eredménye alapján az önkormányzatok még nem számolnak a létszámnövekedéssel  korrekció májusi és októberi felmérésben lehetséges! A szükséges bővítéshez:  2014-ben 1 milliárd forintos pályázati keret volt,  2015-ben 2,5 milliárd forintos pályázati keret biztosított

14 14 Köznevelési feladatok támogatása (4.) Óvodai kapacitásbővítést célzó fejlesztések támogatása (2,5 milliárd forint)  NGM pályázati kiírás (BM, EMMI egyetértés) várhatóan január végéig,  Főbb várható (egyelőre még nem jóváhagyott!) feltételei: benyújtási határidő március eleje, elbírás április végéig, támogatható célok: már működő óvodaépület átalakítása, korábban óvodai célra működtetett óvodaépület újranyitása, nem óvodai funkciót betöltő épület átalakítása, működő óvodaépület bővítése, új óvoda létesítése vásárlással (telek és épület) és/vagy építéssel, saját erő: adóerő-képességtől függő differenciálás (5% - 50%), maximális támogatás: fejlesztési céltól és adóerő-képességtől függő differenciálás (férőhelyenként 0,9 millió forint – 2,2 millió forintig) felhasználás: 2016. december 31-éig elszámolás: legkésőbb 2017. február 28-áig (szakmai és pénzügyi beszámolás)

15 15 Köznevelési feladatok támogatása (5.) Köznevelési feladatok egyéb támogatása:  a 3000 fő feletti önkormányzatok köznevelési intézmények (iskolák, kollégiumok) működtetésével kapcsolatos feladataihoz,  nem előre elosztott – kormányrendelet fogja szabályozni a felhasználást,  2015 szeptemberétől új működtetői ciklus kezdődik: Nkt. alapján a 3000 fő feletti településeknek újra kérni kell a mentesülést, 3000 fő alattiaknak a vállalást, március 31. a határidő (elképzelhető, hogy változni fog), a támogatást szabályozó kormányrendelettel egyidejűleg tisztázódik a kérelmek tartalma és feltételrendszere (KLIK is adatszolgáltató), adatot is egyszerre kell szolgáltatni a mentesüléshez és a támogatáshoz,  pontosodtak az Nkt. működtetési előírásai (pl. új taneszközök beszerzéséről nem kell gondoskodnia a működtető önkormányzatnak, az a KLIK feladata)  hamarosan változni fog a végrehajtási rendelet is,  a szakképzési intézményeket várhatóan szeptembertől az NGM felügyeli – ez is befolyásolja majd az önkormányzatok működtetési feladatait

16 16 Köznevelési feladatok támogatása (6.) A köznevelési feladatok támogatásának felhasználhatósága:  Bértámogatás + üzemeltetési támogatás + minősítés támogatása + utaztatás támogatás: óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira és óvodai gyermekétkeztetésre Kormányzati funkciók!!! (Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 4.c) pont)  Iskolaműködtetés támogatása: a jelzett kormányrendelet fogja rögzíteni a felhasználás céljait + a funkciókat

17 17 Szociális feladatok – segélyezés (1.) Számos változás, alapelvek: segély helyett munka + élesen elkülönülő állami és önkormányzati felelősségek Segély helyett munka:  2015 júliusától a jelenlegi FHT-s létszám negyede közfoglalkoztatásba kerül át. Cél: 2018-ra a foglalkoztatható személyek mindegyike dolgozzon  2018-ig minden évben újabb 25%-kal csökken az FHT-s létszám,  A növekvő közfoglalkoztatott létszám növeli az önkormányzati feladatokat  a polgármesteri hivatallal nem rendelkező önkormányzatok támogatást kaphatnak a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program szervezési költségeihez (mértéke  a közfoglalkoztatási bér+SZOCHO támogatás 1,5 százaléka)  2015. márciustól a közfoglalkoztatási bér is a nettó finanszírozás keretében jut el az önkormányzatokhoz

18 18 Szociális feladatok – segélyezés (2.) Elkülönülő állami és önkormányzati felelősségek:  március 1-jétől az állam (járási hivatalok) átveszi az aktív korúak ellátásának megállapítását és folyósítását, a felelősségek szétválnak (normatív  állam, méltányossági  önkormányzat)  ! Feladat: a folyamatban lévő, valamint a 2015. február 28-áig meg nem szűnt vagy jogerős határozattal meg nem szüntetett aktív korúak ellátásával összefüggő ügyek iratait darabszintű iratjegyzékkel ellátott átadás-átvételi jegyzőkönyvvel 2015. március 6-áig kell átadni az illetékes járási hivatal számára  Önkormányzatok költségvetési támogatása: 25,9 milliárd forint 2015. január-március hónapokban fizetendő rendszeres szociális segélyhez (90%) és foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz (80%), 2015. március 1-jét megelőzően megállapított lakásfenntartási támogatáshoz és adósságcsökkentési támogatáshoz (90%), az óvodáztatási támogatáshoz (100%)

19 19 Szociális feladatok – segélyezés (3.) Települési támogatás:  márciustól nem jár alanyi jogon a lakásfenntartási támogatás + az adósságkezelési szolgáltatás  FONTOS: január 1. után LFT legfeljebb 2015. február 28-áig terjedő időtartamra állapítható meg),  márciustól települési támogatás: helyi rendelet alapján  képviselő-testület legkésőbb 2015. február 28-áig alkot rendeletet,  települési támogatás keretében különösen az alábbiak támogathatók: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése (lakásfenntartási támogatás helyett) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére (méltányossági ápolási díj helyett) a gyógyszerkiadások viselése (méltányossági közgyógyellátás helyett), a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére (adósságcsökkentési támogatás helyett)  Forrása: saját bevételek  állami segítség csak a „szegényebb” önkormányzatoknak

20 20 Szociális feladatok – segélyezés (4.) Települési támogatásra fordítható költségvetési támogatások  a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 30,1 milliárd forint 2015-ben már nem tartozik beszámítás alá, DE már csak a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti önkormányzatoknak jár, differenciált mértékben (0-18 000 forint: 100%, 18 001 – 24 000 forint: 50%, 24 001 – 32 000 forint: 25%), valamennyi szociális feladatra (pl. közfoglalkoztatás, szociális étkeztetés, települési támogatások nyújtása) költhető.  ha a rászorulók ellátására nincs elegendő forrás  rendkívüli támogatás (BM kezelésében, várhatóan ez elkülönített pályázati cél lesz)

21 21 Szociális feladatok – alap- és intézményi ellátások (1.) Támogatás: 72 milliárd forint Prioritás: kisgyermek-ellátások támogatásának javítása:  bölcsődében (és bölcsődei étkeztetésnél) tovább csökken az osztószám (240  235), családi napközikben is (251  240),  gyermekek és családok átmeneti ellátása  feladatalapú finanszírozás: bértámogatás + üzemeltetési támogatás (helyettes szülő csak bértámogatás!), közel 1 milliárd forint többletforrás, már elérhetők a támogatás részletes adatai (ebr42) A többi területen nincs alapvető módosulás a finanszírozásban:  alapszolgáltatások: továbbra is normatív alapon, különböző jogcímeken,  szakosított intézményi ellátások: feladatalapú finanszírozás (bértámogatás + üzemeltetési támogatás; támogatási adatok itt is elérhetők az ebr42-ben) !!! Szolgáltatások egyidejű igénybevételére vonatkozó szabályok pontosodtak, szigorodtak! Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5.i) pont !!! Kiegészítő felmérés  nappali ellátások (40%-os támogatás)

22 22 Szociális feladatok – alap- és intézményi ellátások (2.) Szakmai jogszabályok fontos változásai:  „az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget”,  belépési hozzájárulás (maximum 8 millió forint, fenntartó határozza meg a helyeket, csak az intézményre fordítható) a bentlakásos intézményekben,  házi segítségnyújtás szigorodó szabályozása (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet + 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet): gondozási tevékenységek újraszabályozása (résztevékenységek meghatározása – szigorítás, állami támogatás kizárólag ezek után jár), a január közepétől bekerülő ellátottakra szigorúbb bemeneti feltételek: az 1 órás gondozási szükséglet megállapításához előírt 11 pont 20 pontra történő felemelése (ápolási feladatok elvégzését feltételezi), július 1-jétől nem váltható ki társadalmi gondozóval a szakmai létszám (a létszámnormák teljesítése szempontjából a társadalmi gondozó nem vehető figyelembe)  Mutatószám-változást eredményezhetnek!

23 23 Szociális feladatok – fejlesztési támogatás Évek óta első alkalommal címzett forrás: 400 millió forint Főbb feltételei:  önkormányzatok és társulások tulajdonában levő,  szociális szakosított ellátást és gyermekek (családok) átmeneti gondozását biztosító intézmények,  fejlesztésre, felújításra,  fő célja: az ideiglenes bejegyzéssel rendelkező intézmények fejlesztése  határozatlan bejegyzés érdekében,  igényelhető maximális támogatás: 20 millió forint/pályázat NGM pályázati kiírás (BM és EMMI egyetértésével)  várhatóan februárban Várható miniszteri döntés: tavasz végén – nyár elején

24 24 Gyermekétkeztetés (58 milliárd forint)  Kiemelt célkitűzés, hogy egy gyermek se éhezzen  2010. óta megduplázódott a támogatás (29,8 milliárd forint  58 milliárd forint)  Új táplálkozási előírások („só-rendelet)! (37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet) Feladatalapú támogatás:  Bértámogatás: kisebb módosítások, a kategóriák közötti folyamatos növekedés biztosítása  Üzemeltetési támogatás: elismert kiadások és bevételek alapján (adóerő- képességre is figyelemmel)  ebr42 rendszerben a részletek elérhetők, 2016-tól várhatóan bővülni fog az ingyenesen étkezők száma (bölcsi, ovi) Nyári gyermekétkeztetés jogcímen 360 millió forint többletforrás (összesen 3 milliárd forint) – EMMI pályázati kiírás várhatóan tavasszal Szociális feladatok – gyermekétkeztetés támogatása

25 25 Szociális feladatok – gyermekétkeztetés fejlesztése 1 milliárd forintos keretösszeg Cél: a kötelező óvodáztatás miatti étkeztetett többletlétszám + a 2016-tól esetleg bővülő ingyenes étkezés miatti többletlétszám kezelése Főbb feltételei:  önkormányzatok és társulások tulajdonában levő konyhák és kiszolgáló létesítmények kapacitásbővítésre, fejlesztésre,  új konyhák és kiszolgáló létrehozására,  szükséges eszközök beszerzésére,  10 évig nem idegeníthető el. NGM pályázati kiírás (BM és EMMI egyetértésével)  februárban/márciusban Várható miniszteri döntés: nyár elején

26 26 A szociális feladatok támogatásának felhasználhatósága  Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése: csak a meghatározott segélyekre,  Szociális feladatok egyéb támogatása: tág felhasználhatóság (valamennyi szociális feladat  segélyezés, alapellátások, közmunka, stb.),  Alapszolgáltatások és alapellátások támogatásai: egymás között átcsoportosíthatók + bentlakásos intézményekre is költhető (működés, fejlesztés),  Szakosított intézmények és gyermekek átmeneti gondozása: csak az érintett intézményekre költhetők (működés, fejlesztés),  Gyermekétkeztetés: étkeztetés teljes önköltsége (működés, fejlesztés),  Szociális ágazati pótlék: csak a pótlékra és közterheire Kormányzati funkciók!!! Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5.o) pont (kisebb korrekciók várhatók)

27 27 Kultúra Nyilvános könyvtári, muzeális intézményi és közművelődési feladatok 1 500,0 millió forinttal magasabb támogatás 2015-ben. a többlet segíti a kistelepülések nyilvános könyvtári és közművelődési tevékenységét a fajlagos összeg változatlanul hagyása mellett legalább 1,2 millió forint minimális támogatás (1 793 db kistelepülést érint pozitívan) a kulturális feladatok átrendeződése miatt a könyvtárak érdekeltségnövelő támogatása beépül az önkormányzatok kulturális ágazati feladatai közé. A korábbi érdekeltségnövelő támogatás átalakul 2015. évben közművelődési feladatokra és a muzeális intézmények szakmai támogatására lehet igénybe venni Differenciáltabb a felhasználási célok meghatározása, pályázati kiírás keretében lehet a támogatást igényelni. Kormányzati funkciók!!! Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 6.e) pont

28 28 Főbb fejlesztési és egyéb források A már említett, célzott fejlesztési forrásokon túl:  EU Önerő Alap: 16,9 milliárd forint,  Kötelező feladatot ellátó intézmények fejlesztése: 2 milliárd forint  Új jogcím, belterületi utak, járdák, hidak felújítása: 1 milliárd forint,  Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás: 0,5 milliárd forint. Fejezeti tartalék (38,2 milliárd forint): egyedi fejlesztések, rendkívüli támogatás Vis maior támogatás: 7,7 milliárd forint Nem rendeletek, hanem pályázatok  várhatóan tavasszal

29 29 További lényeges tudnivalók  A támogatások felhasználása során a kiadások megfelelő kormányzati funkcióra történő könyvelése nem megkerülhető,  Áht., Ávr. több ponton jelentősen módosult  tanulmányozásuk elengedhetetlen,  2014. év végi beszámolás: a támogatások szempontjából új technika  általános köznevelési és szociális támogatásokkal kapcsolatos elszámolás megalapozó felmérése  ebr42 (K11 információs rendszerben teljesítendő adatszolgáltatással párhuzamosan),  a K11 rendszerbe (a 11.e űrlapra) az ebr42 rendszerből kerülnek át az önkormányzatot feladatmutatók szerint ténylegesen megillető támogatás adatok és a tényleges felhasználásra vonatkozó adatok,  kitöltést külön útmutató fogja segíteni.

30 30 Adósság engedélyezés változásai (1) 2015. január 1-jével:  az uniós támogatások önerejét szolgáló ügyletek - előzetes adatszolgáltatás teljesítése esetén - is engedélykötelessé váltak,  a 100%-ban közvetlen vagy közvetett önkormányzati tulajdonú cégek ügyletei engedélykötelessé váltak (kezesség/garancia nem),  a kivetett és beszedett települési adó beleszámít a saját forrásba. Változott a működési célra felvehető ügyletek köre:  a 2012. év végi adósság megújítása kikerült a törvényből, okafogyottá vált,  megmaradt a likvid hitel és a jogerős bírósági ítélet miatt keletkeztetett adósság,  újként jelent meg a szabályozásban  a reorganizációs hitel, és  az uniós fejlesztést szolgáló, de a Gst. fejlesztési fogalmába nem tartozó ügylet (pl. humán fejlesztéseket szolgáló támogatás).

31 31 Adósság engedélyezés változásai (2) A kérelmek engedélyezésének menete megváltozott: az előzetes adatszolgáltatás lezárását (2015. március 16), és a hiánypótoltatást (március 31) követően a Kormány tájékoztatást kap a tervezett ügyletekről (április vége), ezt követően kerülhet a Kormány elé engedélyezésre kérelem. A kérelmekről a Kormány alapesetben három havonta dönt, de legkésőbb a tárgyév végéig. A sürgős, államadósságot nem veszélyeztető ügyletek (pl. kezesség/garancia ügyletek) esetében ennél természetesen gyakrabban hozhat a Kormány döntést.

32 32 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "1 Tájékoztató az önkormányzatok gazdálkodási kondícióiról a 2015. évi költségvetési törvény és a kapcsolódó jogszabályok alapján."

Hasonló előadás


Google Hirdetések