Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható ben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható ben"— Előadás másolata:

1 2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben
Banai Péter Benő államtitkár

2 Gazdaságpolitikai eredmények és célok
A Kormány gazdaságpolitikai prioritásait az alábbi, az ország számára jelentős tényezők határozzák meg: érdemi gazdasági növekedés foglalkoztatás bővítése demográfiai fordulat államadóság további csökkentése (alacsony államháztartási hiány) Mivel ezek a gazdaságpolitikai prioritások szorosan összefüggenek, kezelésük csak együttesen lehetséges, és csak így érhető el egy hosszú távon fenntartható megoldás!

3 A gazdasági fejlődés főbb jellemzői
Százalékban  2015 Előrejelzés 2016 Előrejelzés 2017 Előrejelzés 2018 Előrejelzés 1. GDP növekedése,% 2,5 2,1 2,8 3,0 2. GDP értéke folyó áron (milliárd forint) 33 228 34 772 36 821 39 031 3. GDP deflátor,% 4. Fogyasztói árindex változása (éves átlag) 1,8 5. Munkatermelékenység növekedési üteme 1,2 -0,3 1,0 1,1 6. Beruházási hányad (a GDP %-ában) 21,0 20,1 20,5 20,7 7. Bruttó átlagkereset, % 3,4 2,3 2,6 A növekedés forrásai: százalékos változás, változatlan áron 8. Háztartások fogyasztása 2,4 2,2 8/a. Ebből: háztartások fogyasztási kiadása 2,9 2,7 9. Közösségi fogyasztás -2,0 -2,5 -0,1 0,0 10. Bruttó állóeszköz-felhalmozás 4,3 -1,4 5,9 4,8 11. Belföldi felhasználás 0,9 12. Termékek és szolgáltatások exportja 6,9 6,2 6,1 6,0 13. Termékek és szolgáltatások importja 7,0 5,3 6,6 Külső egyensúly 14. Folyó fizetési mérleg egyenlege (milliárd euró) 6,4 7,1 15. Folyó fizetési mérleg egyenlege (GDP százalékában) 4,9 5,5 5,7 * A GDP tételek, illetve a fizetési mérleg adatok ESA 2010 módszertan alapján készültek.

4 Gazdasági növekedés Magyarország esetében a GDP növekedési üteme 2014 (3,5%) a legújabb februári makro adatok alapján. 2015 (2,5%) és 2016 (2,1%) évre a évi költségvetési törvény tervezethez használt makropálya alapján. Csehország 2,3 2,5 2,6 Lengyelország 3,3 3,2 3,4 Szlovákia 2,4 2,5 3,2 Átlag: 2,7 2,7 3,1 Forrás: Eurostat, NGM, European Comission Winter Forecast

5 A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása
Elértük, sőt meghaladtuk a történelmi csúcsot. Létszám II. n.év-ben: 4 112,3 ezer fő Létszám IV. n.év: ,7 ezer fő Különbség: 29,4 ezer fő Forrás: KSH

6 A demográfiai intézkedések indoka - idősödő társadalom kihívásai
Az Eurostat szerint Magyarország társadalma idősödik, melynek legfontosabb okai: várható élettartam növekedés (2013-ban született férfiak esetében 71,9 év, nőknél 78,8 év. Ez emelkedik az előrejelzések szerint 2060-ra 82 évre, illetve 87 évre), alacsonyabb születésszám (2013-ban a termékenységi ráta 1,38; KSH 1,41) 65 éves és idősebb népesség arány 17,4%-ról (2013) 29,5%-ra növekedhet (2060) 2060-ig a népesség száma másfél millióval csökken. Az idősek (60 év felettiek) aránya megközelíti a 40%-ot, az idősek száma a 20 éven aluliak számának több mint kétszerese lesz. Teljes termelékenységi arány 2013-ban : 1,34, 2014-ben 1,41 (előzetes adat) Forrás: Eurostat, Népességtudományi Kutatóintézet

7 Államháztartás hiánya
EU28-ra és Lengyelországra 2010 év előtti ESA2010-es adatok nem állnak rendelkezésre. Magyarország költségvetési hiánya 2,9 2,4 2,1 1,9 1,7 Forrás: Eurostat, European Comission Winter Forecast;

8 Államháztartási egyenleg sorrend – 2013, 2015 és a múlt
Lengyelország és Észtország ESA 2010-es módszertan szerint nem publikált 2010 év előtti számokat. Forrás: Eurostat, *Lengyelországra és Észtországra vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre között

9 Adósságállomány a GDP %-ban
EU28-ra nem áll rendelkezésre ESA2010-es adat 2010 előttről, ezért a korábbi évekre az ESA95 szerinti adatokat szerepeltetjük (szaggatott piros vonal). Az MNB előzetes pénzügyi számlái alapján kalkulált adósságszáma évre 77,3%. Az ábrában ugyanakkor a téli bizottsági előrejelzés adata szerepel évre Magyarország esetében is. Forrás: European Comission Winter Forecast

10 A kormány adósságkezelésének kiemelt célja az államadósságon belül a devizaarány csökkentése, a lejáró devizakötvények forintalapú forrásokból történő törlesztése. A 2010-es devizaarányhoz viszonyítva 2014-ben 1182, míg 2015 január közepén 1349 milliárd forinttal lett volna magasabb az államadósság értéke a forint árfolyamának gyengülése miatt, tehát alig egy hónap alatt közel 170 milliárd veszteség érte volna a költségvetést. Ekkora adósság kamatán pedig további 7 milliárd vesztesége realizálódott volna a magyar államnak.   Az önkormányzatoktól az állam által az elmúlt években átvállalt svájci frank alapú hiteleket döntő részét az Államadósság Kezelő Központ előtörlesztette, így ezek sem okoznak növekedést az államadósság szintjében. E lépéssel 85 milliárd forint negatív árfolyamhatást és 1,2 milliárd forint kamatteher növekedést sikerült elkerülni Forrás: ÁKK, *A devizaadósság a hónap utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre.

11 Forrás: ÁKK

12 Forrás: ÁKK

13 5 éves CDS felár Adatok ig

14 2015. évi költségvetés főbb célkitűzései I.
Uniós programok alakulása (+350 milliárd forint pénzforgalomban) Munkát mindenkinek (+35 milliárd forint) Megbecsülés a fegyveres testületek tagjainak (+44 milliárd forint) Első a család – családpolitika, népesedéspolitika családi adórendszer fennmarad (240 milliárd forint marad a családoknál) házasságkötés adókedvezménye (2 év alatt +120 ezer forint) kisgyermekes szülők munkaerő-piaci helyzetének javítása részmunkaidőben is családi otthonteremtési kedvezmény (+8 milliárd forint) Az új önkormányzati finanszírozás stabilizálása Nyugdíjak megőrzik reálértéküket (+90,9 milliárd forint) f) Nyugdíjkiadások: rokkantsági és korhatár előtti nyugdíjkiadások nélkül

15 2015. évi költségvetés főbb célkitűzései II.
Versenyképes tudás - Köznevelés, pedagógus béremelés, szakképzés bölcsődei férőhely kialakítása (+4,8 milliárd forint) gyermekétkeztetés (+5 milliárd forint) ingyenes tankönyvellátás iskolai rendszerű szaktáborok (+5 milliárd forint) pedagógusok megemelt bérének finanszírozása,az iskolák működőképességének javítása és fejlesztésük érdekében (+50 milliárd forint) Egészségesebb életmód – Sportélet és sportfejlesztések támogatása (+29,1 milliárd forint) Több pénz az egészségügynek egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó intézmények tartozásállományának csökkentése egészségügyi szolgáltatások (+60 milliárd forint) háziorvosi ellátásfejlesztésére (+10,0 milliárd forint) többletkapacitások befogadása, mentés (+5,0 milliárd forint) j) ponthoz: a felsőoktatás támogatási pozíciója szintén javult, a különbség annyi az itt felsoroltakhoz képest, hogy nem valamilyen önálló programhoz kapcsolódik a többlettámogatás. Az állami felsőoktatási intézmények támogatása – a fejezeten belüli átrendezéseket és a pedagógus életpálya bevezetésével járó többleteket nem számolva – összesen mintegy 5 milliárd Ft-tal növekedett (tiszta többlet!).

16 Kitekintés: mi várható 2016-2017-ben

17 A 2016-2017-es időszak prioritásai
Munkahelyteremtés: folytatódik a közmunka dinamikus felfutása a „segély helyett munka” elvének érvényesítésének megfelelően, és között tovább folytatódik a Munkahelyvédelmi Akció Az állami működés racionalizálása: az Államreform 2 ernyője alatt az állami rezsicsökkentés jegyében mérséklődhetnek, megszűnhetnek egyes illetékek, díjak. Életpálya programok folytatása: folytatódik a pedagógus életpálya-modell ütemezett bevezetése, továbbá 2015-től elindult a rendvédelmi életpálya felfutása, és várhatóan 2016-tól indul a kormányzati tisztviselői életpálya program is. Kedvezőtlen demográfiai folyamatok megfordítása: 2016-tól kezdődően négy év alatt fokozatosan kétszeresére nő a két gyermeket nevelő családok által érvényesíthető családi kedvezmény mértéke (a jelenlegi havi 10 ezer forintról 2019-re 20 ezer forintra) Nagyberuházások folytatása így a Paksi atomerőmű beruházásának kivitelezése A évi költségvetési törvény óta meghozott intézkedések a kitekintést illetően: A bankadónál 2016-tól a megkötött megállapodásnak megfelelően 60 milliárd forinttal csökken a teher, majd 2017-től újabb 22 milliárd forinttal, ezt követően folyamatosan csökken a nemzetközi összehasonlításban átlagosnak tekinthető szintig.

18 Kormányzati szektor bevételei, kiadásai
A 2015 költségvetési törvény középtávú kitekintésének számai vannak az ábrában Megjegyzés: A Kormány idei döntése alapján 2016-ban a kitekintésben szereplő Adócsökkentő Alap 100%-ban elköltésre kerülne a bankadó csökkentése miatt. Feltételezések az ábrában: Zöld oszlop: évre az újraelosztási ráta feltételezi az OVA el nem költését, valamint hogy között az Adócsökkentési és fejlesztési Alap 20%-a kiadásként kerül elköltésre, 80% pedig adócsökkentésre fordítódik. Piros vonal: Az újraelosztási ráta (zöld oszlop) korrigálva az EU-s bevételekkel (ami a kiadási oldalon is megjelenik). Forrás: KSH, Költségvetési törvény, **NGM saját számítás

19 Hosszú távú adósságpálya – az uniós átlagot meghaladó növekedés mellett
2014. évre az adatok a februári legfrissebb makropálya alapján. A többi évekre a évi kvtv-ből vett adatok. Forrás: NGM

20 Köszönöm szépen a figyelmet!


Letölteni ppt "2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható ben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések