Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Matematika didaktika 1. Rész: óvodai matematikai nevelés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Matematika didaktika 1. Rész: óvodai matematikai nevelés."— Előadás másolata:

1 Matematika didaktika 1. Rész: óvodai matematikai nevelés

2 I. Fogalomalkotás az óvodában Életkori sajátosságok –konkrét gondolkodás –a különbségeket, még akkor is ha lényegtelenek könnyebben észreveszik, mont a hasonlóságokat –6 éves kor körül – a mennyiségek invarianciája A fogalomalkotás szakaszai fogalom, neve, jele cselekvés, majd szavakkal kísért cselekvés

3 II. A matematikai foglalkozások célrendszere Általános Sajátos Műveletesített követelmények Az első osztályos és az óvodai összehasonlítása Tartalmazza a tanterv

4 III. A matematikai tartalom HALMAZOK – LOGIKA Relációk Természetes számok Mérés Megj.: Tartalmazza a tanterv

5 IV. Módszerek A cél szempontjából: fogalmak elökészítése, kialakítása, mélyítése Az érzékszervi megismerés szempontjából:

6 IV.1.Intuitiv módszerek –megfigyelés ( környezet megteremtése, magyarázattal irányítjuk, a gyermeki kezdeményezés elfogadása) –bemutatás: segítenek »a tárgyak és játékok( kis- és középcsoport), »standardizált (vagy az óvónő által készített) eszközök: Logi I, Logi II, játékok, munkalapok, munkafüzetek, esetleg modellek ( közép- és nagycsoport)

7 IV.2 Cselekvő módszerek gyakorlás: tevékenység vagy cselekvés ismételt végrehajtása algoritmizálás: megadott sorrendben végrehajtott műveletek sora, gondolatban vagy cselekvéssel didaktikai játék: Ismérvei: –matematikai tartalom –játékszabály –érthető és ÉRDEKES

8 IV.3.Szóbeli módszerek magyarázat: –segítse a megértést, – következtetéseket, feltételezéseket fogalmazzon meg, –legyen pontos, érthető, tömör –Óvónő: a munka megszervezése, az eszközök használata, játékszabály –Gyermek: a megoldás indoklása

9 IV.3.Szóbeli módszerek beszélgetés: célja: heurisztikus megközelítés, osztályozás, mélyítés, ellenőrzés Óvónő: logikus, ösztönző, világos, helyes pontos, ne legyen sugalmazó, ne jelentsen sem alulterhelést, sem felülterhelést Gyermek: minél teljesebb, a megértést bizonyító, önálló problematizálás Cél: felfedeztetés, ellenőrzés, az induktiv( A), deduktiv (K) és analógiás gondolkodás fejlesztése Lépései: –szervezés –a feladat megfogalmazása –az önálló munka irányítása –összefoglalás

10 SZERVEZÉS

11 VI. Értékelés Szakaszai:tájékozódás, az értékelés megfoglmazása, döntéshozatal Módja: kezdeti folyamatos, formatív szummatív Szerepe: –információ átadás –a fejlődés mérése –ösztönzés –az óvónő tájékozódása –ráhangolás az önértékeleésre

12 VI. Értékelés Értékelési technikák a. Cselekvéses b. Szóbeli c. Irásbeli (játékos, szavak kisérik, a pedagógus értékelőlapra leírja mgjegyzéseit a gyermekek gondolkosáról, a matemetikai szókincsről, a megfigyelőképességről, a szellemi és fizikai állóképességről, önállóságról) Felmérőlap: bekarikázás, áthúzás, színezés, rajzolás, összekötés, beszéd Lépések: vonzó bemutatás, megoldás-minta, idő az önálló munkára, azonnali visszajelzés, Követelmények: tantárgyközi kapcsolat, következetes alkalmazás Előnyök: minden gyermek dolgozik, differenciálás, individualizálás, az eredmény látható és mérhető Hátrányok: a hibák okát nem lehet felismerni, erősíti az individualizmust, anyag és időigényes

13 VII A természetes szám fogalom a.) A gyermek számlálása és számfogalma b.) A természetes szám fogalom kialakításának két módja c.) A tiszta számfogalom tartalmi jegyei (ismérvei) d.) A természetes szám mint mennyiségek mérőszáma e.) A természetes szám mint halmaztulajdonság f.) A természetes szám fogalom mélyítése 1.) A számfogalomnak a valósággal való kapcsolata 2.) A 0 fogalma 3.) A számok egymás közti kapcsolatai 4.) A párosság, páratlanság

14 VII A természetes szám fogalom Alapműveletek a.) Az összeadás 1.) Halmazok egyesítése 2.) Hozzátevés b.) A kivonás 1.) A kivonás mint elvétel 2.) Csökkentés 3.) Összehasonlítás 3.) Az egyesítés gondolatának megfordítása c.) Az összeadás és kivonás fogalmának mélyítése

15 VIII. Mérés a.) becslésszerű összehasonlítás b.) összemérés c.) mérés önkényesen választott egységgel d.) mérés konvencionális mértékegységekkel

16 IX. A geometria elemei Síklapok Testek

17 X. Matematika óvónőknek: Halmazok: jelölések, a halmaz megadása,műveletek halmazokkal: egyesítés, metszet, különbség, Kiegészítő halmaz, Descartes féle szorzat,


Letölteni ppt "Matematika didaktika 1. Rész: óvodai matematikai nevelés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések