Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Konformitás és Deviancia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Konformitás és Deviancia"— Előadás másolata:

1 Konformitás és Deviancia
Tantárgyfelelős: Dr. Kovács Ernő Az előadást készítette: Péter Erzsébet

2 DEVIANCIA FOGALMA Olyan normáknak vagy normarendszereknek a megszegése, amelyeket egy közösség vagy társadalom jelentős része elfogad. -(Howard Hughes; Ted Bundy) -Deviáns szubkultúrák

3 Normák és szankciók Többnyire azért követjük a társadalmi normákat és szabályokat, mert a szocializáció során megszoktuk, hogy így viselkedjünk. Nyelvhasználat Idegenekkel, barátokkal szembeni viselkedésű (érintkezések közti „határjelzők” felállítása) Normák: - közlekedési Minden társadalmi norma együtt jár bizonyos szankciókkal, amelyek elősegítik a konformitást és védelmet nyújtanak a nonkonformitással szemben

4 Szankciók A szankció mások részéről megnyilvánuló reakciót jelent egy egyén vagy egy csoport viselkedésével kapcsolatban, amely az adott norma követését igyekszik biztosítani. Lehetnek pozitívak és negatívak Formális szankcióról akkor beszélünk, ha létezik egy meghatározott testület vagy szerv, amelynek az a feladata, hogy biztosítsa bizonyos normák megtartását Informális szankciók kevésbé szabályozott, többé- kevésbé spontán reagálások a nonkonform viselkedésre.

5 Jogszabályok, bűncselekmények és büntetések
A jogszabályok a kormányzatok által elvként meghatározott normák, melyeket az állampolgároknak kötelességük követni, és amelynek megszegőit a hatóságok formális szankciókkal büntetik. Bűncselekmény: Jogsértő magatartás

6 Bűnözés a preindusztrális korban
A legnagyobb büntetést vonta maga után a vallási jellegű, az uralkodó vagy az arisztokrácia tulajdona ellen irányuló bűncselekmények Eretnekség Templomgyalázás Szentséggyalázás Kevésbé súlyos, ha egy ember megöl egy másikat

7 Büntetési módok változásai
XIX. Sz. előtt ritka volt a börtönbüntetés Jonathan Atholl (1790) Kaloda, korbácsolás, megbélyegzés, akasztás nyilvánosan Dologházak A XVIII. sz. -ban fokozatosan elkülönültek a börtönök, tébolydák és ispotályok A legsúlyosabb bűncselekmény a gyilkosság – halál büntetések Az őrültség medikalizálódott

8 A bűnözés és a deviancia biológiai elméletei
-Paul Braca; Cesare Lombroso A bűnöző személyiséget a koponya formája alapján lehet beazonosítani. A bűnözők többsége biológiailag degenerált vagy fogyatékos. Richard Dugdale: családfa összehasonlítás Wiiliam A. Sheldon (1940) A mezomorfok nagyobb valószínűséggel válnak bűnözővé, mint az ektomorfok vagy az endomorfok XYY kromoszóma

9 A bűnözés pszichológiai megközelítése
Freund szerint az erkölcsi érzékünk jórészt azokból az önkorlátozásokból fakad, amelyeket gyermekkorban, a fejlődés ödipális szakaszában sajátítottunk el Pszichopata egyének zárkózottak, érzelem nélküliek, akik élvezik az öncélú erőszakoskodást.

10 A társadalom és a bűnözés: Szociológiai elméletek
Differenciális érintkezés (Shuterland) Anómia, mint a bűnözés oka (Merton). Az a feszültség, ami az elfogadott normák és a társadalmi valóság konfliktusa miatt alakul ki az egyénben. Durkheim féle anómia: Anómia akkor alakul ki, ha a társadalom egy adott területén nem léteznek világos szabályok, amelyek vezérelnék az emberek viselkedését. Ilyen helyzetekben az emberek megzavarodnak és nem találják a helyüket, és ennél fogva az anómia az öngyilkosságra való hajlam hátterében álló társadalmi tényezők egyike

11 Merton - konfliktuskezelés
Konformisták Újítók Ritualizmus Visszahúzódók Lázadók

12 (+)= elfogadás (-)= elutasítás (+/-)= elutasítás és új célokkal, eszközökkel való helyettesítés
Kulturális célok Megengedett eszközök I. Konformitás II. Újítás III. Ritualizmus IV. Visszahúzódás- - V. Lázadás +/ /-

13 Anómia és a differenciális érintkezés : Bűnöző szubkultúrák (Cohen vizsgálatai)
Értékelés Címkézés elmélet A racionális döntés és a bűnözés értelmezései - alkohol, felírt gyógyszerek, hasis, marihuána, LSD, Heroin, Oldószerek Bűnözési statisztikák

14 Emberölés és más erőszakos bűncselekmények
Börtönök és büntetések, börtönlázadások Halálbüntetés

15 A nemek és a bűnözés Bűnözési arányok férfiak és nők körében
Lányok a bandában Erőszak a női börtönökben Nők ellen elkövetett bűncselekmények

16 A gazdagok és a hatalmat birtoklók bűnözése
„Fehér galléros bűnözés”- Sutherland- Valaki középosztálybeli vagy hivatali pozícióját felhasználva valamilyen illegális tevékenységbe kezd Hatalmat birtokló bűnözés Kormányzati bűnözés

17 Szervezett bűnözés Olyan tevékenységet ölel fel, amelyek sok tekintetbe hasonlítanak a normális üzleti vállalkozásokra, csak éppen törvénybe ütköznek Bűnszövetkezet: Az országos és helyi bűnözőszervezetek nagy mennyiségű illegális áruval és szolgáltatással látják el a piacot, ami néha nemzetközi jelleget ölt.

18 Áldozat nélküli bűncselekmény
Olyan illegális cselekedet, amelyekben az emberek többé-kevésbé szabadon vesznek részt, és amelyekkel közvetlenül nem ártanak másoknak. (kábítószer- fogyasztás; prostitúció)

19 Pszichés betegségek Pszichotikus és neurotikus zavarok Skizofrénia
Fizikai kezelések Reziduális szabályszegés (Scheff) Zárt intézményekből való elbocsátás


Letölteni ppt "Konformitás és Deviancia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések