Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 XII. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés Cegléd, 2014. szeptember 11-12. AKTUALITÁSOK A MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSBEN Előadó: Szabó Zsuzsanna a Minőség-ellenőrzési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 XII. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés Cegléd, 2014. szeptember 11-12. AKTUALITÁSOK A MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSBEN Előadó: Szabó Zsuzsanna a Minőség-ellenőrzési."— Előadás másolata:

1 1 XII. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés Cegléd, 2014. szeptember 11-12. AKTUALITÁSOK A MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSBEN Előadó: Szabó Zsuzsanna a Minőség-ellenőrzési bizottság elnöke

2 Az ellenőrzések jogszabályi háttere: Az ellenőrzések lefolytatására egyrészt a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) előírásai, valamint a bizottság szabályzatai, másrészt a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény az irányadók. (KET) A kamarai ellenőrzés rendszerétől elkülönítve -2013. július 1-i hatállyal – a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jogszabály által előírt könyvvizsgálatát ellátó kamarai tag könyvvizsgálók, és könyvvizsgáló társaságok minőségellenőrzése tekintetében a Közfelügyeleti Hatóság jár el. 2

3 Eltérések a két ellenőrzési rendszernél Módszertan, kérdőívek hosszabbak, részletesebbek Különösen a MER! Eljárási szabályok nagyobb „szabadságot” engednek Pl mintaválasztásban nincsen korlát ! Értékelés szigorúbb! A „ nem megfelelt” esetén kötelező a fegyelmi eljárás elindítása Fegyelmi eljárás lefolytatása a Kamaránál A „ másodfokú” fellebbezési eljárás lehetősége nincs Bírósághoz fordulhatunk!! 3

4 Módszertani Kézikönyv változásai Befektetési alapok és kockázati tőkealapok könyvvizsgálatának minőségellenőrzéséhez készített kérdőív - ÚJ Általános kérdőív – módosítása, az 5.6 kérdés egyértelműsítése Konszolidációs kérdőív - kiegészítése a szakértői bizottság javaslatára Konszolidációs kérdőív segédlete – ÚJ Több melléklet módosítása az IIR fejlesztésével kapcsolatos felülvizsgálat eredményeként (18/a-b. sz. zárójelentések, B sz. melléklet, 28/a-b/1. sz. tájékoztatók, 28/c-d. sz. értesítések, 30/a-i sz. határozatok)

5 5 MegnevezésEllenőrzöttek száma (fő) Terv szerinti minőségellenőrzésre kiválasztottak száma542 Utóellenőrzésre kijelöltek száma4 Tervből törölt ellenőrzöttek száma (szüneteltetés, törlés, egyéb ok)33 Függőben lévő ellenőrzések, igazolási kérelemmel élők15 Lefolytatott terv szerinti minőségellenőrzés összesen498 Rendkívüli minőségellenőrzés1 Ebből: közfelügyeleti hatóság kezdeményezésére1 fegyelmi megbízott kezdeményezésére fegyelmi bizottság kezdeményezésére szakértői bizottság kezdeményezésére kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég kérésére Lefolytatott rendkívüli minőségellenőrzés összesen1 Lefolytatott tervszerinti és rendkívüli ellenőrzés összesen499 A 2013. évi minőségellenőrzés tervszámainak alakulása

6 6 A 2012-2013. évi minőség-ellenőrzések eredményei Eredmény megnevezése Egyedi megbízások minőségellenőrzése 2012-2013. évek Egyedi megbízások 2012. (fő) Eredmény aránya 2012. (%) Egyedi megbízások 2013. (fő) Eredmény aránya 2013. (%) Eredmény arány eltérés 2013/2012 (%) Megfelelt51879,4539278,7199,07 Megfelelt, megjegyzéssel11016,876813,6680,97 Nem felelt meg243,68387,63207,34 Összesen652100498100

7 7 A 2012-2013. évi MER ellenőrzés eredményei Eredmény megnevezése MER ellenőrzés 2012-2013. évek MER ellenőrzés 2012. év (db) Eredmény aránya 2012. (%) MER ellenőrzés 2013. év (db) Eredmény aránya 2013. (%) Eredmény arány eltérés 2013/2012 (%) Megfelelt51687,6139987,89100,32 Megfelelt, megjegyzéssel6410,874610,1393,19 Nem felelt meg91,5391,98129,41 Összesen589100454100

8 8

9 9

10 A bizottság a minőségellenőrzéssel összefüggésben a következő intézkedéseket alkalmazta 2013. évben 10 Intézkedés megnevezése Egyedi megbízások ellenőrzése (db) MER ellenőrzése (db) Figyelmeztetés az előírásoknak nem megfelelő gyakorlat megszüntetésére 6151 Kötelezés továbbképzésen való részvételre70- Fegyelmi eljárás kezdeményezése145 Összesen14556

11 11 A 2013. évi egyedi megbízások ellenőrzései során feltárt hiányosságok I. A megbízás elfogadása  a megbízás elfogadásával kapcsolatos dokumentációt precízen kitöltik a szoftverben, de tartalmilag nem biztos, hogy helyesen értékelik az ügyfél kockázatot  a könyvvizsgáló nem kíséri figyelemmel bejegyzését a Cégbíróságon  legjellemzőbb hiba új könyvvizsgálat esetén, hogy a nyitó tételek könyvvizsgálata, annak dokumentálása nem megfelelő  a szerződés jelentősen eltér a jogszabályi követelményektől és a Kamara honlapján található ajánlástól  az elfogadó nyilatkozat és a könyvvizsgálói megbízási szerződés aláírásának időpontjai közötti összhang biztosítása, különös tekintettel a 90 napos határidőre, illetve a megbízási szerződésnek az időtartamára

12 12 II. Tervezés 1. Jellemzően csak az egyes könyvvizsgálati szoftverek szerint felajánlott igen/nem válaszok beírására korlátozódik a könyvvizsgálók munkája, illetve a szoftver által felkínált munkaprogramon semmit nem változtatnak. Így egy külső fél, pl. minőségellenőr számára a vizsgált cég megismerése ezen dokumentációk alapján nem lehetséges, csak az ellenőrzött kollega kikérdezése alapján ismerhető meg a könyvvizsgált cég. Általános dokumentációs probléma, hogy a dokumentált tervezés és a munkaprogram esetén nem mindig látható a kapcsolat a kockázatbecslés, a munkaprogram, az elvégzett eljárások és a levont következtetések között.

13 13 II. Tervezés 2. A 240. csalás dokumentálása egy, a szoftverből generált kérdőív alapján történik (igen vagy nem válaszokkal) és csak egyszer, (nincs külön dokumentáció a tervezés és az áttekintés szakaszában erre) pedig dokumentálni kellene e téma kapcsán is, hogy kivel, mikor és mely kérdésekről beszélgettek és mi történik abban az esetben ha azonosítottak csalási eseményt. Az IT környezet megismerésére nagyobb hangsúlyt kell fordítani, például az IT szempontból kritikus tevékenységnél (biztosítók, takarékszöv. nyugdíjpénztárak). Amennyiben a vizsgált társaság felelős személyével interjút készítünk, annak válaszait is értékelnünk kell! Hozzáférések, adatmentés, archiválás (60 nap)

14 14 III. A könyvvizsgálati bizonyítékok összegyűjtése 1. a jelentős és lényeges számlaegyenlegek tekintetében nem érzik szükségesnek, hogy külső visszaigazolásokat kérjenek be (bank, vevő, szállító, kölcsön), de más formában sem győződnek meg az egyenlegek létezéséről. vevő egyenlegközlők bekérése esetén nem történt meg annak teljes körű feldolgozása és az esetleges eltérések kiértékelése, nincs mindig szinkron a kockázatbecslés során kijelölt jelentős/kritikus területek és a könyvvizsgálati bizonyítékok gyűjtése között a könyvvizsgálat sokszor kimerül az analitika-főkönyv egyeztetésében, és abban hogy a könyvvizsgáló összeállítja az adott egyenleg számszaki adattartalmát, azaz elkészíti a főlapot, illetve lemásolja az ügyfél által készített dokumentumokat

15 15 III. A könyvvizsgálati bizonyítékok összegyűjtése 2. nincs dokumentálva a vállalkozás folytatása elvének érvényesülésével kapcsolatos vizsgálat a kapcsolt felek között fennálló ügyletek felmérésére, és vizsgálatára nem állnak rendelkezésre dokumentumok az éves beszámoló esetében az üzleti jelentés ellenőrzése elmarad, vagy nem dokumentált jogi nyilatkozat hiánya ott, ahol megbízási szerződéssel ügyvédet foglalkoztat a társaság, a jogi nyilatkozat dátuma vagy sokkal megelőzi a jelentés kiadásának a dátumát vagy a záradék kiadását követő a dátum a teljességi nyilatkozat elkészítésénél a standard szerinti mintát alkalmazzák, és nem aktualizálják a társaság sajátosságainak megfelelően

16 16 IV. Áttekintés és Jelentés készítése az elvégzett munkafolyamatok teljes körű áttekintésénél nem a saját MER szabályzat mellékletét használják elmaradnak a főlapok egyeztetései a végleges beszámoló megfelelő mérlegsoraihoz. a fordulónap utáni események, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig következtek be nem kerültek figyelembe vételre a feltárt, nem javított könyvvizsgálói eltéréseket számszerűen nem összesítették és azt nem viszonyítják a lényegességi küszöbértékhez.

17 A 2013. évi MER ellenőrzések tapasztalatai és tipikus hibái A MER szabályzat elkészítésénél sok esetben a mintaszabályzatot változtatás nélkül vették át, és nem egészítették ki a cégre jellemző sajátosságokkal. A könyvvizsgálói jelentés kibocsátását követően meghatározott időn belül véglegesíteni kell az ügyfél dossziét és gondoskodni kell azok tartalmának megőrzéséről. A dossziék lezárását a könyvvizsgáló körülményeire figyelemmel, ésszerű határidőn belül kell elvégezni, mely határidőt a szabályzatban rögzíteni kell. A standard által javasolt időtartam 60 nap. A szabályzatban ki kell térni a dosszié előállításának és tárolásának módjára (papíron, szkennelve, számítógépen megjelölt mappában stb.). A minőségellenőrzési rendszer értékelésekor a határidő ésszerűségét és egyértelmű rögzítését is ellenőrizni kell. 17

18 Összegzés Köszönöm a minőségellenőrök előző évi munkáját, és szeretném kérni a nehezedő körülmények mellett, hogy továbbra is a „minőségi” szakmai és emberi teljesítést!! Szeretném megköszönni a Bizottság tagjainak, és a kamarai munkatársaknak a kitartó és segítőkész munkájukat!!

19 19 Eredményes, szép Napot ! Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 XII. Országos Minőségellenőrzési Továbbképzés Cegléd, 2014. szeptember 11-12. AKTUALITÁSOK A MINŐSÉG-ELLENŐRZÉSBEN Előadó: Szabó Zsuzsanna a Minőség-ellenőrzési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések