Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

8.6 A bolsevik hatalomátvétel körülményei. A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői. A bolsevizmus ideológiája. A bolsevik propaganda főbb jellemzői. A sztálini.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "8.6 A bolsevik hatalomátvétel körülményei. A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői. A bolsevizmus ideológiája. A bolsevik propaganda főbb jellemzői. A sztálini."— Előadás másolata:

1 8.6 A bolsevik hatalomátvétel körülményei. A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői. A bolsevizmus ideológiája. A bolsevik propaganda főbb jellemzői. A sztálini gazdaságpolitika. Tk 6- Herber, Martos, Moss, Tisza- Történelem 6 TK. IV.(D,P)-Dubcsik Csaba, Répánszky Ildikó- Történeelem IV. Tk.4. (Sz)- Száray Miklós Történe Tk.IV. (S)- Salamon Konrád

2 1917. októberében Lenin Intervenciós háború polgárháború 1922 Szovjetunió hadikommunizmus 1917. február Szentpétervár Balti államokCurzon-vonal PROLETÁR DIKTATÚRA SZTÁLIN NEP kollektivizálás tervgazdálkodás Trockij GULAG terror erőltetett iparosítás SZEMÉLYI KULTUSZ bolsevikok

3 II. Miklós és családja a forradalom után házi őrizetbe került, majd 1918.július16- án, az akkor hatalmon lévő bolsevikok parancsára valamennyiüket agyonlőtték. A cári család utolsó ismert képe.

4 Raszputyin Oroszország belefáradt a háborúba minden balszerencséért a cárt, a cárnét, és Raszputyint okolta. Raszputyin paraszti származású szerzetes rendkívüli hatással bírt a cári párra, mert eredményesen kezelte a cárevics betegségét.A háború alatt elterjedt róla, hogy német ügynök, mert ellenezte a háborút. 1916-ban arisztokrata összeesküvők meggyilkolták A cári család Tk.4 (Sz) 12-13 old

5 A forradalomhoz csatlakozott katonák tüntetése „Az egész városban nem lehetett volna néhány száz embert összeszedni, aki rokonszenvezett volna a hatalommal..” írta egy meggyőződéses monarchista.

6 A cárizmus bukása Id kormánySzovjetek Eszerek Mensevik Bolsevik Kettős hatalom veszélye

7 Lenin Szentpétervárra érkezik 1917-ben német segítséggel utazott Svájcból Németországon keresztül haza, Oroszországba Részletek Lenin … Semmiféle támogatást az Ideiglenes Kormánynak, meg kell magyarázni, hogy az Ideiglenes Kormány minden ígérete hazug,…a Munkásküldöttek Szovjetje a forradalmi kormány egyetlen lehetséges formája… az egész államhatalomnak a Munkásküldöttek Szovjetjei kezébe kell átmennie… Áprilisi téziseiből

8

9 Vélemények Lenin téziseiről : Egy mensevik: „Ez lázálom, egy őrült lázálma! Szégyen ilyen zagyvasáról akárcsak beszélni is” Egy eszer: „ Aki ilyen ostobaságot beszél az nem veszélyes. Nagyon jó, hogy hazajött legalább leleplezte magát” Egy bolsevik. „ Lenin beszéde elvont konstrukció, mely azt bizonyítja, hogy nem értette meg az orosz forradalmat”

10 Tüntetés az Ideiglenes Kormány ellen 1917. júl.17, amely felkelésbe csapott át A lázadás elbukott, mert a Pétervári Szovjet nem támogatta. Megkezdődött a bolsevikok letartóztatása, és a civilek lefegyverzése. Lenin elmenekült Pétervárról. Bolsevikok jelszavai : „ Le a háborúval!”, Le a tíz kapitalista miniszterrel!” „Minden hatalmat a szovjeteknek!” Eszer és mensevik párt jelszavai: „Bizalmat az Ideiglenes Kormánynak”

11 Az orosz front felbomlóban volt, az országban káosz uralkodott: A gazdaság a teljes felbomlás felé haladt,( a csökkenő élelmiszer-felhozatal, vágtató infláció, gyárbezárások). 1917 őszén a hatalom az „utcán hevert” Korrnyilov hatalom átvételi kísérlete után az Ideiglenes Kormány is szétesett. A demokratikus rendszer nem tudott megszilárdulni

12 1917. októberében földosztás békekötés Belpolitikai tényezők amelyek a bolsevikok hatalmát növelték bolsevikok programjukban Lenin A kormány nem rendelkezett megfelelő Nehézségek kiélezésére Vezette bolsevikok átvették a hatalmat Katonai erővel Erőteljes propaganda

13 Bolsevik hatalomátvétel 1917.nov.7 Téli palotaostroma Vesse össze a festmény sugallta eseménysort a szöveggel! Októberben Pétervárott tulajdonképpen nem kellett a „rendszert megdönteni” mert az szinte magától összeomlott. A Téli Palota bevétele, melynek során állítólag két ember halt meg, tulajdonképpen formalitás volt Oroszország története,1977

14 hatalomátvétel Népbiztosok Tanácsa békéről földről Dekrétumok: Szovjetkongresszus – 1917.okt.25. Alkotmányozó Nemzetgyűlés (24%) Bolsevik párt egyeduralma valósul polgárháború Intervenciós háború 1922 Szovjetunió 1918 feloszlatása PROLETÁR DIKTATÚRA

15 2006 Érettségi 14. A feladat a bolsevik hatalomátvétel körülményeire vonatkozik. (rövid) Mutassa be a források, az ábra és ismeretei alapján, hogyan használták ki Oroszországban a bolsevikok a cári rendszer megdöntése utáni új politikai helyzetet a hatalom megragadására!

16 „A mai oroszországi helyzet sajátszerűsége az, hogy átmenet a forradalom első szakaszából, amely a proletariátus kellő tudatosságának és szervezettségének hiánya miatt a burzsoázia kezébe adta a hatalmat, annak második szakaszába, amely a proletariátusnak és a parasztság legszegényebb rétegeinek kezébe kell, hogy adja a hatalmat. Semmiféle támogatást az Ideiglenes Kormánynak; […] Nem parlamentáris köztársaság […] hanem a Munkás-, Paraszt- és Katonaküldöttek országszerte alulról fölfelé felépített Szovjetjeinek köztársasága.” (Részletek Lenin Áprilisi téziseiből)

17 „[…] Trockij közölte, hogy a frontot értesítették a felkelés győzelméről […] Közbeszólások: „Meg kell várni az összoroszországi szovjetkongresszus döntését!” Trockij hűvösen: „A petrográdi munkások és katonák felkelése nem várta meg a szovjetkongresszus döntését! […]” (John Reed amerikai újságíró visszaemlékezése a hatalomátvétel bejelentéséről a szovjetkongresszusban.)

18

19 Oroszországi pártviszonyok 1917-ben Milyen csoportokra oszthatjuk az 1917-es Oroszország politikai erőit? Mely tényezők gyengítették a demokratikus erőket?

20 A cári család utolsó ismert képe. II. Miklós és családja a forradalom után házi őrizetbe került, majd 1918.július16-án, az akkor hatalmon lévő bolsevikok parancsára valamennyiüket agyonlőtték.

21 A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői.

22 társadalom Hadikommunizmus Polgárháború 1920-as évek végén fordulatot kezdeményezett NEP Változás a gazdaságban SZTÁLIN Korlátozott mértékben visszaállították a piaci viszonyokat, pénzforgalmat Után továbbra is Egypártrendszer diktatúra de 1924 gazdaságpolitikában

23 KOLLEKTIVIZÁLÁS TERVGAZDÁLKODÁS INTENZÍV IPAROSÍTÁS SZTÁLIN Valóságtól elrugaszkodott célokat tűztek ki, s az eredmények elmaradását erőszakkal torolták meg. Terror

24 Bolsevik párt Államvédelmi apparátus Centralizált állam Fölülről megszervezett Leginkább hadsereghez hasonlított Parancs engedelmesség félelem „élcsapat élcsapata” A párton belül elkülönült hivatásos pártfunkcionáriusok A párt irányítása alatt állt a legfőbb erőszakszervezet GULAG kényszermunkatábor Tk 4(Sz) 62-63


Letölteni ppt "8.6 A bolsevik hatalomátvétel körülményei. A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői. A bolsevizmus ideológiája. A bolsevik propaganda főbb jellemzői. A sztálini."

Hasonló előadás


Google Hirdetések