Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti, etnikai, kisebbségi helyzet az OMM-ban Népesség felekezeti megoszlásával kiegészítve.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti, etnikai, kisebbségi helyzet az OMM-ban Népesség felekezeti megoszlásával kiegészítve."— Előadás másolata:

1 Nemzeti, etnikai, kisebbségi helyzet az OMM-ban Népesség felekezeti megoszlásával kiegészítve

2 Felekezeti megoszlás 1850-ben Római katolikus Görög katolikus ReformátusEvangélikusUnitáriusOrtodoxZsidó47,5%10,4%13,5%7,6%0,3%17,9%2,8%

3 Felekezeti villongások Nagy-Magyarország nyelvi, vallási és néprajzi szempontból vegyes volt. A különféle vallási és néprajzi csoportok nemcsak tömbökben, hanem sok helyen egymásba nyúlva, szétszórtan, keverten éltek. Eltérő vallásfelekezetek között a viták II. József türelmi rendelete után is folytatódtak. II. József türelmi rendelete után is folytatódtak.

4 Lelkészi magatartás hatása A 19. században a hívek mindennapi életében is részt vevő, gyakorlati tanácsokat adó lelkészi magatartás a meghatározó. Népnevelést, oktatást is folytattak, többen közülük a nemzeti mozgalmak vezetőivé váltak.

5 Kiegyezés előtt – horvátok 1 A nemzetiségek azt kapták jutalmul 1848-ért, amit a magyarok büntetésül:  Határőrvidéket nem csatolták Horvátországhoz  megszüntették az önkormányzatiságot  a közigazgatást és igazságszolgáltatást központosították, kinevezett császári hivatalnokokra bízták

6 Kiegyezés előtt – horvátok 2 Megmarad a hagyományos báni közigazgatás Megkapják Muraközt és Fiumét Zágrábi püspökségből érsekség lesz  1848 előtti jogaitól kevésbé fosztják meg, de új követeléseket nem teljesítenek

7 Kiegyezés előtt - szerbek  Létrehozzák a Szerb Vajdaságot, de székvárosa a német többségű Temesvár székvárosa a német többségű Temesvár  Korábbi osztrák ígéreteket nem teljesítik, lakossági elégedetlenség lesz, megszüntetésére bevezetik a rögtönítélő bíróságot  Egyházi szervezete jelentős vagyonnal és uralkodók által biztosított önkormányzattal rendelkezik – nemzeti fejlődés bázisa

8 Kiegyezés előtt - románok - Feloszlatják addigi önkormányzati szerveiket - Feloszlatják az erdélyi Határőrvidéket és a román katonaságot - Összeszedetik az addig értük harcolók fegyvereit + Görög katolikus püspöküket érseki rangra emelik – egyházi szervezetük önálló lett

9 Kiegyezés előtt - ruszinok  A görög katolikus egyházi szervezet, a munkácsi és az eperjesi püspökség nyújt bázist saját kultúrájuk  fejlesztéséhez

10 Kiegyezés előtt - szlovákok  Nem rendelkeznek sem autonóm egyházzal, sem közjogilag elismert intézményekkel

11 Kiegyezés előtt - németek  Nem rendelkeznek sem autonóm egyházzal, sem közjogilag elismert intézményekkel

12 Etnikai viszonyok Magyarországon Szerb vajdasággal együtt (1850/51-es népszámlálás alapján)  Magyar  Német  Szlovák  Román  Ruszin  Horvát  Szerb  Szlovén  Cigány  Zsidó  egyéb  45,4%  11,7%  18,6%  9,9%  4,8%  0,8%  4,8%  0,5%  0,3%  2,6%  0,4%

13 Etnikai viszonyok Erdélyben (1850/51-es népszámlálás alapján)  Magyar  Német  Szlovák  Román  Ruszin  Horvát  Szerb  Szlovén  Cigány  Zsidó  egyéb  28,2%  10,6%  58%  2,5%  0,3%  0,4%

14 Etnikai viszonyok Horvátországban (1850/51-es népszámlálás alapján)  Magyar  Német  Szlovák  Román  Ruszin  Horvát  Szerb  Szlovén  Cigány  Zsidó  egyéb  0,7%  0,9%  0,1%  72%  25,6%  0,3%  0,5%

15 Nemzetiségi kérdés az 1861. évi országgyűlésen  Eötvös József javaslatára bizottság foglalkozik a kérdéssel: Liberális szemléletnek megfelelően állampolgári jogegyenlőség és a teljes egyéni szabadság alapján kívánják rendezni  Elismerik a nemzetiségek jogát a szabad kifejlődésre: egyházi és iskolai autonómiát biztosítanának  Magyar mint politikai nemzet egységes és oszthatatlan  Nem lehet szó területi autonómiáról, mert a nemzetiségek elszórtan élnek


Letölteni ppt "Nemzeti, etnikai, kisebbségi helyzet az OMM-ban Népesség felekezeti megoszlásával kiegészítve."

Hasonló előadás


Google Hirdetések