Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A próféták aranykora Történeti és irodalmi összefoglalás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A próféták aranykora Történeti és irodalmi összefoglalás."— Előadás másolata:

1 A próféták aranykora Történeti és irodalmi összefoglalás

2 Általános jellemzők Dávidi királyság felbomlásától a babiloni fogság végéig Üdvösség egyetemes perspektívában Üdvösségközvetítők: királyi Messiás, Ebed Jahve (az Úr Szolgája)

3 Próféta Nabi = látó Prophétész = hírnök, szóvivő, beszélő Def.: olyan személy, aki Isten nevében beszél, isteni akaratot vagy útmutatást hirdet jóslatok, ill. jelképes cselekedetek formájában

4 Prófétaság korszakai „a” próféta: Mózes Prófétaközösségek: nemzeti és vallási egység kiemelkedő karizmatikus személyek: S ÁMUEL, N ÁTÁN, I LLÉS, E LIZEUS klasszikus prófétaság: Á MOSZ, Ó ZEÁS, I ZAJÁS, M IKEÁS, J EREMIÁS, E ZEKIEL és M ÁSODIK I ZAJÁS

5 A kettészakadt dávidi birodalom IzraelJúda nagyobb terület, gazdagabb Szíchem, Szamaria Szír-efraimita háború (Kr.e. 734–32) összeomlás: Kr. e. 722-ben asszír fogság (II. S ZÁRGON ) prófétái: I LLÉS, E LIZEUS, Á MOSZ, Ó ZEÁS kisebb terület, szegényebb Jeruzsálem (zarándoklatok) Á CHÁZ király – asszír befolyás összeomlás: Kr. e. 598-ban babiloni fogság (II. N ABUKODONOZOR ) prófétái: I ZAJÁS, M IKEÁS, J EREMIÁS, E ZEKIEL és M ÁSODIK I ZAJÁS J OZIJA kultuszcentralizációja (Kr.e. 622)

6 Babiloni fogság (Kr.e. 586–538) vallási és nemzeti öntudat erősödése a papok, próféták hatására imaházak (gr. szünagógé): elmélkedés történelmükről, vétkeikről, Istenükről, jövőjükről C ÍRUSZ (K ÜROSZ ) perzsa király rendelete: visszatérés Júdába

7 Irodalmi műfajok Elbeszélések ▫egy-egy próféta életének eseményeiről (meghívásáról, látomásairól, szimbolikus cselekedeteiről) és igehirdetéséről szóló írások Kölcsönzött beszédformák ▫magasztaló ének; himnusz; siratóének; gúnydal (példák) Mondások ▫Isten nevében megfogalmazott, bajt vagy üdvösséget hirdető kijelentések Messiási jövendölések

8 cél: a remény ébrentartása; Isten a jövőben is segít, elküldi az üdvösség közvetítőjét prófétai homály: a próféciák egyszerre vonatkoznak a próféta korára és a távoli jövőre (gr. eszkaton) a Messiás hozta üdvösséget, az Isten országát valószerűtlen látomások keretében mutatják be = „elveszett Paradicsom”


Letölteni ppt "A próféták aranykora Történeti és irodalmi összefoglalás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések