Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Széchenyi István Főiskola Építő- és Településmérnöki Tanszék Útépítések geotechnikai tervezési szabályzata Szövegtervezet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Széchenyi István Főiskola Építő- és Településmérnöki Tanszék Útépítések geotechnikai tervezési szabályzata Szövegtervezet."— Előadás másolata:

1 Széchenyi István Főiskola Építő- és Településmérnöki Tanszék Útépítések geotechnikai tervezési szabályzata Szövegtervezet

2 konzulens: Schultz Margit főosztályvezető témafelelős: dr. Szepesházi Róbert főiskolai docens közreműködők: Benák Ferenc, főisk. adjunktus, SZIF dr. Boromissza Tibor, ny. főtanácsadó ÁKMI Lazányi István ny. egy. doc. BME Pozsár László, okl. mérnök, GEO-TERRA Kft. dr. Scharle Péter, egy. tanár, SZIF dr. Varga László ny. főisk. tanár, SZIF

3 Dr. Keleti Imre: Csökkenthető-e az útépítés ára hazánkban Közúti és Mélyépítéstudományi Szemle 1999. október A földmunkák ára 1992-98 időszakban 10-szeres lett, míg egyéb útépítési munkáké legfeljebb 3-szoros. Új utak árában kb. 40 % lett a földmunka. A töltésanyag árindexe 1992-98 időszakban 1100 lett, míg másoké legfeljebb 500. Az elnagyolt geotechnikai tervek óvatosságra és ezzel árnövelésre késztetik a vállalkozót. Kevés lehetőség van a jobb alternatívák kidolgozására az új lebonyolítási rendben.

4 A projektek új lebonyolítási rendje és műszaki dokumentációi

5 Geotechnikai műszaki problémák a közelmúlt útprojektjeinél 86. sz főút Csorna-Szeleste szélesítés többszöri tönkremenetele M1 és 2/A főút vasalt földtámfal leszakadása M0-2/A közös szakasz 5 m talajcsere kavicscölöp helyett M3 korábbi szakaszain burkolatrepedés térfogatváltozó földműn Sopron-Brennbergbányai út a régi utak problémahalmaza 10. sz.főút Nyergesújfalú „korszerű” rézsűbiztosítás

6 M1 Győrt elkerülő szakasz Leomlott vasalt talajtámfalas hídfő

7 10. sz. főút „korszerű” rézsűbiztosítása

8 A geotechnikus szakma „bajai” Néhány fős mérnöki irodák Elmenőben levő „nagy nemzedék” Elhasználódott feltáró- és laboreszközök Elbizonytalanodás a szolgáltatás tartalmát illetően Alacsony díjak, kontárok Szakminisztériumi támogatás hiánya Szabványok hiánya Gyenge fogadókészség a geotechnikára Nehezedő feladatok a „rossz területeken” Új geotechnikai megoldások (támfalak, talajjavítás)

9 Az útmérnök és a geotechnikus szemléletmódjának különbözősége

10 Állami Közúti Műszaki és Információs Kht. Kutatás- fejlesztési pályázat 1997 Az útépítési projektek műszaki dokumentációinak geotechnikai tartalmai Kutatási jelentés Készítette: SZIF Építő- és Településmérnöki Tanszék

11 Útépítési szabályzatok Közutak Tervezési Szabályzata Közúti Hídszabályzat Pályaszerkezetek Méretezési Szabályzata Földművek Tervezési Szabályzata

12 Források EUROCODE 7 MSZ-ként megjelent (2000.01. hó) Útépítési projektek dokumentációinak geotechnikai tartalmai (ÁKMI - 1997) A geotechnikai szolgáltatások tartalmi követelményei (Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozat 2000.02. hó) SZIF-kutatások CBR és talajduzzadás témakörben (BUV-1980-87) Projektmenedzsment és geotechnika (1999.09. hó) SZIF-szakértői munkák (talajtámfalak, rézsűk, földműteherbírás, georácsok, töltésalapozás) Nemzetközi (főleg német) szakirodalom Nemzetközi konferenciák (Amszterdam, Nürnberg)

13 Szlovén vasút - gabiontámfal

14 A műszaki szabályzatok jellege Nem jogszabályok, betartásuk csak külön jogszabállyal írható elő. A szakma megegyezése arra, miként kell és lehet a törvé- nyekben foglalt követelményeket a legjobban teljesíteni. Legyen korszerű, de ne támasszon irreális követelménye- ket. A lényeges kérdések tisztázása és majd műszali előírások csatlakozhatnak hozzá. A szabályzat által megválaszolandó kérdések: –Mit értünk a használt fogalmakon? –Mit kell vizsgálni, figyelembe venni, meg-tervezni? –Miként szabad valamit megoldani? –Miként kell ezeket bemutatni?

15 Útépítések geotechnikai tervezési szabályzata 1. Általános elvek követelmények 3 oldal 2. A tervezés alapjai, általános szabályai16 oldal 3. Tervezési rend, a tervek tartalma12 oldal 4. Rézsűk állékonyságának biztosítása13 oldal 5. Töltésalapozás kedvezőtlen talajon 7 oldal 6. Földművek anyagának és teherbírásának tervezése18 oldal 7. Támszerkezetek tervezése14 oldal 8. Földművek víztelenítése10 oldal 93 oldal

16 2. A tervezés alapjai, általános szabályai 2.1 Tervezési követelmények 2.2A tervezés során vizsgálandó körülmények 2.3A talajadottságok feltárása, vizsgálata és jellemzése 2.4A feladat besorolása 2.5Tervezési állapotok felvétele 2.6Tervezési módszerek

17 2. A földművek és a kapcsolódó geotechnikai szerkezetek legyenek funkcionálisan alkalmasak, statikailag megfelelőek, kivitelezhetők, környezetbarátok esztétikusak, tartósak, illetve fenntarthatók, gazdaságosak, elfogadhatóak

18 2. A tervezés alapjai, általános szabályai (Az EC7 alkalmazása földművekre) Vizsgálandó körülmények „check list”-je Feltárások mértéke, módszerei a projektfázistól függően Az altalaj modellezésének követelménye Geotechnikai kategorizálás Milyen határállapotoktól kell tartani Tapasztalat, megfigyelés mint tervezési módszer

19 3. A tervezési rend, a tervek tartalma 3.1 Tervezési rend 3.2 Úttervezési fázisok célja és geotechnikai tervezési követelményei 3.3 A geotechnikai szolgáltatások tartalmi követelményei

20 3. A tervezési rend, a tervek tartalma A tervezők együttműködése, kompetenciája Geotechnikai szolgáltatások –Talajvizsgálati jelentés –Talajmechanikai szakvélemény –Geotechnikai terv A projektfázisok céljaihoz igazodó tartalmak

21 4. A rézsűállékonyság biztosítása 4.1Általános követelmények és szempontok 4.2 A rézsűállékonyság vizsgálata és javítási lehetőségei 4.3A rézsűtípusok tervezési sajátosságai

22 4. A rézsűállékonyság biztosítása Elvárt biztonsági szint Természetes lejtő, bevágási rézsű, töltésrézsű, töltésszélesítés, sziklarézsű, anyagnyerő, lerakó Hatékony és semleges feszültségek analízise Egy-merev-test vizsgálata, blokkos módszer, lamellás eljárás Tönkremeneteli módok, csúszólapok Állékonyságjavítás geometriai módszerekkel, víztelenítéssel, megtámasztással Rézsűmegfigyelés

23

24 5. Töltésalapozás kedvezőtlen talajon 5.1Töltésalapozás tervezési követelményei 5.2 A töltésalapozások vizsgálata 5.3A töltésalapozási megoldások tervezése

25 5. Töltésépítés gyenge talajon Talajmechanikai problémák Alaptörés Szétcsúszás Süllyedés Konszolidáció Kúszás Technológiai problémák A felszín lecsapolása Felszín letermelése Munkagépek mozgatása Drénezés megoldása Töltésanyag védelme

26 5. Töltésalapozási módszerek Építésszervezési eljárások lépcsős építés, előterhelés Szerkezeti megoldás lapos rézsű, könnyű anyag, georácsos alapozás Előzetes talajjavítás mélytömörítés, drénezés, talajcsere, kavicscölöpözés Megfigyelés pórusvíznyomásmérés, nyírószondázás, süllyedésmérés

27 Kavicscölöp készítése öblítéses tömörítéses talajhelyettesítéssel talajkiszorítással

28 6. A földmű anyagának és teherbírásának tervezése 6.1Alapkövetelmények 6.2A földművek anyagainak általános minősítése és felhasználása 6.3A felső földműzóna teherbírásának tervezése 6.4 A földművek fagyvédelmi tervezése 6.5A földmű vizsgálata útkorszerűsítéseknél

29 6. Földműanyagok minősítése, felhasználása Alkalmasság, tömöríthetőség minősítése finomítva és pontosítva az talajállapottal Talajkezelés elvei Szigorúbb tömörségelőírás a száraz oldali tömörítésre A tömörség ellenőrzése közvetlen tömörségmérés, teljes felületű gyorsulásmérés, technológiaellenőrzés, penetrációs mérés A tömörség minősítése miként rendelendő a mért  d értékhez  dmax A fagyveszélyesség minősítésének bővítési lehetősége ásványvizsgálattal

30 A duzzadás jelensége

31 Tömöríthetőség w opt (terep)  w opt (Proctor) 0,9  I c  1,2 esetén lehet T r  >90%

32 6. Földművek teherbírása és fagyvédelme A földműanyagok tervezési teherbírási modulusának megállapítása az állapotromlás figyelembevételével A földmű méretezési teherbírási modulusának meg- állapítása a földmű rétegződése alapján A javítóréteg megtervezése tapasztalati adatok alap- ján A teherbírás ellenőrzése a vizsgált állapot figye- lembevételével A fagyvédelem szokásos vizsgálata, de nem a fagy- védőréteg hangsúlyozásával

33 Útpályaszerkezetek Méretezési Szabályzata a teherbírás javítása javítórétegekkel

34 Régi utak korszerűsítése Alapkérdés: Csak burkolatmegerősítés? Kell-e földműjavítás?

35 7. Támszerkezetek tervezése 7.1Általános követelmények és szempontok 7.2Támfalak típusai és tervezésük alapjai 7.3Befogott támszerkezetek 7.4 Horgonyzott támszerkezetek

36 7. Támszerkezetek tervezése Támfalak súlytámfalak, szögtámfalak, máglyafalak gabionfalak, vasalt földtámfalak, szegezett falak Befogott falak cölöpfalak, szádfalak, résfalak, kútfalak Horgonyzott szerkezetek elemes falak, gerendák, bordák

37 Környezetbarát, esztétikus máglyafal és gabionfal

38 7. Támszerkezetek tervezése Szerkezeti kilakítás, minimális méretek Méretezési követelmények Alkalmazható számítások

39 8. Víztelenítések tervezése 8. 1 Felszíni víztelenítés 8.2 Felszín alatti víztelenítés

40 8. Víztelenítések tervezése A víztelenítés elemei, kialakításuk Hidarulikai méretezés elvei Kivitelezés, fenntartás Ajánlott megoldások szivárgók, vízszintes furatok, geotextília, burkolatok

41 Köszönöm a figyelmet! dr. Szepesházi Róbert


Letölteni ppt "Széchenyi István Főiskola Építő- és Településmérnöki Tanszék Útépítések geotechnikai tervezési szabályzata Szövegtervezet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések