Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A médiaműveltség oktatásának bevált európai módszerei Áttekintés az NMHH „Decoding Messages” című konferenciáján elhangzott előadásokról Dr. Schmideg Iván.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A médiaműveltség oktatásának bevált európai módszerei Áttekintés az NMHH „Decoding Messages” című konferenciáján elhangzott előadásokról Dr. Schmideg Iván."— Előadás másolata:

1 A médiaműveltség oktatásának bevált európai módszerei Áttekintés az NMHH „Decoding Messages” című konferenciáján elhangzott előadásokról Dr. Schmideg Iván

2 A konferenciáról „Decoding Messages” konferencia a médiaműveltség európai oktatásában bevált gyakorlati módszerekről Budapest, 2014. november 24-25. 26 előadás (11 külföldi előadótól) Mintegy 200 résztvevő 2015.01.28.2Médiaműveltség oktatása

3 Előzmények A Bizottság 2009/625/EK sz. ajánlása: a médiaoktatás és a médiaműveltség váljék az oktatási rendszer szerves részévé. Ennek alapján az NMHH médiaértés-oktató központja Bűvösvölgy néven 2014 májusától működik. A konferencia alatt buszos látogatásokat szerveztek. 2015.01.28.3Médiaműveltség oktatása

4 Az előadás felépítése Ismertetés témák szerint (nem előadók szerint)  Fogalmak és definíciók  A média jelentősége  A legfontosabb célkitűzések  A célkitűzések megvalósításának módjai (néhány európai modell)  Hazai helyzet  A megvalósítás ellenőrzése, eredmények, javaslatok Konferencia honlapja: http://www.decodingmessages.com/index_hu.html 2015.01.28.4Médiaműveltség oktatása

5 Tájoló Fogalmak és definíciók A média jelentősége A legfontosabb célkitűzések A célkitűzések megvalósításának módjai (néhány európai modell) Hazai helyzet A megvalósítás ellenőrzése, eredmények, javaslatok 2015.01.28.5Médiaműveltség oktatása

6 Fogalmak és definíciók Előfordulás 2010/13/EU (AVMS) Irányelv 2009/625/EK Ajánlás COM(2007) 833 Közlemény 2006/952/EK Ajánlás Hivatalos fordítás médiatudatosság médiaműveltség médiaismeret 2015.01.28.6Médiaműveltség oktatása Media literacy fordítása (és használata) nem egységes A médiaműveltség fogalmat főleg a média-kutatók, a médiatudatosság (media awareness) fogalmat pedig az oktatás-kutatók használják. A médiaműveltség inkább az USA-ban volt használatos, a médiaismeret az Egyesült Királyságban.

7 Médiaműveltség definíció 1 Bizottsági Közlemény a digitális környezethez igazodó médiaműveltség európai megközelítése COM(2007) 833, kiegészítve a holland médiaműveltség kompetencia modellel (2011) http://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/ENG-10- media-literacy-competences.pdf A médiaműveltség kifejezés alatt általában a médiához való hozzáférésre, eszközök, szoftverek és alkalmazások használata, eligazodás a média környezetben 2015.01.28.7Médiaműveltség oktatása

8 Médiaműveltség definíció 2 a média és a médiatartalmak különböző aspektusainak megértésére, kritikus szemmel való vizsgálatára, a médiának a társadalomra gyakorolt növekvő befolyásának megértése, annak megértése, hogy a médiát hogyan készítik, annak megértése, hogy a média hogyan színezi át a valóságot, 2015.01.28.8Médiaműveltség oktatása

9 Médiaműveltség definíció 3 valamint a különféle kontextusokban megvalósuló kommunikációra való képességet értjük. információ megtalálása és feldolgozása, tartalom létrehozása, részvétel a közösségi médiában, Stratégiai cél: a saját média-használat mélyebb megértése, célok elérése média használattal. 2015.01.28.9Médiaműveltség oktatása

10 A definíciók problémái 1 számítógépes digitális internet információs keresési vizuális audio-vizuális mozi televíziós hirdetési 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása10 A médiaműveltség definíciója nem általánosan elfogadott. (OFCOM definíciója hasonló, UNESCO-nak média- és információs-műveltség definíciója van) Sokasodnak a kissé eltérő módon megfogalmazott „műveltségek” pl.

11 A definíciók problémái 2 Hiányoznak olyan fogalmak pontos és mindenki által elfogadott definíciói, mint pl.: kiskorú, pornográf tartalom, indokolatlan erőszak, károsító és súlyosan károsító média tartalom. 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása11

12 Tájoló Fogalmak és definíciók A média jelentősége A legfontosabb célkitűzések A célkitűzések megvalósításának módjai (néhány európai modell) Hazai helyzet A megvalósítás ellenőrzése, eredmények, javaslatok 2015.01.28.12Médiaműveltség oktatása

13 A média jelentősége 1 Elhangzott megállapítások, vélemények  A média a negyedik hatalmi ág (törvényhozás, végrehajtó hatalom, bíróság)  A közösségi média lesz az ötödik hatalmi ág? 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása13

14 A média jelentősége 2 Elhangzott megállapítások, vélemények  A média (különösen az új) az értelmiség, a kormányzat szemében mindig veszélyforrás. (A régi mindig jobb) Platón szerint az írás rossz, mert az ember elfelejt emlékezni. (Ezt valamelyik tanítványa leírta) Sir William Berkeley California (Virginia) (1650 körül): „Köszönetet mondok Istennek, hogy nincsenek ingyenes iskolák és könyvnyomtatás, mert a tanulás engedetlenséget, másképp gondolkodást és szektákat hozott a világra, a nyomtatás pedig nyilvánossá tette ezeket és a legjobb kormány ellen izgat. Isten óvjon bennünket mindkettőtől.” 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása14

15 A média jelentősége 3 ifj. Gonda János (1917): „Egész irodalma van már annak, hogy a mozi lelkileg, erkölcsileg, sőt anyagilag milyen veszedelmes lehet. Ezer és ezer fiatal lánynak tette már tönkre a lelki egyensúlyát, sokakat kergetett erkölcstelen életmódba, sőt vannak olyanok, akik beleőrültek.” XII Pius (1950-es évek): „A televízió ördögi hatalommal bír, amely még traumatikusabb, mint a mozié, mert képes arra, hogy az otthonok falain belül teremtse meg a materializmus, a frivolitás és a hedonizmus mérgező atmoszféráját, amellyel a moziban is oly gyakran találkozni” 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása15

16 A média jelentősége 4 Elhangzott megállapítások, vélemények  Német felmérés: 12-19 évesek napi on-line töltött ideje 2006-ban 99’  2014-ben 192’ (elsősorban közösségi média).  Az internet legnagyobb veszélyei: zaklatás adatvédelem magánszféra védelme „nem felejtés” 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása16

17 A média jelentősége 5 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása17 ISMERŐS ? Te neveled a gyermeked, vagy a médiára hagyod ?

18 Tájoló Fogalmak és definíciók A média jelentősége A legfontosabb célkitűzések A célkitűzések megvalósításának módjai (néhány európai modell) Hazai helyzet A megvalósítás ellenőrzése, eredmények, javaslatok 2015.01.28.18Médiaműveltség oktatása

19 A legfontosabb célkitűzések 1 A médiaműveltség elterjesztésének indokai:  Az egyének polgári tudatosságának megerősítése  A digitális megosztottság csökkentése / felszámolása  A tudatos döntés-hozatal megkönnyítése, különösen a veszélyes és törvénytelen tartalmakat illetően A cél, hogy az embereket hozzáértővé, kreatívvá, önállóvá és kritikus szemléletűvé tegyük. A kreatív szövegalkotási készség szignifikánsan korrelál a mozgókép-olvasás készégével. 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása19

20 A legfontosabb célkitűzések 2 A legvédtelenebbek, a gyermekek jogosultak  internet hozzáférésre  biztonságos médiára  médiaműveltséget biztosító nevelésre  médiaműveltséget biztosító oktatásra  on-line „felejtésre”  személyiségi jogaik on-line biztosítására  káros képek és káros szövegek elleni védelemre 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása20

21 A legfontosabb célkitűzések 3 Fő célokCélcsoportok Polgári részvétel / tudatosság megerősítése Gyermekek / kiskorúak/ felnőttek/ szülők / tanárok Digitális szakadék áthidalásaA közösség / polgárok / polgári társadalom Kockázat-csökkentés/ védelem káros tartalmak ellen Idősek/ fogyatékkal élők/ nyelvi kisebbségek/ hátrányos helyzetűek Tudatos döntés-hozatal / fogyasztóvédelem Médiafogyasztók / fogyasztók 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása21

22 Fontos állítás "The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write… but those who cannot learn, unlearn, and relearn" Alvin Toffler A 21. században nem azok lesznek a műveletlenek, akik nem tudnak írni és olvasni, hanem azok, akik nem tudnak tanulni, tanultakat elfelejteni és újra-tanulni. 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása22

23 Kulcskompetenciák 1.az anyanyelven folytatott kommunikáció, 2.idegen nyelveken folytatott kommunikáció, 3.matematikai kompetenciák / és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén, 4.a digitális kompetencia, 5.a tanulás elsajátítása, 6.szociális és állampolgári kompetencia, 7.a kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetencia, 8.a kulturális tudatosság és kifejezőkészség. Magyar NAT: / jelnél 3.-at kettőre bontja szét. 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása23 2006/962/EK ajánlás az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról

24 Tájoló Fogalmak és definíciók A média jelentősége A legfontosabb célkitűzések A célkitűzések megvalósításának módjai (néhány európai modell) Hazai helyzet A megvalósítás ellenőrzése, eredmények, javaslatok 2015.01.28.24Médiaműveltség oktatása

25 Norvég modell 1 Média készítés A média-oktatásnak mindig alapvető módszere volt Megtanítja az üzenetek dekódolását, megérteti az az internet kockázatait. A technikai fejlődés eredményeként a médiaműveltség kulcselemévé vált a fiatalok között, lineáris helyett nyílt, folyamat orientált modellt követ 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása25

26 Média készítés fejlődése Romantikus  kollaboratív  remix  kultúrák megosztása 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása26

27 Egy jellemző példa Remix Ibsen: Hedda Gabler Eminem A vezető tanár: „kritikus barát” 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása27

28 Norvég modell 2 Média oktatás 1960 óta, kulturális és humán háttérrel rendelkező tanárokkal. Média és kommunikációs ismeretek a gimnáziumok felső évfolyamaiban (hangsúly a média előállításon) nagyon népszerű. Kb. 1985 óta feszültség a média-oktatás / médiaműveltség és az IKT / digitális műveltség között. A média ismeretek oktatása a gimnáziumok alsó évfolyamaiban 2000-ben megszűnt a digitális műveltség versenye miatt. 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása28

29 Norvég modell 3 Az új kerettantervben 5 kulcskompetencia: 1.írás, 2.olvasás, 3.számolás, 4.nyelvi kommunikáció, 5.digitális kompetenciák A médiával való foglalkozás valamennyi évfolyamon, minden tárgyban kötelező 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása29

30 Holland modell 1 Nincs nemzeti alaptanterv, csak nemzeti oktatási célok. Médiaműveltség  Nincs az oktatási célok között  Tanárok nem akarták oktatni (nagy a leterheltségük, nincs hozzá eszközük)  Sok szervezet akarta volna oktatni az iskolákban, de oda nem jutottak be 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása30

31 Holland modell 2 2008-ban kormányzati elhatározás:  A médiaműveltséget oktatni akaró szervezetekből hálózat létrehozása kb. 1000 tag (beleértve kis, helyi könyvtárak stb.)  A hálózat működtetésére új irányító szerv létrehozása (Mediawijzer.net) 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása31

32 Holland modell 3 Feladatmegosztás Mediawijzer.net feladatai  A hálózat működtetése  A célcsoportok aktivizálása  Kutatás, fejlesztés A hálózat feladata  Médiaműveltséget elősegítő szolgáltatások nyújtása A célcsoportok  0-18 éves gyermekek  Tanárok  Szülők / nevelők 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása32

33 Finn modell (előzmények 1 ) A médiaműveltség sohasem volt önálló tantárgy a finn iskolákban. Mind az általános-, mind a középiskolákban kereszttantervi terület volt 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása33

34 Finn modell (előzmények 2 ) 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása34 1960 Populáris liberális oktatás Audiovizuális, tömeg- kommunikáció oktatás Film, TV, újság, tömeg- kommunikáció 1970 Kritikus hozzáállás Tömegkommunikáció, kommunikáció oktatás TV, tömeg- kommunikáció 1980 Esztétika, etika Kommunikáció oktatás Video, audiovizuális kultúra, film, zenei klip 1990 Hálózatok, együttműködés Kommunikáció oktatás, média oktatás Információs-, hálózat-, digitális technológiák 2000 Multi- modális média kultúra Média oktatás Digitális technológia, multimodalitás

35 Finn modell 1 A nemzeti médiaműveltségi politika irányvonala 2013-2016  Kormányhatározaton alapul  Az ENSz Gyermekek jogairól szóló egyezményére épül  Céljai: segíteni a Kormányprogram célkitűzéseinek elérését, hogy valamennyi gyermek és felnőtt számára biztosítottak legyenek az előfeltételek az információs társadalomban való részvételhez, fejleszteni a média oktatást az egyenlőség, a diverzitás és a minőség támogatásával 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása35

36 Finn modell 2 A célkitűzések elérésének eszközei  Az iskolákban médiaműveltséget a médiaszabályozó hatóság, a közkönyvtárak és a civil szervezetek támogatják. A média oktatásban a magán-szektor, különösen a média és az azzal kapcsolatos hálózatok is részt vesznek.  Az új tantervben szerepel többek között a kódolás a matematikában, az IKT alkalmazása az oktatásban.  A finn tanárképzés magas színvonalú, mégis lehet diplomát szerezni média oktatás alapfokú ismerete nélkül is. 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása36

37 Németországi modellek 1 Nincs egységes modell. Mind a 16 szövetségi tartománynak és egyes nagyvárosoknak önálló oktatása és alaptanterve van. Médiaoktatás majdnem mindegyikben szerepel. A 14 független média-hatóság egyik feladata a média-művelt- ség előmozdítása (elsősorban on-line információ szolgál- tatással). A feladatok egy részét civil szervezetek végzik. Forrás: Baden-Württemberg-i médiahatóság és a müncheni JFF e.V. (Jugend Film Fernsehen eingetragener Verein) szakértőinek előadása. 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása37

38 Németországi modellek 2 A médiaoktatás kihívásai:  a fiatalok és a családok társadalmi, gazdasági egyenlőtlensége  az oktatási intézmények nem kellő felkészültsége nincsenek a gyors változásokra felkészülve, nem áll elegendő korszerű eszköz rendelkezésre, az oktatók képzettsége (inkább szoftvert tanítanak) és hozzáállása (inkább óvnak a médiától, mint kreatív használatára ösztönöznének)  folyamatos finanszírozás (JFF) 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása38

39 Németországi modellek 3 A médiahatóság a nemzetközi „Insafe” („Biztonságos internetért”) hálózat német tagjaként működteti a www.klicksafe.de honlapot  információkkal és gyakorlati tudásanyaggal segíti az internet hozzáértő használatát,  a gyermekek és serdülőkorúak elérése érdekében megszólítja a szülőket és oktatókat,  felhívja a figyelmet a kiskorúak számára nemkívánatos tartalmakra,  több, mint 40 írott termék (elektronikus zaklatás, közös- ségi portálok, keresőgépek, alkalmazások használata stb) 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása39

40 Németországi modellek 4 A hatóság további (országos) információs oldalai:  www.juuuport.de (web-forum a problémákról)  www.flimmo.de (tájékoztató gyermek TV-műsorokról)  www.internet-abc.de (internet használat gyermekeknek és szülőknek, oktatóknak )  www.handysektor.de (mobil használat fiataloknak, gyakorlati ötletekkel pl. okostelefon-projektor) 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása40

41 Cipődobozból projektor 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása41

42 Cipődobozból projektor 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása42

43 Németországi modellek 5 JFF megközelítés „Learning by doing” (cselekvés általi tanulás ) médiaműveltség megszerzésének útja a média készítés, Eredményorientáltság alap, a hallgatók kiinduló tudása és kérdései, Oktatás csoportmunkában, Segítik az egymástól tanulást, Elősegítik a generációk közötti dialógust, Elmennek München peremkerületeibe is, ahova különben nem jutna el a médiaműveltség 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása43

44 Németországi modellek 6 JFF eszközök Nyílt házat működtetnek, ahol fél-professzionális hang- és kép-stúdió áll rendelkezésre, Az eredmények bemutatására teret, vetítési lehetőséget nyújtanak, Az eredmények megvitatására helyiséget és közönséget biztosítanak. 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása44

45 Tájoló Fogalmak és definíciók A média jelentősége A legfontosabb célkitűzések A célkitűzések megvalósításának módjai (néhány európai modell) Hazai helyzet A megvalósítás ellenőrzése, eredmények, javaslatok 2015.01.28.45Médiaműveltség oktatása

46 Hazai helyzet (NAT) 1 Azon néhány ország egyike vagyunk, ahol az iskolákban a média-oktatás kötelező, hol tantárgyi keretben, hol más módon. A média-oktatás az első (1995-ös) Nemzeti Alaptantervben indult meg a film felől közelítve. 2012 előtt a Nemzeti Alaptanterv a művészetek műveltségi terület részeként említi a mozgóképkultúra és média- ismeretet. Nem önálló tantárgy, de modul a 7. és 10. évfolyamon, 18-18 órás keretben. 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása46

47 Hazai helyzet (NAT) 2 2012 után a Nemzeti Alaptantervben 1-4 osztályban a vizuális kultúra (32 óra) az 5–8. évfolyamokon az anyanyelv (10 óra) a történelem (8 óra) a vizuális kultúra (51 óra) az informatika órákon jelennek meg. 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása47

48 Hazai helyzet (NAT) 3 2012 után a Nemzeti Alaptantervben A gimnázium 9(–10). évfolyamán kötelezően választható tantárgy mozgóképkultúra (16 óra) médiaismeret (16 óra) 11–12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma és tánc, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret) az iskola döntheti el, mely tantárgyakat és milyen arányban fogja tanítani (heti 2 óra/évf.) 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása48

49 Hazai helyzet (Bűvösvölgy) 1 A korszerű technikával felszerelt médiaértés-oktató központ célja, hogy megtanítsa a gyerekeknek, hogyan használják tudatosabban és biztonságosabban a médiát. Program két korosztály számára (4-6. és 7-10. évfolyam) Egy alkalommal 50 gyermek, 5 csoportban A pedagógusok számára letölthető felkészítő anyag (óravázlat) 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása49

50 Hazai helyzet (Bűvösvölgy) 2 5 stúdió, 6 témakör A foglalkozások:  Sajtó (lapoldal- illetve címlapszerkesztés),  Reklám (reklámspot készítés green-box technikával),  Rádió és szinkron (rádióműsor készítés, szinkronizálás)  Híradó (tévé híradó és időjárás-jelentés készítés green- box technikával),  Internet és mobilkommunikáció (oknyomozó játék az okos-eszközökben tárolt adatok felhasználásával),  Film készítés (mozgóképi látványszervezés segítségével) 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása50

51 Reklámspot készítés 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása51

52 Tájoló Fogalmak és definíciók A média jelentősége A legfontosabb célkitűzések A célkitűzések megvalósításának módjai (néhány európai modell) Hazai helyzet A megvalósítás ellenőrzése, eredmények, javaslatok 2015.01.28.52Médiaműveltség oktatása

53 Eredmények ellenőrzése 1 A médiaműveltségre vonatkozó kutatások eredményei esetleg beépülnek a tantervekbe, a médiaoktatás gyakorlatába alig. Kevés tudományosan releváns információ van a tanteremben végzett munkáról  alkalmazott módszerekről;  szövegválasztásról (pl. kánon);  tankönyv / taneszköz-használatról;  tanári kompetenciákról; szemléletről; attitűdről;  értékelési módszerekről;  eredményességről 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása53

54 Eredmények ellenőrzése 2 Egy hazai, régebbi mérés eredményei:  A filmes műveltség nem része az elvárt műveltségek,  az ismeretanyag döntően lexikális,  a megkérdezett tanár és diák hozzávetőleg negyede adott a kérdésekre helyes választ Európai kitekintésben a médiaműveltség formális oktatásának színvonala, tényleges iskolai pozíciója és esélye 2002-től 2014- ig valamelyest romlott. 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása54

55 Eredmények ellenőrzése 3 Testing and Refining Criteria to Assess Media Literacy Levels in Europe Final Report (April 2011) (tagállamok médiaműveltségi szintjének: felmérése, mérhetőségi kritériumok, értékelése) http://www.eavi.eu/joomla/images/stories/Publications/stud y_testing_and_refining_ml_levels_in_europe.pdf 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása55

56 Tentative country grouping 12a2b 1 Norway9 Belgium17 Latvia25 Greece 2 Iceland10 Estonia18 Spain26 Italy 3 Luxembourg11 Germany19 Slovenia27 Portugal 4 Sweden12 Slovakia20 Czech Rep.28 Bulgaria 5 Finland13 France21 Cyprus29 Romania 6 Netherlands14 Austria22 Poland 7 Denmark15 Lithuania23 Malta 8 United Kingd16 Ireland24 Hungary 2015.01.28Médiaműveltség oktatása56

57 Javaslatok A médiaműveltséget 9. kulcskompetenciává tenni (Az Európai Parlament 2008. december 16. állásfoglalása: „Kéri, hogy a médiaműveltség kilencedik kulcskompetenciaként kerüljön be az egész életen át tartó tanulás 2006/962/EK ajánlás szerinti európai referenciakeretébe.”), a Bizottság is kérte, de sikertelenül. A médiaműveltséget az OECD a Pisa vizsgálat tárgyává tenné (a tagállamok ezt komolyan veszik) 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása57

58 Pisa 2012 – digitális szövegértés „Sajnos, hazánk eredménye a 2009-es adatfelvételhez képest minden tekintetben gyengült.” „Átlag pontszámunk szignifikánsan (18 képességponttal) csökkent, a legalább 2. szintet elérő tanulók aránya szintén csökkent 73%-ról 67,5%-ra, és a nyomtatott és digitális szövegértési teljesítmény közötti „szakadék” 26 képességpontról 38 képességpontra nőtt.” a leszakadók aránya magas: 32,5% a kiváló teljesítményűek aránya: 4% 2015.01.28.Médiaműveltség oktatása58

59


Letölteni ppt "A médiaműveltség oktatásának bevált európai módszerei Áttekintés az NMHH „Decoding Messages” című konferenciáján elhangzott előadásokról Dr. Schmideg Iván."

Hasonló előadás


Google Hirdetések