Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

6.1 Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának alapkérdései Az alkotmányos monarchia válsága és bukása. A főbb irányzatok (pl. alkotmányos monarchisták,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "6.1 Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának alapkérdései Az alkotmányos monarchia válsága és bukása. A főbb irányzatok (pl. alkotmányos monarchisták,"— Előadás másolata:

1 6.1 Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának alapkérdései Az alkotmányos monarchia válsága és bukása. A főbb irányzatok (pl. alkotmányos monarchisták, girondiak), valamint képviselőik társadalmi és politikai elképzeléseinek összehasonlítása. Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának elemzése. Tk.5- Történelem Tk.III- Történelem III. /Száray/ Tk.2012-Történelem 10. /Száray/ Nemzedékek tudása

2 https://www.youtube.com/watch?v=CGx9aOGxaHk https://www.youtube.com/watch?v=9W2aIxxkCq8 https://www.youtube.com/watch?v=iO1TZTxgOGI https://www.youtube.com/watch?v=IPnMnXI1uro https://www.youtube.com/watch?v=D1-qPj4_gGw Egyszer volt, hol nem volt... az ember 22.rész Forradalom és a napóleoni Franciaország -- Dr. Kiss László tanszékvezető főiskolai tanár A forradalom tanúi - könyvbemutató - Francia Intézet 2014. június 12. Birodalmak és fénykorok 29. rész Napoleon A sorsnak 1/4 !!! !! A filmnézés kiegészítheti az iskolai készülést, de nem helyettesíti sem az olvasást, sem a tanulást! Ez a filmes összeállítás segítséget nyújthat, ha kiselőadáshoz kell anyagot gyűjteni, de akkor is, ha egy téma (személy, mű, szerző stb.) iránt kedvtelésből érdeklődsz PTE UNIVTV Nyitott Egyetem - Dr. Hahner Péter: A francia forradalom mai szemmel

3 Bibó István „ A francia forradalom az európai történelemnek egyszerre a legsikeresebb és legsikertelenebb forradalma. A legsikeresebb azért, mert a társadalomnak olyan mértékű racionális átszervezését tette lehetővé, amekkorát az azelőtti forradalmak nem csináltak és a legsikertelenebb azért, mert olyan méretű félelmet keltett fel, amiből a nyugati világ azóta sem tudott felépülni” (Tk5/13.old) Tk5/13.old:… FELSZABADULTSÁG ÉS FÉLELEM EGYÜTT Egyfelől hatalmas felszabadító hatása volt, hiszen rádöbbent a társadalom, a tömegerejére, amely pillanatok alatt elérte a kiváltságok felszámolását. Másfelől viszont sajátos eszközeivel, a terror felhasználásával a forradalom fogalmát azonossá tette az erőszak, a vérengzés fogalmával, sőt megmutatta a tömegerejének negatív hatásait is. FRANCIA FORRADALOM

4 Girondiak köztársasága Jakobinus diktatúra (1793.jún.2-1794.júl.27.) Tk.5/18.old: … polgári forradalomról beszélünk …mégsem tekinthetünk úgy a polgárságra, mint a forradalom kirobbantójára. Ez a réteg ugyanis egyáltalán nem volt király ellenes, s a felzúdulást inkább a társadalom kritikus értelmiség indította el, amely a társadalmi hasznosságot kérte számon a kiváltságos rétegeken. Ez az értelmiség a felvilágosodás eszméit alkalmazta, a harmadik rend fogalmán a franciák 95%-át értette, tehát a népvezetőjének tartotta magát. Ezért volt lehetséges az, hogy a forradalom során később is megtartotta vezető pozícióit, s eszmei céljaival, követeléseivel jóval túllépte a polgárság eredeti terveit. Alkotmányos monarchia Thermidori köztársaság POLGÁRI FORRADALOM FRANCIA FORRADALOM MAXIMILIEN ROBESPIERRE Puritán életű,túlságosan logikus, vékonyalkatú GEORGES DANTON Szenvedélyes, életet habzsoló, atélta termetű JEAN-PAUL MARAT Örökké gyanakvó, bőrbeteg, bosszúálló SAINT JUST (1789.júl.14-1792.aug.10.) (1792.aug.10.-1793.jún2.) (1793-1799) A terror „arkangyala”

5 A forradalom előzményei és kitörése Tk. III.-18/19.old //Tk.2012-127.old: 24. lecke Az alkotmányos királyság kialakulása Tk.III.25/26.old. // Tk.2012-132.old: 25. lecke Az alkotmányos királyság bukása és a girondiak köztársasága Tk.III.32.old.. // Tk.2012- 137.old:26. lecke A jakobinus diktatúra és bukása Tk.III 33. // Tk.2012-137.old:26. lecke

6 XVI Lajos Harmadik rend Rendi gyűlés nemzetgyűléssé 1789. Július 14 Basttille ALKOTMÁNYOS MONARCHIA Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 1791 alkotmány Belpolitikai feszültségek Gazdasági gondok Alkotmányos királyság girondiak jakobinusok Porosz támadás Valmy Köztársaság JAKOBINUS DIKTATÚRA Robespierre Danton Girondiak köztársasága 1794 XVI. Lajos kivégzése 1799 Thermidori köztársaság Hadkötelezettség általánossá tétele Tulajdon szabadságának korlátozása Gyanúsakról szóló törvény, terror Hadsereg erősítése Erős francia ellenes koalíció formálódik Katonai sikerek

7 24 Meghiúsult reformok és forradalom Franciaországban HF: 128/6, 129/9, 130/10, 11 10. évfolyam 25 26 25. Kísérlet az alkotmányos monarchia megszilárdítására HF:132/2, 134/7, 135/10 26. A forradalom zsarnoks á ga HF: 138/7, 141/15, 141/16

8

9 1789 XVI Lajos Harmadik rend Rendi gyűlés nemzetgyűléssé Rendi ellenállásból forradalom Sieyes abbé javasolta a alakuljon át

10 1789. Július 14 Basttille Alkotmámányos Nemzetgyűés Felszámolta a régi rendszert Vidéki események népmozgalmak ALKOTMÁNYOS MONARCHIA http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/alkotmanyt-a-francia-nepnek Farkas Zoltán: Alkotmányt a francia népnek!

11 Az alapvető jogokat már leírásuk pillanatában a francia polgárokon túl, kivétel nélkül mindenkire érvényesnek tekintették és tekintik máig: A nyilatkozat alapelvei a francia jog jelenleg is érvényben lévő alkotmányos elvek közé tartoznak, Megfogalmazzák az új rend alapelveit Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata

12 1789 Aug. Mindenkinek alapvető joga egyenlőség Alapelvek egy majdani alkotmányhoz: Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata Különbség a hasznosság szabadság tulajdon biztonság Törvény Államhatalom szétválasztása Vallás szabadság ellenálláshoz mindenki egyenlő Sajtó- Meggyőződés- Megengedőek és ne tiltóak legyenek Tisztségviselők számonkérhetők

13 „Asszonyok menete” Tuilleriák VERSAILLES Politikai csatározások és a tömegek nyomora következtében az események nem kerültek nyugvópontra, a tömeg a királyt Párizsba kényszerítette

14 135/10 // -2012 29/14 –Tk.(Sz)III. Nevezzük meg az ábra alapjánaz ország államformáját! Gyűjtsük össze a király jopgait! Mennyiben valósultak meg a korszak államelméleti elgondolásai az alkotmányban ( a hatalmi ágak megosztása, képviseleti rendszer, stb)?.Tárjuk fel az uralkodó és törvényhozás viszonyának jellegzetességeit! Elemezzük az egyházi ügyek kezelését! Nevezze meg az ábra alapján Franciaország államformáját! Melyek az eltérések az angol modellhez képest?

15 136/13 // -2012 Politikai irányzatok Franciaországban Gyűjtse össze a politikai irányzatokat és ezek társadalmi hátterét! Mennyiben leegyszerűsíthető az ábra társadalmi hátterét bemutató része? Kövesse nyomon a változásokat, és értelmezze politikai viszonyok alakulását! 29/15 –Tk(Sz)III. Gyűjtsük összea három időszak politikai irányzatait és ezek társadalmi jellemzőit!űMely csoportok állnak szembe egymással? Milyen változások figyelhetők meg a szembenállásban? Mi ennek az oka? Ismertessük az ábra alapján a tömegek szerepét!

16 1791 Egyház Francia forradalom alkotmány Gazdasági gondok Porosz osztrák támadás Király szökése radikálisok Mars-mezei sortűz XVI. Lajos Vendée jakobinusok girondiak Valmy Belpolitikai feszültségek Külpolitika változása

17

18

19 XVI. Lajos kivégzése Saint Just 1792. november 13-ai beszédében így érvelt: "A magam részéről nem látok középutat: ennek az embernek uralkodni vagy meghalni kell.

20 1792. március 25-én fogadta el a francia Nemzetgyűlés a halálos ítéletek végrehajtási eszközeként a nyaktilót, a guillotine-t.

21

22

23 Robespierre 1793-94 JAKOBINUS DIKTATÚRA Danton A 1794. július 27. | A jakobinus diktatúra bukása http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1794_julius_27_a_jakobinus_diktatura_bukasa / http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1794_julius_27_a_jakobinus_diktatura_bukasa / Maximilien Robespierre által vezetett jakobinusok az 1793. június 2-i puccs során szerezték meg a hatalmat a mérsékelt Gironde-tól, és a következő hónapokban korábban nem tapasztalt terrort intézményesítettek. Miután leszámoltak a girondistákkal, az 1793 szeptemberében hozott gyanúsak elleni törvény jegyében idővel azokat is guillotine alá küldték, akik a párton belül veszélyt jelenthettek Robespierre-ék uralmára. előbb Hébert és a köré csoportosuló radikálisok, a „veszettek” kerültek sorra, idővel – 1794 áprilisában – pedig a tekintélyes Dantont és barátait is kivégezték. Bár Danton halálával a „Megvesztegethetetlen” jelzőt magára aggató egykori arras-i ügyvéd és klikkje utolsó jelentős ellenségétől is megszabadult, a terror mégis tovább fokozódott: az 1794 júniusában életbe léptetett törvény szinte válogatás nélkül hurcolta a vesztőhelyre a politikusokat és civileket, egy hónap alatt közel 1300 embert. Bár a jakobinusok ellenzéke ideológiai szempontból meglehetősen széttöredezett volt, a radikális és mérsékelt csoportok a halál torkában mégis egymásra találtak, A thermidori puccsot szervezők vezetésével új Konvent alakult, mely véget vetett a terrornak, leromboltatta a guillotine-okat, és egy, a nagypolgárság számára kedvező rendszert épített ki. Tarján M. Tamás:1794. július 27. |A jakobinus diktatúra bukása

24 Érettségi feladatok

25 14. A feladat a francia forradalomra vonatkozik. (rövid) Mutassa be ismeretei és a források alapján XVI. Lajos helyzetét és szerepét a francia forradalom 1789-1792 közötti szakaszában!

26 Kronológia: 1789. X. 5-6: a Versailles-ban tüntető tömeg követelésére a királyi családi Párizsba költözik 1791. VI. 20-21: XVI. Lajos családjával együtt külföldre próbál szökni, sikertelenül 1791. IX. 13: a király szentesíti a nemzetgyűlés által elfogadott új alkotmányt 1792. IV. 20 : francia hadüzenet I. Ferencnek, Csehország és Magyarország királyának 1792. VIII. 10: a nemzetgyűlés megvonja a királytól a hatalmat

27 „A nemzet, minden hatalom forrása, csak átruházással gyakorolhatja e hatalmakat. A francia alkotmány képviseleti: képviselője a törvényhozó testület és a király. [...] Franciaországban egyetlen hatalom sem áll a törvény felett, a király csak általa uralkodik, és csak a törvény nevében követelhet engedelmességet. [...] A király egyetlen rendeletét sem lehet végrehajtani, ha nincs aláírva általa s nem ellenjegyezte a miniszter vagy az ügyosztály irányítója. [...] Abban az esetben, ha a király megtagadja egy határozat elfogadását, elutasítása csak felfüggesztő érvényű lehet. Amennyiben a határozatot hozó törvényhozás után két másik törvényhozás is egymás után bemutatja ugyanazt a határozatot ugyanazokkal a szavakkal, a király köteles elfogadni azt.” (Az 1791-es alkotmány)

28 A korlátozott monarchia – XVI. Lajos és alattvalói egy angol karikatúrán A szöveg fordítása: „Szentesítsd a dekrétumokat [a nemzetgyűlés döntéseit], Monsieur Veto!”

29 Egyéb

30 Ezek színe balról jobbra rendre kék, fehér és piros. Franciaország zászlaja a világ egyik legismertebb jelképe, amelyet az előző századokban gyakran azonosítottak olyan eszmékkel, mint a szabadság, egyenlőség és testvériség. Ezért több ország is a francia lobogó hatására választotta meg saját állami jelképét.Franciaország A kokárda kör alakú, fodros szélű, nemzetiszínű jelvény, melyet eredetileg kalapra vagy sapkára, a nők esetleg a hajukba tűztek. Franciaországból terjedt el a 18.-19. századi forradalmak idején egész Európában és Amerikában. kalaprasapkáraFranciaországból18.19. századiEurópában Amerikában

31 XVI Lajos Harmadik rend Rendi gyűlés nemzetgyűléssé 1789. Július 14 Basttille ALKOTMÁNYOS MONARCHIA Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 1791 alkotmány Belpolitikai feszültségek Gazdasági gondok Alkotmányos királyság girondiak jakobinusok Porosz támadás Valmy Köztársaság JAKOBINUS DIKTATÚRA Robespierre Danton Girondiak köztársasága 1794 XVI. Lajos kivégzése 1799 Thermidori köztársaság Hadkötelezettség általánossá tétele Tulajdon szabadságának korlátozása Gyanúsakról szóló törvény, terror Hadsereg erősítése Erős francia ellenes koalíció formálódik Katonai sikerek

32 Érdekességek

33 http://www.boldogsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=15493:a-forradalom- zeneje-varazsfuvola&catid=1089:enek-tanc-es-zene&Itemid=711http://www.boldogsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=15493:a-forradalom- zeneje-varazsfuvola&catid=1089:enek-tanc-es-zene&Itemid=711 Almási Miklós A forradalom zenéje Jean Starobinski nagy tekintélyű eszmetörténész, a Genfi Egyetem professzora, az európai művelődéstörténet egyik legkiemelkedőbb kutatója. Ez a könyve - melynek első, szűkebb terjedelmű változata 1973-ban jelent meg - tizenöt egymáshoz hangolt, de önállóan is érvényes esszét tartalmaz. Starobinski 1789-et döntő jelentőségű politikatörténeti fordulatnak tekinti, de nem magát a forradalmat, hanem a művészeteket vizsgálja, közös szempontok alapján. Témái: a velencei festészet utolsó nagy pillanatai, Mozart mint éjszakai lény (illetve: a fény és a hatalom a Varázsfuvolá-ban), a forradalom szoláris mítosza, a geometrikus város és a "beszédes" építészet, az eskü mint akaratnyilvánítás (David kapcsán), Füssli, a korabeli Róma és az újklasszicisták, Canova mint olyan művész, aki antik formakultúrával és anyagokkal örökíti meg az istenek távollétét. A kötet végén az árnyak művészeként jelenik meg Goya és Blake (ellensúlyozva a kötet elején tárgyalt szoláris motívumokat) - Goyánál a forradalomból már csak értelmetlen terror maradt. Az 1789 jelentős, maradandó mű; alapművekről ad nagyon eredeti és emlékezetes interpretációkat - és mindezt igen olvasmányosan teszi.

34 http://www.torilecke.com/cikkek/szerepek---jatekok/szerepjatek---x_-osztaly.html BŰNÖS VOLT-E VAGY ÁRTATLAN MARIE ANTOINETTE?/ Történelem minden mennyiségben/ Kölcsey Főgimnázium SZEREPJÁTÉK:


Letölteni ppt "6.1 Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának alapkérdései Az alkotmányos monarchia válsága és bukása. A főbb irányzatok (pl. alkotmányos monarchisták,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések