Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

10. tétel - Állományok tárolása, kezelése, rendszerezése /Operációs rendszerben/

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "10. tétel - Állományok tárolása, kezelése, rendszerezése /Operációs rendszerben/"— Előadás másolata:

1 10. tétel - Állományok tárolása, kezelése, rendszerezése /Operációs rendszerben/

2 Meghajtók A különböz ő fájlok és mappák fizikailag valamilyen háttértáron foglalnak helyet. Ez a háttértár lehet floppy, winchester, CD, DVD, pendrive vagy hálózati eszköz. A háttértárat kezel ő eszközt nevezzük meghajtónak. A meghajtókat az operációs rendszer egy bet ű jellel azonosítja. A meghajtók nevében a bet ű jelzés és a kett ő spont szorosan összetartozik. A meghajtók bet ű jelzésének kiosztását a Windows automatikusan megoldja.

3 Szokásos bet ű jelzések A: floppy meghajtó A: floppy meghajtó B: második floppy meghajtó B: második floppy meghajtó C: winchester (leggyakoribb) C: winchester (leggyakoribb) D: ez és a további bet ű jelek jelenthetnek további winchestereket, CD-t, DVD-t, pendrive-ot, vagy hálózati meghajtót D: ez és a további bet ű jelek jelenthetnek további winchestereket, CD-t, DVD-t, pendrive-ot, vagy hálózati meghajtót

4 Mappa Manapság gépünk háttértárán több tíz- vagy százezer fájlt is találhatunk. Ekkora mennyiség ű fájl csoportosítás nélkül gyakorlatilag kezelhetetlen, de kisebb mennyiség ű fájl esetén is célszer ű lehet a csoportosítás. Erre szolgálnak a mappák. Egy mappa tartalmazhat további mappákat, illetve tényleges adatokat tartalmazó fájlokat. A mappában a mappa lehet ő ségéb ő l adódóan egy fastruktúrát építhetünk fel mappáinkból.

5 Fastruktúra A Pascal mappa elérési útvonala: C:\Documents and Settings\ Felhasználó\Asztal\Pascal

6 Fájl Számítógépes környezetben adatainkat elektronikus formában tároljuk. Az elmentett adatállományt, dokumentumot fájlnak nevezzük. A fájlok nevében legtöbbször látunk kiterjesztést, a fájlnév két részét pedig pont választja el egymástól.

7 Néhány közismert kiterjesztés: exe, com, bat: futtatható állományok exe, com, bat: futtatható állományok bmp, gif, jpg: képek bmp, gif, jpg: képek txt: formázatlan szöveg txt: formázatlan szöveg doc, rtf: formázott szöveg doc, rtf: formázott szöveg zip, rar: tömörített állomány zip, rar: tömörített állomány

8 Az exe, com és bat állományok kivételével a többi fájl tartalmának elolvasásához valamilyen programra van szükségünk. Operációs rendszerünk egy adatbázisban tárolja, hogy milyen kiterjesztés ű állományt milyen program képes elolvasni. Pl.: a doc kiterjesztés ű fájlt a winword.exe.

9 Alapvet ő fájl- és mappakezelési m ű veletek

10 El ő fordul, hogy nem emlékszünk egy fájl helyére, nem tudjuk hová mentettük azt el ő z ő leg. Ilyenkor segíthet rajtunk az operációs rendszerbe beépített keresés funkció. Kereséskor megadhatjuk a keresend ő állomány legfontosabb adatait, pl. a teljes fájlnevet vagy annak csak egy részét, vagy egy szót vagy kifejezést a fájlban. Továbbá pontosíthatjuk a keresést fájltípus, utolsó módosítási dátum és fájlméret megadásával is. Keresés

11 Ha nem tudjuk pontosan a keresend ő állomány nevét, akkor használhatunk helyettesít ő karaktereket is. Ezek a „?” és a „*”. Mindkét jel bármilyen karakter helyén állhat, de a „?” pontosan egy, míg a „*” bármennyi karaktert helyettesít.

12 Néhány példa: s*.docs-sel kezd ő d ő nevek, doc kiterjesztéssel s*.docs-sel kezd ő d ő nevek, doc kiterjesztéssel ?s*.*a név második bet ű je s és a kiterjesztése tetsz ő leges ?s*.*a név második bet ű je s és a kiterjesztése tetsz ő leges ??s??.*ötbet ű s név, a középs ő bet ű s, a kiterjesztés tetsz ő leges ??s??.*ötbet ű s név, a középs ő bet ű s, a kiterjesztés tetsz ő leges

13 Törlés Az egyik leggyakrabban használt m ű velet. Fontos tudni, hogy csak a helyi merevlemezr ő l törölt állományok kerülnek a lomtárba, a floppyról, hálózati meghajtóról és a pendrive-ról törölt fájlok nem. A lomtár állományait visszaállíthatjuk eredeti helyükre, de bármely más mappába is átmozgathatjuk ő ket. Alapértelmezett beállítás szerint a lomtár minden meghajtón a teljes méret 10%-át foglalja el, de ezen változtathatunk, illetve egyedi méreteket határozhatunk meg az egyes meghajtókra.

14 Átnevezés Fájlok, mappák, meghajtók átnevezését megtehetjük a megfelel ő elem helyi menüjéb ő l az Átnevezés ponttal, a tulajdonságlapokon, de közvetlenül átírható az elem kijelölése és az F2 gombra való kattintás után is. Jó tudni, hogy a hajlékonylemezek nevének megváltoztatása a helyi menü Átnevezés pontjával nem lehetséges, ebben az esetben a tulajdonságlapon kell módosítanunk.

15 Új létrehozása Fájlok, mappák létrehozása lehetséges például a Sajátgép Fájl menüjének Új almenüje alól kiválasztott megfelel ő ponttal, vagy egy mappa belsejében állva egy üres terület helyi menüjének választása után.

16 Parancsikonok létrehozásával gyakran kényelmesebbé tehetjük a munkánkat. A parancsikonra való dupla kattintás egyenérték ű a parancsikonhoz rendelt állományra való dupla kattintással. A parancsikonok mérete mindig igen kicsi (2-3 KB) függetlenül attól, hogy mekkora volt az eredeti állomány. Parancsikonok

17 Másolás, mozgatás Szintén gyakran alkalmazott m ű veletek. Másolás esetén két példány lesz az eredeti objektumból, míg az áthelyezés esetén csak az új helyen jelenik meg az objektum. Egy helyen azonos nev ű fájlok nem helyezkedhetnek el, ezért ha a célmappában már létezik a másolandó fájl, akkor választanunk kell, hogy lecseréljük-e azt.

18 Tömörítés Tárolandó állományainkat legtöbbször lehetne rövidebben is tárolni, erre való a tömörítés. A tömörítésnek két f ő típusa a veszteségmentes és a veszteséges tömörítés. Veszteségmentes tömörítési eljárás használata esetén a tömörített állományból kicsomagolás után sértetlenül visszakapjuk az eredeti tartalmat.

19 Veszteséges tömörítés használatakor az információk egy része elveszik, tehát kicsomagolás után nem kapjuk vissza az eredeti tartalmat. Programok, dokumentumok tömörítésére természetesen a veszteségmentes eljárásokat kell alkalmaznunk. A veszteséges eljárások olyan esetekben használatosak, ahol nem jár súlyos következményekkel a tartalom egy részének elt ű nése.

20 Veszteségmentes eljárást alkalmazó formátum pl. a zip, míg veszteségest alkalmazó az mp3 vagy a jpg. A zip formátumok kezelését az operációs rendszer beépítetten tartalmazza, a rar formátum kezeléséhez azonban be kell szerezni egy segédprogramot vagy önkicsomagoló állományt is készíthetünk. A tömörítvények épsége felett az ún. CRC-kód ő rködik. Ez a fájlhoz hozzáf ű zött ellen ő rz ő összeg. Ha megváltozik a fájl, akkor a tartalom és az ellen ő rz ő összeg nem fog megfelelni egymásnak, és ezt a programok jelzik is.

21 Archiválás, adatvédelem Célszer ű archiválni azokat az állományainkat, amelyeket hosszabb id ő n át meg kell ő rizni vagy nagyobb fontosságuk miatt sértetlenül mindig rendelkezésre kell állniuk. Biztonsági mentést készít ő programokkal biztosíthatjuk, hogy baj esetén rendelkezésünkre álljon egy eredeti példány a sérült állományból. Egyszer ű, de hatékony módszer az archiválásra az, ha a fontos mappánkat átmásoljuk a gépünk egy másik winchesterére. Gyakorlatilag a hétköznapi életben is végzünk archiválásokat, amikor pl. egy hivatalos iratot beadás el ő tt lefénymásolunk magunknak.

22 Adatainkat fenyeget ő veszélyek: Szoftverhibák Egy lefagyott alkalmazással valószín ű leg elvesztettük a mentetlen dokumentumot is. Ez ellen a gyakori mentéssel védekezhetünk. Néhány szoftverben található beépített védelmi, helyreállítási lehet ő ség. Szoftverhibák Egy lefagyott alkalmazással valószín ű leg elvesztettük a mentetlen dokumentumot is. Ez ellen a gyakori mentéssel védekezhetünk. Néhány szoftverben található beépített védelmi, helyreállítási lehet ő ség. Hardverhibák Villámcsapás által okozott kár kockázatát csökkentheti egy jó min ő ség ű túlfeszültség-véd ő eszköz. A váratlan áramszünetek ellen alkalmazhatjuk a szünetmentes tápegységet, ami a folyamatos áramellátáson kívül a túlfeszültség ellen is védelmet nyújt. Hardverhibák Villámcsapás által okozott kár kockázatát csökkentheti egy jó min ő ség ű túlfeszültség-véd ő eszköz. A váratlan áramszünetek ellen alkalmazhatjuk a szünetmentes tápegységet, ami a folyamatos áramellátáson kívül a túlfeszültség ellen is védelmet nyújt.

23 Vírusok Védekezhetünk ellenük például úgy, hogy csak ellen ő rzött forrásból származó programot telepítünk vagy ismeretlen eredet ű e-mailt (mellékletét) nem nyitjuk meg. Emellett vírusirtót is célszer ű használni, aminek adatbázisát naprakész állapotban kell tartani. Vírusok Védekezhetünk ellenük például úgy, hogy csak ellen ő rzött forrásból származó programot telepítünk vagy ismeretlen eredet ű e-mailt (mellékletét) nem nyitjuk meg. Emellett vírusirtót is célszer ű használni, aminek adatbázisát naprakész állapotban kell tartani. Illetéktelen hozzáférés Ez ellen már az ellen ő rzött géphasználat is alapvet ő védelmet jelent. Az NTFS-fájlrendszer azonban finoman hangolható hozzáférés-szabályozásokat tesz lehet ő vé, amiket házi körülmények között is alkalmazhatunk. Illetéktelen hozzáférés Ez ellen már az ellen ő rzött géphasználat is alapvet ő védelmet jelent. Az NTFS-fájlrendszer azonban finoman hangolható hozzáférés-szabályozásokat tesz lehet ő vé, amiket házi körülmények között is alkalmazhatunk.


Letölteni ppt "10. tétel - Állományok tárolása, kezelése, rendszerezése /Operációs rendszerben/"

Hasonló előadás


Google Hirdetések