Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi kar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi kar."— Előadás másolata:

1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi kar

2

3 Szakirány választási segédlet

4 Rendőr szeretnél lenni? IgenNem Haladj tovább!Viszontlátásra! A rendészettudományi karon számos civil szakirány is működik

5 Tiszt szeretnél lenni? ( A tisztek jellemzően kiemeltebb, fontosabb feladatot látnak el és ők irányítják a tiszthelyetteseket) IgenNem Haladj tovább!Viszontlátásra! Tisztehelyettesként is rendőrré lehet válni. Ehhez elegendő valamelyik rendészeti szakközépiskola elvégzése

6 Civil ruhás rendőr szeretnél lenni? ( olykor a civil ruhás rendőröknek is egyenruhát kell húzni és ez fordítva is igaz) IgenNem Haladj tovább!Viszontlátásra! Az egyenruhás szakirányokra vonatkozó információkat másik tájékoztatóban találod (közlekedésrendészet, közrendvédelem, határrendészet, igazgatásrendészet)

7 Civil ruhás helyszínelő rendőrtiszt szeretnél lenni? IgenNem …………….Haladj tovább! Magyarországon a bűnügyi helyszínelők jellemzően tiszthelyettesek, és az ő irányításukat látják el a tisztek. Ellentétben a sorozatokban látottakkal ők szinte soha nem folytatják le a teljes nyomozást, csak a sürgős, azonnali nyomozati cselekményeket.

8 A civil ruhás rendőrtiszt jellemzően nyomozó. Itt három lehetőség van a rendőrségen belül Bűnügyi nyomozó szakirány Gazdaságvédelmi nyomozó szakirány Bűnügyi hírszerző szakirány Ide érettségi után nem lehet bekerülni, mivel csak belső pályázóknak – rendőröknek van erre lehetősége

9 Jelen tájékoztató e két szakirány bemutatását célozza: 1.Bűnügyi nyomozó szakirány 2.Gazdaságvédelmi nyomozó szakirány

10 Nappali munkarend Bűnügyi igazgatási alapképzési szakBűnügyi igazgatási alapképzési szak –bűnügyi hírszerző –bűnügyi nyomozói szakirány –gazdaságvédelmi nyomozói szakirány –pénzügyi nyomozói szakirány Rendészeti igazgatási alapképzési szakRendészeti igazgatási alapképzési szak –büntetés-végrehajtási szakirány –igazgatásrendészeti szakirány –határrendészeti szakirány –közlekedésrendészeti szakirány –közrendvédelmi szakirány –vám és jövedéki igazgatási –migrációs szakirány –biztonsági szakirány (önköltséges) Katasztrófavédelem alapképzési szakKatasztrófavédelem alapképzési szak –katasztrófavédelmi műveleti –tűzvédelmi és mentésirányítási –iparbiztonsági „Civil” szakirányok Rendőri szakirányok Jelentkezés csak hivatásos állomány számára

11 1. Bűnügyi nyomozó szakirány: Feljelentések, vagy a rendőrség, vagy más hatóság észlelése alapján elrendelt nyomozásokat lefolytatja. Ennek során vannak kollégák, akik -bejelentés alapján bűncselekmény helyszínére mennek. Irányítják, illetve lefolytatják a helyszíni szemlét. Nyomokat kutatnak, rögzítenek stb. ha lehetséges, akkor forró nyomon üldözik és megkísérlik elkapni az elkövetőt -vezetők, akik a nyomozás elrendelése után meghatározzák, hogy ki végezze el a nyomozást és koordinálják a munkát -lefolytatják a nyomozást. Ennek keretében elemzik, értékelik a begyűjtött adatokat, információkat és a törvényes keretek betartásával felderítik az elkövetőket. Ehhez többek között házkutatásokat, lefoglalásokat, bizonyítási kísérleteket, felismerésre bemutatásokat, kihallgatásokat hajtanak végre. Egyes cselekményeket egyedül, amikor a nyomozás érdeke úgy kívánja, akkor egy ügyben akár száz nyomozó is azonos időben egyszerre intézkedhet (házkutatások, elfogások, stb)

12 1. Bűnügyi nyomozó szakirány: Vannak olyan kollégák is, akik -felderítő munkát végeznek. Titkos nyomozásokat folytatnak: elkövetők követésével, megfigyelésével, lehallgatásával, informátorok foglalkoztatásával derítenek fel bűncselekményeket és elkövetőket. Tehát a bűnügyi szakirány elvégzésével is betölthetők olyan munkakörök, beosztások, mint amelyekre a bűnügyi hírszerző szakirány készít fel. -az elkövetői kört megpróbálják teljesen felderíteni és az ügyésszel folytatott szoros együttműködésben befejezik a nyomozást, hogy az alapján az ügyész vádat tudjon emelni a bíróságon

13 1. Bűnügyi nyomozó szakirány: A nyomozások, amelyeket le kell folytatniuk:A nyomozások, amelyeket le kell folytatniuk: (A büntető törvénykönyv írja le, hogy milyen bűncselekmények vannak, a büntető eljárásjog pedig hogy milyen módon és kiknek kell lefolytatni az eljárást) A bűnügyi rendőrségnek van -városi/kerületi -területi/megyei -országos szintje. Az ügyek ezek között oszlanak el. Minél összetettebb, súlyosabb az ügy – annál feljebb foglalkoznak vele. Ügycsoportok: Élet és testi épség elleni (emberölés, testi sértés, stb) Kábítószerrel összefüggő bűncselekmények Szervezett bűnözés (emberkereskedelem, védelmi pénzek, fegyverkereskedelem) Szexuális bűncselekmények (szexuális erőszak, kitartottság, stb) Vagyon elleni bűncselekmények (lopás, betöréses lopás, rablás, orgazdaság, ) Garázdaság, okirat hamisítás,

14

15

16 Figyelembe kell venni, hogy a képzés 3 éves

17 1. Bűnügyi nyomozó szakirány: A képzés Szakmai tantárgyak például:Szakmai tantárgyak például: –Lőkiképzés –Büntetőjog –Büntető eljárásjog –Rendőri testnevelés és önvédelem, Intézkedéstaktika –Krimináltaktika –Krimináltechnika –Kriminálmetodika –Bűnügyi szolgálati ismeretek –Stb, stb –Nyári szakmai gyakorlat rendőri szerveknél

18 Lőkiképzés

19 19

20

21

22

23 2. Gazdaságvédelmi nyomozó szakirány: Az ezen a szakirányon tanuló hallgatók mindazt az ismeretet elsajátítják, mint a bűnügyi nyomozó szakirányon, de ennél többet is, mert ők felkészítést kapnak a gazdaság rendjét súlyosan sértő bűncselekmények nyomozásához is. Megismerik a közgazdaságtannak a bűnüldözést segítő tanait, a pénzügyi rendszer működését, a gazdasági társaságokra és különféle szervezetekre vonatkozó jogi szabályokat, valamint mindazt, ami az egyes speciális bűncselekmények nyomozásánál hasznos lehet. (ehhez nem szükséges magas szintű matematikai tudás) Megismerik a közgazdaságtannak a bűnüldözést segítő tanait, a pénzügyi rendszer működését, a gazdasági társaságokra és különféle szervezetekre vonatkozó jogi szabályokat, valamint mindazt, ami az egyes speciális bűncselekmények nyomozásánál hasznos lehet. (ehhez nem szükséges magas szintű matematikai tudás) Tehát gazdaságvédelmi nyomozó szakirányon végzett hallgatók a bűnügyi szakterület más egységeinél is dolgozhatnak és ez fordítva is igaz, de a bűnügyi szakirányon végzetteknek utóbb kell ezeket az ismereteket elsajátítaniuk. A szolgálati helyeken van átjárás a bűnügyi szakterület és a gazdaságvédelmi szakterület közt. A gazdaságvédelmi nyomozók ugyan azokat az eljárási cselekményeket alkalmazzák, csak más arányban – ahogy az ügyek szükségessé teszik

24 2. Gazdaságvédelmi nyomozó szakirány: Melyek a jellemző gazdaságvédelmi nyomozói szakterületek: Pénzhamisítás, bankkártya hamisításPénzhamisítás, bankkártya hamisítás tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények, kiberbűnözéstiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények, kiberbűnözés pénzmosás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, tőkebefektetési csaláspénzmosás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, tőkebefektetési csalás környezet és a természet elleni bűncselekmények: környezetkárosítás, természetkárosítás stbkörnyezet és a természet elleni bűncselekmények: környezetkárosítás, természetkárosítás stb korrupciós bűncselekmények vesztegetés, befolyással üzérkedéskorrupciós bűncselekmények vesztegetés, befolyással üzérkedés vagyon elleni bűncselekmények közül sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés stbvagyon elleni bűncselekmények közül sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés stb fogyasztók megtévesztése, kartellezés stbfogyasztók megtévesztése, kartellezés stb

25

26

27 Figyelembe kell venni, hogy a képzés 3 éves

28 2. Gazdaságvédelmi nyomozó szakirány: A képzés Szakmai tantárgyak a bűnügyi nyomozó szakirány tárgyain túlmenően:Szakmai tantárgyak a bűnügyi nyomozó szakirány tárgyain túlmenően: –Gazdaságvédelmi közgazdaságtan –Gazdaságvédelmi pénzügyi jog –Gazdaságvédelmi szakismeretek

29 A szakiránnyal, oktatással, elhelyezkedéssel kapcsolatos kérdésekben: Bűnüldözési és Gazdaságvédelmi Tanszék Telefon: 392-3538 http://rtk.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek/bunuldozesi-es- gazdasagvedelmi-tanszek Felvételi ügyekkel kapcsolatban: Krizsai Veronika E-mail: krizsai.veronika@uni-nke.hu Tel: + 36 1 392-3565 További információ:

30 Köszönöm megtisztelő figyelmeteket !


Letölteni ppt "Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi kar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések