Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Képzés, továbbképzés. Milyen képzésre jogosult a köztisztviselő? Jogosult az előmenetelhez szükséges képzésben részt venni. Köteles a központilag vagy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Képzés, továbbképzés. Milyen képzésre jogosult a köztisztviselő? Jogosult az előmenetelhez szükséges képzésben részt venni. Köteles a központilag vagy."— Előadás másolata:

1 Képzés, továbbképzés

2 Milyen képzésre jogosult a köztisztviselő? Jogosult az előmenetelhez szükséges képzésben részt venni. Köteles a központilag vagy a közigazgatási szerv által előírt – képzésben, – továbbképzésben, vagy – átképzésben részt venni.

3 A továbbképzés költségeit a köztisztviselő megtéríti, ha – A továbbképzést elmulasztja (felróható okból) – Előírt követelményeket nem teljesíti – Fegyelmi büntetés miatti hivatalvesztés esetén. – Ha az áthelyezést a köztisztviselő nem fogadja el, és emiatt a jogviszony megszünik

4 Ha a képzést a munkáltatónak felróható okból mulasztja el, akkor a továbbképzés költségeit a munkáltató fizeti.

5 Munkavégzés, pihenőidő Mennyi a köztisztviselő munkaideje? Heti 40 óra, Hétfőtől csütörtökig 8-16.30 Pénteken 9-14.

6 Egyéb szabályok a munkaidőre vonatkoztatva: – A munkaidő ennél rövidebb is lehet, de akkor az illetményt arányosan csökkenteni kell. – A munkaidőt a munkáltatói jogkör gyakorlója legfeljebb négyhavi, illetve tizennyolc heti keretben is meghatározhatja. – A köztisztviselő munkaidő-beosztását a munkáltatói jogkör gyakorlója ettől eltérően is megállapíthatja. – A köztisztviselő napi, illetve heti munkaideje a tizenkét, illetve a negyvennyolc órát nem haladhatja meg. – A heti munkaidő e bekezdésben meghatározott legmagasabb időtartamába az ügyelet teljes tartamát, valamint az ügyeleten kívül elrendelt rendkívüli munkavégzés időtartamát is be kell számolni.

7 Hogyan kell elrendelni a rendkívüli munkavégzést? Rendkívüli esetben a köztisztviselő a munkaidején felül is köteles munkahelyén munkát végezni, illetőleg meghatározott ideig és helyen a munkavégzésre készen állni. A készenlét teljes időtartamát munkaidőként kell figyelembe venni, ha a munkavégzés időtartama nem mérhető.

8 Ügyelet esetén a köztisztviselő napi munkaideje legfeljebb huszonnégy óra. A beosztás szerinti munkaidő és a rendkívüli munkavégzés időtartama nem haladhatja meg a tizenkét órát.

9 Hogyan kell elrendelni a rendkívüli munkavégzést, és mennyi szabadidő jár érte? – A rendkívüli munkavégzést írásban kell elrendelni. – Elrendelésének,nyilvántartásának és elszámolásának rendjét a hivatali szervezet vezetője állapítja meg. – A köztisztviselőt a rendkívüli munkavégzés időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg

10 A heti pihenőnapon és munkaszüneti napon végzett munkánál a munkavégzés időtartama kétszeresének megfelelő mértékű szabadidő jár.

11 FONTOS! – Rendkívüli munkavégzés időtartama évente max 160 óra. – A rendszeresen rendkívüli munkavégzést teljesítőknek évente max. 20 munkanap szabadidő-átalány adható.

12 Mikor kell kiadni a rendkívüli munkavégzésért járó szabadidőt? - Rendkívüli munkavégzés után legkésőbb 30 napon belül. (Országgyűlési Hivatalban 180 nap.) - vagy meg kell váltani. Megváltás mértéke: kifizetéskori illetményének a szabadidőre járó arányos része.

13 Vezetőknél itt sincs rendkívüli munkavégzés, nem jár érte plusz szabadság. Munkaközi szünetek: 6 óra után 30 perc, majd 3 óránként 20 perc.

14 Kirendelés és szabályai Kötelezhető rá, közigazgatási szervek megállapodása alapján. Ha megfelel a képzettsége. Aránytalan sérelemmel nem járhat. 10 munkanappal korábban, írásban tájékoztatni kell (kirendelés, időpont, stb.)

15 További szabályok Más helység történő kinevezésnél max. 22 munkanap.

16 Nem rendelhető ki: a nő terhessége megállapításának kezdetétől gyermeke hároméves koráig, b) kiskorú gyermekét egyedül nevelő köztisztviselő, c) tartósan ápolásra szoruló közeli hozzátartozóját gondozó köztisztviselő.

17 A kirendelés a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyát nem érinti. A köztisztviselő a kirendelés időpontjában érvényes illetményére jogosult, de ha a kirendelés helyén kedvezőbb illetményre lenne jogosult, akkor illetményét ennek megfelelően kell megállapítani. Ez van külön és egyéb juttatások tekintetében is. A köztisztviselő illetményét, juttatását, közterheket és egyéb költségeket az új szerv fizeti.

18 Írásban meg kell határozni: a) a kirendelés helyét, b) a kirendelés időtartamát, c) az illetményt, egyéb juttatást, d) a kirendeléssel felmerült költségeket, e) a munkáltatói jogok gyakorlójának személyét, f) a kirendeléssel kapcsolatos egyéb lényeges kérdéseket.

19 Kihelyezés A köztisztviselő a – munkáltató feladatainak végrehajtása céljából – másik költségvetési szerv vagy – más jogi személy székhelyén, illetve – telephelyén történő, – eredeti munkakörébe tartozó munkavégzésre is kötelezhető (kihelyezés).

20 – Tájékoztatás: 10 munkanappal korábban, írásban. – Határozott időtartamra jöhet létre. – A köztisztviselő hozzájárulása nem szükséges. – A kihelyezés aránytalan sérelemmel nem járhat.

21 FONTOS! Nem helyezhető ki a köztisztviselő, ha a) a korábbi kötelező heti munkaidejéhez képest hosszabb a heti kötelező munkaidő b) Az új munkahely és a lakóhely között - tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje naponta a két órát, illetve 10 éven aluli gyermeket nevelő köztisztviselő esetében a másfél órát meghaladja.

22 A kihelyezési tilalmak azonosak a kirendelési tilalmakkal, kivéve ha a köztisztviselő a kihelyezéshez hozzájárul. Írásban kell rendelkezni róla!

23 Meg kell határozni: a) a kihelyezés helyét, b) a kihelyezés időtartamát, c) a kihelyezéssel kapcsolatos egyéb lényeges kérdéseket. A kihelyezés megszűnik: a) a határozott idő lejártával, b) a határozott idő letelte előtti visszarendeléssel, c) a közszolgálati jogviszony megszűnésével, illetve megszüntetésével.

24 Szabadság, pihenőidő 25 munkanap alapszabadság. + pótszabadság

25 A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a pótszabadság mértéke évente a) fogalmazó besorolásnál 3 munkanap, b) tanácsos besorolásnál 5 munkanap, c) vezető-tanácsos besorolásnál 7 munkanap, d) főtanácsos besorolásnál 9 munkanap, e) vezető-főtanácsos besorolásnál 11 munkanap.

26 Középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén a pótszabadság mértéke évente a) előadó besorolásnál 5 munkanap, b) főelőadó besorolásnál 8 munkanap, c) főmunkatárs besorolásnál 10 munkanap.

27 Vezetők pótszabadsága Osztályvezető 11 főosztályvezető-helyettes 12 Főosztályvezető13 aljegyzőt 11 jegyzőt 12 főjegyzőt 13 munkanap.

28 Mit köteles ezzel kapcsolatban nyilvántartani a munkáltató? – A köztisztviselők szabadságának kiadásával, és egyéb munkaidő- kedvezményekkel kapcsolatok adatokat.

29 Ha a köztisztviselő már megkezdett szabadságát megszakítják, mit köteles megtéríteni? A kt. Kárát, költségeit meg kell téríteni. A képviselő testület a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el.

30


Letölteni ppt "Képzés, továbbképzés. Milyen képzésre jogosult a köztisztviselő? Jogosult az előmenetelhez szükséges képzésben részt venni. Köteles a központilag vagy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések