Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jáger László kirendeltségvezető

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jáger László kirendeltségvezető"— Előadás másolata:

1 Jáger László kirendeltségvezető
Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Balatonalmádi Kirendeltség A munkaügyi szervezet, és a kirendeltség szolgáltatásai Jáger László kirendeltségvezető

2 A KdRMK és kirendeltségeinek szolgáltatásai a szociális szövetkezetek részére
Munkaerő-közvetítés Ingyenes jogi-, pénzügyi-, gazdasági-, adójogi szaktanácsadás Foglalkoztatást elősegítő támogatások Munkaerő-piaci képzések Munkaerő-piaci információszolgáltatás

3 Munkaerő-közvetítés Munkáltatóknak nyújtott előnyök:
a kívánt képzettségű álláskeresők közvetítése 5 munkanapon belül, ingyenes hirdetési lehetőség a honlapon, csoportos tájékoztatás lehetősége a kirendeltségen, foglalkoztatást elősegítő támogatások, a munkaerőigény kiterjesztése más kirendeltségekre, keresés az ÁFSZ portál önéletrajzi adatbázisában, soron kívüli vagy előre egyeztetett időpontban történő ügyintézés,

4 Ingyenes pénzügyi-, gazdasági- szaktanácsadás
1. Kezdő vállakozásoknak - segítség a megfelelő vállalkozási forma kiválasztásához, - információk a vállalkozás indításához szükséges alapvető jogi és pénzügyi feltételekről, - aktuális finanszírozási és támogatási lehetőségek kezdő vállalkozóknak. 2. Működő vállakozásoknak - aktuális adózási információk, - a vállalkozás, mint munkáltató, az alkalmazottak utáni adó-, és járulékterhek, - a vállalkozások fejlesztéséhez igénybe vehető pénzügyi források, hitellehetőségek, - pályakezdő fiatalok, tartósan álláskeresők, 50 év felettiek foglalkoztatásának kedvezményei. A szaktanácsadás  helyszíne: KdRMK Székesfehérvári, Veszprémi, Tatabányai Kirendeltség és Szolgáltató Központ KdRMK Dunaújvárosi Kirendeltség időpontja: előzetes időpont egyeztetés szükséges időpont egyeztetés: Povolnik Györgyné (20/

5 Ingyenes munkajogi, adójogi, cégjogi szaktanácsadás
1. Kezdő vállakozásoknak - munkajogi tanácsadás kezdő vállalkozóknak, - tájékoztatás a vállalkozás indításához szükséges adó- és társadalombiztosítási jogszabályokról, - vállalkozásalapítással kapcsolatos teljes körű társasági és cégjogi tanácsadás. 2. Működő vállakozásoknak - munkaerő-megtartás, munkahelybővítés, rugalmas foglalkoztatási formák, - átalakulás társasági és adójogi szabályai, - pályakezdő fiatalok, tartósan álláskeresők, 50 év felettiek foglalkoztatásához fűződő kedvezmények, - megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának, átképzésének munkajogi szabályai A szaktanácsadás  helyszíne: KdRMK Székesfehérvári, Veszprémi, Tatabányai Kirendeltség és Szolgáltató Központ KdRMK Dunaújvárosi, Esztergomi, Komáromi, Pápai Kirendeltség időpontja: előzetesen egyeztetés szükséges időpont egyeztetés: 1/

6 Egyszerűsített foglalkoztatás
Az egyszerűsített foglakoztatás esetei: mezőgazdasági és turisztikai idénymunka alkalmi munka Idényjellegű munkavégzés: azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 napot. Alkalmi munkavállalás feltételei: 5 egymást követő munkanap 15 nap egy naptári hónapon belül 90 munkanap egy éven belül

7 Egyszerűsített foglalkoztatás
Létszámkorlát az alkalmi munka tekintetében az alkalmi munkára létesített egyszerűsített munkaviszony keretében egy naptári napon legfeljebb az alábbi számú munkavállaló foglalkoztatható: az a munkáltató, aki az Mt. alapján főállású személyt nem foglalkoztat, legfeljebb 1 főt, az a munkáltató, aki az Mt. alapján 1-5 fő között foglalkoztat munkavállalót, legfeljebb 2 főt, az a munkáltató, aki az Mt. alapján 6-20 fő között foglalkoztat munkavállalót, legfeljebb 4 főt, az a munkáltató, aki az Mt. alapján 20 munkavállalónál többet foglalkoztat, legfeljebb a munkavállalói létszám 20 % -át kitevő személyt foglalkoztathat.

8 Egyszerűsített foglalkoztatás
Bejelentés: ügyfélkapun keresztül telefonon sms-ben – csak december 1. után. Munkaszerződést nem kell kötni. Kivételek: munkavállaló kéri ha a munkaadó nem elektronikus bevallásra kötelezett Közteherfizetés: alkalmi munka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként: 1000 forint. Idénymunka esetén: 500 forint.

9 Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás
MKKv járulékkedvezmény Vállalkozóvá Válás Támogatása Mobilitási támogatás Munkahelymegőrző támogatás TÁMOP 1.1.1 TÁMOP 1.1.2 TÁMOP 1.1.3

10 Bértámogatás Hátrányos helyzetű személy az, aki álláskereső és
legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötte, vagy a 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy aki háztartásában legalább egy 18 évnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel (és erről nyilatkozik), vagy a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül anyasági ellátásban (GYES, GYED, GYET, TGYÁS) vagy ápolási díjban részesült, vagy a nyilvántartásba vételt megelőző hat hónapban nem folytatott rendszeres kereső tevékenységet, vagy legalább 24 hónapja nyilvántartott álláskereső, vagy a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés vagy elzárás büntetését töltötte.

11 Mikro-, kis-, és középvállalkozások, valamint civil szervezetek járulékkedvezménye álláskereső foglalkoztatása esetén A támogatás nyújtásának feltételei Munkaadó esetében: legalább fél éve működő legfeljebb 250 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal rendelkező vállalkozás, nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása. Munkavállaló esetében: aktív korúak ellátásában nem részesülő személy foglalkoztatása után igényelhető, aki legalább három hónapja nyilvántartott álláskereső, vagy aki három hónapnál rövidebb ideje nyilvántartott álláskereső, és a foglalkoztatás megkezdése előtti 365 napban kereső tevékenységet nem folytatott, vagy akinek jogviszonyát a foglalkoztatás megkezdését megelőző három hónapon belül csoportos létszámcsökkentésre tekintettel szüntették meg.

12 Mikro-, kis-, és középvállalkozások, valamint civil szervezetek járulékkedvezménye álláskereső foglalkoztatása esetén A munkáltató kötelezettségei: határozatlan időre szóló munkaszerződéssel munkaviszony keretében foglalkoztatja, és ezzel a foglalkoztatással az éves átlagos statisztikai állományi létszámát emeli, továbbá a bővített létszámot a foglalkoztatás megkezdésétől számítva legalább két évig megtartja (foglalkoztatási kötelezettség). A munkáltató 1 évig mentesül az egészségbiztosítási és a munkaerő-piaci járulék (26%), a munkaadói járulék (1%) megfizetése alól a minimálbér 130%-ig (95.550,-Ft-ig). A támogatott munkáltatóval a kirendeltség megállapodást köt.

13 Vállalkozóvá Válási Támogatás
Vissza nem térítendő Maximum 6 hónapig a minimálbérnek ( Ft) megfelelő támogatás Visszatérítendő támogatás Pályázati úton Maximum 3 millió Ft

14 Mobilitási támogatás Munkáltató részére Munkavállaló részére 86%
A fennmaradó 14%

15 TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességű álláskeresők munkába helyezésének támogatása Képzés Munkagyakorlat szerzési támogatás (3 hónap) Munkatapasztalat szerzési támogatás (9 hónap)

16 TÁMOP 1.1.2 Bérköltség támogatás Célcsoportok:
a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők, a pályakezdők, az ötven év felettiek, akik a programba való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesültek. akiknek munkaviszonyát a munkáltató a működési körében felmerülő okból rendes felmondással, felmentéssel, vagy közös megegyezéssel szeptember 1. napját követően szüntette meg, vagy akinek határozott idejű munkaviszonya – a határozott idő lejárta miatt – szeptember 1. napját követően szűnt meg. Összege: Ft/hónap Időtartama: 6 hónap. Utánkövetés: Támogatás lejárta utáni 180. nap Adható: önállóan, és képzés után

17 TÁMOP 1.1.3 Célcsoport: Támogatás
Rendelkezésre Állási Támogatásban (RÁT) részesülő álláskeresők Támogatás Képzés Munkagyakorlat szerzési támogatás (3+9 hónap)

18 START kártya Jogosultak Járulékkötelezettség:
Pályakezdő fiatalok Járulékkötelezettség: Alap-, kp. fokú végzettség esetén 1. évben 10% 2. évben 20% Felsőfokú végzettség 9 hónapig 10% 3 hónapig 20% Maximálisan érvényesíthető járulékkedvezmény Alap, kp. fokú végzettség – minimálbér 1,5-szerese után Felsőfokú végzettség – a minimálbér 2-szerese után

19 START PLUSZ Jogosultak Járulékkötelezettség:
GYES, GYED, GYET, Ápolási díj utáni 365 napon belül, GYES melletti munkavégzés esetén Tartós álláskereső Járulékkötelezettség: 1. évben 10% 2. évben 20% Maximálisan érvényesíthető járulékkedvezmény A minimálbér 2-szerese után

20 START EXTRA Jogosultak Járulékkötelezettség:
50. életévét betöltött tartós álláskereső Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező tartós álláskereső RÁT-ban részesülő álláskereső Járulékkötelezettség: 1. évben 0% 2. évben 10% Maximálisan érvényesíthető járulékkedvezmény A minimálbér 2-szerese után

21 Munkaerő-piaci információszolgáltatás
kdrmk.afsz.hu Munkáltatói Fórumok Havi Hírlevél

22 Köszönöm figyelmüket! Elérhetőségünk:
Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Balatonalmádi Kirendeltség 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. Tel.: 88/ Fax: 88/ Webcím: kdrmk.afsz.hu munkaltato.ewk.hu allaskereso.ewk.hu


Letölteni ppt "Jáger László kirendeltségvezető"

Hasonló előadás


Google Hirdetések