Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei. Levelező képzés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei. Levelező képzés"— Előadás másolata:

1 Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei. Levelező képzés
2. Előadás Belsőfinanszírozás. Külső adósságjellegű nem intézményes finanszírozás. Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás, banki szolgáltatások (I.) dr.Béza Dániel dr.Béza Dániel

2 Belső finanszírozás.

3 Belső finanszírozás A vállalkozás készpénz szükségletét nem pótlólagos külső források bevonásával, hanem a meglévő források intenzívebb kihasználásával oldjuk meg. (Vagyis az idegen források állománya nem nő). OKA Nem tudunk, vagy nem akarunk (további) külső forrást bevonni. (A pénznek ára van). Hogyan képződik illetve milyen formában van jelen a belső forrás? Jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék, tárgyévben képződött eredmény dr.Béza Dániel

4 Milyen formában van jelen a belső forrás
Belső finanszírozás Milyen formában van jelen a belső forrás a vállalkozásban? Befektetett eszközök: immateriális javak tárgyi eszközök befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök: készletek követelések forgatási célú értékpapírok pénzeszközök (készpénz, lekötött betét) Mérleg eszköz oldala. Lényege, hogy a kevésbé likvid eszközöket likvidebbé tesszük. dr.Béza Dániel

5 Belső finanszírozás Pénzeszközök (készpénz, lekötött betét): ez az, amiből kevés van, és azt szeretnénk, hogy materiális eszközeink készpénz formában álljanak rendelkezésre Forgatási célú értékpapírok: ha van, és nem túl nyomott az árfolyama, el kell adni A követelések faktorálással tehetők készpénzzé, de ez már a külső finanszírozás témakörébe tartozik. Azonban a követelés behajtása, rövidebb fizetési határidők megállapítása ebbe a körbe tartozik dr.Béza Dániel

6 Belső finanszírozás Készletek Anyagok Áruk
Befejezetlen és félkész termékek Késztermékek Állatok dr.Béza Dániel

7 Hogyan tudjuk a készletekben lekötött forrásokat likvidebbé tenni?
Elfekvő készletek felszámolása (eladása vagy más formában történő hasznosítása) Termék innováció A termékegységre jutó anyagköltség csökkentése helyettesítő anyagok alkalmazása a gyártás során keletkezett hulladék csökkentése dr.Béza Dániel

8 Hogyan tudjuk a készletekben lekötött forrásokat likvidebbé tenni?
A gyártási eljárás korszerűsítése A gyártás átfutási idejének csökkentése Szűk gyártási keresztmetszetek fölszámolása A gyártás során keletkezett hulladék csökkentése A selejtképződés csökkentése Az értékesítési folyamatban lekötött áruk csökkentése Olcsóbb beszerzési források fölkutatása dr.Béza Dániel

9 Hogyan tudjuk a készletekben lekötött forrásokat likvidebbé tenni?
Ha növelni tudjuk a készletek forgási sebességét, akkor változatlan pénzmennyiséggel nagyobb forgalmat tudunk generálni, ez egyrészt javítja az eszközhatékonyságot, másrészt pénzt szabadít fel, amit aztán a termelés bővítésére fordíthatunk. dr.Béza Dániel

10 Befektetett eszközök mobilizálása
Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Ezek már sokkal nehezebben tehetők likviddé, mobilizálásuk nagy körültekintést igényel, és általában csak válság-közeli helyzetben folyamodunk hozzá. Ezekről a technikákról a 6. előadáson lesz részletesen szó. dr.Béza Dániel

11 A belső finanszírozás lényege
A belső finanszírozás azt jelenti, hogy a vállalkozás készpénz szükségletét nem pótlólagos külső források bevonásával, hanem a nyereséges gazdálkodás során keletkező sajátforrás felhasználásával, illetve a meglévő források intenzívebb kihasználásával oldjuk meg Mivel a vállalkozás forrásai különböző eszközök formájában vannak jelen, a rendelkezésre álló pénzeszközeinket úgy tudjuk növelni, ha a meglévő illikvid eszközöket átcsoportosítjuk, likviddé tesszük A fenti eljárás lényege, hogy eszközeinket a likvidtől a kevésbé likvid felé haladva felülvizsgáljuk és megfelelő mérlegelés után azokat az eszközeinket, amelyek átalakítása a legkisebb költséggel, illetve veszteséggel jár, pénzzé tesszük A belső tartalékok föltárásához általában elegendő a forgóeszközök fölülvizsgálata, kritikus gazdasági helyzetekben azonban szükségessé válhat a kevésbé likvid befektetett eszközök felülvizsgálata is A belső finanszírozás kettős haszonnal jár, egyrészt megtakarítjuk a külső forrás igénybevételének költségét, másrészt az eszközeink intenzívebb kihasználása javítja a vállalkozás hatékonyságát, növeli értékteremtő képességét. dr.Béza Dániel

12 Belső finanszírozás – Bootstrap finanszírozás
A pénzkímélő technikák egy sajátos csoportját alkotják az úgynevezett bootstrap technikák. Részletesen lásd a könyvben! A pénz nélküli önfinanszírozás sokszor meglehetősen magától értetődő és kézenfekvő technikáját nevezi az angol nyelvű szakirodalom összefoglalóan „bootstrap finance”-nak . Definíciója: olyan, elsősorban kisvállalkozások által használt technikák összessége, amelynek célja a rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb felhasználása és az igények kielégítése anélkül, hogy hosszú távú külső finanszírozási formákat kellene igénybe venni. Néhány példa: Új eszköz helyett használtat vesz Nem vásárol hanem bérel Személyes banki források, hitelkártya céges használata. Barter Eszközöket oszt meg más cégekkel Munkaerőt bérel, alkalmazás helyett, stb., dr.Béza Dániel

13 Kisvállalkozások finanszírozása pénzügyei
KÜLSŐ ADÓSSÁGJELLEGŰ FINANSZÍROZÁSI FORMÁK Kisvállalkozások finanszírozása pénzügyei NEM INTÉZMÉNYES INTÉZMÉNYES Tagi kölcsön Bankhitel Családi, baráti kölcsön Lízing Szállítói hitelek Faktoring Vevői előleg Kötvény Váltó, csekk Közraktárjegy 13 dr.Béza Dániel

14 Családi, baráti kölcsön
Külső adósságjellegű nem intézményes finanszírozási formák Tagi kölcsön Családi, baráti kölcsön Szállítói hitelek Vevői előleg Váltó, csekk dr.Béza Dániel

15 A tagi kölcsön és a családi, baráti kölcsön
A legolcsóbb finanszírozási forma Nem kell fedezet, nincs szigorúan vett lejárat Gond, ha több tulajdonos van Adó jogszabályokra oda kell figyelni A tulajdonos szemszögéből nem mindig jó üzlet Családi, baráti kölcsön Főleg a kényszervállalkozókra, egyéni vállalkozásokra jellemző (számukra más finanszírozási forrás gyakorlatilag nem áll rendelkezésre) Bizalmi elven működik A kölcsön adók kérhetnek biztosítékot, vagy beleszólást a vállalkozásba dr.Béza Dániel

16 Szállítói hitelek, vevői előlegek
A kisvállalkozók gyenge alkupozíciójuk miatt nehezebben tudják alkalmazni Bizalmi elven működik (ha visszaélünk vele, elveszíthetjük beszállítóinkat) Nem lehet vele büntetlenül élni (meg kell az árat fizetni) Vevőkövetelések-száltói hitelek összhangja Vevői előlegek Vevői előlegről akkor beszélünk, amikor a vevő az áru, vagy szolgáltatás ellenértékét, vagy annak egy részét, az árú átvétele, illetve a szolgáltatás igénybevétele előtt megfizeti. Feltétele az erős alkupozíció Bizalmi elven működik, (vagy a vevő komoly biztosítékokat követel meg) Tipikus előfordulása: mezőgazdasági kisvállalkozások, lakásépítési szektor dr.Béza Dániel

17 A váltó és a csekk Váltó Hitelviszonyt megtestesítő, forgalomképes értékpapír, amelyben a váltó kibocsátója arra vállal kötelezettséget, hogy a lejárat napján a váltón feltüntetett összeget, a váltót bemutatójának ő, vagy az ő általa megjelölt személy megfizeti Csekk A csekk alapjogviszonya maga a csekkszámlaszerződés, amelynek alapján a számlatulajdonos pénzt helyez el a bankszámláján, és úgy állapodik meg a bankkal, hogy a számla felett különleges módon, csekk útján fog rendelkezni. A csekkel a számlatulajdonos utasítja bankját, hogy a számlájáról a csekken meghatározott személynek, az ott meghatározott feltételekkel (összeg készpénzben vagy átutalással) teljesítse a fizetést dr.Béza Dániel

18 Banki szolgáltatások

19 BANKI SZOLGÁLTATÁSOK Számlavezetés (Ft, deviza) Bankkártya Telebank
Telefonos ügyfélszolgálat POS terminál Internet bank Széf szolgáltatás Bankgarancia Treasury szolgáltatások Üzleti kártya Befektetések Pályázati tanácsadás dr.Béza Dániel

20 SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
Csoportos beszedési megbízás: a bank mások bankszámlájáról meghatározott összeget - a megjelölt teljesítési napon - bankszámlája javára beszed. Csoportos átutalások: rendszeresen, azonos jogcím alapján, viszonylag kis összegű, de nagy tételszámú fizetések teljesítése (bérek vagy jutalékok számos alkalmazott vagy ügynök számára). dr.Béza Dániel

21 SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
Azonnali beszedési megbízás (inkasszó): a bank az előre meghatározott összeget beszedi a kötelezett pénzforgalmi bankszámlájáról VIBER megbízás:  Azonnali pénzátutalás. Plusz díjért vehető igénybe Számlakivonat küldés: Tranzakciós naponként, havonta, stb. dr.Béza Dániel

22 Kisvállalkozások finanszírozása pénzügyei
SZÁMLAVEZETÉS A gazdasági társaságok – ha a jogszabály kivételt nem tesz: kötelesek pénzeszközeiket a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével bankszámlán tartani, pénzforgalmukat bankszámlán lebonyolítani, és ennek érdekében bankszámlaszerződést kötni. dr.Béza Dániel dr.Béza Dániel

23 BANKVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK
Költségtényezők Fix vagy változó Ügyintézés Fiókban vagy online Irodában vagy bárhol (szolgáltatások) Üzleti terminál, internetbank Telebank Extra szolgáltatások Egyes szakmák számára kialakított számlacsomagok (ügyvéd, végrehajtó, stb.) dr.Béza Dániel

24 BANKVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI
dr.Béza Dániel Forrás: KFK – OTP Bank számára végzett kutatás

25 BANKVÁLTÁS Hogyan válthatunk bankot? Miket mérlegeljünk?
Mire figyeljünk? Érdemes elsőre időt és energiát szánni a cégünknek leginkább megfelelő bank kiválasztására, mivel egy későbbi bankváltás jóval több időt és energiát igényel, nem beszélve az ezzel kapcsolatos kockázatokról. dr.Béza Dániel

26 Viszontlátásra a következő előadáson!
Levelező képzés Köszönöm a figyelmet! Viszontlátásra a következő előadáson! dr.Béza Dániel


Letölteni ppt "Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei. Levelező képzés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések