Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2010. január 1-től hatályos adó és TB jogszabály változások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2010. január 1-től hatályos adó és TB jogszabály változások"— Előadás másolata:

1 2010. január 1-től hatályos adó és TB jogszabály változások
Készítette: Berényiné Bosch Cecília Tel: 70/

2 Törvényi hivatkozások 2010. 01. 01.
2009. évi LXXVII. törvény A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról Berényiné Bosch Cecília

3 Berényiné Bosch Cecília
Az elhangzó változások nem teljes körűek, csak a legfontosabb, a projekt megvalósító szervezeteket érintő módosítások kerülnek ismertetésre! Berényiné Bosch Cecília

4 Általános forgalmi adó
2007. évi CXXVII. Tv.

5 ÁFA mérték változás 20% → 25 %
29/2009. (XI. 12.) NFGM rendelet áfa emelésből eredő költségnövekmény kompenzációjáról Megjelent: évi 158. Magyar Közlönyben Hatályos: november 15. Berényiné Bosch Cecília

6 Berényiné Bosch Cecília
29/2009 NFGM rend. Áfa emeléséből eredő költségnövekmény kompenzációjáról Ha a 25 % áfa miatt a megítélt támogatás nem nyújt fedezet a kedvezményezett kompenzációra jogosult, támogatási szerződés módosítást kezdeményezhet: a projektet bruttó módon tervezték pályázat benyújtása előtt megtörtént a projekt összköltségének növekedése eléri vagy meghaladja az 5 millió Ft-ot 5 millió Ft korlátot nem kell figyelembe venni, ha teljes egészében ÚMFT támogatásról van szó És költségátcsoportosítás nem ellensúlyozza az áfa emelés miatti költségnövekményt! Berényiné Bosch Cecília

7 Társasági adó 1996. évi LXXXI. Tv.

8 Berényiné Bosch Cecília
Adó mértéke 16 % →19 % Különadó 4 % → megszűnt Berényiné Bosch Cecília

9 Berényiné Bosch Cecília
Adott támogatások Kikerült az adott/kapott támogatás az adóalap növelő/csökkentő tételek közül Közhasznú besorolású szervezetnek nem kell adomány igazolást kiállítania, csak tartós adományozás esetén Csak kiemelten közhasznú szervezeteknek kell adomány igazolást adni a támogató részére Berényiné Bosch Cecília

10 Adóalap csökkentési lehetőség 2010. 01. 01.
Kiemelkedően közhasznú szervezetnek adott támogatás értékének 50 %-a Közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek tartós adományozási szerződés keretében adott támogatás értékének 20 %-a De: együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege a szervezet által kiállított igazolás alapján vehető igénybe. Berényiné Bosch Cecília

11 Személyi jövedelemadó
1995. évi CXVII. Tv.

12 Magánszemélyek adókedvezménye 2010. 01. 01.
Többek között megszűnt az összevont adókedvezmény: Tandíj kedvezménye Biztosítások kedvezménye Közcélú adományok kedvezménye Berényiné Bosch Cecília

13 Természetbeni és béren kívüli juttatások 2010. 01. 01.
Szja tv. 69. § – 71. §: Adóköteles Adómentes – csak a dolgozóknak adott internet hozzájárulás marad adómentes. Kedvezményes közteherrel adózó Adómértéke: 25 % Berényiné Bosch Cecília

14 Adóköteles természetbeni és béren kívüli juttatások 2010. 01. 01.
Adóköteles természetbeni juttatás adózása 54 % szja 27 % egészségügyi hozzájárulás Többek között: hideg étkezési utalvány, művelődésintézményi szolgáltatás, csekély értékű ajándék után. Jogviszonnyal egyezően adózik: napi díj teljes összege Berényiné Bosch Cecília

15 Természetbeni és béren kívüli juttatások 2010. 01. 01.
Berényiné Bosch Cecília

16 Természetbeni és béren kívüli juttatások 2010. 01. 01.
A kedvezményes közteherrel adózó juttatásokat járulék fizetési kötelezettség nem terheli A kedvezményes közteherrel adózó juttatásokról külön nyilvántartást kell vezetni Amennyiben a juttatás értéke meghaladja a kedvezményes közteherrel adózó mértéket, akkor a kedvezménnyel adózó rész feletti juttatás az Szja. Tv 69. §-a szerint adóköteles természetbeni juttatásnak minősül. Berényiné Bosch Cecília

17 Változás hatása a projektekre:
SZJA Változás hatása a projektekre: A költségvetésekbe betervezett összeghez képest többlet költség keletkezik az étkezési juttatások 25 %-os kifizetőt terhelő adója miatt A kifizetőt terhelő adó az 55-s Személyi jellegű egyéb kifizetések költségsoron szerepeltetendő Berényiné Bosch Cecília

18 Berényiné Bosch Cecília
Adóalap számítás A jövedelem változatlanul a tényleges jövedelem Szja alapja: a munkáltatót terhelő tb járulékkal, ehoval kiegészített jövedelem. Adómérték: 5 millió Ft-ig 17 % , felett 32 % Adójóváírás: 17 %, de max Ft/hó, Ft/év teljes összegben Ft-ig, 12 %-al számolt csökkenő összegben Ft-ig. Berényiné Bosch Cecília

19 Adóelőleg levonás változása 2010. 01. 01.
Nem kell adóelőleget vonni kifizetéskor az ún. adószámos magánszemélytől, amennyiben számlát ad. A magánszemély nem köteles adóelőleg nyilatkozatot tenni. Berényiné Bosch Cecília

20 Repi, üzleti ajándék 1995. évi CXVII. Tv. 69. §
Változatlanul adómentes 69.§ (7) b): Társadalmi szervezet, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány kifizető esetén a közhasznú, cél szerinti tevékenység összes ráfordításának 10%-át Maximum az adóév összes bevételének 10%-át meg nem haladó része Berényiné Bosch Cecília

21 Repi, üzleti ajándék Adóköteles rész adózása
2009. 2010. 54 % SZJA 11 % EHO 27 % EHO Berényiné Bosch Cecília

22 Mi minősül reprezentációnak?
Szakmai konferencia - részvételi díj nem tartalmazza a vendéglátást, azt a rendező szerv magára vállalja → rendező által nyújtott REPI - részvételi díj tartalmazza a vendéglátást → NEM REPI mivel a munkáltató fizeti a dolgozónak, hanem hivatali üzleti úthoz kapcsolódó adóköteles természetbeni juttatás Adó megfizetésére a kifizető (munkáltató) kötelezett. Berényiné Bosch Cecília

23 Mi minősül reprezentációnak?
Szakmai rendezvényhez kapcsolódó vacsora egy vendéglőben - vacsora REPI - ehhez kapcsolódó terem bérlet REPI Berényiné Bosch Cecília

24 Mi minősül reprezentációnak?
3. Több napos konferencia: - vendéglátás → REPI - rendezvényen részt vevő vendégek szállása, úti költsége → REPI - rendező szerv alkalmazottai szállása, úti költsége → NEM REPI → hivatali, üzleti utazás költsége, nem adóköteles Berényiné Bosch Cecília

25 Szakképzési hozzájárulás
2003. évi LXXXVI. Tv.

26 Szakképzési hozzájárulás
Nem terheli szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség: szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságot, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságot a közhasznú, a kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságot a megállapított kedvezményezett tevékenység ellátásával összefüggő, a társaságot terhelő társadalombiztosítási járulék alapja után. Berényiné Bosch Cecília

27 Foglalkoztatáshoz kapcsolódó változások

28 Biztosítottak bejelentése
Munkavállalók bejelentése legkésőbb: a munkába lépés napját megelőző napon, a munkába lépés napján a munkavégzés megkezdése előtt Munkavállaló bejelentésének elmulasztása esetén mulasztási bírsággal büntethető az a dolgozó is, akinek a feladata lett volna a bejelentés! Mulasztási bírság kiszabása 2010-től kötelező! Berényiné Bosch Cecília

29 Járulékok I. Kifizetőt terhelő járulékok
1997. évi LXXX. Tv.

30 Tb járulék 2010. 01. 01. Társadalombiztosítási járulék
29 % (26 %) → 27 % Egészségbiztosítási járulék: % ebből: természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5 % pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5 % Nyugdíjbiztosítási járulék % Munkaerő-piaci járulék munkaadói járulék helyett 1 % A teljes jövedelem után! Berényiné Bosch Cecília

31 Járulékok II. Biztosítottat terhelő járulékok

32 Berényiné Bosch Cecília
Tb járulék Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 7,5 % ebből: Egészségbiztosítási járulék: % ebből: természetbeni egészségbiztosítási járulék % pénzbeli egészségbiztosítási járulék % Munkaerő-piaci járulék munkavállalói járulék helyett 1,5 % Nyugdíjbiztosítási járulék 9,5% magánnyugdíjpénztári tagság esetén: magánnyugdíjpénztárba 8 % társadalombiztosítási pénztárba 1,5 % Berényiné Bosch Cecília

33 Berényiné Bosch Cecília
Tb járulék Berényiné Bosch Cecília

34 Berényiné Bosch Cecília
Megbízási díj Berényiné Bosch Cecília

35 Kisösszegű megbízási díj 2010. 01. 01.
Berényiné Bosch Cecília

36 Járulékok III. START járulékok
2004. évi CXXIII. Tv.

37 Berényiné Bosch Cecília
START járulék Berényiné Bosch Cecília

38 Változás hatása a projektekre:
Járulék csökkenések Változás hatása a projektekre: A költségvetésekbe betervezett összeghez képest maradvány képződik a bérjárulékoknál A képződött maradvány átcsoportosítható és felhasználható más költségsorokon Berényiné Bosch Cecília

39 Egyszerűsített foglalkoztatás
Megszűnik az alkalmi foglalkoztatás

40 Egyszerűsített foglalkoztatás 2010. 04. 01.
2009. évi CLII. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról. Megjelent: Magyar Közlöny évi 192. szám Berényiné Bosch Cecília

41 Egyszerűsített foglalkoztatás 2010. 04. 01.
Megszűnik az AM könyv Az AM könyveket ig kell leadni Megszűnik az alacsonyabb, kedvezményes közteher, A munkabér összege szabadon megállapítható, Nincs felső összeghatár, De a minimálbér összegét figyelembe kell venni, Némely kivétellel az Szja.tv. és Tbj. törvény előírásait kell alkalmazni. Berényiné Bosch Cecília

42 Egyszerűsített foglalkoztatás 2010. 04. 01.
Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony: Természetes személy munkáltató által kizárólag háztartási munkára, Kiemelkedően közhasznú szervezettel, Mezőgazdasági, idegenforgalmi idénymunkára, Alkalmi munkára. Berényiné Bosch Cecília

43 Berényiné Bosch Cecília
Alkalmi munka Olyan munkaviszony, mely Munkáltató és munkavállaló között jön létre Legfeljebb 5 egymást követő naptári napig 1 naptári hónapon belül max. 15 naptári napig 1 naptári éven belül max. 90 napig Határozott időre szól Berényiné Bosch Cecília

44 Munkaviszony az egyszerűsített foglalkoztatás keretében 2010. 04. 01.
Egyszerűsített munkaszerződéssel jön létre. Nem létesíthető, ha a felek között már van hatályos munkaviszony A munkaszerződést legkésőbb a munka megkezdéséig írásba kell foglalni. Nem kötelező az írásbeli munkaszerződés: 5 napnál rövidebb határozott időre szóló munkaviszony esetén, de a munkavégzés megkezdése előtt ezt is kötelező bejelenteni. Ha nem kötelező az írásbeli munkaszerződés, akkor jelenléti ívet kell vezetni. Berényiné Bosch Cecília

45 Egyszerűsített foglalkoztatás jelenléti íve 2010. 04. 01.
Foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatnak minősül. A munkavállaló köteles aláírni a munka kezdésekor és befejezésekor. A munka kezdéskori aláírás tanúsítja a munkaviszony létrejöttét. 2 példányban kell vezetni. 1 példány a munkavállalóé 1 példányt a munkáltató a tárgy évet követő 5 évig köteles megőrizni. Szigorú számadású nyomtatvány! Vezetésével teljesül a munkaidő-nyilvántartási kötelezettség. Berényiné Bosch Cecília

46 Berényiné Bosch Cecília
Közteherviselés Megszűnik a közteherjegy Személyi jövedelemadó és járulékfizetési kötelezettségek teljesítésére az Szja.tv. és Tbj. Törvények előírásait kell alkalmazni. Az szja és járulékfizetési kötelezettséget a tárgy hónapot követő 12-ig kell az Apeh felé átutalással teljesíteni. Berényiné Bosch Cecília

47 Bejelentési kötelezettség 2010. 04. 01.
A munkáltató a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni: Munkáltató nevét, adószámát, Munkavállaló természetes adatait, adóazonosító jelét, TAJ számát Az egyszerűsített foglalkoztatás minőségét háztatási munka, kiemelkedően kh. szervezet foglalkoztató, idénymunka, alkalmi munka Egysz. fogl. kezdetének és megszűnésének időpontját, Heti munkaidőt, Munkavégzés helyét. Berényiné Bosch Cecília

48 Berényiné Bosch Cecília
Bejelentés módjai Elektronikusan Mobil rádiótelefonon internet-szolgáltatás nélkül is futtatható külön alkalmazással Telefonon, ha a munkáltató magánszemély, vagy növénytermesztési idénymunka esetén. Berényiné Bosch Cecília

49 Berényiné Bosch Cecília
Bevallás A tárgy hónapot követő 12-ig kell bevallani A havi járulék adatszolgáltatás keretében a 1008A ill. 1008M nyomtatványon A bevallásban fel kell tűntetni az egyszerűsített foglalkoztatás napjaira kifizetett munkabért, a havi munkabért, a foglalkoztatás napjait. Berényiné Bosch Cecília

50 Megváltozott táppénz szabályok
1997. évi LXXXIII. Tv.

51 Betegszabadság, táppénz Továbbra is változatlan:
A munkavállalót éven belül, betegségének első 15 napjára betegszabadság illeti meg. A betegszabadság letelte után a munkavállaló táppénzben részesülhet. Az aktív állományban lévő dolgozóknak az OEP által kifizetett táppénz összegéből egy harmad továbbra is a munkáltatót terheli, melyet az OEP határozatban szab ki a munkáltatóra. Berényiné Bosch Cecília

52 Betegszabadság, táppénz 2009. 08. 01.
Berényiné Bosch Cecília

53 Adózás rendje 2003. évi XCII. Tv.

54 Berényiné Bosch Cecília
Közbeszerzés hatálya alá tartozó kifizetések évi XCII. Tv. 36/A § Szerződés kötéskor a kifizető a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerződés és a kifizetés a Kbt. Hatálya alá tartozik. Az Art. 36/A § nem vonatkozik a és között keletkezett köztartozásokra! - a törvény kihirdetésének napján életbe lépett változás. Berényiné Bosch Cecília

55 Közbeszerzés hatálya alá tartozó kifizetés feltétele
A Kbt. Szerinti alvállalkozók között megkötött szerződések alapján történő, havonta nettó Ft-ot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet, ha: Az alvállalkozó bemutat a tényleges kifizetéstől számított 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolást. VAGY Az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Berényiné Bosch Cecília

56 Berényiné Bosch Cecília
Köztartozás esetén A kifizető a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést Az adóhivatal a kifizetőnél a végrehajtás szabályait alkalmazva lefoglalja a köztartozás összegét A kifizető a köztartozást meghaladó összeget határidőben kifizeti az alvállalkozónak A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki Ha a kifizető a köztartozás ellenére kifizeti az összeget, akkor a kifizető a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozóval a kifizetéskori adótartozásért Berényiné Bosch Cecília

57 Projektjeikhez sok sikert
Köszönöm figyelmüket! Projektjeikhez sok sikert Kívánok! Berényiné Bosch Cecília


Letölteni ppt "2010. január 1-től hatályos adó és TB jogszabály változások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések