Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2010. január 1-től hatályos adó és TB jogszabály változások 2010. január 18. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Tel: 70/389-1028.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2010. január 1-től hatályos adó és TB jogszabály változások 2010. január 18. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Tel: 70/389-1028."— Előadás másolata:

1 2010. január 1-től hatályos adó és TB jogszabály változások 2010. január 18. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Tel: 70/389-1028

2 Berényiné Bosch Cecília 2 Törvényi hivatkozások 2010. 01. 01. 2009. évi LXXVII. törvény A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

3 Berényiné Bosch Cecília 3 Az elhangzó változások nem teljes körűek, csak a legfontosabb, a projekt megvalósító szervezeteket érintő módosítások kerülnek ismertetésre!

4 Általános forgalmi adó 2007. évi CXXVII. Tv.

5 Berényiné Bosch Cecília 5 ÁFA mérték változás 20% → 25 % 29/2009. (XI. 12.) NFGM rendelet áfa emelésből eredő költségnövekmény kompenzációjáról Megjelent: 2009. évi 158. Magyar Közlönyben Hatályos: 2009. november 15.

6 Berényiné Bosch Cecília 6 29/2009 NFGM rend. Áfa emeléséből eredő költségnövekmény kompenzációjáról Ha a 25 % áfa miatt a megítélt támogatás nem nyújt fedezet a kedvezményezett kompenzációra jogosult, támogatási szerződés módosítást kezdeményezhet: a projektet bruttó módon tervezték pályázat benyújtása 2009. 06. 30. előtt megtörtént a projekt összköltségének növekedése eléri vagy meghaladja az 5 millió Ft-ot 5 millió Ft korlátot nem kell figyelembe venni, ha teljes egészében ÚMFT támogatásról van szó És költségátcsoportosítás nem ellensúlyozza az áfa emelés miatti költségnövekményt!

7 Társasági adó 1996. évi LXXXI. Tv.

8 Berényiné Bosch Cecília 8 Adó mértéke 2010. 01. 01. 16 % →19 % Különadó 4 % → megszűnt

9 Berényiné Bosch Cecília 9 Adott támogatások 2010. 01. 01. Kikerült az adott/kapott támogatás az adóalap növelő/csökkentő tételek közül Közhasznú besorolású szervezetnek nem kell adomány igazolást kiállítania, csak tartós adományozás esetén Csak kiemelten közhasznú szervezeteknek kell adomány igazolást adni a támogató részére

10 Berényiné Bosch Cecília 10 Adóalap csökkentési lehetőség 2010. 01. 01. Kiemelkedően közhasznú szervezetnek adott támogatás értékének 50 %-a Közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek tartós adományozási szerződés keretében adott támogatás értékének 20 %-a De: együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege a szervezet által kiállított igazolás alapján vehető igénybe.

11 Személyi jövedelemadó 1995. évi CXVII. Tv.

12 Berényiné Bosch Cecília 12 Magánszemélyek adókedvezménye 2010. 01. 01. Többek között megszűnt az összevont adókedvezmény: Tandíj kedvezménye Biztosítások kedvezménye Közcélú adományok kedvezménye

13 Berényiné Bosch Cecília 13 Természetbeni és béren kívüli juttatások 2010. 01. 01. Szja tv. 69. § – 71. §: Adóköteles Adómentes – csak a dolgozóknak adott internet hozzájárulás marad adómentes. Kedvezményes közteherrel adózó Adómértéke: 25 %

14 Berényiné Bosch Cecília 14 Adóköteles természetbeni és béren kívüli juttatások 2010. 01. 01. Adóköteles természetbeni juttatás adózása 54 % szja 27 % egészségügyi hozzájárulás Többek között: hideg étkezési utalvány, művelődésintézményi szolgáltatás, csekély értékű ajándék után. Jogviszonnyal egyezően adózik: napi díj teljes összege

15 Berényiné Bosch Cecília 15 Természetbeni és béren kívüli juttatások 2010. 01. 01.

16 Berényiné Bosch Cecília 16 Természetbeni és béren kívüli juttatások 2010. 01. 01. A kedvezményes közteherrel adózó juttatásokat járulék fizetési kötelezettség nem terheli A kedvezményes közteherrel adózó juttatásokról külön nyilvántartást kell vezetni Amennyiben a juttatás értéke meghaladja a kedvezményes közteherrel adózó mértéket, akkor a kedvezménnyel adózó rész feletti juttatás az Szja. Tv 69. §-a szerint adóköteles természetbeni juttatásnak minősül.

17 Berényiné Bosch Cecília 17 SZJA Változás hatása a projektekre: A költségvetésekbe betervezett összeghez képest többlet költség keletkezik az étkezési juttatások 25 %- os kifizetőt terhelő adója miatt A kifizetőt terhelő adó az 55-s Személyi jellegű egyéb kifizetések költségsoron szerepeltetendő

18 Berényiné Bosch Cecília 18 Adóalap számítás 2010. 01. 01. A jövedelem változatlanul a tényleges jövedelem Szja alapja: a munkáltatót terhelő tb járulékkal, ehoval kiegészített jövedelem. Adómérték: 5 millió Ft-ig 17 %, felett 32 % Adójóváírás: 17 %, de max. 15.100 Ft/hó, 181.200 Ft/év teljes összegben 3.188.000 Ft-ig, 12 %-al számolt csökkenő összegben 4.698.000 Ft-ig.

19 Berényiné Bosch Cecília 19 Adóelőleg levonás változása 2010. 01. 01. Nem kell adóelőleget vonni kifizetéskor az ún. adószámos magánszemélytől, amennyiben számlát ad. A magánszemély nem köteles adóelőleg nyilatkozatot tenni.

20 Berényiné Bosch Cecília 20 Repi, üzleti ajándék 1995. évi CXVII. Tv. 69. § Változatlanul adómentes 69.§ (7) b): Társadalmi szervezet, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány kifizető esetén a közhasznú, cél szerinti tevékenység összes ráfordításának 10%-át Maximum az adóév összes bevételének 10%-át meg nem haladó része

21 Berényiné Bosch Cecília 21 Repi, üzleti ajándék Adóköteles rész adózása 2009.2010. 54 % SZJA 11 % EHO27 % EHO

22 Berényiné Bosch Cecília 22 Mi minősül reprezentációnak? 1. Szakmai konferencia - részvételi díj nem tartalmazza a vendéglátást, azt a rendező szerv magára vállalja → rendező által nyújtott REPI - részvételi díj tartalmazza a vendéglátást → NEM REPI mivel a munkáltató fizeti a dolgozónak, hanem hivatali üzleti úthoz kapcsolódó adóköteles természetbeni juttatás Adó megfizetésére a kifizető (munkáltató) kötelezett.

23 Berényiné Bosch Cecília 23 Mi minősül reprezentációnak? 2. Szakmai rendezvényhez kapcsolódó vacsora egy vendéglőben - vacsora REPI - ehhez kapcsolódó terem bérlet REPI

24 Berényiné Bosch Cecília 24 Mi minősül reprezentációnak? 3. Több napos konferencia: - vendéglátás → REPI - rendezvényen részt vevő vendégek szállása, úti költsége → REPI - rendező szerv alkalmazottai szállása, úti költsége → NEM REPI → hivatali, üzleti utazás költsége, nem adóköteles

25 Szakképzési hozzájárulás 2003. évi LXXXVI. Tv.

26 Berényiné Bosch Cecília 26 Szakképzési hozzájárulás Nem terheli szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség: szakképzési feladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságot, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságot a közhasznú, a kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságot a megállapított kedvezményezett tevékenység ellátásával összefüggő, a társaságot terhelő társadalombiztosítási járulék alapja után.

27 Foglalkoztatáshoz kapcsolódó változások

28 Berényiné Bosch Cecília 28 Biztosítottak bejelentése Munkavállalók bejelentése legkésőbb: a munkába lépés napját megelőző napon, a munkába lépés napján a munkavégzés megkezdése előtt Munkavállaló bejelentésének elmulasztása esetén mulasztási bírsággal büntethető az a dolgozó is, akinek a feladata lett volna a bejelentés! Mulasztási bírság kiszabása 2010-től kötelező!

29 Járulékok I. Kifizetőt terhelő járulékok 1997. évi LXXX. Tv.

30 Berényiné Bosch Cecília 30 Tb járulék 2010. 01. 01. Társadalombiztosítási járulék 29 % (26 %) → 27 % Egészségbiztosítási járulék: 2 % ebből: természetbeni egészségbiztosítási járulék1,5 % pénzbeli egészségbiztosítási járulék0,5 % Nyugdíjbiztosítási járulék24 % Munkaerő-piaci járulék munkaadói járulék helyett 1 % A teljes jövedelem után!

31 Járulékok II. Biztosítottat terhelő járulékok

32 Berényiné Bosch Cecília 32 Tb járulék 2010. 01. 01. Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 7,5 % ebből: Egészségbiztosítási járulék: 6 % ebből: természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 % pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2 % Munkaerő-piaci járulék munkavállalói járulék helyett 1,5 % Nyugdíjbiztosítási járulék9,5% magánnyugdíjpénztári tagság esetén: magánnyugdíjpénztárba8 % társadalombiztosítási pénztárba1,5 %

33 Berényiné Bosch Cecília 33 Tb járulék 2009 - 2010

34 Berényiné Bosch Cecília 34 Megbízási díj 2010. 01. 01.

35 Berényiné Bosch Cecília 35 Kisösszegű megbízási díj 2010. 01. 01.

36 Járulékok III. START járulékok 2004. évi CXXIII. Tv.

37 Berényiné Bosch Cecília 37 START járulék 2009. 07. 01.

38 Berényiné Bosch Cecília 38 Járulék csökkenések 2009 - 2010 Változás hatása a projektekre: A költségvetésekbe betervezett összeghez képest maradvány képződik a bérjárulékoknál A képződött maradvány átcsoportosítható és felhasználható más költségsorokon

39 Egyszerűsített foglalkoztatás Megszűnik az alkalmi foglalkoztatás

40 Berényiné Bosch Cecília 40 Egyszerűsített foglalkoztatás 2010. 04. 01. 2009. évi CLII. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról. Megjelent: Magyar Közlöny 2009. évi 192. szám

41 Berényiné Bosch Cecília 41 Egyszerűsített foglalkoztatás 2010. 04. 01. Megszűnik az AM könyv Az AM könyveket 2010. 07. 31-ig kell leadni Megszűnik az alacsonyabb, kedvezményes közteher, A munkabér összege szabadon megállapítható, Nincs felső összeghatár, De a minimálbér összegét figyelembe kell venni, Némely kivétellel az Szja.tv. és Tbj. törvény előírásait kell alkalmazni.

42 Berényiné Bosch Cecília 42 Egyszerűsített foglalkoztatás 2010. 04. 01. Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony: Természetes személy munkáltató által kizárólag háztartási munkára, Kiemelkedően közhasznú szervezettel, Mezőgazdasági, idegenforgalmi idénymunkára, Alkalmi munkára.

43 Berényiné Bosch Cecília 43 Alkalmi munka 2010. 04. 01. Olyan munkaviszony, mely Munkáltató és munkavállaló között jön létre Legfeljebb 5 egymást követő naptári napig 1 naptári hónapon belül max. 15 naptári napig 1 naptári éven belül max. 90 napig Határozott időre szól

44 Berényiné Bosch Cecília 44 Munkaviszony az egyszerűsített foglalkoztatás keretében 2010. 04. 01. Egyszerűsített munkaszerződéssel jön létre. Nem létesíthető, ha a felek között már van hatályos munkaviszony A munkaszerződést legkésőbb a munka megkezdéséig írásba kell foglalni. Nem kötelező az írásbeli munkaszerződés: 5 napnál rövidebb határozott időre szóló munkaviszony esetén, de a munkavégzés megkezdése előtt ezt is kötelező bejelenteni. Ha nem kötelező az írásbeli munkaszerződés, akkor jelenléti ívet kell vezetni.

45 Berényiné Bosch Cecília 45 Egyszerűsített foglalkoztatás jelenléti íve 2010. 04. 01. Foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatnak minősül. A munkavállaló köteles aláírni a munka kezdésekor és befejezésekor. A munka kezdéskori aláírás tanúsítja a munkaviszony létrejöttét. 2 példányban kell vezetni. 1 példány a munkavállalóé 1 példányt a munkáltató a tárgy évet követő 5 évig köteles megőrizni. Szigorú számadású nyomtatvány! Vezetésével teljesül a munkaidő-nyilvántartási kötelezettség.

46 Berényiné Bosch Cecília 46 Közteherviselés 2010. 04. 01. Megszűnik a közteherjegy Személyi jövedelemadó és járulékfizetési kötelezettségek teljesítésére az Szja.tv. és Tbj. Törvények előírásait kell alkalmazni. Az szja és járulékfizetési kötelezettséget a tárgy hónapot követő 12-ig kell az Apeh felé átutalással teljesíteni.

47 Berényiné Bosch Cecília 47 Bejelentési kötelezettség 2010. 04. 01. A munkáltató a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni: Munkáltató nevét, adószámát, Munkavállaló természetes adatait, adóazonosító jelét, TAJ számát Az egyszerűsített foglalkoztatás minőségét háztatási munka, kiemelkedően kh. szervezet foglalkoztató, idénymunka, alkalmi munka Egysz. fogl. kezdetének és megszűnésének időpontját, Heti munkaidőt, Munkavégzés helyét.

48 Berényiné Bosch Cecília 48 Bejelentés módjai 2010. 04. 01. Elektronikusan Mobil rádiótelefonon internet-szolgáltatás nélkül is futtatható külön alkalmazással Telefonon, ha a munkáltató magánszemély, vagy növénytermesztési idénymunka esetén.

49 Berényiné Bosch Cecília 49 Bevallás 2010. 04. 01. A tárgy hónapot követő 12-ig kell bevallani A havi járulék adatszolgáltatás keretében a 1008A ill. 1008M nyomtatványon A bevallásban fel kell tűntetni az egyszerűsített foglalkoztatás napjaira kifizetett munkabért, a havi munkabért, a foglalkoztatás napjait.

50 Megváltozott táppénz szabályok 1997. évi LXXXIII. Tv.

51 Berényiné Bosch Cecília 51 Betegszabadság, táppénz Továbbra is változatlan: A munkavállalót éven belül, betegségének első 15 napjára betegszabadság illeti meg. A betegszabadság letelte után a munkavállaló táppénzben részesülhet. Az aktív állományban lévő dolgozóknak az OEP által kifizetett táppénz összegéből egy harmad továbbra is a munkáltatót terheli, melyet az OEP határozatban szab ki a munkáltatóra.

52 Berényiné Bosch Cecília 52 Betegszabadság, táppénz 2009. 08. 01.

53 Adózás rendje 2003. évi XCII. Tv.

54 Berényiné Bosch Cecília 54 Közbeszerzés hatálya alá tartozó kifizetések 2003. évi XCII. Tv. 36/A § Szerződés kötéskor a kifizető a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerződés és a kifizetés a Kbt. Hatálya alá tartozik. Az Art. 36/A § nem vonatkozik a 2008. 09.30. és 2010. 06. 30. között keletkezett köztartozásokra! - a törvény kihirdetésének napján életbe lépett változás.

55 Berényiné Bosch Cecília 55 Közbeszerzés hatálya alá tartozó kifizetés feltétele A Kbt. Szerinti alvállalkozók között megkötött szerződések alapján történő, havonta nettó 200.000 Ft-ot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet, ha: Az alvállalkozó bemutat a tényleges kifizetéstől számított 30 napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolást. VAGY Az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

56 Berényiné Bosch Cecília 56 Köztartozás esetén A kifizető a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést Az adóhivatal a kifizetőnél a végrehajtás szabályait alkalmazva lefoglalja a köztartozás összegét A kifizető a köztartozást meghaladó összeget határidőben kifizeti az alvállalkozónak A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki Ha a kifizető a köztartozás ellenére kifizeti az összeget, akkor a kifizető a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozóval a kifizetéskori adótartozásért

57 Berényiné Bosch Cecília 57 Köszönöm figyelmüket! Projektjeikhez sok sikert Kívánok!


Letölteni ppt "2010. január 1-től hatályos adó és TB jogszabály változások 2010. január 18. Készítette: Berényiné Bosch Cecília Tel: 70/389-1028."

Hasonló előadás


Google Hirdetések