Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2015. március 28. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.1 Aktuális pénzügyi- számviteli kérdések Miskolc, 2014. Készítette: Győrffi Dezső kamarai tag könyvvizsgáló.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2015. március 28. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.1 Aktuális pénzügyi- számviteli kérdések Miskolc, 2014. Készítette: Győrffi Dezső kamarai tag könyvvizsgáló."— Előadás másolata:

1 2015. március 28. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.1 Aktuális pénzügyi- számviteli kérdések Miskolc, 2014. Készítette: Győrffi Dezső kamarai tag könyvvizsgáló E-mail: gyorffi.dezso@gyesgy.hugyorffi.dezso@gyesgy.hu Tel.: 46/596-271

2 Az előadás témája Az államháztartás új számvitele Önkormányzatok költségvetésének tervezési feladatai 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.2

3 2015. március 28. 1. Aktuális számviteli kérdések 1.1. Az államháztartás új számviteli szabályozása A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (módosította: az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet, 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, 23/2014. (II.6.) Korm. rendelet, 284/2014. (XI.20.) Korm. rendelet Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet (módosította 75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet). az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet (módosította:75/2013. (XII. 31.) NGM rendelet). 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.3

4 2015. március 28. Hatályát vesztő jogszabályok az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet A Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló 347/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet A Nemzeti Földalapba tartozó rábízott vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló- készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló 34/2011. (III.17.) Korm. rendelet 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.4

5 2015. március 28. CÉLOK: Az új államháztartási számviteli kormányrendelet előkészítése során szem előtt tartott célok I.: A bevételeket és a kiadásokat az államháztartásról szóló törvény szerint adminisztratív, közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint kell nyilvántartani. A jelenlegi osztályozási rendszerekben:  ezek a szempontok keverednek, lényegében mindegyik osztályozásban vannak a másik két osztályozási rendszertől átvett, vagy oda nem való elemek;  a közgazdasági és „funkcionális” mérés nem teljes körű, például a központi kezelésű előirányzatokra (nemzetgazdasági elszámolások) nem terjednek ki; A javasolt változásokkal :  megvalósul az egységes kiadás-bevétel osztályozás az államháztartás egésze szintjén;  az elemi költségvetés tisztán közgazdasági szempontok szerint készül, azaz megszűnik a szakfeladatokra történő tervezés, továbbá  jelentősen csökken a költségvetés sorainak száma. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft. Az elemi költségvetés sorainak száma2011. év2012. év2013. év Önkormányzati alrendszerben1679 sor1114 sor189 sor Központi költségvetési szervek elemi költségvetésében 1427 sor1004 sor189 sor 5

6 2015. március 28. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.6 Az új államháztartási számviteli kormányrendelet előkészítése során szem előtt tartott célok II.: Alkalmazandó főkönyvi számlák száma2012. év2013. évi Főkönyvi számlák száma6110 db820 db A jelenlegi számviteli, elszámolási rendszer évről évre egyre több, bonyolultabb kimutatásokat kér az államháztartás egy bizonyos körére. A célok között ezért szerepel a kevesebb, de megbízhatóbb információk nyilvántartásának elősegítése az államháztartás egészében. A költségvetési, illetve pénzügyi számviteli rendszerben alkalmazandó főkönyvi számlák száma (melyből a költségvetési beszámolók, s a különböző statisztikai adatszolgáltatások előállíthatók):

7 2015. március 28. A tervezetbeli szabályozás európai uniós jogi vonatkozásai Az Európai Uniós Tanácsa 2011-ben fogadta el a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU irányelvet, amelyet a tagállamoknak 2013. december 31-ig kell a nemzeti jogrendjükbe átültetni. Az irányelv előírja többek között: az állami számvitel teljes kormányzati szektor általi lefedettségét, az államháztartás pénzforgalmi adatainak havi, illetve – az önkormányzati alrendszer tekintetében negyedéves – közzétételét, a pénzforgalmi adatok eredményszemléletű adatokká történő átalakítására vonatkozó módszertan (átvezetési tábla) kidolgozását, a jövőbeni döntésekre hatással járó függő kötelezettségek gyűjtését, a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti bontásban a bevételek és kiadások előrejelzését, valamint középtávú (három éves) előrejelzések, célok készítését, amelyekkel az éves költségvetéseknek összhangban kell lenniük. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.7

8 2015. március 28. A költségvetési reform kerete "GY & GY" PERFEKT Audit Kft. AlapelvekCélokEszközök  A fiskális döntések időtávjának növelése.  A tényleges döntési helyzet megteremtése.  A közpolitikai prioritásokra koncentrálás az átláthatóság növelésével és a döntési pontok számosságának csökkentésével.  Erőforrások helyett az eredményekre összpontosítás.  Az erőforrások szabadabb felhasználása mellett a teljesítmények számonkérése.  Papír helyett informatikai támogatás. A FISKÁLIS FEGYELEM FENNTARTÁSA Az államadósság és a költségvetés főösszegét korlátozó szabályok kialakítása HATÉKONY FISKÁLIS ALLOKÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE Középtávú kiadási keret alkalmazása A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSI HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA Program alapú költségvetés a tervezésben és az eredményszemléletű pénzügyi számvitel felé történő elmozdulás a végrehajtásban MODERN PÉNZÜGYI MENEDZSMENT Új költségvetési és pénzügyi számviteli információs rendszer kialakítása 8

9 2015. március 28. A megvalósítás módjai I. Minden államháztartási szervezetre kiterjed az új számvitel Nincs külön kormányrendelet: –A nemzetgazdasági elszámolásokra, –A tulajdonosi gyakorló szervezetekre (MNV Zrt., Gyemszi, stb.) Kétféle számvitel megkülönböztetése: –Költségvetési számvitel (kiadások és bevételek közgazdasági és funkcionális osztályozás szerinti mérése kiegészül a követelések és kötelezettségvállalások hasonló szemléletű mérési folyamataival –Pénzügyi számvitel (a vagyon és a tevékenységek költség- eredményesség szerinti mérése) 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.9

10 2015. március 28. A megvalósítás módjai II. Konszolidáció módszertanának pontos meghatározása Egységes gyakorlat kialakítását segítő tényezők: –Minimális eltérési lehetőség, kevés saját hatáskörű választási lehetőség van. –A Sztv. Szabályokból csak azokat lehet alkalmazni, amelyeket az új Áhsz. Nevesít, –Kötelező kontírozás NGM rendelet szerint, –A mérleg rendezésre, átfordításra szintén NGM rendelet, –Az Áht-ban már kijelölésre kerültek azok a szabályok, melyek az új Áhsz. bevezetéséhez szükségesek. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.10

11 2015. március 28. Az új Áhsz. hatálya A költségvetési szervekre Központi kezelésű előirányzatokra Fejezeti kezelésű előirányzatokra Elkülönített állami pénzalapokra és kezelőire TB alapokra és kezelő szerveire Tulajdonosi joggyakorló szervezetekre Helyi önkormányzatokra Nemzetiségi önkormányzatokra Önkormányzati társulásokra Térségi fejlesztési tanácsokra Magyar Államkincstárra 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.11

12 2015. március 28. A kormányrendelet tervezett hatályba lépése A kormányrendelet tervezett hatályba lépése 2014. január 1-je. Az új szabályok megtanulása, az informatikai rendszerek átállítása hosszabb időt vesz igénybe. A rendszer bevezetéséhez átmeneti szabályok társulnak, amelyek külön szabályozzák: –a rendező mérleg elkészítéséhez és a könyvviteli számlák megnyitásához, rendezéséhez kapcsolódó főbb feladatokat, határidőket, –az átmeneti időszakban az első negyedéves mérlegjelentés elkészítésének szabályait, valamint –a költségvetési számvitel nyilvántartási számláinak megnyitását, adatokkal való feltöltését. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.12

13 Mit hozott a változás magával??? Rendező (átfordító)mérleget kell készíteni! Pontos leltárt, mérleget forintban!!!!! Új fogalom a COFOG (kormányzati funkciók) Szakfeladat marad, de új értelmezést kap!! Költségvetési és pénzügyi számvitel egymás mellett!! Rovatrend!! A költségvetésben szakfeladatonként és kormányzati funkciónként nem kell tervezni!!! A kötelezettségvállalás mellett megjelenik a kötelezettség fogalma! ÁFA nem része a bekerülési értéknek!!! Kis értékű tárgyi eszköz értéke 200.000 forint!! (nincs választási lehetőség) Écs elszámolásánál van választási lehetőség Kötelező egyezőségek 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.13

14 2015. március 28. Értelmező rendelkezések I. 1. Behajthatatlan követelés a) végrehajtás során nincs fedezet, vagy ha a talált fedezet a követelést csak részben fedezi, a nem fedezett rész, b) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet, c) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, d) –a kis összegű követelések tekintetében – amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, vagy amelynél a fizetési meghagyásos eljárással vagy a végrehajtással kapcsolatos ráfordítások nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével, illetve amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel, vagy e) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.14

15 2015. március 28. Értelmező rendelkezések II. 2) Informatikai eszköz: (1. § (1) bekezdés 2. pont 3) Jelentős összegű hiba: ha a hiba megállapításának évében, az ellenőrzések során ugyanazon költségvetési évet érintően megállapított hibák, hibahatások együttes (előjeltől független) összege eléri, vagy meghaladja a költségvetési év mérlegfőösszegének 2%-át, vagy – ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja a százmillió forintot – a százmillió forintot. 4) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a kettőszázezer forintot nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, Fontos új szabályok!!! Nincs választási lehetősség, az értékhatár meghatározó Választási lehetőség van az éven belüliségnél Figyelni kell az új érték bekerülési érték meghatározására. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.15

16 2015. március 28. Értelmező rendelkezések III. 5) Kis összegű követelések: a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott követelés értékhatára. 6) Követelések: azok a jogszabályból, jogerős bírói ítéletből vagy hatósági határozatból, szerződésből – ide értve a vásárolt és a térítés nélkül átvett követeléseket is – jogszerűen eredő fizetési igények, amelyeket a kötelezett elismert és – ellenszolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén – a másik fél már teljesített, ilyennek minősül a kötelezett bevallása által megállapított közhatalmi bevételre irányuló követelés, valamint az olyan követelés is, amelyet a kötelezett vitat, de jogszabály alapján azt a fellebbezésre vagy perindításra tekintet nélkül teljesítenie kell. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.16

17 2015. március 28. Értelmező rendelkezések IV. 7) Vételár, eladási ár: árkiegészítéssel és felárral növelt, engedményekkel csökkentett, általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenérték, termék esetén ideértve a számlában foglalt szolgáltatások (szállítás, rakodás, üzembe helyezés) tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzéssel egyidőben történő beszerzése esetén, kamatozó értékpapír esetén ide nem értve a számvitelről szóló törvény 50. § (3) bekezdése szerinti vételárban lévő felhalmozott kamatot, Fontos új szabály!!! Nem kerül más bekerülési érték növelő/csökkentő tétel átvételre az Sztv.-ből ÁFA nem lehet része a bekerülési értéknek, függetlenül a levonhatóságtól. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.17

18 2015. március 28. Értelmező rendelkezések V. 8. Végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések: Minden olyan pénzeszköz melyhez nem kapcsolódik visszafizetési kötelezettség, Kivétel!!! jogosulatlan igénybevétel, felhasználás tekintetében visszafizetési kötelezettség terheli, 9. Végleges kötelezettség: számfejtett személyi juttatás, teljesítésigazolással ellátott számlázott termékértékesítésért vagy szolgáltatásnyújtásért fizetendő ellenérték, a felvett hitelek, kölcsönök, kapott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetendő összege és annak kamatai. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.18

19 2015. március 28. Értelmező rendelkezések VI. Az új Áhsz.-ben használt fogalmakat a számvitelről szóló 2000. évi C törvény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet által használt fogalmak szerint kell érteni. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.19

20 2015. március 28. Számviteli alapelvek I. A számviteli alapelveket az új Áhsz.-ben foglalt sajátosságokkal kell alkalmazni. A Sztv. Előírásait ennél a témakörnél ott kell figyelembe venni, ahol az új Áhsz. Nem ír elő eltérő szabályozást. A Sztv. szerinti előírásokat kell teljeskörűen alkalmazni: –A következetesség alapelvre, –A folytonosság alapelvre, –Tartalom elsődlegessége s formával szemben alapelv, –Bruttó elszámolás alapelve, –Lényegesség alapelve, –Világosság alapelve, –Valódiság alapelve. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.20

21 2015. március 28. Számviteli alapelvek II. Eltéréssel kall alkalmazni a következő alapelveket: A vállalkozás folytatásának elve oly módon érvényesül, hogy az éves költségvetési beszámoló elkészítésénél figyelembe kell venni a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokat is. A teljesség elve oly módon érvényesül, hogy figyelembe kell venni azt, hogy a költségvetés naptári évre készül. Az óvatosság elve érvényesítésekor a céltartalék képzésére vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók. Az összemérés elve oly módon érvényesül, hogy a költségvetési és a vállalkozási maradvány megállapításakor a ténylegesen teljesült bevételeket és kiadásokat kell figyelembe venni. Az egyedi értékelés elve sajátosan alkalmazható az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében. Az időbeli elhatárolás elve a költségvetési számvitelben nem alkalmazható!!. A költség-haszon összevetésének elve nem alkalmazható azon információk előállításának tekintetében, amelyek előállítását, szolgáltatását jogszabály előírja. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.21

22 2015. március 28. Az államháztartás számviteli rendszere 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.22 Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel

23 2015. március 28. Beszámolási kötelezettség Éves költségvetési beszámolót kell készíteni a költségvetési év kezdetétől a mérleg fordulónapjáig terjedő időtartamra.  Áhsz. 5. § és 7. §  Kivétel, ha az Áhsz. a Szt. alkalmazását rendeli el. Az éves beszámolót alá kell támasztani: a könyvek zárását követően bizonylatokkal, analitikus nyilvántartásokkal, főkönyvi kivonattal leltárral. A féléves beszámolási kötelezettség megszűnik! 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.23

24 2015. március 28. Az új könyvvezetés általános kérdései I. A könyvvezetés módja kettős könyvvitel, azonban elkülönülne : –az ún. költségvetési számvitel, amely a klasszikus költségvetési adatokat (előirányzatok, pénzforgalom, kötelezettségvállalások, bevételi előírások) –a pénzügyi számvitel, amely a vagyonra, önköltségre, jövedelmezőségre vonatkozó információkat méri. Költségvetési számvitel a 0-s számlaosztályba az egységes rovatrendhez igazodó nyilvántartási számlákon keresztül valósulna meg: –ezeken rögzítenék az előirányzatokat, a kötelezettségvállalásokat, követelés előírásokat, azok változásait, a pénzügyi teljesítéseket, valamint a kiadások és bevételek alap vagy vállalkozási tevékenység szerinti jellegét; 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.24

25 2015. március 28. Az egységes számlakeret az alábbiak szerint szolgáltat adatot a kétféle számbavételi rendszernek: Költségvetési számvitelPénzügyi számvitel Szemlélet pénzforgalmi szemlélet (egyszeres könyvvitelhez hasonló) módosított eredményszemlélet Könyvvitelkettős Számlaosztályok csak "0"-as számlaosztályban vezetett nyilvántartás 1-9. számlaosztály Csoportosítás COFOG szerinti csoportosításSzakfeladatrend szerinti csoportosítás Tartalom A 0-ás szálaosztályban könyvel 00-ás nyilvántartási ellenszámlák Nyilvántartási számlák, ezen belül függő és biztos (jövőbeni) követelések (03), függő kötelezettségek (04), kiadási előirányzatok, kötelezettségek, teljesítés (05), bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés (09) Befektetett eszközök (01), készletek (02), nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (1), nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (2), pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások (3), források (4), költségnemek (5), általános költségek (6), szakfeladatok költségei (7), elszámolt költségek és ráfordítások (8), hozamok (9) Beszámoló kapcsolódó részei Költségvetési jelentés, maradványkimutatás Mérleg, eredménykimutatás, költségkimutatás, kiegészítő melléklet 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.25

26 2015. március 28. KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL Mi az a rovatrend? A költségvetési számvitel tartalmazza, a 0-s számlák mélységében kerülnek alábontásra K/B kezdőbetű + max. 4 számjegy hosszúságú kód –Pl. Kiadási oldalon: K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek, –Bevételi oldalon: B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. Mélyebb megbontású, mint a jelenlegi kiemelt előirányzatok rovatai, nagyjából a mostani pénzforgalmi űrlapok sorainak felel meg Felváltja a KTK-t az ERA E gységes R ovat A zonosító Kincstárban a pénzforgalom, az előirányzatok és kötelezettségvállalások nyilvántartására szolgál A rovatok tartalmát az Áhsz. 15. sz. melléklete tartalmazza!, 26"GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

27 Költségvetési kiadások rovatrendje K1. Személyi juttatások K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102. Normatív jutalmak K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K31. Készletbeszerzés K311.Szakmai anyagok beszerzése K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K512. Tartalékok K6. Beruházások K7. Felújítások K71. Ingatlanok felújítása K72. Informatikai eszközök felújítása K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K74. Felújítási célú előzetesen felszámított adó K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K9. Finanszírozási kiadások K91. Belföldi finanszírozás kiadásai K911. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.27 K 1-8. Költségvetési kiadások

28 Költségvetési bevételek rovatrendje B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatása B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatinak támogatása B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belül B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B.5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek B81. Belföldi finanszírozási bevételek B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.28 B 1-7. Költségvetési bevételek B 8. Finanszírozási bevételek

29 2015. március 28. Mi az a COFOG ? Classification of the Functions of Government OECD országok által kialakított nemzetközi osztályozás Összehasonlíthatóvá teszi a tagállamok terjedelmét, összetételét, egyéb adatait 4 fő kategória + 10 alkategória: 1.Állami működési funkciók: igazgatás, külügy, védelem, rend- és jogbiztonság, igazságszolgáltatás 2.Jóléti funkciók: kormányzat által szervezett vagy támogatott oktatási, egészségügyi, társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások, lakásügyek és egyéb szolgáltatások 3.Gazdasági funkciók: kormányzat által szervezett és támogatott gazdasági tevékenységek, azok fejlesztése (pl. energiaellátás, mezőgazdaság, közlekedés, távközlés) 4.Államadósság kezelés: az államadósság finanszírozásához kapcsolódó kamatkiadások 29"GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

30 2015. március 28. A költségvetési számvitel lényege Kiadások elszámolása a 05-ös számlacsoportban A bevételek elszámolása a 09-es számlacsoportban A számlák megbontása a rovatrend alapján történik: –05 + rovat= kiadási nyilvántartási számla –09 + rovat= bevételi nyilvántartási számla Minden számlának 3 alábontása van: –1-es végű: előirányzat –2-es végű: kötelezettségvállalás vagy követelés –3-as végű: teljesítés Minden gazdasági esemény 00-ás ellenszámlával szemben kerül könyvelésre: –Előirányzatok a 001 nyilvántartási ellenszámlával szemben –Kötelezettségvállalások a 002 nyilvántartási ellenszámlával szemben –Kiadások a 003 nyilvántartási ellenszámlával szemben –Bevételek a 005 nyilvántartási ellenszámlával szemben 30"GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

31 2015. március 28. A költségvetési számlatükör és a rovatrend kapcsolata. Rovat-tételFőkönyvi számlaszám K1 Személyi juttatások 051 Személyi juttatások K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 051101 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata 051101 2 Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség törvény szerinti illetményekre, munkabérekre 051101 3 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése K1102 Normatív jutalmak051102 Normatív jutalmak 051102 1 Normatív jutalmak előirányzata 051102 2 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség normatív jutalmakra 051102 3 Normatív jutalmak teljesítése 31"GY & GY" PERFEKT Audit Kft.

32 Kötelező egyezőségek, részletező nyilvántartások Kötelező egyezőségek biztosítása a követelések és a végleges kötelezettségvállalások, pénzeszközök esetén a pénzügyi számvitellel (Áhsz. 17. melléklet) Részletező nyilvántartások kötelező tartalma (Áhsz. 14. melléklet) 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.32

33 A pénzügyi számvitel lényege I. 1-4 főkönyvi számlák -> mérlegszámlák:  1. Befektetett eszközök  2. Forgóeszközök (készletek)  3. Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások  4. Források 5. Költségnemek 6. Általános költségek 7. Szakfeladatok költségei 8. Elszámolt költségek és ráfordítások 9. Eredményszemléletű bevételek O. számlaosztály: mérleg szerinti eredményt és saját tőkét nem befolyásoló tételek (01. és 02. számlacsoportok) közel áll a vállalkozási könyvvitelhez, némi specializációval időbeli elhatárolás alkalmazása nem a pénzügyi teljesítés, hanem a költségek illetve bevételek felmerülésekor könyvelünk az 5-9 számlaosztályokban egyéb sajátos elszámolások megjelenése 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.33 Nemzeti vagyonhoz igazodó mérlegszámlák Eredményszámlák

34 ELŐIRÁNYZATOK KÖNYVELÉSE Eredeti előirányzat (elemi ktv.alapján) Kiadási előirányzat: T 053111 Szakmai anyagok beszerzése előirányzata – K311 K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla Bevételi előirányzat: T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla K 094021 Szolgált.ellenért.előirányzata – B402 Előirányzat módosítása (átcsoportosítás) Csökkenés T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla K 053111 Szakmai anyagok beszerzése előirányzata T 094021 Szolgált.ellenért.előirányzata K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla Növekedés T 053111 Szakmai anyagok beszerzése előirányzata K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla K 094021 Szolgált.ellenért.előirányzata Zárolás T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla K 053111 Szakmai anyagok beszerzése előirányzata T 094021 Szolgált.ellenért.előirányzata K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.34

35 A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS FOGALMÁNAK VÁLTOZÁSA 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.35

36 A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS SZÁMLÁINAK FELÉPÍTÉSE 0.Nyilvántartási számlák 053. Dologi kiadások 0531. Készletbeszerzés 05311. Szakmai anyagok beszerzése 05311 1. Szakmai anyagok beszerzése előirányzata 05 311 2. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok beszerzésére 053113. Szakmai anyagok beszerzése teljesítése 00. Nyilvántartási ellenszámlák 002. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 0021. Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 0022. Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 0023. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 0024. Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.36

37 KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS KÖLTSÉG 5-ös számlaosztály Tevékenység megvalósítása érdekében felmerülő erőforrások értéke Anyagköltség (51) Igénybe vett szolgáltatások ktgei (52) Bérköltség (53) Személyi jellegű egyéb kifizetések (54) Bérjárulékok (55) ÉCS (56) Aktivált saját teljesítmények értéke (57) RÁFORDÍTÁS 8-as számlaosztály Tágabb fogalom, mint a költség -> minden költség ráfordítás is + az eredmény terhére elszámolandó kiadások, kötelezettségek A költségek év végén a zárlati teendők részeként átvezetésre kerülnek a ráfordítások közé (81-83) Egyéb ráfordítások (84) Pénzügyi műveletek ráfordításai (85) Rendkívüli ráfordítások (86) 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.37

38 KÖZVETLENÜL RÁFORDÍTÁSKÉNT KÖNYVELENDŐ TÉTELEK 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.38

39 2015. március 28. Mérleg tagolása I. Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök I. Készletek II. Értékpapírok C) Pénzeszközök I. Hosszú lejáratú betétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III. Forintszámlák IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök D) Követelések I. Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések III. Adott előlegek E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F) Aktív időbeli elhatárolások 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.39

40 2015. március 28. Mérleg tagolása II. Források G) Saját tőke I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke IV. Felhalmozott eredmény V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI. Mérleg szerinti eredmény H) Kötelezettségek I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III. Kapott előlegek I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások K) Passzív időbeli elhatárolások 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.40

41 2015. március 28. Mérleg tartalma I. A mérlegben minden tételnél fel kell tüntetni – Első oszlop: az előző mérleg megfelelő adatát. –Második oszlop: ha az ellenőrzés az előző éves költségvetési beszámoló(k)ban elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t állapított meg, a - mérlegkészítés időpontjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve a jogerőssé vált megállapítások miatti - módosításokat a mérleg minden tételénél az előző adatok mellett be kell mutatni. Ilyen esetben a mérlegben külön-külön oszlopban szerepelnek az előző mérleg adatai, a módosítások, –Harmadik oszlop: a tárgyévi adatokat FONTOS! A megállapított jelentős összegű hibá(k) összegével az előző mérleg adatai nem módosíthatók. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.41

42 2015. március 28. Értékcsökkenés elszámolása Az immateriális javak, tárgyi eszközök után terv szerinti értékcsökkenést kell elszámolni. A kisértékű immateriális javak bekerülési értéke a beszerzéskor, a kisértékű tárgyi eszközök bekerülési értéke az üzembe helyezéskor, használatba vételkor terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolandó. A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. mellékletében meghatározottak szerint kell elszámolni. A huszonötmillió forint bekerülési érték alatti gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése megállapítása során nem lehet maradványértéket meghatározni. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.42

43 2015. március 28. Leltár Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat. Leltározás 3 évenként kötelező!!! A leltározás végrehajtását az Szt. 69. §-a szerint kell végrehajtani azzal, hogy –a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a működtető, vagyonkezelő által elkészített és hitelesített leltárral kell alátámasztani, és –a használt, de a mérlegben értékkel nem szereplő immateriális javakat, tárgyi eszközöket, készleteket a leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott módon kell leltározni. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.43

44 Konszolidálás Kincstár feladata, kivéve a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontjában előírt beszámoló esetén. összevont (konszolidált) beszámoló készítése: –helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás és az általa irányított szervek beszámolóiból, –az önkormányzati alrendszert alkotó államháztartási szervek beszámolóiból, –államháztartási központi alrendszert alkotó államháztartási szervek beszámolóiból, –államháztartás egészére valamennyi beszámolóból, részei: –konszolidált mérleg, –konszolidált költségvetési jelentés, –konszolidált eredmény-kimutatás, 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.44

45 Számviteli politika A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért az Áhsz. 31. § (1) bekezdése szerinti személyek felelősek. A számviteli politika elkészítésére az Szt. 14. § (3)-(6), (8) és (11) bekezdésében foglaltakat a (2)-(7) bekezdésben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. Szabályzatok: Számviteli politika Eszközök és források értékelési szabályzata Estközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata Pénzkezelési szabályzat Önkötségszámítási szabályzat Az eszközök és források értékelésének szabályzatában rögzíteni kell a) a követelések értékelésének elveit, szempontjait, b) követeléstípusonként a kis összegű követelések év végi meghatározásának elveit, dokumentálásának szabályait, c) az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések besorolásának elveit, dokumentálásának szabályait, és d) a tulajdonosnak - az állami vagyon esetén a törvényben kijelölt tulajdonosi joggyakorló szervezetnek - a vagyonkezelésbe adott eszközök vagyonértékelése során alkalmazott értékelési eljárás elveit, módszerét, dokumentálásának szabályait, felelőseit. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.45

46 Kiemelt előirányzatok közötti változások 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.46

47 Önkormányzatok költségvetésének tervezési feladatai 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.47

48 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.48 Jogszabályi környezet (1) 1.1. Az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás a Magyar Köztársaság 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény(új Ötv.) (módosította: 2012. évi CXCVI. törvény, 2013. évi XIV. törvény), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), (módosította: 2012. évi XVII. törvény, 2012. évi CXCVI. törvény, 2012. évi CCVIII. törvény és a 2012. évi CXCVI. törvény, 2013. évi XLIX. törvény), a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény), (módosította: 2012. évi XVII. törvény, 2012. évi CXLI. törvény, 2012. évi CCVIII. Törvény, 2013. évi XXII. törvény)

49 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.49 Új jogszabályi környezet (2) az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, (módosította: 56/2012. (III.30.) Korm. rendelet, továbbá az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), (Mód:: 56/2012. (III.30.) Korm. rendelet, 413/2012. (XII.29.) Korm. rendelet, 74/2013. Korm. rendelet, 307/2013. Korm. Rendelet, 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, (továbbiakban: Áhsz.) ( Módosította: 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet (módosította: 307/2013. (VIII. 14.) Korm rendelet, 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, 23/2014. (II.6.) Korm. rendelet Az elemi költségvetésről szóló 10/2013. (III.13.) NGM rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. (Legutóbb módosította a 264/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet.

50 Új jogszabályi környezet (3) Módszertani útmutató a 2013. évi beszámoló összeállításához Módszertani útmutató a 2014. évi elemi költségvetés összeállításához 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.50

51 Új miniszteri rendeletek Törzskönyvi nyilvántartásról [6/2012. (III.1.) NGM rendelet] hatályon kívül helyezte az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet [Ávr. 167/A.-167/M. §-ai szabályozzák ] Szakfeladat-rendről [56/2011. (XII.31.) NGM rendelet] Hatályon kívül helyezte a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68//2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.51

52 2014. évi aktuális kérdések I. A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve. (Mötv.) Az Ávr. 3. § (1) A költségvetési szervnél az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek és a B405. Ellátási díjak rovatain elszámolandó bevételek vállalkozási tevékenységre nem használhatók fel. Módosult az alapító okirat tartalma az Ávr. 5. § (1) bekezdése szerint: –c) közfeladatát és szakmai alaptevékenységeit, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését, és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását, –Az f) pont megszüntetésre került, mely a költségvetési szerv gazdálkodási besorolását tartalmazta, –Ez érinti a költségvetési szerv SZMSZ-t is, melyet a módosított Ávr. 13. § (1) bekezdés c) pontja tartalmaz. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.52

53 2014. évi aktuális kérdések II. Az Ávr. módosítás megszüntette az önállóan működő, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek fogalmát. Jelentős változást a 8. § jelent. A 4. bekezdés az 1) bekezdésében foglalt előírásoktól minden eltérést megenged, így lényegében a szabályozás diszpozitív jellegű. Döntően az irányító szerv döntése a meghatározó. Ávr. 8. § (1) A 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását - a 9. §-ban meghatá- rozottak szerint - saját gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv: –az 5000 fő lakosságszámot meghaladó település önkormányzati hivatala és az a közös önkormányzati hivatal –az országos területi hálózattal rendelkező költségvetési szerv központi szerve –az a költségvetési szerv, amely éves kiadási főösszege a kétmilliárd forintot meghaladja. Az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település önkormányzati hivatala és az a közös önkormányzati hivatal, amelyhez tartozó települések összlakosságszáma az 5000 főt nem haladja meg, valamint a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a társulás tekintetében gazdasági szervezet hiányában is ellátja a 7. § (2) bekezdése szerinti gazdálkodási tevékenységeket. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.53

54 2014. évi aktuális kérdések III. Változott az utalványozásra vonatkozó előírás az 59. §-ban foglaltak szerint. –A változás lényege, hogy a korábban gyakorlatban alkalmazott, de jogszabály által kötelezően el nem írt kontírozási tételeket tartalmaznia kell az utalvány-rendeletnek. e) a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát és megnevezését, a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának számát és megnevezését, Az Ávr. költségvetési támogatásokat tartalmazó VI. fejezetet szinte teljes egészében átírta az új 497/2013. (XII.29.) Korm. rendelet. Ezért ezt célszerű figyelmesen átolvasni, különösen ott, ahol 2014-től induló új EU-s támogatások lesznek. Az EU-s programok felhasználására vonatkozó részletese előírásokat a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 49-52. §-ai, valamint a törvény XIX. Uniós Fejlesztések fejezete tartalmazza. Változott továbbá az az előírás ahol nem kötelezőz utalványozás. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.54

55 Költségvetés tervezése 2014-ben I. Költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza: –Az önkormányzat költségvetését –Az önkormányzati hivatal (polgármesteri hivatal, közös hivatal) költségvetését –Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetését Nem tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatok költségvetését!!!!! 2014-ben is valamennyi költségvetési szerv készít elemi költségvetést – költségvetési szerv – az önkormányzat, –az önkormányzati hivatal (közös hivatal) –a helyi nemzetiségi önkormányzat Az önkormányzati költségvetési szervek elemi költségvetést a polgármester hagyja jóvá!!! [Áht. 28. § (5)] 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.55

56 Költségvetés tervezése 2014-ben II. Mind a költségvetési rendelethez, mind a zárszámadáshoz továbbra is készülnek tájékoztató kimutatások, mérlegek, de azokat előzetesen rendelettel nem kell jóváhagyni!!!!!! –Hiány tervezése 2014-ben!!!! –A működési hiány hitellel nem finanszírozható!!!! –Hitel néhány kivételtől eltekintve csak Kormány előzetes hozzájárulásával vehető fel!!!!! 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.56

57 Költségvetés tervezése 2014-ben III. A költségvetési szervek –a személyi juttatások és járulékok előirányzatival önállóan rendelkeznek, –Az egyéb előirányzatok felett a munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint Közös hivatalok 2013-tól 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.57

58 Változások, feladatok I. Ellenjegyzés helyett pénzügyi ellenjegyzés Pénzügyi ellenjegyzés csak a kötelezettség-vállalásnál kötelező Az utalvány ellenjegyzése megszűnt A jegyző nem lehet pénzügyi ellenjegyző csak kivételes esetben!!!! A jegyző csak kijelölheti az ellenjegyzőt, ha az önkormányzati hivatal nem rendelkezik gazdasági szervezettel 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.58

59 Változások, feladatok II. A költségvetési rendelet előterjesztésének, jóváhagyásának határideje –Előterjesztés: a központi költségvetési törvény hatályba lépését követő 45. nap 2014. február 5. –Elfogadás: az előterjesztéstől számított 30 napon belül kell a jóváhagyott költségvetést a Kincstárnak megküldeni (2014. március 7.) 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.59

60 Változások, feladatok III. Értékhatárok: 2014-ben –Köztisztviselők illetményalapja: 38.650 forint –Cafatéria keret bruttó 200.000 forint –Versenytárgyalás útján értékesített vagyontárgy értékhatára 25 millió forint –Kisösszegű követelés 100.000 forint. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.60

61 Változások, feladatok IV. Jutalomra vállalható kötelezettség: költségvetési rendeletben, határozatban meghatározottak szerint [Ávr. 51. § (1) bekezdés] Módosította 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.61

62 Költségvetési koncepció (1) Az új szabályozás szerint a költségvetési koncepciót a polgármesternek nem kell készíteni!!!!!!! az Áht. 24. § (1) bekezdését hatályon kívül helyezték. (Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64. §-a) Az egyes költségvetési és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 260/2014. (X. 15.) 11. §-a hatályon kívül helyezte az Ávr. 26. §-át, mely az Áht. 24. § (1) bekezdésének alcíméhez kapcsolódik. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.62

63 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.63 Költségvetés tervezésének új rendszere (1) 1.2014-ben külön költségvetést kell készíteni: –Az önkormányzatra vonatkozóan [Ávr. 24. § (1)] –Az önkormányzati hivatalra [Ávr. 24. § (2)] –Önkormányzati költségvetési szerveknek (az önállóan működőknek is!!!!) –A helyi nemzetiségi önkormányzatokra (nem része a nagy önkormányzat költségvetésének) [Ávr. 29. § (1)] 2.Tájékoztató kimutatások, mérlegek továbbra is készülnek, de azokról előzetesen nem kell rendeletet alkotni!!!! 3.Készíteni kell előirányzat-felhasználási tervet és külön likviditási tervet!!! Előirányzat-felhasználási terv [Áht. 24. § (4) bekezdés a)pont] Ez a tájékoztató kimutatások része!!! Likviditási terv készítése [Áht. 78. § (2) bekezdés] mindenki készít (költségvetési szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, a társulás) Tartalmát az Ávr. 122. § (3) bek. határozza meg (havi bontásban) és havonta felül kell vizsgálni!!!!!!!

64 Költségvetés tervezésének új rendszere (2) Nevesíti a jogszabály a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások fogalmát, a kiadási előirányzat-csoportokat a kiemelt kiadási előirányzatokat (kiemelt bevétel fogalma megszűnt!!!) közhatalmi bevételt A felhalmozási bevételeket 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.64

65 Költségvetési bevételek, kiadások Áht. 5. § (1) Költségvetési bevételek különösen: a)a közhatalmi – adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek – bevételek, b)a közfeladatok ellátása során nyújtott közszolgáltatások ellenértékei, c)az európai uniós forrásokból és az államháztartáson kívülről érkező támogatásokból származó bevételek, d)e törvény eltérő rendelkezése hiányában a nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek, és e)a kapott kamatok. Áht. 5. § (2) Költségvetési kiadások különösen: a)a költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai, b)az államháztartáson kívül ellátott közfeladatok finanszírozásával kapcsolatos kiadások, c)az európai uniós tagságból és más nemzetközi kötelezettségekből származó fizetési kötelezettségek, d)a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból finanszírozott ellátások, e)a nemzeti vagyonnal kapcsolatos kiadások, és f)az államháztartás alrendszereinek adósságával kapcsolatos kiadások. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.65

66 Kiemelt kiadási előirányzatok A működési költségvetés kiadásain belül kiemelt előirányzatot képeznek: –a személyi juttatások, –a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, –a dologi kiadások, –az ellátottak pénzbeli juttatásai, –az egyéb működési célú kiadások. A felhalmozási költségvetés kiadásain belül kiemelt előirányzatot képeznek: –beruházások, –a felújítások, –az egyéb felhalmozási kiadások. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.66

67 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.67 A költségvetési rendelet szerkezete (1) (Áht. 23. §, Ávr. 24. §) Tartalmazza: A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásit összesen) előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban A költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásit előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A hiány finanszírozását –Belső finanszírozás (pénzmaradvány, vállalkozási maradvány, betét visszavonás) –Külső finanszírozás finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön)

68 A költségvetési rendelet szerkezete (2) 1.Előterjesztés  Szöveges rész  Hatásvizsgálat (A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a) 2.Kvi rendelet szöveges része 3.Kvi rendelet számszaki kimutatásai 4.Tájékoztató kimutatások mérlegek 5.Indoklás ((Jat. 18. § (1) bekezdés) (külön a tájékoztató kimutatások és mérlegek indoklása) (Az Áht. 24. § (4) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indokolása) 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.68

69 Hatásvizsgálat tartalma A hatásvizsgálat során vizsgálni kell: a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.69

70 Kvi rendelet számszaki kimutatásai (1) 1.Az önkormányzat szintű költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok bontásban, ebből (Áht. 23. §)  Kötelező feladatok  Önként vállalt feladatok  Állami(államigazgatási feladatok) 2.Működési, felhalmozási költségvetés kiadásai, bevételei 3.Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 4.Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 5.Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.70

71 Kvi rendelet számszaki kimutatásai (2) 6.Beruházások feladatonként 7.Felújítások célonként 8.Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 9.Önkormányzat (mint költségvetési egység költségvetését) 10. Önkormányzati hivatal (közös hivatal) költségvetését 11. Költségvetési szervek költségvetését 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.71

72 Kvi rendelet számszaki kimutatásai (3) Tájékoztató kimutatások, mérlegek: (nem része a kvi rendeletnek, de a rendelet-tervezettel együtt kell előterjeszteni!!!!) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni: Áht. 24. § (4) bek a)a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, b)a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és c)a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.72

73 Zárszámadási tájékoztató kimutatások Áht. 91.§ (2) bekezdés A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő- testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a)a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, b)b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, c)c) a vagyonkimutatást, és d)d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.73

74 Tájékoztató kimutatások tartalmi követelményei (Áht. 102. § (3) bekezdés A bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, figyelemmel az osztályozási rendszerek szempontjaira és előírásaira. A mérlegek a költségvetés előterjesztésekor: – a vonatkozó év tervadatait, –az előző év várható, –és az azt megelőző év tényadatait, A mérlegek a zárszámadáskor: –a költségvetési év terv- és tény-, továbbá –az előző év tényadatait tartalmazzák. 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.74

75 Kötelezettségvállalás szabályai Kötelezettségvállalás Pénzügyi ellenjegyzés Teljesítésigazolás Érvényesítés Utalványozás Alapelvek a jogkörök gyakorlásánál: –Csak írásban (kivétel kötelezettségvállalás néhány esete) –Átruházás, felhatalmazás, megbízás csak írásban –Csak a költségvetési szervvel alkalmazásban álló gyakorolhatja ezeket a jogköröket 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.75

76 Kötelezettségvállalás (1) Kötelezettség csak a módosított előirányzat erejéig vállalható [Áht. 36. § (1) bekezdés] Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után a pénzügyi teljesítést megelőzően lehet!!!! Kötelezettségvállaló: –Önkormányzatnál: polgármester –Önkormányzati hivatalnál: jegyző –Kistérségnél a társulás tanács elnöke –Költségvetési szervnél a költségvetési szerv vezetője vagy az általuk írásban felhatalmazott személy 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.76

77 Kötelezettségvállalás (2) Nem kötelező írásos kötelezettségvállalás: 100.000 forint alatt Pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan Jogszabályi kötelezettség, bírósági végzés esetén 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.77

78 Pénzügyi ellenjegyzés Pénzügyi ellenjegyző lehet: Gazdasági vezető Ha a hivatal nem rendelkezik gazdasági szervezettel, akkor a jegyző által írásban kijelölt köztisztviselő A pénzügyi ellenjegyzőnek felsőoktatásban szerzett pénzügyi számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi- számviteli képesítéssel kell rendelkezni. [Ávr. 55. § (3)] 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.78

79 Érvényesítés, teljesítés igazolás Érvényesítő: Gazdasági vezető, vagy az általa írásban kijelölt személy Gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati hivatalnál a jegyző által kijelölt személy Teljesítést igazoló: a kötelezettségvállaló által kijelölt személy 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.79

80 Utalványozás Utalványozók, akik kötelezettségvállalásra jogosultak Utalvány tartalma: Az utalványon (utalványrendeleten) fel kell tüntetni a) az,,utalvány" szót; b) a költségvetési évet; c) a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét; e) a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát és megnevezését, a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának számát és megnevezését, (2014. január 1- jétől) f) kötelezettségvállalás-nyilvántartási számát; g) Az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását; h) Az 58. § (3) bekezdés szerinti érvényesítést.  Ávr. 59. § (3) bekezdés ] 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.80

81 Beszámolás, zárszámadás Elemi beszámoló készítési kötelezettség Aláírás Nyilatkozat a kontrollrendszer működtetéséről Zárszámadás 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.81

82 Közzététel Támogatások, szerződések közzététele 2015. március 28."GY & GY" PERFEKT Audit Kft.82

83 2015. március 28. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.83 Köszönöm megtisztelő figyelmüket és  türelmüket! V É G E


Letölteni ppt "2015. március 28. "GY & GY" PERFEKT Audit Kft.1 Aktuális pénzügyi- számviteli kérdések Miskolc, 2014. Készítette: Győrffi Dezső kamarai tag könyvvizsgáló."

Hasonló előadás


Google Hirdetések