Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Operációs rendszerek. 2 Az operációs rendszerek fejlődése –A kezdetek 1944: első elektronikus számítógép –nincs operációs rendszere –huzalos programozású.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Operációs rendszerek. 2 Az operációs rendszerek fejlődése –A kezdetek 1944: első elektronikus számítógép –nincs operációs rendszere –huzalos programozású."— Előadás másolata:

1 Operációs rendszerek

2 2 Az operációs rendszerek fejlődése –A kezdetek 1944: első elektronikus számítógép –nincs operációs rendszere –huzalos programozású 1946: Első Neumann elven működő szg. –még mindig nincs operációs rendszer –kapcsolók segítségével programozható Hátrányok: –kényelmetlen programozás –kihasználatlanság Hatékonyság növelése –kártyaolvasók a bevitel gyorsítására –első szimbolikus nyelv, az assembler

3 3 1950: –szélesedő felhasználói kör (matematikusok) –Első magas szintű, algoritmusokra optimalizált nyelv a FORTRAN  bővülő feladatkör Open Shop (Nyílt programozás) –a felhasználó a gép előtt ülve végzi el a műveleteket –gépidőt kell lefoglalni, csak ekkor tevékenykedhet –egy tipikus programfuttatás menete: »konzolon a jelszó begépelése  tártörlés »FORTRAN fordító kártyacsomag behelyezése, fordítandó program a kártyaolvasóba majd betöltés »kártyalyukasztón megjelenik a lefordított program »tártörlés, majd a lefordított program futtatása »konzol írógépen az eredmény megjelenése (ha minden tökéletes volt) –nehézkes javítás, hosszú gépidőre várás

4 4 Kötegelt feldolgozás –hatékonyság növelésére szakképzett operátor alkalmazása –képes volt hibajavításra, beérkező munkák rendszerezésére  kevesebb fordítóprogram betöltés –a felhasználók nem érintkeztek a géppel (Closed Shop) –Kötegelt (batch) feldolgozás: Az egyes feladatokat leíró kártyakötegek utasításait egymás után sorjában hajtja végre a számítógép. –Növekedett a számítógép sebessége  az operátor nem győzte General Motors laboratorium –cél: operátor hibáinak kiküszöbölése –első operációs rendszer(ecske) a monitor –állandóan a memóriában volt –az operátornak csak a perifériákat kellet kezelnie –kártya helyett mágnesszalag

5 5 –feldolgozás menete: »felhasználói programok összegyűjtése (satellite) »az összegyűjtött program betöltése a számítógépbe »eredmény kiírása »eredmény közlése a felhasználókkal (satellite) –mágnesszalag előnye az operátor nélküli pozícionálhatóság –parancsnyelvek lérejötte 1960: SPOOL rendszerek –a mágnesszalag is lassúnak bizonyult –gyors átmeneti tárak létrehozása az input és output adatok számára (mágneslemezek) –processzor nélküli adatátvitel (közvetlen memória hozzáférés) –művelet befejezése  megszakítás kéréssel

6 6 Multiprogramozás (Többfeladatos rendszerek) –önállóan működő egységek  párhuzamos adatfeldolgozás –átlapolt rendszerek INEXECOUT INEXECOUT INEXECOUT INEXECOUT JOB 1 JOB 2 JOB 3 JOB 4

7 7 –együttes perifériaidő = együttes CPU idő igény  hatékony rendszer –nagyon ritkán valósul meg –több program egyidejű végrehajtásának szükségessége Az operációs rendszer –több periféria jelenik meg és több feladatot kell egyidejűleg kezelni –minőségi változások szükségesek –megjelenik az alapfunkciókat ellátó vezérlőprogram (rendszermag) a kezelői felület (monitor) mellett –Operációs rendszer = burok (shell) + mag (kernel) Az operációs rendszerek feladatai –Eszközkezelők (Device Driver) »Egységes kezelői felület a különböző perifériáknak –Megszakításkezelés (Interrupt Handling) »A perifériák igényeinek kielégítésre

8 8 –Rendszerhívás, válasz (System Call, Reply) »felhasználói alkalmazások erőforrás igénylésének kiszolgálása –Erőforrás kezelés (Resource Management) »közös eszközhasználat megelőzése illetve konfliktus feloldása –Processzor ütemezés (CPU Shceduling) »a várakozó munkák közötti processzoridő kiosztása valamilyen stratégia alapján »munkák közötti átkapcsolás –Memóriakezelés (Memory Management) »memóriaterület felosztása a munkák között –Állomány- és lemezkezelés (File and Disk Management) »rendszerezés, nyilvántartás –Felhasználói felület (User Interface) »kommunikáció biztosítása a felhasználóval

9 9 Megszakítás kezelő Eszköz kezelő Processzor kezelés Memória kezelés Állománykezelés Erőforrás kezelés Rendszerhívások, válaszok JOB 0 JOB 1 JOB 2 JOB x Perifériák CPUMEM

10 10 Interaktív rendszerek –a terminálon lehetett a programot és az adatot bevinni –programfejlesztés gyors növekedése –számológép funkció helyett információkezelés Operációs rendszer újabb követelményei: –Válaszidő »órák, napok  másodpercek –Időosztás »felhasználóval való foglalkozás »megjelenik az óra  időosztás (time sharing) –Felhasználói felület »parancsnyelv helyett parancsértelmezők »felhasználóbarát felület –Felhasználói adminisztráció »jogi, biztonsági kérdések »felhasználók közötti kommunikáció

11 11 Megszakítás kezelő Eszköz kezelő Processzor kezelés Memória kezelés Állománykezelés Erőforrás kezelés Rendszerhívások, válaszok Felhasználói felület JOB 1 JOB 2 JOB x Perifériák, óra CPUMEM Felhasználók KERNELSHELL

12 12 Valósidejű rendszerek (real time) –Olyan interaktív rendszer, melyben egy kiszolgálás kérésre az adott válasz egy szigorúan meghatározott időn belül meg kell érkezzen. A jelen és a közeljövő –Többprocesszoros rendszerek programok párhuzamos végrehajtása  gyorsabb feldolgozás újabb feladatok megoldása –folyamatok közötti kommunikáció –folyamatok közötti szinkronizáció Előnyök: –Megnövekedett átbocsátó képesség –Erőforrás megtakarítás –Megbízhatóság

13 13 Típusai: –szimmetrikus »minden processzor egyenértékű »mindegyiken egy példánya fut az oprendszernek »minden folyamat bármelyik processzorra rábízható –aszimmetrikus »az egyes processzorok feladata rögzített –Elosztott rendszerek A többprocesszoros rendszerek másfajta felépítése. A processzoroknak saját memóriájuk és perifériáik vannak. A processzorok közötti kapcsolat valamilyen kommunikációs csatornán történik.

14 14 Előnyök –Rugalmasság »Mindenféle feladathoz található(k) megfelelő számítógép(ek) –Erőforrás megosztás »Hardver mellett információ megosztás –Sebességnövekedés –Megbízhatóság –Kommunikáció Hátrányok –Illetéktelen hozzáférés –Operációs rendszer mindenhol A mindennapi életben használt gépekben.

15 15 Alapfogalmak –Folyamatok Program: egy algoritmust megvalósító utasítások sorozata. Folyamat (task, process): Végrehajtás alatt lévő „élő” programok. Egy program több folyamatból is állhat. Ha több folyamat van, mint processzor a folyamatoknak várakozni kell. Folyamatleíró blokk (Process Control Block-PCB, Task State Segment-TSS) –a folyamat számlálója, a programszámláló állása –a folyamat állapota –a regiszterek tartalma –a folyamathoz tartozó memóriaterületek adatai –a használt perifériák, állományok jellemzői

16 16 Folyamatok: Olyan programok, melyeknek van folyamatleíró blokkja. A tábla alapján lehet váltani a folyamatok között. Szálak (thread): –folyamathoz hasonlítanak –kevesebb adat kell a nyilvántartásukhoz –gyors átkapcsolás a szálak között –közös memóriahasználat (veszélyforrás) –Erőforrások Erőforrás: Minden, ami egy folyamat végrehajtásához szükséges. Csoportosításuk: –Elvehető (preemptive): a folyamat vagy az erőforrás nem károsodik –Nem elvehető (non preemptive): a folyamat vagy az erőforrás is károsodhat

17 17 –Az operációs rendszer meghatározása Erőforrás szemlélet: A folyamatok egy olyan csoportja, amely a felhasználói folyamatok között elosztja az erőforrásokat. Felhasználói szemlélet: A folyamatok egy olyan csoportja, amely megkíméli a felhasználókat a hardver kezelés nehézségeitől. –Az operációs rendszerek szerkezete, szolgáltatásai Rendszermag (KERNEL) –Feladata az erőforrások elosztása és kezelése, a felhasználói folyamatok igényeinek kielégítése, adminisztrálása. –Folyamatok sokasága (rendszerfolyamatok) –Induláskor jönnek létre és leállításig tartanak.

18 18 –Felhasználói folyamatok létrehozása –Folyamatleíró blokk elkészítése –Memóriaterület biztosítása –Processzoridő elosztása –Folyamat sorrendjének meghatározása –Felhasználói folyamatok elválasztása és védelme Rendszerhívások, válaszok –A felhasználói folyamatok és az operációs rendszer magja közötti kommunikáció –A rendszerhívások megvalósítására sok módszer létezik –A processzorok is támogatják »felhasználói üzemmód »rendszer üzzemmód

19 19 –Rendszerhívások kiszolgálása »A felhasználói folyamat legfontosabb paramétereinek elmentése »A kernel megfelelő folyamatára kerül a vezérlés »A paraméterek átadásra kerülnek a vermen, a regisztereken vagy valamely közösen használt memóriaterületen keresztül. »A processzor rendszermódba kapcsolódik át. »Elindul a megfelelő rendszerfolyamat, végrehajtja a kívánt feladatot. »A válaszok vagy hibakódok valamely paraméterátadásra szolgáló területre kerülnek. »A processzor visszatér felhasználói üzemmódba. »A megszakított folyamat visszakapja a vezérlést.

20 20 Eszközkezelők, megszakításkezelés –A perifériák és az operációs rendszer magja közötti kommunikáció eszközei. –Az eszközkezelők feladata a kernel tehermentesítése. –Megszakítás kérés (interrupt request): az operációs rendszer figyelmének felhívása –Megszakítások típusai: »Megszakítás (interrupt) »Kivétel (Exception) »Nem maszkolható megszakítás (Non Maskable Interrupt) »Csapda (Trap)

21 21 –Megszakításkezelés lépései: »Megszakításkérés érkezik »A processzor befejezi az éppen végzett műveletet, majd, ha nincs letiltva az adott szintű megszakítás, elfogadja a kérést, ellenkező esetben várakoztatja. »A processzor elmenti a futó folyamat állapotvektorát »A CPU privilegizált (kernel) üzemmódba kerül, és letiltódik az összes olyan megszakítás, melynek prioritása kisebb vagy egyenlő az érkezett megszakításéval. »A központi egység megállapítja a megszakításkérés helyét, és megszakítási vektortáblából kikeresi a megfelelő kiszolgáló rutin címét. »A kiszolgáló rutin fut. »A CPU visszatér felhasználóin (user) üzemmódba, és engedélyezi a letiltott megszakítási szinteket. »A processzor visszaállítja a megszakított folyamat állapotvektorát, ezzel visszaadva a vezérlést.

22 22 Felhasználói programok Programok készítési támogatás Felhasználói folyamatok kiszolgálása Rendszerhívások Eszközkezelők Eszközvezérlő Perifériák Válaszok Megszakításkezelés Megszakítás vezérlő Rendszermag (Kernel) Processzorkezelés, Memóriakezelés, Állománykezelés

23 23 Virtuális gépek –Hol van a határ a rendszer magja és a felhasználói folyamatok között? –DOS + Windows 3.1 + Windows folyamat Felhasználói folyamat Hardver BIOS DOS Windows

24 24 Többfelhasználós rendszereknél, multiprogramozott környezetben az operációs rendszerre, mint áthatolhatatlan falra szükség van. –Az IBM VM rendszere Nincs nagyobb bonyolultságú rendszerhívás. A felhasználói interfész hardverként viselkedik. Több folyamat is működhet rajta párhuzamosan. A folyamatok egymástól teljesen függetlenek Előnye: –Egyszerre futhat rajta több operációs rendszer –Párhuzamosan fejleszthető az újabb operációs rendszer, míg a régiek futnak.

25 25 Hátránya: –A virtualizáló kernelnek a processzor üzemmódjainak tekintetében követnie kell a valódi viszonyokat. A folyamatok viszont csak felhasználói módban futhatnak. –Bonyolult a lemezkezelés.Minden folyamatnak a többitől függetlenül az egész lemezterületet kellene használnia. Hardver Virtualizáló kernel III. Operációs rendszer I. Operációs rendszer II. Operációs rendszer I. alkalmazásII. alkalmazásIIII. alkalmazás

26 26 –A Sun JAVA rendszer A JAVA magas szintű, OOP. Teljesen elfedi a hardvert. A fordítás után ún. bájtkód keletkezik. A megírt rendszer minden gépen képes futni. Bonyolult, összetett operációs rendszert igényelnek. Java Virtuális gép Hardver Java Alkalmazás

27 A felhasználói felület

28 28 A felhasználói felület biztosítja a kommunikációt a felhasználó és a kernel között. A felhasználói felület részei az ellátandó feladatok szempontjából a következő részekre bontható: –programindítás, kapcsolat a folyamatokkal –a rendszermag szolgáltatásainak közvetlen felhasználói elérése –a rendszermag programozói felülete –alapvető segédprogramok

29 29 A felhasználó és a rendszermag Milyen lehetőségek vannak a külső és belső erőforrások elérésére. Külső erőforrások –Kézi beállítás MS-DOS, Windows 16 bites verzió –Automatikus beállítás Windows 9x Plug and Play (PnP) –Félautomatikus beállítás NetWare: scan for new devices

30 30 Belső erőforrások –Operációs rendszer alapvető erőforrásai a memóriák. –Különböző rendszerekben különböző képen lehet felhasználni. Pl. DOS különböző verziói –Memória optimalizálása történhet Kézzel, önműködően, közbülső eljárással DOS esetén betöltéskor kell megadni az átmeneti tárolok, fájlleíró táblák vázlatát. Windows esetén kevés lehetőség. NetWare szükség esetén foglal le memóriát

31 31 A programozói felület A programozó csak a kernelen keresztül érheti el a hardvert. A forráskód elkészítése –Minden rendszerben van egy szövegszerkesztő (editor) Fordítás –A fordító program készíti el a tárgykódot (object – OBJ) amely tartalmazza: a processzor által ismert utasításokat, és a szoftvermegszakításokat –Relatív címek szerepelnek benne

32 32 –Az előre elkészített programrészletek a rendszerkönyvtárban helyezkednek el (library –LIB) –A kernel programozói szempontból egy függvény-, vagy eljáráskönyvtár. Application Programming Interface (API) Szerkesztés –A szerkesztő (linker) feladata a tárgykódú modulok címeinek összehangolása, a kereszthivatkozások feloldása, A betölthető program (executable – EXE) előállítása.

33 33 C forrás Assembly forrás Tárgykód Rendszer könyvtárak Tárgykód C fordítóASM fordító Betölthető program

34 34 Karakteres felhasználói felület –Ezek az ún. parancsértelmezők –Feladatuk az OR szolgáltatásainak biztosítása az interaktív felhasználónak. –Gyakori elnevezéseik: Shell: a felhasználói felület burokba zárja, eltakarja a rendszer magját Command interpreter: akkor használják, ha a rendszer parancsainak a kiszolgálása a leglényegesebb Monitor: akkor használják, ha a folyamatok felügyelete az elsődleges.

35 35 –A shell alapvető feladatai Programindítás, programkezelés Egyéb, operációs rendszer funkciók felhasználói szintű biztosítása –Programkezelés Négy részből áll A betöltendő állomány kiválasztása. A program számára a megfelelő környezet biztosítása. A folyamat futásának megfigyelése, szabályozása. Vezérlési szerkezetek megvalósítása.

36 36 Program indítása A program indítása általában nem más, mint a gépi utasítássorozatot tartalmazó állomány nevének megadása. –Run (fut) vagy Load (betölt) utasítás a program neve előtt. –Közvetett fájlelérés. »Ugyanazon állományhoz több helyről is hivatkozhatunk. –Keresési útvonal megadása. »DOS esetén PATH »NetWare esetén SEARCH DRIVE –Láncolt programfuttatás –Automatikus programbetöltés

37 37 Program környezet beállítása (enviroment) A program futását befolyásoló, módosító paraméterek összességét nevezzük a program környezetének. A környezeti változók adatokat biztosítanak a létrejövő folyamat számára –Az adatok lehetnek: »Paraméterek »Kapcsolók (switch, flag, option) »Átirányítási adatok (redirection) »Környezeti változók (environment variables) A folyamat futásának ellenőrzése –Személyi számítógépeknél korlátozott –Többfeladatos rendszereknél folyamatot lehet megszüntetni illetve felfüggeszteni. Vezérlési szerkezetek –Korlátozott feltételes elágazás és ciklus megvalósítás

38 38 –A parancsértelmező egyéb funkciói Állományokkal, katalógusokkal kapcsolatos műveletek általában. Ha nem mindent a parancsértelmező végez el, akkor megkülönböztetünk külső és belső parancsokat.

39 39 Grafikus felhasználói felületek –A folyamatok ablakokban futnak  ablakozó technika –Az ablakozó rendszer működése GUI (Graphical User Interface – Grafikus Felhasználói Felület) GUI feladata: –A folyamat számára biztosítsa a grafikus bevitelt és megjelenítést. GUI működése: –Minden futó alkalmazáshoz tartozik egy ikon. –A felhasználó tevékenykedik, eseményeket vált ki. –GUI megállapítja melyik folyamattal kíván kommunikálni a felhasználó, és üzenetet küld. –Az alkalmazás feldolgozza az üzenetet.

40 40 –A grafikus felületek jellemzői Ablakok rendszere Az események címzettjeinek felismerése Eszközfüggetlen működés Az adatforgalom csökkentése –Egy felhasználóbarát felület jellemzői Könnyű legyen megtanulni. –Billentyűkombináció helyett menüszerkezet Méretezhető legyen –A felhasználó ismerete szerinti segítségnyújtás. Lehessen visszavonni Legyen megszakítható egy művelet. Legyen többszintű súgó rendszer. Használata hasonlítson a nyelvhez. Minden utasításra legyen válasz.

41 Állományok

42 42 Fájl = Állomány Az adatok egy olyan csoportja, melyre együttesen, egy névvel hivatkozhatunk. –UNIX-nál a fájl nem csak a tárolt adatokat jelenti. A mágneses háttértárak feladata: –Operatív tár kiegészítése, méretének látszólagos megnövelése. –Létrehozott állományok megőrzése. Lemezen tárolt adatok csoportosítása –Ideiglenes állományok –Felhasználói állományok –Adminisztratív állományok

43 43 Fájlkezelő: a rendszermag azon része, amely a fájlokkal kapcsolatos műveleteket végzi Megj.: Ez nem azonos az ugyan ilyen nevű felhasználó programmal. A fájlkezelő egy folyamat, ami a felhasználói kéréseket az eszközvezérlőkhöz továbbítja.

44 44 Buffer (cache)Fájlkezelő Eszközkezelő KERNEL Felhasználói folyamatok Eszközök

45 45 Fájlnevek MS-DOS Két komponenses 1 rész a név: minimum 1, maximum 8 karakter 2 rész a kiterjesztés: legfeljebb 3 karakter A két részt pont választja el egymástól. A felhasználható karakterek ASCII kódtábla nagybetűi ASCII kódtábla számai Néhány speciális karakter (~ ! @ # $ % ^ & _ - {}) Ékezetek használata Az újabb verzióknál lehetséges, de nem ajánlott

46 46 UNIX Hossza maximum 255 karakter. Komponensek száma tetszőleges. A komponensek elválasztója a pont. Különbséget tesz kis és nagybetű között. Használható karakterek: nagyjából megegyeznek a DOS-nál használhatókkal. Windows 9x Kettős elnevezésrendszer Dokumentum-orientált szemlélet Max. 250 tetszőleges karakterből álló név Max. 3 karakteres hosszúságú kiterjesztés DOS kompatibilitás Hosszú fájlnevekből rövid név képzése

47 47 Példák: DOSEZEREGY.DOC UNIXAz.ezeregy.Ejszaka.Mesei.DOC Win 9x (h)Az ezeregy éjszaka meséi.doc Win 9x (r)AZEZER~1.DOC Helyettesítő karakterek –Wildcard, joker, metakarakter –DOS: ?, * –UNIX: ?, *, karaktercsoport JÓNEM JÓ LEVI?.TXTLEVI1.TXT LEVI2.TXT LEVI10.TXT *NI.DOCDANI.DOC ZOKNI.DOC DANO.DOC [TD]OBOZ (unix!) TOBOZ DOBOZ KOBOZ doboz

48 48 Fájlok jellemzői Utolsó módosítás időpontja Fájl mérete Tulajdonos (több felhasználós) Fájl állapotára utaló jelzőbitek Archiválandó Csak olvasható Rendszerfájl Rejtett állomány Katalógus Szimbolikus hivatkozás Adatcsere fájl Hozzáférési jogok (Unix) Fájl fizikai elhelyezkedése

49 49 Közvetett hivatkozás –Egy fájlhoz több elnevezés –Főleg UNIX esetén, de Windows 9x-nél is előfordul Előnye –Csak a nevek szaporodnak –Többféleképpen csoportosíthatók –Több katalógusban is szerepelhet –A fájlban történő változások azonnal megjelennek mindenhol Fajtái –Merev láncolás –Lágy láncolás

50 50 Katalógusok (directory) Def.: Olyan speciális állomány, melynek tartalma a fájlok nevét és jellemzőit tartalmazó rekordok listája –Fájl hivatkozás esetén a katalógust vizsgálja az OR, hogy létezik-e a fájl. –Ha megvan a fájl, következik a jogosultsági ellenőrzés Fajtái –Katalógus nélkül: soros tárolású adathordozóknál

51 51 Egyszintű katalógus Lassú a fájl megtalálása. A rendezés segíthet –Bináris keresés –Legutóbb használt legelőre Minden fájlnak egyedi név kell Kétszintű katalógus Áttekinthetőbb rendszer Minden felhasználónak külön katalógus A közös fájlok külön katalógusban. Katalógusok katalógusa a fő (master, gyökér) katalógus. A szinteket a „\” vagy a „/” választja el egymástól.

52 52 Többszintű (hierarchikus) fájlrendszer Kiindulópont a gyökérkönyvtár. Szerepelhetnek benne fájlok és alkatalógusok (subdirectory) A hierarchikus felépítés gyorsítja a keresést. Az egymásba ágyazott katalógusok száma elvileg nem korlátozott. Abszolút hivatkozás: A fájl megadásának az a módszere, ahol a gyökér katalógustól kezdődően az összes közbülső katalógus nevének felsorolása után jutunk el a fájlhoz. Relatív hivatkozás: A fájl megadásának az a módszere, ahol a gyökér katalógus helyett az aktuális katalógus a kiinduló pont.

53 53 Hozzáférési jogok A felhasználói jogosultságoknál alkalmazott modell. Vannak: Felhasználók, fájlok, jogosultságok. Jogosultságok típusai Olvasás (Read) Írás (Write) Létrehozás (Create) Végrehajtás (eXecute) Törlés (Erase) Jellemzők módosítása (Modify) Hozzáférés módosításda Jogok nyilvántartása

54 54 Fájlok elhelyezése Foglaltsági tábla –Folytonos kiosztás A legelső alkalmas (First Fit) A legjobban illeszkedő (Best Fit) A legrosszabbul illeszkedik (Worst Fit) 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 2424 10 3 15 1 Első üres blokk címe Mérete Üres blokk címe

55 55 30 12 15 30 12 30 15 30 12 15 10 FIRSTBESTWORST

56 56 Hátrányai –Összességében elegendő hely esetén is előfordulhat, hogy újabb fájl már nem helyezhető el. –Pontos illeszkedés esetén a fájl mérete másolás nélkül nem növekedhet. –Egy blokk törlése a fájlból a maradék blokkok eggyel előbbre történő mozgatását eredményezi. Előnye –Könnyű a fájlok nyilvántartása, csak a kezdő blokk sorszámát kell tárolni. –Láncolt elhelyezés Egy újabb táblát vezetünk be A katalógus csak a fájlok kezdő blokkját tárolja. Többi információt a Fájl Elhelyezési Tábla tárolja (File Aloccation Table)

57 57 FAT jellemzői –U.a. eleme van, mint ahány blokk van a lemezen. –Minden rekesz tárolja a fájl következő blokkjának helyét. –Nulla az érték, ha ez a fájl utolsó blokkja volt. 1 2 3 4 Katalógus 1 5 2 2 3 2 4 1 7 5 3 6 0 7 4 8 FájlFATLemez

58 58 Előnyök –A szabad helyek az utolsó blokkig kihasználhatók –Nem kell keresni a megfelelő üres helyet. –Nem probléma a fájl méretének változása Hátrány –A blokkok elérése szekvenciális. A FAT nagy táblázat is lehet. Sűrűn kell használni, ezért a memóriában kell tárolni. A FAT sérülése fájlvesztéssel jár. Biztonsági másolat.

59 59 –Indextábla alkalmazása Minden állományhoz külön táblázat Katalógus tartalmazza a fájlhoz tartozó táblát, a tábla pedig a fájl blokkjainak címét. Előnye –az elhelyezési információ gyorsan elérhető –kevésbé sérülékeny –blokkok közvetlenül elérhetők Hátránya –becslésre van szükség –foglaltsági tábláról külön kell gondoskodni –törlésnél az indextábla bejegyzéseit kell előrébb másolni

60 60 1 2 3 4 Katalógus Fájl 4 2 5 7 2 1 3 4 INODELemez A katalógus egy címet, egy indextábla címet tartalmaz, amely 15 rekeszből áll. Az első 12 a fájl első 12 blokkjának sorszáma. Ha ez nem elég a 13. rekesz egy újabb indextáblára mutat. Ha ez sem elég a 14. rekesz egy indirekt indextáblára mutat, amelynek tartalma további 15 indextábla, és így tovább…

61 61 Műveletek állományokkal, katalógusokkal –Állományok, katalógus létrehozása állomány létrehozása: a katalógusba új bejegyzés kerül, az új számára az OR. megfelelő mennyiségű szabad blokkot keres katalógus létrehozása: különleges státuszát mutató attribútumán kívül semmiben sem különbözik Írás, olvasás állományokba –Keresés a katalógusban: a fájl neve alapján az állomány jellemzőinek, fizikai elhelyezkedésének adatait keressük. –Állomány megnyitása: az OR ellenőrzi a jogosultságot, ha rendben van létre hozza a fájl leíró táblázatát (file control block - FCB).

62 62 A megnyitás lehet: »írás »olvasás »hozzáfűzés »írás/olvasás Az adatok értelmezése szerint: »bináris »szöveg Az elérés módja szerint »sorrendi (szekvenciális) »tetszőleges (random) –Pozícionálás állományokban: mutató helyének beállítása. Fájl elejére, fájl végére. –Írás/olvasás –Állomány kezelése: hatására az átmeneti tárolóban lévő adatok rögzítésre kerülnek, az FCB megszűnik. –Állomány, katalógus törlése: bejegyzés a szülő katalógusba.


Letölteni ppt "Operációs rendszerek. 2 Az operációs rendszerek fejlődése –A kezdetek 1944: első elektronikus számítógép –nincs operációs rendszere –huzalos programozású."

Hasonló előadás


Google Hirdetések