Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Operációs rendszerek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Operációs rendszerek."— Előadás másolata:

1 Operációs rendszerek

2 Az operációs rendszerek fejlődése
A kezdetek 1944: első elektronikus számítógép nincs operációs rendszere huzalos programozású 1946: Első Neumann elven működő szg. még mindig nincs operációs rendszer kapcsolók segítségével programozható Hátrányok: kényelmetlen programozás kihasználatlanság Hatékonyság növelése kártyaolvasók a bevitel gyorsítására első szimbolikus nyelv, az assembler

3 Open Shop (Nyílt programozás)
1950: szélesedő felhasználói kör (matematikusok) Első magas szintű, algoritmusokra optimalizált nyelv a FORTRAN  bővülő feladatkör Open Shop (Nyílt programozás) a felhasználó a gép előtt ülve végzi el a műveleteket gépidőt kell lefoglalni, csak ekkor tevékenykedhet egy tipikus programfuttatás menete: konzolon a jelszó begépelése  tártörlés FORTRAN fordító kártyacsomag behelyezése, fordítandó program a kártyaolvasóba majd betöltés kártyalyukasztón megjelenik a lefordított program tártörlés, majd a lefordított program futtatása konzol írógépen az eredmény megjelenése (ha minden tökéletes volt) nehézkes javítás, hosszú gépidőre várás

4 General Motors laboratorium
Kötegelt feldolgozás hatékonyság növelésére szakképzett operátor alkalmazása képes volt hibajavításra, beérkező munkák rendszerezésére kevesebb fordítóprogram betöltés a felhasználók nem érintkeztek a géppel (Closed Shop) Kötegelt (batch) feldolgozás: Az egyes feladatokat leíró kártyakötegek utasításait egymás után sorjában hajtja végre a számítógép. Növekedett a számítógép sebessége  az operátor nem győzte General Motors laboratorium cél: operátor hibáinak kiküszöbölése első operációs rendszer(ecske) a monitor állandóan a memóriában volt az operátornak csak a perifériákat kellet kezelnie kártya helyett mágnesszalag

5 1960: SPOOL rendszerek feldolgozás menete:
felhasználói programok összegyűjtése (satellite) az összegyűjtött program betöltése a számítógépbe eredmény kiírása eredmény közlése a felhasználókkal (satellite) mágnesszalag előnye az operátor nélküli pozícionálhatóság parancsnyelvek lérejötte 1960: SPOOL rendszerek a mágnesszalag is lassúnak bizonyult gyors átmeneti tárak létrehozása az input és output adatok számára (mágneslemezek) processzor nélküli adatátvitel (közvetlen memória hozzáférés) művelet befejezése  megszakítás kéréssel ábra felrajzolása a dia végén

6 Multiprogramozás (Többfeladatos rendszerek)
önállóan működő egységek  párhuzamos adatfeldolgozás átlapolt rendszerek IN EXEC OUT JOB 1 JOB 2 JOB 3 JOB 4

7 Az operációs rendszerek feladatai
együttes perifériaidő = együttes CPU idő igény  hatékony rendszer nagyon ritkán valósul meg több program egyidejű végrehajtásának szükségessége Az operációs rendszer több periféria jelenik meg és több feladatot kell egyidejűleg kezelni minőségi változások szükségesek megjelenik az alapfunkciókat ellátó vezérlőprogram (rendszermag) a kezelői felület (monitor) mellett Operációs rendszer = burok (shell) + mag (kernel) Az operációs rendszerek feladatai Eszközkezelők (Device Driver) Egységes kezelői felület a különböző perifériáknak Megszakításkezelés (Interrupt Handling) A perifériák igényeinek kielégítésre

8 Rendszerhívás, válasz (System Call, Reply)
felhasználói alkalmazások erőforrás igénylésének kiszolgálása Erőforrás kezelés (Resource Management) közös eszközhasználat megelőzése illetve konfliktus feloldása Processzor ütemezés (CPU Shceduling) a várakozó munkák közötti processzoridő kiosztása valamilyen stratégia alapján munkák közötti átkapcsolás Memóriakezelés (Memory Management) memóriaterület felosztása a munkák között Állomány- és lemezkezelés (File and Disk Management) rendszerezés, nyilvántartás Felhasználói felület (User Interface) kommunikáció biztosítása a felhasználóval

9 Megszakítás kezelő Eszköz Processzor kezelés Memória kezelés Állománykezelés Erőforrás kezelés Rendszerhívások, válaszok JOB 0 JOB 1 JOB 2 JOB x Perifériák CPU MEM

10 Interaktív rendszerek
a terminálon lehetett a programot és az adatot bevinni programfejlesztés gyors növekedése számológép funkció helyett információkezelés Operációs rendszer újabb követelményei: Válaszidő órák, napok  másodpercek Időosztás felhasználóval való foglalkozás megjelenik az óra  időosztás (time sharing) Felhasználói felület parancsnyelv helyett parancsértelmezők felhasználóbarát felület Felhasználói adminisztráció jogi, biztonsági kérdések felhasználók közötti kommunikáció

11 KERNEL SHELL Megszakítás kezelő Eszköz Processzor kezelés
Memória kezelés Állománykezelés Erőforrás kezelés Rendszerhívások, válaszok Felhasználói felület JOB 1 JOB 2 JOB x Perifériák, óra CPU MEM Felhasználók

12 A jelen és a közeljövő Többprocesszoros rendszerek
Valósidejű rendszerek (real time) Olyan interaktív rendszer, melyben egy kiszolgálás kérésre az adott válasz egy szigorúan meghatározott időn belül meg kell érkezzen. A jelen és a közeljövő Többprocesszoros rendszerek programok párhuzamos végrehajtása  gyorsabb feldolgozás újabb feladatok megoldása folyamatok közötti kommunikáció folyamatok közötti szinkronizáció Előnyök: Megnövekedett átbocsátó képesség Erőforrás megtakarítás Megbízhatóság

13 Elosztott rendszerek Típusai:
szimmetrikus minden processzor egyenértékű mindegyiken egy példánya fut az oprendszernek minden folyamat bármelyik processzorra rábízható aszimmetrikus az egyes processzorok feladata rögzített Elosztott rendszerek A többprocesszoros rendszerek másfajta felépítése. A processzoroknak saját memóriájuk és perifériáik vannak. A processzorok közötti kapcsolat valamilyen kommunikációs csatornán történik.

14 Operációs rendszer mindenhol
Előnyök Rugalmasság Mindenféle feladathoz található(k) megfelelő számítógép(ek) Erőforrás megosztás Hardver mellett információ megosztás Sebességnövekedés Megbízhatóság Kommunikáció Hátrányok Illetéktelen hozzáférés Operációs rendszer mindenhol A mindennapi életben használt gépekben.

15 Alapfogalmak Folyamatok
Program: egy algoritmust megvalósító utasítások sorozata. Folyamat (task, process): Végrehajtás alatt lévő „élő” programok. Egy program több folyamatból is állhat. Ha több folyamat van, mint processzor a folyamatoknak várakozni kell. Folyamatleíró blokk (Process Control Block-PCB, Task State Segment-TSS) a folyamat számlálója, a programszámláló állása a folyamat állapota a regiszterek tartalma a folyamathoz tartozó memóriaterületek adatai a használt perifériák, állományok jellemzői

16 Folyamatok: Olyan programok, melyeknek van folyamatleíró blokkja.
A tábla alapján lehet váltani a folyamatok között. Szálak (thread): folyamathoz hasonlítanak kevesebb adat kell a nyilvántartásukhoz gyors átkapcsolás a szálak között közös memóriahasználat (veszélyforrás) Erőforrások Erőforrás: Minden, ami egy folyamat végrehajtásához szükséges. Csoportosításuk: Elvehető (preemptive): a folyamat vagy az erőforrás nem károsodik Nem elvehető (non preemptive): a folyamat vagy az erőforrás is károsodhat

17 Az operációs rendszer meghatározása
Erőforrás szemlélet: A folyamatok egy olyan csoportja, amely a felhasználói folyamatok között elosztja az erőforrásokat. Felhasználói szemlélet: A folyamatok egy olyan csoportja, amely megkíméli a felhasználókat a hardver kezelés nehézségeitől. Az operációs rendszerek szerkezete, szolgáltatásai Rendszermag (KERNEL) Feladata az erőforrások elosztása és kezelése, a felhasználói folyamatok igényeinek kielégítése, adminisztrálása. Folyamatok sokasága (rendszerfolyamatok) Induláskor jönnek létre és leállításig tartanak.

18 Rendszerhívások, válaszok
Felhasználói folyamatok létrehozása Folyamatleíró blokk elkészítése Memóriaterület biztosítása Processzoridő elosztása Folyamat sorrendjének meghatározása Felhasználói folyamatok elválasztása és védelme Rendszerhívások, válaszok A felhasználói folyamatok és az operációs rendszer magja közötti kommunikáció A rendszerhívások megvalósítására sok módszer létezik A processzorok is támogatják felhasználói üzemmód rendszer üzzemmód

19 Rendszerhívások kiszolgálása
A felhasználói folyamat legfontosabb paramétereinek elmentése A kernel megfelelő folyamatára kerül a vezérlés A paraméterek átadásra kerülnek a vermen, a regisztereken vagy valamely közösen használt memóriaterületen keresztül. A processzor rendszermódba kapcsolódik át. Elindul a megfelelő rendszerfolyamat, végrehajtja a kívánt feladatot. A válaszok vagy hibakódok valamely paraméterátadásra szolgáló területre kerülnek. A processzor visszatér felhasználói üzemmódba. A megszakított folyamat visszakapja a vezérlést.

20 Eszközkezelők, megszakításkezelés
A perifériák és az operációs rendszer magja közötti kommunikáció eszközei. Az eszközkezelők feladata a kernel tehermentesítése. Megszakítás kérés (interrupt request): az operációs rendszer figyelmének felhívása Megszakítások típusai: Megszakítás (interrupt) Kivétel (Exception) Nem maszkolható megszakítás (Non Maskable Interrupt) Csapda (Trap)

21 Megszakításkezelés lépései:
Megszakításkérés érkezik A processzor befejezi az éppen végzett műveletet, majd, ha nincs letiltva az adott szintű megszakítás, elfogadja a kérést, ellenkező esetben várakoztatja. A processzor elmenti a futó folyamat állapotvektorát A CPU privilegizált (kernel) üzemmódba kerül, és letiltódik az összes olyan megszakítás, melynek prioritása kisebb vagy egyenlő az érkezett megszakításéval. A központi egység megállapítja a megszakításkérés helyét, és megszakítási vektortáblából kikeresi a megfelelő kiszolgáló rutin címét. A kiszolgáló rutin fut. A CPU visszatér felhasználóin (user) üzemmódba, és engedélyezi a letiltott megszakítási szinteket. A processzor visszaállítja a megszakított folyamat állapotvektorát, ezzel visszaadva a vezérlést.

22 Felhasználói programok
Programok készítési támogatás Felhasználói folyamatok kiszolgálása Rendszerhívások Eszközkezelők Válaszok Megszakításkezelés Rendszermag (Kernel) Processzorkezelés, Memóriakezelés, Állománykezelés Eszközvezérlő Megszakítás vezérlő Perifériák

23 Felhasználói folyamat
Virtuális gépek Hol van a határ a rendszer magja és a felhasználói folyamatok között? DOS + Windows Windows folyamat Felhasználói folyamat Windows DOS BIOS Hardver

24 Többfelhasználós rendszereknél, multiprogramozott környezetben az operációs rendszerre, mint áthatolhatatlan falra szükség van. Az IBM VM rendszere Nincs nagyobb bonyolultságú rendszerhívás. A felhasználói interfész hardverként viselkedik. Több folyamat is működhet rajta párhuzamosan. A folyamatok egymástól teljesen függetlenek Előnye: Egyszerre futhat rajta több operációs rendszer Párhuzamosan fejleszthető az újabb operációs rendszer, míg a régiek futnak.

25 III. Operációs rendszer
Hátránya: A virtualizáló kernelnek a processzor üzemmódjainak tekintetében követnie kell a valódi viszonyokat. A folyamatok viszont csak felhasználói módban futhatnak. Bonyolult a lemezkezelés.Minden folyamatnak a többitől függetlenül az egész lemezterületet kellene használnia. Hardver Virtualizáló kernel III. Operációs rendszer I. Operációs rendszer II. Operációs rendszer I. alkalmazás II. alkalmazás IIII. alkalmazás

26 A Sun JAVA rendszer A JAVA magas szintű, OOP.
Teljesen elfedi a hardvert. A fordítás után ún. bájtkód keletkezik. A megírt rendszer minden gépen képes futni. Bonyolult, összetett operációs rendszert igényelnek. Java Virtuális gép Hardver Java Alkalmazás

27 A felhasználói felület

28 A felhasználói felület biztosítja a kommunikációt a felhasználó és a kernel között.
A felhasználói felület részei az ellátandó feladatok szempontjából a következő részekre bontható: programindítás, kapcsolat a folyamatokkal a rendszermag szolgáltatásainak közvetlen felhasználói elérése a rendszermag programozói felülete alapvető segédprogramok

29 A felhasználó és a rendszermag
Milyen lehetőségek vannak a külső és belső erőforrások elérésére. Külső erőforrások Kézi beállítás MS-DOS, Windows 16 bites verzió Automatikus beállítás Windows 9x Plug and Play (PnP) Félautomatikus beállítás NetWare: scan for new devices

30 Belső erőforrások Operációs rendszer alapvető erőforrásai a memóriák.
Különböző rendszerekben különböző képen lehet felhasználni. Pl. DOS különböző verziói Memória optimalizálása történhet Kézzel, önműködően, közbülső eljárással DOS esetén betöltéskor kell megadni az átmeneti tárolok, fájlleíró táblák vázlatát. Windows esetén kevés lehetőség. NetWare szükség esetén foglal le memóriát

31 A programozói felület A programozó csak a kernelen keresztül érheti el a hardvert. A forráskód elkészítése Minden rendszerben van egy szövegszerkesztő (editor) Fordítás A fordító program készíti el a tárgykódot (object – OBJ) amely tartalmazza: a processzor által ismert utasításokat, és a szoftvermegszakításokat Relatív címek szerepelnek benne

32 Az előre elkészített programrészletek a rendszerkönyvtárban helyezkednek el (library –LIB)
A kernel programozói szempontból egy függvény-, vagy eljáráskönyvtár. Application Programming Interface (API) Szerkesztés A szerkesztő (linker) feladata a tárgykódú modulok címeinek összehangolása, a kereszthivatkozások feloldása, A betölthető program (executable – EXE) előállítása.

33 C forrás Assembly forrás Tárgykód Rendszer könyvtárak C fordító ASM fordító Betölthető program

34 Karakteres felhasználói felület
Ezek az ún. parancsértelmezők Feladatuk az OR szolgáltatásainak biztosítása az interaktív felhasználónak. Gyakori elnevezéseik: Shell: a felhasználói felület burokba zárja, eltakarja a rendszer magját Command interpreter: akkor használják, ha a rendszer parancsainak a kiszolgálása a leglényegesebb Monitor: akkor használják, ha a folyamatok felügyelete az elsődleges.

35 A shell alapvető feladatai
Programindítás, programkezelés Egyéb, operációs rendszer funkciók felhasználói szintű biztosítása Programkezelés Négy részből áll A betöltendő állomány kiválasztása. A program számára a megfelelő környezet biztosítása. A folyamat futásának megfigyelése, szabályozása. Vezérlési szerkezetek megvalósítása.

36 Program indítása A program indítása általában nem más, mint a gépi utasítássorozatot tartalmazó állomány nevének megadása. Run (fut) vagy Load (betölt) utasítás a program neve előtt. Közvetett fájlelérés. Ugyanazon állományhoz több helyről is hivatkozhatunk. Keresési útvonal megadása. DOS esetén PATH NetWare esetén SEARCH DRIVE Láncolt programfuttatás Automatikus programbetöltés

37 Program környezet beállítása (enviroment)
A program futását befolyásoló, módosító paraméterek összességét nevezzük a program környezetének. A környezeti változók adatokat biztosítanak a létrejövő folyamat számára Az adatok lehetnek: Paraméterek Kapcsolók (switch, flag, option) Átirányítási adatok (redirection) Környezeti változók (environment variables) A folyamat futásának ellenőrzése Személyi számítógépeknél korlátozott Többfeladatos rendszereknél folyamatot lehet megszüntetni illetve felfüggeszteni. Vezérlési szerkezetek Korlátozott feltételes elágazás és ciklus megvalósítás

38 A parancsértelmező egyéb funkciói
Állományokkal, katalógusokkal kapcsolatos műveletek általában. Ha nem mindent a parancsértelmező végez el, akkor megkülönböztetünk külső és belső parancsokat.

39 Grafikus felhasználói felületek
A folyamatok ablakokban futnak  ablakozó technika Az ablakozó rendszer működése GUI (Graphical User Interface – Grafikus Felhasználói Felület) GUI feladata: A folyamat számára biztosítsa a grafikus bevitelt és megjelenítést. GUI működése: Minden futó alkalmazáshoz tartozik egy ikon. A felhasználó tevékenykedik, eseményeket vált ki. GUI megállapítja melyik folyamattal kíván kommunikálni a felhasználó, és üzenetet küld. Az alkalmazás feldolgozza az üzenetet.

40 A grafikus felületek jellemzői
Ablakok rendszere Az események címzettjeinek felismerése Eszközfüggetlen működés Az adatforgalom csökkentése Egy felhasználóbarát felület jellemzői Könnyű legyen megtanulni. Billentyűkombináció helyett menüszerkezet Méretezhető legyen A felhasználó ismerete szerinti segítségnyújtás. Lehessen visszavonni Legyen megszakítható egy művelet. Legyen többszintű súgó rendszer. Használata hasonlítson a nyelvhez. Minden utasításra legyen válasz.

41 Állományok

42 A mágneses háttértárak feladata:
Fájl = Állomány Az adatok egy olyan csoportja, melyre együttesen, egy névvel hivatkozhatunk. UNIX-nál a fájl nem csak a tárolt adatokat jelenti. A mágneses háttértárak feladata: Operatív tár kiegészítése, méretének látszólagos megnövelése. Létrehozott állományok megőrzése. Lemezen tárolt adatok csoportosítása Ideiglenes állományok Felhasználói állományok Adminisztratív állományok

43 Fájlkezelő: a rendszermag azon része, amely a fájlokkal kapcsolatos műveleteket végzi
Megj.: Ez nem azonos az ugyan ilyen nevű felhasználó programmal. A fájlkezelő egy folyamat, ami a felhasználói kéréseket az eszközvezérlőkhöz továbbítja.

44 Felhasználói folyamatok
Buffer (cache) Fájlkezelő Eszközkezelő KERNEL Felhasználói folyamatok Eszközök

45 Fájlnevek MS-DOS Két komponenses A felhasználható karakterek
1 rész a név: minimum 1, maximum 8 karakter 2 rész a kiterjesztés: legfeljebb 3 karakter A két részt pont választja el egymástól. A felhasználható karakterek ASCII kódtábla nagybetűi ASCII kódtábla számai Néhány speciális karakter (~ # $ % ^ & _ - {}) Ékezetek használata Az újabb verzióknál lehetséges, de nem ajánlott

46 UNIX Windows 9x Hossza maximum 255 karakter.
Komponensek száma tetszőleges. A komponensek elválasztója a pont. Különbséget tesz kis és nagybetű között. Használható karakterek: nagyjából megegyeznek a DOS-nál használhatókkal. Windows 9x Kettős elnevezésrendszer Dokumentum-orientált szemlélet Max. 250 tetszőleges karakterből álló név Max. 3 karakteres hosszúságú kiterjesztés DOS kompatibilitás Hosszú fájlnevekből rövid név képzése

47 Helyettesítő karakterek
Példák: DOS EZEREGY.DOC UNIX Az.ezeregy.Ejszaka.Mesei.DOC Win 9x (h) Az ezeregy éjszaka meséi.doc Win 9x (r) AZEZER~1.DOC Helyettesítő karakterek Wildcard, joker, metakarakter DOS: ?, * UNIX: ?, *, karaktercsoport NEM JÓ LEVI?.TXT LEVI1.TXT LEVI2.TXT LEVI10.TXT *NI.DOC DANI.DOC ZOKNI.DOC DANO.DOC [TD]OBOZ (unix!) TOBOZ DOBOZ KOBOZ doboz

48 Fájlok jellemzői Utolsó módosítás időpontja Fájl mérete
Tulajdonos (több felhasználós) Fájl állapotára utaló jelzőbitek Archiválandó Csak olvasható Rendszerfájl Rejtett állomány Katalógus Szimbolikus hivatkozás Adatcsere fájl Hozzáférési jogok (Unix) Fájl fizikai elhelyezkedése

49 Közvetett hivatkozás Egy fájlhoz több elnevezés
Főleg UNIX esetén, de Windows 9x-nél is előfordul Előnye Csak a nevek szaporodnak Többféleképpen csoportosíthatók Több katalógusban is szerepelhet A fájlban történő változások azonnal megjelennek mindenhol Fajtái Merev láncolás Lágy láncolás

50 Katalógusok (directory)
Def.: Olyan speciális állomány, melynek tartalma a fájlok nevét és jellemzőit tartalmazó rekordok listája Fájl hivatkozás esetén a katalógust vizsgálja az OR, hogy létezik-e a fájl. Ha megvan a fájl, következik a jogosultsági ellenőrzés Fajtái Katalógus nélkül: soros tárolású adathordozóknál

51 Egyszintű katalógus Kétszintű katalógus Lassú a fájl megtalálása.
A rendezés segíthet Bináris keresés Legutóbb használt legelőre Minden fájlnak egyedi név kell Kétszintű katalógus Áttekinthetőbb rendszer Minden felhasználónak külön katalógus A közös fájlok külön katalógusban. Katalógusok katalógusa a fő (master, gyökér) katalógus. A szinteket a „\” vagy a „/” választja el egymástól.

52 Többszintű (hierarchikus) fájlrendszer
Kiindulópont a gyökérkönyvtár. Szerepelhetnek benne fájlok és alkatalógusok (subdirectory) A hierarchikus felépítés gyorsítja a keresést. Az egymásba ágyazott katalógusok száma elvileg nem korlátozott. Abszolút hivatkozás: A fájl megadásának az a módszere, ahol a gyökér katalógustól kezdődően az összes közbülső katalógus nevének felsorolása után jutunk el a fájlhoz. Relatív hivatkozás: A fájl megadásának az a módszere, ahol a gyökér katalógus helyett az aktuális katalógus a kiinduló pont.

53 Hozzáférési jogok A felhasználói jogosultságoknál alkalmazott modell. Vannak: Felhasználók, fájlok, jogosultságok. Jogosultságok típusai Olvasás (Read) Írás (Write) Létrehozás (Create) Végrehajtás (eXecute) Törlés (Erase) Jellemzők módosítása (Modify) Hozzáférés módosításda Jogok nyilvántartása

54 Fájlok elhelyezése Foglaltsági tábla Folytonos kiosztás
A legelső alkalmas (First Fit) A legjobban illeszkedő (Best Fit) A legrosszabbul illeszkedik (Worst Fit) 2 4 10 3 15 1 Első üres blokk címe Mérete Üres blokk címe

55 30 12 15 10 FIRST BEST WORST

56 Láncolt elhelyezés Hátrányai Előnye Egy újabb táblát vezetünk be
Összességében elegendő hely esetén is előfordulhat, hogy újabb fájl már nem helyezhető el. Pontos illeszkedés esetén a fájl mérete másolás nélkül nem növekedhet. Egy blokk törlése a fájlból a maradék blokkok eggyel előbbre történő mozgatását eredményezi. Előnye Könnyű a fájlok nyilvántartása, csak a kezdő blokk sorszámát kell tárolni. Láncolt elhelyezés Egy újabb táblát vezetünk be A katalógus csak a fájlok kezdő blokkját tárolja. Többi információt a Fájl Elhelyezési Tábla tárolja (File Aloccation Table)

57 FAT jellemzői Fájl FAT Lemez Katalógus
U.a. eleme van, mint ahány blokk van a lemezen. Minden rekesz tárolja a fájl következő blokkjának helyét. Nulla az érték, ha ez a fájl utolsó blokkja volt. Fájl FAT Lemez 1 2 3 4 1 5 2 3 4 7 6 8 Katalógus

58 A FAT nagy táblázat is lehet.
Előnyök A szabad helyek az utolsó blokkig kihasználhatók Nem kell keresni a megfelelő üres helyet. Nem probléma a fájl méretének változása Hátrány A blokkok elérése szekvenciális. A FAT nagy táblázat is lehet. Sűrűn kell használni, ezért a memóriában kell tárolni. A FAT sérülése fájlvesztéssel jár. Biztonsági másolat.

59 Indextábla alkalmazása
Minden állományhoz külön táblázat Katalógus tartalmazza a fájlhoz tartozó táblát, a tábla pedig a fájl blokkjainak címét. Előnye az elhelyezési információ gyorsan elérhető kevésbé sérülékeny blokkok közvetlenül elérhetők Hátránya becslésre van szükség foglaltsági tábláról külön kell gondoskodni törlésnél az indextábla bejegyzéseit kell előrébb másolni

60 Fájl INODE Lemez Katalógus
A katalógus egy címet, egy indextábla címet tartalmaz, amely 15 rekeszből áll. Az első 12 a fájl első 12 blokkjának sorszáma. Ha ez nem elég a 13. rekesz egy újabb indextáblára mutat. Ha ez sem elég a 14. rekesz egy indirekt indextáblára mutat, amelynek tartalma további 15 indextábla, és így tovább… Fájl INODE Lemez 1 2 3 4 4 2 5 7 2 1 3 4 Katalógus

61 Műveletek állományokkal, katalógusokkal
Állományok, katalógus létrehozása állomány létrehozása: a katalógusba új bejegyzés kerül, az új számára az OR. megfelelő mennyiségű szabad blokkot keres katalógus létrehozása: különleges státuszát mutató attribútumán kívül semmiben sem különbözik Írás, olvasás állományokba Keresés a katalógusban: a fájl neve alapján az állomány jellemzőinek, fizikai elhelyezkedésének adatait keressük. Állomány megnyitása: az OR ellenőrzi a jogosultságot, ha rendben van létre hozza a fájl leíró táblázatát (file control block - FCB).

62 A megnyitás lehet: írás olvasás hozzáfűzés írás/olvasás Az adatok értelmezése szerint: bináris szöveg Az elérés módja szerint sorrendi (szekvenciális) tetszőleges (random) Pozícionálás állományokban: mutató helyének beállítása. Fájl elejére, fájl végére. Írás/olvasás Állomány kezelése: hatására az átmeneti tárolóban lévő adatok rögzítésre kerülnek, az FCB megszűnik. Állomány, katalógus törlése: bejegyzés a szülő katalógusba.


Letölteni ppt "Operációs rendszerek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések