Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civil Információs Centrumok Magyarország területén, valamint a pályázati lehetőségek határon innen és túl 2015. január 26. Szabadka Szedmák Tamás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civil Információs Centrumok Magyarország területén, valamint a pályázati lehetőségek határon innen és túl 2015. január 26. Szabadka Szedmák Tamás."— Előadás másolata:

1 Civil Információs Centrumok Magyarország területén, valamint a pályázati lehetőségek határon innen és túl 2015. január 26. Szabadka Szedmák Tamás

2 Civil Információs Centrumok Magyarország területén 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) - Jogi keretek - Közhasznúság szabályozása - Nemzeti Együttműködési Alap - Civil Információs Centrumok

3 2012. tavasza: - NEA miniszteri rendelet, kollégiumok, Tanács megalakulása - Civil Információs Centrum címpályázat - ÁROP 1.1.14 konstrukció a költségek finanszírozására 2012. július 1. – 2014. december 31.

4 Projektkezdés folyamata: - civil szervezeti nyilvántartás elkészítése - önkormányzatokkal való kapcsolatfelvétel - civilek megkeresése, adatpontosítás - levelezőrendszer kialakítása - partnerségi megállapodás DA CIC-ek között - recic.hu elindítása

5 Szolgáltatásink: Irodai szolgáltatások: - pályázati tanácsadás - informatikai tanácsadás (irodai infrastruktúra használat) - jogi-közhasznúsági tanácsadás - számviteli tanácsadás - magyar-határon túli magyar kapcsolatok közvetítése

6 Szolgáltatásink: - Kistérségi megjelenések: 7 helyszínen, évi 2-2 alkalommal - Elektronikus hírlevelek: - pályázati felhívások - jogszabályváltozások - határidők - egyéb lehetőségek

7 Kistérségi Hálózati Pontok - Irodahálózat kiépítése az irodai infrastruktúra használatért, személyes segítségnyújtás - rendezvénytechnikai eszközhasználat

8 Nemzeti Együttműködési Alap Működési Támogatások - 2014 Alapvető információk  Alapkezelő: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (A teljes pályázati folyamat lebonyolítója)  Testületek: kollégiumok, Tanács (érdemi döntéshozók)  Minisztérium: Emberi Erőforrások Minisztériuma (kifogáskezelés, felügyelet)

9 A pályázat célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás. Pályázhat: Alapítvány, Egyesület, Szövetség (szövetség tagja kizárólag alapítvány vagy egyesület lehet) Kizárt szervezetek: ◦Költségvetési törvényben nevesítve részesül támogatásban ◦Működésre biztosított költségvetési támogatás felhasználásával – kötelezettségét megszegve – még nem számolt el

10 Pénzügyi Feltételek I. támogatási összeg: 250.000 – 3.000.000 Ft saját forrás: 10%, DE: nem számítható be a központi költségvetési támogatás; beszámítható: saját pénzbeli forrás, a közérdekű önkéntes munka, egyéb tárgyi feltételek vagy szolgáltatások biztosítása természetben vissza nem térítendő támogatás: ha 2012. évi összes bevétel < 50 MFt

11 Pénzügyi Feltételek II. visszatérítendő támogatás: bárki finanszírozási forma: előfinanszírozás / utófinanszírozás elszámolható költségek: NEAr. 6. sz. melléklet ez is része a költségvetésnek szövetségek számára elkülönített keret:10%

12 A pályázat áttekintése A pályáztatás folyamata ◦ Regisztráció ◦ A pályázat elkészítése, benyújtása ◦ Formai bírálat ◦ Jogorvoslati szakasz (kifogáskezelés) ◦ Szerződéskötés

13 Regisztráció Csak EPER-ben lehet benyújtani a pályázatot (elektronikusan) Ehhez érvényes regisztráció kell Lehetőségek: ◦ Ha 2013-ban már regisztrált: ellenőrizze, hogy a nyilatkozat szerinti tevékenység az Ön által választott kollégiumhoz tartozik- e, vagy más adatai változtak-e ◦ Ha változtatni szeretne, módosítsa a szükséges adatokat, nyomtassa a reg. nyilatkozatot, írja alá és küldje meg (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf. 1407.) ◦ Ha még nem regisztrált: töltse ki, nyomtassa ki, küldje be Önálló / Együttes aláírás megjelölése

14 A pályázat elkészítése, benyújtása A regisztrációs nyilatkozatban megjelölt tevékenység szerinti kollégiumhoz kell pályázni Alapadatok, támogatási időszak, költségvetés, tevékenység és tervek bemutatása EPER adatlap hiánytalan kitöltése Számviteli beszámoló a 2012. évről (ALÁÍRT!) Már korábban feltöltötte az EPER-be? Elérhető a www.birosag.hu oldalon? Ha mindkét kérdésre a válasz nem, akkor fel kell tölteni az EPER-be! MINDIG ELLENŐRIZZE, HOGY MEG LEHET-E NYITNI!

15 A pályázat elkészítése, benyújtása PÁLYÁZATI DÍJ BEFIZETÉSE MINDEN PÁLYÁZÓNAK KÖTELEZŐ, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A 2013. ÉVBEN MÁR FIZETETT EPER DÍJAT a pályázat benyújtási határidejéig ELLENŐRIZZE AZ ADATOKAT (csekk lista)! (Útmutató 21. oldal táblázat) NINCS FORMAI HIÁNYPÓTLÁS, JAVÍTÁS „Ellenőrzés”, majd „Véglegesítés” gomb -> ezzel a pályázat beérkezett

16 Formai bírálat (Formai hiánypótlásra nincs lehetőség!) Formai hiba: Nem megfelelően kitöltött támogatási igény; Benyújtási határidő túllépése; A 2012. évi számviteli beszámoló nem érhető el, nem nyitható meg, nem látható teljes terjedelmében vagy nincs aláírva; Dokumentumok (pl. a kivonat) adatai közötti ellentmondás; Benyújtó személy nem jogosult a képviseletre

17 NEA támogatására nem jogosult (érintett, vagy kizárt szervezetek); Regisztrációs nyilatkozat hiánya; Pályázati díj befizetése határidőben nem történt meg; 2013. évben vált jogerőssé a nyilvántartásba vételi végzés. Értesítés (érvényes / érvénytelen)

18 Jogorvoslat Értesítés megérkezését követő 5 munkanapon belül nyújtható be Csak jogszabálysértés esetén Kötelező tartalmi elemek: ◦ kifogást tevő neve, lakcíme (pályázó képviselője); ◦ pályázati azonosító; ◦ kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását; ◦ megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése; ◦ aláírás ◦ kifogást csak EPER üzenetben lehet benyújtani ◦ az emberi erőforrások miniszterének kell címezni

19 Szerződéskötés A szerződés elválaszthatatlan része: Pályázati kiírás, útmutató Pályázat ÁSZF Ha a megítélt támogatás kevesebb a kértnél: költségvetési terv sorainak arányos csökkentése Szerződést EMET megküldi a nyerteseknek Vissza kell küldeni: Aláírt szerződés (aláírás előtt adatellenőrzés, regisztrációs nyilatkozat szerinti aláírók) Aláíráskép azonosítását szolgáló dokumentum

20 Számviteli beszámoló letétbe helyezését igazoló dokumentum másolata Inkasszó felhatalmazás előfinanszírozás esetén (bank által ellenjegyzett) Saját forrás rendelkezésre állásának igazolása Szükség esetén jogerős hatósági engedély Visszaérkezést követően megfelelőség esetén EMET aláírja, egy példányt megküld a Kedvezményezetteknek

21 További teendők Előfinanszírozás esetén: a szerződés minden fél általi aláírását követő 15 napon belül utalás Pályázatban vállaltak megvalósítása Bizonylatok gyűjtése, könyvelése, záradékolása Pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elküldése és szükség esetén hiánypótlása Elszámolás elfogadása (EMET) Utófinanszírozás esetén: a kedvezményezett megkapja a támogatást Helyszíni ellenőrzés (közbenső, utólagos) Visszafizetés (ha szükséges) Bizonylatok megőrzése

22 Civil szervezetek szakmai célú támogatása NEA-14 Pályázati célok ◦Közösségi környezet (KK), Társadalmi Felelősség (TF) kollégium  Kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

23 Pályázati célok Mobilitás és alkalmazkodás (MA) kollégium: ◦ Élet és vagyonbiztonság, közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

24 Pályázati célok Nemzeti összetartozás (NO) kollégium : ◦ A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, vallási tevékenység területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

25 Pályázati célok Társadalmi felelősségvállalás (TF) kollégium: ◦ Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

26 Pályázati célok Új nemzedékek jövőjéért (UN) kollégium: ◦ Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer- megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

27 Beadási feltételek Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be. (kivétel UN, amely esetében két pályázat nyújtható be: egy egyéni, és egy határon túli civil szervezettel) Nem nyújtható be együttes pályázat: KK Együttes pályázat benyújtható: MA, NO, UN (nem nyújtható be pályázat, amennyiben a pályázat célja nem a civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása)

28 Segítség Hivatalos honlap: civil.info.hu Konkrét, benyújtott pályázat ügyében: EMET 06-1-795-2921; 06-1-795-2937 nea@emet.gov.hu Pályázati segítségnyújtás, részletes pályázói felvilágosítás: Civil Információs Centrum

29 NEA-n túl is van élet Egyéb pályázati lehetőségek: ◦ Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. ◦ Európa a Polgárokért Program ◦ Nemzeti Kulturális Alap

30 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „A magyar kultúráért és oktatásért” központi felhívás Célja: Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által. A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

31 A pályázati felhívások tárgya I.A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok -történelmi és kulturális örökség támogatása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok különös tekintettel a szórványprogramokra, -egyházi programok támogatása, -magyar nyelvű köznevelési programok támogatása - általános iskolák felső tagozatosainak programjaira a tehetséggondozás, a személyiségfejlesztés, az ismeretterjesztés és tudomány, az intézményen kívüli közösségszervezés és pályaválasztás témaköreiben -amatőr és hivatásos színházi produkciók támogatása. II. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása -magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás -szakmai kiadványok támogatása -honlap létrehozása és fejlesztése -dokumentum- és kisjátékfilm-készítés Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

32 Pályázók köre: - civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény Igényelhető támogatás: - Magyarország esetében 200.000 – 4.000.000 Ft közötti összeg Bővebb információ: http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2014/a_mag yar_kulturaert_es_oktatasert_2014/kozponti_palyazatok/a_magyar _kulturaert_es_oktatasert_kozponti_palyazati_felhivas/ http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2014/a_mag yar_kulturaert_es_oktatasert_2014/kozponti_palyazatok/a_magyar _kulturaert_es_oktatasert_kozponti_palyazati_felhivas/

33 Európai Uniós pályázatok Európa a Polgárokért Program 2.3. alág: Civil társadalmi projektek Pályázók – nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket is. CSAK PARTNER: helyi regionális/állami hatóságok, testvérvárosi bizottságok/hálózatok. Résztvevő országok: min. 3 támogatható ország, legalább egy uniós tagállam. Költségvetés maximális támogatási összege: 150 000 €

34 Európa a Polgárokért Program Civil társadalmi projektek Projekt maximális időtartama: 18 hónap Következő beadási határidő: 2015. március 1. Beadás módja: EACEA rendszerben regisztrálás után kizárólag elektronikusan Pályázat beadásának nyelve: magyar Lebonyolítás nyelve: angol

35 Európa a Polgárokért Program Civil társadalmi projektek Háromféle tevékenység közül legalább kettőt kell érinteni: - Társadalmi szerepvállalás és szolidaritás előmozdítása, - Véleménygyűjtés, - Önkéntesség. Bővebb információ: http://www.tka.hu/palyazatok/126/europa-a- polgarokert http://www.tka.hu/palyazatok/126/europa-a- polgarokert

36 A Nemzeti Kulturális Alapról ◦Létrehozta az 1993. évi XXIII. törvény. ◦Célja: ◦A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása. ◦Elkülönített állami pénzalap. ◦Fő bevételi forrása: ◦Az ötöslottó szerencsejáték játékadójának 90 százaléka.

37 Szakmai Kollégiumi struktúra 77/2013. (XII. 13.) EMMI rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról Hatályba lépés: 2013. 12. 16. A kollégiumi struktúra módosult a következők szerint: 1. Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 2. Folyóirat-kiadás Kollégiuma 3. Könyvkiadás Kollégiuma 4. Közgyűjtemények Kollégiuma 5. Közművelődés és Népművészet Kollégiuma 6. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma 7. Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 8. Színház- és Táncművészet Kollégiuma 9. Vizuális Művészetek Kollégiuma 10. Zenei Kollégium

38 A Pályázati rendszer A pályázati kiírás tényéről, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium megnevezéséről, a pályázat benyújtási határidejéről, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének elérhetőségéről legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon legalább egy országos napilapban tájékoztató közleményt kell megjelentetni. A pályázati felhívás teljes szövegét az Alap portálján legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon kell közzétenni. A pályázaton való részvétel nevezési díjhoz kötött. A nevezési díjat a kollégiumok meghatározott összegben vagy az igényelt támogatás meghatározott százalékában állapíthatják meg.

39 A Pályázati rendszer A pályázatokat a kollégium a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőtől számított 70 napon belül köteles elbírálni, és döntéséről tájékoztatja az elnököt, akinek a döntéssel kapcsolatban vétó joga van. Támogatási kérelmet (pályázatot) benyújtani kizárólag az Igazgatóság által rendszeresített adatlapon, elektronikus úton lehet. A pályázat benyújtásának feltétele a pályázó azonosítását biztosító - az Alap portálján, az ott meghatározott feltételeknek megfelelően történő - előzetes regisztráció.

40 Regisztráció Az előzetes regisztráció elfogadásával lehetőség nyílik arra, hogy a pályázatot, valamint a hozzá kapcsolódó valamennyi mellékletet online módon nyújthassa be a pályázó. Ez teljes mértékben kiváltja a postai úton történő benyújtást. A végleges regisztráció ellenőrzése során szükség van a regisztráló magánszemély vagy szervezet jogi dokumentációjának, valamint szervezet esetén egy un. regisztrációs adatlap postai úton történő megküldésére. Ez az egyetlen ilyen feladat a pályázni kívánók részéről. Amennyiben a jogi dokumentációkban nem történik változás, úgy a regisztráció érvényessége visszavonásig tart!

41 Elérhetőségek Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13., Levelezési cím: H - 1388 Budapest, Pf. 82. Tel.sz.: (+36-1) 327-4300 fax: (+36-1) 327-4470 E-mail: igazgatosag@nka.huigazgatosag@nka.hu Honlap cím: www.nka.huwww.nka.hu Regisztráció: regisztracio@nka.hu (+36-1) 327-4363, (+36-1) 327-4397, (+36-1) 327-4315 Pályázat benyújtása: (+36-1) 327-4323, (+36-1) 327-4397, (+36-1) 327-4328 Online szerződésmódosítás és online elszámolás benyújtása: (+36-1) 327-4328

42 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Civil Információs Centrumok Magyarország területén, valamint a pályázati lehetőségek határon innen és túl 2015. január 26. Szabadka Szedmák Tamás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések