Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az IKSZT beruházások fenntartási időszakának kötelezettségei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az IKSZT beruházások fenntartási időszakának kötelezettségei"— Előadás másolata:

1 Az IKSZT beruházások fenntartási időszakának kötelezettségei
Budinszki István 2014. december 18.

2 A NAKVI feladatai

3 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése

4 Az intézkedés kódja: 321 többfunkciós szolgáltató központok fejlesztése (IKSZT) kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésének támogatása („tanyabusz” szolgáltatás ) állatmenhelyek létesítése

5 Többfunkciós szolgáltató központ
IKSZT 112/2009 (VIII.29.) FVM rendelet Többfunkciós szolgáltató központ 103/2013 (XI.8.) VM rendelet

6 Települési egyenlőtlenségek – fejlettségi térszerkezet
Forrás: Németh Nándor

7 Település szintű infrastrukturális/intézményi változások

8 Település szintű társadalmi változások 1980, 1990, 2000, 2011.

9 Helyzet, szükséglet közösségi együttműködési formák átalakulása;
kulturális-közösségi szolgáltatások sorvadása; közösségi terek eltűnése; helyi kulturális-közszolgáltatási infrastruktúra fenntartási költségeinek megnövekedése; folyamatosan csökkenő feladat-finanszírozás; fiatalok elvándorlása; a vidék versenyképességének hátránya, a fejlődést biztosítható innováció hiánya

10 Megoldási lehetőség A kulturális, oktatási, szociális, munkaügyi, mezőgazdasági, igazgatási és egyéb rendszerek csonkák önmagukban. A kulturális kínálat, a feladatok és szolgáltatások új szemléletű szervezése lehetőséget adhat a vidéki települések megújulására. Ennek egyik formája lehet az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér program

11 Fejlesztési célok Közösség Szolgáltatás Infrastruktúra A közösségek megerősítése, megerősödés feltételeinek megteremtése Jó színvonalú közszolgáltatások hozzáférésének biztosítása a legelmaradottabb térségekben A pusztulófélben lévő közösségi infrastruktúra revitalizálása

12 Az IKSZT modell Épület, amely keretet biztosít minden ágazat, szakterület számára, hogy közszolgáltatásait elérhetővé tegye a vidéki településeken és térségekben Szolgáltatásszervezési modell, amely hozzájárul az egyes (köz)szolgáltatások fenntarthatóságához, szakmai és finanszírozási szinergiájuk megteremtéséhez Közösségi tér a helyi közösségi indíttatású kezdeményezések, folyamatok befogadó, támogató (szín)tere, a közszolgáltatásokat végponti jelleggel, a közösségi tudást hatékonyan elérhetővé tévő, kisugárzó kultúraközvetítő tér Szolgáltatás Közösségi tér Épület

13 Elvárt eredmények Infrastruktúra Szolgáltatás Közösség
A működés eredményeként a közösség igényeivel lépést tartó, célszerűen megújuló és bővülő közösségi, közművelődési infrastruktúra Az igényeknek és szükségleteknek megfelelően épülő és elérhető jó színvonalú közszolgáltatások, közösségi, közművelődési szolgáltatások Hatékony és eredményes közösségi szolgáltatásokat használni és fenntartani képes, gazdasági, kulturális és közéleti értelemben reproduktív („méltóságában teljes”) közösségek Infrastruktúra Szolgáltatás Közösség

14 Újszerű finanszírozási forma (A fenntarthatóság segítése)
A támogatás formái: infrastrukturális fejlesztés támogatása; a szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésére; működési támogatás személyi kiadásokra; Legfeljebb euró ÚMVP támogatás vállalkozói terek, üzleti szolgáltatások kialakításának lehetősége, ezáltal bevételszerző képesség növelése; szakmai-módszertani támogatás.

15 A modell sajátosságai Kötelező és választható feladatok széles skálája; További feladatok és lehetőségek a helyi igényeknek megfelelően; Komplex, egy helyen történő szolgáltatásszervezés; Integráltságából adódóan költséghatékony fenntarthatóság; Kapcsolódási lehetőség az önkormányzati reformhoz; A különböző szakpolitikák összefogásával végponti jelleget biztosít(hat);

16 Eljáró hatóságok Vidékfejlesztési Minisztérium NAKVI Működés
(szakmai ellenőrzés) MVH Támogatáskezelő (beruházás-pénzügyi ellenőrzés)

17 A NAKVI IKSZT Programiroda feladatai
Szakmai módszertani támogatás: Telefonos és es ügyfélszolgálat: szolgáltatás tervezés, programok megvalósítása, együttműködési lehetőségek Online felületek használata (tematikus honlap, hírlevél) Széles körű, közösség- és vidékfejlesztési szakmai felkészítés Akkreditált Közösségi Animátor Képzés Helyi Aktivációs Műhely Országos IKSZT találkozó Adminisztratív ellenőrzési feladatok IKSZT szolgáltatási és programtervének félévenkénti hatósági ellenőrzése IKSZT szakmai beszámolók negyedévenkénti hatósági ellenőrzése

18 Az IKSZT program eredményei
Működő IKSZT-k száma: 457 db Első átadott IKSZT: Úrhida (2010. október 15.) Legutóbb átadott IKSZT: Orgovány (2014. március 7.) 100.-ként kezdte meg működését: Hollóháza, 200.-ként Gyomaendrőd, 300.-ként Zalatárnok… 400. IKSZT átadás: Kuncsorba (2013. szeptember 6.) A programmal érintett települések összlakosságszáma: mintegy 1,2 millió fő Közösségi Animátor Képzés: eddig 4 „forduló”, összesen 206 fő vizsgázott. Helyi Aktivációs Műhely (HAM): eddig 14 helyszínen Országos IKSZT Találkozó: eddig 3 alkalommal

19 A NAKVI együttműködései
Együttműködési megállapodások: Magyar Posta Zrt. (a VM kötött megállapodást) Országos Egészségfejlesztési Intézet Nemzeti Művelődési Intézet Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Könyvtári Intézet Informatikai és Könyvtári Szövetség Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége Katolikus Karitász Magyar Református Szeretetszolgálat

20

21

22 Kötelező feladatok

23 Választott feladatok

24 Többfunkciós szolgáltató központok kötelező feladatai
A lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése és MNVH tájékoztatás nyújtása Közművelődési programok szervezése, lebonyolítása és a folyamatok nyomon követése Közösségi programok szervezése, lebonyolítása és a folyamatok nyomon követése Könyvtári szolgáltató hely működtetése, vagy fiókkönyvtári ellátás működtetése Opcionális szolgáltatás

25 Az IKSZT működésének megkezdése
Az IKSZT 5 éves üzemeltetési kötelezettsége az utolsó beruházást érintő kifizetési kérelem MVH felé történő benyújtásának időpontjától, tehát az IKSZT megvalósulási helyszín külső és belső felújítására, bővítésére, korszerűsítésére, az IKSZT megvalósulási helyszínhez közvetlenül kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésére, az IKSZT részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésére irányuló tevékenységekhez kapcsolódó kiadások teljes elszámolását lezáró utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától kezdődik.

26 Nyitva tartási kötelezettség IKSZT
Az ügyfél köteles az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt a nyitvatartási időt meghirdetni és kifüggeszteni: a hét 5 napján, amelyből legalább 1 napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie; napi 6 órában, amelynek magában kell foglalnia a óra közötti időszakot, valamint havonta legalább egy alkalommal a óra közötti időszakot is; az IKSZT nyitvatartási ideje nem lehet rövidebb az ügyfél által a támogatási kérelemben vállalt nyitvatartási időnél, azonban az ügyfél ünnepnapokon a vállalt, vagy meghirdetett nyitva tartástól eltérhet.

27 Az IKSZT működési támogatásának elszámolása
Működési támogatás személyi kiadásokra az üzemeltetési kötelezettség teljes ideje alatt felhasználható legfeljebb forint értékben, azonban erre irányuló kifizetési kérelem legkésőbb április 30-ig nyújtható be.

28 IKSZT szolgáltatási- és programterv
Az első programterv elkészítése és a NAKVI részére jóváhagyás céljából történő megküldése az üzemeltetési kötelezettség megkezdésétől számított 30 napon belül esedékes, időtartama a naptári félév végéig érvényes. A továbbiakban az első naptári félévre vonatkozó programtervet a tárgyévet megelőző év november 30., illetve a második naptári félévre vonatkozó programtervet tárgyév május 31. napjáig az IKSZT szolgáltatás-tervezési felületen elkészítve a NAKVI részére jóváhagyás céljából megküldeni.

29 IKSZT szolgáltatási- és programterv
A közösségi programok megvalósítása során a programtervtől való eltérés megengedett, azonban eltérés esetén figyelemmel kell lenni a jogcímrendeletben foglalt követelményekre. Szakmai beszámolási időszak = naptári negyedév bevezetése

30 Szakmai beszámolási időszak = naptári negyedév.
Az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt az IKSZT szolgáltatási- és programterv alapján megvalósított tevékenységéről a NAKVI részére a szakmai beszámolási időszakra vonatkozóan negyedévenként elkészített és elektronikus úton benyújtott beszámoló. Szakmai beszámolási időszak = naptári negyedév.

31 Szakmai beszámoló benyújtása
Szakmai beszámolási időszak utolsó napját követő 5 munkanapon belül szükséges a szakmai beszámolót benyújtani a NAKVI részére, a programterv adott időszakra vonatkozó megvalósításáról 2013-tól kezdődően: január 5-ig, április 5-ig, július 5-ig, valamint október 5-ig.

32 A működési támogatás kifizetésének feltétele!
Teljesítésigazolás A NAKVI által kiállított, a szakmai beszámoló értékeléséről szóló, az IKSZT címbirtokosság alapján az ügyfelet terhelő szakmai kötelezettségek teljesítését igazoló okirat. A működési támogatás kifizetésének feltétele!

33 Korlátozás és térítésmentesség
A rendeletben előírt alkalmakon felül az adott szolgáltatásokat az ügyfél térítés ellenében is nyújthatja; A címbirtokos a beruházás helyszínét a szolgáltatásainak teljesítését követően bérbe adhatja; Amennyiben a szolgáltatásokhoz kapcsolódó programok a program jellegéből adódóan e rendelet alapján támogatással érintett ingatlanon nem valósíthatók meg, akkor eltérő helyszínen, de kizárólag az ügyfél által történő szervezésben megvalósíthatók.

34 „A vidékfejlesztéshez nemcsak népességmegtartó képességre van szükség, hanem képességmegtartó népességre” Kemény Bertalan


Letölteni ppt "Az IKSZT beruházások fenntartási időszakának kötelezettségei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések