Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A STATISZTIKA 1 TANTÁRGY EXCELLEL TÖRTÉNŐ TANÍTÁSÁNAK TAPASZTALATAI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A STATISZTIKA 1 TANTÁRGY EXCELLEL TÖRTÉNŐ TANÍTÁSÁNAK TAPASZTALATAI"— Előadás másolata:

1 A STATISZTIKA 1 TANTÁRGY EXCELLEL TÖRTÉNŐ TANÍTÁSÁNAK TAPASZTALATAI
SZOBONYA RÉKA - ORSZÁG GÁBORNÉ BGF PSZK MÓDSZERTANI INTÉZETI TANSZÉK MAFIOK KONFERENCIA PÉCS,

2 BEVEZETÉS Statisztika 1 tantárgy oktatásának célkitűzései
Az alapvető statisztikai módszertani eszközök megismertetése. Megfelelő jártasság elérése az információk kezelésében, a statisztikai adatok rendezésében, a társadalmi és gazdasági jelenségek értékelésében, elemzésében. 2013/14. II. félévétől + 1 kredit és géptermi oktatás bevezetése.

3 STATISZTIKA 1 – TANTÁRGYI FELTÉTELEK
Korábban – 3 kredit ↔ 2013/14. tanév – 4 kredit 12 szorgalmi héten - Korábban kéthetente előadás (heti 1 óra), jelenleg hetente (heti 2 óra) - Hetente gyakorlat (heti 2 tantermi óra), jelenleg géptermi órák is Aláírás feltétele: - korábban két 50 pontos zárthelyi dolgozat, jelenleg két 40 pontos, valamint egy 20 pontos elméleti tesztsor megírása – a II. zh-nál lehetőség volt exceles megoldásra. - 100 pontból 20 pont minimális elérése - gyakorlati órákon való aktív részvétel. Értékelés: A félév során megírt két zárthelyi dolgozat, valamint a teszt eredménye alapján kapott érdemjegy. Javítási lehetőség: Vizsgaidőszakban a teljes félév anyagából összeállított dolgozat megírása a TVSZ szerinti időpontokban (excel lehetőségével).

4 Újítások és tapasztalatok
Az előadások száma megduplázódott, a gyakorlatok száma változatlan maradt. Géptermi kapacitás szűkössége a szorgalmi időszakban. Számonkérés Dolgozat szerkezete megváltozott (excel output is). Gépteremben – sok előkészítő feladat. A hallgatók nem használták ki az excel adta lehetőségeket. „Próbaverzió” – átállás, kipróbálás. Nappali és távoktatás

5 Statisztika 1 tárgy eredményességét befolyásoló tényezők
A zárthelyi dolgozat eredményét befolyásolja Nem; Életkor; Középiskola típusa; Érettségi tárgyak, szintjei és azok eredményei; Közép- vagy emelt szintű érettségi matematikából, illetve egyéb tárgyakból; Nyelvismeret (nyelvek száma, nyelvvizsga foka); Módosított felvételi pontszám (az összes pontszámból levontuk a szociális indokok alapján kapott többletpontokat); Szak (csak első tárgyfelvevők, speciális – nem első tárgyfelvevők – nem összehasonlítható); Oktató.

6 Statisztika 1 tárgy eredményességét befolyásoló tényezők - eredmények
2011/12. tanév A lányoknak jobb az eredménye. A nyelvismeret javítja a pontszámot. A szakközépiskolában végzettek pontszáma kedvezőbb, de az eltérés egyik esetben sem számottevő. Az emelt szintű matematika érettségi szignifikánsan javítja az elért eredményt (9 pont). 2012/13. tanév Kiemelten nagy hatása volt a mate-matika érettségi meglétének és emelt szintjének. Az érvényes gyakorlati jegyet szer-zettekre 6 és 10 pontos előny szár-mazott ebből. Zh-n elért jegyek átlaga több, mint egy jeggyel jobb az utóvizsgázókénál. 2013/14. tanév A lányoknak jobb az eredménye. A nyelvismeret nem javítja a pont-számot. A középiskola típusa nem befolyásolja az elért eredményeket. Kiemelten nagy hatása volt a mate-matika érettségi meglétének és emelt szintjének. A szakok (Emberi erőforrások, Pénz-ügy és számvitel, Gazdálkodási és menedzsment) közötti teljesítményben nagy eltérések tapasztalhatók. Az oktató eddig nem bizonyult szig-nifikáns változónak – újrafelvettek. Az általunk bevont tényezők az első dolgozatnál 26,7%-ban, a másodiknál 41,6%-ban, a tesztnél 11,8 %-ban ma-gyarázzák a pontszámok szóródását. Lányok: I. zh – 3; II. zh – 4; teszt – 1 pont, gyakjegy, végső jegy fél jeggyel jobb. Matek értettségi I. Zh nincs – emelt – 10,6 pont különbség II. Zh nincs – emelt – 7,5 pont (nincs – közép – 4 ) Összpontszám nincs – emelt – 17 pont különbség (37 -54) Gyak. Jegy nincs – emelt - teljes jegy (1,3 – 2,3) Végső jegy nincs – emelt – majdnem egy teljes jegy (1,8 – 2,7) Hányadik jegyből szerezte – hiányos adatok, csak a javítókról áll rendelkezésre adat. 230 próbálkozásról nincs információ, ebből 44 sikeres volt. Szak zh. E és G nincs különbség, P a jó. II. Zh E és P egyforma, G rosszabb 6 ponttal Összpont A P jobb a G-nél 12 ponttal (38 és 50) Gyakjegy G és P különbözik, (1,3 és 2) Végső P és E egyforma, G 0,6-tal rosszabb a P-nél (1,75 és 2,38) Oktató A II. zh-nál az Anova azt mutatja, hogy van eltérés a pontszámok között. Ezen belül páronként csak két helyen van eltérés (10-ből). Tényezők hatása Összpontszám: 27,1% Gyak jegy: 29,2%; Végső jegy: 27,1%

7 Zárthelyi dolgozatok eredményeinek kapcsolata
2011/12. tanév 989 hallgató vette fel a tárgyat 884 hallgató írt kettő zárthelyi dolgozatot (89,4%) . R2 = 0,4277 r = 0,6540 2012/13. tanév 737 hallgató vette fel a tárgyat 649 hallgató írt kettő zárthelyi dolgozatot (88,1%) R2 = 0,4055 r = 0,6368 2013/14. tanév 615 hallgató vette fel a tárgyat 517 hallgató írt kettő zárthelyi dolgozatot (84,1%) . R2 = 0,328 r = 0,573

8 Hallgatók klaszterekbe történő besorolása a vizsgált változók alapján
2011/12. tanév - 5 klaszter 10 változó alapján 2012/13. tanév - 7 klaszter 14 változó alapján 2013/14. tanév - 6 klaszter 22 változó alapján

9 Létszám megoszlása (%) Létszám megoszlása (%)
2011/ /13. Csoportok Létszám megoszlása (%) „Okosak” 16,6 „Átlagosak” 33,0 „Javulók” 12,6 „Romlók” 26,9 „Leggyengébbek” 10,9 Csoportok Létszám megoszlása (%) „Okosak” 18,6 „Szorgalmasak” 12,3 „Közepesek” 6,8 „Fiatal átlagosak” 16,7 „Lusták” 18,8 „ Romlók” 12,9 „Leggyengébbek” 13,9

10 Hallgatók jellemzői – 2013/14. tanév
Csoportok létszáma Hallgatók jellemzői – 2013/14. tanév „Okosak” 76 fő – 14,7% Mind a középiskolai, mind pedig a vizsgált főiskolai teljesítmény alapján itt a legkedvezőbbek az eredmények. Okosak – EE; fiatal, lány, sok emelt matek érettségi

11 Hallgatók jellemzői – 2013/14. tanév
Csoportok létszáma Hallgatók jellemzői – 2013/14. tanév „Okosak” 76 fő – 14,7% Mind a középiskolai, mind pedig a vizsgált főiskolai teljesítmény alapján itt a legkedvezőbbek az eredmények. „Szorgalmasak” 79 fő – 15,3% Felvételi eredmények nem túl jók, a tárgy teljesítése itt a második legsikeresebb. Szorgalmasak – középiskolában átlagos teljesítmény, Érettségi1 legjobb eredmény-nem matek, Érettségi2 matek középszinten

12 Hallgatók jellemzői – 2013/14. tanév
Csoportok létszáma Hallgatók jellemzői – 2013/14. tanév „Okosak” 76 fő – 14,7% Mind a középiskolai, mind pedig a vizsgált főiskolai teljesítmény alapján itt a legkedvezőbbek az eredmények. „Szorgalmasak” 79 fő – 15,3% Felvételi eredmények nem túl jók, a tárgy teljesítése itt a második legsikeresebb. „ Közepesek” 82 fő – 15,9% Középszintű, jellemzően humán érettségit tettek, gimnáziumból érkeztek, nyelvtudásuk a legkiemelkedőbb. Félévi teljesítményük átlagos.

13 Hallgatók jellemzői – 2013/14. tanév
Csoportok létszáma Hallgatók jellemzői – 2013/14. tanév „Okosak” 76 fő – 14,7% Mind a középiskolai, mind pedig a vizsgált főiskolai teljesítmény alapján itt a legkedvezőbbek az eredmények. „Szorgalmasak” 79 fő – 15,3% Felvételi eredmények nem túl jók, a tárgy teljesítése itt a második legsikeresebb. „ Közepesek” 82 fő – 15,9% Középszintű, jellemzően humán érettségit tettek, gimnáziumból érkeztek, nyelvtudásuk a legkiemelkedőbb. Félévi teljesítményük átlagos. „Lusták” 87 fő – 16,9% Középiskolai „előéletük” kedvező, azonban a Statisztika I. tárgy teljesítése csupán átlagosnak tekinthető. Lusták – sok emelt, jellemzően humán érettségi

14 Hallgatók jellemzői – 2013/14. tanév
Csoportok létszáma Hallgatók jellemzői – 2013/14. tanév „Okosak” 76 fő – 14,7% Mind a középiskolai, mind pedig a vizsgált főiskolai teljesítmény alapján itt a legkedvezőbbek az eredmények. „Szorgalmasak” 79 fő – 15,3% Felvételi eredmények nem túl jók, a tárgy teljesítése itt a második legsikeresebb. „ Közepesek” 82 fő – 15,9% Középszintű, jellemzően humán érettségit tettek, gimnáziumból érkeztek, nyelvtudásuk a legkiemelkedőbb. Félévi teljesítményük átlagos. „Lusták” 87 fő – 16,9% Középiskolai „előéletük” kedvező, azonban a Statisztika I. tárgy teljesítése csupán átlagosnak tekinthető. „Kitartó küzdők” 53 fő – 10,3% Újrafelvettek. Legrosszabb érettségi pontokkal érkeztek, a szorgalmi időszakban elért teljesítményük az átlagosnál gyengébb. Újrafelvettek: idősebbek, fiúk, több emelt érettségi, de nem matematikából.

15 Hallgatók jellemzői – 2013/14. tanév
Csoportok létszáma Hallgatók jellemzői – 2013/14. tanév „Okosak” 76 fő – 14,7% Mind a középiskolai, mind pedig a vizsgált főiskolai teljesítmény alapján itt a legkedvezőbbek az eredmények. „Szorgalmasak” 79 fő – 15,3% Felvételi eredmények nem túl jók, a tárgy teljesítése itt a második legsikeresebb. „ Közepesek” 82 fő – 15,9% Középszintű, jellemzően humán érettségit tettek, gimnáziumból érkeztek, nyelvtudásuk a legkiemelkedőbb. Félévi teljesítményük átlagos. „Lusták” 87 fő – 16,9% Középiskolai „előéletük” kedvező, azonban a Statisztika I. tárgy teljesítése csupán átlagosnak tekinthető. „Kitartó küzdők” 53 fő – 10,3% Újrafelvettek. Legrosszabb érettségi pontokkal érkeztek, a szorgalmi időszakban elért teljesítményük az átlagosnál gyengébb. „Leggyengébbek” 139 fő – 26,9% Szinte minden vizsgált változó tekintetében a (klaszterek között) megállapított sorrend utolsó helyén találhatók. Leggyengébbek – Gazd. Men.;

16 Folytatás… „Próbaverzió 2.0” – Statisztika 2.
Minden gyakorlati óra gépteremben (kevesebb hallgató). Számonkérés részben excellel (kollokvium). „Próbaverzió 3.0” – Statisztika 1. Teljes átállás az excellel történő oktatásra és számonkérésre. 2+2=gazdaságosság ?↔? 1+3=hatékonyság

17 KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A STATISZTIKA 1 TANTÁRGY EXCELLEL TÖRTÉNŐ TANÍTÁSÁNAK TAPASZTALATAI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések